Informujemy, że w związku z ciągłym podnoszeniem jakości naszych szkoleń i związanymi z tym kosztami, w dniu 06.09.2024 ceny wybranych szkoleń wzrosną. Aktualny cennik obowiązuje do 05.09.2024 włącznie.


Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

by:
Czas trwania 3 dni

Najbliższe terminy tego szkolenia

29.07 31.07 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się
14.10 16.10 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się
09.12 11.12 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się

Szkolenie
dedykowane
dla Twojego
zespołu

Cena szkolenia 2100 PLN (netto)

Standardy JSystems

 1. Wszyscy nasi trenerzy muszą być praktykami i osiągać średnią z ankiet minimum 4.75 na 5. Nie ma wśród nas trenerów-teoretyków. Każdy trener JSystems ma bogate doświadczenie komercyjne w zakresie tematów z których prowadzi szkolenia.
 2. Wszystkie szkolenia mają format warszatowy. Każde zagadnienie teoretyczne jest poparte rzędem warsztatów w ściśle określonym formacie.
 3. Terminy gwarantowane na 100%. Jeśli jakiś termin jest oznaczony jako gwarantowany, oznacza to że odbędzie się nawet jeśli część grupy wycofa się z udziału. Ryzyko ponosimy my jako organizator.
 4. Do każdego szkolenia które wymaga jakiegokolwiek oprogramowania dostarczamy skonfigurowane, gotowe hosty w chmurze. Dzięki temu uczestnik nie musi nic instalować na swoim komputerze (i bić się z blokadami korporacyjnymi). Połączenie następuje przez zdalny pulpit lub SSH - w zależności od szkolenia.
Zapisz się
Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do programu Power BI Desktop

 2. Cel: konfiguracja i zapoznanie się z aplikacją.

  • Przegląd wersji programu i licencji dostępnych dla Power BI
  • Możliwości i główne zastosowania aplikacji w wersji desktop
  • Wprowadzenie do interfejsu użytkownika, tryby widoku i opis działania
  • Pojęcia i narzędzia w aplikacji: Power Query, model danych DAX, tabele, pola obliczeniowe i miary
  • Raport, karta i wizualizacja – główne składniki interfejsu programu
  • Rozszerzenie usługi Power BI – możliwości i ograniczenia usługi online

 3. Pierwszy raport Power BI

 4. Cel: import danych i utworzenie raportu. Umieszczenie wizualizacji oraz ich poprawna konfiguracja.

  • Model i raport oparty o jedną tabelę arkusza Excel.
  • Wizualizacja danych – łączenie elementu wizualnego z danymi
  • Wykres liniowy, kołowy, karta i tabela. Dostosowanie wyglądu raportu do własnych potrzeb.  Formatowanie i zasady pracy z wbudowanymi wizualizacjami.
  • Hierarchia w wizualizacji danych.
  • Filtrowanie widoku prezentacji przez zaznaczanie oraz z użyciem filtrów i fragementatorów.
  • Dodanie wizualizacji tabela, macierz – formatowanie warunkowe w wizualizacjach.
  • Praca z wykresem liniowym z użyciem osi czasu. Zaawansowane formatowanie wizualizacji. Dodanie linii trendu, osi stałych i obliczeniowych oraz prognozowanie i wyszukiwanie anomalii w danych.
  • Wizualizacje oparte o dane geograficzne – mapa i kartogram

 5. Model danych oparty o wiele tabel

 6. Cel: budowa raportu opartego o model danych, czyli system połączonych tabel.

  • Import wielu tabel z pliku Excel do raportu.
  • Przekształcenia plików – wstęp do Power Query
  • Optymalizacja i modyfikacja danych przyłączonych do modelu
  • Typy danych, ustawienia regionalne i ich konwersja.
  • Automatyczne i manualne łączenie tabel z użyciem relacji.
  • Model danych DAX jego struktura i możliwości.

 7. Źródła danych w Power Query dla Power BI Desktop

 8. Cel: integracja i normalizacja danych pochodzących z różnych źródeł na potrzeby budowy wizualizacji.

  • Budowa raportu integrującego dane z różnych źródeł
  • Rodzaje źródeł danych dla Power Query – możliwości i ograniczenia
  • Arkusze kalkulacyjne i ich elementy jako źródła danych dla wizualizacji (arkusz, zakres, tabela)
  • Pliki TXT/CSV – edycja i konwersja informacji
  • Pliki JSON i ich przekształcanie
  • Plik XML – dostosowanie struktury tabeli wynikowej do potrzeb użytkownika.
  • Tabele umieszczone na stronie internetowej.
  • Relacyjne bazy danych – import tabel serwera SQL do modelu danych.
  • Integracja i scalenie niestandardowych danych.

 9. Przekształcenia w Power Query

 10. Cel: przetwarzanie i oczyszczanie danych pomiędzy źródłem ich pochodzenia a modelem danych.

  • Oczyszczanie i optymalizacja danych dla modelu Power BI.
  • Przegląd funkcji języka M: liczby, czas i łańcuchy znaków
  • Kolumny obliczeniowe, warunkowe w języku Power Query M
  • Łączenie i dołączanie tabel
  • Typy i kierunki złączeń: lewe/prawe, wewnętrzne/zewnętrzne, lewe-anty/prawe-anty.
  • Zliczanie, agregacja i funkcje PIVOT/UNPIVOT w agregacji danych.

 11. Praca z DAX – wprowadzenie

 12. Cel: wstęp do pracy z językiem DAX będącym fundamentem dla raportu Power BI.

  • Co to jest model danych DAX
  • Pojęcie i zastosowanie kolumny obliczeniowej w modelu danych.
  • Funkcje języka DAX: czas, liczby i tekst
  • Format a typ danych – dostosowanie do potrzeb użytkownika
  • Pojęcie hierarchii i kategoryzacja danych
  • Budowa miar w języku DAX. Pojęcie i zastosowania praktyczne.
  • Miara a kolumna, różnice w zastosowaniach.
  • Tabele obliczeniowe i ich zastosowania
  • Wstęp do analizy w czasie
  • Funkcje operujące na modelu danych i relacjach (przegląd)

 13. Udostępnianie raportów Power BI Desktop

 14. Cel: zapoznanie z możliwościami publikacji opracowanych raportów.

  • Wersje Power BI ich ograniczenia w udostępnianiu raportów
  • Wyprowadzenie danych wizualizacji do pliku CSV
  • Eksport raportu do formatu PDF
  • Osadzenie raportu na witrynie Sharepoint i
  • Publikacja raportu w Internecie na witrynie publicznej www (wersja free)
  • Kwestie bezpieczeństwa (wersja free)
  • Aktualizacja danych w modelu online
  • Udostępnienie raportu w witrynie Sharepoint (wersja pro/premium)
  • Zarządzanie dostępem do raportu (wersja pro/premium)

 15. Zaawansowane elementy wizualne

 16. Cel: rozszerzenie możliwości aplikacji Power BI

  • Kluczowe wskaźniki wydajności KPI
  • Zaawansowana hierarchia modelu danych
  • Wizualizacje niestandardowe ze źródeł online
  • Import wizualizacji z plików (rozszerzenia Power BI)

 17. Praca z bazą danych SQL w trybie łączenia tabel

 18. Cel: praca z modelem opartym o relacyjną bazę danych

  • Wymagania techniczne dla źródeł SQL
  • Łączenie się z bazą danych
  • Przegląd zawartości serwera – nawigator zawartości
  • Typy obiektów serwera SQL: tabele, widoki i funkcje tabelaryczne
  • Import tabel wraz z relacjami
  • Czyszczenie i optymalizacja danych z użyciem Power Query
  • Budowa raportu w oparciu o wygenerowany model

 19. Tryby pracy z danymi

 20. Cel: zapoznanie się z metodami łączenia się serwerem

  • Import danych z serwera SQL – buforowanie danych w modelu
  • Zapytania bezpośrednie – Direct Query. Praca z danymi na żywo.
  • Dane z modelu online (wersja free)
  • Kwestie wydajnościowe – optymalizacja
  • Dane trybu rzeczywistego (poglądowo – tylko wersja premium)
  • Odświeżanie danych w trybie przyrostowym (poglądowo – tylko wersja premium)

 21. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language)

 22. Cel: użycie zapytań tworzonych bezpośrednio w języku SQL

  • Query designer w zastosowaniach i tworzenie zapytania do bazy danych
  • Podstawowe typy danych w standardzie SQL ich ograniczenia i zastosowanie
  • Zapytania bezpośrednie w języku SQL
  • Pobieranie danych – instrukcja SELECT
  • Operatory i kryteria w zapytaniach
  • Funkcje języka SQL w zapytaniach
  • Przetwarzanie zagregowanych danych

 23. Operacje na połączonych tabelach po stronie serwera
  • Pojęcie relacji między tabelami bazy danych i element łączący tabele w zapytaniu
  • Złączenia w SQL wewnętrzne INNER JOIN,
  • Złączenie prawe zewnętrzne RIGHT OUTER JOIN
  • Złączeni lewe zewnętrzne LEFT OUTER JOIN
  • Złączenie pełne FULL OUTER JOIN
  • Łączenie wyników zapytania z użyciem: UNION, UNION ALL i INTERSECT, EXCEPT
Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się na żywo z udziałem trenera. Nie jest to forma kursu video!

Domyślną bazą danych używaną podczas szkolenia jest udostępniony serwer baz danych Microsoft SQL Server. Nie jest to szkolenie z zakresu tworzenia zapytań SQL. Znajomość języka SQL jest zalecana, ale nie wymagana. Instalacja serwera bazy danych po stronie uczestnika nie jest wymagana.

O szkoleniu

Podstawowe szkolenie z zakresu obsługi Microsoft Power BI desktop rozszerzone o tematykę pracy z bazami danych SQL. Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, dla których arkusz kalkulacyjny już nie wystarcza. Dodatkowy moduł SQL pozwala na wydajniejszą i szybszą pracę z danymi.

Cel szkolenia

Zapoznanie z terminologią i narzędziami niezbędnymi w pracy z Microsoft Power BI desktop współpracującym z serwerem baz danych SQL. Poznanie podstaw obsługi narzędzia oraz wykorzystanie go w tworzeniu raportów i analiz.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, analitycy, księgowi, a także programiści i testerzy oprogramowania. Tematyka szkolenia obejmuje pracę z serwerem SQL.

Co w Twojej pracy usprawni Power BI?

Nauczysz się efektywnie pobierać dane. Zoptymalizujesz sposoby pobierania i przekształcania danych zlokalizowanych na serwerze SQL. Zdobędziesz umiejętność korzystania z najnowszego narzędzia analitycznego. Zwiększysz swoją pewność w pracy, dzięki nabyciu nowych umiejętności. Zdecydowanie podniesiesz swoje szanse na awans. Radykalnie podniesiesz poziom swoich kompetencji zawodowych.

Gdzie użyjesz nabytej wiedzy?

Podniesiesz efektywność pracy związanej z tworzeniem raportów i w narzędziach BI powiązanych z bazą danych SQL. Zauważysz też wzrost komfortu w dostępie do danych. Osiągniesz nową wyższą jakość prezentacji danych i ich aktualizacji.

Czego się nauczysz?

Usprawnisz wymianę informacji z współpracownikami. Będziesz w stanie utworzyć ujednolicony system raportujący bazujący na danych z serwera SQL. Standaryzacja metod generowania raportów i tworzenia zestawień dla analiz przestanie być dla Ciebie problemem. Równocześnie przeniesiesz bezpieczeństwo tworzonych analiz na nowy wyższy poziom.Prowadzący szkolenie: Sebastian StasiakDeweloper aplikacji i baz danych, z tendencją do dzielenia się wiedzą jako trener technologii informatycznych. Posiada doświadczenie w realizacji nietypowych i wymagających projektów IT. Dzięki wieloletniej pracy w charakterze wdrożeniowca, potrafi działać w trudnych warunkach, implementując niestandardowe i co ważne działające rozwiązania. Wychodząc z założenia, że najpierw ma działać, a później wyglądać, stawia w pierwszej kolejności na dane. Potrafi dogadać się z bazami danych używając języka SQL. Używa regularnie Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Azure SQL, a także mniej popularnych jak IBM DB2, Access. Nie jest mu obce zastosowanie Microsoft Dataverse. Po opanowaniu danych dokonuje ich integracji i analizy w Power BI lub Excel BI z użyciem Power Query, Języka M, DAX a jak potrzeba to i VBA. Potrafi całkiem sprawnie opublikować wyniki pracy w usłudze Power BI, Power Apps lub Sharepoint 365. Na koniec stawia na automatyzację każdego etapu prac, poprzez tworzenie procedur, skryptów i jobów SQL, a także Power Automate. Tak, tego desktopowego też.


Stanowisko robocze


Do tego szkolenia każdy uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnej wirtualnej maszyny w chmurze. Ma ona zainstalowane i skonfigurowane wszystko co potrzebne do realizacji szkolenia. Maszyna będzie dostępna przez cały okres szkolenia.
Terminy gwarantowane

Gdy na jakiś termin zgłosi się minimalna liczba osób, termin oznaczamy jako gwarantowany.

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to, że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu.

Nawet gdyby część takiej grupy zrezygnowała lub przeniosła się na inny termin, raz ustalony termin gwarantowany takim pozostaje. Ewentualne ryzyko ponosimy my jako organizator.

Przejdź do terminów tego szkolenia

Szkolenia online Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Uczestniczy łączą się na szkolenie za pomocą platfomy ZOOM. Informacje o wymaganym niezbędnym oprogramowaniu oraz informacje organizacyjne uczestnicy otrzymują na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Inne szkolenia tej kategorii Sprawdź pozostałe    szkolenia Power BI!

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  06-06-2024 Jako laik w dziedzinie obsługi Power BI bardzo polecam to szkolenie-poznałam podstawy obsługi programu i teraz wiem, jakie umiejętności mogę rozwija dalej. Zakres szkolenia nie jest przesadzony, w każdej chwili można poprosic o rozwiniecie jakiegos tematu. Trener jest świetny :) Martyna Magdziak, Ornsson Solutions Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  06-06-2024 Szkolenie z PowerBI przeprowadzone przez osobę z dużą wiedzą, która tą wiedzę umie przekazać w zrozumiały sposób. Prezentowane treści pokrywały się z opisem szkolenia. Trener posiadający dużą wiedzę w omawianym zakresie. Mateusz Piskulak, Mindbox SA
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-03-2024 Polecam serdecznie, bardzo dużo wiedzy praktycznej. Zofia Marecka, BRANDBQ SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-02-2024 Szkolenie intensywne, dla początkującego ogromna ilość wiedzy do przyswojenia, ale narzędzie ma naprawdę wiele do zaoferowania, więc to jak najbardziej na plus. Trener posiada ogromną wiedzę i z anielską cierpliwością rozwiewa wszelkie pytania czy wątpliwości. Polecam!! Julita Skowron, KRUK GRUPA VAT
 • 4.82/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  25-01-2024 Bardzo ciekawe szkolenie, wszystko wytłumaczone od podstaw w zrozumiały sposób nawet dla laika. Patrycja Krogulec, KRUK GRUPA VAT
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-11-2023 Treściwe i skompresowane szkolenie z licznymi praktycznymi przykładami zastosowania Power BI. Polecam! Jakub Orzęcki, Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-07-2023 Polecam. Program dobrze dobrany. Wiedza przekazana w przystępny sposób Barbara Młot, Exence SA
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  14-06-2023 Duża dawka wiadomości, pomimo założonego programu możliwe pewne modyfikacje tematyczne w zależności od potrzeb uczestników. Anna Kwiatkowska, Nova M.K. Słodkiewicz Sp.J.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  17-05-2023 Bardzo szczegółowe szkolenie. Prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie. Mateusz Kasza, ING Hubs B.V.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  17-05-2023 Szkolenie bardzo fajnie prowadzone, przez kompetentną osobę. Przekazywane informacje były w sposób jasny i zrozumiały, w razie wątpliwości trener chętnie pomagał i wszystko skrupulatnie wyjaśniał. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia co to jest Power BI to na tym szkoleniu pozna podstawy, które mogą być pomocne w codziennej pracy. Kinga Podsiadła, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.81/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-03-2023 Na szkoleniu pokazanych było dużo praktycznych przykładów. Prowadzący na bieżąco wyjaśniał wątpliwości uczestników. Cały program został zrealizowany. Piotr Burawski, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • 4.82/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-03-2023 warto wziąć udział Jacek Bindas, Bank Pekao S.A.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-03-2023 Szkolenie spełniło moje oczekiwania, treść i sposób przekazania wiedzy były na najwyższym poziomie. Przemysław Laskowski, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  17-02-2023 fantasytyczne! pełen profesjonalizm! Małgorzata Waś, SENNDER POLSKA SP. Z O.O.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  17-02-2023 Bardzo merytoryczne szkolenie, duży zakres informacji. Osoba prowadząca - ogromny zasób wiedzy i doświadczenia. Na pewno szkolenie i prowadzącego można każdemu zarekomendować! Grzegorz Kuźlak, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  20-01-2023 Polecam, szkolenie praktyczne, wszystkie zadania wykonujemy razem z prowadzącym. Adam Serewiś, PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  16-11-2022 Świetnie szkolenie. Michał Łotecki, ING Hubs B.V.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  16-11-2022 Świetny prowadzący, który potrafił przekazać wiedzę w prosty i zrozumiały sposób. Dużo elementów wykorzystujących SQL w PowerBI, co uważam za spory plus. Serdecznie polecam te szkolenie! Łukasz Rzońca, ING Hubs B.V.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  16-11-2022 Dawno nie byłem na tak trafionym szkoleniu ! Mariusz Lis, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  19-10-2022 Ciekawe i bardzo dobrze poprowadzone szkolenie. Pan Sebastian posiada duze doswiadczenie i swietnie przekazuje swoja wiedze. Huong Głowicka, Huong Glowicka
 • 4.65/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  19-10-2022 Dużo wartościowej wiedzy przydatnej dla początkującego, indywidualne podejście do uczestnika, miła atmosfera. Elwira Skolarus, Elis Textile Service Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-09-2022 Bardzo dobre, merytoryczne szkolenie - POLECAM! Piotr Borkowski, Analizy Piotr Borkowski
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-09-2022 Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Bardzo dobrze przygotowane. Katarzyna Jankowska, Solumus Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-09-2022 Super szkolenie. Poziom merytoryczny i jakościowy na wysokim poziomie, jednocześnie bardzo przystępny sposób przekazu informacji. Stanisław Budziński, GPI Poznań Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-09-2022 Fajne szkolenie dla początkujących i średniozaawansowanych developerów Piotr Preferansow, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  13-07-2022 Serdecznie polecam szkolenie z Panem Sebastianem, wszystko wytłumaczone w jasny sposób, łatwy do przeklinania samemu po szkoleniu. Jakub Jasiński, TMF Sp. z.o.o
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  29-06-2022 Szkolenie spełniło wszystkie moje wymagania - bardzo profesjonalne podejście. Radosław Dąbrowski, MPPB J.W. "Ślepsk"
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  02-03-2022 Bardzo dobre szkolenie, na tyle na ile to możliwe żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi :) Piotr Przybylski, OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  02-03-2022 Szkolenie spełniło moje oczekiwania, przeprowadzone w miłej i przyjaznej atmosferze, Trener dba o to, by każdy uczestnik był na bieżąco z ćwiczeniami. Agnieszka Kaszowska, Sonova Audiological Care Polska Sp. z o.o.
 • 4.81/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  19-01-2022 Solidnie przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Bardzo dobrze przygotowany, pomocny nauczyciel. Natalia Purymska, Robert Bosh Sp. z o. o.

Trenerzy kategorii Power BI

Sebastian Stasiak
Zapisz się

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.