Informujemy, że w związku z sytuacją gospodarczą i wzrostem kosztów z dniem 15 sierpnia 2022 ceny szkoleń ulegną zmianie. Aktualny cennik szkoleń obowiązuje do 15.08.2022


Szkolenia MS SQL Server

by:
Dostępne szkolenia 23

Tutaj znajdziesz szkolenia z kategorii MS SQL Server. W ofercie mamy szkolenia z zakresu programowania, administracji, optymalizacji SQL i baz danych MS SQL a także hurtowni danych.

Co wyróżnia szkolenia MS SQL Server w JSystems?

 • Szkolenia na wysokim poziomie
 • Instruktorzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem
 • Znaczna część szkolenia to warsztaty
 • Gwarantowane terminy
 • Dużo ćwiczeń
 • Przystępne ceny


Terminy gwarantowane

Czy wiesz, że w ramach tej kategorii mamy
6 terminów gwarantowanych?
Pokaż

Skuteczność

W naszej pracy nadrzędną wartością jest skuteczność szkoleń. Jako programiści rozumiemy, że w nauce chodzi przede wszystkim o skuteczność. Wszystkie elementy procesu szkolenia, od doboru właściwego trenera do przemyślanej warsztatowej formuły są po to, by to osiągnąć. Doskonalimy się w tym od 2008 roku. Możesz więc na nas polegać!

SQL i programowanie

Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server
2 dni 4.89 Terminy online Terminy gwarantowane
Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:
 • Korzystać z podstawowych narzędzi developerskich dostarczanych przez Microsoft
 • Odpytywać bazę danych w celu pobrania danych
 • Tworzyć skomplikowane raporty na podstawie danych
 • Tworzyć i zarządzać obiektami niezbędnymi do przechowywania danych
 • Modyfikować, dodawać i kasować dane w sposób bezpieczny dla spójności danych.
Cena udziału w szkoleniu 1000 PLN netto
SQL dla średnio zaawansowanych w bazach danych Microsoft SQL Server
3 dni 4.89 Terminy online Terminy gwarantowane
Opis szkolenia:
W ramach szkolenia omawiane są nieco bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu posługiwania się językiem SQL, między innymi takie jak pisanie zapytań w oparciu o więcej niż jedną tabelę, modyfikacja danych w oparciu o inne tabele, operacje na zbiorach.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone dla osób, które już miały do czynienia do pisaniem prostych zapytań do bazy danych Oracle.
Cena udziału w szkoleniu 1500 PLN netto
Opis szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą złożonych zapytań T-SQL niezbędnych do wykonywana trudnych i złożonych analiz danych. Kurs poszerzy wiedzę dotyczącą funkcji okna oraz złożonych funkcji agregujących dane.

Adresaci:
Osoby wykonujące analizy danych, wyszukujące dane w sposób zaawansowany.
Cena udziału w szkoleniu 1000 PLN netto
Opis szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą złożonych zapytań T-SQL niezbędnych do wykonywana trudnych i złożonych analiz danych. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metody i techniki optymalizacji zapytań kierowanych do baz danych.

Adresaci:
Osoby wykonujące analizy danych, wyszukujące dane w sposób zaawansowany.
Cena udziału w szkoleniu 2000 PLN netto
Szkolenie dedykowane jest dla użytkowników końcowych, analityków danych oraz testerów oprogramowania, którzy potrzebują w miarę elastycznie i wydajnie analizować oraz syntezować informacje składowane w bazach danych Microsoft SQL Server. W ramach szkolenia omawiane są konstrukcje wybierające dane z wielu tabel, wykorzystywanie wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, operacje zbiorowe, podzapytania.
Cena udziału w szkoleniu 1500 PLN netto
Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:
 • Korzystać z podstawowych narzędzi developerskich dostarczanych przez Microsoft
 • Odpytywać bazę danych w celu pobrania danych
 • Tworzyć skomplikowane raporty na podstawie danych
 • Tworzyć i zarządzać obiektami niezbędnymi do przechowywania danych
 • Modyfikować, dodawać i kasować dane w sposób bezpieczny dla spójności danych.
Cena udziału w szkoleniu 2000 PLN netto
Szkolenie obejmujące elementy T-SQL umożliwiające tworzenie konstrukcji takich jak pętle, instrukcje warunkowe oraz zmienne. Przed rozpoczęciem tego kursu proponujemy zapoznanie się z wykorzystaniem SQL w bazach danych Microsoft SQL Server
Cena udziału w szkoleniu 1500 PLN netto
Opis szkolenia:
Szkolenie przedstawia wiedzę oraz techniki budowania baz danych. Dodatkowo kurs wprowadza deweloperów do zagadnień związanych z wydajnością baz danych oraz pisania wydajnych zapytań T-SQL.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone dla aktualnych lub przyszłych deweloperów chcących zdobyć lub usystematyzować wiedzę w zakresie budowy baz danych oraz wykorzystanie wbudowanych mechanizmów realizujących wymagania biznesowe.
Cena udziału w szkoleniu 2000 PLN netto
Opis szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą złożonych zapytań T-SQL niezbędnych do wykonywana trudnych i złożonych raportów.

Adresaci:
Osoby tworzące raporty, wyszukujące dane w sposób zaawansowany.
Cena udziału w szkoleniu 1500 PLN netto

Administracja

Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie w stanie:
 • Przygotować serwer bazy danych Microsoft SQL Server do działania
 • Przywrócić instancję do działania po pojawieniu się standardowych problemów
 • Zarządzać użytkownikami i ich uprawnieniami
 • Wykonywać kopie zapasowe bez przerywania działania instancji, oraz je przywracać
 • Szybko przywracać przypadkowo skasowane, źle zmodyfikowane dane do pierwotnego kształtu
 • Szybko przenosić dane pomiędzy serwerami oraz systemami
Cena udziału w szkoleniu 1500 PLN netto
Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie w stanie:
 • Przygotować serwer bazy danych Microsoft SQL Server do działania
 • Przywrócić instancję do działania po pojawieniu się standardowych problemów
 • Zarządzać użytkownikami i ich uprawnieniami
 • Wykonywać kopie zapasowe bez przerywania działania instancji, oraz je przywracać
 • Szybko przywracać przypadkowo skasowane, źle zmodyfikowane dane do pierwotnego kształtu
 • Szybko przenosić dane pomiędzy serwerami oraz systemami
Cena udziału w szkoleniu 2500 PLN netto
Opis szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metody i techniki administracji jak i optymalizacji baz danych.

Adresaci:
Szkolenie skierowanie jest do zaawansowanych użytkowników SQL Server pragnących poszerzyć umiejętności związane z zarządzaniem bazą danych.
Cena udziału w szkoleniu 2500 PLN netto
Opis szkolenia:
Szkolenia przedstawia wybrane aspekty pracy administratora w zakresie administracji SQL Server. W zależności od konfiguracji kursu, szkolenie przedstawia tematykę wysokiej dostępności oraz nowości SQL 2014 oraz SQL 2016 w zakresie administracji.

Adresaci:
Osoby, które są zainteresowani kursem powinni posiadać umiejętności w posługiwaniu się administracją baz danych oraz kilkuletnie doświadczenie administracyjne zarówno środowiskiem bazodanowym jak i systemu operacyjnego.
Cena udziału w szkoleniu 2500 PLN netto
Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie w stanie:
 • Zautomatyzować wiele rutynowych zadań związanych z administracją bazy danych
 • Zwiększyć wydajność, kończyć zadania gdy nie przebywa przy komputerze
 • Skonfigurować serwer do monitorowania procesów i czynności użytkowników
 • Skonfigurować planowanie automatycznych zadań
Cena udziału w szkoleniu 1000 PLN netto
Opis szkolenia:
Szkolenia przedstawia wybrane aspekty pracy administratora w zakresie administracji SQL Server ukierunkowanym na wysoką dostępność.

Adresaci:
Osoby, które są zainteresowani kursem powinni posiadać umiejętności w posługiwaniu się administracją baz danych oraz kilkuletnie doświadczenie administracyjne zarówno środowiskiem bazodanowym jak i systemu operacyjnego.
Cena udziału w szkoleniu 1000 PLN netto
Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie w stanie:
 • Skonfigurować środowisko kopii zapasowych
 • Wykonywać kopie zapasowe bez przerywania pracy instancji
 • Wykonywać kopie zapasowe i odtwarzać bazę danych nawet w przypadku bardzo poważnych awarii
 • Szybko przywracać przypadkowo skasowane, źle zmodyfikowane dane do pierwotnego kształtu
 • Przenosić bazy danych pomiędzy hostami
 • Zautomatyzować proces wykonywania kopii zapasowych
 • Zoptymalizować proces wykonywania kopii zapasowych pod kątem wydajności
Cena udziału w szkoleniu 1000 PLN netto

Tuning bazy i SQL

Opis szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metody i techniki optymalizacji baz danych. Kurs przedstawia takie zagadnienia jakie plany zapytań, indeksy oraz widoki dynamiczne.

Adresaci:
Szkolenie skierowanie jest do zaawansowanych użytkowników SQL Server pragnących poszerzyć umiejętności związane z optymalizacją baz danych i SQL Server. Kurs przeznaczony zarówno dla administratorów jak i programistów.
Cena udziału w szkoleniu 1000 PLN netto
Opis szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą metod i technik optymalizacji zapytań kierowanych do baz danych.

Adresaci:
Osoby wykonujące analizy danych, wyszukujące dane w sposób zaawansowany.
Cena udziału w szkoleniu 1000 PLN netto
Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:
 • Tworzyć efektywniejsze raporty i zapytania SQL
 • Monitorować wydajność serwera oraz zadbać o jego kondycję
 • Wykonać analizę planów zapytań pod kątem wskazania potencjalnych problemów
 • Zarządzać transakcjami,blokadami oraz unikać zakleszczeń
Cena udziału w szkoleniu 2000 PLN netto

Inne

Opis szkolenia:
Szkolenie wprowadzające w tematykę hurtowni danych. Kurs skupia się na pojęciach hurtowni danych, modelach baz danych a także na metodach zasilania hurtowni danych.

Adresaci:
Szkolenie skierowane do analityków oraz programistów hurtowni danych z wykorzystaniem SQL SERVER. Szkolenie wymaga znajomości baz danych SQL Server oraz T-SQL.
Cena udziału w szkoleniu 2500 PLN netto
Opis szkolenia:
Kurs przedstawia metody automatyzacji zadań za pomocą usługi SQL Server Agent a także konfiguracje alertów oraz notyfikacji.

Adresaci:
Kurs przeznaczony głównie do administratorów baz danych pragnących zautomatyzować swoje zadania oraz programistów, gdzie istotne jest zautomatyzowania procesów biznesowych zachodzących w SQL Server i nie tylko.
Cena udziału w szkoleniu 500 PLN netto
Opis szkolenia:
Kurs przedstawia możliwości narzędzia oraz pozwala na zdobycie umiejętności tworzenia raportów za pomocą Reporting Services oraz Report Buildera.

Adresaci:
Niezbędne jest doświadczenie w poruszaniu się po środowisku Windows Server oraz w zarządzaniu usługami. Umiejętność tworzenia kont dla usług systemowych i zarządzanie uprawnieniami.
Doświadczenie z SQL Server:
 • znajomość usługi SQL Server Agent
 • język Transact-SQL (SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE)
 • znajomość tabel systemowych
 • konta użytkowników w SQL Server.
 • Cena udziału w szkoleniu 1500 PLN netto
  Opis szkolenia:
  Szkolenie wprowadzające w tematykę hurtowni danych. Kurs skupia się na komponencie SQL Server o nazwie Integration Services, budowanie paczek oraz sposobach eksportu paczek do instancji SQL Server.

  Adresaci:
  Szkolenie skierowane do analityków oraz programistów ETL a także osób pracujących w projektach budowy hurtowni danych.
  Cena udziału w szkoleniu 1000 PLN netto

  Trenerzy kategorii MS SQL Server

  Sebastian Stasiak
  Przemysław Starosta

  Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL i programowania w języku T-SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   24-06-2022 Bardzo interesujące szkolenie, prowadzone w sposób bardzo przystępny. Robert Kowalczyk, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   11-03-2022 Pan Sebastian Stasiak jest wspaniałym trenerem. Z pełnym zaangażowaniem przekazuje wiedzę oraz swoje doświadczenie kursantom JSystems. Polecam szkolenie oraz trenera wszystkim osobom ceniącym sobie dobrą atmosferę na szkoleniach oraz lubiącym zadawać pytania :-) Jakub Tomasikiewicz, PGNiG SA
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   11-03-2022 Szkolenie, w którym wziąłem udział było na wysokim poziomie, w dużej mierze dzięki osobie Trenera Sebastiana. Andrzej Rygiel, PGNiG SA
  • 4.9/5

   Podstawy zapytań SQL i programowania w języku T-SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   19-11-2021 bardzo profesjonalne szkolenie. polecam Marta Gnacikowska, ING Business Shared Services B.V.
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL i programowania w języku T-SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   19-11-2021 Wiedza przekazana w sposób zrozumiały, przystępny dla każdego. Adam Pawłowski, Gmina Miejska Kraków
  • 5.0/5

   SQL dla średnio zaawansowanych w bazach danych Microsoft SQL Server

   11-11-2021 Super szkolenie, polecam :) Kamila Wójcik, Benefit Systems S.A.
  • 5.0/5

   SQL dla średnio zaawansowanych w bazach danych Microsoft SQL Server

   11-11-2021 Ciekawe i treściwe szkolenie. Tomasz Kupczak, TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Administracja serwerem baz danych Microsoft SQL Server + High Availability

   23-10-2021 Szkolenie owocne, konstruktywne. Prowadzący bardzo kompetentny, z bogatym i obszernym doświadczeniem, praktyk. Serdecznie polecam. Waldemar Tylicki, KUNERT Mobilheime Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Zaawansowane zapytania SQL i tuning zapytań w bazach Microsoft SQL Server

   24-09-2021 Jasno i przejrzyście przekazywana wiedza z zagadnień baz danych. Solidny 4 dniowy bootcamp uzupełniający wiedzę bez względu na poziom zaawansowania. Niccolo Isoli, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL i programowania w języku T-SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   24-08-2021 Pozdrawiam Pana Sebastiana!!! Życzę dalej tyle uśmiechu :) Nawet Pan sobie nie zdaje sprawy ile razy w ciągu tego czterodniowego szkolenia poprawił mi Pan humor :) PS. Podziwiam za zakres wiedzy! Mam nadzieje, że kiedyś opanuje SQLa w takim poziomie jak Pan - taki sobie podjęłam cel teraz! Troche mi to zajmie ale dojde do tego haha Wiktoria Pastor, Edubroker Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL i programowania w języku T-SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   24-08-2021 Bardzo profesjonalne szkolenie. Ogrom informacji przekazany w szybki ale bardzo logiczny i przyswajalny sposob, aczkolwiek troche za szybkie jak dla osob ktore nie mialy doswiadczenia w tej tematyce (a poziom jest podstawowy). Ogromna wiedza i doswiadczenie prowadzacego. Przekaz zachecajacy do kontynuacji nauki juz we wlasnym zakresie :) Monika Klimowicz, Edubroker Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL i programowania w języku T-SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   11-06-2021 Profesjonalne podejście do przygotowania oraz realizacji szkolenia. Szkolenie przeprowadzone w w odpowiednim tempie i bardzo rzeczowo. Patryk Ciskowski, Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL i programowania w języku T-SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   30-10-2020 bardzo dobry kurs, polecam Zygmunt Łosek, Marelli Sosnowiec Poland SP. Z O.O.
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL i programowania w języku T-SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   08-11-2019 Polecam Pana wykładowcę. Marek Skoczeń, Perun S.A.
  • 4.92/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   10-07-2019 Szkolenie w bardzo przyjemnej atmosferze. Prowadzący miał ogromną wiedzę. Polecam! Konrad Kozieł, ING Bank Śląski SA
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   10-07-2019 Serdecznie polecam szkolenie osobom, które dopiero zaczynają z MS SQL oraz tym, które kiedyś coś próbowały, ale nie do końca wychodziło. Świetne szkolenie oraz materiały, dobre podejście trenera, przerwy + obiady również na plus :) Mateusz Rak, ING Bank Śląski SA
  • 4.92/5

   Podstawy zapytań SQL i programowania w języku T-SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   22-03-2019 polecam szkolenia w firmie JSystems Jakub Poniatowski, AMIC Polska Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   06-02-2019 Bardzo dobre szkolenie Tomasz Gaworski, Jones Lang LaSalle Sp. z o.o.
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   05-12-2018 Polecam 100% Grzegorz Wieczorek, Nest Bank S.A.
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   05-12-2018 Polecam w 100% Łukasz Dziadkowicz, Nest Bank SA
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   05-06-2018 Polecam firmę Jsystems. Szkolenie profesjonalne, i praktyczne ,wykładowca który wie o czym mówi. Krystian Maciej Motała, Zespół Szkół Technologicznych im.Gen. Prof. S. Kaliskiego
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   31-05-2018 szybko, sprawnie, skutecznie w dobrej atmosferze Marcin Kucharski, AXA Życie TU SA
  • 4.85/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   30-05-2018 dziekuje za super szkolenie Grzegorz Gaj, AXA Życie TU SA
  • 5.0/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   30-05-2018 Wszystko OK Damian Gralewicz, WIPASZ SA
  • 4.92/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   30-05-2018 super szkolenie polecam Łukasz Jabłonowski, WIPASZ SA
  • 4.78/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   14-02-2018 Szkolenie z zapytań w Microsoft SQL Server na bardzo dobrym poziomie, zakres szkolenia został przedstawiony w sposób kompetentny. Polecam. Łukasz Jędrasik, ALD Automotive Polska Sp. z o.o.
  • 4.78/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   07-02-2018 Profesjonalny trener, dużo materiału, sporo przykładów praktycznych, zdecydowanie polecam! Mateusz Dygas, ALNA BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.
  • 4.71/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   07-02-2018 Fajne szkolenie, spoko prowadzący, serdecznie polecam. Mateusz Kowalczyk, CAOLIN Sp. z o.o.
  • 4.78/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   08-11-2017 Wszystko OK. Polecam Piotr Skuba, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • 4.71/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   30-08-2017 Przyjazna atmosfera, bardzo cierpliwy trener - dużo ćwiczeń praktycznych. Polecam Sylwia Ś., Capgemini Polska Sp. z.o.o
  • 4.71/5

   Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

   18-08-2017 Interesując, bardzo intensywny i wyczerpujący kurs. Pola Wojtasiewicz, ZeroChaos Sp. z o.o.

  Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

  Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

  Szkolenia otwarte 22 299 53 69
  Szkolenia zamknięte i grupy 733 908 205
  Napisz do nas

  Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Skontaktuj się z nami:

  Wiadomość wysłana

  Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

  Klikając OK wrócisz do formularza

  Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.