Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

by:
Czas trwania 5 dni
Średnia ocena kursu 4.81/5 Ocena pochodzi z ankiet

Najbliższe terminy tego szkolenia

01.07 05.07 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się
19.08 23.08 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się
23.09 27.09 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się
18.11 22.11 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się
16.12 20.12 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się

Szkolenie
dedykowane
dla Twojego
zespołu

Cena szkolenia 3500 PLN (netto)

Standardy JSystems

 1. Wszyscy nasi trenerzy muszą być praktykami i osiągać średnią z ankiet minimum 4.75 na 5. Nie ma wśród nas trenerów-teoretyków. Każdy trener JSystems ma bogate doświadczenie komercyjne w zakresie tematów z których prowadzi szkolenia.
 2. Wszystkie szkolenia mają format warszatowy. Każde zagadnienie teoretyczne jest poparte rzędem warsztatów w ściśle określonym formacie.
 3. Terminy gwarantowane na 100%. Jeśli jakiś termin jest oznaczony jako gwarantowany, oznacza to że odbędzie się nawet jeśli część grupy wycofa się z udziału. Ryzyko ponosimy my jako organizator.
 4. Do każdego szkolenia które wymaga jakiegokolwiek oprogramowania dostarczamy skonfigurowane, gotowe hosty w chmurze. Dzięki temu uczestnik nie musi nic instalować na swoim komputerze (i bić się z blokadami korporacyjnymi). Połączenie następuje przez zdalny pulpit lub SSH - w zależności od szkolenia.
Zapisz się
Program szkolenia

Wprowadzenie do budowy raportów Power BI Desktop

Cel: w oparciu o surowe dane przygotujesz serię wizualizacji Power BI. • Konfiguracja środowiska Power BI
 • Budowa raportu Power BI w oparciu o dane z pojedynczego arkusza kalkulacyjnego.
 • Składniki wizualizacji: Wykres, karta, tabela, macierz, wskaźnik i mapa.
 • Praca z wizualizacjami - ogólne zasady łączenia z danymi i formatowania obiektów.
 • Filtrowanie raportu: filtrowanie przez zaznaczanie, użycie panelu filtrów oraz fragmentatora.
 • Model danych: Raport stworzony w oparciu o model danych - zestaw połączonych relacyjnie tabel, pobranych z pojedynczego arkusza kalkulacyjnego. Import, przekształcenie i oczyszczenie danych w Power Query. Automatyczne i manualne stworzenie relacji między tabelami. Zasady tworzenie i rodzaje relacji.
 • Integracja danych: Raport stworzony w oparciu o rozproszone źródła danych. Praca z Power Query. Najpopularniejsze źródła danych, z których możesz pobrać dane do Power BI. Czym jest język Power Query M i jakie ma możliwości.
 • Źródła danych dla Power BI: pliki CSV, Excel, JSON, XML, PDF. Tabele opublikowane w Internecie. Dane strumieniowe ODATA. Import plików z folderu. Biblioteki plików SharePoint. Bazy danych SQL.
 • Praca z zapytaniami: Dołączanie i scalanie tabel. Śledzenie zależności zapytań. Obsługa wartości zduplikowanych. Przekształcenia typu PIVOT/UNPIVOT. Grupowanie, zliczanie i agregacja danych.
 • Zapytania dynamiczne: zmienne (parametry) w optymalizacji zapytań. Tworzenie, zarządzanie parametrami i ich obsługa parametrów z poziomu raportu Power BI
Raporty Power BI z elementami DAX

Cel: Budowa raportu Power BI z wprowadzeniem do języka DAX • Język i model DAX w Power BI: czym jest i jakie ma zastosowanie.
 • Składniki modelu danych DAX: Kolumna, kolumna obliczeniowa, tabela, tabela filtrowana, tabela kalendarza, miara i relacja. Typy danych i format danych w modelu.
 • Dobre praktyki organizacji danych.
 • Kolumny obliczeniowe: Czym są, ich tworzenie i modyfikacja; Operatory i ich priorytety w języku DAX; Ukrywanie kolumn w widoku użytkownika.
 • Funkcje języka DAX: Tekstowe, Liczbowe, Czasu, Logiczne, Warunkowe, Konwertujące, tablicowe i filtrujące.
 • Relacje w modelu danych: Relacje aktywne oraz nieaktywne i ich użycie. Kierunki filtrowania. Łączenie tabel przy braku relacji.
 • Tabele obliczeniowe: Filtrowanie tabeli i jego kontekst w zapytaniu. Funkcje FILTER/ALL/ALLEXCEPT.
 • Miary w języku DAX: Czym są i w jakim celu są tworzone miary; Miara a kolumna obliczeniowa w kontekście wykonania zapytania. Jak działa funkcja CALCULATE. Funkcje agregujące, zliczające i statystyczne w miarach.
 • Kontekst w języku DAX: Kontekst na poziomie wiersza, zapytania i użytego filtra
 • Hierarchia w analizie: Hierarchie generowane automatyczne i definiowane manualnie
 • Time Intelligence w praktyce: Tabele kalendarza w DAX; Funkcje Time Intelligence w DAX - operacje na czasie
Raport w oparciu o bazy danych SQL

Cel: Wprowadzenie do pracy z serwerem baz danych SQL. Pozwala na znaczącą oszczędność czasu związaną z generowaniem, przetwarzaniem i importem danych plikowych. • Tryby pracy z serwerem SQL: Import danych a zapytania typu Direct Query. Możliwości i ograniczenia.
 • Import obiektów serwera SQL możliwych do wykorzystania w budowie modelu: Tabele, Widoki, Procedury zwracające dane (przegląd), Funkcje tabelaryczne
 • Praca z zapytaniami w języku SQL. Klasyczne pobieranie danych - SELECT: składnia polecenia i kolejność wykonywania instrukcji SQL. Szybkie tworzenie zapytań w trybie low-code - prawie bez pisania kodu SQL (Query Designer). Standard SQL w modelu danych Power BI;
 • Optymalizacja wykorzystania języka SQL: jak pobrać tylko te dane, których potrzebujemy. Funkcje języka SQL w zapytaniach; Operacje na połączonych tabelach - złączenia SQL; Łączenie wyników zapytania. Agregacja danych po stronie serwera SQL.
 • Parametryzacja i SQL: Modyfikacja zapytania z użyciem parametru języka M; Parametr języka M kodzie SQL; Sterowanie wartościami parametru z poziomu Power BI; Integracja fragmentatora Power BI z parametrem języka M.
 • Dynamiczne tworzenie i przesyłanie do serwera kodu SQL.
Power BI Online

Cel: Tworzenie wizualizacji w celu udostępnienia online. • Raport online: Publikacja istniejących raportów z Power BI Desktop. Tworzenie nowych raportów z opublikowanych zestawów danych. Eksport raportu do PDF, Excela, PowerPoint oraz osadzanie go w Power Point. Udostępnianie raportów współpracownikom i publikacja w trybie publicznym. Odświeżanie danych przez ponowna publikację.
 • Obszary organizacji i użytkownika: Obszar roboczy i pulpit nawigacyjny i ich kluczowe elementy.
 • Zarządzanie dostępem do obszaru roboczego. Tworzenie i zarządzanie pulpitem nawigacyjnym. Elementy składowe pulpitu nawigacyjnego jego możliwości i ograniczenia.
 • Zestawy i składnice danych: Istniejący zestaw danych w nowym raporcie. Pobieranie źródła danych jako pliku PBIX. Widok zależności zapytań i obiektów Power BI Online.
 • * Dataverse i Power Query Online: Dataverse jako składnik Power Platform pomagający opanować dane. Jak i gdzie go użyć. Tworzenie i zarządzanie źródłem danych. Harmonogram synchronizacji źródła danych i kontrola dostępu do źródła danych.
 • * Brama danych: (Data Gateway) instalacja i konfiguracja. Dodawanie nowych źródeł do bramy. Zarządzanie połączeniem i harmonogram aktualizacji danych. Bezpieczeństwo i kontrola dostępu.
 • Subskrypcje raportów: Tworzenie subskrypcji i zarządzanie jej odbiorcami. Harmonogram wysyłania powiadomień
 • Integracja Power BI: Tworzenie i publikacja aplikacji w Power BI Online. Pobieranie gotowych aplikacji. Publikacja aplikacji w SharePoint i witrynach internetowych i usłudze Teams. Dedykowany widok raportu dla urządzeń mobilnych. Zarządzanie uprawnieniami.

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się na żywo z udziałem trenera. Nie jest to forma kursu video!

O szkoleniu

Kompleksowe szkolenie z zakresu Power BI Desktop, języka DAX i Power BI Online. Pozwala na szczegółowe zapoznanie się z możliwościami aplikacji. Obejmuje przekrój wszystkich istotnych etapów pracy z danymi w Power BI:

 1. Ekstrakcja
 2. Normalizacja
 3. Integracja
 4. Modelowanie
 5. Prezentacja
 6. Publikacja

Cel szkolenia

Praca z Microsoft Power BI w wersji Desktop oraz elementami wersji online, przy współpracy z bazą danych SQL, usługami danych lub danymi plikowymi. Wprowadzenie do pracy z językiem Query M oraz modelem DAX, dodatkowo rozszerzonego o pracę z wizualizacjami dla języków R oraz Python.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się przetwarzaniem, analizą i prezentacją dużej ilości danych, analitycy, księgowi, a także programiści i testerzy oprogramowania.

Co usprawnisz w swojej pracy?

Zoptymalizujesz sposoby pobierania, przekształcania i integracji danych zlokalizowanych na serwerze SQL, źródłach plikowych i usługach. Rozszerzysz umiejętności w korzystaniu z najlepszego narzędzia analitycznego. Zwiększysz swoją pewność w pracy, dzięki nabyciu nowych kwalifikacji. Zdecydowanie podniesiesz poziom swoich kompetencji zawodowych oraz szanse na awans.

Gdzie użyjesz nabytej wiedzy?

Podniesiesz efektywność pracy związanej z tworzeniem raportów i w narzędziach BI. Zauważysz też wzrost komfortu w dostępie do danych. Osiągniesz nową wyższą jakość prezentacji danych i ich aktualizacji.

Czego się nauczysz?

Poznasz sposoby efektywnego wykorzystania rozszerzonych możliwości Power BI. Poznasz wszystkie istotne etapy pracy z wizualizowanymi danymi.Prework - przygotowanie do szkolenia

Domyślną bazą danych używaną podczas szkolenia jest serwer baz danych Microsoft SQL Server. Znajomość języka SQL jest zalecana, ale nie wymagana. Baza danych będzie udostępniona przez prowadzącego.

Cel: Przegląd oprogramowania przydatnego podczas szkolenia.

 • Tworzenie modelu danych: Power BI Desktop - wymagany pobierz...
 • Microsoft SQL Server Management Studio - opcjonalny pobierz...
 • DAX Studio - opcjonalnie do pracy z DAX pobierz...


Cel: Praca z Power BI - etapy tworzenia i życia raportu.

 • Przygotowanie danych dla Power BI Desktop w Power Query.
 • Optymalizacja i parametryzacja danych, także z użyciem języka SQL.
 • Praca z modelem danych DAX: relacje, tabele, kolumny obliczeniowe, tabele obliczeniowe i miary.
 • Budowa raportu w aplikacji Power BI Desktop.
 • Publikacja i udostępnienie reportu w usłudze Power BI.
 • Zarządzanie kontrolą dostępu do modelu danych.
 • Ponowne użycie opublikowanego modelu danych.
 • Aktualizacja raportu online

Power BI

Nazwa dla szeregu aplikacji i usług klasy Business Intelligence stworzonych przez Microsoft, w znacznej mierze opartych na chmurze obliczeniowej, które pomagają organizacjom gromadzić, zarządzać, przetwarzać i analizować dane z różnych źródeł za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Power BI stanowi część Microsoft Power Platform.

Język DAX

DAX (Data Analysis Expressions) to język wyrażeń formuł używany w usługach Analysis Services, usłudze Power BI i dodatku Power Pivot w programie Excel. Formuły języka DAX obejmują funkcje, operatory i wartości, które umożliwiające wykonywanie zaawansowanych obliczeń i zapytań dotyczących danych w powiązanych tabelach i kolumnach w tabelarycznych modelach danych.

Język Query M

Microsoft Power Query zapewnia zaawansowane środowisko importowania danych, które obejmuje wiele funkcji. Współpracuje on ze skoroszytami usługi Analysis Services, programu Excel i usługi Power BI. Podstawową możliwością dodatku Power Query jest filtrowanie i łączenie, czyli łączenie danych z jednej lub wielu bogatych kolekcji obsługiwanych źródeł danych.

Język R

Język programowania R rozszerza możliwości Power BI o szeroką gamę technik statystycznych (liniowe i nieliniowe modelowanie, klasyczne testy statystyczne, analiza szeregów czasowych, klasyfikacja, grupowanie…) i graficznych. Jest on rozszerzalny za pomocą dodatkowych pakietów oraz skryptów pisanych przez użytkownika.

Język Python

Język programowania wysokiego poziomu o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością pozwalając na znaczące rozszerzenie standardowych możliwości Power BI o dodatkowe możliwości.

Power Platform

Microsoft Power Platform to zestaw narzędzi do analizy biznesowej, tworzenia aplikacji i łączności aplikacji. Power Platform obejmuje: Power BI – raporty, Power Apps – budowa aplikacji low-code, Power Automate online – automatyzacja procesów biznesowych, Power Automate Desktop – automatyzacja procesów pulpitu, Virtual Agents oraz Dataverse – oparty na chmurze silnik do przechowywania i zarządzania danymi

Dataverse

Usługa umożliwiająca bezpieczne przechowywanie i zarządzanie danymi używanymi przez aplikacje biznesowe. Dane w te są przechowywane w ramach zestawu tabel. Zawiera on podstawowy zestaw tabel pozwalając stworzyć tabele niestandardowe charakterystyczne dla organizacji i wypełnić je danymi przy użyciu Power Query. Tabele w Dataverse dostarczają bezpieczny i oparty na chmurze magazyn danych. Umożliwiają one tworzenie skoncentrowanej na działalności definicji danych organizacji do użycia w ramach aplikacji.Prowadzący szkolenie: Sebastian StasiakDeweloper aplikacji i baz danych, z tendencją do dzielenia się wiedzą jako trener technologii informatycznych. Posiada doświadczenie w realizacji nietypowych i wymagających projektów IT. Dzięki wieloletniej pracy w charakterze wdrożeniowca, potrafi działać w trudnych warunkach, implementując niestandardowe i co ważne działające rozwiązania. Wychodząc z założenia, że najpierw ma działać, a później wyglądać, stawia w pierwszej kolejności na dane. Potrafi dogadać się z bazami danych używając języka SQL. Używa regularnie Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Azure SQL, a także mniej popularnych jak IBM DB2, Access. Nie jest mu obce zastosowanie Microsoft Dataverse. Po opanowaniu danych dokonuje ich integracji i analizy w Power BI lub Excel BI z użyciem Power Query, Języka M, DAX a jak potrzeba to i VBA. Potrafi całkiem sprawnie opublikować wyniki pracy w usłudze Power BI, Power Apps lub Sharepoint 365. Na koniec stawia na automatyzację każdego etapu prac, poprzez tworzenie procedur, skryptów i jobów SQL, a także Power Automate. Tak, tego desktopowego też.


Stanowisko robocze


Do tego szkolenia każdy uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnej wirtualnej maszyny w chmurze. Ma ona zainstalowane i skonfigurowane wszystko co potrzebne do realizacji szkolenia. Maszyna będzie dostępna przez cały okres szkolenia.
Terminy gwarantowane

Gdy na jakiś termin zgłosi się minimalna liczba osób, termin oznaczamy jako gwarantowany.

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to, że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu.

Nawet gdyby część takiej grupy zrezygnowała lub przeniosła się na inny termin, raz ustalony termin gwarantowany takim pozostaje. Ewentualne ryzyko ponosimy my jako organizator.

Przejdź do terminów tego szkolenia

Szkolenia online Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Uczestniczy łączą się na szkolenie za pomocą platfomy ZOOM. Informacje o wymaganym niezbędnym oprogramowaniu oraz informacje organizacyjne uczestnicy otrzymują na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Inne szkolenia tej kategorii Sprawdź pozostałe    szkolenia Power BI!

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  10-05-2024 szkolenie warte polecenia, najlepszy szkoleniowiec z jakim "trenowałam" ;) Ewelina Przytulska-Pitala, Makłowicz i Synowie Sp. z o.o.
 • 4.72/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  19-04-2024 Polecam! Jacek Gumiela, W&K Industriemontage Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  16-02-2024 Szkolenie na wysokim poziomie. Prowadzący wyjaśnia każdy szczegół, każdy krok. Aleksandra Moczulska, TCM Polska Tool Consulting & Management Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  08-12-2023 Bardzo profesjonalne szkolenie z zakresu PowerBI. Trener posiada bardzo dużą wiedzę, którą potrafi w przystępny sposób przekazać. Szkolenie odbywa się na zasadzie dialogu, a nie monologu co jest dodatkowym atutem. Krzysztof Maciąg, Bank Pocztowy SA
 • 4.81/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  08-12-2023 Przydatne, kompleksowe szkolenie. Anna Bednarczyk, ING Hubs B.V.
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  20-10-2023 Mimo rozległego tematu szkolenia i krótkiego czasu trener Sebastian przekazał wiedzę w bardzo przystępny i zrozumiały sposób Michał Stroisz, Nestor Springs Sp. z o.o. Sp.k.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  20-10-2023 Polecam szkolenie tym którzy cenią swój czas. Żadna minuta nie została zmarnowana. Program szkolenia jest wypełniony po brzegi bez zapychania byle czym. Piotr Walczak, De Heus Polska

Trenerzy kategorii Power BI

Sebastian Stasiak
Zapisz się

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.