Szkolenia Python

Szkolenia kategorii Python. Znajdziesz tutaj szkolenia od podstaw, jak również na poziomie zaawansowanym. Oferujemy także kursy dotyczące programowania obiektowego, wzorców projektowych, komunikacji z bazą danych czy z elementami sieciowymi dla języka Python. W naszej ofercie są również szkolenia z zakresu najpopularniejszego frameworku do tworzenia aplikacji webowych - Django.


Co wyróżnia szkolenia Python w JSystems?

 • Szkolenia na wysokim poziomie
 • Instruktorzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem
 • Znaczna część szkolenia to warsztaty
 • Podczas szkolenia realizujemy projekt aplikacji do samodzielnego rozszerzania po szkoleniu
 • Gwarantowane terminy
 • Dużo ćwiczeń
 • Przystępne ceny

Średnia ocena kursów: Ocena pochodzi z ankiet 4.81/5
Dostępne szkolenia: 14

Czy wiesz, że w ramach tej kategorii mamy 5 terminów gwarantowanych?

Pokaż

Czy wiesz, że w ramach tej kategorii mamy 22 terminów online?

Pokaż

Hej! A może potrzebujesz szkolenia dedykowanego, tylko dla Twoich pracowników?

Dowiedz się więcej

Python

Terminy online Terminy gwarantowane

Programowanie w języku Python

5 dni Łatwy 4.83/5

Opis szkolenia:

W skrócie

Warsztatowe szkolenie z zakresu języka Python od podstaw do tworzenia aplikacji WEB korzystającej z bazy danych.

Dla kogo?

Aby uczestniczyć w tym szkoleniu nie jest potrzebna znajomość innego języka ani doświadczenie w programowaniu. Szkolenie pozwala nabyć niezbędne umiejętności od podstaw do automatyzacji procesów, przetwarzania danych oraz tworzenia aplikacji internetowych.

Charakter szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie szkolenia uczestnicy realizują 50-70 warsztatów trwających po 5-15 minut. Każde omówione zagadnienie podsumowane jest kilkoma następującymi po sobie ćwiczeniami o wzrastającym poziomie trudności. W ramach szkolenia realizowany jest w pełni funkcjonalny projekt aplikacji webowej typu TODOS. Aplikacja ta będzie pozwalała zarządzać zadaniami do wykonania.

Przebieg szkolenia

 • Zajęcia rozpoczynamy instalacją i konfiguracją interpretera języka Python oraz IDE - Pycharma - najpopularniejszego środowiska programistycznego dla tego języka programowania.
 • Gdy środowisko pracy mamy skonfigurowane rozpoczyna się praca z podstawami programowania w tym instrukcje warunkowe, pętle czy operacje na zmiennych.
 • Po poznaniu podstaw zajmiemy się różnymi strukturami danych z którymi będziemy mieli do czynienia pobierając dane z różnych źródeł i przetwarzając je. Omawiamy tu struktury takie jak listy, krotki, słowniki, zestawy czy kombinacje tych struktur.
 • W kolejnym kroku podłączamy aplikację do różnych źródeł danych. Zaczynamy od płaskich plików CSV, korzystamy z bazy danych, wykorzystujemy usługi sieciowe, przetwarzamy dane typu JSON.
 • Poznajemy też obsługę wyjątków, podział projektu na moduły i pakiety, by zachować strukturalny porządek projektu. W trakcie szkolenia kładziemy duży nacisk na dobre praktyki programistyczne.
 • Na tym etapie do rozpoczęcia prawdziwego projektu WEB brakuje nam już tylko dwóch umiejętności - podstaw obiektowości i frameworka webowego. Najpierw poznajemy podstawy obiektowości, które są niezbędne do zrozumienia działania aplikacji webowej, ale też podstawową wiedzą potrzebną do rozpoczęcia przygody z innymi zagadnieniami związanymi z językiem Python - jak np. analiza danych. Po poznaniu obiektowości kolejnym etapem jest tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Flask.
 • Realizacja projektu końcowego

Projekt końcowy

Szkolenie kończy projekt realizowany przez uczestników z pomocą trenera. Będzie to aplikacja internetowa służaca do zarządzania zadaniami. Projekt ten jest podsumowaniem umiejętności nabytych podczas tego szkolenia, pozwala też zmierzyć się ze specyfiką realnego projektu.

Szkolenie w pakiecie

To szkolenie jest też elementem pakietu szkoleń "Programista Python" - dowiedz się więcej.

Cena kursu online 2000,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 2500,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
Terminy online

Programowanie w języku Python dla programistów

3 dni Średni 4.76/5

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla osób mających doświadczenie w innych językach programowania i które chciałyby w szybki oraz bezbolesny sposób zacząć korzystać z Pythona. Jest to skondensowane szkolenie „Programowane w języku Python”.

Jeśli szukasz szkolenia z omówionymi podstawami, to zapraszamy na szkolenie 5-dniowe:
Link do szkolenia „Programowanie w języku Python”

Cena kursu online 1500,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 1800,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
Terminy online Terminy gwarantowane

Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

3 dni Średni

Opis szkolenia:

Czas wejść głębiej w świat Pythona i odkryć takie rzeczy jak obiektowość czy dekoratory. Zobaczysz jak bardzo można usprawnić swoją pracę i zwiększyć wydajność kodu. Całość przedstawiana jest na zrozumiałych i praktycznych przykładach. Zapoznanie się z zagadnieniami zawartymi w tym szkoleniu otworzy drogę do lepszego zrozumienia kodu czystego Pythona jak i wielu poważnych bibliotek takich jak Django, gdzie obiektowość, dekoratory czy też testy jednostkowe są używane na porządku dziennym. Dowiesz się również jak organizować projekt kiedy zaczyna się rozrastać oraz jak działać z Pythonem w konsoli. Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają już podstawowe doświadczenie z Pythonem albo przeszły szkolenie: Programowanie w języku Python.

Cena kursu online 1500,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 1800,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
Terminy online

Python dla administratorów i devopsów

5 dni Łatwy 4.98/5

Opis szkolenia:

Szkolenie dedykowane dla administratorów i devopsów. Zakres obejmuje podstawy języka Python oraz biblioteki i możliwości tego języka użyteczne dla tych odbiorców. Omawiane jest wykorzystanie różnych źródeł danych, korzystanie z własności systemu operacyjnego z użyciem języka Python, wizualizacja danych w tym:

 • przetwarzanie plików tekstowych (w tym csv i logów)
 • pobieranie i umieszczanie danych w bazach danych
 • korzystanie z istniejących usług sieciowych
 • tworzenie własnych usług sieciowych i mikroserwisów z użyciem Flask
 • parsowanie stron internetowych
 • wyszukiwanie danych z użyciem wyrażeń regularnych
 • wizualizacja danych z użyciem Matplotlib
 • wywoływanie komend systemu operacyjnego
 • odbieranie parametrów z linii poleceń

Cena kursu online 2000,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 2500,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
Terminy online

Zawansowane programowanie — Wzorce projektowe

3 dni Trudny 5.0/5

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów Pythona, którzy chcieli by rozszerzyć swoje umiejętności programistyczne.

W szkoleniu zawarte są najważniejsze i najczęściej wykorzystywane wzorce projektowe. Każdy wzorzec przedstawiany jest w sposób prosty i klarowny. Do każdego z wzorców, oprócz schematu i zasad wykorzystania, w trakcie szkolenia pokazywany jest przykład wykorzystania oraz zadawane jest ćwiczenie praktycznego jego wykorzystania.

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

 • Wybrać najlepszy sposób tworzenia obiektów
 • Rozpoznawać kontekst w którym można zastosować dany wzorzec
 • Rozwiązywać standardowe problemy architektoniczne w aplikacji

Cena kursu online 1500,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 1800,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów

Analiza danych, data science

Terminy online

Analiza danych w języku Python Nowość!

3 dni Średni

Opis szkolenia:

Wstęp do analizy danych w najpopularniejszym środowisku - Pythonie. Będziemy używać interaktywnego środowiska Jupyter Notebook, pozwalającego na interaktywną pracą z danymi. Celem jest nabycie umiejętności analizy danych, od ich pozyskania, przez obróbkę, na prezentację na profesjonalnych wykresach.

Cena kursu online 2100,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 2400,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
Terminy online

Uczenie maszynowe w Pythonie Nowość!

3 dni Trudny

Opis szkolenia:

Wstęp do uczenia maszynowego w najpopularniejszym środowisku - Pythonie. Będziemy używać interaktywnego środowiska Jupyter Notebook, pozwalającego na interaktywną pracą z danymi. Celem jest nabycie umiejętności praktycznego zastosowania uczenia maszynowego do typowych problemów z klasyfikacji i regresji. Wszystkie problemy będą przerabiane na rzeczywistych zbiorach danych. Wszystko w pakiecie scikit-learn - będącym kluczowym pakietem do uczenia maszynowego.

Cena kursu online 2100,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 2400,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów

PySpark - rozproszone przetwarzanie danych w Sparku za pomocą Pythona

2 dni Trudny

Opis szkolenia:

Szybki kurs wprowadzający do świata pySpark - czyli jak wykorzystać moc rozproszonego przetwarzania danych w Sparku za pomocą Pythona

Wymagane: podstawowa znajomość SQL, podstawowa znajomość Pythona
Teoria 40% / Praktyka 60%

Cena kursu online 1599,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 1799,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów

Wizualizacja Danych 2D w Pythonie z użyciem biblioteki Matplotlib

3 dni Średni

Opis szkolenia:

Pewnie nie raz patrzyłeś na dane, ale niewiele przydatnych informacji mogłeś z nich wydobyć ? Do tego bardzo przydaje się wizualizacja, która pomaga w rozpoznaniu trendów i odchyleń od nich. Każda poważna firma bazuje na analizie danych i wizualizacji wyników. . Do tworzenia wszelkich wykresów bardzo przydaje się biblioteka Pythona - Matplotlib. Na tym szkoleniu poznasz wszystkie najważniejsze formy wykresów 2D oraz mnóstwo wbudowanych i przydatnych funkcji. Aby przystąpić do tego szkolenia uczestnik powinien znać podstawy Pythona.

Cena kursu online 1500,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 1800,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów

Django

Terminy online Terminy gwarantowane

Tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Django

3 dni Średni

Opis szkolenia:

Kurs tworzenia aplikacji internetowych z użyciem najpopularniejszego frameworka webowego Python - Django. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw tego frameworka i dotyczy jego najczęściej używanych funkcjonalności.

Cena kursu online 1700,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 2000,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
Terminy online

Usługi REST w Django Nowość!

3 dni Trudny

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób znających Django, która chcą nauczyć się pisania REST API w Pythonie z wykorzystaniem Django Rest Framework (DRF). DRF jest najpopularniejszą biblioteką do tworzenia REST API w Pythonie. Jedną z najważniejszych cech jest dobra współpraca z Django dzięki czemu znając Django łatwo możemy nauczyć się /stworzyć takie API..

Szkolenie ma wymiar praktyczny. Do każdego omówionego tematu będą do wykonania zadania dla uczestników, dzięki czemu nauczysz się praktyki.

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz umieć:

 • Tworzyć endpointy, które zwrócą dane z bazy danych
 • Sprawdzać te endpointy za pomocą Postmana
 • Pisać testy do tych endpointów
 • Optymalne podejście do endpointów

Cena kursu online 1700,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 2000,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów

Testowanie

Terminy online

Testowanie kodu w języku Python

3 dni Średni

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących nauczyć pisać niezawodne oprogramowanie w Pythonie. Testy automatyczne są nieodzowną częścią programowania w Pythonie (zwłaszcza w większych projektach). Dzięki testom jesteś w stanie szybko i skutecznie stwierdzić czy Twój program działa tak jak powinien.

Szkolenie ma wymiar praktyczny. Do każdego omówionego tematu będą do wykonania zadania dla uczestników, dzięki czemu nauczysz się praktyki.

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz umieć:

 • Pisać testy, które sprawdzą, czy Twój kod działa poprawnie
 • Korzystać z najlepszych praktyk podczas pisania testów
 • Testować całe aplikacje napisane w Pythonie
 • Wszystko, co musisz wiedzieć o automatycznym testowaniu w Pythonie

Cena kursu online 1500,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 1800,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
Terminy online

TDD w Pythonie Nowość!

2 dni Średni

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących przyśpieszyć pisanie niezawodnego oprogramowania w Pythonie. TDD jest jedną z technik tworzenie oprogramowania. Jedną z najważniejszych cech jest wytwarzanie testów nim powstania testowany program. Dzięki TDD jesteś w stanie pisać łatwo testowalny kod.

Szkolenie ma wymiar praktyczny. Do każdego omówionego tematu będą do wykonania zadania dla uczestników, dzięki czemu nauczysz się praktyki.

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz umieć:

 • Pisać testy, które sprawdzą, czy Twój kod działa poprawnie
 • Korzystać z najlepszych praktyk podczas pisania testów
 • Testować całe aplikacje napisane w Pythonie
 • Wszystko, co musisz wiedzieć o automatycznym testowaniu w Pythonie

Cena kursu online 1000,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 1200,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów

Testowanie aplikacji internetowych przy użyciu serwera Selenium

2 dni Trudny

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla użytkowników Pythona chcących poznać sposób na automatyczne testowanie aplikacji internetowy.

Kurs przeprowadza użytkownika przez cały proces niezbędny do programowej pracy z przeglądarką, zaczynając od przygotowania środowiska pracy, przechodząc do tworzenie kompleksowych testów, aż po pracę z konkretnymi przeglądarkami.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie:

 • Przygotować środowisko do pracy z Selenium
 • Wykorzystywać pythona do pracy z przeglądarkami
 • Obsługiwać API dokumentu internetowego
 • Symulować akcji myszką i palcem w aplikacji
 • Cena kursu online 1000,00 PLN netto Cena kursu stacjonarnego 1200,00 PLN netto Zapisz się na kurs Więcej szczegółów

  Co wyróżnia szkolenia Python w JSystems?

  Szkolenia na wysokim poziomie
  Instruktorzy praktycy z wieloletnim doświadcze- niem
  Znaczna część szkolenia to warsztaty
  Komfortowe sale i przestrzeń wspólna
  Dystans społeczny
  Gwarantowane terminy szkoleń
  Dużo ćwiczeń
  Przystępne ceny

  Kto będzie Cię uczyć?

  Marcin Bazydło

  Andrzej Klusiewicz

  Sprawdź, co mówią o nas Ci, którzy nam zaufali

  • Dużo warsztatów, dużo przykładów, dopasowane zagadnienia do potrzeb.

   4.9 / 5 Przemysław Dąbrowski, EduBroker Sp. z o.o. 20-03-2021 Python dla administratorów i devopsów
  • Świetny kawał dobrze przekazanej wiedzy! Warto.

   5.0 / 5 Tomasz Pecko, Telewizja Polska SA Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych 04-03-2021 Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany
  • bardzo dobre szkolenie, polecam

   5.0 / 5 Mirosław Skowron, ING Business Services 04-03-2021 Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany
  • Bardzo podoba mi się warsztatowy sposób prowadzenia zajęć.

   5.0 / 5 Wojciech Zając, ING Business Shared Services B.V. 04-03-2021 Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany
  • Świetne szkolenie!

   4.9 / 5 Krzysztof Spaliński, Tarczyński S.A. 04-03-2021 Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany
  • Świetle szkolenie, skupione praktycznej nauce a nie teorii.

   5.0 / 5 Paweł Habas, EduBroker Sp. z o.o. 20-02-2021 Programowanie w języku Python
  • Fenomenalny i bardzo kompetentny prowadzący, świetnie potrafił wszystko wyjaśnić. Ilość programu jak na 3 dni jest jednak za duża, proponowałabym umieszczenie tego szkolenia w 5 - dniowej ramie.

   4.7 / 5 Dominika F., ista Shared Services Polska Sp. z o.o. 28-01-2021 Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany
  • Super szkolenie... genialny prowadzący...

   4.85 / 5 Robert Kaczmarek, Polkomtel Sp. z o.o. 19-12-2020 Programowanie w języku Python
  • Fajne szkolenie z świetnym Trenerem. Polecam dla zainteresowanych

   5.0 / 5 Adrian Drąg, TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. 19-12-2020 Programowanie w języku Python
  • Kurs godny polecenia, prowadzący pomocny, chętnie wybiega poza materiał pokazując ciekawe i praktyczne rzeczy w przystępny sposób. Polecam :)

   5.0 / 5 Krzysztof Jędrusiak, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. 19-12-2020 Programowanie w języku Python
  • Świetne szkolenie, świetny prowadzący. Czego chcieć więcej?....

   4.92 / 5 Tomasz Pecko, Telewizja Polska SA 19-12-2020 Programowanie w języku Python
  • Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Duże znaczenie ma komunikatywność trenera oraz jego otwartość na problemy użytkowników.

   4.78 / 5 Jacek Drogosz, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy 19-12-2020 Programowanie w języku Python
  • Szkolenie rewelacyjne, wręcz przerosło moje oczekiwania. Tempo zawrotne, ale w razie problemów trener zawsze służył pomocą. Bardzo dużo ćwiczeń praktycznych, serwowanych w przystępny, a czasami humorystyczny sposób. Na życzenie były dodawane różne zagadnienia, które ciekawiły uczestników. Polecam każdemu kto solidnie chce się przeszkolić ;)

   5.0 / 5 Klaudia Sochocka, Polkomtel Sp. z o.o. 19-12-2020 Programowanie w języku Python
  • Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący w jasny i zrozumiały sposób przekazywał wiedzę, chętnie pomagał poprawić błędy. Szkolenie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze.

   5.0 / 5 Cecylia Stokłosa, Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego 19-12-2020 Programowanie w języku Python
  • Tempo szkolenia odpowiednie dla każdego. Dużo zagadnień, dużo zadań do samodzielnego rozwiązania, w tym przydatne na co dzień, praktyczne przykłady. Wszystko dokładnie wyjaśnione.

   5.0 / 5 Katarzyna Pieniak - Gocławska, P4 Sp. z o.o. 19-12-2020 Programowanie w języku Python
  • Polecam

   4.57 / 5 Sebastian Kupny, ABB PG BUISSNES SERVICES SP. Z O.O. 10-12-2020 Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany
  • Konkretne szkolenie, z materiałem wychodzących poza jego zakres, wyjaśnionym na praktycznych przykładach. Polecam.

   4.64 / 5 Marcin Bury, relayr sp. z o.o. 10-12-2020 Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany
  • Andrzej K. - super prowadzący - duża wiedza - jasny sposób komunikacji !!!

   5.0 / 5 Łukasz Walczak, MariCom Sp. z o.o. 21-11-2020 Programowanie w języku Python
  • Szkolenie bardzo udane, ciekawa teoria i dużo praktyki

   5.0 / 5 Kamil Darmofalski, Oddział Zabezpieczeń Żandarmerii Wojskowej 21-11-2020 Programowanie w języku Python
  • Profesjonalny Szkolący. Ciekawe przykłady. Efektywna forma szkolenia (najpierw krótka teoria - potem przykład pokazujący działanie teorii w praktyce - dalej zadanie praktyczne do wykonania - w końcu wykonanie zadania przez prowadzącego z omówieniem poszczególnych kroków i wyjaśnieniem, gdzie należy być ostrożnym i na co należy zwracać uwagę)

   4.71 / 5 Michał Kasina, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB 21-11-2020 Programowanie w języku Python
  • Fajne i profesjonalne szkolenie. Obszerny zakres.

   5.0 / 5 Agata Świderska, Bravura Solutions Polska Sp. Z o.o. 22-08-2020 Programowanie w języku Python
  • Świetni ludzi i atmosfera.

   5.0 / 5 Marek Ciżmowski, VECTOR Smart Data Sp. zo.o. 01-02-2020 Programowanie w języku Python
  • Szkolenie bardo treściwe. Trener dobrze wyczuwa grupę i dostosowuje się do jej poziomu zarówno wiedzy jak i podejścia do szkolenia.

   4.78 / 5 Tomasz Kuśmierek, Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. 25-01-2020 Programowanie w języku Python
  • Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, teraz czas wykorzystanie zdobytej wiedzy na kodowanie. Dzięki Andrzej!

   5.0 / 5 Wacław Groszewski, ING Business Shared Services B.V. 19-12-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • Polecam każdemu, świetna forma prowadzenia zajęć oraz kontakt z prowadzącym.

   5.0 / 5 Przemysław Martyn, ING Business Shared Services B.V. 05-12-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • Bez wahania polecam! spełniło 120% moich pierwotnych oczekiwań! Program został poszerzony o zagadnienia którymi byli zainteresowani członkowie grupy, pomimo iż wybiegał poza zakres programu.

   5.0 / 5 Rafał Marzęta, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 31-10-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • Super szkolenie(Python), bardzo dobry trener (Pan Marcin), POLECAM !!!

   5.0 / 5 Mariusz Choroszewicz, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. 26-10-2019 Programowanie w języku Python
  • Świetne i profesjonalne prowadzenie.

   4.92 / 5 Marcin Żelewski, Asseco Poland S.A. 19-10-2019 Programowanie w języku Python
  • było zgrabnie

   4.78 / 5 Jakub Tor, AXIOM GLOBAL SERVICE CENTER POLSKA SP. Z O.O. 19-10-2019 Programowanie w języku Python
  • Bardzo mi się podobało. Prowadzący szkolenie ma ewidentny talent to przekazywania wiedzy w sposób jasny i przystępny. Pozytywna atmosfera podczas warsztatów.

   4.85 / 5 Małgorzata Romejko, Asseco Poland S.A. 19-10-2019 Programowanie w języku Python
  • Pełen profesjonalizm i zaangażowanie ! Gorąco polecam !

   5.0 / 5 Sylwia Twardowska, ING Bank Śląski SA 12-10-2019 Programowanie w języku Python
  • Pełen profesjonalizm i elastyczność w tematach dotyczących zagadnień związanych ze szkoleniem ale i wykraczającymi po za program.

   5.0 / 5 Mateusz Czapliński, ING Bank Śląski SA 12-10-2019 Programowanie w języku Python
  • Materiał przekazany bardzo profesjonalnie, dużo praktyki i ciekawych zastosowań. Polecam na dobry początek do poznania języka.

   5.0 / 5 Krzysztof Nowacki, ING Bank Śląski SA 12-10-2019 Programowanie w języku Python
  • Szkolenie na najwyższym, możliwym poziomie. Prowadzący potrafiący przekazać merytorycznie swoją ogromną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i tym bardziej praktyczną opartą ciekawymi przykładami. W przyszłości skorzystam z pewnością niejednokrotnie ze szkoleń prowadzących w JSystems, tym bardziej prowadzonych z trenerem A.K. Wszystko w jak najlepszym porządku. Gorąco polecam!

   5.0 / 5 Rafał Słomnicki, ING Bank Śląski SA 12-10-2019 Programowanie w języku Python
  • Ciekawe i sprawnie przeprowadzone szkolenie

   4.85 / 5 Szymon Madej, ING Business Shared Services B.V. 29-08-2019 Aplikacje internetowe
  • Bardzo dobra wiedza i przygotowanie prowadzącego szkolenie.

   4.81 / 5 Mirosław Walczak, ING Business Shared Services B.V. 29-08-2019 Aplikacje internetowe
  • Git szkolenie.

   5.0 / 5 Kamil Urbanek, ING Business Shared Services B.V. 29-08-2019 Aplikacje internetowe
  • Prowadzący bardzo dobrze przygotowany do tematu, otwarty, służący zawsze pomocą.

   4.78 / 5 Benedykt Gancarz, ING Business Shared Services B.V. 29-08-2019 Aplikacje internetowe
  • Godne polecenia szkolenie! Wiele się nauczyłem!

   5.0 / 5 Wojciech Zając, ING Business Shared Services B.V. 29-08-2019 Aplikacje internetowe
  • Dziękuję za: miłą obsługę p. Natalii, rabat poniżej magicznej kwoty 2k, materialy szkoleniowe, weryfikację na bieżąco tempa grupy przez prowadzacego, pomoc prowadzacego i odpowiedzi na wszystkie pytania.

   4.85 / 5 Kamil Sprzączak, Veolia Energia Łódź S.A. 03-08-2019 Programowanie w języku Python
  • Bardzo dobra jakość szkolenia.

   4.71 / 5 Agnieszka Rosa, PGE Polska Grupa Energetyczna SA 03-08-2019 Programowanie w języku Python
  • Prowadzący - rewelacja. W jasny, czytelny i przede wszystkim lekkostrawny sposób wyjaśniane tajemnice Pythona. Pozornie skomplikowane wcześniej zagadnienia stawały się zrozumiałe a wraz z realizowanymi na zajęciach ćwiczeniami - coraz prostsze.

   4.92 / 5 Maciej Zarzycki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA 03-08-2019 Programowanie w języku Python
  • super

   4.74 / 5 Dominik Puchan, ABB Business Services Sp. z o.o. 25-07-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • Szkolenie poprowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały z zachowaniem ciagu przyczynowo skutkowego. Dużo pracy własnej z kodem. Przestawione przykładowe rozwiąznia.

   5.0 / 5 Konrad Podsadny, ABB Business Services Sp. z o.o. 25-07-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • Szkolenie poprowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały z zachowaniem ciagu przyczynowo skutkowego. Dużo pracy własnej z kodem. Przestawione przykładowe rozwiąznia.

   5.0 / 5 Konrad Podsadny, ABB Business Services Sp. z o.o. 25-07-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • Polecam

   4.75 / 5 Michał Górnisiewicz, ABB Business Services Sp. z o.o. 25-07-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • godne polecenia nawet nieprogramistom

   4.78 / 5 Krzysztof Ziomek, Orange Szkolenia Sp. z o.o. 20-07-2019 Programowanie w języku Python
  • Wyśmienity szkoleniowiec

   5.0 / 5 Karol Janeczek, Toyota Bank Polska S.A. 11-07-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • Świetne szkolenie z analizy danych w Pythonie. Prowadzący znakomicie przygotowany merytorycznie. Odpowiednie tempo, materiał skrojony pod nasze potrzeby, bardzo dobrze rozplanowane w czasie, prowadzący miał zawsze czas dla każdego z uczestników. Dodatkowym atutem prowadzącego - jest swoboda występu oraz poczucie humoru.

   5.0 / 5 Marcin Kacpewicz, ADT Group Sp. z o.o. 04-07-2019 Aplikacje internetowe
  • szkolenie ok

   4.85 / 5 Krzysztof Dzienuć, P4 Sp. z o.o. 30-05-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • Bardzo fajne szkolenie, polecam !

   5.0 / 5 Tomasz Gałkowski, P4 Sp. z o.o. 30-05-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • Szkolenie super!

   5.0 / 5 Rafał Kusio, Euro-net Sp. z o.o. 25-05-2019 Programowanie w języku Python
  • Zdecydowanie warto. Polecam!

   4.78 / 5 Łukasz Jagiełło, Euro-net Sp. z o.o. 25-05-2019 Programowanie w języku Python
  • Jedno z najlepszych szkoleń w jakich dane było mi uczestniczyć. Zdecydowanie polecam zarówno szkolenie jak i trenera.

   4.92 / 5 Ewelina Dziubek, ING Bank Śląski SA 27-04-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • Szkolenie w zupełności zaspokoiło moje potrzeby. Materiał tłumaczony w sposób zrozumiały i płynny.

   4.75 / 5 Mateusz Urbański, Diehl Controls Polska Sp. z o.o. 27-04-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • Bardzo przyjemne szkolenie. Wiadomości przekazywane w sposób prosty, łatwo zrozumiały.

   4.85 / 5 Aleksandra Salwach, Diehl Controls Polska Sp. z o.o. 27-04-2019 Programowanie w języku Python dla programistów
  • Świetnie zorganizowane szkolenie.

   4.92 / 5 Piotr Szubiczuk, Instytut Lotnictwa 20-04-2019 Programowanie w języku Python
  • Bardzo dobre szkolenie, wszystko dokładnie objaśnione na przykładach.

   5.0 / 5 Daniel Zaręba, Euro-net Sp. z o.o. 20-04-2019 Programowanie w języku Python
  • Polecam.

   4.85 / 5 Natalia Butkiewicz, Asseco Poland S.A. 20-04-2019 Programowanie w języku Python
  • Prowadzacy ma gleboka praktyczna wiedze, potrafi w dobrym tempie i przejzyscie wytlumaczyc tematy. Bardzo korzystny wskaznik ceny do jakosci.

   4.84 / 5 Iryna Redka, Amiona Poland Sp. z o.o. 09-02-2019 Programowanie w języku Python
  • Super szkolenie, kompetentny prowadzący wyjaśniający nawet tematy wykraczające poza program, dobrze przekazana wiedza i praktyczne przykłady.

   5.0 / 5 Konrad Ziarkiewicz, PZU Życie S.A. 15-12-2018 Programowanie w języku Python
  • wszystko ok

   4.92 / 5 Dariusz Wojewódzki, Orange Szkolenia Sp. z o.o. 06-12-2018 Programowanie w języku Python dla programistów
  • :)

   4.78 / 5 Robert Dolaciński, PZU Życie S.A. 24-11-2018 Programowanie w języku Python
  • fajne szkolenie od podstaw, może nie do bohatera, ale daje solidne podstawy do dalszego rozwoju

   4.42 / 5 Bartłomiej Teperski, PZU Życie S.A. 24-11-2018 Programowanie w języku Python
  • Dziękuję bardzo, świetne szkolenie.

   5.0 / 5 Krzysztof Kondrat, ING Bank Śląski SA 24-08-2018 Programowanie w języku Python
  • Dużą ilością przykładów oraz dobrze sformułowany program szkolenia.

   4.57 / 5 Krystian Gromny, P4 Sp. z o.o. 17-11-2017 Python poziom średni
  • Wszystko zgodnie z informacjami ustalonymi przed. Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym

   4.71 / 5 Karol W., P4 Sp. z o.o. 28-07-2017 Python poziom średni

  Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Skontaktuj się z nami:

  Wiadomość wysłana

  Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

  Klikając OK wrócisz do formularza

  Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.