Terminy gwarantowane

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to, że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu. Nawet gdyby część takiej grupy zrezygnowała lub przeniosła się na inny termin, raz ustalony termin gwarantowany takim pozostaje.

Terminy online

Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Do szkoleń online używamy platformy ZOOM.

Znajdź szkolenie:

Kategoria:
Gwarancja terminu:
Forma szkolenia:

Znaleźliśmy 303 terminów, które mogą spełniać Twoje oczekiwania

Modelowanie w UML
25.10 29.10
5 dni Łatwy 4.79/5 Dostępne miejsca Szkolenie online Terminy gwarantowane
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, chcących wykorzystywać notację UML w projektowaniu systemów informatycznych.
Cena kursu online 2250 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2750 PLN netto
Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0
25.10 26.10
2 dni Łatwy Dostępne miejsca Szkolenie online
Szkolenie skierowane jest:

 • do osób, rozpoczynających przygodę z BPMN
 • do analityków, projektantów systemów IT
 • do osób pracujących w projektach, w których standardem komunikowania się jest BPMN


 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • zdobędzie niezbędną wiedzę dotyczącą notacji BPMN
 • nabędzie praktycznych umiejętności z zakresu modelowania procesów w notacji BPMN
 • Cena kursu online 900 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1100 PLN netto
  Migracja systemów .NET do środowiska chmury Azure
  25.10 27.10
  3 dni Łatwy Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie podstawowych scenariuszy i wyzwań występujących typowo podczas migracji systemów i aplikacji w technologii .NET do środowiska chmury Azure.

  Celem szkolenia jest opanowanie różnych podejść do zagadnienia migracji w zależności od migrowanych systemów, a także poznanie warunków i zalet trzech podstawowych scenariuszy migracji.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział w jaki sposób wyznaczyć plan migracji systemów złożonych z różnych aplikacji oraz jak poradzić sobie z migracją różnych aplikacji oraz baz danych.

  Cena kursu online 2100 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2400 PLN netto
  Azure DevOps
  25.10 27.10
  3 dni Średni Dostępne miejsca Szkolenie online

  W skrócie

  Szkolenie praktyczne z implementowania koncepcji devopsowych w portalu Azure DevOps – jednym z wiodących systemów do budowania nowoczesnych pipelinów CI/CD.

  Dla kogo?

  Dla osób chcących poznać i rozwijać się w tematach związanych z szeroko pojętą tematyką DevOps. Doświadczenie w programowaniu lub administracji systemami IT będzie pomocne, ale nie jest wymagane.

  Charakter szkolenia

  Szkolenie ma charakter praktyczny. Podczas szkolenia bazując na przykładowej aplikacji zbudujemy w pełni funkcjonalny pipeline Continious Integration / Continious Deployment zgodnie z najlepszymi praktykami i przestrzegając zasad Gitflow. Zadbamy zarówno o sprawne poruszanie się po kodzie przy użyciu GITa jak i o implementacje wielu różnych typów tasków (build, testy, statyczna analiza kodu, CLI, IaC, deployment i wiele innych).
  Cena kursu online 2100 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2400 PLN netto
  Mikroserwisy z wykorzystaniem Spring Boot i Docker
  25.10 28.10
  4 dni Średni Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie dedykowane dla programistów Java, którzy chcieliby się nauczyć tworzyć skalowalne mikroserwisy gotowe do działania w chmurze. Główny nacisk jest położony na dobre praktyki tworzenia aplikacji Spring Bootowej.

  Oprócz nauki samego Spring Boota, ze szkolenia dowiesz się jak poprawnie uruchomić aplikację w kontenerze Dockerowym, jak utworzyć lokalne środowisko developerskie oraz poznasz podstawy Kubernetesa z punktu widzenia developera.

  Jeżeli znasz już Spring Boota, to szkolenie naprowadzi Cię na maksymalne wykorzystanie wszystkich jego możliwości. Nauczysz się, jak sprawnie i szybko tworzyć aplikacje przy użyciu gotowych bibliotek, które odciążą Cie od nadmiernej ręcznej konfiguracji. Dzięki czemu, Twoja aplikacja będzie łatwa w późniejszym utrzymaniu.

  Są to umiejętności bardzo porządane na rynku pracy. Wielu developerów piszę aplikacje Spring Bootowe, ale większość z nich nie potrafi w pełni wykorzystać jego potencjału - tutaj się tego nauczysz.

  Cena kursu online 2000 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2400 PLN netto
  Tworzenie Single Page Application z wykorzystaniem Angular 12
  25.10 27.10
  3 dni Średni Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z Angular lub tych, którzy mieli z Angularem już pierwszą styczność, ale czują, że potrzebują ustrukturyzować swoją wiedzę, aby z łatwością poruszać się w tym frameworku. Podczas szkolenia uczestnik będzie przeprowadzony przez cały proces od stworzenia projektu, aż do działającej aplikacji.

  Cena kursu online 1500 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1800 PLN netto
  JavaScript od podstaw do technik zaawansowanych
  25.10 29.10
  5 dni Łatwy Dostępne miejsca Szkolenie online Terminy gwarantowane
  JavaScript jest skryptowym językiem programowania przeznaczonym do wykorzystania na stronach internetowych. Zastosowanie go na stronie powoduje że staje się ona bardziej interaktywna, interesująca i przyjazna dla użytkowników. Obecnie język zyskał ogromną popularność. To szkolenie skupia się wyłącznie na nim i pomaga osobie początkującej dokładnie go poznać. Od podstawowej semantyki po zaawansowane tematy z zakresu ES6.
  Cena kursu online 2500 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 3000 PLN netto
  Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy
  25.10 27.10
  3 dni Łatwy Dostępne miejsca Szkolenie online
   Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
   • Instalować R i RStudio, oraz sprawnie pozyskiwać i uruchamiać nowe pakiety
   • Korzystać z funkcjonalności RStudio, wspomagających programowanie w języku R
   • Korzystać z pomocy i dokumentacji wbudowanej w język R
   • Konfigurować ścieżkę katalogu roboczego, uruchamiać zapisane w nim skrypty i eksportować do niego wyniki analiz
   • Tworzyć zmienne różnych typów i przypisywać im wartości
   • Posługiwać się szeroką paletą funkcji do przetwarzania zmiennych tekstowych, liczbowych, logicznych oraz dat
   • Identyfikować typy zmiennych i dokonywać konwersji między nimi
   • Posługiwać się generatorem liczb pseudolosowych
   • Konstruować wektory, macierze i ramki danych, i na różne sposoby odwoływać się do ich zawartości
   • Definiować własne funkcje statystyczne
   • Wczytywać dane z zewnętrznych źródeł: pliki tekstowe, arkusze Excel, bazy SPSS, internet
   • Zmieniać strukturę danych z formatu baz relacyjnych („długiego”) na format „szeroki” i na odwrót
   • Filtrować i sortować dane, rekodować zmienne i wyliczać wartości nowych zmiennych na podstawie istniejących
   • Przeprowadzać i interpretować wyniki analiz statystycznych:
    • opis rozkładu zmiennej
    • opis parametryczny zmiennej
    • analiza tabel kontyngencji
    • porównania średnich w podgrupach
    • analiza korelacji
    • regresja liniowa
    • wykonywanie testów statystycznych: test chi-kwadrat, test t dla prób niezależnych, analiza wariancji
    • wizualizacja zależności: histogramy, wykresy gęstości, wykresy słupkowe i liniowe, korelogramy

  Warunki uczestnictwa

  Szkolenie kierowane jest do osób, które chciałyby na co dzień posługiwać się językiem R jako narzędziem prowadzenia analiz w biznesie lub na polu naukowym. Kurs podstawowy przeznaczony jest dla osób bez, lub z niewielkim doświadczeniem w posługiwaniu się językiem R. Do kursu może przystąpić każdy, kto wykazuje się minimalną biegłością w posługiwaniu się liczbami. Wiedza statystyczna ani doświadczenie w programowaniu w innych językach nie są wymagane.
  Cena kursu online 1200 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1500 PLN netto
  Administracja systemem Linux I
  25.10 29.10
  5 dni Łatwy 4.91/5 Brak miejsc Szkolenie online Terminy gwarantowane
  Szkolenie wprowadzające od podstaw w meandry administracji serwerami z systemem operacyjnym Linux. Szkolenie rozpoczyna się szybkim wprowadzeniem w podstawowe zagadnienia związane z obsługą systemu Linux, by przejść do jego konfiguracji, zabezpieczania i instalacji dodatkowych pakietów. Szkolenie ma formę warsztatową, przez cały czas jego trwania uczestnicy realizują zadania należące do codziennej pracy administratora. Podczas zajęć realizowane jest również "troubleshooting" czyli rozwiązywanie problemów z którymi często styka się administrator.


  Wykonywane przykłady i ćwiczenia są realizowane z użyciem konsoli, a nie środowiska graficznego w związku z tym że systemy produkcyjne takowego często nie mają. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego administratora serwerów Linux.

  To szkolenie jest też elementem pakietu "Administrator Linux" - dowiedz się więcej

  Cena kursu online 2000 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2500 PLN netto
  SQL Server Integration Services
  25.10 26.10
  2 dni Trudny Dostępne miejsca Szkolenie online
  Opis szkolenia:
  Szkolenie wprowadzające w tematykę hurtowni danych. Kurs skupia się na komponencie SQL Server o nazwie Integration Services, budowanie paczek oraz sposobach eksportu paczek do instancji SQL Server.

  Adresaci:
  Szkolenie skierowane do analityków oraz programistów ETL a także osób pracujących w projektach budowy hurtowni danych.
  Cena kursu online 800 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1000 PLN netto
  Programowanie aplikacji internetowych z użyciem ASP.NET MVC
  25.10 28.10
  4 dni Średni 4.71/5 Dostępne miejsca Szkolenie online Terminy gwarantowane
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby się nauczyć tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych z wykorzystaniem ASP.NET MVC. Wymagana znajomość podstaw języka C#. Uczestnik pozna również zasady bezpieczeństwa tworzenia i optymalizacji aplikacji internetowych oraz technologię AJAX.
  Cena kursu online 2400 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2800 PLN netto
  Kompleksowe szkolenie - Sharepoint - Office 365
  25.10 28.10
  4 dni Łatwy Dostępne miejsca Szkolenie online

  Warsztaty dla nowych użytkowników platformy Sharepoint lub osób, które chciałyby odświeżyć swoją wiedzę o jej możliwościach. Pozwala na zapoznanie się z funkcjonalnością i usługami, a także rozpocząć pracę w nowym środowisku.

  Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności w zakresie współpracy z innymi użytkownikami i zapewnienie większej kontroli nad dokumentami wykorzystywanymi w firmie.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił posługiwać się listami i bibliotekami, korzystać ze wspólnych kalendarzy i kontaktów oraz tworzyć i dostosowywać obszary robocze dokumentów i spotkań. Nauczy się publikować dokumenty i informacje z kontrolą historii zmian, aby zbudować bazę wiedzy.

  Cena kursu online 1600 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2000 PLN netto
  Microsoft Excel - Power Query
  25.10 26.10
  2 dni Średni 5.0/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie dedykowane tematyce przetwarzania i importu danych z zastosowaniem najnowszych narzędzi przetwarzania i wizualizacji danych – Power Map i Power Query (View, Power Pivot).

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił pobierać do arkusza kalkulacyjnego różnorodne dane zewnętrzne, na podstawie których będzie dokonywał zaawansowanej wizualizacji na mapie.

  Cena kursu online 800 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1000 PLN netto
  Administracja bazami danych MySQL / MariaDB z elementami optymalizacji
  25.10 28.10
  4 dni Średni Dostępne miejsca Szkolenie online
  Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę odnośnie administrowania baza danych MySQl/MariaDB, utrzymania bazy w dobrym stanie oraz podstawowymi metodami optymalizacji jej działania w celu osiągnięcia najlepszej wydajności. Szkolenie ma charakter warsztatowy gdzie teorię będzie można zweryfikować w praktyce.
  Cena kursu online 1600 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2000 PLN netto
  O hurtowniach danych ludzkim głosem – Budujemy hurtownię w środowisku Oracle
  25.10 29.10
  5 dni Trudny 4.85/5 Dostępne miejsca Szkolenie online
  To nie jest szkolenie dla leniwych. Tu dużo się dzieje. Trener wyjaśnia niezbędną teorię, ale głównym celem jest tego szkolenia stworzenie i wdrożenie działającej hurtowni danych podczas tego szkolenia. To oznacza, że każdego dnia każdy uczestnik pisze dziesiątki linii kodu. To szkolenie ma na celu pomóc uczestnikowi zrozumieć hurtownie danych, ale przede wszystkim nauczyć wykorzystywania nowo nabytej wiedzy w praktyce. Przez 5 dni zgłębiamy kolejne meandry zagadnień związanych z hurtowniami danych, każdego dnia rozbudowując (każdy swoją) hurtownię tworzoną od zera. Zaczniemy od omówienia podstaw teoretycznych, przejdziemy przez procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych aby na końcu nasze hurtownie zoptymalizować i dorobić do nich wygodny interfejs na potrzeby raportów analitycznych! W trakcie kursu uczestnicy poznają również techniki z zakresu SQL i PL/SQL wykorzystywane często podczas procesów ETL. Każdy uczestnik powinien więc znać przynajmniej podstawy zarówno SQL, jak i PL/SQL. Jeśli ktoś chciałby swoją wiedzę w tym zakresie odświeżyć może zapoznać się z materiałami z tego zakresu dostępnymi tutaj:

  http://jsystems.pl/storage/sqlplsql.pdf

  Gdybyś chciał przed tym szkoleniem przećwiczyć podstawy SQL i PL/SQL w praktyce lub poznać je od podstaw zapraszamy Cię na szkolenie „Podstawy SQL i PL/SQL”  za 50% ceny przy zapisywaniu się na oba szkolenia naraz.
  Cena kursu online 3000 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 3500 PLN netto
  APEX - Administracja i podstawy programowania
  25.10 27.10
  3 dni Średni 4.75/5 Dostępne miejsca Szkolenie online
  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
  • Wdrożyć APEX w różnych konfiguracjach
  • Zarządzać konfiguracją instancji Apex
  • Tworzyć obszary robocze i zarządzać ich konfiguracją
  • Tworzyć i zarządzać użytkownikami
  • Utrzymywać instancję apex i aplikacje
  • Tworzyć proste aplikacje z użyciem raportów, formularzy i wykresów
  • Zabezpieczyć aplikację przed niepowołanym dostępem.
  Cena kursu online 1800 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2100 PLN netto
  Administracja bazami danych PostgreSQL z elementami HA, optymalizacji i replikacji
  25.10 28.10
  4 dni Średni 4.81/5 Brak miejsc Szkolenie online Terminy gwarantowane
  Szkolenie przeznaczone dla osób, do których zadań będzie należeć administracja, zabezpieczenie i optymalizacja bazami danych PostgreSQL. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z instalacją, konfiguracją, utrzymaniem baz danych PostgreSQL. Szkolenie obejmuje również zagadnienia tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania baz po awarii, replikacji, HA i bezpieczeństwa. Słowem jest to szkolenie kompleksowe, obejmujące zagadnienia od podstawowych po zaawansowane. W czasie szkolenia uczestnicy wykonują wiele praktycznych ćwiczeń, a także przechodzą symulacje realnych zagrożeń takich jak utrata danych, ataki hackerskie.
  Cena kursu online 2000 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2400 PLN netto
  SQL w PostgreSQL
  25.10 27.10
  3 dni Łatwy Dostępne miejsca Szkolenie online
  Szkolenie przeznaczone zarówno dla osób które chcą nauczyć się od podstaw języka SQL w bazach danych PostgreSQL, jak również dla tych którzy mieli do czynienia z SQL w innych typach baz. Kurs kierowany do analityków, programistów, ale również administratorów którym znajomość SQL ułatwi pracę z bazami danych PostgreSQL.
  Cena kursu online 1200 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1500 PLN netto
  Python dla administratorów i devopsów
  25.10 29.10
  5 dni Łatwy 4.98/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie dedykowane dla administratorów i devopsów. Zakres obejmuje podstawy języka Python oraz biblioteki i możliwości tego języka użyteczne dla tych odbiorców. Omawiane jest wykorzystanie różnych źródeł danych, korzystanie z własności systemu operacyjnego z użyciem języka Python, wizualizacja danych w tym:

  • przetwarzanie plików tekstowych (w tym csv i logów)
  • pobieranie i umieszczanie danych w bazach danych
  • korzystanie z istniejących usług sieciowych
  • tworzenie własnych usług sieciowych i mikroserwisów z użyciem Flask
  • parsowanie stron internetowych
  • wyszukiwanie danych z użyciem wyrażeń regularnych
  • wizualizacja danych z użyciem Matplotlib
  • wywoływanie komend systemu operacyjnego
  • odbieranie parametrów z linii poleceń

  Cena kursu online 2000 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2500 PLN netto
  VBA w Excel - praca z bazami danych
  28.10 29.10
  2 dni Średni Dostępne miejsca Szkolenie online
  Tworzenie rozbudowanych narzędzi opartych o VBA i MS Excel.

  Wymagania:
 • Znajomość systemu Windows
 • Znajomość podstaw relacyjnych baz danych
 • Znajomość VBA poziom podstawowy
 • Cena kursu online 800 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1000 PLN netto

  Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

  Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

  Szkolenia otwarte 22 299 53 69
  Szkolenia zamknięte i grupy 733 908 205
  Napisz do nas

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Wiadomość wysłana

  Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

  Klikając OK wrócisz do formularza

  Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.