Terminy gwarantowane

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to, że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu. Nawet gdyby część takiej grupy zrezygnowała lub przeniosła się na inny termin, raz ustalony termin gwarantowany takim pozostaje.

Terminy online

Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Do szkoleń online używamy platformy ZOOM.

Znajdź szkolenie:

Kategoria:
Gwarancja terminu:
Forma szkolenia:

Znaleźliśmy 302 terminów, które mogą spełniać Twoje oczekiwania

Migracja systemów .NET do środowiska chmury Azure
23.05 25.05
3 dni Dostępne miejsca Szkolenie online

Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie podstawowych scenariuszy i wyzwań występujących typowo podczas migracji systemów i aplikacji w technologii .NET do środowiska chmury Azure.

Celem szkolenia jest opanowanie różnych podejść do zagadnienia migracji w zależności od migrowanych systemów, a także poznanie warunków i zalet trzech podstawowych scenariuszy migracji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział w jaki sposób wyznaczyć plan migracji systemów złożonych z różnych aplikacji oraz jak poradzić sobie z migracją różnych aplikacji oraz baz danych.

Cena szkolenia 2400 PLN netto
Kompleksowe wprowadzenie do DevOps - szkolenie w formie warsztatowej
23.05 27.05
5 dni 4.74/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

Techniczne pięciodniowe wprowadzenie do zagadnień DevOps. Szkolenie ma na celu wprowadzenie osób nie mających styczności z DevOps do tej tematyki. Zawiera przegląd najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w DevOps z uwzględnieniem ich praktycznych zastosowań. Każdy wykład poparty jest ćwiczeniami praktycznymi. Szkolenie ze względu na swój praktyczny charakter odbywa się w małych grupach i jest prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Podczas szkolenia zostanie pokazane realne wykorzystanie prezentowanych technologii.

Cena szkolenia 3500 PLN netto
Programowanie w języku Java
23.05 27.05
5 dni 4.72/5 Dostępne miejsca Szkolenie online
Szkolenie kierowane jest zarówno do osób nie mających dotychczas styczności z programowaniem, jak również osób programujących w innych językach.

Praktyka!

Szkolenie ma wymiar przede wszystkim praktyczny. Każdy temat omówiony przez instruktora jest poparty ćwiczeniem z danego zakresu. Pierwszego dnia szkolenia organizujemy "burzę mózgów" podczas której wraz z uczestnikami wymyślamy aplikację, którą następnie podczas szkolenia tworzymy z wykorzystaniem nowo nabytej wiedzy. Każdy kursant tworzy swoją wersję takiej aplikacji, może ją zabrać do domu i dalej rozwijać. Dotychczas w trakcie szkoleń uczestnicy tworzyli aplikacje takie jak:
 • Aplikacja do obsługi magazynu
 • Komunikator typu "Gadu Gadu"
 • Aplikacja do zgłoszeń serwisowych
 • Aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wiele innych, cały czas powstają nowe :)

W ramach szkolenia omawiane są również nowości w Javie 19.

Szkolenia na wysokim poziomie - prowadzone przez programistówNasi trenerzy to programiści z wieloletnim stażem stale zajmujący się zawodowo programowaniem w Javie. Na codzień pracują w różnych firmach, mając cały czas styczność z technologią której nauczają następnie na naszych zajęciach. Dzięki temu możesz mieć pewność że są to praktycy którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.

Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie potrafił:


 • Tworzyć aplikacje "okienkowe" i konsolowe
 • Znaleźć i poprawić błędy w aplikacjach JAVA
 • Tworzyć aplikacje wielowątkowe o równolegle działających procesach
 • Korzystać z zewnętrznych zasobów w aplikacjach JAVA
 • Stworzyć aplikację wykorzystującą bazy danych

Cena szkolenia 2500 PLN netto
Programowanie w języku C# dla programistów innych języków
23.05 25.05
3 dni 4.73/5 Dostępne miejsca Szkolenie online Termin gwarantowany
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla programistów innych języków programowania. Jest to skrócona czasowo wersja szkolenia Programowanie w języku C#. Możliwość oszczędzenia czasu wynika z braku potrzeby wprowadzania programistów innych języków w podstawowe zaganienia zwiazane z programowaniem jako takim - trener skupia się dzięki temu na różnicach pomiędzy językami programowania i szczegółach dotyczących sposobu implementacji np pętli czy instrukcji warunkowych w języku C#.
Cena szkolenia 1500 PLN netto
Programowanie w języku Python
23.05 27.05
5 dni 4.79/5 Dostępne miejsca Szkolenie online Termin gwarantowany

W skrócie

Warsztatowe szkolenie z zakresu języka Python od podstaw do tworzenia aplikacji WEB korzystającej z bazy danych.

Dla kogo?

Aby uczestniczyć w tym szkoleniu nie jest potrzebna znajomość innego języka ani doświadczenie w programowaniu. Szkolenie pozwala nabyć niezbędne umiejętności od podstaw do automatyzacji procesów, przetwarzania danych oraz tworzenia aplikacji internetowych.

Charakter szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie szkolenia uczestnicy realizują 50-70 warsztatów trwających po 5-15 minut. Każde omówione zagadnienie podsumowane jest kilkoma następującymi po sobie ćwiczeniami o wzrastającym poziomie trudności. W ramach szkolenia realizowany jest w pełni funkcjonalny projekt aplikacji webowej typu TODOS. Aplikacja ta będzie pozwalała zarządzać zadaniami do wykonania.

Przebieg szkolenia

 • Zajęcia rozpoczynamy instalacją i konfiguracją interpretera języka Python oraz IDE - Pycharma - najpopularniejszego środowiska programistycznego dla tego języka programowania.
 • Gdy środowisko pracy mamy skonfigurowane rozpoczyna się praca z podstawami programowania w tym instrukcje warunkowe, pętle czy operacje na zmiennych.
 • Po poznaniu podstaw zajmiemy się różnymi strukturami danych z którymi będziemy mieli do czynienia pobierając dane z różnych źródeł i przetwarzając je. Omawiamy tu struktury takie jak listy, krotki, słowniki, zestawy czy kombinacje tych struktur.
 • W kolejnym kroku podłączamy aplikację do różnych źródeł danych. Zaczynamy od płaskich plików CSV, korzystamy z bazy danych, wykorzystujemy usługi sieciowe, przetwarzamy dane typu JSON.
 • Poznajemy też obsługę wyjątków, podział projektu na moduły i pakiety, by zachować strukturalny porządek projektu. W trakcie szkolenia kładziemy duży nacisk na dobre praktyki programistyczne.
 • Na tym etapie do rozpoczęcia prawdziwego projektu WEB brakuje nam już tylko dwóch umiejętności - podstaw obiektowości i frameworka webowego. Najpierw poznajemy podstawy obiektowości, które są niezbędne do zrozumienia działania aplikacji webowej, ale też podstawową wiedzą potrzebną do rozpoczęcia przygody z innymi zagadnieniami związanymi z językiem Python - jak np. analiza danych. Po poznaniu obiektowości kolejnym etapem jest tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Flask.
 • Realizacja projektu końcowego

Projekt końcowy

Szkolenie kończy projekt realizowany przez uczestników z pomocą trenera. Będzie to aplikacja internetowa służaca do zarządzania zadaniami. Projekt ten jest podsumowaniem umiejętności nabytych podczas tego szkolenia, pozwala też zmierzyć się ze specyfiką realnego projektu.

Szkolenie w pakiecie

To szkolenie jest też elementem pakietu szkoleń "Programista Python" - dowiedz się więcej.

Cena szkolenia 2500 PLN netto
Testowanie aplikacji internetowych przy użyciu serwera Selenium
23.05 24.05
2 dni Dostępne miejsca Szkolenie online
Szkolenie przeznaczone dla użytkowników Pythona chcących poznać sposób na automatyczne testowanie aplikacji internetowy.

Kurs przeprowadza użytkownika przez cały proces niezbędny do programowej pracy z przeglądarką, zaczynając od przygotowania środowiska pracy, przechodząc do tworzenie kompleksowych testów, aż po pracę z konkretnymi przeglądarkami.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie:
 • Przygotować środowisko do pracy z Selenium
 • Wykorzystywać pythona do pracy z przeglądarkami
 • Obsługiwać API dokumentu internetowego
 • Symulować akcji myszką i palcem w aplikacji
 • Cena szkolenia 1400 PLN netto
  Warsztatowe szkolenie przygotowujące do roli Scrum Mastera
  23.05 25.05
  3 dni Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie pozwala opanować wiedzę związaną z podejściem Agile. Uczestnicy poznają pojęcia i zasady frameworka Scrum. Zrozumieją na czym polega rola Scrum Mastera i jak dobrze pełnić tę funkcję.

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli Scrum Mastera, wspierania zespołów i organizacji w transformacji. Uczestnicy przećwiczą także różnorodne case’y z życia Scrum Mastera i zmierzą się z teorią w praktyce.

  Cena szkolenia 1800 PLN netto
  PySpark - rozproszone przetwarzanie danych w Sparku za pomocą Pythona
  26.05 27.05
  2 dni Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szybki kurs wprowadzający do świata pySpark - czyli jak wykorzystać moc rozproszonego przetwarzania danych w Sparku za pomocą Pythona

  Wymagane: podstawowa znajomość SQL, podstawowa znajomość Pythona
  Teoria 40% / Praktyka 60%

  Cena szkolenia 1799 PLN netto
  Docker – konteneryzacja i zarządzanie aplikacjami oraz microserwisami
  30.05 01.06
  3 dni 4.79/5 Dostępne miejsca Szkolenie online Termin gwarantowany

  Szkolenie skierowane jest dla programistów, administratorów oraz devOps-ów chcących poznać technologie oparte o ekosystemy kontenerów.

  Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili budować swoje własne obrazy oraz kontenery z aplikacjami, uruchamiać je, zarządzać nimi, przechowywać przenosić oraz rozbudowywać.

  Jeśli szukasz szerszego zakresu szkolenia, zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem "Kompleksowe szkolenie - Konteneryzacja Docker i Kubernetes: od zera do bohatera"

  Cena szkolenia 2400 PLN netto
  Python dla administratorów i devopsów
  30.05 03.06
  5 dni 4.86/5 Ostatnie miejsca! Szkolenie online Termin gwarantowany

  Szkolenie dedykowane dla administratorów i devopsów. Zakres obejmuje podstawy języka Python oraz biblioteki i możliwości tego języka użyteczne dla tych odbiorców. Omawiane jest wykorzystanie różnych źródeł danych, korzystanie z własności systemu operacyjnego z użyciem języka Python, wizualizacja danych w tym:

  • przetwarzanie plików tekstowych (w tym csv i logów)
  • pobieranie i umieszczanie danych w bazach danych
  • korzystanie z istniejących usług sieciowych
  • tworzenie własnych usług sieciowych i mikroserwisów z użyciem Flask
  • parsowanie stron internetowych
  • wyszukiwanie danych z użyciem wyrażeń regularnych
  • wizualizacja danych z użyciem Matplotlib
  • wywoływanie komend systemu operacyjnego
  • odbieranie parametrów z linii poleceń

  Cena szkolenia 2500 PLN netto
  Testowanie kodu w języku Python
  30.05 01.06
  3 dni Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie skierowane jest do osób chcących nauczyć pisać niezawodne oprogramowanie w Pythonie. Testy automatyczne są nieodzowną częścią programowania w Pythonie (zwłaszcza w większych projektach). Dzięki testom jesteś w stanie szybko i skutecznie stwierdzić czy Twój program działa tak jak powinien.

  Szkolenie ma wymiar praktyczny. Do każdego omówionego tematu będą do wykonania zadania dla uczestników, dzięki czemu nauczysz się praktyki.

  Po ukończeniu tego szkolenia będziesz umieć:

  • Pisać testy, które sprawdzą, czy Twój kod działa poprawnie
  • Korzystać z najlepszych praktyk podczas pisania testów
  • Testować całe aplikacje napisane w Pythonie
  • Wszystko, co musisz wiedzieć o automatycznym testowaniu w Pythonie

  Cena szkolenia 2000 PLN netto
  Microsoft Excel - Power Query
  02.06 03.06
  2 dni 5.0/5 Brak miejsc Szkolenie online Termin gwarantowany

  Szkolenie dedykowane tematyce przetwarzania i importu danych z zastosowaniem najnowszych narzędzi przetwarzania i wizualizacji danych – Power Map i Power Query (View, Power Pivot).

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił pobierać do arkusza kalkulacyjnego różnorodne dane zewnętrzne, na podstawie których będzie dokonywał zaawansowanej wizualizacji na mapie.

  Cena szkolenia 1000 PLN netto
  Tworzenie aplikacji z użyciem Microsoft Power Apps
  02.06 03.06
  2 dni Dostępne miejsca Szkolenie online Termin gwarantowany

  O szkoleniu

  Szkolenie wprowadzające do pracy z platformą Power Apps.

  Dla kogo?

  Szkolenie przeznaczone dla osób pragnących nauczyć się tworzenia aplikacji na platformie Power Apps. Osoby biorące udział w szkoleniu nie muszą mieć doświadczenia programistycznego.

  Co będziesz potrafił po ukończeniu szkolenia?

  Nauczysz się tworzenia aplikacji na najnowszej platformie typu Low-Code na rynku. Zwiększysz swoje kompetencje, poprawisz przychody swoje i swojej organizacji.


  Cena szkolenia 1000 PLN netto
  SQL dla średnio zaawansowanych w bazach danych Microsoft SQL Server
  06.06 08.06
  3 dni 5.0/5 Dostępne miejsca Szkolenie online Termin gwarantowany
  Opis szkolenia:
  W ramach szkolenia omawiane są nieco bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu posługiwania się językiem SQL, między innymi takie jak pisanie zapytań w oparciu o więcej niż jedną tabelę, modyfikacja danych w oparciu o inne tabele, operacje na zbiorach.

  Adresaci:
  Szkolenie przeznaczone dla osób, które już miały do czynienia do pisaniem prostych zapytań do bazy danych Oracle.
  Cena szkolenia 1500 PLN netto
  APEX - Administracja i programowanie
  06.06 08.06
  3 dni 4.73/5 Dostępne miejsca Szkolenie online
  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
  • Wdrożyć APEX w różnych konfiguracjach
  • Zarządzać konfiguracją instancji Apex
  • Tworzyć obszary robocze i zarządzać ich konfiguracją
  • Tworzyć i zarządzać użytkownikami
  • Utrzymywać instancję apex i aplikacje
  • Tworzyć proste aplikacje z użyciem raportów, formularzy i wykresów
  • Zabezpieczyć aplikację przed niepowołanym dostępem.
  Cena szkolenia 2100 PLN netto
  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL
  06.06 10.06
  5 dni 4.87/5 Dostępne miejsca Szkolenie online Termin gwarantowany
  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
  • Stosować funkcje analityczne do rankingów i porównań
  • Wyszukiwać dane wg. złożonych wzorców
  • Wykonywać zapytania z użyciem wielu połączeń do różnych baz danych jednocześnie
  • Odtwarzać stan danych po przypadkowej, niepożądanej zmianie lub usunięciu
  • Optymalizować zapytania SQL oraz programy PL/SQL
  • Przetwarzać duże zbiory danych z użyciem PL/SQL w sposób możliwie najbardziej optymalny
  • Stosować różne obiekty bazy danych do efektywnego przetwarzania informacji
  • Tworzyć oprogramowanie przetwarzające dane z użyciem języka PL/SQL
  • Zmniejszyć ilość codziennej pracy dzięki zautomatyzowaniu procesu przetwarzania danych przy użyciu PL/SQL
  • Napisać oprogramowanie reagujące na sytuacje wyjątkowe, w taki sposób by nie wpływało to na ciągłość pracy (np. podczas wykonywania bardzo długotrwałego zapytania)
  • Stworzyć oprogramowanie które będzie automatycznie modyfikowało / uzupełniało wprowadzane dane, oraz monitorowało operacje na danych.
  • Stosować dynamiczny SQL do produkowania generycznych rozwiązań
  • Korzystać z plików zewnętrznych w przetwarzaniu danych (tekstowe, html, csv)
  • Uruchomić automatyczne, cyklicznie wykonywanie programów
  Cena szkolenia 3000 PLN netto
  Zarządzanie chmurą Azure
  13.06 15.06
  3 dni Dostępne miejsca Szkolenie online

  W skrócie

  Warsztatowe szkolenie z zakresu chmury Azure od podstaw do poziomu pozwalającego swobodnie poruszać się w środowisku cloudowym.

  Dla kogo?

  Dla osób chcących poznać i rozwijać się w jednej z najdynamiczniej rosnących dziedzin IT – chmurze. Wcześniejsze doświadczenie z chmurą czy programowaniem nie jest wymagane.

  Charakter szkolenia

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Każde nowe zagadnienie jest omawiane i prezentowane bezpośrednio w portalu Azure. Uczestnicy szkolenia mają możliwość wykonywania ćwiczeń praktycznych -tworzenia, integracji i administracji własnymi zasobami.
  Cena szkolenia 2400 PLN netto
  Automatyzacja infrastruktury z Terraform
  13.06 15.06
  3 dni Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie tworzenia i zarządzania infrastrukturą sieciową w chmurze Azure w oparciu o kod źródłowy Terraform.

  Celem szkolenia jest opanowanie podstawowych działań z wykorzystaniem systemu Terraform, a także efektywne zarządzanie istniejącą infrastrukturą.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił posługiwać się podstawowymi pojęciami dotyczącymi infrastruktury zarządzanej w kodzie, a także samodzielnie skonfigurować i uruchomić podstawowe usługi w chmurze Azure za pomocą systemu Terraform.

  Cena szkolenia 2400 PLN netto
  Kubernetes - orkiestracja kontenerów
  13.06 15.06
  3 dni 4.86/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie dla programistów i DevOps przeznaczone dla osób chcących wejść w świat k8s!. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pracy z technologią konteneryzacji na klastrach Kubernetes oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z technologią dostarczoną przez Kubernetesa, po tym szkoleniu użytkownik nie powinien mieć problemów z wykorzystaniem potencjału tej platformy.

  Cena szkolenia 2400 PLN netto
  Helm - manager pakietów dla Kubernetes
  13.06 13.06
  1 dzień Dostępne miejsca Szkolenie online

  Cel szkolenia

  Szkolenie dla programistów i administratorów, chcących wejść w świat orchiestratora Kubernetes lub poszerzyć swoją obecną wiedzę. Szkolenie przedstawi koncepcje tablic helmowych oraz sposób ich użytkowania i zarządzania. Podczas szkolenia nauczysz się również jak pisać oraz udstępniać swoje tablice HELM oraz w pełni wykorzystać potencjał jaki kryje się tym orchistratorze.

  Wymagania

  Minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu aplikacjami używając orkiestratora Kubernetes lub któregoś z poniższych szkoleń:

  Rozumienie plików YAML definujące obiekty Kubernetesa

  Cena szkolenia 1200 PLN netto

  Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

  Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

  Szkolenia otwarte 22 299 53 69
  Szkolenia zamknięte i grupy 733 908 205
  Napisz do nas

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Wiadomość wysłana

  Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

  Klikając OK wrócisz do formularza

  Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.