Informujemy, że w związku z ciągłym podnoszeniem jakości naszych szkoleń i związanymi z tym kosztami, w dniu 06.09.2024 ceny wybranych szkoleń wzrosną. Aktualny cennik obowiązuje do 05.09.2024 włącznie.

Szkolenie "Power BI - pulpit analityka i managera + SQL"

29.07 - 31.07 Termin gwarantowany
Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie tworzenia interaktywnych wizualizacji danych przy zastosowaniu narzędzi Power BI, opartych na modelu tworzonych z użyciem Power Query oraz języka SQL. Import i łączenie danych z plików i baz SQL. Transformacja, konwersja i scalanie dostępnych informacji.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Zaawansowany SQL i programowanie w T-SQL"

29.07 - 01.08 Termin gwarantowany

Szkolenie z zakresu analizy i programowania w bazie danych SQL Server. W czasie szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane zagadnienia języka SQL, poprzez analityczne zagadnienia, aż po optymalizację i programowanie. Szkolenie skierowane do programistów baz danych, analityków, administratorów baz danych oraz programistów backendowych. Wymanaga znajomość podstaw języka SQL.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Kompleksowe szkolenie - Konteneryzacja Docker i Kubernetes: od zera do bohatera"

29.07 - 02.08 Termin gwarantowany
Szkolenie dla programistów i devOpsów nieznających tematyki kontenerów i zarządzania nimi. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pracy z technologią Docker oraz całym jego ekosystemem. Po tym szkoleniu użytkownicy będą znali narzędzia dostarczone do ekosystemu Dockerowego. Będą w stanie poruszać się po aplikacjach dockerowych niezależnie od tego czy są one zdeployowane na Kubernetesie czy na Swarmie. Dodatkowo po tym szkoleniu uczestnik będzie wiedział jakie rozwiązanie najlepiej wykorzystać u siebie w firmie.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Kubernetes: orkiestracja kontenerów - szkolenie kompleksowe"

26.08 - 30.08 Termin gwarantowany
Szkolenie dla programistów, DevOps, administratorów, testerów - dla każdego kto chce pracować na klastrze Kuberentesa lub już pracuje i potrzebuje robić to lepiej i bardziej świadomie :)
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Automatyzacja z Power Automate (Flow)"

29.08 - 30.08 Termin gwarantowany
Szkolenie Power Automate (dawniej Flow) pozwalana na zapoznanie się z aplikacją Power Automate, będącej częścią platformy Power Platform. Narzędzie pozwala na skuteczną automatyzację i usprawnienie powtarzanych zadań. Pozwoli to na znaczące zwiększenie twojej produktywności, równocześnie pozwalając na zaoszczędzenie czasu poświęcanego na obsługę procesów przebiegających w firmie.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Kompleksowe programowanie baz danych PostgreSQL dla programistów baz danych Oracle"

02.09 - 06.09 Termin gwarantowany

Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu SQL i PL/pgSQL w adaptacji PostgreSQL. Kurs ma na celu zaprezentowanie różnic pod kątem programowania, analizy i optymalizacji w bazach danych Oracle i PostgreSQL.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 50 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Administracja bazami danych Oracle"

02.09 - 06.09 Termin gwarantowany
Szkolenie z zakresu administracji bazami danych Oracle od podstaw. Obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze umiejętności jakie powinien posiadać początkujący administrator baz Oracle. Od przygotowania i konfiguracji wstępnej serwera, przez kopie zapasowe i ich awaryjne odtwarzanie, do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami.

Szkolenie kierowane jest zarówno do osób początkujących, jak i tych które chcą usystematyzować swoją wiedzę. Zajęcia prowadzi administrator Oracle z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu podczas szkolenia przekazywana jest rzetelna i sprawdzona wiedza.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Postman - testowanie usług sieciowych"

09.09 - 10.09 Termin gwarantowany
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z teorią wymaganą do sprawnego testowania REST API, między innymi dowiedzą się czym jest API, poznają metody HTTP, zapoznają się jak działa REST API, jakie są dobre praktyki związane z jego wykorzystywaniem i jak czytać jego specyfikację. napiszą testy żądań, skrypty generujące dane oraz dowiedzą się jak wykorzystywać zmienne w testach. Dowiedzą się również jak uruchamiać kolekcje testów bezpośrednio z konsoli i modyfikować uruchamiane testy na podstawie rezultatów pozostałych testów.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Analiza danych w języku Python"

09.09 - 11.09 Termin gwarantowany
Wstęp do analizy danych w najpopularniejszym środowisku - Pythonie. Będziemy używać interaktywnego środowiska Jupyter Notebook, pozwalającego na interaktywną pracą z danymi. Celem jest nabycie umiejętności analizy danych, od ich pozyskania, przez obróbkę, na prezentację na profesjonalnych wykresach.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Podstawy Oracle SQL"

09.09 - 11.09 Termin gwarantowany
Warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji baz danych Oracle. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw i obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 50 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Kompleksowe szkolenie - Konteneryzacja Docker i Kubernetes: od zera do bohatera"

09.09 - 13.09 Termin gwarantowany
Szkolenie dla programistów i devOpsów nieznających tematyki kontenerów i zarządzania nimi. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pracy z technologią Docker oraz całym jego ekosystemem. Po tym szkoleniu użytkownicy będą znali narzędzia dostarczone do ekosystemu Dockerowego. Będą w stanie poruszać się po aplikacjach dockerowych niezależnie od tego czy są one zdeployowane na Kubernetesie czy na Swarmie. Dodatkowo po tym szkoleniu uczestnik będzie wiedział jakie rozwiązanie najlepiej wykorzystać u siebie w firmie.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Podstawy SQL i PL/SQL"

09.09 - 13.09 Termin gwarantowany
Przekrojowe, warsztatowe szkolenie z zakresu SQL i PL/SQL w bazach danych Oracle. Obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL od podstaw oraz rozwinięcie SQL o programowanie w języku PL/SQL. Programowanie w języku PL/SQL pozwoli uczestnikowi na tworzenie własnych funkcji SQL rozszerzając jego możliwości. Ponadto dzięki temu językowi uczestnik będzie potrafił tworzyć automatyczne procesy raportujące czy wyzwalacze uruchamiające się w reakcji na jakieś zdarzenie w bazie danych.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Programowanie w języku Python"

09.09 - 13.09 Termin gwarantowany
Warsztatowe szkolenie obejmujące swoim zakresem język Python od podstaw do przetwarzania danych z plików tekstowych, usług sieciowych i baz danych. W ramach tego szkolenia omawiana jest również obiektowość w Pythonie, będąca doskonałym wstępem do dalszego rozwoju - aplikacji WEB czy analizy danych.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie " Terraform i Infrastruktura jako Kod (IaC) - szkolenie kompleksowe"

16.09 - 19.09 Termin gwarantowany

Pozwól nam przeprowadzić Cię przez fascynujący świat Infrastruktury jako Kod (IaC) za pomocą jednego z najbardziej innowacyjnych narzędzi - Terraform. To czterodniowe, intensywne szkolenie wyposaży Cię w praktyczne umiejętności, które odmienią Twój sposób zarządzania infrastrukturą IT.

Przygotuj się na zanurzenie w głęboką wiedzę o Terraform. Począwszy od wprowadzenia do filozofii IaC, poznasz podstawy składni HCL (HashiCorp Configuration Language), aż po zaawansowane techniki zarządzania stanem i tworzenia modułów. Dowiesz się, jak Terraform wpisuje się w procesy CI/CD, a także jak wprowadzać go do swojego środowiska. Na koniec nauczysz się najważniejszych praktyk i wzorców, które pomogą Ci pisać efektywny, bezpieczny i skalowalny kod Terraform.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle"

16.09 - 20.09 Termin gwarantowany
Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji Oracle . Szkolenie rozpoczyna się od podstaw, obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL, ale też zagadnienia zaawansowane. Szkolenie zawiera między innymi techniki służące zaawansowanej analizie danych oraz optymalizacji zapytań.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Oracle: Analiza danych z elementami optymalizacji"

23.09 - 25.09 Termin gwarantowany
Szkolenie "Analiza danych z elementami optymalizacji" to intensywny kurs skoncentrowany na technikach SQL umożliwiających analizę danych. Podczas szkolenia zostaną między innymi omówione funkcje grupujące wraz z zaawansowanymi możliwościami CUBE i ROLLUP, funkcje analityczne, zapytania top-n oraz zaawansowane funkcje MATCH_RECOGNIZE do odszukiwania wzorców w danych. Omówione zostaną również aspekty dotyczące wydajności zapytań SQL. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawy pisania efektywnych zapytań, stosowania indeksów oraz interpretacji planów wykonań.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Spring Boot i Docker + wprowadzenie do mikroserwisów"

23.09 - 26.09 Termin gwarantowany

Szkolenie dedykowane dla programistów Java, którzy chcieliby się nauczyć tworzyć skalowalne mikroserwisy gotowe do działania w chmurze. Główny nacisk jest położony na dobre praktyki tworzenia aplikacji Spring Bootowej.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni"

23.09 - 27.09 Termin gwarantowany

Kompleksowe szkolenie z zakresu Power BI Desktop,języka DAX i Power BI Online Pozwala na szczegółowe zapoznanie się z możliwościami aplikacji. Obejmuje przekrój wszystkich istotnych etapów pracy z danymi w Power BI: Ekstrakcja, Normalizacja, Integracja, Modelowanie, Prezentacja, Publikacja

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL"

23.09 - 27.09 Termin gwarantowany
Szkolenie przeznaczone dla osób, do których zadań będzie należeć administracja, zabezpieczenie i optymalizacja bazami danych PostgreSQL. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z instalacją, konfiguracją, utrzymaniem baz danych PostgreSQL. Szkolenie obejmuje również zagadnienia tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania baz po awarii, replikacji, HA i bezpieczeństwa. Słowem jest to szkolenie kompleksowe, obejmujące zagadnienia od podstawowych po zaawansowane.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Administracja serwerem baz danych Microsoft SQL Server + High Availability"

23.09 - 27.09 Termin gwarantowany

Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie potrafił:

 • Przygotować serwer bazy danych Microsoft SQL Server do działania
 • Przywrócić instancję do działania po pojawieniu się standardowych problemów
 • Zarządzać użytkownikami i ich uprawnieniami
 • Wykonywać kopie zapasowe bez przerywania działania instancji, oraz je przywracać
 • Szybko przywracać przypadkowo skasowane, źle zmodyfikowane dane do pierwotnego kształtu
 • Szybko przenosić dane pomiędzy serwerami oraz systemami
 • Stosować rozwiązania zapewniające wysoką dostępność serwera SQL Server

Więcej o szkoleniu

Szkolenie " Analiza Power BI - DAX + M "

30.09 - 02.10 Termin gwarantowany
Szkolenie z zakresu Microsoft Power BI desktop skupiające się na aspekcie warstwy danych, rozszerzone o tematykę pracy z Power Query M i językiem DAX oraz bazę danych SQL. Szkolenie, którego adresatami są osoby znające podstawy budowy raportów Power BI, zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, dla których standardowy import danych do modelu nie wystarcza. Rozszerzenie o elementy języków M oraz DAX działające w oparciu o bazę danych pozwala na wydajniejszą i szybszą pracę z danymi.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Kompleksowe szkolenie SQL w PostgreSQL"

30.09 - 04.10 Termin gwarantowany
Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji PostgreSQL . Szkolenie rozpoczyna się od podstaw, obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL, ale też zagadnienia zaawansowane. Szkolenie zawiera między innymi techniki służące zaawansowanej analizie danych oraz optymalizacji zapytań.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Zaawansowany SQL w PostgreSQL"

07.10 - 08.10 Termin gwarantowany
Szkolenie omawia zaawansowane aspekty SQL w bazach danych PostgreSQL. Podczas szkolenia omawiane są wyrażenia regularne, funkcje analityczne, import i eksport danych, wprowadzenie do optymalizacji i wiele innych.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server"

07.10 - 09.10 Termin gwarantowany
Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:
 • Korzystać z podstawowych narzędzi developerskich dostarczanych przez Microsoft
 • Odpytywać bazę danych w celu pobrania danych
 • Tworzyć skomplikowane raporty na podstawie danych
 • Tworzyć i zarządzać obiektami niezbędnymi do przechowywania danych
 • Modyfikować, dodawać i kasować dane w sposób bezpieczny dla spójności danych.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Spring Cloud"

07.10 - 10.10 Termin gwarantowany

Szkolenie dedykowane dla programistów Java, którzy używają w swoich projektach Spring Boota i chcieliby przenieść swoją aplikację do chmury.

Dowiesz się jak bezpiecznie zarządzać hasłami, jak dynamicznie zmieniać konfigurację działającej aplikacji. Nauczysz się tworzyć aplikację, która jest świadoma swojego środowiska - Kubernetesa.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Zaawansowany SQL i programowanie baz danych PostgreSQL w jezyku PL/pgSQL"

07.10 - 11.10 Termin gwarantowany
Szkolenie przeznaczone dla osób które już znają podstawy SQL a chciałyby poznać jego zaawansowane aspekty w implementacji PostgreSQL oraz język PL/pgSQL.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Podstawy zapytań SQL i programowania w języku T-SQL w bazach danych Microsoft SQL Server"

07.10 - 11.10 Termin gwarantowany
Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:
 • Korzystać z podstawowych narzędzi developerskich dostarczanych przez Microsoft
 • Odpytywać bazę danych w celu pobrania danych
 • Tworzyć skomplikowane raporty na podstawie danych
 • Tworzyć i zarządzać obiektami niezbędnymi do przechowywania danych
 • Modyfikować, dodawać i kasować dane w sposób bezpieczny dla spójności danych.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Kompleksowe wprowadzenie do DevOps - szkolenie w formie warsztatowej"

07.10 - 11.10 Termin gwarantowany

Techniczne pięciodniowe wprowadzenie do zagadnień DevOps. Szkolenie ma na celu wprowadzenie osób nie mających styczności z DevOps do tej tematyki. Zawiera przegląd najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w DevOps z uwzględnieniem ich praktycznych zastosowań.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Praktyczne wprowadzenie do Elastic Stack (Elasticsearch, Kibana, Logstash, Beats)"

14.10 - 16.10 Termin gwarantowany

Celem szkolenia jest zapoznanie się z architekturą Elastic Stack oraz możliwościami w zakresie ładowania, przetwarzania i różnorodnej wizualizacji danych. Na początku omówimy poszczególne moduły: Elasticsearch, Kibana, Logstash, Beats. Następnie przejdziemy do praktycznych przykładów pracy z danymi. Po tym szkoleniu uczestnik dowie się, jakie są zalety korzystania z silnika Elasticsearch. Nauczy się tworzyć indeksy i efektywnie zarządzać nimi. Pozna sposoby ładowania danych pochodzących z różnych źródeł.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Power BI - pulpit analityka i managera + SQL"

14.10 - 16.10 Termin gwarantowany
Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie tworzenia interaktywnych wizualizacji danych przy zastosowaniu narzędzi Power BI, opartych na modelu tworzonych z użyciem Power Query oraz języka SQL. Import i łączenie danych z plików i baz SQL. Transformacja, konwersja i scalanie dostępnych informacji.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Modelowanie w UML"

14.10 - 18.10 Termin gwarantowany
Po ukończeniu szkolenia, uczestnik nabędzie praktycznych umiejętności z zakresu UML oraz będzie mógł samodzielnie zamodelować projekt systemu informatycznego przy użyciu diagramów dynamicznych i statycznych. Dodatkowo posiądzie wiedzę z zakresu technik analitycznych stosowanych podczas zbierania i analizy wymagań klienta.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle"

14.10 - 18.10 Termin gwarantowany
Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu PL/SQL od podstaw do technik zaawansowanych. Uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy języka PL/SQL, ale też techniki zaawansowane pozwalające przetwarzać dane wydajniej. Szkolenie pozwoli przygotować się między innymi do oprogramowania procesów ETL zasilających hurtownie danych.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Kompleksowe szkolenie SQL w Microsoft SQL Server"

14.10 - 18.10 Termin gwarantowany

Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji SQL Server. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw, przez najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL, do zaawansowanych zagadnień. Szkolenie zawiera między innymi techniki służące zaawansowanej analizie danych, optymalizacji zapytań, wyszukiwanie pełnotekstowe i wiele innych!

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Automatyzacja zadań z Ansible - szkolenie kompleksowe"

14.10 - 18.10 Termin gwarantowany
Rozszerzona 5-cio dniowa wersja szkolenia Automatyzacja zadań z Ansible. Na tym szkoleniu poruszamy wszystkie te zagadnienia które pojawiają się na jego 3 dniowej wersji, ale wchodzimy w nie dużo głębiej oraz poruszamy bardziej zaawansowane zagadnienia. Szkolenie ma na celu przybliżenie narzędzia Ansible automatyzującego prace inżynierów oraz administratorów w obszarze konfiguracji środowisk, sytemów operacyjnych, aplikacji oraz automatyzacje tworzenia środowisk wirtualnych. Dzieki temu szkoleniu dowiesz się jak stworzyć infrastrukturę wirtualną, jak przeprowadzić provisioning systemów operacyjnych, jak instalaować/usuwać/update-ować oprogramowanie na systemie operacyjnym, jak wykonywać zadania na wielu systemach operacyjncych. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu ułatwisz sobie prace z wykonywaniem zadań administracyjnych oraz programistycznych na infrastrukturze oraz systemach operacyjnych.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Zaawansowana administracja PostgreSQL: High Availability, Disaster Recovery, monitoring, skalowanie"

14.10 - 18.10 Termin gwarantowany
Szkolenie z szeroko pojętych zagadnień z zakresu High Availability, Disaster Recovery, monitoringu oraz typowych zadań administratora baz danych PostgreSQL w środowisku enterprise.

Na szkoleniu zostaną omówione różne typy replikacji, wraz z ich zastosowaniem, korzyściami oraz wadami każdego z nich. Najpopularniejsze narzędzia do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania, pgBackRest oraz pgBarman. Patroni, jako szablon do stworzenia niezawodnego środowiska o wysokiej dostępności. Monitoring oraz analiza wydajności z wykorzystaniem VictoriaMetrics z Grafaną, oraz parsera logów pgBadger.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Programowanie w języku Python"

14.10 - 18.10 Termin gwarantowany
Warsztatowe szkolenie obejmujące swoim zakresem język Python od podstaw do przetwarzania danych z plików tekstowych, usług sieciowych i baz danych. W ramach tego szkolenia omawiana jest również obiektowość w Pythonie, będąca doskonałym wstępem do dalszego rozwoju - aplikacji WEB czy analizy danych.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany"

21.10 - 23.10 Termin gwarantowany
Czas wejść głębiej w świat Pythona i odkryć takie rzeczy jak obiektowość czy dekoratory. Zobaczysz jak bardzo można usprawnić swoją pracę i zwiększyć wydajność kodu. Zapoznanie się z zagadnieniami zawartymi w tym szkoleniu otworzy drogę do lepszego zrozumienia kodu czystego Pythona jak i wielu poważnych bibliotek takich jak Django, gdzie obiektowość, dekoratory czy też testy jednostkowe są używane na porządku dziennym.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Zaawansowany Oracle SQL"

21.10 - 23.10 Termin gwarantowany
Szkolenie przeznaczone dla osób znających podstawowy zakres SQL. W ramach szkolenia omawiane są bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu poslugiwania się językiem SQL w bazach danych Oracle. Poruszane są tematy związane z optymalizacją, oraz hurtowniami danych. W ramach programu omawiana jest również technologia flashback, która pozwala przywrócić stan tabeli do stanu z przed określonego czasu. Dzięki temu możemy latwo wycofać niepożądane zmiany.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Architektura oprogramowania"

21.10 - 25.10 Termin gwarantowany
Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia czy weryfikacji architektury systemów informatycznych. Poznasz cechy jakościowe oraz sposoby ich osiągania na poziomie logicznym, fizycznym, konfiguracyjnym, technologicznym i integracyjnym. Zarówno z użyciem wzorców jak i poza nimi. Poprzez zarządzanie ryzykiem, rozpatrywanie wad i zalet dobieranych rozwiązań nauczysz się podejmowania decyzji oraz ich opisu na diagramach UML. Duży nacisk położony jest na zrozumienie zależności architektonicznych oraz świadomość konsekwencji, aby uczestnicy radzili sobie tak z obecnie panującymi trendami, jak i lata po ukończeniu kursu. Poruszając się w realiach nieklarownych wizji systemu, ukrytych wymagań pozafunkcjonalnych i dużej ilości założeń, uczestnicy ćwiczą i budują zdolności podejmowania decyzji architektonicznych.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Administracja systemem Linux I"

21.10 - 25.10 Termin gwarantowany
Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających już podstawową wiedzę z zakresu zarządzania serwerami Linux. Zakres szkolenia to przede wszystkim bezpieczeństwo w systemach Linux w tym szyfrowanie, zaawansowane zarządzanie kontami i uprawnieniami, konfiguracja usług sieciowych i dostępu do nich, SeLinux i wiele innych. Niniejsze szkolenie stanowi kontynuację szkolenia „Administracja Systemem Linux I”.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL"

21.10 - 25.10 Termin gwarantowany
Szkolenie przeznaczone dla osób które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie SQL, oraz poznać język programowania PL/SQL. W zakresie SQL omawiane są zaawansowane tematy jak funkcje analityczne, wyrażenia regularne czy optymalizacja SQL. W zakresie PL/SQL startujemy od podstaw.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL"

21.10 - 25.10 Termin gwarantowany
Szkolenie obejmujące swoim zakresem optymalizację SQL od podstaw i zaawansowane aspekty programowania w PL/SQL. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie potrafił zoptymalizować zapytania SQL oraz pozna techniki związane budowaniem w PL/SQL złożonych, skalowalnych rozwiązań i ich optymalizacją pod kątem wydajności.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Kubernetes: orkiestracja kontenerów - szkolenie kompleksowe"

21.10 - 25.10 Termin gwarantowany
Szkolenie dla programistów, DevOps, administratorów, testerów - dla każdego kto chce pracować na klastrze Kuberentesa lub już pracuje i potrzebuje robić to lepiej i bardziej świadomie :)
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Testy jednostkowe dla programistów PL/SQL"

28.10 - 29.10 Termin gwarantowany

Testy jednostkowe są potężnym i efektywnym rodzajem testów. To narzędzie umożliwiające drastyczne podniesienie jakości kodu poprzez eliminację większości błędów typowych i technicznych na wczesnym etapie tworzenia oprogramowania. Testy jednostkowe są przeprowadzane w fazie implementacji, dzięki czemu koszty znalezienia i naprawy błędów są minimalne w porównaniu do innych rodzajów testów.

Szkolenie przybliży uczestnikom zagadnienie testów jednostkowych a także pokaże, w jaki sposób przygotować i przeprowadzić testy jednostkowe, by w maksymalny sposób wykorzystać ogromne możliwości narzędzia.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Tworzenie aplikacji z użyciem Microsoft Power Apps "

28.10 - 29.10 Termin gwarantowany
Szkolenie Power Apps pozwala na naukę tworzenia aplikacji bez pisania kodu. Rozbudowane szablony, łączniki danych oraz elementy sztucznej inteligencji pozwalają na tworzenie użytecznych aplikacji przez początkujących uczestników.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Podstawy Oracle SQL"

28.10 - 30.10 Termin gwarantowany
Warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji baz danych Oracle. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw i obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 50 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Analiza danych w języku Python"

28.10 - 30.10 Termin gwarantowany
Wstęp do analizy danych w najpopularniejszym środowisku - Pythonie. Będziemy używać interaktywnego środowiska Jupyter Notebook, pozwalającego na interaktywną pracą z danymi. Celem jest nabycie umiejętności analizy danych, od ich pozyskania, przez obróbkę, na prezentację na profesjonalnych wykresach.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Spring WebFlux: Programowanie reaktywne w Javie z wykorzystaniem frameworka Spring"

28.10 - 30.10 Termin gwarantowany

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla dwóch kategorii uczestników:

 • osób mających doświadczenie w programowaniu w Javie oraz Springu i chcących się nauczyć w sposób praktyczny programowania reaktywnego z użyciem ww. narzędzi
 • osób, które mają już praktyczne doświadczenie w programowaniu reaktywnym, ale odczuwają potrzebę lepszego zapoznania się z teorią (lub jej ugruntowania)
W pierwszych dwóch dniach szkolenia przeważają zadania praktyczne (60%), niemniej jednak na samym początku duży nacisk jest kładziony na teorię; z doświadczenia wiemy, że to procentuje w dalszej części zajęć. Trzeci dzień jest dniem w całości warsztatowym - wykorzystujemy tu wiedzę zdobytą w trakcie poprzednich dni szkolenia.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Zaawansowany SQL i programowanie w T-SQL"

28.10 - 31.10 Termin gwarantowany

Szkolenie z zakresu analizy i programowania w bazie danych SQL Server. W czasie szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane zagadnienia języka SQL, poprzez analityczne zagadnienia, aż po optymalizację i programowanie. Szkolenie skierowane do programistów baz danych, analityków, administratorów baz danych oraz programistów backendowych. Wymanaga znajomość podstaw języka SQL.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Zaawansowana administracja bazami danych Oracle "

28.10 - 31.10 Termin gwarantowany
Szkolenie przeznaczone jest dla Administratorów Baz Danych Oracle posiadających już pewne doświadczenie i praktykę . Jak każde nasze szkolenie to również przygotowane jest i prowadzone przez doświadczonych Administratorów na co dzień rozwiązujących realne problem i biorących czynny udział w realizacji projektów. W odróżnieniu od ofert konkurencyjnych stawiamy na ćwiczenia praktyczne i realizację scenariuszy „z życia wziętych”.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Tworzenie aplikacji z użyciem Microsoft Power Apps i automatyzacja z Power Automate"

28.10 - 31.10 Termin gwarantowany
Power Apps pozwala na naukę tworzenia aplikacji bez pisania kodu. Rozbudowane szablony, łączniki danych oraz elementy sztucznej inteligencji pozwalają na tworzenie użytecznych aplikacji przez początkujących uczestników. Power Automate (dawniej Flow) pozwalana na zapoznanie się z aplikacją Power Automate, będącej częścią platformy Power Platform. Narzędzie pozwala na skuteczną automatyzację i usprawnienie powtarzanych zadań. Pozwoli to na znaczące zwiększenie Twojej produktywności, równocześnie pozwalając na zaoszczędzenie czasu poświęcanego na obsługę procesów przebiegających w firmie.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie " Terraform i Infrastruktura jako Kod (IaC) - szkolenie kompleksowe"

28.10 - 31.10 Termin gwarantowany

Pozwól nam przeprowadzić Cię przez fascynujący świat Infrastruktury jako Kod (IaC) za pomocą jednego z najbardziej innowacyjnych narzędzi - Terraform. To czterodniowe, intensywne szkolenie wyposaży Cię w praktyczne umiejętności, które odmienią Twój sposób zarządzania infrastrukturą IT.

Przygotuj się na zanurzenie w głęboką wiedzę o Terraform. Począwszy od wprowadzenia do filozofii IaC, poznasz podstawy składni HCL (HashiCorp Configuration Language), aż po zaawansowane techniki zarządzania stanem i tworzenia modułów. Dowiesz się, jak Terraform wpisuje się w procesy CI/CD, a także jak wprowadzać go do swojego środowiska. Na koniec nauczysz się najważniejszych praktyk i wzorców, które pomogą Ci pisać efektywny, bezpieczny i skalowalny kod Terraform.

Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Postman - testowanie usług sieciowych"

04.11 - 05.11 Termin gwarantowany
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z teorią wymaganą do sprawnego testowania REST API, między innymi dowiedzą się czym jest API, poznają metody HTTP, zapoznają się jak działa REST API, jakie są dobre praktyki związane z jego wykorzystywaniem i jak czytać jego specyfikację. napiszą testy żądań, skrypty generujące dane oraz dowiedzą się jak wykorzystywać zmienne w testach. Dowiedzą się również jak uruchamiać kolekcje testów bezpośrednio z konsoli i modyfikować uruchamiane testy na podstawie rezultatów pozostałych testów.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Multitenant w bazach danych Oracle"

04.11 - 05.11 Termin gwarantowany
Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych Oracle posiadających już pewne doświadczenie (jako przygotowanie polecamy nasze szkolenie Administracja Bazami Banych Oracle). W ramach szkolenia omawiane są zagadnienia związane z architekturą Multitenant – zaimplementowaną przez Oracle konteneryzacją w ramach bazy danych, która obecnie jest interesującą opcją a w najbliższej wersji Baz Danych Oracle będzie stałym/obowiązkowym elementem. Poruszany jest pełen zakres tematyki – od architektury przez instalację nowej bazy w trybie Multitenant, nawigację, elementy performance i bezpieczeństwa aż po klonowanie i przenoszenie baz typu pluggable. Duży nacisk położony jest na praktyczne warsztaty oparte o realne doświadczenia Administratorów Baz Danych Oracle, w ramach których uczestnicy ćwiczą wszystkie zagadnienia poruszane na szkoleniu i otrzymują rzeczywiste przygotowanie do podjęcia pracy z Multitenant.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie " Analiza Power BI - DAX + M "

04.11 - 06.11 Termin gwarantowany
Szkolenie z zakresu Microsoft Power BI desktop skupiające się na aspekcie warstwy danych, rozszerzone o tematykę pracy z Power Query M i językiem DAX oraz bazę danych SQL. Szkolenie, którego adresatami są osoby znające podstawy budowy raportów Power BI, zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, dla których standardowy import danych do modelu nie wystarcza. Rozszerzenie o elementy języków M oraz DAX działające w oparciu o bazę danych pozwala na wydajniejszą i szybszą pracę z danymi.
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych w React"

04.11 - 06.11 Termin gwarantowany
Dla kogo to szkolenie? Szkolenie kierowane jest do osób, które:
 • chciałyby poszerzyć wiedzę w związaną z tworzeniem reaktywnych stron i aplikacji korzystając z najpopularniejszych aktualnie narzędzi na rynku
 • znają JavaScript w stopniu co najmniej podstawowym
 • znają w stopniu podstawowym HTML i CSS
Więcej o szkoleniu

Szkolenie "Podstawy modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0"

04.11 - 06.11 Termin gwarantowany
Szkolenie skierowane jest:

 • do osób, rozpoczynających przygodę z BPMN
 • do analityków, projektantów systemów IT
 • do osób pracujących w projektach, w których standardem komunikowania się jest BPMN


 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • zdobędzie niezbędną wiedzę dotyczącą notacji BPMN
 • nabędzie praktycznych umiejętności z zakresu modelowania procesów w notacji BPMN
 • Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Zaawansowane zapytania SQL i tuning zapytań w bazach Microsoft SQL Server"

  04.11 - 07.11 Termin gwarantowany
  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą złożonych zapytań T-SQL niezbędnych do wykonywana trudnych i złożonych analiz danych. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metody i techniki optymalizacji zapytań kierowanych do baz danych.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle"

  04.11 - 08.11 Termin gwarantowany
  Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji Oracle . Szkolenie rozpoczyna się od podstaw, obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL, ale też zagadnienia zaawansowane. Szkolenie zawiera między innymi techniki służące zaawansowanej analizie danych oraz optymalizacji zapytań.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Spring Boot i Docker + wprowadzenie do mikroserwisów"

  12.11 - 15.11 Termin gwarantowany

  Szkolenie dedykowane dla programistów Java, którzy chcieliby się nauczyć tworzyć skalowalne mikroserwisy gotowe do działania w chmurze. Główny nacisk jest położony na dobre praktyki tworzenia aplikacji Spring Bootowej.

  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "SQL dla średnio zaawansowanych w bazach danych Microsoft SQL Server"

  13.11 - 15.11 Termin gwarantowany
  W ramach szkolenia omawiane są nieco bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu posługiwania się językiem SQL, między innymi takie jak pisanie zapytań w oparciu o więcej niż jedną tabelę, modyfikacja danych w oparciu o inne tabele, operacje na zbiorach.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Oracle SQL dla analityków danych"

  13.11 - 15.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie umożliwia zapoznanie się z językiem SQL od podstaw z uwzględnieniem zaawansowanych technik z zakresu analizy danych –wykorzystanie funkcji analitycznych, tworzenie tabel przestawnych, porównywanie danych. Podczas szkolenia nacisk położony jest na umiejętności praktyczne!
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "APEX - Administracja i programowanie"

  13.11 - 15.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie z zakresu wdrożenia i konfiguracji środowiska Apex oraz programowania aplikacji LOW-CODE z jego pomocą. Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie potrafił wykonywać czynności administracyjne związane z ekosystemem Apexa, oraz tworzyć z jego pomocą aplikacje. Nauczy się tworzyć złożone raporty z wykresami różnych rodzajów, aplikacje współpracujące z procedurami i funkcjami w PL/SQL, stosować JavaScript w aplikacjach.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "SQL dla średnio zaawansowanych"

  13.11 - 15.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie przeznaczone dla osób, które już miały do czynienia do pisaniem prostych zapytań do bazy danych Oracle. W ramach szkolenia omawiane są nieco bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu posługiwania się językiem SQL, między innymi takie jak pisanie zapytań w oparciu o więcej niż jedną tabelę, modyfikacja danych w oparciu o inne tabele, czy też przywracanie zmian, które już zostały zapisane.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Zaawansowane programowanie w C#"

  13.11 - 15.11 Termin gwarantowany
  Uczestnik pozna zaawansowane elementy języka i biblioteki .NET Framework takie jak programowanie współbieżne, wyrażenia regularne, zaawansowane aspekty obiektowości. Wprowadzone zostaną również projektowe i architektoniczne wzorce. Aby przystąpić do tego szkolenia wymagana znajomość podstaw języka C#.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Programowanie powłoki w BASH i AWK "

  14.11 - 15.11 Termin gwarantowany

  Szkolenie dla wszystkich tych, którzy chcą poznać powłokę systemu Linux i programowanie w Bash. Szkolenie ma na celu przekazać uczestnikom podstawowe i zaawansowane techniki programowania w Bash, z wykorzystaniem interaktywności powłoki, a także zapoznać z edytorami strumieniowymi takimi jak sed, awk czy grep, które często są nieodzowne w pisaniu skryptów.

  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Podstawy Oracle SQL"

  18.11 - 20.11 Termin gwarantowany
  Warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji baz danych Oracle. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw i obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL.

  Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 50 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Jenkins: Administracja oraz CI/CD - szkolenie kompleksowe"

  18.11 - 21.11 Termin gwarantowany
  Holistyczne szkolenie z zakresu administracji oraz CI/CD w Jenkins. Szczególnie polecane zespołom które chcą wdrożyć Jenkinsa do swojego projektu/organizacji. Na szkolenie składają się dwie części - administracyjna i dotycząca CI/CD.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Programowanie aplikacji internetowych z użyciem ASP.NET MVC"

  18.11 - 21.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby się nauczyć tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych z wykorzystaniem ASP.NET MVC. Wymagana znajomość podstaw języka C#. Uczestnik pozna również zasady bezpieczeństwa tworzenia i optymalizacji aplikacji internetowych oraz technologię AJAX.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "JavaScript od podstaw do technik zaawansowanych"

  18.11 - 22.11 Termin gwarantowany
  JavaScript jest skryptowym językiem programowania przeznaczonym do wykorzystania na stronach internetowych. Zastosowanie go na stronie powoduje że staje się ona bardziej interaktywna, interesująca i przyjazna dla użytkowników. Obecnie język zyskał ogromną popularność. To szkolenie skupia się wyłącznie na nim i pomaga osobie początkującej dokładnie go poznać. Od podstawowej semantyki po zaawansowane tematy z zakresu ES6.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Administracja systemem Linux II"

  18.11 - 22.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających już podstawową wiedzę z zakresu zarządzania serwerami Linux. Zakres szkolenia to przede wszystkim bezpieczeństwo w systemach Linux w tym szyfrowanie, zaawansowane zarządzanie kontami i uprawnieniami, konfiguracja usług sieciowych i dostępu do nich, SeLinux i wiele innych. Niniejsze szkolenie stanowi kontynuację szkolenia „Administracja Systemem Linux I”.

  To szkolenie jest też elementem pakietu "Administrator Linux" - dowiedz się więcej

  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowe szkolenie - Konteneryzacja Docker i Kubernetes: od zera do bohatera"

  18.11 - 22.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie dla programistów i devOpsów nieznających tematyki kontenerów i zarządzania nimi. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pracy z technologią Docker oraz całym jego ekosystemem. Po tym szkoleniu użytkownicy będą znali narzędzia dostarczone do ekosystemu Dockerowego. Będą w stanie poruszać się po aplikacjach dockerowych niezależnie od tego czy są one zdeployowane na Kubernetesie czy na Swarmie. Dodatkowo po tym szkoleniu uczestnik będzie wiedział jakie rozwiązanie najlepiej wykorzystać u siebie w firmie.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Programowanie w języku Python"

  18.11 - 22.11 Termin gwarantowany
  Warsztatowe szkolenie obejmujące swoim zakresem język Python od podstaw do przetwarzania danych z plików tekstowych, usług sieciowych i baz danych. W ramach tego szkolenia omawiana jest również obiektowość w Pythonie, będąca doskonałym wstępem do dalszego rozwoju - aplikacji WEB czy analizy danych.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Podstawy SQL i PL/SQL"

  18.11 - 22.11 Termin gwarantowany
  Przekrojowe, warsztatowe szkolenie z zakresu SQL i PL/SQL w bazach danych Oracle. Obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL od podstaw oraz rozwinięcie SQL o programowanie w języku PL/SQL. Programowanie w języku PL/SQL pozwoli uczestnikowi na tworzenie własnych funkcji SQL rozszerzając jego możliwości. Ponadto dzięki temu językowi uczestnik będzie potrafił tworzyć automatyczne procesy raportujące czy wyzwalacze uruchamiające się w reakcji na jakieś zdarzenie w bazie danych.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowe wprowadzenie do Big Data - szkolenie w formie warsztatowej"

  18.11 - 22.11 Termin gwarantowany

  Techniczne pięciodniowe wprowadzenie do zagadnień Big Data. Szkolenie ma na celu wprowadzenie osób nie mających styczności z Big Data do tej tematyki. Zawiera przegląd najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w Big Data z uwzględnieniem ich praktycznych zastosowań. Każdy wykład poparty jest ćwiczeniami praktycznymi.

  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Architektura oprogramowania dla analityków"

  18.11 - 22.11 Termin gwarantowany
  Na szkoleniu nauczysz się wykrywać zagrożenia architektoniczne i przekładać je na poprawnie opisane wymagania pozafunkcjonalne, dzięki czemu założenia architektoniczne powstaną i zostaną zweryfikowane już podczas pierwszych wywiadów z klientem. Poznasz pojęcia, cele i rozwiązania architektury (parametry, wzorce, technologie, protokoły), dzięki czemu usprawnisz komunikację z architektem i zwiększysz komfort uczestnictwa w spotkaniach projektowych. W trakcie ćwiczeń przekujesz wiedzę w umiejętność ustalania szczegółów pozafunkcjonalnych w oparciu o niedookreślone wymagania klienta oraz samodzielnie wykryte zagrożenia. Celem szkolenia jest także przeszkolenie analityków, na których spadło utrzymanie zastanej architektury, aby zachowali jej założenia i nie dopuścili do degradacji systemu. Duży nacisk kładziony jest na zrozumienie zależności architektonicznych oraz świadomość konsekwencji, aby uczestnicy radzili sobie tak z obecnie panującymi trendami, jak i lata po ukończeniu kursu.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni"

  18.11 - 22.11 Termin gwarantowany

  Kompleksowe szkolenie z zakresu Power BI Desktop,języka DAX i Power BI Online Pozwala na szczegółowe zapoznanie się z możliwościami aplikacji. Obejmuje przekrój wszystkich istotnych etapów pracy z danymi w Power BI: Ekstrakcja, Normalizacja, Integracja, Modelowanie, Prezentacja, Publikacja

  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Tworzenie Single Page Application z wykorzystaniem Angular"

  20.11 - 22.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z Angular lub tych, którzy mieli z Angularem już pierwszą styczność, ale czują, że potrzebują ustrukturyzować swoją wiedzę, aby z łatwością poruszać się w tym frameworku. Podczas szkolenia uczestnik będzie przeprowadzony przez cały proces od stworzenia projektu, aż do działającej aplikacji.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Zabbix - monitoring serwerów i aplikacji"

  25.11 - 26.11 Termin gwarantowany
  Zabbix jest wysoce konfigurowalnym oprogramowaniem monitorującym. Pozwala na konfiguracje i monitorowanie wielu parametrów sieci, serwerów, aplikacji czy logów. Jest to doskonałe narzędzie do kolekcjonowania, raportowania, wirtualizacji zebranych danych. Szkolenie uwzględnia pełną instalację systemu monitorowania w różnych środowiskach i przy użyciu różnych narzędzi, konfigurację systemu pod swoje potrzeby, przygotowanie alertów jak również użycie zewnętrznych narzędzi jak Grafana albo Prometheus, oraz ćwiczenia.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Tworzenie aplikacji z użyciem Microsoft Power Apps "

  25.11 - 26.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie Power Apps pozwala na naukę tworzenia aplikacji bez pisania kodu. Rozbudowane szablony, łączniki danych oraz elementy sztucznej inteligencji pozwalają na tworzenie użytecznych aplikacji przez początkujących uczestników.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Grafana - kompletny przewodnik po źródłach, wizualizacjach i alertowaniu"

  25.11 - 27.11 Termin gwarantowany
  Warsztatowe szkolenie z zakresu wizualizacji danych oraz monitoringu w Grafanie. Zaczynamy od szybkiego teoretycznego wprowadzenia do podstaw działania poszczególnych modułów, aby szybko przejść do głównej części szkolenia, czyli samodzielnego tworzenia paneli i dashboardów. Utworzymy dynamiczne dashboardy z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych zmiennych. Dedykowany moduł będzie poświęcony monitoringowi w Grafanie. Kończymy zagadnieniami z zakresu administracji oraz troubleshootingu.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Uczenie maszynowe w Pythonie"

  25.11 - 27.11 Termin gwarantowany
  Wstęp do uczenia maszynowego w najpopularniejszym środowisku - Pythonie. Będziemy używać interaktywnego środowiska Jupyter Notebook, pozwalającego na interaktywną pracą z danymi. Celem jest nabycie umiejętności praktycznego zastosowania uczenia maszynowego do typowych problemów z klasyfikacji i regresji. Wszystkie problemy będą przerabiane na rzeczywistych zbiorach danych. Wszystko w pakiecie scikit-learn - będącym kluczowym pakietem do uczenia maszynowego.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Administracja bazami danych MongoDB"

  25.11 - 28.11 Termin gwarantowany

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaczynających przygodę jak również dla osób posiadających już wiedzę z baz MongoDB. Ten kurs obejmuje wszystko, co administrator bazy danych MongoDB powinien wiedzieć, aby pomyślnie wdrożyć i obsługiwać MongoDB w środowisku On-Premise jak również rozwiązania chmurowego jakim jest Atlas MongoDB. Kursant pozna konfiguracje High Availability – Mongo Replicaset oraz Shardin oraz jakie daje możliwości. Każdy moduł szkolenia kończy się praktycznym ćwiczeniem, które umożliwia utrwalenie zdobytej wiedzy jak również przetestowanie jej. Szkolenie prowadzone jest przez wieloletniego administratora baz danych.

  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Tworzenie aplikacji z użyciem Microsoft Power Apps i automatyzacja z Power Automate"

  25.11 - 28.11 Termin gwarantowany
  Power Apps pozwala na naukę tworzenia aplikacji bez pisania kodu. Rozbudowane szablony, łączniki danych oraz elementy sztucznej inteligencji pozwalają na tworzenie użytecznych aplikacji przez początkujących uczestników. Power Automate (dawniej Flow) pozwalana na zapoznanie się z aplikacją Power Automate, będącej częścią platformy Power Platform. Narzędzie pozwala na skuteczną automatyzację i usprawnienie powtarzanych zadań. Pozwoli to na znaczące zwiększenie Twojej produktywności, równocześnie pozwalając na zaoszczędzenie czasu poświęcanego na obsługę procesów przebiegających w firmie.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Testy penetracyjne w praktyce"

  25.11 - 28.11 Termin gwarantowany

  Na tym szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

  • W jaki sposób przetestować systemy operacyjne z rodziny Linux oraz Windows, w tym ich subkomponenty;
  • W jaki sposób wykonać raport z tak przeprowadzonego testu;
  • W jaki sposób uzupełnić raport o rekomendacje, które poprawią bezpieczeństwo badanego systemu operacyjnego.
  • W jaki sposób przetestować aplikację webową;
  • W jaki sposób wykonać raport z tak przeprowadzonego testu;
  • Jakie rekomendacje, które poprawią bezpieczeństwo badanej aplikacji webowej mogą zostać wydane w ramach określonych podatności;
  • Jakie są najpopularniejsze typy ataków, które mogą spotkać naszą aplikację webową.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Programowanie w języku C#"

  25.11 - 29.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie od podstaw. Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik:
  • będzie potrafił tworzyć okienkowe aplikacje wykorzystujące bazy danych
  • będzie rozumiał pojęcia związane z programowaniem
  • potrafił wykorzystać w programowaniu język C#
  • pozna idee programowania obiektowego
  • pozna dobre praktyki programistyczne
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowe szkolenie SQL w PostgreSQL"

  25.11 - 29.11 Termin gwarantowany
  Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji PostgreSQL . Szkolenie rozpoczyna się od podstaw, obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL, ale też zagadnienia zaawansowane. Szkolenie zawiera między innymi techniki służące zaawansowanej analizie danych oraz optymalizacji zapytań.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Spring Boot - budowanie aplikacji REST"

  25.11 - 29.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie z zakresu tworzenia aplikacji REST z użyciem Spring Boot. Zakłada zapoznanie się z podstawami frameworka Spring oraz użycie serwera aplikacyjnego w celu uruchomienia aplikacji serwerowej.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kubernetes: orkiestracja kontenerów - szkolenie kompleksowe"

  25.11 - 29.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie dla programistów, DevOps, administratorów, testerów - dla każdego kto chce pracować na klastrze Kuberentesa lub już pracuje i potrzebuje robić to lepiej i bardziej świadomie :)
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Administracja serwerem baz danych Microsoft SQL Server + High Availability"

  25.11 - 29.11 Termin gwarantowany

  Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie potrafił:

  • Przygotować serwer bazy danych Microsoft SQL Server do działania
  • Przywrócić instancję do działania po pojawieniu się standardowych problemów
  • Zarządzać użytkownikami i ich uprawnieniami
  • Wykonywać kopie zapasowe bez przerywania działania instancji, oraz je przywracać
  • Szybko przywracać przypadkowo skasowane, źle zmodyfikowane dane do pierwotnego kształtu
  • Szybko przenosić dane pomiędzy serwerami oraz systemami
  • Stosować rozwiązania zapewniające wysoką dostępność serwera SQL Server

  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Programowanie w języku Java"

  25.11 - 29.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie kierowane jest zarówno do osób nie mających dotychczas styczności z programowaniem, jak również osób programujących w innych językach.
  Szkolenie ma wymiar przede wszystkim praktyczny. Każdy temat omówiony przez instruktora jest poparty ćwiczeniem z danego zakresu.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowe szkolenie: Modelowanie w notacjach UML i BPMN z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect"

  25.11 - 29.11 Termin gwarantowany
  Kompleksowe szkolenie obejmujące notacje BPMN oraz UML i wykorzystanie Enterprise Architect. Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o narzędzie Sparx Enterprise Architect.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Architektura oprogramowania"

  25.11 - 29.11 Termin gwarantowany
  Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia czy weryfikacji architektury systemów informatycznych. Poznasz cechy jakościowe oraz sposoby ich osiągania na poziomie logicznym, fizycznym, konfiguracyjnym, technologicznym i integracyjnym. Zarówno z użyciem wzorców jak i poza nimi. Poprzez zarządzanie ryzykiem, rozpatrywanie wad i zalet dobieranych rozwiązań nauczysz się podejmowania decyzji oraz ich opisu na diagramach UML. Duży nacisk położony jest na zrozumienie zależności architektonicznych oraz świadomość konsekwencji, aby uczestnicy radzili sobie tak z obecnie panującymi trendami, jak i lata po ukończeniu kursu. Poruszając się w realiach nieklarownych wizji systemu, ukrytych wymagań pozafunkcjonalnych i dużej ilości założeń, uczestnicy ćwiczą i budują zdolności podejmowania decyzji architektonicznych.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL"

  25.11 - 29.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie przeznaczone dla osób, do których zadań będzie należeć administracja, zabezpieczenie i optymalizacja bazami danych PostgreSQL. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z instalacją, konfiguracją, utrzymaniem baz danych PostgreSQL. Szkolenie obejmuje również zagadnienia tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania baz po awarii, replikacji, HA i bezpieczeństwa. Słowem jest to szkolenie kompleksowe, obejmujące zagadnienia od podstawowych po zaawansowane.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Administracja bazami danych Oracle"

  25.11 - 29.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie z zakresu administracji bazami danych Oracle od podstaw. Obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze umiejętności jakie powinien posiadać początkujący administrator baz Oracle. Od przygotowania i konfiguracji wstępnej serwera, przez kopie zapasowe i ich awaryjne odtwarzanie, do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami.

  Szkolenie kierowane jest zarówno do osób początkujących, jak i tych które chcą usystematyzować swoją wiedzę. Zajęcia prowadzi administrator Oracle z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu podczas szkolenia przekazywana jest rzetelna i sprawdzona wiedza.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych"

  25.11 - 29.11 Termin gwarantowany
  Szkolenie obejmujące swoim zakresem zaawansowany SQL w wydaniu Oracle oraz zaawansowane aspekty programowania w PL/SQL. Szkolenie przeznaczone jest dla programistów Oracle, którzy mają już doświadczenie zarówno w SQL jak i PL/SQL, a chcą wejść na wyższy poziom programowania w Oracle. Program zawiera zaawansowane aspekty analizy danych w SQL i zaawansowane aspekty programowania w PL/SQL - takie jak wydajność czy przetwarzanie danych JSON.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowy przegląd zagadnień z zakresu IT Security"

  25.11 - 29.11 Termin gwarantowany
  Niniejsze szkolenie to przegląd kwestii związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. Poruszone podczas jego trwania kwestie wprowadzą uczestnika w podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem informacji i zarządzania nim. W ramach szkolenia pokazane zostanie jak wprowadzić zarządzanie bezpieczeństwem informacji do ładu korporacyjnego i dlaczego jest to niezbędne. Omówione zostaną kwestie związane z identyfikacją zasobów w organizacji, ich klasyfikacją oraz doborze środków ochronnych jak również temat użytkownika w systemie, jego bezpieczeństwa, identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji...
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Clean Code i dobre praktyki programowania obiektowego w Javie"

  02.12 - 02.12 Termin gwarantowany
  Szkolenie przeznaczone jest dla programistów chcących wyrobić w sobie nawyk pisania czytelnego i zrozumiałego dla innych kodu. Skupiamy się nie tylko na czystym kodzie jako takim, ale pokazujemy również jak dobrze pisać programy przy zastosowaniu paradygmatu programowania obiektowego. Do uczestnictwa w szkoleniu wymagana jest podstawowa znajomość języka Java i biblioteki JUnit.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Postman - testowanie usług sieciowych"

  02.12 - 03.12 Termin gwarantowany
  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z teorią wymaganą do sprawnego testowania REST API, między innymi dowiedzą się czym jest API, poznają metody HTTP, zapoznają się jak działa REST API, jakie są dobre praktyki związane z jego wykorzystywaniem i jak czytać jego specyfikację. napiszą testy żądań, skrypty generujące dane oraz dowiedzą się jak wykorzystywać zmienne w testach. Dowiedzą się również jak uruchamiać kolekcje testów bezpośrednio z konsoli i modyfikować uruchamiane testy na podstawie rezultatów pozostałych testów.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server"

  02.12 - 04.12 Termin gwarantowany
  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:
  • Korzystać z podstawowych narzędzi developerskich dostarczanych przez Microsoft
  • Odpytywać bazę danych w celu pobrania danych
  • Tworzyć skomplikowane raporty na podstawie danych
  • Tworzyć i zarządzać obiektami niezbędnymi do przechowywania danych
  • Modyfikować, dodawać i kasować dane w sposób bezpieczny dla spójności danych.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie " Terraform i Infrastruktura jako Kod (IaC) - szkolenie kompleksowe"

  02.12 - 05.12 Termin gwarantowany

  Pozwól nam przeprowadzić Cię przez fascynujący świat Infrastruktury jako Kod (IaC) za pomocą jednego z najbardziej innowacyjnych narzędzi - Terraform. To czterodniowe, intensywne szkolenie wyposaży Cię w praktyczne umiejętności, które odmienią Twój sposób zarządzania infrastrukturą IT.

  Przygotuj się na zanurzenie w głęboką wiedzę o Terraform. Począwszy od wprowadzenia do filozofii IaC, poznasz podstawy składni HCL (HashiCorp Configuration Language), aż po zaawansowane techniki zarządzania stanem i tworzenia modułów. Dowiesz się, jak Terraform wpisuje się w procesy CI/CD, a także jak wprowadzać go do swojego środowiska. Na koniec nauczysz się najważniejszych praktyk i wzorców, które pomogą Ci pisać efektywny, bezpieczny i skalowalny kod Terraform.

  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Automatyzacja zadań z Ansible - szkolenie kompleksowe"

  02.12 - 06.12 Termin gwarantowany
  Rozszerzona 5-cio dniowa wersja szkolenia Automatyzacja zadań z Ansible. Na tym szkoleniu poruszamy wszystkie te zagadnienia które pojawiają się na jego 3 dniowej wersji, ale wchodzimy w nie dużo głębiej oraz poruszamy bardziej zaawansowane zagadnienia. Szkolenie ma na celu przybliżenie narzędzia Ansible automatyzującego prace inżynierów oraz administratorów w obszarze konfiguracji środowisk, sytemów operacyjnych, aplikacji oraz automatyzacje tworzenia środowisk wirtualnych. Dzieki temu szkoleniu dowiesz się jak stworzyć infrastrukturę wirtualną, jak przeprowadzić provisioning systemów operacyjnych, jak instalaować/usuwać/update-ować oprogramowanie na systemie operacyjnym, jak wykonywać zadania na wielu systemach operacyjncych. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu ułatwisz sobie prace z wykonywaniem zadań administracyjnych oraz programistycznych na infrastrukturze oraz systemach operacyjnych.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle"

  02.12 - 06.12 Termin gwarantowany
  Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu PL/SQL od podstaw do technik zaawansowanych. Uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy języka PL/SQL, ale też techniki zaawansowane pozwalające przetwarzać dane wydajniej. Szkolenie pozwoli przygotować się między innymi do oprogramowania procesów ETL zasilających hurtownie danych.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowe wprowadzenie do DevOps - szkolenie w formie warsztatowej"

  02.12 - 06.12 Termin gwarantowany

  Techniczne pięciodniowe wprowadzenie do zagadnień DevOps. Szkolenie ma na celu wprowadzenie osób nie mających styczności z DevOps do tej tematyki. Zawiera przegląd najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w DevOps z uwzględnieniem ich praktycznych zastosowań.

  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Podstawy zapytań SQL i programowania w języku T-SQL w bazach danych Microsoft SQL Server"

  02.12 - 06.12 Termin gwarantowany
  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:
  • Korzystać z podstawowych narzędzi developerskich dostarczanych przez Microsoft
  • Odpytywać bazę danych w celu pobrania danych
  • Tworzyć skomplikowane raporty na podstawie danych
  • Tworzyć i zarządzać obiektami niezbędnymi do przechowywania danych
  • Modyfikować, dodawać i kasować dane w sposób bezpieczny dla spójności danych.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Szkolenie kompleksowe: Tuning wydajności SQL w bazach danych Oracle 12c - 21c"

  09.12 - 11.12 Termin gwarantowany
  Kompleksowe szkolenie: Tuning wydajności SQL w bazach danych Oracle 12c - 18c to intensywny kurs skoncentrowany na optymalizacji zapytań SQL oraz procesów ładowania danych w środowisku Oracle. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zaawansowanych technik optymalizacji, identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością w bazach danych Oracle.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Power BI - pulpit analityka i managera + SQL"

  09.12 - 11.12 Termin gwarantowany
  Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie tworzenia interaktywnych wizualizacji danych przy zastosowaniu narzędzi Power BI, opartych na modelu tworzonych z użyciem Power Query oraz języka SQL. Import i łączenie danych z plików i baz SQL. Transformacja, konwersja i scalanie dostępnych informacji.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Analiza danych w języku Python"

  09.12 - 11.12 Termin gwarantowany
  Wstęp do analizy danych w najpopularniejszym środowisku - Pythonie. Będziemy używać interaktywnego środowiska Jupyter Notebook, pozwalającego na interaktywną pracą z danymi. Celem jest nabycie umiejętności analizy danych, od ich pozyskania, przez obróbkę, na prezentację na profesjonalnych wykresach.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowe szkolenie SQL w Microsoft SQL Server"

  09.12 - 13.12 Termin gwarantowany

  Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji SQL Server. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw, przez najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL, do zaawansowanych zagadnień. Szkolenie zawiera między innymi techniki służące zaawansowanej analizie danych, optymalizacji zapytań, wyszukiwanie pełnotekstowe i wiele innych!

  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle"

  09.12 - 13.12 Termin gwarantowany
  Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji Oracle . Szkolenie rozpoczyna się od podstaw, obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL, ale też zagadnienia zaawansowane. Szkolenie zawiera między innymi techniki służące zaawansowanej analizie danych oraz optymalizacji zapytań.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowe szkolenie - Konteneryzacja Docker i Kubernetes: od zera do bohatera"

  09.12 - 13.12 Termin gwarantowany
  Szkolenie dla programistów i devOpsów nieznających tematyki kontenerów i zarządzania nimi. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pracy z technologią Docker oraz całym jego ekosystemem. Po tym szkoleniu użytkownicy będą znali narzędzia dostarczone do ekosystemu Dockerowego. Będą w stanie poruszać się po aplikacjach dockerowych niezależnie od tego czy są one zdeployowane na Kubernetesie czy na Swarmie. Dodatkowo po tym szkoleniu uczestnik będzie wiedział jakie rozwiązanie najlepiej wykorzystać u siebie w firmie.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Zaawansowana administracja PostgreSQL: High Availability, Disaster Recovery, monitoring, skalowanie"

  09.12 - 13.12 Termin gwarantowany
  Szkolenie z szeroko pojętych zagadnień z zakresu High Availability, Disaster Recovery, monitoringu oraz typowych zadań administratora baz danych PostgreSQL w środowisku enterprise.

  Na szkoleniu zostaną omówione różne typy replikacji, wraz z ich zastosowaniem, korzyściami oraz wadami każdego z nich. Najpopularniejsze narzędzia do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania, pgBackRest oraz pgBarman. Patroni, jako szablon do stworzenia niezawodnego środowiska o wysokiej dostępności. Monitoring oraz analiza wydajności z wykorzystaniem VictoriaMetrics z Grafaną, oraz parsera logów pgBadger.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Programowanie w języku Python"

  09.12 - 13.12 Termin gwarantowany
  Warsztatowe szkolenie obejmujące swoim zakresem język Python od podstaw do przetwarzania danych z plików tekstowych, usług sieciowych i baz danych. W ramach tego szkolenia omawiana jest również obiektowość w Pythonie, będąca doskonałym wstępem do dalszego rozwoju - aplikacji WEB czy analizy danych.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Administracja systemem Linux I"

  09.12 - 13.12 Termin gwarantowany
  Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających już podstawową wiedzę z zakresu zarządzania serwerami Linux. Zakres szkolenia to przede wszystkim bezpieczeństwo w systemach Linux w tym szyfrowanie, zaawansowane zarządzanie kontami i uprawnieniami, konfiguracja usług sieciowych i dostępu do nich, SeLinux i wiele innych. Niniejsze szkolenie stanowi kontynuację szkolenia „Administracja Systemem Linux I”.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Zaawansowany Oracle SQL"

  16.12 - 18.12 Termin gwarantowany
  Szkolenie przeznaczone dla osób znających podstawowy zakres SQL. W ramach szkolenia omawiane są bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu poslugiwania się językiem SQL w bazach danych Oracle. Poruszane są tematy związane z optymalizacją, oraz hurtowniami danych. W ramach programu omawiana jest również technologia flashback, która pozwala przywrócić stan tabeli do stanu z przed określonego czasu. Dzięki temu możemy latwo wycofać niepożądane zmiany.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL"

  16.12 - 20.12 Termin gwarantowany
  Szkolenie przeznaczone dla osób które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie SQL, oraz poznać język programowania PL/SQL. W zakresie SQL omawiane są zaawansowane tematy jak funkcje analityczne, wyrażenia regularne czy optymalizacja SQL. W zakresie PL/SQL startujemy od podstaw.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kubernetes: orkiestracja kontenerów - szkolenie kompleksowe"

  16.12 - 20.12 Termin gwarantowany
  Szkolenie dla programistów, DevOps, administratorów, testerów - dla każdego kto chce pracować na klastrze Kuberentesa lub już pracuje i potrzebuje robić to lepiej i bardziej świadomie :)
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL"

  16.12 - 20.12 Termin gwarantowany
  Szkolenie przeznaczone dla osób, do których zadań będzie należeć administracja, zabezpieczenie i optymalizacja bazami danych PostgreSQL. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z instalacją, konfiguracją, utrzymaniem baz danych PostgreSQL. Szkolenie obejmuje również zagadnienia tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania baz po awarii, replikacji, HA i bezpieczeństwa. Słowem jest to szkolenie kompleksowe, obejmujące zagadnienia od podstawowych po zaawansowane.
  Więcej o szkoleniu

  Szkolenie "Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni"

  16.12 - 20.12 Termin gwarantowany

  Kompleksowe szkolenie z zakresu Power BI Desktop,języka DAX i Power BI Online Pozwala na szczegółowe zapoznanie się z możliwościami aplikacji. Obejmuje przekrój wszystkich istotnych etapów pracy z danymi w Power BI: Ekstrakcja, Normalizacja, Integracja, Modelowanie, Prezentacja, Publikacja

  Więcej o szkoleniu

  JSystems - szkolenia IT klasy PREMIUM

  Pod marką JSystems istniejemy od 2008 roku od początku oferując szkolenia z zakresu IT. Oferujemy skuteczne, warsztatowe szkolenia z ekspertami-praktykami w gwarantowanych terminach. Zrzeszamy specjalistów o bogatym doświadczeniu zawodowym, pasjonatów swoich technologii.
  Nie ma lepszej metody na nabycie praktycznej wiedzy niż wykorzystywanie danej technologii. Dlatego nasze szkolenia mają formę warsztatową. Każde zagadnienie omawiane przez trenera jest poparte praktycznymi ćwiczeniami o wzrastającym poziomie trudności.
  Bardzo zależy nam na Twoim i każdego innego uczestnika zadowoleniu. Jeśli więc z jakiegokolwiek powodu nie będziesz w pełni usatysfakcjonowany ze szkolenia,możesz przyjść na kolejny termin (np. z innym trenerem) bezpłatnie.
  Jakość naszych szkoleń jest nieustannie monitorowana. Po każdym szkoleniu uczestnicy wypełniają ankiety, dzięki czemu jesteśmy w stanie poprawiać nasze usługi w sposob ciagły. Poznaj opinie uczestników naszych szkoleń!

  Standardy JSystems

  1. Wszyscy nasi trenerzy muszą być praktykami i osiągać średnią z ankiet minimum 4.75 na 5. Nie ma wśród nas trenerów-teoretyków. Każdy trener JSystems ma bogate doświadczenie komercyjne w zakresie tematów z których prowadzi szkolenia.
  2. Wszystkie szkolenia mają format warszatowy. Każde zagadnienie teoretyczne jest poparte rzędem warsztatów w ściśle określonym formacie.
  3. Terminy gwarantowane na 100%. Jeśli jakiś termin jest oznaczony jako gwarantowany, oznacza to że odbędzie się nawet jeśli część grupy wycofa się z udziału. Ryzyko ponosimy my jako organizator.
  4. Do każdego szkolenia które wymaga jakiegokolwiek oprogramowania dostarczamy skonfigurowane, gotowe hosty w chmurze. Dzięki temu uczestnik nie musi nic instalować na swoim komputerze (i bić się z blokadami korporacyjnymi). Połączenie następuje przez zdalny pulpit lub SSH - w zależności od szkolenia.
  Katalog szkoleń Sprawdź katalog naszych warsztatowych szkoleń. Oferujemy szkolenia z zakresu baz danych, programowania, systemów operacyjnych, konteneryzacji, devops, rozwiązań chmurowych, analityki i wielu innych. Przejdź
  Terminy gwarantowane Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to, że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu. Nawet gdyby część takiej grupy zrezygnowała lub przeniosła się na inny termin, raz ustalony termin gwarantowany takim pozostaje. Ryzyko ponosimy my jako organizator. Przejdź
  Szkolenia zamknięte Istnieje możliwość zamówienia szkolenia zamkniętego dla pracowników firmy. Program szkolenia jest dopasowany do potrzeb klienta. Szkolenia takie mogą się odbywać zarówno w siedzibie klienta, jak i w sali szkoleniowej firmy JSystems lub zdalnie. Przejdź

  Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

  • 5.0 / 5
   Zaawansowany SQL i programowanie w T-SQL 07-06-2024 Polecam!!! Tomasz Sieczka, Voestalpine Signaling Poland
  • 5.0 / 5
   Zaawansowany SQL i programowanie w T-SQL 07-06-2024 Mogę z czystym sercem polecić szkoleni z zakresu MS SQL, trener prowadził szkolenie z humorem, ilość materiałów i warsztatów była duża, ale nie przytłaczająca. Dowiedziałem się wielu ciekawych i przydatnych rzeczy. Tomasz Warchulski, MPWIK S.A.
  • 4.73 / 5
   Zaawansowany SQL i programowanie w T-SQL 07-06-2024 Świetna sprawa dla osób z mocnymi podstawami SQL. Genialne szkolenie dla projektantów baz i aplikacji, bardzo dobre dla Administatorów Baz/Aplikacji. Polecam. Mateusz Falkiewicz, ITM POLAND SP. Z O.O.
  • 5.0 / 5
   Zaawansowany SQL i programowanie w T-SQL 07-06-2024 Intensywne, merytoryczne, każdy znajdzie coś dla siebie - zarówno osoby programujące, obsługujące bazy danych jak i developerzy/designerzy baz danych. Szkolenie dobrze wyważone pod kątem teorii oraz warsztatów SQL. Trener posiada szeroką wiedzę i zna odpowiedzi na pytania poboczne. Jest zawsze gotowy do dyskusji. Można zauważyć, że ta dziedzina wiedzy jest pasją dla trenera. Piotr Kasprzak, ITM POLAND SP. Z O.O.
  • 5.0 / 5
   Zaawansowany SQL i programowanie w T-SQL 07-06-2024 Polecam, wszystkie zagadnienia dokładnie omówione na przykładach, dużo zadań do ćwiczeń. Na bieżąco sprawdzane rozwiązania. No i energia prowadzącego <3 Chętnie skorzystam z innych szkoleń Przemka ;) Paulina Łyczko, wild.pl
  • 5.0 / 5
   Zaawansowany SQL i programowanie w T-SQL 07-06-2024 dobry prowadzący, ciekawe zagadnienia przedstawione w prosty sposób, dużo ćwiczeń Maciej Pachocki, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • 5.0 / 5
   Podstawy Oracle SQL 06-06-2024 Szkolenie rzeczywiście od podstaw, bardzo dobrze dobrane przykłady. Prowadzący cierpliwy i widać, że zaznajomiony z tematem. Marta Milewska, Santander Consumer Bank SA
  • 5.0 / 5
   Power BI - pulpit analityka i managera + SQL 06-06-2024 Szkolenie z PowerBI przeprowadzone przez osobę z dużą wiedzą, która tą wiedzę umie przekazać w zrozumiały sposób. Prezentowane treści pokrywały się z opisem szkolenia. Trener posiadający dużą wiedzę w omawianym zakresie. Mateusz Piskulak, Mindbox SA
  • 5.0 / 5
   Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych w React 06-06-2024 fajne szkolenie Monika Wojtanowicz, Ornsson Solutions Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Podstawy Oracle SQL 06-06-2024 Konkretne, merytoryczne, z koncentracją na potrzeby i możliwości uczestników. Alicja Szajerka, Santander Consumer Bank SA
  • 5.0 / 5
   Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych w React 06-06-2024 Szkolenie na wysokim poziomie. Przystępne i zrozumiałe. Warto. Agata, jak zwykle, spisuje się na medal (naturalnie, złoty). Polecam. Aleksander Wyszyński, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
  • 5.0 / 5
   Podstawy Oracle SQL 06-06-2024 Bardzo praktyczne szkolenie, serdecznie polecam :) Daria Staroń, Rohlig Suus Logistics SA
  • 5.0 / 5
   Podstawy Oracle SQL 06-06-2024 Z przyjemnością dzielę się moimi wrażeniami po szkoleniu z podstaw Oracle, w którym miałem okazję uczestniczyć. Szkolenie było doskonale zorganizowane, a prowadzący wykazał się ogromną wiedzą i umiejętnością jej przekazywania w przystępny sposób. Materiały szkoleniowe były szczegółowe i dobrze przygotowane, co umożliwiło mi szybkie zrozumienie kluczowych koncepcji oraz praktyczne ich zastosowanie. Ćwiczenia praktyczne, które były integralną częścią kursu, pozwoliły mi na zdobycie cennych umiejętności, które z pewnością wykorzystam w mojej dalszej pracy zawodowej. Gorąco polecam to szkolenie każdemu, kto chce zdobyć solidne podstawy w Oracle! Andrzej Gajewski, ​PKP Informatyka spółka z o.o.
  • 5.0 / 5
   Power BI - pulpit analityka i managera + SQL 06-06-2024 Jako laik w dziedzinie obsługi Power BI bardzo polecam to szkolenie-poznałam podstawy obsługi programu i teraz wiem, jakie umiejętności mogę rozwija dalej. Zakres szkolenia nie jest przesadzony, w każdej chwili można poprosic o rozwiniecie jakiegos tematu. Trener jest świetny :) Martyna Magdziak, Ornsson Solutions Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle 24-05-2024 Na szkoleniu przedstawiono dużo wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Duża wiedza i chęć pomocy prowadzącego. Rafał Kalandyk, Asseco Poland S.A.
  • 5.0 / 5
   Kubernetes: orkiestracja kontenerów - szkolenie kompleksowe 24-05-2024 Kompleksowo, bardzo profesjonalnie i ciekawie. Mega zastrzyk wiedzy i prowadzący bardzo dobrze przygotowany. Polecam|! Maciej Rybakowski, STORMTECH MACIEJ RYBAKOWSKI
  • 5.0 / 5
   Kubernetes: orkiestracja kontenerów - szkolenie kompleksowe 24-05-2024 świetne szkolenie, profesjonalny prowadzący Klaudiusz Jankiewicz, EduBroker Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Kubernetes: orkiestracja kontenerów - szkolenie kompleksowe 24-05-2024 Nie zastanawiaj się, tylko się zapisz. :-) Michał Popielarski, Grupa Pracuj S.A.
  • 4.81 / 5
   Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL 24-05-2024 Szkolenie szczegółowe i ukierunkowane na osiągniecie wybranego celu. Świetna współpraca z trenerem. Witold Ilczak, PKP Intercity
  • 4.9 / 5
   Kubernetes: orkiestracja kontenerów - szkolenie kompleksowe 24-05-2024 od zera do bohatera Janusz Uchnast, Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Programowanie w języku Python 24-05-2024 Tego pewnie nie wyświetlicie ;) Łukasz Ładosz, Instytut Techniki Budowlanej
  • 5.0 / 5
   Oracle SQL dla analityków danych 23-05-2024 Bardzo polecam szkolenia Moniką. Duuużo praktyki co dla mnie było super sprawą. Ogromna dawka wiedzy. Magdalena Murgrabia, Silky Coders Sp. z o. o
  • 5.0 / 5
   Zaawansowane programowanie w C# 23-05-2024 Szkolenie bardzo przydatne dla osób zarówno zaawansowanych w technologii .NET jak i dla osób z mniejszym doświadczeniem. Osobiście jestem bardzo zadowolony z poziomu szkolenia i z czystym sumieniem polecam każdemu zainteresowanemu. Kamil Pępek, SoftSystem Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL 17-05-2024 Ogromna dawka wiedzy przekazana w przyjazny i praktyczny sposób. Zdecydowanie polecam. Ewelina Zięba, Asseco Poland S.A.
  • 4.83 / 5
   Tworzenie aplikacji z użyciem Microsoft Power Apps 17-05-2024 Bardzo fajne szkolenie z którego wyniosłem sporo nowej wiedzy. Grzegorz Antkowicz, Umicore Battery Materials Poland sp. z o.o.
  • 4.81 / 5
   Kompleksowe szkolenie - Konteneryzacja Docker i Kubernetes: od zera do bohatera 17-05-2024 Bardzo obszerny kurs oraz dużo wiedzy. 5 dni naprawdę intensywnej nauki. Dobre materiały oraz wiedza prowadzącego. Polecam Mateusz Kosakowski, PLUM Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Administracja bazami danych MongoDB 17-05-2024 Super. Polecam! Radosław Bujak, Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL 17-05-2024 Best PL/SQL training there is my friends ;) Jan Kopciński, Rohlig Suus Logistics SA
  • 5.0 / 5
   SQL dla średnio zaawansowanych w bazach danych Microsoft SQL Server 16-05-2024 Bardzo fajne szkolenie, osoba prowadząca potrafi przekazać wiedzę w bardzo fajny sposób Magdalena Fiejdasz, Asseco Poland S.A.
  • 5.0 / 5
   SQL dla średnio zaawansowanych w bazach danych Microsoft SQL Server 16-05-2024 Super zajęcia, bardzo dziękuję za mile spędzony czas i za przekazaną wiedzę Marian Frączek, Asseco Poland S.A.
  • 5.0 / 5
   SQL dla średnio zaawansowanych w bazach danych Microsoft SQL Server 16-05-2024 Warto, rzeczowo i w dobrej cenie. Trener OK!!! Tomasz Sieczka, Voestalpine Signaling Poland
  • 5.0 / 5
   Testy jednostkowe dla programistów PL/SQL 15-05-2024 Profesjonalnie przygotowane szkolenia i kompetentni prowadzący z JSystems utwierdzają mnie w przekonaniu, że warto korzystac z usług profesjonalistów. Polecam każdemu zainteresowanemu testami jednostkowymi w PL/SQL. RAFAŁ SZOŁOMICKI, RAFAŁ MARCIN SZOŁOMICKI
  • 4.9 / 5
   Jenkins: Administracja oraz CI/CD - szkolenie kompleksowe 10-05-2024 Merytoryczne, dobrze prowadzone, trener z doświadczeniem praktycznym! Borys Ohnsorge, Redge Technologies Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni 10-05-2024 szkolenie warte polecenia, najlepszy szkoleniowiec z jakim "trenowałam" ;) Ewelina Przytulska-Pitala, Makłowicz i Synowie Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Certyfikowany tester ISTQB® - poziom podstawowy - szkolenie akredytowane 09-05-2024 Polecam, trener super, podejście do przekazania wiedzy profesjonalne, jak najbardziej polecam Łukasz Legutko, Comp SA Oddział Nowy Sącz
  • 4.9 / 5
   Certyfikowany tester ISTQB® - poziom podstawowy - szkolenie akredytowane 09-05-2024 Wartościowe szkolenie, bardzo fajny prowadzący z umiejętnością przekazywania wiedzy, polecam! Marta Szczodrak, Comp SA Oddział Nowy Sącz
  • 5.0 / 5
   Spring Boot i Docker + wprowadzenie do mikroserwisów 26-04-2024 Pan Marcin prowadzi szkolenie w zorganizowany sposób. Wiedza jest przekazywana w przystępny sposób, całe szkolenie jest w formie Live Coding - co mi się bardzo podobało. Polecam Karol Kistela, BPRobotics sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Spring Boot i Docker + wprowadzenie do mikroserwisów 26-04-2024 Bardzo polecam to szkolenie! Profesjonalne podejście prowadzącego oraz bogaty, praktyczny materiał sprawiły, że czas spędzony na kursie był niezwykle wartościowy. Wszystko było doskonale zorganizowane, a zdobyta wiedza z pewnością przyczyni się do mojego rozwoju zawodowego. Prowadzący był bardzo kompetentny i chętnie dzielił się swoją wiedzą, odpowiadając na wszystkie pytania. To była świetna inwestycja w moje umiejętności i zdecydowanie polecam ten kurs każdemu, kto chce podnieść swoje kwalifikacje! Piotr Rostek, PZU SA/PZU ŻYCIE SA
  • 5.0 / 5
   Spring Boot i Docker + wprowadzenie do mikroserwisów 26-04-2024 Spring Boot i Docker + wprowadzenie do mikroserwisów - świetne szkolenie, duża dawka wiedzy przekazana przez Marcina pozwoliła mi zrobić spory krok do przodu w rozumieniu wszystkich procesów oraz efektywniejszego programowania. Świetne wytłumaczenie od A do Z - od momentu tworzenia samego projektu, po jego zakończenie. Sebastian Stawiarski, ORNSSON SOLUTIONS Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Kompleksowe szkolenie - Konteneryzacja Docker i Kubernetes: od zera do bohatera 19-04-2024 Polecam, "ogrom" wiedzy merytorycznej Rafał Klefas, Grupa VAT Pekao
  • 4.72 / 5
   Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni 19-04-2024 Polecam! Jacek Gumiela, W&K Industriemontage Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle 19-04-2024 Świetne szkolenie, 100% praktyki. 10/10 zarowno za forme szkolenia jak i wiedze trenera! Sabina Wojciechowicz, Ornsson Solutions Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Administracja systemem Linux II 19-04-2024 Polecam. Dużo materiału z praktycznymi przykładami. Jarosław Krzych, Asseco Poland S.A.
  • 5.0 / 5
   Kompleksowe szkolenie - Konteneryzacja Docker i Kubernetes: od zera do bohatera 19-04-2024 Dużo przydatnej wiedzy, świetnie wytłumaczone zagadnienia i doświadczony prowadzący, który w mig rozwiązuje wszystkie problemy. Nie było rzeczy i pytań, którymi był zaskoczony. Sporo zadań praktycznych, które utrwalają wiedzę. Szczerze jestem pod wrażeniem tego szkolenia i zdecydowanie będę je mógł polecić innym. Michał Boczkowski, TIM SA
  • 4.9 / 5
   Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle 19-04-2024 Dobrze zorganizowane i treściwe szkolenie. Monika Spryszak, Silky Coders Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Zaawansowane zapytania SQL i tuning zapytań w bazach Microsoft SQL Server 12-04-2024 Bardzo przydatne szkolenie, polecam! Paulina Zając, Kredyt Inkaso S.A.
  • 5.0 / 5
   Zaawansowane zapytania SQL i tuning zapytań w bazach Microsoft SQL Server 12-04-2024 Polecam!!! Artur Rzepecki, Multi-Decor Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Podstawy SQL i PL/SQL 12-04-2024 Zdecydowanie polecam. Świetna organizacja, pełny profesjonalizm. Dariusz Drywulski, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
  • 5.0 / 5
   Podstawy Oracle SQL 11-04-2024 Polecam :) Iwona Litwiak, Rohlig Suus Logistics S.A.
  • 5.0 / 5
   Podstawy Oracle SQL 11-04-2024 Super szkolenie. W ciągu trzech intensywnych dni przekazano nam dużą ilość wiedzy jednak działo się to w bardzo przystępny sposób. Wszystkie punkty szkolenia omawiane były na wielu przykładach. Prowadzący wyczerpująco odpowiadał na nasze pytania i nie pozostawił nikogo bez odpowiedzi. Tempo szkolenia dostosowane było do uczestników, więc nie pojawiła się presja czasu. Trener posiada ogromną wiedzę i często podawał nam przykłady "z pracy wzięte". Bartosz Tkacz, Zoolog Services sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Terraform i Infrastruktura jako Kod (IaC) - szkolenie kompleksowe 29-03-2024 Polecam, trener wyczerpująco odpowiada na wszelkie pytania Mateusz Milczarczyk, ESET Polska Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Kompleksowe szkolenie SQL w PostgreSQL 29-03-2024 Świetne szkolenie ! Kolejne szkolenie w JSystems i kolejny raz się nie zawiodłem. Szczerze polecam każdemu. Dziękuję ! Zbigniew Wiaterski, Cloud & Devops Solutions Zbigniew Wiaterski
  • 4.83 / 5
   Administracja serwerem baz danych Microsoft SQL Server + High Availability 29-03-2024 Śmiało zapisujcie się wiedza szeroka i przede wszystkim praktyczna ;) Szymon Nowakowski, Prokuratura Okręgowa w Płocku
  • 5.0 / 5
   Administracja serwerem baz danych Microsoft SQL Server + High Availability 29-03-2024 Cena, treść oraz poziom wiedzy prowadzącego Godne Polecenia Adam Klatte, Prokuratura Okręgowa w Płocku
  • 4.9 / 5
   Kompleksowe szkolenie SQL w PostgreSQL 29-03-2024 Szkolenie nastawione na praktykę. Dużo wiedzy popartych ciekawymi przykładami. Rafał Gasz, Politechnika Opolska
  • 5.0 / 5
   Kompleksowe szkolenie SQL w PostgreSQL 29-03-2024 Polecam szkolenia firmy JSystems. Są one przeprowadzane w sposób warsztatowy, dają możliwość stałego kontaktu z trenerem oraz sprawdzenia swojej wiedzy podczas wykonywania zadań praktycznych. Patrycja Sałata, Cosibella Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Administracja bazami danych Oracle 29-03-2024 Bardzo dobre i treściwe szkolenie. Prowadzący z bardzo dużą wiedzą teoretyczną jak i praktyczną. Zdecydowanie polecam! Adam Raflewski, IBS POLAND Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Programowanie w języku Python 29-03-2024 Polecam - bardzo dobra zawartość merytoryczna szkolenia. Świetnie prowadzone. Dariusz Leśniewski, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Programowanie w języku Python 29-03-2024 Zdecydowanie polecam prowadzącego Łukasza. Potrafi w prosty sposób wytłumaczyć nawet zawiłe tematy. Posiada bardzo duża wiedzę związaną z Pythonem. Jacek Wachowiak, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Programowanie w języku Python 29-03-2024 Dotychczas pytona kojarzyłem w inny sposób... coś w okolicach frameworka ZOO :) . Po szkoleniu Python nabrał kształtów i okazał się niezłą "małpą", bo coś tam zaskoczyło i zaraziło tematem. Do tematu będę wracał, choć może nie w tak szerokim zakresie jak na szkoleniu. Niemniej jednak skutecznie i produktywnie udało się przekuć zwykłą złotówkę na wiedzę, która, niezależnie od stopnia, na pewno się przyda, i to bardzo. Dzięki Łukasz! I do zobaczenia JSystems... po rządny z Was szkoleniowiec. A nawet, cytując bieżące trendy, "swój chłop!". Aleksander Wyszyński, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
  • 4.9 / 5
   Administracja bazami danych Oracle 29-03-2024 Praktyczne informacje, kompetentny prowadzący, ciekawa tematyka. Polecam. Arkadiusz Curulak, Eltel Networks Energetyka SA
  • 5.0 / 5
   Administracja bazami danych Oracle 29-03-2024 Świetne przygotowanie trenera, który udzielał wyczerpujących informacji oraz przedstawiał różne scenariusze. Nie szedł tylko zgodnie z materiałem, ale pokazywał również różne sztuczki wybiegające poza materiał a które mogą być przydatne w codziennej pracy administratora baz Oracle. Artur Szymański, Gas Storage Poland sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Administracja bazami danych Oracle 29-03-2024 Bardzo dobre wprowadzenie do tematu baz danych Oracle. Polecam. Bogusław Henrykowski, Centrum Informatyki Resortu Finansów
  • 5.0 / 5
   Terraform i Infrastruktura jako Kod (IaC) - szkolenie kompleksowe 29-03-2024 Godne uwagi, kurs przygotuje do pracy nawet bez wiedzy na temat terraforma Marcin Gach, EduBroker Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Zaawansowana administracja PostgreSQL: High Availability, Disaster Recovery, monitoring, skalowanie 29-03-2024 Bardzo ciekawe szkolenie. Świetne materiały, dużo przykładów praktycznych. Prowadzący, który jest praktykiem i zdecydowanie wie o czym mówi. Krzysztof Klimek, SGB BANK S.A.
  • 5.0 / 5
   Administracja bazami danych Oracle 29-03-2024 Polecam. Jacek Papierzyński, Symatic Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Terraform i Infrastruktura jako Kod (IaC) - szkolenie kompleksowe 29-03-2024 Program szkolenia przeprowadzony bardzo profesjonalnie, widać wiedzę i doświadczenie prowadzącego. Wiedza przekazywana w jasny i klarowny sposób, nie było absolutnie "wywyższania się", z czym niestety przy szkoleniach z innymi prowadzącymi miałem doświadczenie. Interakcja prowadzącego z uczestnikami wzorowa - odpowiadanie na pytania, rozszerzanie wiedzy. Kamil Bogusławski, Rossmann SDP Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Administracja bazami danych Oracle 29-03-2024 Polecam w 100% Wojciech Dawid, Wojskowa Akademia Techniczna
  • 5.0 / 5
   Spring WebFlux: Programowanie reaktywne w Javie z wykorzystaniem frameworka Spring 28-03-2024 Bardzo dobre wejście w świat reaktywnej javy, asynchroniczności i wielowątkowości Jakub Musialik, Ornsson Solutions Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Tworzenie Single Page Application z wykorzystaniem Angular 28-03-2024 Świetne szkolenie, bardzo polecam prowadzącego, duża wiedza, duże doświadczenie, świetne prowadzenie szkolenia, bardzo dobra współpraca z ludźmi Łukasz Bińkowski, Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Spring WebFlux: Programowanie reaktywne w Javie z wykorzystaniem frameworka Spring 28-03-2024 Marcin świetnie prowadzi zajęcia, chętnie udziela odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Przemysław Czerw, Ornsson Solutions Sp. z o.o.
  • 4.81 / 5
   Kompleksowe szkolenie SQL w Microsoft SQL Server 22-03-2024 Intensywne, napakowane wiedzą szkolenie. Od laika do osoby, która świadomie korzysta z zapytań w SQL w kilka dni :) Oliwia Wojtas, ORNSSON SOLUTIONS Sp. z o.o.
  • 4.9 / 5
   Kompleksowe szkolenie SQL w Microsoft SQL Server 22-03-2024 Polecam szkolenie SQL - prowadzący Przemo! Dużo praktyki - pełen przekrój wiedzy. Na plus materiały po szkoleniu. Łukasz Dachowski, KRUK GRUPA VAT
  • 5.0 / 5
   Spring Boot - budowanie aplikacji REST 22-03-2024 JSystems świetna robota. Merytoryczni prowadzący co ważne z żyłką pedagogiczną :) Tak trzymać. Emil Dmowski, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • 5.0 / 5
   Spring Boot - budowanie aplikacji REST 22-03-2024 Tak powinny być prowadzone wszystkie szkolenia Marek Kuźniar, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • 4.9 / 5
   Spring Boot - budowanie aplikacji REST 22-03-2024 jestem zadowolony Mateusz Bernaczyk, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • 5.0 / 5
   Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany 21-03-2024 Szkolenie wysokiej jakości, bardzo dużo przydatnych treści, tematyka idealna dla osoby pracującej na stanowisku Python Developera. Przemysław Nowiński, LINK4 TU S.A
  • 5.0 / 5
   Automatyzacja zadań z Ansible 21-03-2024 Super szkolenie, polecam! Albert Milewski, SUNCODE Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Analiza danych w języku Python 21-03-2024 Takie szkolenie jest doskonałym punktem startowym dla początkujących, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z analizą danych przy użyciu Pythona. Szkolenie zrealizowane zgodnie z agendą. Czas i tempo bardzo dobrze dostosowane do materiału szkoleniowego. Szkolenie przeprowadzone w miłej atmosferze :) Paweł Jezierski, Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Analiza danych w języku Python 21-03-2024 Świetnie przeprowadzone szkolenie, luźna atmosfera, ciekawe zagadnienia, dużo praktycznych ćwiczeń. Pełen profesjonalizm prowadzącego, polecam! Karolina Bobruk, Santander Bank Polska S.A.
  • 4.9 / 5
   Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany 21-03-2024 Dobrze tłumaczone! Miłosz Kocyła, Dynacon Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Postman - testowanie usług sieciowych 20-03-2024 Polecam szkolenie. Indywidualne podejście prowadzącego, ważne treści, nastawienie na praktykę a nie teorię. Duża wiedza i doświadczenie trenera. Każdy się czegoś nauczy. Monika Rudzińska, Ebicom Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Postman - testowanie usług sieciowych 20-03-2024 Szkolenie w przystępny sposób pokazuje przekrój możliwości narzędzia Postman. Jest odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i średniozaawansowanych. Paulina Drynda, Ebicom Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Kubernetes: orkiestracja kontenerów - szkolenie kompleksowe 15-03-2024 Świetne szkolenie - bardzo intensywne. Marcin Mioduszewski, Nena Marcin Mioduszewski
  • 5.0 / 5
   Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL 15-03-2024 Świetnie przygotowane i omówione materiały oraz zagadnienia przez trenera. Gorąco polecam to szkolenie !!! Tomasz Kozicki, Enea Centrum Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Podstawy modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 15-03-2024 Bardzo merytoryczne, celowe szkolenie, profesjonalnie przeprowadzone. Polecam! Piotr Wojtkiewicz, Dekpol Budownictwo Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Podstawy modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 15-03-2024 Szkolenie merytorycznie w punkt. Zarówno treść jak i forma bez zastrzeżeń... Dariusz Łoboda, Dekpol Budownictwo Sp. z o.o.
  • 4.81 / 5
   Spring Boot - budowanie aplikacji REST 15-03-2024 Dobre szkolenie. Grzegorz Babicki, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA
  • 4.81 / 5
   Spring Boot - budowanie aplikacji REST 15-03-2024 Gorąco polecam szkolenie - jeżeli zaczynasz kurs z minimalną widzą o Spring i REST to po zakończeniu szkolenia nie będziesz jeszcze mistrzem ale... dostaniesz solidny zastrzyk wiedzy i praktyki który pomoże zbudować Ci fundamenty Spring / REST. Aleksander Smyk, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • 4.82 / 5
   Tworzenie aplikacji z użyciem Microsoft Power Apps 13-03-2024 Super. Polecam dla każdego bez względu na poziom wiedzy w dziedzinie IT. Robert Matuszak, Aneta Matuszak
  • 5.0 / 5
   Tworzenie aplikacji z użyciem Microsoft Power Apps 13-03-2024 Kolejne bardzo dobre szkolenie z Panem Sebastianem :) Jestem bardzo zadowolona ze sposobu przekazania wiedzy oraz z materiału przygotowanego na szkolenie. Natalia Purymska, Robert Bosch Sp. z o. o.
  • 5.0 / 5
   Modelowanie w UML 08-03-2024 Szkolenie jest kompleksowe i świetnie przeprowadzone. Krzysztof Kusiak, OSOBA PRYWATNA
  • 5.0 / 5
   Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle 08-03-2024 Szkolenie naprawde super uklada w glowie. Jest sporo praktycznych cwiczen. :) Paulina Koroś, BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Modelowanie w UML 08-03-2024 Szkolenie bardzo fajnie, dużo wiedzy ale także dużo ćwiczeń i przykładów Barbara Michałek, BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
  • 5.0 / 5
   Modelowanie w UML 08-03-2024 Szkolenie prowadzone w dobrym tempie, dające możliwość samodzielnej pracy i bezproblemowej konsultacji z prowadzącym na każdym etapie. Nauka odbywa się w zakresie teoretycznym i praktycznym. Szkolenie godne polecenia. Emilia Słowakiewicz, PartyDeco Sp. z o.o.
  • 5.0 / 5
   Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle 08-03-2024 Wartościowe szkolenie, duża dawka wiedzy. Zajęcia są prowadzone w sposób merytoryczny i zrozumiały. Patrycja Staszyńska, AXIOM GLOBAL SERVICE CENTER POLSKA SP. Z O.O.
  • 5.0 / 5
   Modelowanie w UML 08-03-2024 Pani Urszula W. jest niesamowitą trenerką z podejściem, pasją, energią i umiejętnością przekazywania wiedzy, której jak widać ma zasoby. Iwona Szulik, BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
  • 5.0 / 5
   Power BI - pulpit analityka i managera + SQL 07-03-2024 Polecam serdecznie, bardzo dużo wiedzy praktycznej. Zofia Marecka, BRANDBQ SP. Z O.O.
  • 5.0 / 5
   Kompleksowe wprowadzenie do DevOps - szkolenie w formie warsztatowej 01-03-2024 bardzo dobre, merytoryczne Jerzy Graca, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
  • 4.9 / 5
   Kompleksowe wprowadzenie do DevOps - szkolenie w formie warsztatowej 01-03-2024 Bardzo polecam! Pracuję w skonteneryzowanym środowisku rozproszonego DevOpsu i uważam to szkolenie za absolutnie niezbędne do funkcjonowania w podobnym otoczeniu. Andrzej Kostrzewa, Friday Technology Sp. z o.o.

  Nowe szkolenia:

  Oracle Oracle: Analiza danych z elementami optymalizacji
  Ilość dni: 3
  Cena netto: 2400
  Pokaż
  Oracle Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych
  Ilość dni: 5
  Cena netto: 4000
  Pokaż
  Java Wydajność w języku Java
  Ilość dni: 5
  Cena netto: 3000
  Pokaż
  JavaScript Nowoczesne i interaktywne strony z JavaScript i jQuery
  Ilość dni: 2
  Cena netto: 1400
  Pokaż
  PHP REST API w Symfony z wykorzystaniem API Platform
  Ilość dni: 3
  Cena netto: 1800
  Pokaż
  Architektura oprogramowania Architektura oprogramowania
  Ilość dni: 5
  Cena netto: 3500
  Pokaż
  Architektura oprogramowania Architektura oprogramowania dla analityków
  Ilość dni: 5
  Cena netto: 3500
  Pokaż
  Cyberbezpieczeństwo Testy penetracyjne w praktyce
  Ilość dni: 4
  Cena netto: 2800
  Pokaż
  Cyberbezpieczeństwo Testy penetracyjne aplikacji webowej
  Ilość dni: 2
  Cena netto: 1600
  Pokaż
  Cyberbezpieczeństwo Testy penetracyjne systemów operacyjnych
  Ilość dni: 2
  Cena netto: 1600
  Pokaż
  Pokaż więcej nowych szkoleń

  Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

  Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.
  Telefon 22 299 53 69
  Napisz do nas

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Wiadomość wysłana

  Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

  Klikając OK wrócisz do formularza

  Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.