Szkolenia Oracle

by:
Dostępne szkolenia 26
Średnia ocena kursu Ocena pochodzi z ankiet 4.84/5

Tutaj znajdziesz szkolenia z kategorii Oracle. W ofercie mamy szkolenia z zakresu programowania, administracji, optymalizacji SQL i baz danych Oracle a także Oracle Apex i hurtowni danych

Co wyróżnia szkolenia Oracle w JSystems?

 • Szkolenia na wysokim poziomie
 • Instruktorzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem
 • Znaczna część szkolenia to warsztaty
 • Gwarantowane terminy
 • Dużo ćwiczeń
 • Przystępne ceny


Z zakresu baz danych Oracle organizujemy również bootcampy:
Programista Oracle
Administrator Oracle

Terminy gwarantowane

Czy wiesz, że w ramach tej kategorii mamy
12 terminy gwarantowane?
Pokaż

Skuteczność

W naszej pracy nadrzędną wartością jest skuteczność szkoleń. Jako programiści rozumiemy, że w nauce chodzi przede wszystkim o skuteczność. Wszystkie elementy procesu szkolenia, od doboru właściwego trenera do przemyślanej warsztatowej formuły są po to, by to osiągnąć. Doskonalimy się w tym od 2008 roku. Możesz więc na nas polegać!

SQL i programowanie

Podstawy Oracle SQL
3 dni Łatwy 4.86 Terminy online Terminy gwarantowane

Szkolenie w skrócie

Warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji baz danych Oracle. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw i obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 50 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • tworzyć złożone raporty wykorzystujące wiele tabel, grupowanie danych, podzapytania, operatory zbiorowe, funkcje wbudowane w bazy danych Oracle,
 • dodawać, kasować i aktualizować dane w tabelach,
 • przywracać stan danych do punktu w czasie po przypadkowym ich usunięciu lub skasowaniu,
 • tworzyć struktury takie jak tabele, widoki, linki bazodanowe.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących jak i tych, które już znają SQL lecz chciałyby poznać jego adaptację w bazach Oracle.

Cena kursu online 1500,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 1800,00 PLN netto
SQL dla średnio zaawansowanych
3 dni Średni 4.9 Terminy online Terminy gwarantowane
Szkolenie przeznaczone dla osób, które już miały do czynienia do pisaniem prostych zapytań do bazy danych Oracle. W ramach szkolenia omawiane są nieco bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu posługiwania się językiem SQL, między innymi takie jak pisanie zapytań w oparciu o więcej niż jedną tabelę, modyfikacja danych w oparciu o inne tabele, czy też przywracanie zmian, które już zostały zapisane.
Cena kursu online 1500,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 1800,00 PLN netto
Zaawansowany Oracle SQL
3 dni Średni 4.85 Terminy online Terminy gwarantowane
Szkolenie przeznaczone dla osób znających podstawowy zakres SQL. W ramach szkolenia omawiane są bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu poslugiwania się językiem SQL w bazach danych Oracle. Poruszane są tematy związane z optymalizacją, oraz hurtowniami danych. W ramach programu omawiana jest również technologia flashback, która pozwala przywrócić stan tabeli do stanu z przed określonego czasu. Dzięki temu możemy latwo wycofać niepożądane zmiany.
Cena kursu online 1700,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2000,00 PLN netto
Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle
5 dni Średni 4.83 Terminy online Terminy gwarantowane

Szkolenie w skrócie

Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji Oracle . Szkolenie rozpoczyna się od podstaw, obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL, ale też zagadnienia zaawansowane. Szkolenie zawiera między innymi techniki służące zaawansowanej analizie danych oraz optymalizacji zapytań.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 80 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • tworzyć złożone raporty wykorzystujące wiele tabel, grupowanie danych, podzapytania, operatory zbiorowe, funkcje wbudowane w bazy danych Oracle,
 • dodawać, kasować i aktualizować dane w tabelach,
 • przywracać stan danych do punktu w czasie po przypadkowym ich usunięciu lub skasowaniu,
 • tworzyć struktury takie jak tabele, widoki, linki bazodanowe,
 • wykonywać złożone analizy danych z wykorzystaniem funkcji analitycznych, wyrażeń regularnych, zapytań hierarchicznych, pivot i wielu innych,
 • odnaleźć „wąskie gardła” wydajnościowe w tworzonych zapytaniach SQL,
 • optymalizować zapytania pod kątem wydajności.

Dla kogo?

Dla osób które chcą poznać w sposób kompleksowy SQL w adaptacji Oracle od podstaw do zaawansowanych technik analizy danych. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących jak i tych, które już znają SQL, ale chciałyby poznać jego implementację w bazach Oracle.

To szkolenie jest też elementem bootcampu "Programista Oracle" - dowiedz się więcej.

Cena kursu online 2500,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 3000,00 PLN netto
Podstawy SQL i PL/SQL
5 dni Łatwy 4.84 Terminy online Terminy gwarantowane

Szkolenie w skrócie

Przekrojowe, warsztatowe szkolenie z zakresu SQL i PL/SQL w bazach danych Oracle. Obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL od podstaw oraz rozwinięcie SQL o programowanie w języku PL/SQL. Programowanie w języku PL/SQL pozwoli uczestnikowi na tworzenie własnych funkcji SQL rozszerzając jego możliwości. Ponadto dzięki temu językowi uczestnik będzie potrafił tworzyć automatyczne procesy raportujące czy wyzwalacze uruchamiające się w reakcji na jakieś zdarzenie w bazie danych.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 80 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • tworzyć złożone raporty wykorzystujące wiele tabel, grupowanie danych, podzapytania, operatory zbiorowe, funkcje wbudowane w bazy danych Oracle,
 • dodawać, kasować i aktualizować dane w tabelach,
 • przywracać stan danych do punktu w czasie po przypadkowym ich usunięciu lub skasowaniu,
 • tworzyć struktury takie jak tabele, widoki, linki bazodanowe,
 • rozszerzać możliwości SQL o własne funkcje tworzone w języku PL/SQL,
 • tworzyć procedury przetwarzające dane,
 • tworzyć wyzwalacze reagujące automatycznie na wybrane zdarzenie np. aktualizację danych w tabeli,
 • tworzyć systemy składające się z wielu współpracujących podprogramów.

Dla kogo?

Dla osób które chcą poznać SQL w implementacji baz danych Oracle oraz PL/SQL w zakresie pozwalającym tworzyć własne funkcje, procedury składowane i wyzwalacze. Do nauki PL/SQL nie jest wymagana znajomość żadnego innego języka programowania. Wszystkie niezbędne pojęcia, takie jak instrukcje warunkowe czy pętle zostaną wyjaśnione na przykładzie kodu w PL/SQL.

Cena kursu online 2500,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 3000,00 PLN netto
Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych
5 dni Trudny Terminy online Terminy gwarantowane

O szkoleniu w skrócie

Szkolenie obejmujące swoim zakresem zaawansowany SQL w wydaniu Oracle oraz zaawansowane aspekty programowania w PL/SQL. Z zakresu SQL omawiane są zagadnienia związane z zaawansowaną analizą danych w tym m.in. funkcje analityczne, wyrażenia regularne, zapytania hierarchiczne i wiele innych. Uczestnicy poznają też tajniki optymalizacji zapytań. Z zakresu PL/SQL omawiane są zagadnienia związane z budowaniem złożonych, skalowalnych rozwiązań i ich optymalizacją pod kątem wydajności.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 40 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • wykonywać złożone analizy danych z wykorzystaniem funkcji analitycznych, wyrażeń regularnych, zapytań hierarchicznych, pivot i wielu innych,
 • optymalizować zapytania pod kątem wydajności,
 • tworzyć złożone systemy składające się z wielu współpracujących podprogramów,
 • zasilać bazę danymi pochodzącymi z zewnętrznych źródeł,
 • oprogramować procesy ETL za pomocą języka PL/SQL,
 • zoptymalizować kod tworzonych programów pod kątem szybkości wykonania,
 • uruchomić automatyczne, cykliczne wywoływanie programów PL/SQL.

Dla kogo?

Dla osób znających już podstawy SQL oraz PL/SQL, które chciałyby wnieść swoje umiejętności na wyższy poziom. Polecane zwłaszcza osobom, przed którymi stoi wyzwanie stworzenia złożonego, skalowalnego i wydajnego systemu przetwarzającego dane.

Cena kursu online 3000,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 3500,00 PLN netto
Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL
5 dni Średni 4.87 Terminy online
Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
 • Stosować funkcje analityczne do rankingów i porównań
 • Wyszukiwać dane wg. złożonych wzorców
 • Wykonywać zapytania z użyciem wielu połączeń do różnych baz danych jednocześnie
 • Odtwarzać stan danych po przypadkowej, niepożądanej zmianie lub usunięciu
 • Optymalizować zapytania SQL oraz programy PL/SQL
 • Przetwarzać duże zbiory danych z użyciem PL/SQL w sposób możliwie najbardziej optymalny
 • Stosować różne obiekty bazy danych do efektywnego przetwarzania informacji
 • Tworzyć oprogramowanie przetwarzające dane z użyciem języka PL/SQL
 • Zmniejszyć ilość codziennej pracy dzięki zautomatyzowaniu procesu przetwarzania danych przy użyciu PL/SQL
 • Napisać oprogramowanie reagujące na sytuacje wyjątkowe, w taki sposób by nie wpływało to na ciągłość pracy (np. podczas wykonywania bardzo długotrwałego zapytania)
 • Stworzyć oprogramowanie które będzie automatycznie modyfikowało / uzupełniało wprowadzane dane, oraz monitorowało operacje na danych.
 • Stosować dynamiczny SQL do produkowania generycznych rozwiązań
 • Korzystać z plików zewnętrznych w przetwarzaniu danych (tekstowe, html, csv)
 • Uruchomić automatyczne, cyklicznie wykonywanie programów
Cena kursu online 2500,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 3000,00 PLN netto
Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle
5 dni Średni 4.9 Terminy online Terminy gwarantowane

Szkolenie w skrócie

Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu PL/SQL od podstaw do technik zaawansowanych. Uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy języka PL/SQL, ale też techniki zaawansowane pozwalające przetwarzać dane wydajniej. Szkolenie pozwoli przygotować się między innymi do oprogramowania procesów ETL zasilających hurtownie danych. W ramach szkolenia omawiane są poza samym PL/SQL również techniki pozwalające pobierać dane z plików CSV i uruchamiać podprogramy PL/SQL automatycznie w wyznaczonych cyklach.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 80 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • rozszerzać możliwości SQL o własne funkcje tworzone w języku PL/SQL,
 • tworzyć procedury przetwarzające dane,
 • tworzyć wyzwalacze reagujące automatycznie na wybrane zdarzenie np. aktualizację danych w tabeli,
 • tworzyć złożone systemy składające się z wielu współpracujących podprogramów,
 • zasilać bazę danymi pochodzącymi z zewnętrznych źródeł,
 • oprogramować procesy ETL za pomocą języka PL/SQL,
 • zoptymalizować kod tworzonych programów pod kątem szybkości wykonania,
 • uruchomić automatyczne, cykliczne wywoływanie programów PL/SQL.

Dla kogo?

Dla osób które chcą poznać język PL/SQL w sposób kompleksowy od podstaw do technik zaawansowanych.

Do aktywnego uczestnictwa, ze względu na pojawiające się w trakcie warsztatów wykorzystanie języka SQL, niezbędna będzie znajomość przynajmniej podstaw języka SQL.

To szkolenie jest też elementem bootcampu "Programista Oracle" - dowiedz się więcej.

Cena kursu online 2500,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 3000,00 PLN netto
Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL
5 dni Bardzo trudny 4.78 Terminy online Terminy gwarantowane

O szkoleniu w skrócie

Szkolenie obejmujące swoim zakresem optymalizację SQL od podstaw i zaawansowane aspekty programowania w PL/SQL. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie potrafił zoptymalizować zapytania SQL oraz pozna techniki związane budowaniem w PL/SQL złożonych, skalowalnych rozwiązań i ich optymalizacją pod kątem wydajności.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • odnaleźć „wąskie gardła” wydajnościowe w tworzonych zapytaniach SQL i podprogramach PL/SQL,
 • odnaleźć najbardziej „zasobożerne” lub najdłużej trwające zapytania uruchamiane w bazie danych,
 • optymalizować zapytania pod kątem wydajności,
 • tworzyć złożone systemy w PL/SQL składające się z wielu współpracujących podprogramów,
 • zasilać bazę danymi pochodzącymi z zewnętrznych źródeł,
 • oprogramować procesy ETL za pomocą języka PL/SQL,
 • przetwarzać duże zbiory danych z użyciem PL/SQL w sposób możliwie najbardziej wydajny,
 • stosować dynamiczny SQL do produkowania generycznych i bezpiecznych rozwiązań,
 • uruchomić automatyczne, cykliczne wywoływanie programów PL/SQL.

Dla kogo?

Dla osób, które znają już podstawy SQL i PL/SQL a chciałyby wzbogacić swoje umiejętności o optymalizację zapytań oraz bardziej zaawansowane aspekty programowania w PL/SQL. Polecane zwłaszcza osobom, przed którymi stoi wyzwanie stworzenia złożonego, skalowalnego i wydajnego systemu przetwarzającego dane.

Cena kursu online 3000,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 3500,00 PLN netto

Administracja

Administracja bazami danych Oracle 12c i 18c NOWOŚĆ!
5 dni Łatwy 4.87 Terminy online Terminy gwarantowane
Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie w stanie:
 • Przygotować serwer bazy danych Oracle 18c do działania
 • Przywrócić instancję do działania po pojawieniu się standardowych problemów
 • Zarządzać użytkownikami i ich uprawnieniami
 • Wykonywać kopie zapasowe bez przerywania działania instancji, oraz je przywracać
 • Szybko przywracać przypadkowo skasowane, źle zmodyfikowane dane do pierwotnego kształtu
 • Szybko przenosić dane pomiędzy serwerami oraz systemami
 • Zaplanować oraz wdrożyć odpowiednie strategie wykonywania backupów
 • Zoptymalizować kluczowe elementy bazy danych
 • Utrzymywać bazę danych w schludności, wskazywać elementy ,które nie są już wykorzystywane
 • Diagnozować i odblokowywać zablokowane zasoby
 • Monitorować oraz śledzić działania użytkowników
 • Zautomatyzować proces optymalizacji oraz backupu
Cena kursu online 2500,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 3000,00 PLN netto

Szkolenie przeznaczone jest dla Administratorów Baz Danych Oracle posiadających już pewne doświadczenie i praktykę . Jak każde nasze szkolenie to również przygotowane jest i prowadzone przez doświadczonych Administratorów na co dzień rozwiązujących realne problem i biorących czynny udział w realizacji projektów. W odróżnieniu od ofert konkurencyjnych stawiamy na ćwiczenia praktyczne i realizację scenariuszy „z życia wziętych”.

Szkolenie obejmuje:

 • Na podstawie analizy potrzeb biznesowych zaproponować odpowiednią technologię z obszaru Baz Danych Oracle
 • Z pełnym zrozumieniem wykonać audyt licencyjny używanych opcji Baz Danych Oracle i zaproponować rozwiązanie w przydku ich naruszenia
 • Skonfigurować bazę do ewentualnego szybkiego przywracania uszkodzonych obiektów
 • Przejrzeć historyczne zmiany przeprowadzane na bazie
 • Szybko przywracać przypadkowo skasowane, źle zmodyfikowane dane do pierwotnego kształtu
 • Tworzyć punkty przywracania bazy i na ich podstawie wdrażać gotowe konfiguracje w innych miejscach - np. na potrzeby systemów ERP / CRM
 • Przywracać bazę danych nawet po bardzo poważnej awarii
 • Klonować binaria oraz duplikować bazę na tym samym lub innym hoście do "teraz" lub do punktu w czasie
 • Zoptymalizować bazę danych pod różne zastosowania
 • Zautomatyzować proces optymalizacji oraz backupu
 • Diagnozować i odblokowywać zablokowane zasoby
 • Odpowiednio planować obciążenia bazy danych i zarządzać przydzielaniem mocy obliczeniowej
Cena kursu online 2100,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2500,00 PLN netto

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych Oracle posiadających już pewne doświadczenie (jako przygotowanie polecamy nasze szkolenie Administracja Bazami Banych Oracle). W ramach szkolenia omawiane są zagadnienia związane z Automatic Storage Management – dostarczanym przez Oracle systemem zarządzania zasobami dyskowymi dedykowany pod Bazy Danych Oracle. Poruszany jest pełen zakres tematyki – od architektury przez przygotowanie infrastruktury, instalację i konfigurację aż po zarządzanie i wykorzystanie ASM w codziennej pracy. Duży nacisk położony jest na praktyczne warsztaty oparte o realne doświadczenia Administratorów Baz Danych Oracle, w ramach których uczestnicy ćwiczą wszystkie zagadnienia poruszane na szkoleniu i otrzymują rzeczywiste przygotowanie do podjęcia pracy z ASM.

Cena kursu online 1400,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 1600,00 PLN netto

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych Oracle posiadających już pewne doświadczenie (jako przygotowanie polecamy nasze szkolenie Administracja Bazami Banych Oracle i Administracja Bazami Banych Oracle II). W ramach szkolenia omawiane są zagadnienia związane z upgrade – procesem aktualizacji Bazy Danych Oracle do najnowszej wersji rynkowej 19c. Poruszany jest pełen zakres tematyki – od rozważań biznesowych na temat planowania upgrade przez przygotowanie środowisk testowych do sprawdzania poprawności działania aplikacji aż po wykonanie samego upgrade w najbardziej zaawansowanej formie. Duży nacisk położony jest na praktyczne warsztaty oparte o realne doświadczenia Administratorów Baz Danych Oracle, w ramach których uczestnicy ćwiczą wszystkie zagadnienia poruszane na szkoleniu i otrzymują rzeczywiste przygotowanie do podjęcia projektów upgrade Baz Danych Oracle.

Cena kursu online 1400,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 1600,00 PLN netto

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych Oracle posiadających już pewne doświadczenie (jako przygotowanie polecamy nasze szkolenie Administracja Bazami Banych Oracle). W ramach szkolenia omawiane są zagadnienia związane z architekturą Multitenant – zaimplementowaną przez Oracle konteneryzacją w ramach bazy danych, która obecnie jest interesującą opcją a w najbliższej wersji Baz Danych Oracle będzie stałym/obowiązkowym elementem. Poruszany jest pełen zakres tematyki – od architektury przez instalację nowej bazy w trybie Multitenant, nawigację, elementy performance i bezpieczeństwa aż po klonowanie i przenoszenie baz typu pluggable. Duży nacisk położony jest na praktyczne warsztaty oparte o realne doświadczenia Administratorów Baz Danych Oracle, w ramach których uczestnicy ćwiczą wszystkie zagadnienia poruszane na szkoleniu i otrzymują rzeczywiste przygotowanie do podjęcia pracy z Multitenant.

Cena kursu online 1400,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 1600,00 PLN netto

Szkolenie przeznaczone jest dla Administratorów Baz Danych Oracle z doświadczeniem (w ramach przygotowania polecamy nasze szkolenia z Administracji Bazami Danych Oracle), architektów i menadżerów IT. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do w pełni świadomego i wartościowego brania udziału w procesie zabezpieczania danych w firmie zarówno przed zdarzeniami losowymi jak i celowymi atakami z wewnątrz lub zewnątrz. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat technologii oferowanych przez Oracle oraz znał różnice w funkcjonalności i kosztach wdrożenia każdej z tych technologii. Poza nabraniem szerokiej perspektywy, zdobyciem odpowiednich narzędzi pomagających w rozmowach „z biznesem” uczestnicy również będą w praktyce planować strategie backup/restore i ćwiczyć je na działających bazach danych.

Plan szkolenia obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • Zrozumienie roli DBA w procesie przygotowania założeń Polityki Bezpieczeństwa firmy oraz jej wdrażania w praktyce
 • Restore Point Objective oraz Restore Time Objective w zderzeniu z kosztami finansowymi
 • Strategia realizacji paczowań oraz upgrade baz danych na przestrzeni czasu z uwzględnieniem planów ofertowych Oracle oraz możliwości dostawców aplikacji
 • Wpływ infrastruktury na bazpieczeństwo Baz Danych Oracle
 • Szczegółowe omówienie Oracle Maximum Availability Architecture oraz realnych scenariuszy zastosowania:
  • Automatic Storage Management
  • Real Application Clusters
  • Standard Edition High Availability
  • Data Guard / Snapshot Standby / Active Data Guard
 • Warsztaty z zaawansowanych scenariuszy RMAN backup/restore obejmujące między innymi takie przypadki jak:
  • Ciągły i niespójny backup plików hurtowni danych z uwzględnieniem wąskich okien czasowych
  • Bezterminowy backup wybranych przestrzeni umożliwiający ich fizyczne skasowanie z dysku do czasu potrzeby odczytania danych
  • Naprawa „corrupted blocks”
 • Szyfrowanie warstwy sieciowej „On Transit”
 • Transparent Data Encryption „In Rest”
Cena kursu online 1700,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2000,00 PLN netto

Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów baz danych Oracle, chcących nauczyć się zarządzania instancją z użyciem Oracle Enterprise Manager 13c. Przed przystąpieniem do tego szkolenia wskazane jest zapoznanie się z podstawami administracji bazami danych Oracle lub udział w szkoleniu Administracja bazami danych Oracle

Cena kursu online 1800,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2100,00 PLN netto
Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy administratora o zagadnienia związane z RAC, ASM i Clusterware.
Cena kursu online 2400,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2800,00 PLN netto

Optymalizacja/Tuning

Oracle: Tuning SQL
2 dni Trudny Terminy online
Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:
 • Zdiagnozować problemy wydajnościowe bazy danych
 • Poprawić struktury obiektów bazy danych w celu uzyskania lepszej wydajności
 • Zoptymalizować zapytania SQL
 • Uzyskać lepszą wydajność zapytań zadawanych do bazy danych przez zewnętrzne systemy
 • Znacznie poprawić wydajność zapytań zadawanych do tablic o dużych rozmiarach
 • Zautomatyzować proces strojenia

To szkolenie jest też elementem bootcampu "Programista Oracle" - dowiedz się więcej.
Cena kursu online 1200,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 1400,00 PLN netto
Szkolenie obejmujące rózne aspekty optymalizacji SQL w bazach danych Oracle. Program szkolenia jest zgodny z programem szkolenia autoryzowanego, przy czym cena jest o polowę niższa. Kurs przeznaczony jest dla programistów, oraz administratorów. Obejmuje szerokie spektrum zagadnień, zarówno tych które może zastosować programista, jak i tych które wymagają uprawnień administracyjnych. Każda część teoretyczna poparta jest przykladami praktycznymi "na żywo". Okolo 60% czasu szkolenia, to warsztaty podczas których uczestnicy realizują zadania wykorzystujące nowo nabytą wiedzę. Niniejsze szkolenie jest też bardzo dobrym wstępem dla osób które chcialyby się zajmować hurtowniami danych.
Zgodne z szkoleniem autoryzowanym „Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop Release 2”
Cena kursu online 1800,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2100,00 PLN netto

Tematyka szkolenia obejmuje przegląd wszystkich aspektów pracy z bazami danych Oracle 18c/19c pod kątem wydajności. Szkolenie przeznaczone jest dla architektów/projektantów, developerów i administratorów baz danych Oracle, chcących poznać architekturę baz oraz bogaty zestaw mechanizmów i narzędzi. Kurs umożliwia między innymi poszerzenie wiedzy w zakresie poprawnego wykorzystania możliwości oferowanych przez najnowocześniejszy silnik bazy relacyjnej, optymalnego ustawienia konfiguracji poszczególnych komponentów począwszy od systemu operacyjnego, połączenia z aplikacją aż po konkretne parametry instancji.

Zrozumiesz jak decyzje na każdym szczeblu (od etapu analizy i projektu aż po kodowanie) mają wpływ na prędkość działania aplikacji opartych o bazę Oracle. Nauczysz się technik, poznasz narzedzia i metod wykrywania optymalnych ustawień i implementowania. Dodatkowo poznasz wewnętrzne sposoby działania bazy, pojęcia i narzędzia związane z tą tematyką oraz zdobędziesz wiedzę w zakresie zaawansowanych mechanizmów jakie baza danych Oracle udostępnia w obszarze wydajnej utylizacji zasobów.

Głównym celem zajęć jest nauczenie Cię patrzenia z szerokiej perspektywy na wydajność pracy całego systemu informatycznego przez pryzmat wydajności bazy, radzenia sobie z problemami wydajnościowymi, ich namierzania, analizy, diagnozy i rozwiązywanie poprzez optymalizację każdego z możliwych obszarów. Szkolenie obejmuje wiedzę zarówno z monitorowania bazy i działania proaktywnego jak i szybkiego wykrywania aktualnych źródeł opóźnień i działania reaktywnego. Poznasz metodologię procesowania poleceń SQL przez silnik bazy i nauczysz się interpretacji planów wykonania oraz sposobów na ich tuning.

Cena kursu online 1800,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2100,00 PLN netto
Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych Oracle, chcących poznać bogaty zestaw mechanizmów i narzędzi związanych z wydajnością w bazie Oracle. Kurs umożliwia między innymi poszerzenie wiedzy w zakresie optymalnego ustawienia konfiguracji poszczególnych komponentów (SGA, PGA i inne) instancji. Szkolenie porusza szeroki zakres zagadnień związanych z wydajnością bazy danych oraz umożliwa zdobycie wiedzy na temat odpowieniej, z punktu widzenia wydajności, konfiguracji systemu. Nauczysz się technik, narzedzi i metod wykrywania optymalnych ustawień i implementowania ich w systemie Oracle. Dodatkowo poznasz wewnętrzne sposoby działania bazy, pojęcia i narzędzia związane z tą tematyką. Ponadto zdobędziesz wiedzę w zakresie zaawansowanych mechanizmów jakie baza danych Oracle udostępnia w obszarze wydajnej utylizacji zasobów. Głównym celem zajęć jest nauczenie Cię radzenia sobie z problemami wydajnościowymi, ich namierzania, analizy, diagnozy i rozwiązywanie poprzez optymalizację ustawień instancji. Szkolenie obejmuje wiedzę zarówno z monitorowania bazy i działania proaktywnego jak i szybkiego wykrywania aktualnych źródeł opóźnień i działania reaktywnego.
Cena kursu online 1800,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2100,00 PLN netto
Szkolenie wprowadza do tuningu instancji baz danych Oracle . Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści, będący wieloletnimi praktykami. Zajęcia składają się z części wykładowej i warsztatowej.
Cena kursu online 2400,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2800,00 PLN netto

Hurtownie danych

Szkolenie omawiające podstawy hurtowni danych w środowisku Oracle. Szkolenie ma charakter wykladu z elementami warsztatowymi.
Cena kursu online 1600,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 1900,00 PLN netto
Szkolenie omawiające podstawy administracji hurtowniami środowisku Oracle.
Cena kursu online 1800,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2100,00 PLN netto
To nie jest szkolenie dla leniwych. Tu dużo się dzieje. Trener wyjaśnia niezbędną teorię, ale głównym celem jest tego szkolenia stworzenie i wdrożenie działającej hurtowni danych podczas tego szkolenia. To oznacza, że każdego dnia każdy uczestnik pisze dziesiątki linii kodu. To szkolenie ma na celu pomóc uczestnikowi zrozumieć hurtownie danych, ale przede wszystkim nauczyć wykorzystywania nowo nabytej wiedzy w praktyce. Przez 5 dni zgłębiamy kolejne meandry zagadnień związanych z hurtowniami danych, każdego dnia rozbudowując (każdy swoją) hurtownię tworzoną od zera. Zaczniemy od omówienia podstaw teoretycznych, przejdziemy przez procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych aby na końcu nasze hurtownie zoptymalizować i dorobić do nich wygodny interfejs na potrzeby raportów analitycznych! W trakcie kursu uczestnicy poznają również techniki z zakresu SQL i PL/SQL wykorzystywane często podczas procesów ETL. Każdy uczestnik powinien więc znać przynajmniej podstawy zarówno SQL, jak i PL/SQL. Jeśli ktoś chciałby swoją wiedzę w tym zakresie odświeżyć może zapoznać się z materiałami z tego zakresu dostępnymi tutaj:

http://jsystems.pl/storage/sqlplsql.pdf

Gdybyś chciał przed tym szkoleniem przećwiczyć podstawy SQL i PL/SQL w praktyce lub poznać je od podstaw zapraszamy Cię na szkolenie „Podstawy SQL i PL/SQL”  za 50% ceny przy zapisywaniu się na oba szkolenia naraz.
Cena kursu online 3000,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 3500,00 PLN netto

Inne

APEX - Administracja i podstawy programowania
3 dni Średni Terminy online Terminy gwarantowane
Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
 • Wdrożyć APEX w różnych konfiguracjach
 • Zarządzać konfiguracją instancji Apex
 • Tworzyć obszary robocze i zarządzać ich konfiguracją
 • Tworzyć i zarządzać użytkownikami
 • Utrzymywać instancję apex i aplikacje
 • Tworzyć proste aplikacje z użyciem raportów, formularzy i wykresów
 • Zabezpieczyć aplikację przed niepowołanym dostępem.
Cena kursu online 1800,00 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2100,00 PLN netto

Trenerzy kategorii Oracle

Michał Bieniek
Paweł Adamski
Sławek Kutka
Krzysztof Własiuk
Andrzej Klusiewicz

Sprawdź, co mówią o nas Ci, którzy nam zaufali

 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-10-2021 Bardzo kompetentny prowadzacy. Szkolenie warte polecenia. Kamil Perfecki, ING Business Shared Services B.V.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-10-2021 Szkolenie prowadzone przez Andrzeja to czysta przyjemność. Jestem oszołomiona jego poziomem wiedzy oraz podejściem do uczestników szkolenia. Natalia Mizerska, JSystems
 • 4.9/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-10-2021 Świetne szkolenie. Przekaz bardzo jasny. Polecam. Jacek Stańczak, PSE Innowacje Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-10-2021 Pomimo trybu mieszanego online i stacjonarnie wszystko było super. należy sie tylko pochwała. Adam Walczyk, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-10-2021 Jedno z niewielu szkoleń, po których nabyłem praktyczne umiejętności przydatne w codziennej pracy. Polecam :) Sebastian Żyłkiewicz, INTRATEL Sp. z o.o.
 • 4.81/5

  Administracja bazami danych Oracle 12c i 18c

  02-10-2021 Mega przydatne szkolenie, genialny prowadzący - must be dla każdego kto ma styczność z administracją bazami danych oracla. Marek Grześkiewicz, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 12c i 18c

  02-10-2021 Świetne szkolenie! Gorąco polecam! Jacek Iłendo, INTRATEL Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 12c i 18c

  02-10-2021 Polecam szkolenie prowadzone przez Adama Plinzera. Szkolenie prowadzone z perspektywy Administratora z konkretna użyteczną na co dzień wiedzą. Artur Janiszewski, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze
 • 4.9/5

  Administracja bazami danych Oracle 12c i 18c

  02-10-2021 Szkolenie zorganizowane w sposób profesjonalny, polecam. Ireneusz Ignatowski, Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  25-09-2021 Każdy niby wie co to jest Oracle, niby niejedno zapytanie już w życiu napisał, procedurę też już na oczy widział... a jednak szkolenie okazuje się bardzo ciekawe - doskonale systematyzuje wiedzę. Gorąco polecam! Jadwiga Nowak, eService Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  25-09-2021 bardzo praktyczne szkolenie, sporo wiedziałem przychodząc ale o wiele więcej zabieram ze sobą kończąc je. Dziękować. Mariusz Guzik, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  25-09-2021 Bardzo fajne szkolenie, dużo przykładów, w formie warsztatów Dariusz Olszewski, Innsoft Sp. z o.o.
 • 4.81/5

  Zaawansowany Oracle SQL

  16-09-2021 Super, dzięki Bardzo Sebastian Leńczuk, EOS KSI Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  14-09-2021 Szkolenie ok. Uzupełnia wiedzę, daje dobre wskazówki, przypomina dużo o czym się już zapomniało i myślę, że pomoże mi w pracy. Muszę tylko indywidualnie jeszcze przećwiczyć kilka rzeczy. Michał Kamiński, Silky Coders Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany Oracle SQL

  02-09-2021 Ogromna wiedza i profesjonalizm Bartosz Sokołowski, EOS KSI Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany Oracle SQL

  02-09-2021 Szkolenia są bardzo ciekawe, Pan Andrzej swoją ogromną wiedzą dzieli się bez problemu, ma dobrą dykcję i przyjazny głos. Na pytania odpowiada bez zastanowienia, trudniejsze kwestie umie rozrysować i pokazać krok po kroku. Jakub Rosłon, EOS KSI Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  07-08-2021 Profesjonalny prowadzący Artur Koper, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  07-08-2021 Super szkolenie, prowadzący posiada ogromną wiedzę, którą potrafi przekazać. POLECAM Marcin Weron, GEOMATYKA - KRAKÓW s.c.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  07-08-2021 Szkolenie zorganizowane w sposób profesjonalny. Osoba prowadząca szkolenie posiada bardzo dużą wiedzę i umiejętnie przekazuje ją w trakcie zajęć. Mariusz Albiński, Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  07-08-2021 Polecam! Trener w sposób przystępny przedstawił zakres szkolenia, nie pozostawiał nikogo bez pomocy, starał się na wszystkie sposoby dotrzeć indywidualnie do każdego uczestnika szkolenia bez względu na to czy był on na miejscu czy uczestniczył zdalnie. Izabela Atrachimowicz, KGHM Polska Miedź SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  07-08-2021 Świetne szkolenie. Mnóstwo ćwiczeń praktycznych przydatnych w codziennych zadaniach. Super wyjaśnione zagadnienia, dzięki czemu nawet nie mając doświadczenia można szybko zrozumieć istotę problemu. Jacek Iłendo, INTRATEL Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  07-08-2021 Duża ilość informacji w przystępnejformie. Rafał Bakuła, PKP TELKOL sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowana administracja bazami danych Oracle 12c i 18c

  23-07-2021 Szkolenie profesjonalne, doświadczony prowadzący, chętnie dzielący się wiedzą z zakresu Oracle. Justyna Miszczuk, RESQMED SP. Z O.O.
 • 4.7/5

  Podstawy Oracle SQL

  08-07-2021 Jedno z najbardziej praktycznych szkoleń w których brałem udział - zdecydowanie polecam :) Przemysław Matejek, Nationale-Nederlanden
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  08-07-2021 Szkolenie świetne pod względem zakresu i sposobu prowadzenia, Prowadzący przekazuje nie tylko wiedzę ale i sposoby korzystania z niej. Bartosz Izabela,
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  03-07-2021 Genialne szkolenie, które pozwoliło mi poszerzyć a przede wszystkim usystematyzować wiedzę. Trener dostosowywał szkolenie pod nasze potrzeby. Dużo praktycznych ćwiczeń pozwalających na ułożenie wiedzy w głowie Marta Witkowska, AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
 • 4.8/5

  Administracja bazami danych Oracle 12c i 18c

  03-07-2021 Szkolenie skupione w znaczacej jego części na praktyce, co podnosi wartość. Prowadzacy udzielał dużo praktycznych rad, które wykorzystuje w swojej codziennej pracy. Prowadzacy posiada bardzo szeroka więdzę i doświadczenie z bazami danych oracle, znał odpowiedź na niemal każde pytania, które rodziły się podczas omawianego materiału. Polecam! Mateusz Kopański, OPITZ CONSULTING Polska Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Administracja bazami danych Oracle 12c i 18c

  03-07-2021 Szkolenie warte polecenia- kompetenty prowadzący i kompletne materiały szkoleniowe z opisem zastosowanych ważniejszych komend. Justyna Miszczuk, RESQMED SP. Z O.O.
 • 4.9/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  24-06-2021 temat jest olbrzymi więc dodawane skrypty i materiały szkoleniowe do dalszego pogłębienia są bardzo użyteczne ewentualne szkolenie pogłębiające po jakimś czasie używania nabytej wiedzy Marek Elznerowicz, Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 • 5.0/5

  Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych

  29-05-2021 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, ogromna wiedza prowadzącego oraz łatwość w przekazaniu materiału pozwala szybko ogarnąć temat. Ćwiczenia po każdym zagadnieniu pozwalają sprawdzić na ile się rozumie dane zagadnienie, a w razie czego prowadzący też chętnie pomaga. Można mocno poszerzyć swoją wiedzę nawet na tematy, które już się zna. 10/10 Paweł Mossakowski, Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  22-05-2021 100% polecam Bartosz Sołek, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 4.8/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  22-05-2021 Fajne szkolenie, szeroki zakres omówionych materiałów. Fajny prowadzący. Emilia Bulajska,
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  22-05-2021 Najlepsze w jakim uczestniczyłem. Artur Studziński, Urząd Miejski w Koszalinie
 • 4.7/5

  APEX - Administracja i podstawy programowania

  20-05-2021 Polecam. Zbigniew Stachowiak, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  23-04-2021 Świetne szkolenie Paweł Płachta, RESQMED SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  10-04-2021 Rzeczowo, na temat, świetny prowadzący, polecam :) Adam Kowalski, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  03-04-2021 Szkolenie bardzo intensywne, dużo informacji i wiedzy. Super prowadzący. Polecam. Jarosław Zając, Rohlig Suus Logistics SA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  26-03-2021 Prowadzący chętnie odpowiadał na pytania :) Codzienne powroty do materiału dnia wcześniejszego bardzo przydatne!! Dla mnie OK. Szybko sprawnie i w praktyce :) Sebastian Trawczyński, RESQMED SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  26-03-2021 Jeżeli ktoś będzie się mnie pytać jaką firmę szkoleniową polecam, to moja odpowiedź będzie tylko jedna - JSystems! Dawno nie uczestniczyłem w tak genialnym szkoleniu, wykładowca to świetny, przyjazny i otwarty człowiek, materiał był idealnie przygotowany od A do Z. Aż szkoda że tak szybko się to skończyło :( - bo mógłbym się szkolić i szkolić :D Ale za to już teraz zacznę się rozglądać za kolejnym szkoleniem ^-^ Z całą pewnością będę wracać i polecać - bo naprawdę warto :) Szczerze polecam i dziękuję <3 Damian Osiak, JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  13-03-2021 Szkolenie przeprowadzone w przyjemnej - luźnej atmosferze. Prowadzący zna się na rzeczy i potrafi przekazać praktyczną wiedzę oraz odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas pytania. Szczerze polecam, będę wracać :-) Damian Osiak, JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  27-02-2021 świetny prowadzący, jasno i zrozumiale przekazywany materiał Michał Bankiewicz, null
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  11-02-2021 Swietne szkolenie z oracle, bardzo konkretny i rzetelny prowadzący. Polecam!! Marcin Wojewódzki, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-02-2021 Bardzo dobre szkolenie Paweł P., RESQMED SP. Z O.O.
 • 4.9/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-02-2021 Rewelacja! Program szkolenia idealnie trafił w moje oczekiwania oraz w posiadany poziom wiedzy z SQL. Pan Andrzej jest zawodowcem w swojej dziedzinie i doświadczonym szkoleniowcem. Sposób przekazywania wiedzy oraz techniki szkoleniowe, które wykorzystuje zdają egzamin celująco. W ramach szkolenia dostarczone zostały pomocne materiały. Dzięki szkoleniu udało mi się nie tylko doszlifować podstawowe umiejętności pisania optymalnych zapytań SQL, ale również wyniosłem z niego potężną wiedzę z zakresu tworzenia funkcji, procedur, pakietów czy triggerów. W ciągu tygodniowego szkolenia zrealizowaliśmy samodzielnie łącznie 93 warsztaty. Polecam szkolenia JSystems każdemu kto chce szybko i efektywnie pozyskać szeroką wiedzę i doświadczenie z SQL i PL/SQL. Jan Kopciński, Rohlig Suus Logistics SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-02-2021 Super prowadzący, dużo materiału - jeszcze więcej warsztatu! Polecam! Jakub P., OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  23-01-2021 Witam, Prowadzący Adam bardzo jasno przedstawia cały materiał w praktyce. Z łatwością odpowiada na pytania co świadczy o jego dużej znajomości tematu. Praktyka , praktyka i jeszcze raz praktyka to bardzo mi się podobało. Gratuluję super szkolenie ! Sebastian T., RESQMED SP. Z O.O.
 • 4.7/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  23-01-2021 Dziękuję za szkolenie. Polecam i skorzystam w przyszłości Jarosław Ś., RESQMED SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  16-01-2021 Wysoki poziom szkolenia. Trener posiadający ogromną wiedzę, którą w efektywny sposób potrafił przekazać kursantom. Radosław M., PSI Polska Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  16-01-2021 Doskonale przygotowany trener. Marcin W., RESQMED SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  16-01-2021 Zdecydowanie polecam. Szkolenie prowadzone aktywnie, na wielu przykładach, z wielu zagadnień i przez profesjonalistę z ogromną wiedzą i umiejętnościami. Justyna Miszczuj, RESQMED SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  16-01-2021 Z mojej perspektywy szkolenie na 5+, poruszane tematy na pewno zostaną nie raz wykorzystane w praktyce, co zdecydowanie przyspieszy i ułatwi pracę z bazą danych. Andrzej ma cenną umiejętność przekazywania wiedzy przez co szybko wchodzi do głowy. Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej to kolejny wielki atut szkolenia. Magdalena K., RESQMED SP. Z O.O.
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  05-12-2020 Program szkolenia jest ciekawy. Prowadzenie zajęć przez trenera w fajny sposób, gdzie poruszane są cały czas ciekawe zagadnienia. A przede wszystkim trener potrafi swoja wiedze przekazać uczestnikom. Sandra Perzanowska, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  28-11-2020 Bardzo dobry prowadzący. Ciekawe ćwiczenia. Dobre temp. Niezła zabaw, żeby wyrobić się w czasie. :) Piotr Strachota, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  28-11-2020 Szkolenie kompleksowe, bardzo dobrze przygotowane i prowadzone w łatwy do przyswojenia sposób. Zagadnienia omawiane są krok po kroku, na przykładach i zadaniach, które pozwalają zrozumieć dane koncepje od strony zarówno praktycznej (robimy), jak i teoretycznej (wiemy co, dlaczego i jak się dzieje). Prowadzący posiada bardzo głęboką wiedzę oraz doświadczenie, z łatwością prowadzi nas przez sprawy proste, mniej proste, oraz te algorytmiczne i optymalizacyjne. Tempo spokojne, pozwalające na rzetelną analizę, rozwiązanie techniczne i pytania. Barbara Kowalczyk, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  30-10-2020 Ciekawe praktyczne szkolenie z rzeczy które przydają się podczas codziennej administracji Oracle. Wojciech Stańczak, Urząd Miasta Jasło
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  30-10-2020 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Trener przekazywał swoją wiedzę praktyczną jak i uwagi oraz porady, które na pewno mi pomogą. Na każde szkolenie przychodził przygotowany przekazując nam często wiedzę wykraczającą poza zakres tego kurs np. 5 metod duplikacji wraz z pokazem online. Serdecznie polecam, Michał Bańka Michał Bańka, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  24-10-2020 Bardzo dobre szkolenie. Dużo cennej wiedzy. Tomasz Sznitko, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze
 • 4.85/5

  APEX - Administracja i podstawy programowania

  22-10-2020 Super szkolenie, dobrze przygotowany szkoleniowiec. Pozdrawiam. Kacper Trzeciak, BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  APEX - Administracja i podstawy programowania

  22-10-2020 Kurs warty uwagi dla każdego kto chce zacząć przygodę z APEX Tomasz Karpiński, BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  17-10-2020 Temat zrealizowany w pełni, z ciekawymi przykładami i objaśnieniami. Dużo praktyki, wiedza trenera ogromna. Polecam:) Katarzyna Bancerz, AXA Życie TU SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  17-10-2020 Super szkolenie! Znakomity wykładowca z pasją i zaangażowaniem - Andrzej Klusiewicz. Tomasz Kostro, INNSOFT Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  17-10-2020 Super szkolenie. Prowadzący bardzo kompetentny. Na pewno jeszcze do nich wrócę, może teraz na tuning SQL. Rafał Majewski, null
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  17-10-2020 Bardzo intensywne szkolenie, duża ilość wiedzy podana w przykładowych zadaniach. Polecam. Marcin Strużek, Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  17-10-2020 Szkolenie bardzo wartościowe. Dużo wyniosłem wiedzy. Zostało po szkoleniu kilka tysięcy linijek wartościowego kodu do którego zawszę mogę wrócić i szlifować oracla :) Paweł Fabiańczyk, INNSOFT Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  08-10-2020 Świetnie przygotowany trener z ogromną wiedzą. Ciekawa tematyka. Łukasz Grodzki, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  03-10-2020 Dziękuję i polecam !!! Dariusz Pietrzak, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  03-10-2020 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie Podstaw SQL Sławomir Gnys, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  03-10-2020 Bardzo dziękuję, fajne podejście szkoleniowca do studentów :) Żaneta Adamska, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  26-09-2020 Jeżeli na szkolenie z PL/SQL to JSystems jest właściwym adresem. Krzysztof Gałązka, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.92/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  26-09-2020 Szkolenie z programowania pl/sql w pełni profesjonalne i merytorycznie na wysokim poziomie. Prowadzący bardzo skutecznie przekazał wiedzę z zakresu programowania:) Polecam Damian Turski, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  19-09-2020 Polecam osobą, które chcą sobie poukładać w głowie podstawy i rozpocząć prace z Oracle ;) Dominika Marchlewska, Delegate IT sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  19-09-2020 Bardzo dobre szkolenie, w tym rówżnież praktyczne. Polecam :) Wojciech Stańczak, Urząd Miasta Jasło
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  19-09-2020 Jak najbardziej polecam szkolenia w tej firmie. Podczas szkolenie widać było, że osoba prowadząca posiada ogromną wiedze praktyczną i potrafi ją przekazać. Michał Jaroński, RAVEN IT FILIP SMÓLCZYŃSKI
 • 4.92/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  15-08-2020 Szkolenie zostało zrealizowane bardzo profesjonalnie. Pomimo utrudnionego przez formę zdalną kontaktu z uczestnikami, prowadzący bardzo sprawnie realizował szkolenie. Michał Grabicki, Staples Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  15-08-2020 Szczerze polecam! Michał Gredczyszyn, SGB BANK S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  15-08-2020 Super szkolenie! Znakomity wykładowca - Andrzej Klusiewicz Agnieszka Wierzbicka, SGB BANK S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  15-08-2020 Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie JSystems, materiał przedstawiony na szkoleniu znacznie wykraczał poza zakres szkolenia, co pozwoliło kompleksowo zapoznać się z daną tematyką. Aleksander Cybulski, SGB BANK S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  11-07-2020 Bardzo fajne szkolenie z Pawłem Adamskim nt. Administracji baz danych w Oraclu. Czas zleciał błyskawicznie.Polecam. Mariusz Stefański, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.85/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  04-07-2020 Szkolenie świetnie przygotowane zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym, rewelacyjny sposób przekazywania wiedzy nie pozostawia cienia wątpliwości, że zdecyduję się na kolejne szkolenia. Poziom szkolenia wysoki, i mimo, że część rzeczy nie była dla mnie nowością, wynoszę stąd dużą dawkę nowej wiedzy którą z pewnością wykorzystam w praktyce. Serdecznie polecam szkolenia w Jsystems :) Emil Kobyliński, Atende Software Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  04-07-2020 Bardzo ciekawe i intensywne szkolenie, dużo zadań przez to łatwiej można przyswoić wiedzę. Agnieszka Hossa, Staples Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  11-06-2020 Masa cennych informacji w bardzo przystępnej formie oraz cenie, polecam! Wiktor Ryciuk, Sas Institute Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  30-05-2020 Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, kontakt z trenerem bardzo dobry. Bardzo polecam. Marek Cecot, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA
 • 4.92/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  23-05-2020 Szkolenie spełniło moje oczekiwania Mateusz Bocheński, Orsted Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  23-05-2020 Szkolenie bardzo fajnie prowadzone. Dużo dodatkowych informacji. Polecam. Piotr Noga, Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Monika Noga
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  25-04-2020 Świetnie przygotowany i kompetentny prowadzący. Szczególnie zadowolony jestem z tego, że szkolenie odbyło się (w formie wideokonferencji) mimo trudności związanych z COVID-19. I to mimo, że w szkoleniu wzięły udział dwie osoby zamiast planowanych 10. Paweł Gąsieniec, Orsted Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  25-04-2020 Polecam ! Tematy poruszane na szkoleniu można od razu zastosować w swojej pracy. Adam Kamiński, Innsoft Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  14-03-2020 Praktyczne podejście do tematu, program szkolenia uzupełniony o mnóstwo przydatnych, praktycznych zagadnień i uwag. Polecam Łukasz Cieśla, Polskie Linie Lotnicze LOT SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  29-02-2020 Zdecydowanie polecam, jakość szkolenia na bardzo wysokim poziomie. Dariusz Paszkowski, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  APEX - Administracja i podstawy programowania

  20-02-2020 szkolenie przygotowane bardzo dobrze. polecam Michał Gredczyszyn, SGB-BANK S.A.
 • 4.71/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  01-02-2020 Jestem grafikiem i programowanie nie jest moją mocną stroną, ale zajęcia były przeprowadzane w sposób klarowny i nie miałem problemów z przyswojeniem sobie wiedzy. Ogólnie, polecam. Tomasz Olesiejuk, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina
 • 4.85/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  25-01-2020 Bardzo dobrze prowadzone szkolenie, szeroki zakres wiedzy i świetny sposób jej przekazania. Michał Adamowicz, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  25-01-2020 Bardzo dobra jakość szkolenia. Godne polecenia dla osób początkujący w tej dziedzinie. Bogumiła Skowrońska, SKYLARK Bogumiła Skowrońska
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  21-12-2019 Świetnie szkolenie! Zdecydowanie polecam! Daniel Mroczka, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  21-12-2019 Pełen profesjonalizm, najwyższe standardy. Z pewnością jeszcze nie raz skorzystam z Państwa oferty. Przemysław Spychała, UPC Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  21-12-2019 Bardzo dobre szkolenie, duża wiedza trenera. Zdecydowanie mogę śmiało, każdemu polecić szkolenia w tej firmie. Sławomir Szpond, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  12-12-2019 Rewelacyjne szkolenie, podstawy oracle sql wyjaśnione perfect. Agnieszka Korzeniewska, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  12-12-2019 Polecam szczególnie wykładowcę który świetnie przekazuje wiedzę. Katarzyna Ziółkowska, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  12-12-2019 Bardzo dobrze prowadzone szkolenie ! Jacek Haik, Asseco Poland S.A.
 • 4.71/5

  APEX - Administracja i podstawy programowania

  12-12-2019 JSYSTEMS to klasa sama w sobie. Od podejścia do klienta poczynając, a na poziomie merytorycznym trenera kończąc. Na wszystkich szkoleniach w tej firmie uzyskałem to, co chciałem uzyskać, a w przypadku szkolenia z Oracle APEX nawet więcej. Michał Łubian, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • 5.0/5

  APEX - Administracja i podstawy programowania

  12-12-2019 Bardzo cenne szkolenie, profesjonalnie prowadzone. Wojciech Szydełko, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • 4.92/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  07-12-2019 Bardzo dużo wiedzy przekazanej w przystępny sposób! Gorąco polecam! Kamil Kolczyński, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  05-12-2019 Świetne szkolenie, bardzo dużo informacji, w dostępnej formie do zrozumienia. Wielkie brawa prowadzącemu Rafalowi Tomasz Fedorowicz, Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA
 • 4.78/5

  Podstawy Oracle SQL

  05-12-2019 Bardzo dobre szkolenie. Super prowadzący, bardzo dobry prowadzący. Monika Baturyn, Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  23-11-2019 bardzo dobry prowadzący! :) Magdalena Gierłachowska, mBank S.A.
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  16-11-2019 Fantastyczny, bardzo przyjazny i merytorycznie przygotowany prowadzący z doświadczeniem. Teodor Ręklewski, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  16-11-2019 Polecam tą firmę szkoleniową. Opieka trenera na bardzo wysokim poziomie. Adam Pawłowski, Urząd Miasta Krakowa
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  16-11-2019 Polecam szkolenie SQL dla średnio zaawansowanych Agnieszka Mtupa-Ndiaye, Urząd Miasta Krakowa
 • 4.78/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  16-11-2019 Wysokie kompetencje osoby prowadzącej szkolenie, forma szkolenia, tempo, rekompensują mało ergonomiczne biuro i sale szkoleń. Marcin Komorowski, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  16-11-2019 Na temat, ogromna wiedza i doświadczenie trenera. Polecam Kamil Fal, NGK Ceramics Sp. z o.o.
 • 4.75/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  09-11-2019 Rewelacyjne szkolenie z baz danych "Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle" prowadzone przez Marcina. Bardzo się cieszę, że wybrałem akurat tą firmę szkoleniową. Trener był bardzo dobrze przygotowany oraz przełożył wiedzę w możliwie najprostszy sposób. Pełen profesjonalizm. Baaaaardzo polecam! Kamil Kosacki, Politechnika Wrocławska
 • 4.92/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  09-11-2019 Szkolenie naprawdę kompletne. Spora ilość wiedzy, dobrze przedstawionej. Bartosz Trojgo, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  09-11-2019 Bardzo konkretne szkolenie. Polecam wszystkim zainteresowanym tematyką SQL. RAFAŁ SZOŁOMICKI, RAFAŁ MARCIN SZOŁOMICKI
 • 4.75/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  09-11-2019 Rewelacyjne szkolenie z baz danych "Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle" prowadzone przez Marcina. Bardzo się cieszę, że wybrałem akurat tą firmę szkoleniową. Trener był bardzo dobrze przygotowany oraz przełożył wiedzę w możliwie najprostszy sposób. Pełen profesjonalizm. Baaaaardzo polecam! Kamil Kosacki, Politechnika Wrocławska
 • 4.71/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  07-11-2019 Ciekawie przygotowane szkolenie. Na duży plus zarówno omawiane tematy (z obszernymi przykładami), jak i wiedza merytoryczna prowadzącego. Polecam! Dawid Pac, DSV International Shared Services Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  07-11-2019 Szkolenie zgodne z oczekiwaniami, jedno z lepszych na jakim byłem, a byłem jeszcze w 2 innych firmach na szkoleniu. Mariusz Bilich, DSV International Shared Services Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  02-11-2019 Profesjonalne podejście, spora wiedza, łatwy do zrozumienia przekaz. Łukasz Simiński, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  APEX - Administracja i podstawy programowania

  31-10-2019 Bardzo dobrze prowadzone szkolenie, trener z dużą wiedzą, łatwo komunikuje się z grupą. Praktycznie całe szkolenie to praca w aplikacji, dużo ćwiczeń praktycznych. Z czystym sumieniem można polecić szkolenia w JSYSTEM. Marek Kocjan, Ganso Sp. z o.o
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  26-10-2019 BARDZO DOBRE SZKOLENIE I MIŁEJ I PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE Tomasz Wyczałek, Miasto Poznań, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  26-10-2019 Szkolenie rzeczowe. Dobrze wytłumaczone zagadnienia. Kamil Koralewski, Meble Wójcik Sp. z o.o.
 • 4.71/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  26-10-2019 Profesjonalne podejście trenera do poruszanych zagadnień na szkoleniu. Wojciech Szaruga, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  12-10-2019 Super szkolenie! Prowadzący z dużą wiedzą, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i podrzuca ciekawostki pozaprogramowe. Maciej Pokoca, EduBroker Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  12-10-2019 Czemu ciastka pojawiają się dopiero na pierwszej przerwie? Obiady w Grand Kredensie - najlepsze jakie jadłem ze wszystkich szkoleń ;o) Wojciech Michalak, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  12-10-2019 Świetne szkolenie, szczerze polecam! Iwona Cieślak, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  12-10-2019 Bardzo dobre szkolenie, sposób przekazywania wiedzy na wysokim poziomie Artur Soczek, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  12-10-2019 Osobiście polecam szkolenie "Zaawansowany SQL i Programowanie w PL/SQL". Profesjonalne szkolenie. Bardzo duży zakres wiedzy przekazany przez trenera Pawła Zarasia oraz przerobienie dużej ilości zadań. Joanna Łysenko, null
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  05-10-2019 Szkolenie przekazuje praktyczną wiedzę przydatną w codziennej pracy administratora DB Janusz Pacholski, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  05-10-2019 Szkolenie przeprowadzone na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza prowadzącego oraz umiejętność przekazania wiedzy. Ogromny nacisk na praktykę co się liczy. Serdecznie polecam, Michał Bańka Michał Bańka, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  05-10-2019 Szkolenie pozwoliło mi na nabycie wiedzy merytorycznej niezbędnej do administrowania bazami Oracle SQL. Karol Płonkowski, OSOBA PRYWATNA
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  21-09-2019 świetnie poprowadzone szkolenie Krzysztof Granowski, INNSOFT Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  21-09-2019 Szkolenie pomogło mi zmienić pracę oraz dało podstawy do nauki programowania. Karol Płonkowski,
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  14-09-2019 Wiedza przekazana w bardzo przystępny sposób, polecam! Dominika Bartosik, Dominika Bartosik
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  14-09-2019 Rafał Czarkowski w niesamowicie zwięzły i precyzyjny sposób prowadzi szkolenie. Zakres tematyczny w 100% poparty adekwatnymi przykładami. Podpowiedzi i wskazówki prowadzące do szkoleń bardziej zaawansowanych, jak również uwagi o praktycznie spotykanych rozwiązaniach - na najwyższym poziomie. Już czekam na kolejną okazję by odbyć szkolenie w tytułowym temacie: Oracle SQL i PL/SQL. Teodor Ręklewski, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • 4.74/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  14-09-2019 Polecam w czystym sumieniem! ;) Karol Malinowski, OSOBA PRYWATNA
 • 4.78/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  05-09-2019 Super inspirujące szkolenie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz skorzystam z Waszej oferty :-) Anna Mrożewska, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA SA
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  24-08-2019 Super, wszystkie zagadnienia przedstawione jasno i z konkretnymi przykładami. Dobrze jest zapoznać się z tematem przed szkoleniem. Artur Ziembiński, Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  24-08-2019 Szkolenia organizowane przez firmę JSystems to przede wszystkim umiejętne przekazywanie wiedzy przez prowadzącego kurs, który w sposób łatwy i zrozumiały dzieli się zdobytą przez siebie wiedzą. Na każde pytanie kursantów uzyskuje się wyczerpujących odpowiedzi, co także potwierdza pełen profesjonalizm. Dawid Stachura, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  24-08-2019 Polecam to szkolenie, ze względu na szeroki zakres oraz odpowiedni czas na przyswojenie wiedzy. Oczywiście jest to zasługa kompetentnego trenera :). Atmosfera na szkoleniu rewelacyjna. Marek Dec, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  10-08-2019 Profesjonalne podejście trenera. Polecam! Ireneusz Ignatowski, Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  10-08-2019 Bardzo dobre szkolenie! Łukasz Orszański, FAST M. J. ORSZAŃSCY SP. J.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  10-08-2019 Dzięki temu szkoleniu nabyłem wiedzę przydatną w wykonywanej pracy. Polecam każdemu zainteresowanemu tematyką SQL. Karol Płonkowski, null
 • 4.71/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  27-07-2019 Bardzo dobra realizacja, prowadzący, zakres szkolenia Rafał Siejka, P4 Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  27-07-2019 Super szkolenie, dobry poziom, ciekawe przykłady. Benjamin Klima, Exorigo - Upos Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  20-07-2019 Warto! Prowadzący Rafał C. wymiata. Polecam Jakub Bartczak, Asseco Poland S.A.
 • 4.84/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  20-07-2019 Uporządkowany materiał, świetnie przekazana wiedza, życzliwość trenera, wyczerpująco wyjaśnione tematy Agnieszka Grodzicka, Accenture Services Sp. z.o.o
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  20-07-2019 Zdecydowanie polecam. Szeroki program szkolenia, dużo zajęć praktycznych, prowadzący szkolenie Rafał jak zwykle bardzo dobrze przygotowany. Marek Kocjan, Ganso Sp. z o.o
 • 4.92/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  20-07-2019 Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Jarosław Plitt, Venture Industries sp. z o.o
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-07-2019 Świetnie prowadzone szkolenie, polecam każdemu! Artur Paluba, Instytut Lotnictwa
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-07-2019 Wszystko w jak największym porządku, serdecznie polecam szkolenie jak i całą firmę szkoleniową. Jestem bardzo zadowolony :) Zbigniew Drzewiecki, Instytut Lotnictwa
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  28-06-2019 Świetne szkolenie, prowadzący Paweł znakomicie potrafi przekazać wiedzę, polecam w 100%! Iwona Cieślak, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 4.87/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  15-06-2019 bardzo dobrze zorganizowane, kompetentny prowadzący przekazuje tez dużo wiedzy praktycznej wykraczającej poza przygotowany materiał - dopasowanej do uczestników kursu Maciej Raczkowski, Moventum Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  15-06-2019 Polecam JSYSTEMS - miła, swobodna atmosfera. Prowadzący szkolenie z wysoką wiedzą. Wojciech Ziemiński, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  15-06-2019 Rewelacja. Więcej niż oczekiwałem. Pełny profesjonalizm w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia w temacie szkolenia. Dariusz Czurejno, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
 • 4.74/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  15-06-2019 Bardzo dobre przygotowanie trenera, szeroki zakres przekazanych informacji poparty doświadczeniem. POLECAM Marcin Janiec, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
 • 5.0/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  06-06-2019 Bardzo dobrze przygotowany program szkolenia, trener z dużą wiedzą merytoryczną, duża ilość ćwiczeń praktycznych. Marek Kocjan, Ganso Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  01-06-2019 Podczas szkolenia teoria SQL była przeplatana ćwiczeniami ale też ciekawymi wyjątkami, przykładami z życia, które urozmaiciły czas i pozwoliły szybciej przyswoić materiał. Piotr Jasek, Avon Operations Polska Sp. z o.o.
 • 4.96/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  01-06-2019 szkolenie przeprowadzone merytorycznie na wysokim poziomie, z uwzglednieniem aktualnie zgłąszanych dodatkowych zapytan czy potrzeb klienta Krzysztof Kryczka, Avon Operations Polska Sp. z o.o.
 • 4.75/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  20-04-2019 Bardzo dobra organizacja szkolenia. Polecam! Magdalena Sucharska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  20-04-2019 Prowadzący posiada ogromną wiedzę na temat prowadzonego szkolenia. Na każde, nawet nietypowe pytanie był w stanie odpowiedzieć bez najmniejszego problemu. Na pewno skorzystam raz jeszcze ze szkolenia prowadzącego przez Pana Rafała. Gorąco polecam! Michał Lis, PGNiG Serwis Sp. z.o.o
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  20-04-2019 Szkolenie bardzo fajne , merytoryczne , edukujące oraz porządkujące zakres obecnej wiedzy Grzegorz Golatowski, PZ HTL SA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  06-04-2019 Świetne szkolenie wprowadzające jak i układające wiedzę z działu Oracle. Prowadzący cierpliwy i dobrze przekazujący wiedzę. Szczerze polecam. Kamil Kalinowski, ING Bank Śląski SA
 • 4.95/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  30-03-2019 Szkolenie uwzględnia potrzeby uczestnika. Polecam! Marcjanna Pawlak, EUROBANK SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  30-03-2019 Wszystko pozytywnie, wiedza trenera dużo większa niż zakres szkolenia więc dodatkowe pytania z poza zakresu szkolenia nie pozostawały bez odpowiedzi. Radosław Drwal, Eurobank S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  07-03-2019 Przyjemne szkolenie, tempo prowadzenia oraz atmosfera podczas warsztatów wskazuje na wysokie umiejętności prowadzącego. Thomas Szmytka, Lidl Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  07-03-2019 Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia - nie sądziłem, że szkolenie będzie aż tak praktyczne. Dostaliśmy komputery i klepaliśmy kod razem z prowadzącym. Super! Mateusz Łochowicz, Lidl Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  07-03-2019 Profesjonalny prowadzący. Polecam szkolenie. Śmieszne anegdoty rozluźniały atmosferę. Kacper Lejwoda, Lidl Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  23-02-2019 Bardzo dobre szkolenie, trener z dużą wiedzą, dobrze przygotowane materiały i środowisko pracy. Marek Kocjan, Ganso Sp. z o.o
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  23-02-2019 Praktyczne prowadzenie zajęć, ogrom wiedzy i pomoc prowadzącego. Urszula Kleczkowska, Miasto Stołeczne Warszawa
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  02-02-2019 Szkolenie w 100% zgodne z zakresem. Przykłady łopatologiczne zrozumiałe dla laików. Piotr Nowak, UPC Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  02-02-2019 Super szkolenie, fajna atmosfera Wojciech Budniak, PKO BP
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  02-02-2019 Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Miła atmosfera, kompetentny trener, świetna organizacja. Polecam. Mariusz Krzyżanowski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-12-2018 Profesjonalne szkolenie, tempo pracy dostosowane do poziomu wiedzy uczestników. Polecam. Justyna Chodyna, Integra IT Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  15-12-2018 Rzetelne szkolenie w milej atmosferze. Zakres materiału odpowiedni do poziomu szkolenia zrealizowany w profesjonalny sposób. Rafał Wójcik, Eurobank S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  15-12-2018 Świetnie prowadzone szkolenie - znakomita atmosfera, duża wiedza i umiejętność jej przekazywania - POLECAM NA 101% Karol Lenart, Deutsche Bank Polska SA
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  15-12-2018 Swietny Trener, ktory posiada duza wiedze na temat przedstawianych zagadnien. Pyszne obiady, najlepsze jakie jadlam na szkoleniach Natalia Jaroś-Walencik, NORDEA BANK ABP S. A.
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  15-12-2018 Dobry zakres szkolenia, prowadzacy z duza wiedza. Pozytywnie! Polecam! Agnieszka Dziedzic, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  15-12-2018 Szkolenie dobre, merytoryczne, wiedza ok, polecam Wojciech Barca, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  15-12-2018 BARDZO DOBRA ORGANIZACJA, WSPANIAŁY TRENER, MIŁA ATMOSFERA Iwona Pałus, Credit Agricole Bank Polska SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  15-12-2018 Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Sposób przekazywania wiedzy dostosowany do poziomu szkolenia. Atmosfera na szkoleniu przyjemna, bezstresowa. Trener bardzo kompetentny i cierpliwy:) Bardzo polecam! Justyna Skrzypek, Credit Agricole Bank Polska SA
 • 4.71/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  08-12-2018 Ciekawe szkolenie dla osób zainteresowanych wejściem w świat administracji bazy danych Oracle. Krzysztof Wachulec, Deutsche Bank Polska SA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  08-12-2018 Prowadzący super łącznie z jego przygotowaniem merytorycznym. Rafał Kubala, Deutsche Bank Polska SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  08-12-2018 Dobrze dobrany zakres materiału, adekwatny do tematyki szkolenia. Zwinny trener. Roman Ogorzałek, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  08-12-2018 szkolenie przeprowadzone w dobrym tempie, przejrzyste przykłady, szybka pomoc prowadzącego w przypadku problemów. Magdalena Skrzypek, Asseco Poland S.A.
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  08-12-2018 Świetne szkolenie - polecam. Juliusz Buczko, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  08-12-2018 Bardzo fajny prowadzacy, rzetelnie przeprowadzone szkolenie. Z duza wiedza, odpowiada na kazde pytanie, rozwija zagadnienie jezeli ktos jest ciekawy. Dawka humoru, bez spietej atmosfery. Polecam Piotr Wójcik, Deutsche Bank Polska SA
 • 4.71/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  01-12-2018 Polecam każdemu, kto chce się dowiedzieć co to optymalizacja, z czego to wynika i jak to poprawić aby było lepiej. Dzięki Norbert Przybyła, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych ESERVICE Sp. z o.o.
 • 4.82/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  01-12-2018 Polecam wszystkim - szkolenie bardzo profesjonalne i przystępne także dla ludzi uczących się SQL od podstaw. Wiedza przekazywana w sposób zrozumiały przez kompetentnego i sympatycznego trenera. W szczególności polecam ze względu na wiele praktycznych przykładów, co ułatwia zrozumienie zagadnień. Nicole Rutkowska, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  01-12-2018 Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia podstawy Oracle SQL/ PL/SQL. Prowadzący okazał się osobą kompetentną, z dużą wiedzą popartą doświadczeniem zawodowym. Polecam szkolenie wszystkim zainteresowanym. Natalia Dombrowska, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.91/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  01-12-2018 Szkolenie bylo poprowadzone bardzo profesjonalnie. Informacje zostaly przekazane w ciekawy sposób (duzo przykladow praktycznych). Wykladowca potrafil odpowiedziec na kazde z naszych pytan oraz w latwy sposob rozwiac wszelkie watpliwosci. Polecam kazdemu! Ewa Derkowska, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  APEX - Administracja i podstawy programowania

  29-11-2018 Polecam Aldona Kozakiewicz, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
 • 4.89/5

  APEX - Administracja i podstawy programowania

  29-11-2018 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Wiedza merytoryczna prowadzącego na wysokim poziomie. Podczas szkolenia mieliśmy możliwość przećwiczenia przypadków z naszej codziennej pracy i otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek jak podchodzić do poszczególnych zagadnień oraz w jaki sposób je najlepiej rozwiązywać. Tomasz Puzyrewski, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  24-11-2018 Wszystko wspaniale Jan Śliwiński, TUiR WARTA SA
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  24-11-2018 Dobra organizacja, ciekawy materiał, na szkoleniu nie da się nudzić, wymiana poglądów między trenerem a kursantami. Dużo ćwiczeń utrwalających przerobiony blok. Trener Sławek rewelacja. Michał Plichta, DSV International Shared Services Sp. z o.o.
 • 4.84/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  22-11-2018 Merytorycznie, ciekawie polecam. Kamil Piwowarski, Eurobank S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  17-11-2018 Rewelacyjne szkolenie! Świetny poziom prowadzącego! Polecam! Przemysław Kleczkowski, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  17-11-2018 Polecam! Grzegorz Sowa, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-11-2018 Bardzo podobała mi się forma prowadzenia szkolenia, dużo przykładów, bez problemu można było pytać w razie problemów. Świetny trener Justyna Wnęk, Asseco Poland S.A.
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-11-2018 Perfekcyjne szkolenie, profesjonalny trener, szczerze polecam!!! Joanna Wieczorek, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-11-2018 Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania - Dziękuje:) Joanna Migacz, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-11-2018 Bardzo dobrze poprowadzone szkolenie. Systematyzuje dotychczasową wiedzę i wnosi wiele nowego. Gorąco polecam Justyna Waksmańska - Meller, ING Bank Śląski SA
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-11-2018 Gorąco polecam. Wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz Rafał jako doskonały prowadzący. Pozdrawiam :-) Tomasz Adamiec, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  APEX - Administracja i podstawy programowania

  31-10-2018 Szkolenie było bardzo wartościowe, szczególnie dzięki wiedzy i bardzo dużej elastyczności prowadzącego co do zakresu szkolenia. Łukasz Doboszyński, NETIA SA
 • 4.71/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  26-10-2018 Zdecydowanie polecam. Doświadczeni trenerzy, przemyślany program nauczania rozłożony adekwatnie do długości szkolenia. Michał Matuszewski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  23-10-2018 Merytorycznie, na temat, w odpowiednim tempie, w dobrej atmosferze. Piotr Pawlak, Eurobank S.A.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  19-10-2018 Polecam firmę JSystems, ogromna wiedza i doświadczenie w praktyce. Pytania wychodzące spoza zakresu szkolenia nie pozostają bez odpowiedzi. Przyjemna atmosfera i kontakt z każdą osobą na szkoleniu. Piotr Wyrwas, Eurobank S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  28-09-2018 Zrobiłem całą ścieżkę administracyjną Oracle w JSystems i teraz mogę powiedzieć, że było warto. Profesjonalizmy moich trenerów Pawła i Rafała potwierdził słuszność mojego wyboru. Ponieważ robiłem to z własnej inicjatywy to tym bardziej nie żałuję ani złotówki i czasu. Mocna 5 dla całego zespołu. POLECAM JSystems !!! Mariusz Paluch, MULTIRES Mariusz Paluch
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  28-09-2018 Szczerze polecam. Tomasz Karolczak, ING Lease Polska Sp. z o.o.
 • 4.75/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  19-09-2018 Polecam szkolenie przede wszystkim ze względu na zakres Natalia Płonka, Energa Obrót SA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  19-09-2018 Perfekcyjne szkolenie Rafał Szołomicki, RAFAŁ MARCIN SZOŁOMICKI
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  14-09-2018 Polecam szkolenie. Bardzo rzeczowo i na temat. Sebastian Ulatowski, Asseco Poland S.A.
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  14-09-2018 Administracja bazami danych Oracle - " Profesjonalnie, atmosfera, wiedza przekazywana w jasny sposób i koszt szkolenia." Mariusz Paluch, MULTIRES Mariusz Paluch
 • 4.92/5

  Programowanie w PL/SQL

  13-09-2018 Polecam PL/SQL u Michała Bieniek w 4 dni można przyswoić potężny materiał ze zrozumieniem. Dariusz Ozga, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-09-2018 Szczerze polecam. Długo szukałem firmy, która pogodzi moje oczekiwania tj. jakość merytoryczną z atrakcyjną ceną. Trener Paweł dostaje mocne 5 za prowadzenie szkolenia i wiedzę, którą w lekki a zarazem profesjonalny sposób ją przekazuje uczestnikom. Mariusz Paluch, MULTIRES Mariusz Paluch
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  07-09-2018 Świetnie zorganizowane szkolenie, wiedza, przekazywana przez SUPERTRENERA :) gorąco polecam. Katarzyna Michalik, HEDEF Katarzyna Michalik
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  31-08-2018 Super szkolenie, świetny prowadzący! Klaudiusz Marszałek, Nowy Styl Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  03-08-2018 Polecam, świetnie przygotowany trener, lokalizacja super! Rafał Grzelczak, Edubroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  03-08-2018 Very good - wysoki poziom, klima w salce, sporo ćwiczeń Tomasz Sadzewski, EduBroker Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  02-08-2018 Szkolenie bardzo ciekawe, zagadnienia nieco zmienione aby bardziej je dostosować do nas. Prowadzący uprzejmy, koleżeński, ale także kompetentny. Zawsze znał odpowiedzi na dodatkowe pytania, widać że nie tylko prowadzi szkolenia ale i pracuje w temacie. Szczerze polecam każdemu kto chce w swobodnej ale skupionej atmosferze zdobyć lub pogłębić wiedzę. Łukasz Pardo, Orbium International Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  01-08-2018 Bardzo kompleksowe szkolenie, prowadzone w odpowiednim tempie. Duzo konkretnej i praktycznej wiedzy. Zdecydowanie polecam! Katarzyna Rząca, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  27-07-2018 Dobre szkolenie, dużo przykładów, wiedza przekazywana w sposób zrozumiały Tomasz Grajewski, OSOBA PRYWATNA
 • 4.84/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  18-07-2018 Znakomity Prowadzący, świetna organizacja. Polecam! Wojciech Jabłoński, Gmina Stalowa Wola
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  18-07-2018 Ciekawa tematyka, bardzo elastyczny i dobrze prowadzący wykładowca. Polecam. Tomasz Kordoń, POLKOMTEL Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-07-2018 Super szkolenie, porządkujące wiedzę i wyjaśniające zasady SQL i PL/SQL. Polecam! Tomasz Grajewski,
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  04-07-2018 Szkolenie godne polecenia. Fachowa wiedza przekazywana w przystępny sposób. Polecam!!! Krystian Kościelny, Krystian Kościelny
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  29-06-2018 Bardzo fajne szkolenia, fajna atmosfera i duży profesjonalizm. Polecam. Łukasz Kwaśnik, OSOBA PRYWATNA
 • 4.74/5

  Programowanie w PL/SQL

  28-06-2018 Polecam Krzysztof Jelonkiewicz, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-06-2018 Bardzo szeroka wiedza i dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Dobra formuła szkolenia - omówienie tematu - > samodzielne wykorzystanie w ramach praktycznego przykładu. Adam Kowalski, INNSOFT Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  15-06-2018 Zdecydowanie polecam! Prowadzący bardzo dobrze przygotowany, praktyczne podejście do tematu. Marek Kocjan, Ganso Sp. z o.o
 • 4.71/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-06-2018 wszystko jak należy ;) Łukasz Rudnik, Urząd Dozoru Technicznego
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  06-06-2018 Bardzo dobre tempo prowadzenia szkolenia i bardzo dużo przykładów - super Agnieszka Syberska, Polkomtel Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  SQL dla analityków

  23-05-2018 Super Jakub Pastuszka, EOS KSI Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  18-05-2018 JSystems nieczym nie zaskakuje ;). Konsekwentnie - wysoki poziom szkolen, idealny przekaz, przyjemna atmosfera. Nie jestem w stanie wskazac jakichkolwiek minusow. Katarzyna Warczak, Softronic Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  18-05-2018 Doświadczeni prowadzący i bardzo miła atmosfera szkoleń. Polecam :) Dawid Łatyszkiewicz, EUROBANK SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  18-05-2018 Szkolenie prowadzone w bardzo dobrym tempie i o szerokim zakresie materialu. Dowiedzialem sie wiele rzeczy o ktorych nie mialem pojecia wczesniej. Polecam! Marek Makuch, EUROBANK SA
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  11-05-2018 Polecam. Robert Groele, Gmina Miejska Mielec
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  27-04-2018 Świetne szkolenie, wiedza przekazywana w prosty i przyjazdy sposób. Bardzo dużo praktyki, pomocny i cierpliwy prowadzący. Michał Dobrogowski, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  27-04-2018 Bardzo dobre szkolenie, polecam Pawła jako prowadzącego - posiada dużą wiedzę i chętnie się nią dzieli. Zdzisław Rułka, ŚRUBENA UNIA S.A.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  27-04-2018 Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone, miła atmosfera, a trener chętnie odpowiadał na dodatkowe pytania. Bartosz Żurek, GetBack SA
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  25-04-2018 szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profersjonalny a trener z bardzo dużą wiedzą i umiejętnością jej przekazania. Tomasz Brózdowski, Venture Industries sp. z o.o
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  18-04-2018 Bardzo fajne szkolenie, świetne podejście do tematu. Polecam ! Paweł Marczydło, Asseco Poland S.A.
 • 4.71/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  18-04-2018 Bardzo dobre i przydatne szkolenie, polecam. Artur Soczek, Asseco Poland S.A.
 • 4.92/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  18-04-2018 Świetnie przygotowane i wyczerpujace szkolenie przez kompetentnego prowadzącego Zbigniew Kowalczyk, Apauly Group Sp.z o.o.
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  13-04-2018 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, bardzo duża wiedza prowadzącego. Wielkim plusem jest, ze prowadzący skupia się na potrzebach, które zgłosiły na szkoleniu osoby szkolone. Zdecydowanie polecam. Krzysztof Jelonkiewicz, Asseco Poland S.A.
 • 4.71/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  13-04-2018 Bardzo dobre szkolenie. Artur Soczek, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  13-04-2018 Świetnie prowadzone szkolenie. Piotr Szubiczuk, Instytut Lotnictwa
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  29-03-2018 Zwięźe i na temat. Polecam. Tomasz Kopcych, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  24-03-2018 ok Jacek Golusiński, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  23-03-2018 Już po pierwszym szkoleniu z PL/SQL mogę polecić Jsystems w ciemno. Prowadzący to profesjonalista (przez duże P) w swoim fachu - nie dość, że olbrzymia wiedza teoretyczna, to jeszcze wszystko jest ugruntowane konkretnym doświadczeniem. Szkolenie ma charakter totalnie warsztatowy, zagadnienia omawiane są w łopatologiczny sposób, panuje niesamowicie luźna atmosfera, a wszystko to w bardzo konkurencyjnej cenie. Michał Cierlica, ING Bank Śląski SA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  23-03-2018 Naprawdę świetne szkolenie, jak najbardziej polecam :) Zbigniew Drzewiecki, Instytut Lotnictwa
 • 4.71/5

  Podstawy Oracle SQL

  07-03-2018 POLECAM Piotr Kluźniak, Toyota Bank Polska SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  23-02-2018 Duży plus dla trenera, który posiada wiedzę i potrafi ją przekazać Polecam! Paweł Sadurski, INNSOFT Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  23-02-2018 Świetne szkolenie dla zaawansowanych, tematyka zagadnień które miały być poruszone - wyczerpana, uzyskane odpowiedzi na wszystkie pytania. Maciej Mielniczuk, MasterCard Payment Transaction Services S.A.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  23-02-2018 Polecam osobom pracujacym Oracle , PL_SQL Prowadzacy odznaczyl sie duza wiedze , byl pomocny, odpowiadal na szczegolowe pytania. Piotr Piechut, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 4.74/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  21-02-2018 Szkolenie ciekawe uświadamiające w sposób bezpośredni jak coś działa wraz z elementami praktycznymi. Przemysław Burzyński, Comarch SA
 • 4.78/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  21-02-2018 Bardzo dobry trener i szkolenie, dowiedziałem się wiele przydatnych rzeczy na temat Tuningu SQL, które przydadzą mi się w pracy, polecam to jak i inne szkolenia z Andrzejem Klusiewiczem. Bartłomiej Sowiak, CGI Information Systems and Management Consultants (POLSKA) Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  Podstawy Oracle SQL

  07-02-2018 Super szkolenie. Serdecznie polecam! Marcin Puto, Jones Lang LaSalle Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  O hurtowniach danych ludzkim głosem – Budujemy hurtownię w środowisku Oracle

  02-02-2018 Szkolenie ciekawe, prowadzący ma dużą wiedzę, polecam. Joanna Mitłaszewska, CGI Information Systems and Management Consultants (POLSKA) Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  O hurtowniach danych ludzkim głosem – Budujemy hurtownię w środowisku Oracle

  02-02-2018 Bardzo fajne szkolenie. Same konkrety w pigułce. Polecam. Dariusz Poziarski, Accenture Services Sp. z.o.o
 • 4.71/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  26-01-2018 Duża dawka wiedzy. Szkolenie trafione w to czego szukałem. Jakub Zalewski, EDUBROKER Sp. z o.o.
 • 4.71/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  24-01-2018 Ciekawie przedstawione zagadnienie tuningu bazy danych Oracle. Paweł Bosek, Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o.
 • 4.71/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  24-01-2018 Bardzo dobre szkolenie. Duzo ciekawcyh informacji przedstawionych w przystepny sposob.Prowadzacy dal rade. Marcin Urbanek, Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  24-01-2018 szkolenie z zakresu tuningu to zawsze trudne wyzwanie więc tym bardziej gratulacje dla prowadzącego Przemysław Pozorski, Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  19-01-2018 Profesjonalnie prowadzone szkolenie, jestem bardzo zadowolony z udziału i zdobytej wiedzy, którą będę wykorzystywał w swojej pracy. Robert Kozdrój, KADE Dawid Kręcisz
 • 4.71/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  10-01-2018 Good job! Oleksandr Krupovych, Cersanit S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  10-01-2018 Przydatna wiedza, fajna atmosfera. Polecam! Angelika Rudzka, SmARt Consulting Angelika Rudzka
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-12-2017 Polecam, szkolenie prowadzone przez osobę z dużą wiedzą techniczną, w dobrym tempie, z wiedzą jakie funkcje najczęściej stosuje się w codziennej pracy. Marcin Łochowicz, Exence SA
 • 4.78/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-12-2017 Szkolenie super! Prowadzacy swietnie przygotowany merytorycznie, bardzo komunikatywny i pomocny. Jakub Gil, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-12-2017 Szkolenie bardzo profesjonalne, prowadzący - Rafał - osoba o ogromnej wiedzy z umiejętnością jej wydajnego przekazania w sposób interesujący i zrozumiały dla uczestnika Mateusz Tabor, Exence SA
 • 5.0/5

  Przygotowanie do Egzaminu Oracle OCA SQL i PL/SQL. Część pierwsza, zakres SQL

  22-12-2017 Naprawdę mogę polecić - kompetencje trenera niepodważalne, a szkolenie odbywa się w fajnej atmosferze. Łukasz Wójcik, Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-12-2017 Szkolenie prowadzone w miłej atmosferze. Bardzo dobry trener, posiadający fachową wiedzę z zakresu tematyki, której dotyczyło szkolenie, w przystępny sposób przekazujący tę wiedzę kursantom, otwarty na pytania, również te z tematyki wykraczającej poza zakres tematyczny szkolenia. Kamil Stasiak, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-12-2017 Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i klarowny. Prowadzący ma bardzo dużą wiedzę, więc na każde dodatkowe pytanie odpowiada bezproblemowo (nie ma spychologii jak często bywa u prowadzących na szkoleniach). Oliwia Jakobsche, Lidl Polska Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  15-12-2017 Bez problemu mogę polecić to szkolenie wszystkim którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu optymalizacji SQL. Prowadzący w fajny sposób prowadzi zajęcia, ciekawie, dużo przykładów które pomagają w zapamiętaniu poruszanych tematów. Piotr Kędzior, Asseco Poland S.A.
 • 4.92/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  13-12-2017 Polecam, szkolenie było przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzący był świetnie przygotowany i potrafił odpowiedzieć na każde pytanie. Ponadto dużo dobrych praktyk i wiedzy praktycznej. Maciej Jaruga, Ortec Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  13-12-2017 Świetny trener Kinga Szczepańska, Warsaw Mathematical Institute Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-12-2017 Bardzo kompetentnie i sprawnie. Polecam. Wojciech Damer, NetWorks! Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-12-2017 Kurs godny polecenia. Jacek Kordula, NetWorks! Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-12-2017 Bardzo dobra jakość zajęć, duża ilość ćwiczeń praktycznych, indywidualne podejście, zrozumiałe tłumaczenie zagadnień. Polecam. Małgorzata Balasińska, CAOLIN Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  01-12-2017 Bardzo fajne szkolenie. Polecam. Dominik Zurek, Luxoft Poland Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  01-12-2017 Polecam Piotr Skowron, Cersanit S.A.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  01-12-2017 Szkolenie na merytorycznie wysokim poziomie (zgodne z oczekiwaniami) ;) Aleksander Chowaniec, Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  01-12-2017 świetne szkolenie, polecam! Barbara Skrzypek, Luxoft Poland Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Programowanie w PL/SQL

  24-11-2017 Świetne szkolenie, profesjonalizm w każdym calu. Wojciech Rogman, Bank Zachodni WBK S.A.
 • 4.78/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  24-11-2017 Polecam szkolenie. Marcin Kędzierski, GetBack SA
 • 4.78/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  24-11-2017 Prowadzący szkolenie posiada ogromną wiedzę na temat baz danych Oracle Daniel Okoń, Nest Bank S.A.
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  17-11-2017 Bardzo pozytywnie oceniam udział w szkoleniu. Prowadzący z dużą wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym. Dużo przykładów i dobrych praktyk z codziennej administracji bazami danych. Marek Mikanowicz, Gmina Piła
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  17-11-2017 Adam Plinzner bardzo fajnie przekazuje informacje. Czytelnie i wyczerpująco. Serdecznie polecam. Mateusz Kurnyta, EKO-OKNA S.A.
 • 4.78/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  17-11-2017 Polecam - szkolenie przeprowadzone fachowo, duża ilość praktycznych informacji Bogusław Michalik, SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  17-11-2017 Dużo wiedzy ponad programowej, jestem zadowolony. Michał Tokarz,
 • 5.0/5

  Zaawansowane programowanie w PL/SQL

  15-11-2017 Z czystym sumieniem polecam szkolenie :-) Rafał Kuzar, Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA
 • 5.0/5

  Zaawansowane programowanie w PL/SQL

  15-11-2017 Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Prowadzący wykazał się zdolnościami pedagogicznymi i dużą wiedzą. Znał odpowiedź na każde pytanie. Mirosław Koprowski, Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  10-11-2017 Rzeczowo i fachowo... Jarosław Zbrojski, NEST BANK SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  10-11-2017 Szkolenie bardzo profesjonalne, szeroki zasob wiedzy, mala ilosc osob w grupie, doswiadczony prowadzacy. Marzena Golczyńska-Rydz, Nexio Management Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  09-11-2017 Profesjonalne szkolenie i bardzo kompetentni wykładowcy Radosław Mokrzecki, EDUBROKER Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  08-11-2017 Szkolenie profesjonalne, właściwe przekazanie swojej wiedzy przez prowadzącego. Polecam Michał Wikiera,
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  25-10-2017 Bardzo dobrze prowadzona. Prowadzący otwarty na propozycje . Znakomicie zna zagadnienia. Jacek Skawina, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA SA
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  20-10-2017 Dziękuję za szkolenie. Wiedza przekazana dosyć szybko, ale w jasny sposób. Pomimo tempa można nadążyć. Jan Grabowski, Warsaw Mathematical Institute Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  20-10-2017 Było super. Polecam ;) Katarzyna Olejnik, GetBack SA
 • 4.92/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  13-10-2017 Polecam. Dużo materiału, szkolenie w szybkim tempie. Dwa przykłady i ćwiczenie-zadanie. Szybka weryfikacja, czy wiedza dobrze przyswojona. Pyszne obiady :-) Agnieszka M., EduBroker Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  13-10-2017 Świetne podejście trenera do tematu. Tomasz K., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  13-10-2017 Bardzo fajne szkolenie oraz prowadzący. Szkolenie przeprowadzone rzetelnie i rzeczowo. Polecam. Łukasz K., OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  13-10-2017 Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Czas wykorzystany do maksimum, trener bardzo dobrze przygotowany. Polecam Jarosław P., EDUBROKER Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  13-09-2017 Świetna atmosfera, bardzo dobre przygotowanie trenera. Pan Andrzej świetnie tłumaczy i ma podejście do ludzi. Dużo wiedzy w krótkim czasie i postęp. Było miło. Polecam. Piotr L., Urząd Pracy m.st. Warszawy
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  11-09-2017 szkolenie przeprowadzone z dużą dbałością o szczegóły, zwięźle, duża ilość przerobionego materiału, duża wiedza trenera + wsparcie i dodatkowe materiały do nauki. polecam każdemu:) Mateusz M., MIRA Mateusz Moś
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-09-2017 Bardzo dobre szkolenie z Podstaw SQL oraz PL/SQL jak i wiedza trenera na wysokim poziomie. Polecam! Patryk R., Ampol-Merol Sp. z o.o.
 • 4.95/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-09-2017 Polecam Tomasz S., EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-09-2017 Bardzo fajne szkolenie, trener w bardzo dobry sposób przekazuje swoją wiedzę. Tomasz D., T-Mobile
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-09-2017 Miła atmosfera, dużo wiadomości, bardzo dobrze przekazana wiedza w przystępny sposób tempo dostosowane do grupy. Polecam Mikołaj B., OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-09-2017 było super! Marcin Włuka, Procter & Gamble Operations Polska
 • 4.71/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-09-2017 Świetne szkolenie z Oracle SQL. Zdecydowanie polecam Sergio de Arana Kondeja, ITI Neovision SA
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  30-08-2017 Polecam nie tylko użytkownikom zaawansowanym. Tomasz K., Asseco Poland S.A.
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  11-08-2017 :-) Paweł Nowakowski, Asseco Poland S.A.
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  11-08-2017 Szkolenie bardzo ciekawe, trener posiadający ogromną wiedzę, świetna atmosfera. Polecam! Łukasz S., Uniwersytet Zielonogórski
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  26-07-2017 Świetne szkolnie pod każdym względem - program/wiedza trenera/przekaz/atmosfera. Gorąco polecam. Michał B., Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  21-07-2017 Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie, prowadzący w czytelny sposób przekazywał wiedzę - jestem bardzo zadowolony i wszystkim polecam Tomasz P., ILS SP. z o.o.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Szkolenia otwarte 22 299 53 69
Szkolenia zamknięte i grupy 733 908 205
Napisz do nas

Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Skontaktuj się z nami:

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.