Wykorzystaj budżet szkoleniowy 2023 w przyszłym roku. Nie wykorzystałeś tegorocznego budżetu szkoleniowego? Nic straconego! Zakup vouchera umożliwia wykorzystanie budżetu w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizowanie go w innym. Dowiedz się więcej


Szkolenie kompleksowe: Tuning wydajności SQL w bazach danych Oracle 12c - 21c

by:
Czas trwania 3 dni

Najbliższe terminy tego szkolenia

22.01 24.01 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się
25.03 27.03 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się
24.06 26.06 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się

Szkolenie
dedykowane
dla Twojego
zespołu

Cena szkolenia 2400 PLN (netto)

Skuteczność

W naszej pracy nadrzędną wartością jest skuteczność szkoleń. Jako programiści rozumiemy, że w nauce chodzi przede wszystkim o skuteczność. Wszystkie elementy procesu szkolenia, od doboru właściwego trenera do przemyślanej warsztatowej formuły są po to, by to osiągnąć. Doskonalimy się w tym od 2008 roku. Możesz więc na nas polegać!
Program szkolenia
 1. Wstęp do strojenia poleceń
 2. Cele i metodologia strojenia
 3. Architektura bazy i instancji
 4. Konfiguracja parametrów instancji
 5. Fizyczna i logiczna struktura bazy danych
  • nacznik High Water Mark
 6. Optymalizator regulowy
 7. Optymalizator kosztowy
  • kolejność wykonywania polecenia SQL
  • HARD PARSE / SOFT PARSE
  • Transformacja polecenia SQL
 8. Metody dostępu do danych
  • Metody dostępu do danych dla tabel
   • Full scan
   • Sample scan
   • By rowid (index rowid/user rowid)
  • Metody dostępu do danych dla indeksów
   • Full scan
   • Fast full scan
   • Range scan
   • Unique scan
   • Skip scan
 9. Indeksy B-Tree
  • Zasada działania indeksów
  • Optymalizacja wyszukiwania wierszy z użyciem indeksów
  • Optymalizacja odczytu wybranych kolumn z użyciem indeksów
  • Optymalizacja funkcji agregujących z użyciem indeksów
  • Indeksy B-Tree a nulle
  • Optymalizacja podzapytań nieskorelowanych z użyciem indeksów
  • Optymalizacja podzapytań skorelowanych z użyciem indeksów
  • Optymalizacja funkcji analitycznych z użyciem indeksów
  • Optymalizacja łączenia tabel z użyciem indeksów
  • Selektywność a wykorzystanie indeksów
  • Tworzenie wielu indeksów na tym samym zestawie kolumn
  • Indeksy a funkcje na kolumnach
  • Indeksy a niejawna konwersja
 10. Indeksy funkcyjne
  • Indeksy funkcyjne na funkcjach wbudowanych
  • Indeksy funkcyjne na funkcjach PL/SQL
  • Indeksy na kolumnach wirtualnych
 11. Indeksy bitmapowe
 12. Indeksowanie kolumn typu JSON
  • indeksy funkcyjne
  • indeksy b-tree
  • indeks bitmapowy
  • Search index
 13. Wpływ indeksów na operacje DML
 14. Monitorowanie użycia indeksów
  • Index Monitoring
  • Index Usage Tracking
 15. Tabele IOT
 16. Statystyki tabel i indeksów
  • Wpływ statystyk na dobór metod dostępu do danych
  • Wpływ statystyk na metody łączenia tabel
  • Pułapki związane z nieaktualnymi statystykami
  • Weryfikowanie statystyk
  • Automatyczne odświeżanie statystyk
  • Ręcznie odświeżanie statystyk
  • statystyki rozszerzone
 17. Histogramy
  • Znaczenie histogramów dla szacowania selektywności i doboru metod dostępu do danych
  • rodzaje histogramów
  • Tworzenie histogramów
 18. CARDINALITY
  • znaczenie CARDINALITY przy wyborze optymalnego planu zapytania
  • przyczyny błędnego wyliczania CARDINALITY
  • sposoby rozwiązywania problemów z błędnie wyliczonym CARDINALITY
 19. Explain Plan
  • Zrzucanie planów wykonania zapytań do plan_table
  • Porównywanie planów wykonania zapytań pod kątem różnych rodzajów obciążeń
 20. Explain Plan - zaawansowane możliwości
  • DISPLAY_CURSOR
  • ALLSTATS LAST
  • Predykaty
  • Format
 21. Result cache
  • Kiedy warto stosować result cache?
  • Cacheowanie wyników zapytań i korzystanie z zapisanych wyników zapytań
  • Result cache dla funkcji PL/SQL
 22. Optymalizacja zapytań wywołujących funkcje
  • Problemy z wyliczaniem CARDINALITY
  • Wykorzystanie indexów funkcyjnych do optymalizacji
  • Wykorzystanie kolum wirtualnych do optymalizacji
  • Klauzula WITH
  • Hint WITH_PLSQL
  • DETERMINISTIC
  • UDF
  • RESULT_CACHE
  • Manualne cachowanie z wykorzystaniem kolekcji PL/SQL
  • cachowanie funkcji skalarnych
 23. Autotrace
 24. SQL Trace oraz TKPROF
  • Cele stosowania tracingu aplikacji
  • Obserwacja własnej sesji
  • Obserwacja innych sesji
  • Odnajdywanie niewydajnych zapytań
 25. Wykorzystanie zmiennych bindowanych i kursorów współdzielonych
  • Zmienne bindowane a szacowanie selektywności
  • Stosowanie zmiennych bindowanych do współdzielenia planów wykonania zapytania
  • cursor_sharing
  • Negatywne skutki stosowania zmiennych bindowanych
  • zmienne zbindowane a dynamiczny SQL
 26. Sterowanie optymalizatorem kosztowym - hinty optymalizatora
  • Wymuszanie metod dostępu do danych
  • Wymuszanie algorytmów łączenia tabel
  • Inne przydatne hinty
 27. CANCEL SQL
 28. DBMS_UTILITY.expand_sql_text
 29. Optymalizacja ładowania danych
  • DML z opcją LOG_ERRORS
  • DIRECT PATH
   • APPEND
   • Restrykcje
   • APPEND_VALUES
   • NOLOGGING
   • external tables
   • inline external tables
 30. Widoki zmaterializowane
  • Zwykłe widoki a widoki zmaterializowane
  • Kiedy warto stosować widoki zmaterializowane?
  • Tworzenie widoków zmaterializowanych
  • Odświeżanie kompletne
  • Materialized view log
  • Odświeżanie przyrostowe
  • Odświeżanie automatyczne
  • Query Rewrite
 31. Partycjonowanie tabel
  • Partycjonowanie zakresowe
  • Partycjonowanie hashowe
  • EXCHANGE partition
  • indeksy globalne
  • indeksy lokalne

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się na żywo z udziałem trenera. Nie jest to forma kursu video!

O szkoleniu w skrócie

Kompleksowe szkolenie: Tuning wydajności SQL w bazach danych Oracle to intensywny kurs skoncentrowany na optymalizacji zapytań SQL oraz procesów ładowania danych w środowisku Oracle. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zaawansowanych technik optymalizacji, identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością w bazach danych Oracle.

Podczas szkolenia zostaną omówione kluczowe aspekty wpływające na wydajność zapytań, takie jak podstawy architektury i struktury baz danych Oracle, działanie optymalizatora regułowego i kosztowego, efektywne wykorzystanie indeksów a także naliczanie statystyk i histogramów. Uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat analizy planów wykonania zapytań oraz poznają zaawansowane możliwości explain plan.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają skuteczne metody optymalizacji zapytań wykorzystujących funkcje PL/SQL oraz zyskają umiejętności optymalizacji procesów ładowania danych.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane poprzez serię ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na pełne zrozumienie zasad działania stosowanych technik, co pozwoli uczestnikom na ich efektywne i świadome wykorzystywanie w praktyce.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • poprawić struktury obiektów bazy danych w celu otrzymania lepszej wydajności,
 • zoptymalizować zapytanie SQL,
 • zoptymalizować zapytanie wykorzystujące funkcje PL/SQL,
 • zoptymalizować procesy ładowania danych,
 • naliczać statystyki i histogramy,
 • stosować zaawansowane statystyki,
 • analizować plany wykonania zapytań z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości EXPLAN PLAN
 • obserwować sesję za pomocą SQL Trace i znajdować nieptymalne zapytania,
 • tworzyć widoki zmaterializowane,
 • tworzyć spartycjonowane tabele

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów Oracle oraz wszystkich osób pracujących z bazami danych, które chcą poznać metody optymalizacji zapytań SQL. Adresowane jest zarówno do początkujących, którzy chcą zdobyć solidne podstawy, jak i do zaawansowanych użytkowników, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i opanować zaawansowane techniki optymalizacji.


Prowadząca szkolenie: Monika Lewandowska

Oracle ACE i Senior Oracle Designer & Developer. Monika jest doświadczoną projektantką i programistką baz danych Oracle. Swoją przygodę z Oracle zaczęła jeszcze w zeszłym stuleciu od Oracle 7, i kontynuuje ją po dziś dzień.
Monika należy do programu Oracle ACE (ACE Pro) oraz do organizacji Symposium 42. Lubi dzielić się wiedzą i bierze udział jako prelegent w międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce Oracle (POUG, DOAG, UKOUG, RMOUG i wiele innych).
Podczas tworzenie oprogramowania największy nacisk kładzie na zrozumienie wymagań klienta, prostotę rozwiązań oraz jakość kodu. A ponad wszystko – na wydajność systemu! Kocha szybkie motocykle i jeszcze szybsze bazy danych!


Stanowisko robocze


Do tego szkolenia każdy uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnej wirtualnej maszyny w chmurze. Ma ona zainstalowane i skonfigurowane wszystko co potrzebne do realizacji szkolenia. Maszyna będzie dostępna przez cały okres szkolenia.
Terminy gwarantowane

Gdy na jakiś termin zgłosi się minimalna liczba osób, termin oznaczamy jako gwarantowany.

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to, że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu.

Nawet gdyby część takiej grupy zrezygnowała lub przeniosła się na inny termin, raz ustalony termin gwarantowany takim pozostaje. Ewentualne ryzyko ponosimy my jako organizator.

Przejdź do terminów tego szkolenia

Szkolenia online Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Uczestniczy łączą się na szkolenie za pomocą platfomy ZOOM. Informacje o wymaganym niezbędnym oprogramowaniu oraz informacje organizacyjne uczestnicy otrzymują na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Inne szkolenia tej kategorii Sprawdź pozostałe    szkolenia Oracle!

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-12-2023 Optymalne tempo dla osób początkujących przy dużym zakresie przekazywanej wiedzy. Dobre zadania treningowe, otwartość i dokładne tłumaczenie zawiłości przez trenera. Dodatkowy plus za przemiłą obsługę przez organizatorów! Ewelina Kowalska, OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-12-2023 Bardzo dobre szkolenie w zakresie merytorycznym, dużo cennych informacji. Szkolenie było niezwykle wartościowym doświadczeniem. Zrozumiałem struktury baz danych oraz umiejętność efektywnego korzystania z języka SQL, Instruktor był kompetentny i potrafił przekazać zagadnienia w zrozumiały sposób. Maciej Krasnodębski, Polski Światłowód Otwarty Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  01-12-2023 Szkolenie warte polecenia, nawet jeśli część zagadnień jest znajoma, to szkolenie pozwala ugruntować wiedzę, a prowadzący jest otwarty na pytania. Maciej Krukowski, Asseco Data Systems SA
 • 4.9/5

  Zaawansowany Oracle SQL

  29-11-2023 Szkolenie profesjonalnie prowadzone, przygotowanie w bardzo dobrym stopniu. Wojciech Dokładański, Asseco Poland S.A.
 • 4.9/5

  Zaawansowany Oracle SQL

  29-11-2023 Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Sam trener - Michał Bieniek, ma obszerną wiedze w samej dziedzinie jak i umiejętności jej przekazywania. Anna Grzelak, PSE Innowacje sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 12c - 21c

  25-11-2023 Polecam! Adam Plinzner bardzo dobrze tłumaczy materiał, odpowiada na wszystkie pytania. Omawia typowe problemy z baza danych. Zdecydowanie na TAK! Malwina Biernacka, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 12c - 21c

  24-11-2023 Warto, podstawy i "smaczki" jednocześnie Katarzyna Ziółkowska, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 12c - 21c

  24-11-2023 Szkolenie bardzo merytoryczne, materiał dopasowany do osób mających już jakieś doświadczenie z Oracle. Pozwala ułożyć posiadaną wiedzę i rozszerzyć ją o nowe wątki. Maciej Polak, MEBLOMASTER Sp.J. Gryglas, Kraszewski
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  24-11-2023 Wysoki poziom szkolenia, które zostało zrealizowane zgodnie z programem. Ewa Bagińska, Cofidis SA Oddział w Polsce
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  24-11-2023 Szkolenie świetnie przygotowane pod względem merytorycznym jak i zapleczem do ćwiczeń. Wiedza przekazywana przez trenera jak również jego postawa świadczą o dużej wiedzy z zakresu zagadnień SQL. Magdalena Szołkiewicz, Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  24-11-2023 Szkolenie bardzo merytoryczne. Pozwoliło mi usystematyzować wiedzę, którą sama wcześniej zdobyłam oraz rozszerzyć ją o zaawansowane funkcje i kwestie administracyjne. Prowadzący z dużym doświadczeniem technicznym, cierpliwie tłumaczył wszystkie zagadnienia. Justyna Szuszkiewicz, Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 12c - 21c

  24-11-2023 Najlepsze szkolenia to szkolenia prowadzone przez praktyków. Polecam. Ryszard Magnuszewski, Politechnika Białostocka
 • 5.0/5

  Oracle: Tuning SQL

  15-11-2023 Spory zakres tematyki szkolenia, bardzo dużo przydatnych i praktycznych informacji. Prowadząca top level ;) Adam Śliwa, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Oracle: Tuning SQL

  15-11-2023 Bardzo przydatne szkolenie. Polecam wszystkim do zebrania wiedzy jak poruszać się w optymalizacji zapytań. Szkolenie krok po kroku wyjaśnia wszystkie niezbędne zagadnienia i przygotowuje do samodzielnego rozwoju. Łukasz Gocał, P4 Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  08-11-2023 Szkolenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny, zakres materiału był wystarczający. Polecam Marcin Żaczek, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  08-11-2023 Polecam tego trenera, wiedza przekazana w uporządkowany sposób. Dobre, sprawne tempo pracy, ale nie za szybkie. Dużo czasu na ćwiczenia. Katarzyna Matuszewska, P4 Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Oracle: Tuning SQL

  25-10-2023 Polecam Wojciech Dawid, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  20-10-2023 Polecam ! Paweł Łabędzki, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  20-10-2023 Bardzo ciekawy program kursu, dobrze przeprowadzone szkolenie Zofia Rubik, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  20-10-2023 JSystems robi bardzo dobre szkolenia z SQL. Polecam! Agnieszka Zielińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  13-10-2023 Polecam w 100%, wszystko fajnie wyjaśnione Marcin Szempruch, Asseco Poland S.A.
 • 4.81/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-10-2023 Polecam bardzo gorąco. Czuje się nauczony tak jak trzeba. Profesjonalna obsługa jak i trener, posiadający duże doświadczenie i wiedzę. Michał Piotrowski, PGNiG Sp. z.o.o
 • 4.9/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-10-2023 Najlepsze pod względem jakości "twarde" szkolenie na którym by\am. Zagadnienia były logicznie i na przykładach tłumaczone. Tempo prowadzenia bardzo optymalne- był czas na wykonie ćwiczenia, na powtórne czegoś wyjaśnienie przez trener. Marta Cieśluk, EduBroker Sp. z o.o.
 • 4.83/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-10-2023 Super szkolenie, intensywne 3 dni, w których wiedza była przekazywana w bardzo przystępny sposób. Michał Rostkowski, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-10-2023 Warto skorzystać ze szkoleń JSystems, ponieważ są prowadzone profesjonalnie, odpowiedzi wyczerpujące, a tempo jest dostosowywane do uczestników. Paweł Zientek, FM Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Testy jednostkowe dla programistów PL/SQL

  11-10-2023 bardzo przydatne szkolenie Joanna Kurtyka, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
 • 5.0/5

  Szkolenie kompleksowe: Tuning wydajności baz danych Oracle 12c - 21c

  11-10-2023 Polecam szkolenie prowadzone przez Pana Pawła Adamskiego. Bardzo dobra i głęboka wiedza. Leszek Oleszczuk, CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  29-09-2023 Polecam wszystkim zainteresowanym tematyką. Bardzo dobre szkolenie zarówno pod kątem merytorycznym jak i praktycznym. Tymoteusz Nowak, Asseco Poland SA
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  29-09-2023 Polecam, trener cierpliwie, zwięźle przekazuje wiedzę , dużo ćwiczeń na utrwalenie wiedzy. Nie żałuje żadnej minuty poświęconej na to szkolenie :) Radosław Damazer, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  29-09-2023 Bardzo praktyczne i merytoryczne szkolenie, zarówno dla osób, które chcą poznać SQL od podstaw jak i dla osób, które chcą odświeżyć i wzbogacić wiedzę. Ewelina Zięba, Asseco Poland S.A.

Trenerzy kategorii Oracle

Paweł Adamski
Michał Bieniek
Mateusz Bartosz
Przemysław Starosta
Monika Lewandowska
Sławek Kutka
Krzysztof Własiuk

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.