Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

by:
Czas trwania 5 dni
Średnia ocena kursu 4.84/5 Ocena pochodzi z ankiet

Najbliższe terminy tego szkolenia

23.09 27.09 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się
25.11 29.11 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się
16.12 20.12 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się

Szkolenie
dedykowane
dla Twojego
zespołu

Cena szkolenia 3500 PLN (netto)

Standardy JSystems

 1. Wszyscy nasi trenerzy muszą być praktykami i osiągać średnią z ankiet minimum 4.75 na 5. Nie ma wśród nas trenerów-teoretyków. Każdy trener JSystems ma bogate doświadczenie komercyjne w zakresie tematów z których prowadzi szkolenia.
 2. Wszystkie szkolenia mają format warszatowy. Każde zagadnienie teoretyczne jest poparte rzędem warsztatów w ściśle określonym formacie.
 3. Terminy gwarantowane na 100%. Jeśli jakiś termin jest oznaczony jako gwarantowany, oznacza to że odbędzie się nawet jeśli część grupy wycofa się z udziału. Ryzyko ponosimy my jako organizator.
Zapisz się
Program szkolenia
 1. Instalacja i wstępna konfiguracja klastra PostgreSQL
  • Host serwera PostgreSQL
  • Instalacja binariów
  • Tworzenie klastra
  • Konfiguracja na potrzeby systemctl
  • Uruchamianie, zatrzymywanie i automatyczne startowanie usługi PostgreSQL
   • Uruchamianie i zatrzymywanie za pomocą pg_ctl
   • Uruchamianie i zatrzymywanie klastra za pomocą systemctl, autostart usługi
   • Sprawdzanie statusu usługi
  • Przeładowywanie konfiguracji
  • Logi serwera
   • logging_collector
   • log_directory
   • log_destination
   • log_filename
   • log_rotation_age
   • log_min_messages
   • log_line_prefix
  • Ustawianie głównego hasła
  • Dostęp do klastra z sieci, konfiguracja portu nasłuchu i podłączenie pgadmin4
  • Korzystanie z psql
 2. Parametry klastra
  • Sprawdzanie parametrów klastra
  • Sprawdzanie dostępnych poziomów konfiguracji parametrów
  • Zmiana parametrów klastra
   • Zmiana i sprawdzenie parametrów na poziomie sesji
   • Zmiana i sprawdzenie parametrów konfigurowanych na poziomie bazy danych
   • Zmiana i sprawdzanie parametrów konfigurowanych na poziomie użytkownika
   • Zmiana i sprawdzanie parametrów konfigurowanych na poziomie użytkownika w konkretnej bazie danych
   • Sprawdzanie indywidualnych ustawień dla bazy danych, użytkownika i użytkownika w bazie danych
   • Resetowanie ustawień dla bazy danych, użytkownika i użytkownika w bazie danych do domyślnych wartości
   • Zmiana i sprawdzanie parametrów konfigurowanych na poziomie klastra
 3. Ustawianie strefy czasowej dla systemu i logów
  • Ustawianie strefy czasowej dla aktualnego czasu
  • Ustawianie strefy czasowej dla logów
 4. Logi w formacie CSV i ładowanie logu do tabeli
 5. Logowanie nawiązywanych połączeń
 6. Struktura fizyczna i logiczna klastra PostgreSQL
  • Struktura fizyczna - katalogi i pliki
  • Bazy danych
   • Sprawdzanie informacji o dostępnych bazach danych
   • Sprawdzanie wielkości baz danych
   • Sprawdzanie przestrzeni tabel w której mieści się baza danych
   • Sprawdzanie kto jest właścicielem bazy danych
   • Sprawdzanie parametrów ustawionych indywidualnie dla bazy
   • Tworzenie bazy danych
   • Zmiana właściciela bazy danych
   • Konfiguracja indywidualnych parametrów bazy danych
   • Przenoszenie bazy danych pomiędzy przestrzeniami tabel
   • Zmiana nazwy bazy danych
   • Kasowanie bazy danych
  • Przestrzenie tabel
   • Sprawdzanie położenia przestrzeni tabel
   • Sprawdzanie jakie bazy mieszczą się w jakich przestrzeniach tabel
   • Sprawdzanie kto jest właścicielem przestrzeni tabel
   • Sprawdzanie ustawień indywidualnych przestrzeni tabel
   • Tworzenie przestrzeni tabel
   • Umieszczanie obiektów w przestrzeni tabel
   • Parametr default_tablespace
   • Kasowanie przestrzeni tabel
   • Przemieszczanie obiektów pomiędzy przestrzeniami table
   • Zmiana nazwy przestrzeni tabel
   • Zmiana właściciela przestrzeni tabel
   • Zmiana parametrów przestrzeni tabel
  • Przestrzeń danych tymczasowych
  • Tajemnice pg_relation_filepath()
  • Schematy
   • Informacje podstawowe i schematy domyślne
   • Sprawdzanie obiektów znajdujących się w schemacie
   • Tworzenie schematu
   • Tworzenie obiektów w schemacie
   • Dostęp do obiektów w schemacie
   • Parametr search_path
   • Przenoszenie obiektów między schematami
   • Schematy a indeksy
   • Zmiana właściciela schematu
   • Schematy a uprawnienia
   • Zmiana nazwy schematu
   • Kasowanie schematu
 7. Użytkownicy i uprawnienia
  • Użytkownicy
   • Sprawdzanie informacji o użytkownikach (rolach)
   • Tworzenie użytkownika (roli) i jego własności
   • Zmiana własności użytkownika (roli)
   • Kasowanie użytkownika (roli)
  • Uprawnienia
   • Dostępne uprawnienia
   • Przykłady nadawania uprawnień
   • Uprawnienia a schematy
   • Sprawdzanie uprawnień
   • Odbieranie uprawnień
  • Role grupowe i zbiorcze zarządzanie uprawnieniami
   • Tworzenie ról grupowych, przydzielanie uprawnień i nadawanie ról grupowych użytkownikom
   • Odbieranie ról grupowym użytkownikom
   • Sprawdzanie przydzielonych ról grupowych
   • Usuwanie ról grupowych
  • Rozłączanie sesji
 8. Transakcje i blokady
  • Transakcje
  • Blokady
  • Jawne blokowanie wierszy
  • Wykrywanie blokad
  • Rejestrowanie blokad w logach
  • Automatyczne zrywanie sesji po określonym czasie bezczynności w transakcji
 9. VACUUM i wewnętrzne mechanizmy transakcyjności
  • Wewnętrzne mechanizmy transakcyjności
  • Zwykły VACUUM
  • Zmniejszanie plików danych - VACUUM FULL
  • Automatyczny VACUUM - autovacuum
  • Automatyczny vacuum a odświeżanie statystyk
  • Indywidualne ustawianie parametrów autovacuum dla obiektów
  • Monitorowanie działania VACUUM I AUTOVACUUM
  • VACUUM a wydajność
 10. Checkpointy i pliki WAL
  • W jaki sposób PostgreSQL zapisuje dane? Czym są pliki WAL i checkpoint?
  • Kiedy następuje checkpoint?
  • Parametry związane z checkpointem i plikami WAL
   • max_wal_size
   • checkpoint_timeout
   • checkpoint_completion_target
   • log_checkpoints i monitorowanie checkpointów
  • Szacowanie potrzebnego "max_wal_size" na podstawie "checkpoint_timeout" i danych statystycznych
 11. Kopie zapasowe i awaryjne odtwarzanie klastra
  • Backup logiczny za pomocą pg_dump i pg_dumpall oraz odtwarzanie
  • Zimny backup na poziomie fizycznym i jego odtwarzanie
  • Archiwizacja ciągła, gorące kopie zapasowe i ich odtwarzanie
   • Włączanie archiwizacji ciągłej
   • Wykonanie lokalnej kopii zapasowej za pomocą pg_basebackup
   • Wykonanie zdalnej kopii zapasowej za pomocą pg_basebackup
   • Użyteczne przełączniki pg_basebackup
   • Czyszczenie niepotrzebnych zarchiwizowanych plików WAL
   • Weryfikacja spójności kopii zapasowej
   • Odtwarzanie klastra na podstawie kopii fizycznej i zarchiwizowanych plików WAL
   • Odtwarzanie do punktu w czasie
   • Odtwarzanie klastra a przestrzenie tabel w innych niż PGDATA lokalizacjach
 12. Upgrade klastra
  • Weryfikacja możliwości wykonania upgrade
  • Upgrade klastra z użyciem linkowania plików
  • Upgrade klastra z użyciem kopiowania plików
 13. Synchroniczna replikacja fizyczna master-slave
  • Rodzaje replikacji
  • Czynności po stronie serwera master
  • Duplikacja klastra
  • Czynności po stronie serwera slave
  • Monitoring replikacji
 14. Tuning
  • Parametr shared_buffers
  • Parametr work_mem
  • Odnajdywanie problematycznych zapytań
   • Wychwytywanie tworzenia plików tymczasowych - log_temp_files
   • Wykrywanie zapytań trwających dłużej niż X - log_min_duration_statement
   • Rozszerzenie pg_stat_statements i wykrywanie problematycznych zapytań
  • Analiza planów wykonania
   • Polecenie explain plan
   • Metody dostępu do danych
   • Dane statystyczne w planach wykonania
   • Skan sekwencyjny a dostęp poprzez indeks
   • Skan równoległy
   • Sortowanie i implikacje sortowania
   • Inne elementy pojawiające się w planach
  • Partycjonowanie tabel
   • Zasada działania partycjonowania
   • Partycjonowanie a klucz główny i indeksy
   • Partycjonowanie zakresowe
   • Partycjonowanie po wartości
   • Partycjonowanie hash'owe
   • Subpartycje
  • Indeksy
   • Zasada działania
   • Indeksy jedno i wielokolumnowe
   • Indeksy funkcyjne
   • Indeksy unikalne
   • Indeksy częściowe
   • Klauzula concurrently
   • Indeksy a DML
  • Widoki zmaterializowane
   • Zastosowanie widoków zmaterializowanych
   • Tworzenie widoków zmaterializowanych
   • Odświeżanie widoków zmaterializowanych
  • Tabele nielogowane
   • Tworzenie tabel logowanych i nielogowanych
   • Tabele nielogowane a utrata danych i replikacja
  • Przydatne słowniki
   • pg_stat_all_tables
   • pg_stat_user_tables
   • pg_stat_sys_tables
   • pg_statio_user_tables
   • pg_statio_user_indexes
   • pg_stat_database
   • resetowanie słowników
  • PgBench
   • Inicjalizacja bazy testowej
   • Uruchamianie testów na określony czas
   • Testy wielosesyjne i wielowątkowe
   • Testy DML+SELECT/SELECT
   • Testy z użyciem własnych skryptów

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się na żywo z udziałem trenera. Nie jest to forma kursu video!

Kompleksowe, holistyczne szkolenie z zakresu administracji i tuningu baz danych PostgreSQL. Przeznaczone dla osób, do których zadań będzie należeć administracja, zabezpieczenie i optymalizacja baz danych PostgreSQL. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z instalacją, konfiguracją, utrzymaniem, zabezpieczaniem i tuningiem baz danych PostgreSQL.

3 pierwsze dni szkolenia to zakres administracji i replikacji. Kolejne 2 dni to tuning klastrów PostgreSQL. Tuning poznajemy zarówno od strony programistycznej jak i administracyjnej w różnych kontekstach. Optymalizujemy nie tylko zapytania SELECT, ale również przyspieszamy operacje modyfikacji danych czy operacje DDL.

Szkolenie obejmujące zagadnienia od podstawowych po zaawansowane. W czasie szkolenia uczestnicy wykonują wiele praktycznych warsztatów które utrwalają wiedzę i pozwalają się spotkać z niuansami które "wychodzą" dopiero w praktycznym wykorzystaniu omawianych zagadnień.

Jako kontynuację tego szkolenia proponujemy szkolenie "Zaawansowana administracja PostgreSQL: High Availability, Disaster Recovery, monitoring, skalowanie" dotyczące bardziej zaawansowanych zagadnień administracji serwerami PostgreSQL w środowiskach enterprise.

To szkolenie jest również elementem pakietu "Administrator PostgreSQL" .


Stanowisko robocze


Do tego szkolenia każdy uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnej wirtualnej maszyny w chmurze. Ma ona zainstalowane i skonfigurowane wszystko co potrzebne do realizacji szkolenia. Maszyna będzie dostępna przez cały okres szkolenia.
Terminy gwarantowane

Gdy na jakiś termin zgłosi się minimalna liczba osób, termin oznaczamy jako gwarantowany.

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to, że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu.

Nawet gdyby część takiej grupy zrezygnowała lub przeniosła się na inny termin, raz ustalony termin gwarantowany takim pozostaje. Ewentualne ryzyko ponosimy my jako organizator.

Przejdź do terminów tego szkolenia

Szkolenia online Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Uczestniczy łączą się na szkolenie za pomocą platfomy ZOOM. Informacje o wymaganym niezbędnym oprogramowaniu oraz informacje organizacyjne uczestnicy otrzymują na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Inne szkolenia tej kategorii Sprawdź pozostałe    szkolenia PostgreSQL!

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  22-12-2023 Polecam :) Paweł Żmudzki, Polska Agencja Kosmiczna
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  22-12-2023 Bardzo dobre szkolenie wprowadzające do postgresa, dużo pożyteczniej wiedzy, zapytań które przydadzą się w pracy. Bardzo dobrze prowadzone szkolenie Grzegorz Kurc, EduBroker Sp. z o.o.
 • 4.82/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  01-12-2023 Szkolenie poprowadzone profesjonalnie. Aleksander Forusiński, Esri Polska
 • 4.83/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  01-12-2023 Kurs bardzo dobry - polecam - dla osób które chcą zacząć przygodę z postgresem - Trener bardzo dobrze tłumaczy. Jeżeli miałeś już jakieś doświadczenie z postgresem polecam kurs zaawansowany. Tomasz Słuchocki, Tomee Tomasz Słuchocki
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  29-09-2023 Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i prowadzone. Treści przekazywane były w jasny i przejrzysty sposób, a trener bardzo kompetentny i zaangażowany. Szkolenie obejmowało szeroki zakres zagadnień, od podstaw instalacji po zaawansowane zagadnienia administracji baz danych PostgreSQL. Filip Gorzelak, Nefeni Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  29-09-2023 Profesjonalne szkolenie. Wiedza prowadzącego i płynność jest imponująca. Arkadiusz Kozłowski, ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  25-11-2022 bez zastrzeżeń, wszystko ok. Sławomir Zych, Edubroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  25-11-2022 bardzo dobre szkolenie, polecam Zilia Miśkiewicz, Advatech Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  25-11-2022 Doskonałe ciekawe i merytoryczne szkolenie z PostgreSQL. Bardzo dobry prowadzący z bogatym doświadczeniem, posiada wiedzę zarówno teoretyczna jak i praktyczną. Chętnie odpowiadał na wszystkie dodatkowe pytania i dzielił się wiedzą praktyczną i przykładami, czasem wręcz wykraczał poza zakres szkolenia. Udział w szkoleniu był przyjemnością. Mariusz Smolak, Mariusz Smolak - IT TECH
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  30-09-2022 Polecam - bardzo dobre szkolenie, duża wiedza trenera, ćwieczenia w trakcie szkolenia pomagają utrwalić wiedzę. Marek Kocjan, Asseco Poland S.A.
 • 4.9/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  30-09-2022 Bardzo dobre szkolenie dla osób chcących poznać daną technologię. Dużo przydatnych informacji zawartych w materiałach szkoleniowych jak i przekazanych przez trenera. Szkolenie zawiera również praktyczne ćwiczenia, które pomagają w rzeczywistości sprawdzić działanie systemu. Artur Szymaszek, Edubroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  29-07-2022 Szkolenie bardzo praktyczne, duża dawka wiedzy przedstawionej bardzo klarownie i przyjaźnie dla uczestnika. Trener z dużą wiedzą i doświadczeniem. Polecam :) Paweł Zbróg, OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  29-04-2022 Super szkolenie, duża dawka praktycznej wiedzy, którą trener Mateusz dzielił się w bardzo przyjazny sposób. Patryk Wesołowski, TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  29-04-2022 Bardzo dobre szkolenie, polecam;) Paweł Czerwonka, OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  25-02-2022 Duża wiedza prowadzącego praktyczne zadania Łukasz Pryczkowski, KRAM SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  25-02-2022 Świetny warsztatowy format z dobrym trenerem. Jeśli nie odpowiada Ci forma w której szkolenie sprowadza się do czytania podręcznika z trenerem, polecam. Wojciech Porwol, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 4.74/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  25-02-2022 polecam, dużo przydatnych rzeczy się dowiedziałem Sebastian Pondo, Diagnolek
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  25-02-2022 Gorąco polecam szkolenia organizowane przez JSystems jak również trenera Andrzeja . Marek Lewicki, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  28-10-2021 Bardzo intensywne szkolenie żeby momentalnie się wgryźć w temat. Andrei Grom, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  28-10-2021 Super szkolenie. Kompetentny prowadzący, ogromny zakres tematyczny szkolenia, dużo warsztatów, spora interakcja z technologią. Bardzo polecam. Kamil Eisenbart, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  28-10-2021 Andrzej profesjonalnie podchodzi do prowadzenia zajęć, wplata w monolog swoje zabawne wstawki, tłumaczy krok po kroku dlaczego to robi i jaki będzie to miało skutek, dodatkowo odpowiada na nie raz trudne pytania uczestników, jest osobą która chętnie przekazuje swoją wiedzę dalej Hubert Kołodziejczyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  27-05-2021 Uczestniczę w szkoleniach organizowanych w firmie JSystems od lat. Tym razem "Administracja Bazami Danych PostgreSQL z elementami HA, optymalizacji i replikacji ". I kolejny nie zawiodłem się. Podejście warsztatowe, nastawione na zdobycie konkretnych umiejętności praktycznych. Bardzo dużo konkretnych przykładów. Widzę, że po szkoleniu, nie będę miał większych problemów, żeby administrować bazą danych PostgreSQL. Super ! Bardzo dziękuję. Zbyszek (Senior Oracle DBA). Zbigniew Wiaterski, OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  27-05-2021 Fajne szkolenie, daje pogląd na możliwości bazy PostgreSql. Daje podstawy do samodzielnego działania w zakresie administracji. Piotr Lorek, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  26-08-2020 Pełen profesjonalizm, wysoki poziom szkolenia, zakres dostosowany do uczestników i ich próśb. Szkolenie godne polecenia. Adam Szałajko, WELCOME Airport Services Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  23-01-2020 Pierogi ruskie byly bez skwarkuf ! :> [ #oszukujo - komentarz załogi ;) ] Paweł Maciejewski, PGE Systemy S.A.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  27-06-2019 Super Marek Kiciński, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 4.85/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  21-03-2019 Bardzo ciekawe szkolenie z postgresql-10, program zrealizowany i wyczerpany w planowanym zakresie polecam :-) Krystian Kulasza, INFINITE Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  13-12-2018 Szkolenie godne uwagi, trener mocno zaangazowany, wysmienite zaplecze merytoryczne. Michał Dylewski, KAFT Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  13-12-2018 Polecam, pelna profeska. Trener przygotowany prefekcyjnie. Michał Gołębiewski, Asseco Poland S.A.
 • 4.78/5

  Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

  08-11-2018 Bardzo dobrze i ciekawie prowadzone szkolenie . Polecam ! Tatiana Nagraba, Sopra Steria Polska Sp. z o.o.

Trenerzy kategorii PostgreSQL

Mateusz Henicz
Michał Bieniek
Dariusz Górski
Jacek Januszewski
Zapisz się

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.