Informujemy, że w związku z ciągłym podnoszeniem jakości naszych szkoleń i związanymi z tym kosztami, w dniu 06.09.2024 ceny wybranych szkoleń wzrosną. Aktualny cennik obowiązuje do 05.09.2024 włącznie.


Szkolenia Python

by:
Dostępne szkolenia 24

Szkolenia kategorii Python. Znajdziesz tutaj szkolenia od podstaw, jak również na poziomie zaawansowanym. Oferujemy także kursy dotyczące programowania obiektowego, wzorców projektowych, komunikacji z bazą danych czy z elementami sieciowymi dla języka Python. W naszej ofercie są również szkolenia z zakresu najpopularniejszego frameworku do tworzenia aplikacji webowych - Django.


Co wyróżnia szkolenia Python w JSystems?

 • Szkolenia na wysokim poziomie
 • Instruktorzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem
 • Znaczna część szkolenia to warsztaty
 • Podczas szkolenia realizujemy projekt aplikacji do samodzielnego rozszerzania po szkoleniu
 • Gwarantowane terminy
 • Dużo ćwiczeń
 • Przystępne ceny

Terminy gwarantowane

Czy wiesz, że w ramach tej kategorii mamy
9 terminów gwarantowanych?
Pokaż

Standardy JSystems

 1. Wszyscy nasi trenerzy muszą być praktykami i osiągać średnią z ankiet minimum 4.75 na 5. Nie ma wśród nas trenerów-teoretyków. Każdy trener JSystems ma bogate doświadczenie komercyjne w zakresie tematów z których prowadzi szkolenia.
 2. Wszystkie szkolenia mają format warszatowy. Każde zagadnienie teoretyczne jest poparte rzędem warsztatów w ściśle określonym formacie.
 3. Terminy gwarantowane na 100%. Jeśli jakiś termin jest oznaczony jako gwarantowany, oznacza to że odbędzie się nawet jeśli część grupy wycofa się z udziału. Ryzyko ponosimy my jako organizator.
 4. Do każdego szkolenia które wymaga jakiegokolwiek oprogramowania dostarczamy skonfigurowane, gotowe hosty w chmurze. Dzięki temu uczestnik nie musi nic instalować na swoim komputerze (i bić się z blokadami korporacyjnymi). Połączenie następuje przez zdalny pulpit lub SSH - w zależności od szkolenia.

Python

Programowanie w języku Python
5 dni 4.8/5 Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

W skrócie

Warsztatowe szkolenie z zakresu języka Python od podstaw do tworzenia aplikacji WEB korzystającej z bazy danych.

Dla kogo?

Aby uczestniczyć w tym szkoleniu nie jest potrzebna znajomość innego języka ani doświadczenie w programowaniu. Szkolenie pozwala nabyć niezbędne umiejętności od podstaw do automatyzacji procesów, przetwarzania danych oraz tworzenia aplikacji internetowych.

Charakter szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie szkolenia uczestnicy realizują 50-70 warsztatów trwających po 5-15 minut. Każde omówione zagadnienie podsumowane jest kilkoma następującymi po sobie ćwiczeniami o wzrastającym poziomie trudności. W ramach szkolenia realizowany jest w pełni funkcjonalny projekt aplikacji webowej typu TODOS. Aplikacja ta będzie pozwalała zarządzać zadaniami do wykonania.

Przebieg szkolenia

 • Zajęcia rozpoczynamy instalacją i konfiguracją interpretera języka Python oraz IDE - Pycharma - najpopularniejszego środowiska programistycznego dla tego języka programowania.
 • Gdy środowisko pracy mamy skonfigurowane rozpoczyna się praca z podstawami programowania w tym instrukcje warunkowe, pętle czy operacje na zmiennych.
 • Po poznaniu podstaw zajmiemy się różnymi strukturami danych z którymi będziemy mieli do czynienia pobierając dane z różnych źródeł i przetwarzając je. Omawiamy tu struktury takie jak listy, krotki, słowniki, zbiory czy kombinacje tych struktur.
 • W kolejnym kroku podłączamy aplikację do różnych źródeł danych. Zaczynamy od płaskich plików CSV, korzystamy z bazy danych, wykorzystujemy usługi sieciowe, przetwarzamy dane typu JSON.
 • Poznajemy też obsługę wyjątków, podział projektu na moduły i pakiety, by zachować strukturalny porządek projektu. W trakcie szkolenia kładziemy duży nacisk na dobre praktyki programistyczne.
 • Na tym etapie do rozpoczęcia prawdziwego projektu WEB brakuje nam już tylko dwóch umiejętności - podstaw obiektowości i frameworka webowego. Najpierw poznajemy podstawy obiektowości, które są niezbędne do zrozumienia działania aplikacji webowej, ale też podstawową wiedzą potrzebną do rozpoczęcia przygody z innymi zagadnieniami związanymi z językiem Python - jak np. analiza danych. Po poznaniu obiektowości kolejnym etapem jest tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Flask.
 • Realizacja projektu końcowego

Projekt końcowy

Szkolenie kończy projekt realizowany przez uczestników z pomocą trenera. Będzie to aplikacja internetowa służaca do zarządzania zadaniami. Projekt ten jest podsumowaniem umiejętności nabytych podczas tego szkolenia, pozwala też zmierzyć się ze specyfiką realnego projektu.

Szkolenie w pakiecie

To szkolenie jest też elementem pakietu szkoleń "Programista Python WEB" oraz "Programista Python Data Science".

Cena udziału w szkoleniu 3000 PLN netto

Analiza danych, data science

Deep learning w języku Python
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej
Przetwarzanie obrazów w Pythonie z użyciem OpenCV
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej
Szeregi czasowe w Pythonie
4 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

O szkoleniu

Warsztatowe szkolenie z zakresu analizy szeregów czasowych z użyciem języka Python. Szkolenie obejmuje podstawową metodologie badań i prognozowania szeregów czasowych w ujęciu różnych dyscyplin: AI, analizy sygnałów, finansów i tradingu, procesów stochastycznych.

Dla kogo?

Wymagana jest minimalna znajomość języka Python oraz podstawowa wiedza z zakresu statystyki lub ekonometrii. Szkolenie pozwala nabyć praktycznych umiejętności radzenia sobie z szeroką częścią danych strukturalnych, takich jak szeregi czasowe. Z racji tego, szkolenie to jest w szczególności dedykowane osobom wiążącym swoją przyszłość (lub obecną pracę) z takimi sektorami jak: telekomunikacja, energetyka, finanse, bankowość, trading, medycyna oraz szeroko pojęta matematyka i fizyka.

Charakter szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie szkolenia uczestnicy realizują 50-70 warsztatów trwających po 5-15 minut. Każde omówione zagadnienie podsumowane jest kilkoma następującymi po sobie ćwiczeniami o wzrastającym poziomie trudności. W ramach szkolenia realizowany jest w pełni funkcjonalny projekt, mający na celu jak najlepsze zaprognozowanie szeregu czasowego za pomocą różnych metodologii.

Przebieg szkolenia

Zajęcia rozpoczynamy instalacją i konfiguracją interpretera języka Python oraz, najpopularniejszego w Data Science, środowiska Anaconda. Zawiera ono wygodny edytor do programowania - Spyder.

Po skonfigurowaniu środowiska pracy, rozpoczyna się praca z importowaniem danych w formacie csv i zapoznanie z podstawowymi metodami wizualizacji szeregów czasowych.

Gdy powyższy cel zostanie zrealizowany, będziemy badać po kolei główne właściwości matematyczne różnego rodzaju szeregów czasowych, takie jak: stacjonarność, autokorelacja, sezonowość, szum, multiplikatywność czy też istniejące trendy. Nauczymy się także, jak radzić sobie z danymi zawierającymi luki oraz z sytuacjami, gdy danych jest zbyt mało, aby przeprowadzić modelowanie. Innym elementem będzie wykorzystanie wielowymiarowych sekwencji i selekcja odpowiednich cech, które najlepiej wyjaśniają zmienność zmiennej zależnej. Dowiemy się również, jak unikać częstych błędów popełnianych przez początkujących analityków.

W następnym kroku zaczynamy uczyć się różnych sposobów prognozowania, nabierając przy tym intucjji/świadomości tego, która z technik jest najlepsza do wykorzystania w danym przypadku. Podobnie, zapoznajemy się z metrykami oceny błędu i ich doborem, który silnie zależy od natury problemu biznesowego.

W następnej kolejności uczymy się badać naturę stochastyczną potencjalnych szeregów czasowych, mierząc między innymi prawdopodobieństwa tego, czy są one losowe bądź deterministyczne. Analizujemy przy tym rozkłady zmian kolejnych (sąsiędnich) wartości szeregów oraz poprawnej segmentacji danych, w zależności od uzyskanych rozkładów.

Podczas przerabiania ostatnich trzech bloków tematycznych, uczymy się zastosowywać analizę fourierowską, sieci neuronowe oraz analizę techniczną stosowaną przed traderów. Poznajemy wówczas wiedzę i metody wychodzące daleko poza prognozowanie przyszłych wartości szeregów. Odnoszą się one niekiedy do najnowszych postępów w dziedzinach, takich jak: rozpoznawanie mowy i języka, automatyczne wykrywanie nieprawidłowości kardiologicznych przez EKG/EEG, błędów gramatycznych w piśmie, przewidywania kierunku ruchu cen na giełdowych, jak również klonowania dźwięku, czy generowania muzyki.

Realizacja projektu końcowego

Szkolenie kończy projekt realizowany przez uczestników. Będzie on polegał na porównaniu kilku wybranych metod prognozowania (po jednej z każdego bloku tematycznego) i ich wyników dla zadanego szeregu, włączając w to poprzedzającą analizę i dobranie stosownej metryki ewaluacji modelu.

Cena udziału w szkoleniu 3600 PLN netto

Aplikacje WEB i REST

Tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Django
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

Kurs tworzenia aplikacji internetowych z użyciem najpopularniejszego frameworka webowego Python - Django. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw tego frameworka i dotyczy jego najczęściej używanych funkcjonalności.

Szkolenie w pakiecie

To szkolenie jest też elementem pakietu szkoleń "Programista Python WEB"Prowadzący szkolenie: Tomasz WoźniakBioinformatyk, programista Python i Django. Ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu funkcjonalnych rozwiązań webowych zarówno w nauce jak i biznesie, pracy z oprogramowaniem i analizą danych biologicznych. Od 2017 roku uwielbia dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem jako trener. Na co dzień pracuje jako adiunkt w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto
FastAPI: tworzenie aplikacji REST
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

O skoleniu w skrócie

Warsztatowe szkolenie z biblioteki FastAPI - najszybciej zdobywającej popularność biblioteki Python do tworzenia aplikacji webowych.

Dla kogo?

Aby uczestniczyć w tym szkoleniu potrzebna jest podstawowa wiedza z programowania w języku Python - jak definiować klasy, pisać funkcje i uruchamiać skrypty w języku Python. Podstawowa znajomość protokołu HTTP oraz Git będzie wyjaśniona podczas wstępu jednak wskazane jest wcześniejsze rozumienie działania

Charakter szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę na temat budowania aplikacji z użyciem FastAPI.

Przebieg szkolenia

 1. Szkolenie zaczniemy od stworzenia projektu w git z pomocą cookiecutter.
 2. Następnie dowiemy się jak dodać do aplikacji pierwszy endpoint w FastAPI służący do zwracania informacji na temat aktualnych ofert pracy.
 3. Napiszemy testy sprawdzające zwracane dane do enepointów, które planujemy napisać podczas rozwijania aplikacji do zarządzania ofertami pracy.
 4. Następnie skupimy się na dostarczeniu funkcjonalności spełniające wymagania opisane testami.
 5. Uczestnicy dowiedzą się gdzie zawrzeć logikę biznesową aplikacji - stworzymy warstwę serwisów obsługującą zarządzanie ofertami pracy oraz użyjemy jej w endpointach.
 6. Dowiemy się jak zapisywać rekordy do bazy przy użyciu biblioteki SQLAlchemy.
 7. Dowiemy się jak uruchamiać aplikacje w Docker compose.


Prowadzący szkolenie: Łukasz JaworowskiZawodowo programista od 8 lat. Typowy praktyk lubiący rozwiązywanie problemów biznesowych od koncepcji do gotowego programu. Skupiony na technologiach backendowych. Zaczynał od Javy, większość czasu w pracy spędził programując systemy przetwarzania danych oraz aplikacji webowych z użyciem języka Python i AWS. Od 2021 roku pracuje jako lider techniczny w projektach Golang w firmie z obszaru security/crypto. Doświadczenie zdobywał w startupach, Fintechach, bankach oraz realizując projekty jako freelancer. W wolnym czasie poza programowaniem lubi sport i inne formy rywalizacji.

Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto

Testowanie

Testowanie kodu w języku Python
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

Inne

Scrapy: web scraping
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

O skoleniu w skrócie

Warsztatowe szkolenie z webscrapingu prowadzone przez trenera z komercyjnym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Dla kogo?

Aby uczestniczyć w tym szkoleniu potrzebna jest podstawowa wiedza z programowania w języku Python - jak definiować klasy, pisać funkcje i uruchamiać skrypty w języku Python.

Charakter szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę na temat webscrapingu. Każde omówione zagadnienie podsumowane jest kilkoma następującymi po sobie ćwiczeniami o wzrastającym poziomie trudności. W ramach szkolenia napisane będą programy w języku Python pozwalające na cykliczne pobieranie danych z 5 stron.

Przebieg szkolenia

 1. Zajęcia rozpoczynamy omówieniem webscrapingu - jakie daje nam możliwości, jak przebiega.
 2. Zajęcia praktyczne rozpoczynamy instalacją i konfiguracją interpretera języka Python oraz IDE - Visual studio code. Uczestnicy szkolenia mogą pracować na dowolnym innym znanym sobie IDE.
 3. Po poznaniu podstaw zajmiemy się budową scrapera pobierającego listę aktualnie popularnych książek z przygotowanej strony.
 4. W kolejnym kroku pobierać będziemy dane umieszczone na powiązanych stronach takich jak podstrona zawierające szczegóły o książce czy zdjęcia.
 5. Poznamy bliżej narzędzia w przeglądarce Firefox umożliwiające sprawne pobieranie danych z witryn, rozpoznanie najlepszej metody pobierania danych i sprawdzania poprawności Xpath.
 6. Pobierzemy dane z kilku popularnych portali za pomocą różnych metod - poprzez API, HTML, RSS.
 7. Dowiemy się jak sprawnie przetwarzać dane po pobraniu ich, jak walidować, przetwarzać i zapisywać dane cyklicznie uruchamianych scraperów.
 8. Wdrożymy stworzone programy na platformę Zyte i dowiemy się jak korzystać z platformy by zarządzać scraperami.


Prowadzący szkolenie: Łukasz JaworowskiZawodowo programista od 8 lat. Typowy praktyk lubiący rozwiązywanie problemów biznesowych od koncepcji do gotowego programu. Skupiony na technologiach backendowych. Zaczynał od Javy, większość czasu w pracy spędził programując systemy przetwarzania danych oraz aplikacji webowych z użyciem języka Python i AWS. Od 2021 roku pracuje jako lider techniczny w projektach Golang w firmie z obszaru security/crypto. Doświadczenie zdobywał w startupach, Fintechach, bankach oraz realizując projekty jako freelancer. W wolnym czasie poza programowaniem lubi sport i inne formy rywalizacji.

Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto

Trenerzy kategorii Python

Mateusz Zimoch
Kacper Sieradziński
Paweł Stasiński
Wojciech Grzybek
Tomasz Woźniak

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  24-05-2024 Tego pewnie nie wyświetlicie ;) Łukasz Ładosz, Instytut Techniki Budowlanej
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  29-03-2024 Dotychczas pytona kojarzyłem w inny sposób... coś w okolicach frameworka ZOO :) . Po szkoleniu Python nabrał kształtów i okazał się niezłą "małpą", bo coś tam zaskoczyło i zaraziło tematem. Do tematu będę wracał, choć może nie w tak szerokim zakresie jak na szkoleniu. Niemniej jednak skutecznie i produktywnie udało się przekuć zwykłą złotówkę na wiedzę, która, niezależnie od stopnia, na pewno się przyda, i to bardzo. Dzięki Łukasz! I do zobaczenia JSystems... po rządny z Was szkoleniowiec. A nawet, cytując bieżące trendy, "swój chłop!". Aleksander Wyszyński, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  29-03-2024 Polecam - bardzo dobra zawartość merytoryczna szkolenia. Świetnie prowadzone. Dariusz Leśniewski, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  29-03-2024 Zdecydowanie polecam prowadzącego Łukasza. Potrafi w prosty sposób wytłumaczyć nawet zawiłe tematy. Posiada bardzo duża wiedzę związaną z Pythonem. Jacek Wachowiak, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  21-03-2024 Szkolenie wysokiej jakości, bardzo dużo przydatnych treści, tematyka idealna dla osoby pracującej na stanowisku Python Developera. Przemysław Nowiński, LINK4 TU S.A
 • 5.0/5

  Analiza danych w języku Python

  21-03-2024 Takie szkolenie jest doskonałym punktem startowym dla początkujących, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z analizą danych przy użyciu Pythona. Szkolenie zrealizowane zgodnie z agendą. Czas i tempo bardzo dobrze dostosowane do materiału szkoleniowego. Szkolenie przeprowadzone w miłej atmosferze :) Paweł Jezierski, Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Analiza danych w języku Python

  21-03-2024 Świetnie przeprowadzone szkolenie, luźna atmosfera, ciekawe zagadnienia, dużo praktycznych ćwiczeń. Pełen profesjonalizm prowadzącego, polecam! Karolina Bobruk, Santander Bank Polska S.A.
 • 4.9/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  21-03-2024 Dobrze tłumaczone! Miłosz Kocyła, Dynacon Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  15-12-2023 Bardzo fajne szkolenie Sporo wiedzy wyniosłem ze szkolenia Marcin Szczepański, POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA
 • 5.0/5

  Analiza danych w języku Python

  13-12-2023 Szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie i w zrozumiały sposób. Jego zakres odpowiadał moim oczekiwaniom - dużo podstaw i praktycznych wskazówek, jak korzystać z Pythona. Anna Bylina, P4 Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Analiza danych w języku Python

  13-12-2023 Profesjonalne szkolenie dla osób które naprawdę chcą poznać świat Analizy danych w Phytonie. Super prowadzący i ogrom przekazanej wiedzy która pozwoli zacząć w pełni korzystać z możliwości kodowania w tym języku. Kamil Wawrzyniak, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Python dla administratorów i devopsów

  01-12-2023 Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, już po pierwszym dniu wiedziałem że wiedza tu zdobyta przyda mi się w pracy zawodowej. Emil Kobyliński, Atende Industries Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  01-12-2023 spełnia oczekiwania Paweł Bitkowski, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Python dla administratorów i devopsów

  01-12-2023 Prowadzący świetnie przygotowany, pomocny i cierpliwy. Plan szkolenia pokrywał wiele ciekawych tematów, polecam. Iwona Cieślak, ORNSSON SOLUTIONS Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  01-12-2023 To już moje kolejne szkolenie w firmie JSystems. I kolejne 100% satysfakcji. Szkolenie, zgodnie z oczekiwaniem, bardzo praktyczne. Na każdym etapie szkolenia, mnóstwo użytecznych przykładów, przerobionych i solidnie wyjaśnionych przez trenera. Dodatkowo, między wierszami, zostało poruszonych kilka innych tematów, czy technologii. 5 dni ciężkiej i solidnej pracy. Myślę, że teraz potrafię już napisać coś konkretnego w Python. Dziękuję jeszcze raz Pani Michale. Zbychu Wiaterski, Osoba prywatna
 • 4.9/5

  Programowanie w języku Python

  01-12-2023 Bardzo dobre szkolenie, merytoryczne z duza iloscia przykladow praktycznych - polecam. Patrycjusz Orecki, IRGIT S.A.
 • 4.9/5

  Programowanie w języku Python

  27-10-2023 Witam Bardzo polecam szkolenie, trener posiada bardzo dużą wiedzę w danym zakresie. Maciej Komarnicki, Grupa Techniczna s.c.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  27-10-2023 Świetne szkolenie nastawione na praktyczne wykorzystanie Pythona. Jakub Orzęcki, Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA
 • 4.9/5

  Programowanie w języku Python

  27-10-2023 Dobre szkolenie aby poszerzać swoją więdze na temat Pythona na konkretnych przykładach Arkadiusz Dec, IG MARKETS LIMITED Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  18-10-2023 Szkolenie prowadzone przez Wojciecha Dudzika, świetnie poprowadzone zajęcia, ciekawie i profesjonalnie. Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia bardzo mi pomogła w dalszej pracy zawodowej jednocześnie zainteresowały mnie inne tematy które poruszył prowadzący. Bardzo polecam. Krzysztof Gołda, Tenneco Automotive Eastern Europe
 • 4.83/5

  Analiza danych w języku Python

  22-06-2023 Świetny wstęp do analizy danych i ich wizualizacji. Prowadzący z zaangażowaniem przedstawił zagadnienia opisane w planie szkolenia, a także chętnie odpowiadał na pytania wykraczające poza zakres szkolenia. Eryk Piechowiak, Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Testowanie kodu w języku Python

  07-06-2023 Michał Grzemowski to kompetentny specjalista w swojej dziedzinie. Bardzo dobrze, interaktywnie prowadził szkolenie. Z takimi osobami chciałbym wykonywać projekty. Michał Petas, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  28-04-2023 Super szkolenie! Piotr Kochanek, Asseco Poland SA
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  28-04-2023 Prowadzący szkolenie Kacper Sieradziński posiada ogromne doświadczenie i wiedzę. Idealnie przekazywana wiedza. Odpowiada na każde pytania i problemy podczas kursy. W szkoleniu dużo zadań praktycznych. Po raz kolejny polecam szkolenia w JSYSTEMS. Maciej Szlag, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
 • 4.7/5

  Programowanie w języku Python

  28-04-2023 Szkolenie dobre. Potrzeba zaangazowania od osoby, ktora pobiera kurs aby przyswoic wiedze. Program zawiera najwazniejsze podstawy na stanwisko pracy z pythonem. Bartosz Biernatowski, OSOBA PRYWATNA
 • 4.81/5

  Analiza danych w języku Python

  29-03-2023 Polecam, prowadzący podczas szkolenia był bardzo profesjonalny, komunikatywny i pomocny. odpowiadał na wszystkie pytania. Adrian Koczera, GXO Contract Logistics Poland Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Analiza danych w języku Python

  29-03-2023 Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, miła atmosfera. Przemysław Łapacz-Domaradzki, PEPCO Poland sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Analiza danych w języku Python

  29-03-2023 Bardzo fajne szkolenie, super prowadzący polecam! Rafał Przecherski, GXO Contract Logistics Poland Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  10-03-2023 Profesjonalne i przyjazne podejście Trenera. Dobra organizacja pracy. Wiedza przekazana w sposób przystępny z wieloma przykładami i ćwiczeniami. Trener odpowiadał na wszystkie pytania. Wskazywał dobre i złe praktyki w programowaniu. Polecam szkolenie w jsystems. Piotr Szczęsny, Rednt S.A
 • 4.72/5

  Programowanie w języku Python

  10-03-2023 Polecam szkolenie Pythona organizowane przez JSystems. Prowadzący Pan Michał pełen profesjonalizm oraz ogromna wiedza. Wszystko git. Jan Stelmach, IG Markets Limited sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  01-02-2023 Świetna metoda prowadzenia szkolenia - ćwiczenia po każdej, nawet małej nowej porcji wiedzy, dzięki czemu przejście od mniejszych wyzwań do większych problemów następuje niezauważalnie i bezboleśnie. Alicja Szajerka, Santander Consumer Bank S.A.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  01-02-2023 Polecam! Katarzyna Matkowska, Santander Consumer Bank S.A.
 • 4.9/5

  Programowanie w języku Python

  27-01-2023 Świetne, merytoryczne szkolenie. Bardzo dobry prowadzący z doskonałą wiedzą o pythonie. Polecam dla całkowicie początkujących jak i dla osób mających niewielkie doświadczenie w programowaniu. Sebastian Kalinowski, DomData AG Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  23-12-2022 Szybko, sprawnie, zwięźle przeszliśmy przez materiał. Miła atmosfera Michał Urawski, Cognibe Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  09-12-2022 Gorąco polecam szkolenie z podstaw Pythona, zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej. Prowadzący Andrzej Klusiewicz posiada bardzo dużą wiedze merytoryczną. Piotr Piotrowski, ERGO Technology & Services S.A.
 • 4.81/5

  Programowanie w języku Python

  09-12-2022 Świetnie poprowadzone szkolenie, zero stresu, Wykładowca Odpowiadał dosłownie na wszystkie pytania. Polecam. Kamil Ruban, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  02-12-2022 Polecam to szkolenie. Imponująca wiedza prowadzącego. Tłumaczenie na praktycznych przykładach, bez teoretyzowania, dzięki czemu tematykę można lepiej zrozumieć. Agnieszka Chodun, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • 4.81/5

  Programowanie w języku Python

  02-12-2022 Bardzo dobre i praktyczne szkolenie Dariusz Kosiński, Vodeno Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Python dla administratorów i devopsów

  25-11-2022 Super szkolenie, bardzo pozytywnie się zaskoczyłem prędkością z jaką przerabialiśmy materiały co spowodowało, że zrobiliśmy więcej niż przewidywał program. Miła atmosfera szkolenia i suche żarty prowadzącego takie, że Wisła by wyschła. :D Bartłomiej Juszczak, j-labs sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Python dla administratorów i devopsów

  25-11-2022 Super szkolenie, dużo wyjaśnia i przyda się jak ktoś chce usystematyzować wiedzę 🙂 Andrei Grom, Asseco Poland S.A.
 • 4.9/5

  Tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Django

  11-11-2022 Świetni trenerzy - zawsze skłonni do pomocy. Wiedza merytoryczna na wysokim poziomie. Cierpliwość do grupy również. Bardzo duży zakres materiału Agnieszka Wieczorek, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • 5.0/5

  Analiza danych w języku Python

  28-10-2022 Super szkolenie, polecam każdemu. Dobrze prowadzony i przekazany materiał. Duża dawka wiedzy praktycznej. Nie zmarnowałem ani jednej minuty na tym szkoleniu. Robert Kowalewski, PSGAZ
 • 4.81/5

  Analiza danych w języku Python

  26-10-2022 Spora dawka wiedzy, teraz czas na praktykę. Jakub Simla, EDUBROKER Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Uczenie maszynowe w Pythonie

  19-10-2022 Szkolenie interesujące i godne polecenia Rafał Radziwiński, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  12-10-2022 Polecam wszystkim ! Eryk Kulasiński, Sysco Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  16-09-2022 Super szkolenie. Polecam! Filip Drabarek, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  16-09-2022 Super prowadzący, bardzo duża wiedza. Warsztaty prowadzone w ramach szkolenia na najwyższym poziomie. Tomasz Urbaniak, Vector Blue Hub
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  16-09-2022 Super szkolenie, bardzo dużo poruszonych wątków, polecam! Bartosz Baraniewicz, ING Hubs B.V.
 • 4.9/5

  Programowanie w języku Python

  22-07-2022 Super szkolenie. Na pewno bede polecał dalej. Dużo zadań praktycznych. Prowadzący był bardzo dobrze przygotowany i przekazywał wiedzę w przystępny sposób. Krzysztof Jaczyński, Edubroker Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Programowanie w języku Python

  22-07-2022 Serdecznie polecam szkolenia w JSystem naprawdę dużo wartościowej wiedzy jednocześnie otrzymujemy wyprawki na naukę samodzielną lub powtórki na bazie workbooków Piotr Wulczyński, Edubroker Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Programowanie w języku Python

  22-07-2022 Super prowadzący bardzo jasno przekazuje wiedzę i co najważniejsze jeden z najlepszych warsztatów pod względem ilości i poziomu, w jakim mogłem uczestniczyć. Min teorii, a ogrom praktyki. Ernest Zając, Powiat Koszaliński
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  15-06-2022 Świetnie poprowadzone szkolenie, dużo zadań i praktycznych przykładów. Prowadzący bardzo dobrze tłumaczy poszczególne tematy. Polecam ! Kamil Drukała, ING Buissnes Shared Services B.V.
 • 5.0/5

  Analiza danych w języku Python

  15-06-2022 Bardzo polecam szkolenie z Mateuszem Z. - Analiza danych w języku Python. Szkolenie zostało zrealizowane profesjonalnie i w miłej atmosferze. Mateusz przekazał wiedzę w przystępny sposób, odpowiadał na każde zadane pytanie, pokazał nam dużo materiałów pomocnych w dalszej nauce. Polecam ; ) Dagmara Zadrożna, Acxiom Global Service Center Polska Sp.z.o.o.
 • 5.0/5

  Python dla administratorów i devopsów

  03-06-2022 Świetne szkolenie prowadzone w luźnej atmosferze z dużą ilością zadań. Prowadzący bardzo dobrze tłumaczy poszczególne elementy i odpowiada na każde pytania. Polecam w 100% ! Kamil Drukała, ING Buissnes Shared Services B.V.
 • 5.0/5

  Python dla administratorów i devopsów

  03-06-2022 Super szkolenie, dużo praktycznych informacji. Paweł Kotliński, Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  27-05-2022 Szkolenie poprowadzone bardzo rzetelnie. Duża ilość praktycznych materiałów, pokazanie możliwości języka, bezproblemowa interakcja :) Błażej Kustra, ING Business Shared Services B.V.
 • 5.0/5

  Tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Django

  27-04-2022 Super! Tomasz Pecko, Polsat Media
 • 5.0/5

  Tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Django

  27-04-2022 Bardzo dobre szkolenie, polecam! Marcin Czubak, Polsat Media
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  08-04-2022 Dużo wiedzy w stosunku do czasu trwania szkolenia oraz fajne materialy. Vasyl Yakovishchak, Nielsen Services Poland Sp. z o.o.
 • 4.81/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  09-03-2022 Szkolenie ze średnio-zaawansowanego Pythona na duży plus. Bardzo fajne podejście prowadzącego Andrzeja do samego tematu, jak i osób uczestniczących w szkoleniu, a co najważniejsze - spora liczba warsztatów. Marcin Uściński, Exatel SA
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  09-03-2022 Wielka wiedza przekazywana z poczuciem humoru! Polecam. Piotr Łyszewski, HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  04-03-2022 Świetne szkolenie, polecam Jagoda Kozieł, ING Business Shared Services B.V.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  04-03-2022 Polecam! Andrzej Gołata, Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani
 • 5.0/5

  Analiza danych w języku Python

  02-02-2022 Zakres szkolenia zgodny z opisem. Prowadzący szkolenie posiada bardzo dużą wiedzę i kompetencje, w ciekawy sposób przekazuje wiedzę, porusza ciekawe przypadki i sposoby implementacji kodu. Przyjazna atmosfera szkolenia, otwartość na uczestników oraz na zadawane pytania jak również udzielanie precyzyjnych odpowiedzi. Czas i tempo szkolenia adekwatnie dopasowane do materiału szkoleniowego. Wszystko powyższe sprawiało, że szkolenie było czystą przyjemnością. Piotr Sidor, PSE Innowacje sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  03-12-2021 Najlepszy prowadzący ze wszystkich szkoleń na jakich dotychczas byłem. Wiedza przekazywana krok po kroku, z przykładami. Duże wsparcie w przypadku jakichkolwiek problemów. Polecam. Rafał Kucharski, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  03-12-2021 Świetne szkolenie. Prowadzący doskonale zna temat i ma dużą umiejętność przekazywania wiedzy. Żaden z uczestników nie mógł czuć się pominięty :) Łukasz Tarnowski, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  03-12-2021 Kurs z Pythona przepowadzany sprawnie i zrozumiale. Polecam! Marcin Ślusarczyk, Santander Bank Polska
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  03-12-2021 Merytorycznie, sprawnie, konkretnie, z dużą ilością ćwiczeń i materiałów. No i z "jajem" ;) Robert Komorowski, OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  03-12-2021 Bardzo dobre szkolenie, nieprawdopodobna wiedza i kompetencje prowadzącego. Mnóstwo dobrych przykładów, dobre tempo. Przez cały czas pomoc ze strony prowadzącego. Paweł Kucharczyk, Zespół Szkół Łączności w Krakowie
 • 4.9/5

  Python dla administratorów i devopsów

  26-11-2021 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Ćwiczenia po większości zagadnień i jasne objaśnienia. Kamil Badowski, Robert Bosch Sp. z o.o.
 • 4.81/5

  Uczenie maszynowe w Pythonie

  17-11-2021 Polecam to szkolenie! Wojciech Zając, ING Business Shared Services B.V.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  22-10-2021 Python - szybko i zrozumiale. Dobre szkolenie na początku drogi z wężem :) Kamil Fal, NGK Ceramics Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  22-10-2021 Jestem mile zaskoczony. Szkolenie zostało zrealizowane na najwyższym poziomie. Od przekazywanych informacji na temat wyboru właściwego poziomu szkolenia przez opiekuna klienta po zajęcia praktyczne. Te ostatnie prowadzone przez bardzo kompetentnego trenera, posiadającego rzadko spotykaną u programistów umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. Doskonale dobrane przykłady pozwalały płynnie przejść do kolejnych zagadnień. Duża ilość ćwiczeń praktycznych - każde omówione przed i po realizacji przez trenera. To były dobrze ulokowane pieniądze i wykorzystany czas. Robert Strzelecki, Powiat Jarociński
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  22-10-2021 Super trener (Michał), bardzo fajne przykłady i sposób przekazywania wiedzy (nie za szybko nie za wolno) dodatkowy plus za nastawienie na warsztaty (ćwiczenia, bardzo dużo i praktyczne przy czym nie były na tyle rozbudowane żeby zmęczyć kursantów - czyli sytuacja idealna) a nie tylko teorię. Chętnie wybrałbym się na inne szkolenia u tego samego trenera :) Rafał Herbski, ING Business Shared Services B.V.
 • 4.81/5

  Programowanie w języku Python

  01-10-2021 to już czwarte moje szkolenie w JSystems - dotychczas bez większych zastrzeżeń Bronisław Chyliński, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  01-10-2021 Jestem bardzo zadowolony Piotr Słupczyński, Edubroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  01-10-2021 Wiedza przekazywana jest w sposób klarowny i zrozumiały. Doceniam, że po początkującym kursie wiem dokładnie jaką ścieżkę obrać, żeby rozwinąć się w Pythonie i innych technologiach, które są potrzebne do wyciągnięcia z tego jak najwięcej. Krzysztof Kozak,
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  01-10-2021 Szkolenie bardzo mi się podobało. Jeśli chodzi o stosunek teoria do praktyki na szkoleniu jest to 50/50. Pan Andrzej Klusiewicz, jest świetnym prowadzącym, który dobrze przekazuje wiedzę. Marcin Ślusarczyk, NGK Ceramics Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  01-10-2021 Polecam, kompetentny prowadzący, dobre materiały szkoleniowe/warsztaty Maciej Maliszewski, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  01-10-2021 Przejrzysta forma szkolenia, teoria połączona z praktyką. Polecam :). Marcin Czubak, Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. K.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  01-10-2021 Bardzo dobre szkolenie w miłej atmosferze oparte na warsztatach i praktycznych przykładach. Polecam!!! Mariusz Stefański, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.9/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  28-07-2021 Świetne szkolenie! Niespotykany nigdzie indziej stosunek praktyki do teorii - nie ma nudnych slajdów - prowadzący tłumaczy case by case używając IDE. Oby tak dalej! Norbert Małyszko, AT Kearney
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  28-07-2021 Bardzo dobry, warsztatowy tryb prezentacji zagadnień oraz tempo dostosowane do poziomu grupy. Jarosław Jurzyk, Jarosław Jurzyk IT Consulting
 • 4.9/5

  Programowanie w języku Python

  02-07-2021 Jak zawsze wiedza została przekazana w atrakcyjny i łatwo przyswajalny sposób. Pełen profesjonalizm. Polecam. Karol Małyska, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  02-07-2021 Z czystym sumieniem mogę polecić szkolenie z JSystems z języka Python! Konkretne i rzeczowe zajęcia prowadzone przez ogarniętego trenera(Andrzej K.) pozwalają łatwo przyswoić przekazywane informacje. Bardzo atrakcyjna cena i dogodny termin :) Cezary Król,
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  02-07-2021 Rzeczowo i merytorycznie. Zbigniew Pawlak, Innsoft Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zawansowane programowanie — Wzorce projektowe

  30-06-2021 Świetne szkolenie. Każdy ze wzorców dokładnie omówiony i pokazany na przykładach. Praktyczne ćwiczenia dla nowo pozyskanej wiedzy. Prowadzący szkolenie bardzo pomocny. Łukasz Maksimowski, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Python dla administratorów i devopsów

  19-03-2021 Dużo warsztatów, dużo przykładów, dopasowane zagadnienia do potrzeb. Przemysław Dąbrowski, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  03-03-2021 Świetny kawał dobrze przekazanej wiedzy! Warto. Tomasz Pecko, Telewizja Polska SA Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  03-03-2021 bardzo dobre szkolenie, polecam Mirosław Skowron, ING Business Services
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  03-03-2021 Bardzo podoba mi się warsztatowy sposób prowadzenia zajęć. Wojciech Zając, ING Business Shared Services B.V.
 • 4.9/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  03-03-2021 Świetne szkolenie! Krzysztof Spaliński, Tarczyński S.A.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  19-02-2021 Świetle szkolenie, skupione praktycznej nauce a nie teorii. Paweł Habas, EduBroker Sp. z o.o.
 • 4.7/5

  Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

  27-01-2021 Fenomenalny i bardzo kompetentny prowadzący, świetnie potrafił wszystko wyjaśnić. Ilość programu jak na 3 dni jest jednak za duża, proponowałabym umieszczenie tego szkolenia w 5 - dniowej ramie. Dominika F., ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Programowanie w języku Python

  18-12-2020 Super szkolenie... genialny prowadzący... Robert Kaczmarek, Polkomtel Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  18-12-2020 Fajne szkolenie z świetnym Trenerem. Polecam dla zainteresowanych Adrian Drąg, TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  18-12-2020 Kurs godny polecenia, prowadzący pomocny, chętnie wybiega poza materiał pokazując ciekawe i praktyczne rzeczy w przystępny sposób. Polecam :) Krzysztof Jędrusiak, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Programowanie w języku Python

  18-12-2020 Świetne szkolenie, świetny prowadzący. Czego chcieć więcej?.... Tomasz Pecko, Telewizja Polska SA
 • 4.78/5

  Programowanie w języku Python

  18-12-2020 Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Duże znaczenie ma komunikatywność trenera oraz jego otwartość na problemy użytkowników. Jacek Drogosz, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  18-12-2020 Szkolenie rewelacyjne, wręcz przerosło moje oczekiwania. Tempo zawrotne, ale w razie problemów trener zawsze służył pomocą. Bardzo dużo ćwiczeń praktycznych, serwowanych w przystępny, a czasami humorystyczny sposób. Na życzenie były dodawane różne zagadnienia, które ciekawiły uczestników. Polecam każdemu kto solidnie chce się przeszkolić ;) Klaudia Sochocka, Polkomtel Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  18-12-2020 Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący w jasny i zrozumiały sposób przekazywał wiedzę, chętnie pomagał poprawić błędy. Szkolenie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Cecylia Stokłosa, Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  18-12-2020 Tempo szkolenia odpowiednie dla każdego. Dużo zagadnień, dużo zadań do samodzielnego rozwiązania, w tym przydatne na co dzień, praktyczne przykłady. Wszystko dokładnie wyjaśnione. Katarzyna Pieniak - Gocławska, P4 Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  20-11-2020 Andrzej K. - super prowadzący - duża wiedza - jasny sposób komunikacji !!! Łukasz Walczak, MariCom Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  20-11-2020 Szkolenie bardzo udane, ciekawa teoria i dużo praktyki Kamil Darmofalski, Oddział Zabezpieczeń Żandarmerii Wojskowej
 • 4.71/5

  Programowanie w języku Python

  20-11-2020 Profesjonalny Szkolący. Ciekawe przykłady. Efektywna forma szkolenia (najpierw krótka teoria - potem przykład pokazujący działanie teorii w praktyce - dalej zadanie praktyczne do wykonania - w końcu wykonanie zadania przez prowadzącego z omówieniem poszczególnych kroków i wyjaśnieniem, gdzie należy być ostrożnym i na co należy zwracać uwagę) Michał Kasina, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  21-08-2020 Fajne i profesjonalne szkolenie. Obszerny zakres. Agata Świderska, Bravura Solutions Polska Sp. Z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  31-01-2020 Świetni ludzi i atmosfera. Marek Ciżmowski, VECTOR Smart Data Sp. zo.o.
 • 4.78/5

  Programowanie w języku Python

  24-01-2020 Szkolenie bardo treściwe. Trener dobrze wyczuwa grupę i dostosowuje się do jej poziomu zarówno wiedzy jak i podejścia do szkolenia. Tomasz Kuśmierek, Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  18-12-2019 Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, teraz czas wykorzystanie zdobytej wiedzy na kodowanie. Dzięki Andrzej! Wacław Groszewski, ING Business Shared Services B.V.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  04-12-2019 Polecam każdemu, świetna forma prowadzenia zajęć oraz kontakt z prowadzącym. Przemysław Martyn, ING Business Shared Services B.V.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  30-10-2019 Bez wahania polecam! spełniło 120% moich pierwotnych oczekiwań! Program został poszerzony o zagadnienia którymi byli zainteresowani członkowie grupy, pomimo iż wybiegał poza zakres programu. Rafał Marzęta, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  25-10-2019 Super szkolenie(Python), bardzo dobry trener (Pan Marcin), POLECAM !!! Mariusz Choroszewicz, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Programowanie w języku Python

  18-10-2019 Świetne i profesjonalne prowadzenie. Marcin Żelewski, Asseco Poland S.A.
 • 4.78/5

  Programowanie w języku Python

  18-10-2019 było zgrabnie Jakub Tor, AXIOM GLOBAL SERVICE CENTER POLSKA SP. Z O.O.
 • 4.85/5

  Programowanie w języku Python

  18-10-2019 Bardzo mi się podobało. Prowadzący szkolenie ma ewidentny talent to przekazywania wiedzy w sposób jasny i przystępny. Pozytywna atmosfera podczas warsztatów. Małgorzata Romejko, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  11-10-2019 Pełen profesjonalizm i zaangażowanie ! Gorąco polecam ! Sylwia Twardowska, ING Bank Śląski SA
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  11-10-2019 Pełen profesjonalizm i elastyczność w tematach dotyczących zagadnień związanych ze szkoleniem ale i wykraczającymi po za program. Mateusz Czapliński, ING Bank Śląski SA
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  11-10-2019 Materiał przekazany bardzo profesjonalnie, dużo praktyki i ciekawych zastosowań. Polecam na dobry początek do poznania języka. Krzysztof Nowacki, ING Bank Śląski SA
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  11-10-2019 Szkolenie na najwyższym, możliwym poziomie. Prowadzący potrafiący przekazać merytorycznie swoją ogromną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i tym bardziej praktyczną opartą ciekawymi przykładami. W przyszłości skorzystam z pewnością niejednokrotnie ze szkoleń prowadzących w JSystems, tym bardziej prowadzonych z trenerem A.K. Wszystko w jak najlepszym porządku. Gorąco polecam! Rafał Słomnicki, ING Bank Śląski SA
 • 4.85/5

  Aplikacje internetowe

  28-08-2019 Ciekawe i sprawnie przeprowadzone szkolenie Szymon Madej, ING Business Shared Services B.V.
 • 4.81/5

  Aplikacje internetowe

  28-08-2019 Bardzo dobra wiedza i przygotowanie prowadzącego szkolenie. Mirosław Walczak, ING Business Shared Services B.V.
 • 5.0/5

  Aplikacje internetowe

  28-08-2019 Git szkolenie. Kamil Urbanek, ING Business Shared Services B.V.
 • 4.78/5

  Aplikacje internetowe

  28-08-2019 Prowadzący bardzo dobrze przygotowany do tematu, otwarty, służący zawsze pomocą. Benedykt Gancarz, ING Business Shared Services B.V.
 • 5.0/5

  Aplikacje internetowe

  28-08-2019 Godne polecenia szkolenie! Wiele się nauczyłem! Wojciech Zając, ING Business Shared Services B.V.
 • 4.85/5

  Programowanie w języku Python

  02-08-2019 Dziękuję za: miłą obsługę p. Natalii, rabat poniżej magicznej kwoty 2k, materialy szkoleniowe, weryfikację na bieżąco tempa grupy przez prowadzacego, pomoc prowadzacego i odpowiedzi na wszystkie pytania. Kamil Sprzączak, Veolia Energia Łódź S.A.
 • 4.71/5

  Programowanie w języku Python

  02-08-2019 Bardzo dobra jakość szkolenia. Agnieszka Rosa, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
 • 4.92/5

  Programowanie w języku Python

  02-08-2019 Prowadzący - rewelacja. W jasny, czytelny i przede wszystkim lekkostrawny sposób wyjaśniane tajemnice Pythona. Pozornie skomplikowane wcześniej zagadnienia stawały się zrozumiałe a wraz z realizowanymi na zajęciach ćwiczeniami - coraz prostsze. Maciej Zarzycki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • 4.74/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  24-07-2019 super Dominik Puchan, ABB Business Services Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  24-07-2019 Szkolenie poprowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały z zachowaniem ciagu przyczynowo skutkowego. Dużo pracy własnej z kodem. Przestawione przykładowe rozwiąznia. Konrad Podsadny, ABB Business Services Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  24-07-2019 Szkolenie poprowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały z zachowaniem ciagu przyczynowo skutkowego. Dużo pracy własnej z kodem. Przestawione przykładowe rozwiąznia. Konrad Podsadny, ABB Business Services Sp. z o.o.
 • 4.75/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  24-07-2019 Polecam Michał Górnisiewicz, ABB Business Services Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  Programowanie w języku Python

  19-07-2019 godne polecenia nawet nieprogramistom Krzysztof Ziomek, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  10-07-2019 Wyśmienity szkoleniowiec Karol Janeczek, Toyota Bank Polska S.A.
 • 5.0/5

  Aplikacje internetowe

  03-07-2019 Świetne szkolenie z analizy danych w Pythonie. Prowadzący znakomicie przygotowany merytorycznie. Odpowiednie tempo, materiał skrojony pod nasze potrzeby, bardzo dobrze rozplanowane w czasie, prowadzący miał zawsze czas dla każdego z uczestników. Dodatkowym atutem prowadzącego - jest swoboda występu oraz poczucie humoru. Marcin Kacpewicz, ADT Group Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  29-05-2019 szkolenie ok Krzysztof Dzienuć, P4 Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  29-05-2019 Bardzo fajne szkolenie, polecam ! Tomasz Gałkowski, P4 Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  24-05-2019 Szkolenie super! Rafał Kusio, Euro-net Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  Programowanie w języku Python

  24-05-2019 Zdecydowanie warto. Polecam! Łukasz Jagiełło, Euro-net Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  26-04-2019 Jedno z najlepszych szkoleń w jakich dane było mi uczestniczyć. Zdecydowanie polecam zarówno szkolenie jak i trenera. Ewelina Dziubek, ING Bank Śląski SA
 • 4.75/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  26-04-2019 Szkolenie w zupełności zaspokoiło moje potrzeby. Materiał tłumaczony w sposób zrozumiały i płynny. Mateusz Urbański, Diehl Controls Polska Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  26-04-2019 Bardzo przyjemne szkolenie. Wiadomości przekazywane w sposób prosty, łatwo zrozumiały. Aleksandra Salwach, Diehl Controls Polska Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Programowanie w języku Python

  19-04-2019 Świetnie zorganizowane szkolenie. Piotr Szubiczuk, Instytut Lotnictwa
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  19-04-2019 Bardzo dobre szkolenie, wszystko dokładnie objaśnione na przykładach. Daniel Zaręba, Euro-net Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Programowanie w języku Python

  19-04-2019 Polecam. Natalia Butkiewicz, Asseco Poland S.A.
 • 4.84/5

  Programowanie w języku Python

  08-02-2019 Prowadzacy ma gleboka praktyczna wiedze, potrafi w dobrym tempie i przejzyscie wytlumaczyc tematy. Bardzo korzystny wskaznik ceny do jakosci. Iryna Redka, Amiona Poland Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  14-12-2018 Super szkolenie, kompetentny prowadzący wyjaśniający nawet tematy wykraczające poza program, dobrze przekazana wiedza i praktyczne przykłady. Konrad Ziarkiewicz, PZU Życie S.A.
 • 4.92/5

  Programowanie w języku Python dla programistów

  05-12-2018 wszystko ok Dariusz Wojewódzki, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  Programowanie w języku Python

  23-11-2018 :) Robert Dolaciński, PZU Życie S.A.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku Python

  23-08-2018 Dziękuję bardzo, świetne szkolenie. Krzysztof Kondrat, ING Bank Śląski SA
 • 4.71/5

  Python poziom średni

  27-07-2017 Wszystko zgodnie z informacjami ustalonymi przed. Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym Karol W., P4 Sp. z o.o.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Skontaktuj się z nami:

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.