Informujemy, że w związku z sytuacją gospodarczą i wzrostem kosztów z dniem 15 sierpnia 2022 ceny szkoleń ulegną zmianie. Aktualny cennik szkoleń obowiązuje do 15.08.2022


Szkolenia Python

by:
Dostępne szkolenia 20

Szkolenia kategorii Python. Znajdziesz tutaj szkolenia od podstaw, jak również na poziomie zaawansowanym. Oferujemy także kursy dotyczące programowania obiektowego, wzorców projektowych, komunikacji z bazą danych czy z elementami sieciowymi dla języka Python. W naszej ofercie są również szkolenia z zakresu najpopularniejszego frameworku do tworzenia aplikacji webowych - Django.


Co wyróżnia szkolenia Python w JSystems?

 • Szkolenia na wysokim poziomie
 • Instruktorzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem
 • Znaczna część szkolenia to warsztaty
 • Podczas szkolenia realizujemy projekt aplikacji do samodzielnego rozszerzania po szkoleniu
 • Gwarantowane terminy
 • Dużo ćwiczeń
 • Przystępne ceny

Terminy gwarantowane

Czy wiesz, że w ramach tej kategorii mamy
10 terminów gwarantowanych?
Pokaż

Skuteczność

W naszej pracy nadrzędną wartością jest skuteczność szkoleń. Jako programiści rozumiemy, że w nauce chodzi przede wszystkim o skuteczność. Wszystkie elementy procesu szkolenia, od doboru właściwego trenera do przemyślanej warsztatowej formuły są po to, by to osiągnąć. Doskonalimy się w tym od 2008 roku. Możesz więc na nas polegać!

Python

Programowanie w języku Python
5 dni 4.79 Terminy online Terminy gwarantowane

W skrócie

Warsztatowe szkolenie z zakresu języka Python od podstaw do tworzenia aplikacji WEB korzystającej z bazy danych.

Dla kogo?

Aby uczestniczyć w tym szkoleniu nie jest potrzebna znajomość innego języka ani doświadczenie w programowaniu. Szkolenie pozwala nabyć niezbędne umiejętności od podstaw do automatyzacji procesów, przetwarzania danych oraz tworzenia aplikacji internetowych.

Charakter szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie szkolenia uczestnicy realizują 50-70 warsztatów trwających po 5-15 minut. Każde omówione zagadnienie podsumowane jest kilkoma następującymi po sobie ćwiczeniami o wzrastającym poziomie trudności. W ramach szkolenia realizowany jest w pełni funkcjonalny projekt aplikacji webowej typu TODOS. Aplikacja ta będzie pozwalała zarządzać zadaniami do wykonania.

Przebieg szkolenia

 • Zajęcia rozpoczynamy instalacją i konfiguracją interpretera języka Python oraz IDE - Pycharma - najpopularniejszego środowiska programistycznego dla tego języka programowania.
 • Gdy środowisko pracy mamy skonfigurowane rozpoczyna się praca z podstawami programowania w tym instrukcje warunkowe, pętle czy operacje na zmiennych.
 • Po poznaniu podstaw zajmiemy się różnymi strukturami danych z którymi będziemy mieli do czynienia pobierając dane z różnych źródeł i przetwarzając je. Omawiamy tu struktury takie jak listy, krotki, słowniki, zestawy czy kombinacje tych struktur.
 • W kolejnym kroku podłączamy aplikację do różnych źródeł danych. Zaczynamy od płaskich plików CSV, korzystamy z bazy danych, wykorzystujemy usługi sieciowe, przetwarzamy dane typu JSON.
 • Poznajemy też obsługę wyjątków, podział projektu na moduły i pakiety, by zachować strukturalny porządek projektu. W trakcie szkolenia kładziemy duży nacisk na dobre praktyki programistyczne.
 • Na tym etapie do rozpoczęcia prawdziwego projektu WEB brakuje nam już tylko dwóch umiejętności - podstaw obiektowości i frameworka webowego. Najpierw poznajemy podstawy obiektowości, które są niezbędne do zrozumienia działania aplikacji webowej, ale też podstawową wiedzą potrzebną do rozpoczęcia przygody z innymi zagadnieniami związanymi z językiem Python - jak np. analiza danych. Po poznaniu obiektowości kolejnym etapem jest tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Flask.
 • Realizacja projektu końcowego

Projekt końcowy

Szkolenie kończy projekt realizowany przez uczestników z pomocą trenera. Będzie to aplikacja internetowa służaca do zarządzania zadaniami. Projekt ten jest podsumowaniem umiejętności nabytych podczas tego szkolenia, pozwala też zmierzyć się ze specyfiką realnego projektu.

Szkolenie w pakiecie

To szkolenie jest też elementem pakietu szkoleń "Programista Python WEB" oraz "Programista Python Data Science".

Cena udziału w szkoleniu 2500 PLN netto
Programowanie w języku Python dla programistów
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Szkolenie przeznaczone dla osób mających doświadczenie w innych językach programowania i które chciałyby w szybki oraz bezbolesny sposób zacząć korzystać z Pythona. Jest to skondensowane szkolenie „Programowane w języku Python”.

Jeśli szukasz szkolenia z omówionymi podstawami, to zapraszamy na szkolenie 5-dniowe:
Link do szkolenia „Programowanie w języku Python”
Cena udziału w szkoleniu 2000 PLN netto
Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Czas wejść głębiej w świat Pythona i odkryć takie rzeczy jak obiektowość czy dekoratory. Zobaczysz jak bardzo można usprawnić swoją pracę i zwiększyć wydajność kodu. Całość przedstawiana jest na zrozumiałych i praktycznych przykładach. Zapoznanie się z zagadnieniami zawartymi w tym szkoleniu otworzy drogę do lepszego zrozumienia kodu czystego Pythona jak i wielu poważnych bibliotek takich jak Django, gdzie obiektowość, dekoratory czy też testy jednostkowe są używane na porządku dziennym. Dowiesz się również jak organizować projekt kiedy zaczyna się rozrastać oraz jak działać z Pythonem w konsoli. Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają już podstawowe doświadczenie z Pythonem albo przeszły szkolenie: Programowanie w języku Python.

Szkolenie w pakiecie

To szkolenie jest też elementem pakietu szkoleń "Programista Python WEB" oraz "Programista Python Data Science".

Cena udziału w szkoleniu 2000 PLN netto
Python dla administratorów i devopsów
5 dni 4.89 Terminy online Terminy gwarantowane

Szkolenie dedykowane dla administratorów i devopsów. Zakres obejmuje podstawy języka Python oraz biblioteki i możliwości tego języka użyteczne dla tych odbiorców. Omawiane jest wykorzystanie różnych źródeł danych, korzystanie z własności systemu operacyjnego z użyciem języka Python, wizualizacja danych w tym:

 • przetwarzanie plików tekstowych (w tym csv i logów)
 • pobieranie i umieszczanie danych w bazach danych
 • korzystanie z istniejących usług sieciowych
 • tworzenie własnych usług sieciowych i mikroserwisów z użyciem Flask
 • parsowanie stron internetowych
 • wyszukiwanie danych z użyciem wyrażeń regularnych
 • wizualizacja danych z użyciem Matplotlib
 • wywoływanie komend systemu operacyjnego
 • odbieranie parametrów z linii poleceń

Cena udziału w szkoleniu 2500 PLN netto
Szkolenie przeznaczone jest dla programistów Pythona, którzy chcieli by rozszerzyć swoje umiejętności programistyczne.

W szkoleniu zawarte są najważniejsze i najczęściej wykorzystywane wzorce projektowe. Każdy wzorzec przedstawiany jest w sposób prosty i klarowny. Do każdego z wzorców, oprócz schematu i zasad wykorzystania, w trakcie szkolenia pokazywany jest przykład wykorzystania oraz zadawane jest ćwiczenie praktycznego jego wykorzystania.

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:
 • Wybrać najlepszy sposób tworzenia obiektów
 • Rozpoznawać kontekst w którym można zastosować dany wzorzec
 • Rozwiązywać standardowe problemy architektoniczne w aplikacji
Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto

Analiza danych, data science

Analiza danych w języku Python
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Wstęp do analizy danych w najpopularniejszym środowisku - Pythonie. Będziemy używać interaktywnego środowiska Jupyter Notebook, pozwalającego na interaktywną pracą z danymi. Celem jest nabycie umiejętności analizy danych, od ich pozyskania, przez obróbkę, na prezentację na profesjonalnych wykresach.

Szkolenie w pakiecie

To szkolenie jest też elementem pakietu szkoleń "Programista Python Data Science".

Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto
Uczenie maszynowe w Pythonie
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane

Wstęp do uczenia maszynowego w najpopularniejszym środowisku - Pythonie. Będziemy używać interaktywnego środowiska Jupyter Notebook, pozwalającego na interaktywną pracą z danymi. Celem jest nabycie umiejętności praktycznego zastosowania uczenia maszynowego do typowych problemów z klasyfikacji i regresji. Wszystkie problemy będą przerabiane na rzeczywistych zbiorach danych. Wszystko w pakiecie scikit-learn - będącym kluczowym pakietem do uczenia maszynowego.

Szkolenie w pakiecie

To szkolenie jest też elementem pakietu szkoleń "Programista Python Data Science".

Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto
Wstęp do Deep Learning w interaktywnym środowisku jupyter notebook, używanym językiem w szkoleniu będzie język Python. Część pierwsza szkolenia skupia się na wprowadzeniu do świata Deep Learning od strony teoretycznej, skupieniu się na podstawowych narzędziach i technikach, by w części drugiej szkolenia używać narzędzi z pełną świadomością i wiedzą, dlaczego i jak się ich używa.
Wszelkie przykłady zostaną oparte na realnych case’ach i stanowią wstęp do części drugiej, w której ukazane techniki zostaną rozwinięte i uzupełnione zgodnie z najnowszymi trendami i stanem wiedzy. Zakładamy, że uczestnik posiada podstawową wiedzę z analizy matematycznej, algebry oraz Pythona.
Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto
Kontynuacja kursu Wstęp do Deep Learning. Wysokie wskazane uczestnictwo w części pierwszej, bądź opanowanie wiedzy w swoim zakresie. Część druga wprowadza w bardziej zaawansowane zagadnienia, które jednocześnie stoją bliżej realnych zastosowań.
Każdy case jest oparty na realnych przypadkach w biznesie bądź nauce. Kurs daje podstawy, by móc samodzielnie zacząć realizować własne projekty. Dla pragnących jeszcze pogłębić swoja wiedzę i specjalizacje, zostaną przygotowane specjalne kursy - Deep Learning dla NLP, Deep Learning dla Computer Vision oraz Deep Learning for Time-series.
Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto
Rozszerzenie kursu kursu "Deep learning w języku Python" z naciskiem na tematy z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP - Natural Language Processing). Przegłąd i prezentacja technik z naciskiem na najnowsze trendy. Zalecana, ale nie wymagana uczestnictwo w kursie podstawowym. Wymagana znajomość podstaw Pythona.
Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto

Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie przetwarzania obrazów oraz materiałów wideo przy użyciu biblioteki OpenCV oraz różnych algorytmów analizy i przetwarzania obrazu, zarówno klasycznych, jak i korzystających z uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Celem szkolenia jest oswojenie użytkownika z biblioteką OpenCV, jak i pokazanie metod i narzędzi służących do detekcji, klasyfikacji czy innych przekształceń obrazów i wideo. W kursie zostanie także przedstawiony temat OCR (optyczne rozpoznawanie znaków), czy rozpoznawania twarzy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił swobodnie poruszać się po bibliotece OpenCV, używać algorytmów do detekcji czy klasyfikacji różnych obiektów, a także w inny sposób przetwarzać obrazy i materiały wideo.

Cena udziału w szkoleniu 1800 PLN netto

Szybki kurs wprowadzający do świata pySpark - czyli jak wykorzystać moc rozproszonego przetwarzania danych w Sparku za pomocą Pythona

Wymagane: podstawowa znajomość SQL, podstawowa znajomość Pythona
Teoria 40% / Praktyka 60%

Cena udziału w szkoleniu 1799 PLN netto
Pewnie nie raz patrzyłeś na dane, ale niewiele przydatnych informacji mogłeś z nich wydobyć ? Do tego bardzo przydaje się wizualizacja, która pomaga w rozpoznaniu trendów i odchyleń od nich. Każda poważna firma bazuje na analizie danych i wizualizacji wyników. . Do tworzenia wszelkich wykresów bardzo przydaje się biblioteka Pythona - Matplotlib. Na tym szkoleniu poznasz wszystkie najważniejsze formy wykresów 2D oraz mnóstwo wbudowanych i przydatnych funkcji. Aby przystąpić do tego szkolenia uczestnik powinien znać podstawy Pythona.
Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto

Aplikacje WEB

Kurs tworzenia aplikacji internetowych z użyciem jednego z najpopularniejszych frameworków webowego Python - Flask oraz Bootstrap. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw tego frameworka i dotyczy jego najczęściej używanych funkcjonalności m.in. obsługa widoków, połączenia do bazy, formularze - REST API. Wymagana podstawowa znajomość Pythona. Flask idealnie nadaje się do prototypowania i robienia rapid development. Flask jest używany przez takie firmy jak Netflix, Airbnb, Uber, Red Hat, Samsung i Lyft.
Cena udziału w szkoleniu 1800 PLN netto
Tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Django
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Kurs tworzenia aplikacji internetowych z użyciem najpopularniejszego frameworka webowego Python - Django. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw tego frameworka i dotyczy jego najczęściej używanych funkcjonalności.

Szkolenie w pakiecie

To szkolenie jest też elementem pakietu szkoleń "Programista Python WEB"

Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto

Szkolenie skierowane jest do osób znających Django, która chcą nauczyć się pisania REST API w Pythonie z wykorzystaniem Django Rest Framework (DRF). DRF jest najpopularniejszą biblioteką do tworzenia REST API w Pythonie. Jedną z najważniejszych cech jest dobra współpraca z Django dzięki czemu znając Django łatwo możemy nauczyć się /stworzyć takie API..

Szkolenie ma wymiar praktyczny. Do każdego omówionego tematu będą do wykonania zadania dla uczestników, dzięki czemu nauczysz się praktyki.

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz umieć:

 • Tworzyć endpointy, które zwrócą dane z bazy danych
 • Sprawdzać te endpointy za pomocą Postmana
 • Pisać testy do tych endpointów
 • Optymalne podejście do endpointów

Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto

Testowanie

Testowanie kodu w języku Python
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane

Szkolenie skierowane jest do osób chcących nauczyć pisać niezawodne oprogramowanie w Pythonie. Testy automatyczne są nieodzowną częścią programowania w Pythonie (zwłaszcza w większych projektach). Dzięki testom jesteś w stanie szybko i skutecznie stwierdzić czy Twój program działa tak jak powinien.

Szkolenie ma wymiar praktyczny. Do każdego omówionego tematu będą do wykonania zadania dla uczestników, dzięki czemu nauczysz się praktyki.

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz umieć:

 • Pisać testy, które sprawdzą, czy Twój kod działa poprawnie
 • Korzystać z najlepszych praktyk podczas pisania testów
 • Testować całe aplikacje napisane w Pythonie
 • Wszystko, co musisz wiedzieć o automatycznym testowaniu w Pythonie

Cena udziału w szkoleniu 2000 PLN netto
TDD w Pythonie
2 dni Terminy online

Szkolenie skierowane jest do osób chcących przyśpieszyć pisanie niezawodnego oprogramowania w Pythonie. TDD jest jedną z technik tworzenie oprogramowania. Jedną z najważniejszych cech jest wytwarzanie testów nim powstania testowany program. Dzięki TDD jesteś w stanie pisać łatwo testowalny kod.

Szkolenie ma wymiar praktyczny. Do każdego omówionego tematu będą do wykonania zadania dla uczestników, dzięki czemu nauczysz się praktyki.

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz umieć:

 • Pisać testy, które sprawdzą, czy Twój kod działa poprawnie
 • Korzystać z najlepszych praktyk podczas pisania testów
 • Testować całe aplikacje napisane w Pythonie
 • Wszystko, co musisz wiedzieć o automatycznym testowaniu w Pythonie

Cena udziału w szkoleniu 1200 PLN netto

Szkolenie pozwala na zapoznanie się z pisaniem testów automatycznych oraz budowaniem frameworków testowych “from scratch” z użyciem biblioteki Behave do tworzenia scenariuszy testowych. Wymagana podstawowa znajomość Pythona. W ramach szkolenia również zostanie zostaną wytłumaczone podstawy Selenium oraz pisanie Page Object Modelu. Szkolenie dogłębnie przedstawia możliwości biblioteki Behave jako narzędzie umożliwiającego pisanie testów w nurcie BDD. W ramach szkolenia poznasz również nowy język Gherkin, który jest używany w wielu językach programowania do pisania testów BDD.

Cena udziału w szkoleniu 1800 PLN netto
Szkolenie przeznaczone dla użytkowników Pythona chcących poznać sposób na automatyczne testowanie aplikacji internetowy.

Kurs przeprowadza użytkownika przez cały proces niezbędny do programowej pracy z przeglądarką, zaczynając od przygotowania środowiska pracy, przechodząc do tworzenie kompleksowych testów, aż po pracę z konkretnymi przeglądarkami.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie:
 • Przygotować środowisko do pracy z Selenium
 • Wykorzystywać pythona do pracy z przeglądarkami
 • Obsługiwać API dokumentu internetowego
 • Symulować akcji myszką i palcem w aplikacji
 • Cena udziału w szkoleniu 1400 PLN netto

  Trenerzy kategorii Python

  Wojciech Grzybek
  Paweł Stasiński
  Andrzej Klusiewicz

  Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

   16-06-2022 Świetnie poprowadzone szkolenie, dużo zadań i praktycznych przykładów. Prowadzący bardzo dobrze tłumaczy poszczególne tematy. Polecam ! Kamil Drukała, ING Buissnes Shared Services B.V.
  • 5.0/5

   Analiza danych w języku Python

   16-06-2022 Bardzo polecam szkolenie z Mateuszem Z. - Analiza danych w języku Python. Szkolenie zostało zrealizowane profesjonalnie i w miłej atmosferze. Mateusz przekazał wiedzę w przystępny sposób, odpowiadał na każde zadane pytanie, pokazał nam dużo materiałów pomocnych w dalszej nauce. Polecam ; ) Dagmara Zadrożna, Acxiom Global Service Center Polska Sp.z.o.o.
  • 5.0/5

   Python dla administratorów i devopsów

   04-06-2022 Świetne szkolenie prowadzone w luźnej atmosferze z dużą ilością zadań. Prowadzący bardzo dobrze tłumaczy poszczególne elementy i odpowiada na każde pytania. Polecam w 100% ! Kamil Drukała, ING Buissnes Shared Services B.V.
  • 5.0/5

   Python dla administratorów i devopsów

   04-06-2022 Super szkolenie, dużo praktycznych informacji. Paweł Kotliński, Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   28-05-2022 Szkolenie poprowadzone bardzo rzetelnie. Duża ilość praktycznych materiałów, pokazanie możliwości języka, bezproblemowa interakcja :) Błażej Kustra, ING Business Shared Services B.V.
  • 5.0/5

   Tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Django

   28-04-2022 Super! Tomasz Pecko, Polsat Media
  • 5.0/5

   Tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Django

   28-04-2022 Bardzo dobre szkolenie, polecam! Marcin Czubak, Polsat Media
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   09-04-2022 Dużo wiedzy w stosunku do czasu trwania szkolenia oraz fajne materialy. Vasyl Yakovishchak, Nielsen Services Poland Sp. z o.o.
  • 4.81/5

   Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

   10-03-2022 Szkolenie ze średnio-zaawansowanego Pythona na duży plus. Bardzo fajne podejście prowadzącego Andrzeja do samego tematu, jak i osób uczestniczących w szkoleniu, a co najważniejsze - spora liczba warsztatów. Marcin Uściński, Exatel SA
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

   10-03-2022 Wielka wiedza przekazywana z poczuciem humoru! Polecam. Piotr Łyszewski, HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   05-03-2022 Świetne szkolenie, polecam Jagoda Kozieł, ING Business Shared Services B.V.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   05-03-2022 Polecam! Andrzej Gołata, Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani
  • 5.0/5

   Analiza danych w języku Python

   03-02-2022 Zakres szkolenia zgodny z opisem. Prowadzący szkolenie posiada bardzo dużą wiedzę i kompetencje, w ciekawy sposób przekazuje wiedzę, porusza ciekawe przypadki i sposoby implementacji kodu. Przyjazna atmosfera szkolenia, otwartość na uczestników oraz na zadawane pytania jak również udzielanie precyzyjnych odpowiedzi. Czas i tempo szkolenia adekwatnie dopasowane do materiału szkoleniowego. Wszystko powyższe sprawiało, że szkolenie było czystą przyjemnością. Piotr Sidor, PSE Innowacje sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   04-12-2021 Najlepszy prowadzący ze wszystkich szkoleń na jakich dotychczas byłem. Wiedza przekazywana krok po kroku, z przykładami. Duże wsparcie w przypadku jakichkolwiek problemów. Polecam. Rafał Kucharski, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   04-12-2021 Świetne szkolenie. Prowadzący doskonale zna temat i ma dużą umiejętność przekazywania wiedzy. Żaden z uczestników nie mógł czuć się pominięty :) Łukasz Tarnowski, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   04-12-2021 Kurs z Pythona przepowadzany sprawnie i zrozumiale. Polecam! Marcin Ślusarczyk, Santander Bank Polska
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   04-12-2021 Merytorycznie, sprawnie, konkretnie, z dużą ilością ćwiczeń i materiałów. No i z "jajem" ;) Robert Komorowski, OSOBA PRYWATNA
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   04-12-2021 Bardzo dobre szkolenie, nieprawdopodobna wiedza i kompetencje prowadzącego. Mnóstwo dobrych przykładów, dobre tempo. Przez cały czas pomoc ze strony prowadzącego. Paweł Kucharczyk, Zespół Szkół Łączności w Krakowie
  • 4.9/5

   Python dla administratorów i devopsów

   27-11-2021 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Ćwiczenia po większości zagadnień i jasne objaśnienia. Kamil Badowski, Robert Bosch Sp. z o.o.
  • 4.81/5

   Uczenie maszynowe w Pythonie

   18-11-2021 Polecam to szkolenie! Wojciech Zając, ING Business Shared Services B.V.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   23-10-2021 Python - szybko i zrozumiale. Dobre szkolenie na początku drogi z wężem :) Kamil Fal, NGK Ceramics Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   23-10-2021 Jestem mile zaskoczony. Szkolenie zostało zrealizowane na najwyższym poziomie. Od przekazywanych informacji na temat wyboru właściwego poziomu szkolenia przez opiekuna klienta po zajęcia praktyczne. Te ostatnie prowadzone przez bardzo kompetentnego trenera, posiadającego rzadko spotykaną u programistów umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. Doskonale dobrane przykłady pozwalały płynnie przejść do kolejnych zagadnień. Duża ilość ćwiczeń praktycznych - każde omówione przed i po realizacji przez trenera. To były dobrze ulokowane pieniądze i wykorzystany czas. Robert Strzelecki, Powiat Jarociński
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   23-10-2021 Super trener (Michał), bardzo fajne przykłady i sposób przekazywania wiedzy (nie za szybko nie za wolno) dodatkowy plus za nastawienie na warsztaty (ćwiczenia, bardzo dużo i praktyczne przy czym nie były na tyle rozbudowane żeby zmęczyć kursantów - czyli sytuacja idealna) a nie tylko teorię. Chętnie wybrałbym się na inne szkolenia u tego samego trenera :) Rafał Herbski, ING Business Shared Services B.V.
  • 4.81/5

   Programowanie w języku Python

   02-10-2021 to już czwarte moje szkolenie w JSystems - dotychczas bez większych zastrzeżeń Bronisław Chyliński, Asseco Poland S.A.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   02-10-2021 Jestem bardzo zadowolony Piotr Słupczyński, Edubroker Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   02-10-2021 Wiedza przekazywana jest w sposób klarowny i zrozumiały. Doceniam, że po początkującym kursie wiem dokładnie jaką ścieżkę obrać, żeby rozwinąć się w Pythonie i innych technologiach, które są potrzebne do wyciągnięcia z tego jak najwięcej. Krzysztof Kozak,
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   02-10-2021 Szkolenie bardzo mi się podobało. Jeśli chodzi o stosunek teoria do praktyki na szkoleniu jest to 50/50. Pan Andrzej Klusiewicz, jest świetnym prowadzącym, który dobrze przekazuje wiedzę. Marcin Ślusarczyk, NGK Ceramics Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   02-10-2021 Polecam, kompetentny prowadzący, dobre materiały szkoleniowe/warsztaty Maciej Maliszewski, Asseco Poland S.A.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   02-10-2021 Przejrzysta forma szkolenia, teoria połączona z praktyką. Polecam :). Marcin Czubak, Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. K.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   02-10-2021 Bardzo dobre szkolenie w miłej atmosferze oparte na warsztatach i praktycznych przykładach. Polecam!!! Mariusz Stefański, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
  • 4.9/5

   Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

   29-07-2021 Świetne szkolenie! Niespotykany nigdzie indziej stosunek praktyki do teorii - nie ma nudnych slajdów - prowadzący tłumaczy case by case używając IDE. Oby tak dalej! Norbert Małyszko, AT Kearney
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

   29-07-2021 Bardzo dobry, warsztatowy tryb prezentacji zagadnień oraz tempo dostosowane do poziomu grupy. Jarosław Jurzyk, Jarosław Jurzyk IT Consulting
  • 4.9/5

   Programowanie w języku Python

   03-07-2021 Jak zawsze wiedza została przekazana w atrakcyjny i łatwo przyswajalny sposób. Pełen profesjonalizm. Polecam. Karol Małyska, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   03-07-2021 Z czystym sumieniem mogę polecić szkolenie z JSystems z języka Python! Konkretne i rzeczowe zajęcia prowadzone przez ogarniętego trenera(Andrzej K.) pozwalają łatwo przyswoić przekazywane informacje. Bardzo atrakcyjna cena i dogodny termin :) Cezary Król,
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   03-07-2021 Rzeczowo i merytorycznie. Zbigniew Pawlak, Innsoft Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Zawansowane programowanie — Wzorce projektowe

   01-07-2021 Świetne szkolenie. Każdy ze wzorców dokładnie omówiony i pokazany na przykładach. Praktyczne ćwiczenia dla nowo pozyskanej wiedzy. Prowadzący szkolenie bardzo pomocny. Łukasz Maksimowski, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
  • 4.9/5

   Python dla administratorów i devopsów

   20-03-2021 Dużo warsztatów, dużo przykładów, dopasowane zagadnienia do potrzeb. Przemysław Dąbrowski, EduBroker Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

   04-03-2021 Świetny kawał dobrze przekazanej wiedzy! Warto. Tomasz Pecko, Telewizja Polska SA Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

   04-03-2021 bardzo dobre szkolenie, polecam Mirosław Skowron, ING Business Services
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

   04-03-2021 Bardzo podoba mi się warsztatowy sposób prowadzenia zajęć. Wojciech Zając, ING Business Shared Services B.V.
  • 4.9/5

   Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

   04-03-2021 Świetne szkolenie! Krzysztof Spaliński, Tarczyński S.A.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   20-02-2021 Świetle szkolenie, skupione praktycznej nauce a nie teorii. Paweł Habas, EduBroker Sp. z o.o.
  • 4.7/5

   Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

   28-01-2021 Fenomenalny i bardzo kompetentny prowadzący, świetnie potrafił wszystko wyjaśnić. Ilość programu jak na 3 dni jest jednak za duża, proponowałabym umieszczenie tego szkolenia w 5 - dniowej ramie. Dominika F., ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
  • 4.85/5

   Programowanie w języku Python

   19-12-2020 Super szkolenie... genialny prowadzący... Robert Kaczmarek, Polkomtel Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   19-12-2020 Fajne szkolenie z świetnym Trenerem. Polecam dla zainteresowanych Adrian Drąg, TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   19-12-2020 Kurs godny polecenia, prowadzący pomocny, chętnie wybiega poza materiał pokazując ciekawe i praktyczne rzeczy w przystępny sposób. Polecam :) Krzysztof Jędrusiak, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
  • 4.92/5

   Programowanie w języku Python

   19-12-2020 Świetne szkolenie, świetny prowadzący. Czego chcieć więcej?.... Tomasz Pecko, Telewizja Polska SA
  • 4.78/5

   Programowanie w języku Python

   19-12-2020 Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Duże znaczenie ma komunikatywność trenera oraz jego otwartość na problemy użytkowników. Jacek Drogosz, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   19-12-2020 Szkolenie rewelacyjne, wręcz przerosło moje oczekiwania. Tempo zawrotne, ale w razie problemów trener zawsze służył pomocą. Bardzo dużo ćwiczeń praktycznych, serwowanych w przystępny, a czasami humorystyczny sposób. Na życzenie były dodawane różne zagadnienia, które ciekawiły uczestników. Polecam każdemu kto solidnie chce się przeszkolić ;) Klaudia Sochocka, Polkomtel Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   19-12-2020 Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący w jasny i zrozumiały sposób przekazywał wiedzę, chętnie pomagał poprawić błędy. Szkolenie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Cecylia Stokłosa, Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   19-12-2020 Tempo szkolenia odpowiednie dla każdego. Dużo zagadnień, dużo zadań do samodzielnego rozwiązania, w tym przydatne na co dzień, praktyczne przykłady. Wszystko dokładnie wyjaśnione. Katarzyna Pieniak - Gocławska, P4 Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   21-11-2020 Andrzej K. - super prowadzący - duża wiedza - jasny sposób komunikacji !!! Łukasz Walczak, MariCom Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   21-11-2020 Szkolenie bardzo udane, ciekawa teoria i dużo praktyki Kamil Darmofalski, Oddział Zabezpieczeń Żandarmerii Wojskowej
  • 4.71/5

   Programowanie w języku Python

   21-11-2020 Profesjonalny Szkolący. Ciekawe przykłady. Efektywna forma szkolenia (najpierw krótka teoria - potem przykład pokazujący działanie teorii w praktyce - dalej zadanie praktyczne do wykonania - w końcu wykonanie zadania przez prowadzącego z omówieniem poszczególnych kroków i wyjaśnieniem, gdzie należy być ostrożnym i na co należy zwracać uwagę) Michał Kasina, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   22-08-2020 Fajne i profesjonalne szkolenie. Obszerny zakres. Agata Świderska, Bravura Solutions Polska Sp. Z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   01-02-2020 Świetni ludzi i atmosfera. Marek Ciżmowski, VECTOR Smart Data Sp. zo.o.
  • 4.78/5

   Programowanie w języku Python

   25-01-2020 Szkolenie bardo treściwe. Trener dobrze wyczuwa grupę i dostosowuje się do jej poziomu zarówno wiedzy jak i podejścia do szkolenia. Tomasz Kuśmierek, Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   19-12-2019 Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, teraz czas wykorzystanie zdobytej wiedzy na kodowanie. Dzięki Andrzej! Wacław Groszewski, ING Business Shared Services B.V.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   05-12-2019 Polecam każdemu, świetna forma prowadzenia zajęć oraz kontakt z prowadzącym. Przemysław Martyn, ING Business Shared Services B.V.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   31-10-2019 Bez wahania polecam! spełniło 120% moich pierwotnych oczekiwań! Program został poszerzony o zagadnienia którymi byli zainteresowani członkowie grupy, pomimo iż wybiegał poza zakres programu. Rafał Marzęta, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   26-10-2019 Super szkolenie(Python), bardzo dobry trener (Pan Marcin), POLECAM !!! Mariusz Choroszewicz, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
  • 4.92/5

   Programowanie w języku Python

   19-10-2019 Świetne i profesjonalne prowadzenie. Marcin Żelewski, Asseco Poland S.A.
  • 4.78/5

   Programowanie w języku Python

   19-10-2019 było zgrabnie Jakub Tor, AXIOM GLOBAL SERVICE CENTER POLSKA SP. Z O.O.
  • 4.85/5

   Programowanie w języku Python

   19-10-2019 Bardzo mi się podobało. Prowadzący szkolenie ma ewidentny talent to przekazywania wiedzy w sposób jasny i przystępny. Pozytywna atmosfera podczas warsztatów. Małgorzata Romejko, Asseco Poland S.A.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   12-10-2019 Pełen profesjonalizm i zaangażowanie ! Gorąco polecam ! Sylwia Twardowska, ING Bank Śląski SA
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   12-10-2019 Pełen profesjonalizm i elastyczność w tematach dotyczących zagadnień związanych ze szkoleniem ale i wykraczającymi po za program. Mateusz Czapliński, ING Bank Śląski SA
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   12-10-2019 Materiał przekazany bardzo profesjonalnie, dużo praktyki i ciekawych zastosowań. Polecam na dobry początek do poznania języka. Krzysztof Nowacki, ING Bank Śląski SA
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   12-10-2019 Szkolenie na najwyższym, możliwym poziomie. Prowadzący potrafiący przekazać merytorycznie swoją ogromną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i tym bardziej praktyczną opartą ciekawymi przykładami. W przyszłości skorzystam z pewnością niejednokrotnie ze szkoleń prowadzących w JSystems, tym bardziej prowadzonych z trenerem A.K. Wszystko w jak najlepszym porządku. Gorąco polecam! Rafał Słomnicki, ING Bank Śląski SA
  • 4.85/5

   Aplikacje internetowe

   29-08-2019 Ciekawe i sprawnie przeprowadzone szkolenie Szymon Madej, ING Business Shared Services B.V.
  • 4.81/5

   Aplikacje internetowe

   29-08-2019 Bardzo dobra wiedza i przygotowanie prowadzącego szkolenie. Mirosław Walczak, ING Business Shared Services B.V.
  • 5.0/5

   Aplikacje internetowe

   29-08-2019 Git szkolenie. Kamil Urbanek, ING Business Shared Services B.V.
  • 4.78/5

   Aplikacje internetowe

   29-08-2019 Prowadzący bardzo dobrze przygotowany do tematu, otwarty, służący zawsze pomocą. Benedykt Gancarz, ING Business Shared Services B.V.
  • 5.0/5

   Aplikacje internetowe

   29-08-2019 Godne polecenia szkolenie! Wiele się nauczyłem! Wojciech Zając, ING Business Shared Services B.V.
  • 4.85/5

   Programowanie w języku Python

   03-08-2019 Dziękuję za: miłą obsługę p. Natalii, rabat poniżej magicznej kwoty 2k, materialy szkoleniowe, weryfikację na bieżąco tempa grupy przez prowadzacego, pomoc prowadzacego i odpowiedzi na wszystkie pytania. Kamil Sprzączak, Veolia Energia Łódź S.A.
  • 4.71/5

   Programowanie w języku Python

   03-08-2019 Bardzo dobra jakość szkolenia. Agnieszka Rosa, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
  • 4.92/5

   Programowanie w języku Python

   03-08-2019 Prowadzący - rewelacja. W jasny, czytelny i przede wszystkim lekkostrawny sposób wyjaśniane tajemnice Pythona. Pozornie skomplikowane wcześniej zagadnienia stawały się zrozumiałe a wraz z realizowanymi na zajęciach ćwiczeniami - coraz prostsze. Maciej Zarzycki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
  • 4.74/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   25-07-2019 super Dominik Puchan, ABB Business Services Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   25-07-2019 Szkolenie poprowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały z zachowaniem ciagu przyczynowo skutkowego. Dużo pracy własnej z kodem. Przestawione przykładowe rozwiąznia. Konrad Podsadny, ABB Business Services Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   25-07-2019 Szkolenie poprowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały z zachowaniem ciagu przyczynowo skutkowego. Dużo pracy własnej z kodem. Przestawione przykładowe rozwiąznia. Konrad Podsadny, ABB Business Services Sp. z o.o.
  • 4.75/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   25-07-2019 Polecam Michał Górnisiewicz, ABB Business Services Sp. z o.o.
  • 4.78/5

   Programowanie w języku Python

   20-07-2019 godne polecenia nawet nieprogramistom Krzysztof Ziomek, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   11-07-2019 Wyśmienity szkoleniowiec Karol Janeczek, Toyota Bank Polska S.A.
  • 5.0/5

   Aplikacje internetowe

   04-07-2019 Świetne szkolenie z analizy danych w Pythonie. Prowadzący znakomicie przygotowany merytorycznie. Odpowiednie tempo, materiał skrojony pod nasze potrzeby, bardzo dobrze rozplanowane w czasie, prowadzący miał zawsze czas dla każdego z uczestników. Dodatkowym atutem prowadzącego - jest swoboda występu oraz poczucie humoru. Marcin Kacpewicz, ADT Group Sp. z o.o.
  • 4.85/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   30-05-2019 szkolenie ok Krzysztof Dzienuć, P4 Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   30-05-2019 Bardzo fajne szkolenie, polecam ! Tomasz Gałkowski, P4 Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   25-05-2019 Szkolenie super! Rafał Kusio, Euro-net Sp. z o.o.
  • 4.78/5

   Programowanie w języku Python

   25-05-2019 Zdecydowanie warto. Polecam! Łukasz Jagiełło, Euro-net Sp. z o.o.
  • 4.92/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   27-04-2019 Jedno z najlepszych szkoleń w jakich dane było mi uczestniczyć. Zdecydowanie polecam zarówno szkolenie jak i trenera. Ewelina Dziubek, ING Bank Śląski SA
  • 4.75/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   27-04-2019 Szkolenie w zupełności zaspokoiło moje potrzeby. Materiał tłumaczony w sposób zrozumiały i płynny. Mateusz Urbański, Diehl Controls Polska Sp. z o.o.
  • 4.85/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   27-04-2019 Bardzo przyjemne szkolenie. Wiadomości przekazywane w sposób prosty, łatwo zrozumiały. Aleksandra Salwach, Diehl Controls Polska Sp. z o.o.
  • 4.92/5

   Programowanie w języku Python

   20-04-2019 Świetnie zorganizowane szkolenie. Piotr Szubiczuk, Instytut Lotnictwa
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   20-04-2019 Bardzo dobre szkolenie, wszystko dokładnie objaśnione na przykładach. Daniel Zaręba, Euro-net Sp. z o.o.
  • 4.85/5

   Programowanie w języku Python

   20-04-2019 Polecam. Natalia Butkiewicz, Asseco Poland S.A.
  • 4.84/5

   Programowanie w języku Python

   09-02-2019 Prowadzacy ma gleboka praktyczna wiedze, potrafi w dobrym tempie i przejzyscie wytlumaczyc tematy. Bardzo korzystny wskaznik ceny do jakosci. Iryna Redka, Amiona Poland Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   15-12-2018 Super szkolenie, kompetentny prowadzący wyjaśniający nawet tematy wykraczające poza program, dobrze przekazana wiedza i praktyczne przykłady. Konrad Ziarkiewicz, PZU Życie S.A.
  • 4.92/5

   Programowanie w języku Python dla programistów

   06-12-2018 wszystko ok Dariusz Wojewódzki, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
  • 4.78/5

   Programowanie w języku Python

   24-11-2018 :) Robert Dolaciński, PZU Życie S.A.
  • 5.0/5

   Programowanie w języku Python

   24-08-2018 Dziękuję bardzo, świetne szkolenie. Krzysztof Kondrat, ING Bank Śląski SA
  • 4.71/5

   Python poziom średni

   28-07-2017 Wszystko zgodnie z informacjami ustalonymi przed. Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym Karol W., P4 Sp. z o.o.

  Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

  Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

  Szkolenia otwarte 22 299 53 69
  Szkolenia zamknięte i grupy 733 908 205
  Napisz do nas

  Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Skontaktuj się z nami:

  Wiadomość wysłana

  Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

  Klikając OK wrócisz do formularza

  Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.