Szkolenia Oracle

by:
Dostępne szkolenia 29
Średnia ocena kursu Ocena pochodzi z ankiet 4.88/5

Słowniczek pojęć

SQL

Język zapytań do baz danych. Umożliwia pobieranie, dodawanie, edycję i kasowanie danych, jak również zarządzanie takimi strukturami jak tabele czy widoki. Tutaj w kontekście baz danych Oracle.

PL/SQL

Proceduralne rozszerzenie SQL w bazach danych Oracle. Umożliwia tworzenie własnych funkcji SQL, procedur, pakietów a także wyzwalaczy które reagują na zdarzenia w bazie danych.

Testy jednostkowe

Testy weryfikujące poprawność działania elementów programu.

Administracja bazami Oracle

Zbiór czynności związanych z zarządzaniem bazami danych, takich jak konfiguracja parametrów, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, wykonywanie kopii zapasowych i ich odtwarzanie w razie awarii etc.

ASM

Automatic Storage Management - system zarządzania zasobami dyskowymi dedykowany bazom danych Oracle. Znajomość tego rozwiązania jest niezbedna dla tworzenia skalowalnych środowisk klasy Enterprise.

Multitenant

Zaimplementowana przez Oracle konteneryzacja w ramach bazy danych.

Oracle Enterprise Manager

Webowe rozwiązanie firmy Oracle do zarządzania instancjami baz. Pozwala zarządzać, konserwować i optymalizować bazy Oracle.

HA

High Availability - system wysokiej niezawodności/dostępności. systemy informatyczne charakteryzujące się odpowiednio dostosowywaną: niezawodnością, dostępnością, wydajnością do specyficznych, zwykle krytycznych, zastosowań danego systemu. System komputerowy klasyfikowany jest jako wysokiej dostępności, jeśli jest niedostępny przez czas rzędu 5 minut w roku (dostępność od 99,999%, a mniej niż 99,9999% czasu)

RAC

Oracle Real Application Cluster - Oprogramowanie dostarczające możliwości HA i klastrowania w środowiskach baz danych Oracle.

Tuning baz danych

Zbiór czynności zmierzających do optymalizacji czasu wykonania zapytań SQL i ogólnej wydajności baz danych.

Hurtownia danych

Najczęściej zasilana cyklicznie baza danych której struktura i sposób działania ma wspierać działania z zakresu analizy danych.

Upgrade bazy danych

Podniesienie wersji bazy danych. Czynność bardzo ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności baz danych Oracle.

Oracle Apex

Środowisko low-code pozwalające "wyklikać" aplikację webową korzystającą z baz Oracle.

Terminy gwarantowane

Czy wiesz, że w ramach tej kategorii mamy
27 terminów gwarantowanych?
Pokaż

Standardy JSystems

 1. Wszyscy nasi trenerzy muszą być praktykami i osiągać średnią z ankiet minimum 4.75 na 5. Nie ma wśród nas trenerów-teoretyków. Każdy trener JSystems ma bogate doświadczenie komercyjne w zakresie tematów z których prowadzi szkolenia.
 2. Wszystkie szkolenia mają format warszatowy. Każde zagadnienie teoretyczne jest poparte rzędem warsztatów w ściśle określonym formacie.
 3. Terminy gwarantowane na 100%. Jeśli jakiś termin jest oznaczony jako gwarantowany, oznacza to że odbędzie się nawet jeśli część grupy wycofa się z udziału. Ryzyko ponosimy my jako organizator.
 4. Do każdego szkolenia które wymaga jakiegokolwiek oprogramowania dostarczamy skonfigurowane, gotowe hosty w chmurze. Dzięki temu uczestnik nie musi nic instalować na swoim komputerze (i bić się z blokadami korporacyjnymi). Połączenie następuje przez zdalny pulpit lub SSH - w zależności od szkolenia.

SQL i PL/SQL

Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle
5 dni 4.89/5 Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

Szkolenie w skrócie

Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji Oracle . Szkolenie rozpoczyna się od podstaw, obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL, ale też zagadnienia zaawansowane. Szkolenie zawiera między innymi techniki służące zaawansowanej analizie danych oraz optymalizacji zapytań.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 80 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • tworzyć złożone raporty wykorzystujące wiele tabel, grupowanie danych, podzapytania, operatory zbiorowe, funkcje wbudowane w bazy danych Oracle,
 • dodawać, kasować i aktualizować dane w tabelach,
 • przywracać stan danych do punktu w czasie po przypadkowym ich usunięciu lub skasowaniu,
 • tworzyć struktury takie jak tabele, widoki, linki bazodanowe,
 • wykonywać złożone analizy danych z wykorzystaniem funkcji analitycznych, wyrażeń regularnych, zapytań hierarchicznych, pivot i wielu innych,
 • odnaleźć „wąskie gardła” wydajnościowe w tworzonych zapytaniach SQL,
 • optymalizować zapytania pod kątem wydajności.

Dla kogo?

Dla osób które chcą poznać w sposób kompleksowy SQL w adaptacji Oracle od podstaw do zaawansowanych technik analizy danych. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących jak i tych, które już znają SQL, ale chciałyby poznać jego implementację w bazach Oracle.

To szkolenie jest też elementem bootcampu "Programista Oracle" - dowiedz się więcej.

Cena udziału w szkoleniu 3500 PLN netto
Podstawy SQL i PL/SQL
5 dni 4.82/5 Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

Szkolenie w skrócie

Przekrojowe, warsztatowe szkolenie z zakresu SQL i PL/SQL w bazach danych Oracle. Obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL od podstaw oraz rozwinięcie SQL o programowanie w języku PL/SQL. Programowanie w języku PL/SQL pozwoli uczestnikowi na tworzenie własnych funkcji SQL rozszerzając jego możliwości. Ponadto dzięki temu językowi uczestnik będzie potrafił tworzyć automatyczne procesy raportujące czy wyzwalacze uruchamiające się w reakcji na jakieś zdarzenie w bazie danych.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 80 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • tworzyć złożone raporty wykorzystujące wiele tabel, grupowanie danych, podzapytania, operatory zbiorowe, funkcje wbudowane w bazy danych Oracle,
 • dodawać, kasować i aktualizować dane w tabelach,
 • przywracać stan danych do punktu w czasie po przypadkowym ich usunięciu lub skasowaniu,
 • tworzyć struktury takie jak tabele, widoki, linki bazodanowe,
 • rozszerzać możliwości SQL o własne funkcje tworzone w języku PL/SQL,
 • tworzyć procedury przetwarzające dane,
 • tworzyć wyzwalacze reagujące automatycznie na wybrane zdarzenie np. aktualizację danych w tabeli,
 • tworzyć systemy składające się z wielu współpracujących podprogramów.

Dla kogo?

Dla osób które chcą poznać SQL w implementacji baz danych Oracle oraz PL/SQL w zakresie pozwalającym tworzyć własne funkcje, procedury składowane i wyzwalacze. Do nauki PL/SQL nie jest wymagana znajomość żadnego innego języka programowania. Wszystkie niezbędne pojęcia, takie jak instrukcje warunkowe czy pętle zostaną wyjaśnione na przykładzie kodu w PL/SQL.

Cena udziału w szkoleniu 3500 PLN netto
Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych NOWOŚĆ!
5 dni 4.78/5 Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

O szkoleniu w skrócie

Szkolenie obejmujące swoim zakresem zaawansowany SQL w wydaniu Oracle oraz zaawansowane aspekty programowania w PL/SQL. Z zakresu SQL omawiane są zagadnienia związane z zaawansowaną analizą danych w tym m.in. zapytania approximate top-n, match_recognize czy zdobywający coraz większą popularność – JSON . Uczestnicy poznają też tajniki optymalizacji zapytań w tym zaawansowane możliwości EXPLAIN PLAN i rozszerzone statystki. Omówiony zostanie też wpływ wywołań funkcji w SQL na wydajność oraz sposoby optymalizacji takich zapytań. Z zakresu PL/SQL omawiane są zagadnienia związane z budowaniem złożonych, skalowalnych rozwiązań i ich optymalizacją pod kątem wydajności min zaawansowane działania na kolekcjach oraz masowe przetwarzania danych. Przyjrzymy się również zaawansowanym strukturom takim jak obiekty JSON czy tabele polimorficzne.
Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 40 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • wydajnie ładować duże zbiory danych do bazy danych,
 • wykonywać złożone analizy danych z wykorzystaniem funkcji analitycznych, zapytań top-n i approximate top-n ,
 • znajdować wzorce w zbiorach danych z wykorzystaniem MATCH_RECOGNIZE,
 • wykorzystywać rozszerzone możliwości EXPLAIN PLAN i statystyk,
 • optymalizawać wywołania funkcji PL/SQL w SQL,
 • pracować na dokumentach w formacie JSON w SQL i PL/SQL,
 • tworzyć optymalny kod PL/SQL do wykorzystania w zapytaniach SQL,
 • wydajnie przetwarzać duże zbiory danych,
 • tworzyć tabele polimorficzne

Dla kogo?

Dla osób znających już podstawy SQL oraz PL/SQL, które chciałyby wynieść swoje umiejętności na wyższy poziom. Przed przystąpieniem do kursu zalecana jest znajomość poniższych zagadnień:

 • tworzenie zapytań SQL,
 • tworzenie poleceń DML,
 • tworzenie tabel,
 • znajomość podstawowych indeksów,
 • podstawowa znajomość triggerów,
 • tworzenie procedur i pakietów,
 • podstawowa znajomość kursorów w PL/SQL,
 • podstawowa znajomość pracy z kolekcjami w PL/SQL


Wskazane byłoby przed udziałem w tym szkoleniu ukończenie szkoleń:
 1. Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle
 2. Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle


Cena udziału w szkoleniu 4000 PLN netto
Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle
5 dni 4.91/5 Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

Szkolenie w skrócie

Kompleksowe, 5-cio dniowe warsztatowe szkolenie z zakresu PL/SQL od podstaw do technik zaawansowanych. Uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy języka PL/SQL, ale też techniki zaawansowane pozwalające przetwarzać dane wydajniej. Szkolenie pozwoli przygotować się między innymi do oprogramowania procesów ETL zasilających hurtownie danych. W ramach szkolenia omawiane są poza samym PL/SQL również techniki pozwalające pobierać dane z plików CSV i uruchamiać podprogramy PL/SQL automatycznie w wyznaczonych cyklach.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 80 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • rozszerzać możliwości SQL o własne funkcje tworzone w języku PL/SQL,
 • tworzyć procedury przetwarzające dane,
 • tworzyć wyzwalacze reagujące automatycznie na wybrane zdarzenie np. aktualizację danych w tabeli,
 • tworzyć złożone systemy składające się z wielu współpracujących podprogramów,
 • zasilać bazę danymi pochodzącymi z zewnętrznych źródeł,
 • oprogramować procesy ETL za pomocą języka PL/SQL,
 • zoptymalizować kod tworzonych programów pod kątem szybkości wykonania,
 • uruchomić automatyczne, cykliczne wywoływanie programów PL/SQL.

Dla kogo?

Dla osób które chcą poznać język PL/SQL w sposób kompleksowy od podstaw do technik zaawansowanych.

Do aktywnego uczestnictwa, ze względu na pojawiające się w trakcie warsztatów wykorzystanie języka SQL, niezbędna będzie znajomość przynajmniej podstaw języka SQL.

To szkolenie jest też elementem bootcampu "Programista Oracle" - dowiedz się więcej.

Cena udziału w szkoleniu 3500 PLN netto
Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL
5 dni 4.8/5 Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

O szkoleniu w skrócie

Szkolenie obejmujące swoim zakresem optymalizację SQL od podstaw i zaawansowane aspekty programowania w PL/SQL. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie potrafił zoptymalizować zapytania SQL oraz pozna techniki związane budowaniem w PL/SQL złożonych, skalowalnych rozwiązań i ich optymalizacją pod kątem wydajności.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • odnaleźć „wąskie gardła” wydajnościowe w tworzonych zapytaniach SQL i podprogramach PL/SQL,
 • odnaleźć najbardziej „zasobożerne” lub najdłużej trwające zapytania uruchamiane w bazie danych,
 • optymalizować zapytania pod kątem wydajności,
 • tworzyć złożone systemy w PL/SQL składające się z wielu współpracujących podprogramów,
 • zasilać bazę danymi pochodzącymi z zewnętrznych źródeł,
 • oprogramować procesy ETL za pomocą języka PL/SQL,
 • przetwarzać duże zbiory danych z użyciem PL/SQL w sposób możliwie najbardziej wydajny,
 • stosować dynamiczny SQL do produkowania generycznych i bezpiecznych rozwiązań,
 • uruchomić automatyczne, cykliczne wywoływanie programów PL/SQL.

Dla kogo?

Dla osób, które znają już podstawy SQL i PL/SQL a chciałyby wzbogacić swoje umiejętności o optymalizację zapytań oraz bardziej zaawansowane aspekty programowania w PL/SQL. Polecane zwłaszcza osobom, przed którymi stoi wyzwanie stworzenia złożonego, skalowalnego i wydajnego systemu przetwarzającego dane.

Cena udziału w szkoleniu 4000 PLN netto
Testy jednostkowe dla programistów PL/SQL
2 dni 5.0/5 Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

O szkoleniu w skrócie

Podczas szkolenia skupimy się na poznaniu i praktycznym wykorzystaniu testów jednostkowych, które są kluczowym etapem w zapewnianiu wysokiej jakości kodu. Dzięki nim możliwe jest eliminowanie błędów już we wczesnych fazach tworzenia oprogramowania, co przekłada się na minimalizację kosztów związanych z naprawą problemów.

Ponadto, szczególną uwagę poświęcimy narzędziu utPLSQL. Narzędzie utPLSQL jest narzędziem dedykowanym do testów baz danych Oracle: SQL i PL/SQL. Wykorzystanie tego rozwiązania ułatwia nie tylko proces testowania, ale także znacząco obniża koszty z nim związane. Przećwiczymy techniki wykorzystania utPLSQL w praktyce, pokazując, jak efektywnie korzystać z jego możliwości.

Zapoznamy się również z metodologią TDD, która łączy proces testowania i implementacji w integralną część. Warto zaznaczyć, że choć testy jednostkowe bywają postrzegane jako czasochłonne i kosztowne, nasze szkolenie pokaże, że z odpowiednim podejściem i narzędziami, proces ten może być bardzo efektywny.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
 • przygotować przypadki testowe,
 • utworzyć testowalny kod PL/SQL,
 • tworzyć oprogramowanie w metodologii TDD,
 • tworzyć testy jednostkowe z wykorzystaniem narzędzia utPLSQL

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane do programistów PL/SQL na każdym poziomie zaawansowania, którzy chcieliby podnieść jakość tworzonego kodu. Wdrożenie testów jednostkowych w proces tworzenia oprogramowania to duże wyzwanie, jednak warte wysiłku. Testy jednostkowe umożliwiają znaczną redukcję błędów jeszcze w fazie implementacji, co nie tylko zmniejsza koszty fazy implementacji i testów, ale także koszty wytworzenia całego oprogramowania.

Cena udziału w szkoleniu 1800 PLN netto
Zaawansowany PL/SQL w praktyce
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

O szkoleniu w skrócie

Szkolenie jest skierowana do osób znających język PL/SQL w stopniu średniozaawansowanym i zaawansowanym. Na szkoleniu zostaną omówione najlepsze techniki programowania w PL/SQL wraz z praktycznymi przykładami. Uczestnik pozna optymalne metody ładowania, aktualizacji i udostępniania danych oraz techniki projektowania wydajnych procesów przetwarzania danych w PL/SQL. Zajęcia zostaną poprowadzone w formie warsztatów a nacisk będzie położony na efektywne zastosowanie PL/SQL do rozwiązania praktycznych problemów.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
 • utworzyć wydajny proces ładowania i aktualizacji danych
 • efektywnie udostępnić dane z PL/SQL
 • tworzyć optymalny kod PL/SQL do wykorzystania w zapytaniach SQL
 • zaprojektować wydajny proces przetwarzania danych w PL/SQL
 • zoptymalizować kod PL/SQL
 • wydajnie przetwarzać duże zbiory danych

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane do średniozaawansowanych i zaawansowanych programistów PL/SQL, którzy chcieliby poznać najbardziej wydajne z praktycznego punktu widzenia techniki pracy z dużymi wolumenami danych w PL/SQL. Nacisk szkolenia położony jest na poznanie najlepszych i najbardziej optymalnych technik ładowania, aktualizacji i udostępniania danych oraz tworzenie wydajnych procesów przetwarzania danych. Na szkoleniu poznamy sposoby wykorzystania tych technik do rozwiązywania praktycznych problemów.

Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto

Administracja

Zaawansowana administracja bazami danych Oracle
4 dni 4.98/5 Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

O szkoleniu w skrócie

Poznaj zaawansowane zagadnienia z zakresu administracji bazami danych Oracle. Od MultiTenant, przez szyfrowanie, zaawansowane zagadnienia backup&recovery, aż po high availability i Oracle Cloud Infrastructure.

Szkolenie prowadzi praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem jako DBA i ścianą certyfikatów. Jest przy tym całkiem sympatyczny ;)

Szkolenie pozwala uczestnikom na nowo zdefiniować rolę jaką pełni Senior Oracle DBA w firmie - jak wpasować go w strukturę zarządzania, jak ważny jest dla biznesu na każdym etapie decyzyjnym i wykonawczym w obszarze IT. Każde dotykane zagadnienie jest omawiane w kontekście rzeczywistej przydatności i analizowane koszt-efekt na przykładach z życia. Trener buduje w studentach nawyki mające na celu zapewnienie trwałości i stabilności dostarczania usługi bazodanowej w optymalny finansowo sposób - a tym samym budowania swojej pozycji wartościowych i kompetentnych profesjonalistów.

W trakcie szkolenia przy każdym z trenowanych obszarów wiedzy prowadzący prezentuje przykładowe pytania z rozmów o pracę, które usłyszał lub sam zadawał przesłuchując kandydatów.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują nie tylko standardowe materiały ale również zbudowaną w trakcie szkolenia indywidualną bazę praktycznej wiedzy (linki, numery dokumentów Oracle Support, gotowe polecenia i skrypty). Dodatkowo uczestnikom przekazywana jest maszyna wirtualna z zainstalowanymi binariami Oracle, gotowa do osadzenia na prywatnych komputerach by uczestnicy mogli usystematyzować i pogłębiać zdobyte na szkoleniu umiejętności bez potrzeby eksperymentowania na produkcyjnych środowiskach.Prowadzący szkolenie: Paweł AdamskiMagister Inżynier Paweł Adamski - Oracle Database Administrator z bez mała dwudziestoletnim doświadczeniem, praktykujący na co dzień etatowo w międzynarodowych korporacjach. Absolwent Polsko-Japońskiego Instytutu Technologii Informatycznych oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Mierzy się z niemal wszystkimi aspektami tematyki baz danych Oracle – od projektowania, przez instalacje, zabezpieczenia, performance tuning, trouble shooting i consulting jako Senior Matter Expert w dużych projektach. W przerwach od pracy etatowej prowadzi szkolenia ze swojej dziedziny skupiając się na przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać na co dzień. Swoją wiedzę i doświadczenie potwierdza licznymi certyfikatami: Oracle Cloud Infrastructure Certified Architect Professional, Oracle Autonomous Database Cloud Certified Specialist, Oracle Cloud Infrastructure Certified Cloud Operations Associate, Amazon Web Services (AWS) Certified Cloud Practitioner, Oracle Database 19c Administrator Certified Professional (OCP 19c), Oracle Database 12c Administrator Certified Professional (OCP 12c), Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP 11g), Oracle Database 10g Administrator Certified Professional (OCP 10g), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning, Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Data Guard Administrator (OCE DataGuard12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: RAC and Grid Administrator (OCE RAC12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Maximum Availability, Oracle Certified Expert, Oracle Database 11g: Performance Tuning (OCE PERF11g), Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters 11g (OCE RAC11g), Red Hat Delivery Specialist – Automation I and II (Ansible), ITIL Foundation v3.

Cena udziału w szkoleniu 3500 PLN netto

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych Oracle posiadających już pewne doświadczenie (jako przygotowanie polecamy nasze szkolenie Administracja Bazami Banych Oracle). W ramach szkolenia omawiane są zagadnienia związane z Automatic Storage Management – dostarczanym przez Oracle systemem zarządzania zasobami dyskowymi dedykowany pod Bazy Danych Oracle. Poruszany jest pełen zakres tematyki – od architektury przez przygotowanie infrastruktury, instalację i konfigurację aż po zarządzanie i wykorzystanie ASM w codziennej pracy. Duży nacisk położony jest na praktyczne warsztaty oparte o realne doświadczenia Administratorów Baz Danych Oracle, w ramach których uczestnicy ćwiczą wszystkie zagadnienia poruszane na szkoleniu i otrzymują rzeczywiste przygotowanie do podjęcia pracy z ASM.Prowadzący szkolenie: Paweł AdamskiMagister Inżynier Paweł Adamski - Oracle Database Administrator z bez mała dwudziestoletnim doświadczeniem, praktykujący na co dzień etatowo w międzynarodowych korporacjach. Absolwent Polsko-Japońskiego Instytutu Technologii Informatycznych oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Mierzy się z niemal wszystkimi aspektami tematyki baz danych Oracle – od projektowania, przez instalacje, zabezpieczenia, performance tuning, trouble shooting i consulting jako Senior Matter Expert w dużych projektach. W przerwach od pracy etatowej prowadzi szkolenia ze swojej dziedziny skupiając się na przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać na co dzień. Swoją wiedzę i doświadczenie potwierdza licznymi certyfikatami: Oracle Cloud Infrastructure Certified Architect Professional, Oracle Autonomous Database Cloud Certified Specialist, Oracle Cloud Infrastructure Certified Cloud Operations Associate, Amazon Web Services (AWS) Certified Cloud Practitioner, Oracle Database 19c Administrator Certified Professional (OCP 19c), Oracle Database 12c Administrator Certified Professional (OCP 12c), Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP 11g), Oracle Database 10g Administrator Certified Professional (OCP 10g), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning, Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Data Guard Administrator (OCE DataGuard12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: RAC and Grid Administrator (OCE RAC12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Maximum Availability, Oracle Certified Expert, Oracle Database 11g: Performance Tuning (OCE PERF11g), Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters 11g (OCE RAC11g), Red Hat Delivery Specialist – Automation I and II (Ansible), ITIL Foundation v3.

Cena udziału w szkoleniu 1600 PLN netto
Upgrade baz Oracle w wersji 11g do 12c/18c/19c
2 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych Oracle posiadających już pewne doświadczenie (jako przygotowanie polecamy nasze szkolenie Administracja Bazami Banych Oracle i Administracja Bazami Banych Oracle II). W ramach szkolenia omawiane są zagadnienia związane z upgrade – procesem aktualizacji Bazy Danych Oracle do najnowszej wersji rynkowej 19c. Poruszany jest pełen zakres tematyki – od rozważań biznesowych na temat planowania upgrade przez przygotowanie środowisk testowych do sprawdzania poprawności działania aplikacji aż po wykonanie samego upgrade w najbardziej zaawansowanej formie. Duży nacisk położony jest na praktyczne warsztaty oparte o realne doświadczenia Administratorów Baz Danych Oracle, w ramach których uczestnicy ćwiczą wszystkie zagadnienia poruszane na szkoleniu i otrzymują rzeczywiste przygotowanie do podjęcia projektów upgrade Baz Danych Oracle.Prowadzący szkolenie: Paweł AdamskiMagister Inżynier Paweł Adamski - Oracle Database Administrator z bez mała dwudziestoletnim doświadczeniem, praktykujący na co dzień etatowo w międzynarodowych korporacjach. Absolwent Polsko-Japońskiego Instytutu Technologii Informatycznych oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Mierzy się z niemal wszystkimi aspektami tematyki baz danych Oracle – od projektowania, przez instalacje, zabezpieczenia, performance tuning, trouble shooting i consulting jako Senior Matter Expert w dużych projektach. W przerwach od pracy etatowej prowadzi szkolenia ze swojej dziedziny skupiając się na przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać na co dzień. Swoją wiedzę i doświadczenie potwierdza licznymi certyfikatami: Oracle Cloud Infrastructure Certified Architect Professional, Oracle Autonomous Database Cloud Certified Specialist, Oracle Cloud Infrastructure Certified Cloud Operations Associate, Amazon Web Services (AWS) Certified Cloud Practitioner, Oracle Database 19c Administrator Certified Professional (OCP 19c), Oracle Database 12c Administrator Certified Professional (OCP 12c), Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP 11g), Oracle Database 10g Administrator Certified Professional (OCP 10g), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning, Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Data Guard Administrator (OCE DataGuard12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: RAC and Grid Administrator (OCE RAC12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Maximum Availability, Oracle Certified Expert, Oracle Database 11g: Performance Tuning (OCE PERF11g), Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters 11g (OCE RAC11g), Red Hat Delivery Specialist – Automation I and II (Ansible), ITIL Foundation v3.

Cena udziału w szkoleniu 1600 PLN netto
Multitenant w bazach danych Oracle
2 dni 4.99/5 Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych Oracle posiadających już pewne doświadczenie (jako przygotowanie polecamy nasze szkolenie Administracja Bazami Banych Oracle). W ramach szkolenia omawiane są zagadnienia związane z architekturą Multitenant – zaimplementowaną przez Oracle konteneryzacją w ramach bazy danych, która obecnie jest interesującą opcją a w najbliższej wersji Baz Danych Oracle będzie stałym/obowiązkowym elementem. Poruszany jest pełen zakres tematyki – od architektury przez instalację nowej bazy w trybie Multitenant, nawigację, elementy performance i bezpieczeństwa aż po klonowanie i przenoszenie baz typu pluggable. Duży nacisk położony jest na praktyczne warsztaty oparte o realne doświadczenia Administratorów Baz Danych Oracle, w ramach których uczestnicy ćwiczą wszystkie zagadnienia poruszane na szkoleniu i otrzymują rzeczywiste przygotowanie do podjęcia pracy z Multitenant.Prowadzący szkolenie: Paweł AdamskiMagister Inżynier Paweł Adamski - Oracle Database Administrator z bez mała dwudziestoletnim doświadczeniem, praktykujący na co dzień etatowo w międzynarodowych korporacjach. Absolwent Polsko-Japońskiego Instytutu Technologii Informatycznych oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Mierzy się z niemal wszystkimi aspektami tematyki baz danych Oracle – od projektowania, przez instalacje, zabezpieczenia, performance tuning, trouble shooting i consulting jako Senior Matter Expert w dużych projektach. W przerwach od pracy etatowej prowadzi szkolenia ze swojej dziedziny skupiając się na przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać na co dzień. Swoją wiedzę i doświadczenie potwierdza licznymi certyfikatami: Oracle Cloud Infrastructure Certified Architect Professional, Oracle Autonomous Database Cloud Certified Specialist, Oracle Cloud Infrastructure Certified Cloud Operations Associate, Amazon Web Services (AWS) Certified Cloud Practitioner, Oracle Database 19c Administrator Certified Professional (OCP 19c), Oracle Database 12c Administrator Certified Professional (OCP 12c), Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP 11g), Oracle Database 10g Administrator Certified Professional (OCP 10g), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning, Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Data Guard Administrator (OCE DataGuard12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: RAC and Grid Administrator (OCE RAC12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Maximum Availability, Oracle Certified Expert, Oracle Database 11g: Performance Tuning (OCE PERF11g), Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters 11g (OCE RAC11g), Red Hat Delivery Specialist – Automation I and II (Ansible), ITIL Foundation v3.

Cena udziału w szkoleniu 1600 PLN netto

Szkolenie przeznaczone jest dla Administratorów Baz Danych Oracle z doświadczeniem (w ramach przygotowania polecamy nasze szkolenia z Administracji Bazami Danych Oracle), architektów i menadżerów IT. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do w pełni świadomego i wartościowego brania udziału w procesie zabezpieczania danych w firmie zarówno przed zdarzeniami losowymi jak i celowymi atakami z wewnątrz lub zewnątrz. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat technologii oferowanych przez Oracle oraz znał różnice w funkcjonalności i kosztach wdrożenia każdej z tych technologii. Poza nabraniem szerokiej perspektywy, zdobyciem odpowiednich narzędzi pomagających w rozmowach „z biznesem” uczestnicy również będą w praktyce planować strategie backup/restore i ćwiczyć je na działających bazach danych.

Plan szkolenia obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • Zrozumienie roli DBA w procesie przygotowania założeń Polityki Bezpieczeństwa firmy oraz jej wdrażania w praktyce
 • Restore Point Objective oraz Restore Time Objective w zderzeniu z kosztami finansowymi
 • Strategia realizacji paczowań oraz upgrade baz danych na przestrzeni czasu z uwzględnieniem planów ofertowych Oracle oraz możliwości dostawców aplikacji
 • Wpływ infrastruktury na bazpieczeństwo Baz Danych Oracle
 • Szczegółowe omówienie Oracle Maximum Availability Architecture oraz realnych scenariuszy zastosowania:
  • Automatic Storage Management
  • Real Application Clusters
  • Standard Edition High Availability
  • Data Guard / Snapshot Standby / Active Data Guard
 • Warsztaty z zaawansowanych scenariuszy RMAN backup/restore obejmujące między innymi takie przypadki jak:
  • Ciągły i niespójny backup plików hurtowni danych z uwzględnieniem wąskich okien czasowych
  • Bezterminowy backup wybranych przestrzeni umożliwiający ich fizyczne skasowanie z dysku do czasu potrzeby odczytania danych
  • Naprawa „corrupted blocks”
 • Szyfrowanie warstwy sieciowej „On Transit”
 • Transparent Data Encryption „In Rest”


Prowadzący szkolenie: Paweł AdamskiMagister Inżynier Paweł Adamski - Oracle Database Administrator z bez mała dwudziestoletnim doświadczeniem, praktykujący na co dzień etatowo w międzynarodowych korporacjach. Absolwent Polsko-Japońskiego Instytutu Technologii Informatycznych oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Mierzy się z niemal wszystkimi aspektami tematyki baz danych Oracle – od projektowania, przez instalacje, zabezpieczenia, performance tuning, trouble shooting i consulting jako Senior Matter Expert w dużych projektach. W przerwach od pracy etatowej prowadzi szkolenia ze swojej dziedziny skupiając się na przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać na co dzień. Swoją wiedzę i doświadczenie potwierdza licznymi certyfikatami: Oracle Cloud Infrastructure Certified Architect Professional, Oracle Autonomous Database Cloud Certified Specialist, Oracle Cloud Infrastructure Certified Cloud Operations Associate, Amazon Web Services (AWS) Certified Cloud Practitioner, Oracle Database 19c Administrator Certified Professional (OCP 19c), Oracle Database 12c Administrator Certified Professional (OCP 12c), Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP 11g), Oracle Database 10g Administrator Certified Professional (OCP 10g), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning, Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Data Guard Administrator (OCE DataGuard12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: RAC and Grid Administrator (OCE RAC12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Maximum Availability, Oracle Certified Expert, Oracle Database 11g: Performance Tuning (OCE PERF11g), Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters 11g (OCE RAC11g), Red Hat Delivery Specialist – Automation I and II (Ansible), ITIL Foundation v3.

Cena udziału w szkoleniu 2700 PLN netto
Oracle Real Application Cluster (RAC)
4 dni 4.93/5 Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy administratora o zagadnienia związane z RAC, ASM i Clusterware.

Prowadzący szkolenie: Paweł AdamskiMagister Inżynier Paweł Adamski - Oracle Database Administrator z bez mała dwudziestoletnim doświadczeniem, praktykujący na co dzień etatowo w międzynarodowych korporacjach. Absolwent Polsko-Japońskiego Instytutu Technologii Informatycznych oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Mierzy się z niemal wszystkimi aspektami tematyki baz danych Oracle – od projektowania, przez instalacje, zabezpieczenia, performance tuning, trouble shooting i consulting jako Senior Matter Expert w dużych projektach. W przerwach od pracy etatowej prowadzi szkolenia ze swojej dziedziny skupiając się na przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać na co dzień. Swoją wiedzę i doświadczenie potwierdza licznymi certyfikatami: Oracle Cloud Infrastructure Certified Architect Professional, Oracle Autonomous Database Cloud Certified Specialist, Oracle Cloud Infrastructure Certified Cloud Operations Associate, Amazon Web Services (AWS) Certified Cloud Practitioner, Oracle Database 19c Administrator Certified Professional (OCP 19c), Oracle Database 12c Administrator Certified Professional (OCP 12c), Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP 11g), Oracle Database 10g Administrator Certified Professional (OCP 10g), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning, Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Data Guard Administrator (OCE DataGuard12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: RAC and Grid Administrator (OCE RAC12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Maximum Availability, Oracle Certified Expert, Oracle Database 11g: Performance Tuning (OCE PERF11g), Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters 11g (OCE RAC11g), Red Hat Delivery Specialist – Automation I and II (Ansible), ITIL Foundation v3.

Cena udziału w szkoleniu 3600 PLN netto

Optymalizacja/Tuning

O szkoleniu w skrócie

Kompleksowe szkolenie: Tuning wydajności SQL w bazach danych Oracle to intensywny kurs skoncentrowany na optymalizacji zapytań SQL oraz procesów ładowania danych w środowisku Oracle. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zaawansowanych technik optymalizacji, identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością w bazach danych Oracle.

Podczas szkolenia zostaną omówione kluczowe aspekty wpływające na wydajność zapytań, takie jak podstawy architektury i struktury baz danych Oracle, działanie optymalizatora regułowego i kosztowego, efektywne wykorzystanie indeksów a także naliczanie statystyk i histogramów. Uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat analizy planów wykonania zapytań oraz poznają zaawansowane możliwości explain plan.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają skuteczne metody optymalizacji zapytań wykorzystujących funkcje PL/SQL oraz zyskają umiejętności optymalizacji procesów ładowania danych.

Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane poprzez serię ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na pełne zrozumienie zasad działania stosowanych technik, co pozwoli uczestnikom na ich efektywne i świadome wykorzystywanie w praktyce.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • poprawić struktury obiektów bazy danych w celu otrzymania lepszej wydajności,
 • zoptymalizować zapytanie SQL,
 • zoptymalizować zapytanie wykorzystujące funkcje PL/SQL,
 • zoptymalizować procesy ładowania danych,
 • naliczać statystyki i histogramy,
 • stosować zaawansowane statystyki,
 • analizować plany wykonania zapytań z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości EXPLAN PLAN
 • obserwować sesję za pomocą SQL Trace i znajdować nieptymalne zapytania,
 • tworzyć widoki zmaterializowane,
 • tworzyć spartycjonowane tabele

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów Oracle oraz wszystkich osób pracujących z bazami danych, które chcą poznać metody optymalizacji zapytań SQL. Adresowane jest zarówno do początkujących, którzy chcą zdobyć solidne podstawy, jak i do zaawansowanych użytkowników, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i opanować zaawansowane techniki optymalizacji.


Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto

Tematyka szkolenia obejmuje przegląd wszystkich aspektów pracy z bazami danych Oracle pod kątem wydajności. Szkolenie przeznaczone jest dla architektów/projektantów, developerów i administratorów baz danych Oracle, chcących poznać architekturę baz oraz bogaty zestaw mechanizmów i narzędzi. Kurs umożliwia między innymi poszerzenie wiedzy w zakresie poprawnego wykorzystania możliwości oferowanych przez najnowocześniejszy silnik bazy relacyjnej, optymalnego ustawienia konfiguracji poszczególnych komponentów począwszy od systemu operacyjnego, połączenia z aplikacją aż po konkretne parametry instancji.

Zrozumiesz jak decyzje na każdym szczeblu (od etapu analizy i projektu aż po kodowanie) mają wpływ na prędkość działania aplikacji opartych o bazę Oracle. Nauczysz się technik, poznasz narzedzia i metod wykrywania optymalnych ustawień i implementowania. Dodatkowo poznasz wewnętrzne sposoby działania bazy, pojęcia i narzędzia związane z tą tematyką oraz zdobędziesz wiedzę w zakresie zaawansowanych mechanizmów jakie baza danych Oracle udostępnia w obszarze wydajnej utylizacji zasobów.

Głównym celem zajęć jest nauczenie Cię patrzenia z szerokiej perspektywy na wydajność pracy całego systemu informatycznego przez pryzmat wydajności bazy, radzenia sobie z problemami wydajnościowymi, ich namierzania, analizy, diagnozy i rozwiązywanie poprzez optymalizację każdego z możliwych obszarów. Szkolenie obejmuje wiedzę zarówno z monitorowania bazy i działania proaktywnego jak i szybkiego wykrywania aktualnych źródeł opóźnień i działania reaktywnego. Poznasz metodologię procesowania poleceń SQL przez silnik bazy i nauczysz się interpretacji planów wykonania oraz sposobów na ich tuning.Prowadzący szkolenie: Paweł AdamskiMagister Inżynier Paweł Adamski - Oracle Database Administrator z bez mała dwudziestoletnim doświadczeniem, praktykujący na co dzień etatowo w międzynarodowych korporacjach. Absolwent Polsko-Japońskiego Instytutu Technologii Informatycznych oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Mierzy się z niemal wszystkimi aspektami tematyki baz danych Oracle – od projektowania, przez instalacje, zabezpieczenia, performance tuning, trouble shooting i consulting jako Senior Matter Expert w dużych projektach. W przerwach od pracy etatowej prowadzi szkolenia ze swojej dziedziny skupiając się na przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać na co dzień. Swoją wiedzę i doświadczenie potwierdza licznymi certyfikatami: Oracle Cloud Infrastructure Certified Architect Professional, Oracle Autonomous Database Cloud Certified Specialist, Oracle Cloud Infrastructure Certified Cloud Operations Associate, Amazon Web Services (AWS) Certified Cloud Practitioner, Oracle Database 19c Administrator Certified Professional (OCP 19c), Oracle Database 12c Administrator Certified Professional (OCP 12c), Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP 11g), Oracle Database 10g Administrator Certified Professional (OCP 10g), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning, Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Data Guard Administrator (OCE DataGuard12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: RAC and Grid Administrator (OCE RAC12c), Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Maximum Availability, Oracle Certified Expert, Oracle Database 11g: Performance Tuning (OCE PERF11g), Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters 11g (OCE RAC11g), Red Hat Delivery Specialist – Automation I and II (Ansible), ITIL Foundation v3.

Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto

Hurtownie danych

Oracle Apex

Programowanie w Oracle Apex
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej

O szkoleniu

Kompleksowe szkolenie wprowadzające do technologii Oracle Application Express (APEX) - platformy low-code oferowanej przez Oracle. Szkolenie pozwala na zrozumienie i zastosowanie szerokiej gamy narzędzi i technik dostępnych w środowisku APEX, oraz zrozumienie na czym polega tworzenie aplikacji na platformie typu low-code. Program obejmuje:

 • Zapoznanie z Oracle APEX
 • Tworzenie i zarządzanie aplikacjami w środowisku on-prem i cloud
 • Podstawy bezpieczeństwa
 • Integracja i rozbudowa
 • Narzędzia developerskie
 • Deployment i administracja

Cel szkolenia

Rozpoczęcie pracy w środowisku Oracle APEX i umożliwienie uczestnikowi tworzenie własnych rozwiazań - od prostych aplikacji na podstawie arkusza Excel, po rozbudowane rozwiązania korzystające z baz danych Oracle. Zapoznanie z narzędziami dla developerów oraz podstawami administracji i bezpieczeństwa. Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? Adresatami szkolenia są developerzy, administratorzy baz danych, a także osoby nie mające dużego doświadczenia w programowaniu (np. analitycy), które chcą nauczyć się używania platformy low-code od firmy Oracle i tworzyć aplikacje webowe w Oracle APEX.

Co usprawnisz w swojej pracy?

Poznasz podstawową platformę low-code oferowaną przez firmę Oracle, dzięki czemu stworzysz aplikacje nawet 10 razy szybciej niż przy wykorzystaniu standardowych języków programowania. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia i administrowania aplikacjami w Oracle APEX. Opanujesz narzędzia developerskie i nauczysz się integrować aplikacje z różnymi usługami i innymi systemami w Twojej firmie.

Gdzie użyjesz nabytej wiedzy?

Jeżeli w Twojej firmie wykorzystywane są bazy dane Oracle, Oracle Cloud lub jakiekolwiek produkty tej firmy (np. Oracle EBS, Oracle Fusion), znajomość APEXa pozwoli Ci na budowę pełnoprawnych aplikacji i systemów web, w oparciu o platformę low-code. Co więcej, istniejące aplikacje mogą być w prosty sposób rozbudowywane, wykorzystując dane w nich istniejące (np. nowy proces, który do tej pory nie był pokryty w firmowym EBS). Oracle APEX jest także często wykorzystywany jako platforma do migracji aplikacji napisanych w Oracle Forms, a jako pełnoprawna platforma typu low-code może być także wykorzystywana do tworzenia całkowicie nowych rozwiązań, a także start-upów.

Czego się nauczysz?

Zrozumiesz architekturę i zasady działania Oracle APEX. Nauczysz się tworzyć aplikacje aplikacje, zarządzać danymi, korzystać z narzędzi developerskich i zabezpieczać aplikacje. Zrozumiesz na czym polega low-code i jak tworzyć aplikacje 10 razy szybciej.

Oracle APEX

Platforma low-code do tworzenia aplikacji webowych oparta na bazie danych Oracle. Podstawowe narzędzie do tworzenia aplikacji w samym Oracle, oraz najpopularniejsza platforma tego typu wśród najwiekszych firm na świecie. Umożliwia szybkie tworzenie rozbudowanych aplikacji, bez potrzeby pisania kodu od podstaw. Zwykle wykorzystywana do tworzenia nowych aplikacji w środowiskach on-prem oraz cloud, rozbudowywania istniejących systemów Oracle (np. Oracle EBS) oraz migracji aplikacji typu legacy (np. Oracle Discoverer, Oracle Cloud, Oracle ADF). Prowadzący szkolenie

Prowadzący

Zespół Pretius Low-code - jedna z największych na świecie firm wykorzystujących platrformę Oracle APEX do tworzenia aplikacji, wewnętrznych systemów oraz produktów dla klientów na całym świecie. Praktycy z ponad 15-letnim doświadczeniem, prelegenci na międzynarodowych konferencjach (m.in. Kscope, APEX World, APEX Connect, DOAG, OUGN, UKOUG, POUG), wykładowcy na warszawskich uczelniach, uczestnicy programu Oracle ACE.

 • Adam Kierzkowski
 • Łukasz Kosiciarz
 • Mariusz Skóra
 • Przemysław Staniszewski
Cena udziału w szkoleniu 2400 PLN netto

Trenerzy kategorii Oracle

Paweł Adamski
Michał Bieniek
Monika Lewandowska
Przemysław Starosta
Mateusz Bartosz
Jacek Januszewski
Sławek Kutka
Krzysztof Własiuk

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-06-2024 Szkolenie rzeczywiście od podstaw, bardzo dobrze dobrane przykłady. Prowadzący cierpliwy i widać, że zaznajomiony z tematem. Marta Milewska, Santander Consumer Bank SA
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-06-2024 Konkretne, merytoryczne, z koncentracją na potrzeby i możliwości uczestników. Alicja Szajerka, Santander Consumer Bank SA
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-06-2024 Bardzo praktyczne szkolenie, serdecznie polecam :) Daria Staroń, Rohlig Suus Logistics SA
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-06-2024 Z przyjemnością dzielę się moimi wrażeniami po szkoleniu z podstaw Oracle, w którym miałem okazję uczestniczyć. Szkolenie było doskonale zorganizowane, a prowadzący wykazał się ogromną wiedzą i umiejętnością jej przekazywania w przystępny sposób. Materiały szkoleniowe były szczegółowe i dobrze przygotowane, co umożliwiło mi szybkie zrozumienie kluczowych koncepcji oraz praktyczne ich zastosowanie. Ćwiczenia praktyczne, które były integralną częścią kursu, pozwoliły mi na zdobycie cennych umiejętności, które z pewnością wykorzystam w mojej dalszej pracy zawodowej. Gorąco polecam to szkolenie każdemu, kto chce zdobyć solidne podstawy w Oracle! Andrzej Gajewski, ​PKP Informatyka spółka z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  24-05-2024 Na szkoleniu przedstawiono dużo wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Duża wiedza i chęć pomocy prowadzącego. Rafał Kalandyk, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Oracle SQL dla analityków danych

  23-05-2024 Bardzo polecam szkolenia Moniką. Duuużo praktyki co dla mnie było super sprawą. Ogromna dawka wiedzy. Magdalena Murgrabia, Silky Coders Sp. z o. o
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  17-05-2024 Ogromna dawka wiedzy przekazana w przyjazny i praktyczny sposób. Zdecydowanie polecam. Ewelina Zięba, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  17-05-2024 Best PL/SQL training there is my friends ;) Jan Kopciński, Rohlig Suus Logistics SA
 • 5.0/5

  Testy jednostkowe dla programistów PL/SQL

  15-05-2024 Profesjonalnie przygotowane szkolenia i kompetentni prowadzący z JSystems utwierdzają mnie w przekonaniu, że warto korzystac z usług profesjonalistów. Polecam każdemu zainteresowanemu testami jednostkowymi w PL/SQL. RAFAŁ SZOŁOMICKI, RAFAŁ MARCIN SZOŁOMICKI
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  19-04-2024 Dobrze zorganizowane i treściwe szkolenie. Monika Spryszak, Silky Coders Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  19-04-2024 Świetne szkolenie, 100% praktyki. 10/10 zarowno za forme szkolenia jak i wiedze trenera! Sabina Wojciechowicz, Ornsson Solutions Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  12-04-2024 Zdecydowanie polecam. Świetna organizacja, pełny profesjonalizm. Dariusz Drywulski, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-04-2024 Polecam :) Iwona Litwiak, Rohlig Suus Logistics S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-04-2024 Super szkolenie. W ciągu trzech intensywnych dni przekazano nam dużą ilość wiedzy jednak działo się to w bardzo przystępny sposób. Wszystkie punkty szkolenia omawiane były na wielu przykładach. Prowadzący wyczerpująco odpowiadał na nasze pytania i nie pozostawił nikogo bez odpowiedzi. Tempo szkolenia dostosowane było do uczestników, więc nie pojawiła się presja czasu. Trener posiada ogromną wiedzę i często podawał nam przykłady "z pracy wzięte". Bartosz Tkacz, Zoolog Services sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  29-03-2024 Polecam w 100% Wojciech Dawid, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  29-03-2024 Bardzo dobre i treściwe szkolenie. Prowadzący z bardzo dużą wiedzą teoretyczną jak i praktyczną. Zdecydowanie polecam! Adam Raflewski, IBS POLAND Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Administracja bazami danych Oracle

  29-03-2024 Praktyczne informacje, kompetentny prowadzący, ciekawa tematyka. Polecam. Arkadiusz Curulak, Eltel Networks Energetyka SA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  29-03-2024 Świetne przygotowanie trenera, który udzielał wyczerpujących informacji oraz przedstawiał różne scenariusze. Nie szedł tylko zgodnie z materiałem, ale pokazywał również różne sztuczki wybiegające poza materiał a które mogą być przydatne w codziennej pracy administratora baz Oracle. Artur Szymański, Gas Storage Poland sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  29-03-2024 Bardzo dobre wprowadzenie do tematu baz danych Oracle. Polecam. Bogusław Henrykowski, Centrum Informatyki Resortu Finansów
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  29-03-2024 Polecam. Jacek Papierzyński, Symatic Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  15-03-2024 Świetnie przygotowane i omówione materiały oraz zagadnienia przez trenera. Gorąco polecam to szkolenie !!! Tomasz Kozicki, Enea Centrum Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  08-03-2024 Wartościowe szkolenie, duża dawka wiedzy. Zajęcia są prowadzone w sposób merytoryczny i zrozumiały. Patrycja Staszyńska, AXIOM GLOBAL SERVICE CENTER POLSKA SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  08-03-2024 Szkolenie naprawde super uklada w glowie. Jest sporo praktycznych cwiczen. :) Paulina Koroś, BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  29-02-2024 Bardzo dobrze prowadzone zajęcia, mnóstwo praktyki, tempo szkolenia dobrane do uczestników, empatyczny i świetnie przygotowany prowadzący. Bogumił Druciarek, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • 5.0/5

  Multitenant w bazach danych Oracle

  16-02-2024 Bardzo ciekawe szkolenie, trener z duża wiedzą Polecam Maciej Szeliga, Edubroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Multitenant w bazach danych Oracle

  16-02-2024 Szkolenie profesjonalne, przeprowadzone w miłej atmosferze, z trenerem, który w rzeczywistości pracuje jako DBA, co jest niewątpliwie dużą zaletą. Joanna Skrzynecka, Edubroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Multitenant w bazach danych Oracle

  16-02-2024 Szkolenie było bardzo potrzebne i przydatne do realizacji zadań w firmie. Dariusz Poziemski, Edubroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  02-02-2024 Jestem bardzo mile zaskoczony, szkolenie bardzo intensywne. Bardzo duży zakres materiału przedstawiony krok po kroku. Adam Przywarty, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr.1 im.prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  01-02-2024 Bardzo dobrego szkolenie, idealne na poznanie podstaw i zaprzyjaźnienie się z SQL Mateusz Wiski, Enea Centrum Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  22-12-2023 Szkolenie prezentowane na bardzo wysokim poziomie. Na pewno w przyszłości skorzystam z innych szkoleń Marcin Penar, OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  22-12-2023 Polecam!!! Jeżeli szukasz szkolenia praktycznego, ten kurs jest dla Ciebie. Duża ilość ćwiczeń, praca na bazie. Ogromna dawka wiedzy w pigułce. Joanna Dudek, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Oracle: Tuning SQL

  20-12-2023 Konkretna porcja wiedzy poparta odpowiednimi przykładami. Szymon Nosal, ORNSSON SOLUTIONS Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  15-12-2023 Szkolenie przeprowadzone bardzo fajnie, merytorycznie i co najważniejsze było dużo treści technicznej popartej przykładami i zadaniami technicznymi z minimalną ilością teorii (tylko najważniejsze zagadnienia żeby wprowadzić w dany dział). W mojej ocenie szkolenie 5/5. Przemysław Libera, Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o. o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  15-12-2023 Warto wybrać ze względu na wiedzę oraz wsparcie trenera w szkoleniu. Łukasz Wiatrowski, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  15-12-2023 Jak zwykle szkolenie na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza prowadzącej, chęć i umiejętność przekazania wiedzy. Dużo zadań praktycznych pozwalających utrwalić dobyte informację. Marta Pleskot, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  15-12-2023 Polecam szkolenie, daje na prawdę dużo możliwości rozwoju swoich kompetencji w zakresie programowania PL/SQL. Michał Matwiejczuk, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  15-12-2023 Gorąco polecam -merytoryczne, zwięzłe, praktyczne i kompleksowe szkolenie z fachowym prowadzeniem Wojciech Żołądek, Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
 • 4.9/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-12-2023 Bardzo dobrze i profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, od podstaw po bardziej zaawansowane tematy. Patryk Kronberg, NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-12-2023 Bardzo jestem zadowolony ze szkolenia, nauczyłem się przydatnych rzeczy do pracy w SQL i PL/SQL jak i dobrych praktyk. Dawid Borzym, NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-12-2023 Optymalne tempo dla osób początkujących przy dużym zakresie przekazywanej wiedzy. Dobre zadania treningowe, otwartość i dokładne tłumaczenie zawiłości przez trenera. Dodatkowy plus za przemiłą obsługę przez organizatorów! Ewelina Kowalska, OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-12-2023 Bardzo dobre szkolenie w zakresie merytorycznym, dużo cennych informacji. Szkolenie było niezwykle wartościowym doświadczeniem. Zrozumiałem struktury baz danych oraz umiejętność efektywnego korzystania z języka SQL, Instruktor był kompetentny i potrafił przekazać zagadnienia w zrozumiały sposób. Maciej Krasnodębski, Polski Światłowód Otwarty Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  01-12-2023 Szkolenie warte polecenia, nawet jeśli część zagadnień jest znajoma, to szkolenie pozwala ugruntować wiedzę, a prowadzący jest otwarty na pytania. Maciej Krukowski, Asseco Data Systems SA
 • 4.9/5

  Zaawansowany Oracle SQL

  29-11-2023 Szkolenie profesjonalnie prowadzone, przygotowanie w bardzo dobrym stopniu. Wojciech Dokładański, Asseco Poland S.A.
 • 4.9/5

  Zaawansowany Oracle SQL

  29-11-2023 Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Sam trener - Michał Bieniek, ma obszerną wiedze w samej dziedzinie jak i umiejętności jej przekazywania. Anna Grzelak, PSE Innowacje sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  24-11-2023 Warto, podstawy i "smaczki" jednocześnie Katarzyna Ziółkowska, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  24-11-2023 Szkolenie bardzo merytoryczne, materiał dopasowany do osób mających już jakieś doświadczenie z Oracle. Pozwala ułożyć posiadaną wiedzę i rozszerzyć ją o nowe wątki. Maciej Polak, MEBLOMASTER Sp.J. Gryglas, Kraszewski
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  24-11-2023 Wysoki poziom szkolenia, które zostało zrealizowane zgodnie z programem. Ewa Bagińska, Cofidis SA Oddział w Polsce
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  24-11-2023 Polecam! Adam Plinzner bardzo dobrze tłumaczy materiał, odpowiada na wszystkie pytania. Omawia typowe problemy z baza danych. Zdecydowanie na TAK! Malwina Biernacka, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  24-11-2023 Szkolenie świetnie przygotowane pod względem merytorycznym jak i zapleczem do ćwiczeń. Wiedza przekazywana przez trenera jak również jego postawa świadczą o dużej wiedzy z zakresu zagadnień SQL. Magdalena Szołkiewicz, Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  24-11-2023 Szkolenie bardzo merytoryczne. Pozwoliło mi usystematyzować wiedzę, którą sama wcześniej zdobyłam oraz rozszerzyć ją o zaawansowane funkcje i kwestie administracyjne. Prowadzący z dużym doświadczeniem technicznym, cierpliwie tłumaczył wszystkie zagadnienia. Justyna Szuszkiewicz, Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  24-11-2023 Najlepsze szkolenia to szkolenia prowadzone przez praktyków. Polecam. Ryszard Magnuszewski, Politechnika Białostocka
 • 5.0/5

  Oracle: Tuning SQL

  15-11-2023 Spory zakres tematyki szkolenia, bardzo dużo przydatnych i praktycznych informacji. Prowadząca top level ;) Adam Śliwa, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Oracle: Tuning SQL

  15-11-2023 Bardzo przydatne szkolenie. Polecam wszystkim do zebrania wiedzy jak poruszać się w optymalizacji zapytań. Szkolenie krok po kroku wyjaśnia wszystkie niezbędne zagadnienia i przygotowuje do samodzielnego rozwoju. Łukasz Gocał, P4 Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  08-11-2023 Szkolenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny, zakres materiału był wystarczający. Polecam Marcin Żaczek, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  08-11-2023 Polecam tego trenera, wiedza przekazana w uporządkowany sposób. Dobre, sprawne tempo pracy, ale nie za szybkie. Dużo czasu na ćwiczenia. Katarzyna Matuszewska, P4 Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Oracle: Tuning SQL

  25-10-2023 Polecam Wojciech Dawid, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  20-10-2023 Polecam ! Paweł Łabędzki, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  20-10-2023 Bardzo ciekawy program kursu, dobrze przeprowadzone szkolenie Zofia Rubik, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  20-10-2023 JSystems robi bardzo dobre szkolenia z SQL. Polecam! Agnieszka Zielińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  13-10-2023 Polecam w 100%, wszystko fajnie wyjaśnione Marcin Szempruch, Asseco Poland S.A.
 • 4.81/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-10-2023 Polecam bardzo gorąco. Czuje się nauczony tak jak trzeba. Profesjonalna obsługa jak i trener, posiadający duże doświadczenie i wiedzę. Michał Piotrowski, PGNiG Sp. z.o.o
 • 4.9/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-10-2023 Najlepsze pod względem jakości "twarde" szkolenie na którym by\am. Zagadnienia były logicznie i na przykładach tłumaczone. Tempo prowadzenia bardzo optymalne- był czas na wykonie ćwiczenia, na powtórne czegoś wyjaśnienie przez trener. Marta Cieśluk, EduBroker Sp. z o.o.
 • 4.83/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-10-2023 Super szkolenie, intensywne 3 dni, w których wiedza była przekazywana w bardzo przystępny sposób. Michał Rostkowski, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-10-2023 Warto skorzystać ze szkoleń JSystems, ponieważ są prowadzone profesjonalnie, odpowiedzi wyczerpujące, a tempo jest dostosowywane do uczestników. Paweł Zientek, FM Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Testy jednostkowe dla programistów PL/SQL

  11-10-2023 bardzo przydatne szkolenie Joanna Kurtyka, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
 • 5.0/5

  Szkolenie kompleksowe: Tuning wydajności baz danych Oracle 12c - 21c

  11-10-2023 Polecam szkolenie prowadzone przez Pana Pawła Adamskiego. Bardzo dobra i głęboka wiedza. Leszek Oleszczuk, CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  29-09-2023 Polecam wszystkim zainteresowanym tematyką. Bardzo dobre szkolenie zarówno pod kątem merytorycznym jak i praktycznym. Tymoteusz Nowak, Asseco Poland SA
 • 4.72/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  29-09-2023 Kurs jest zaawansowany - bardzo duży zakres zagadnień i wiedzy do zdobycia. Polecam dla osób które posiadają już wiedzę z zakresu SQL. Dla laików pierwsze dwa dni to wystarczający "start" w SQL. Norbert Nowak, Edubroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  29-09-2023 Polecam, trener cierpliwie, zwięźle przekazuje wiedzę , dużo ćwiczeń na utrwalenie wiedzy. Nie żałuje żadnej minuty poświęconej na to szkolenie :) Radosław Damazer, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  29-09-2023 Bardzo praktyczne i merytoryczne szkolenie, zarówno dla osób, które chcą poznać SQL od podstaw jak i dla osób, które chcą odświeżyć i wzbogacić wiedzę. Ewelina Zięba, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  22-09-2023 Szkolenie bardzo dobre.dużo informacji zawówno w teorii jak i praktyce. Profesjonalne przekazanie wiedzy, trener z bardzo dużymi kompetencjami. Sławomir Głuch, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  15-09-2023 Jeżeli chcemy poznać fundamenty zaawansowanych zapytań sql i skryptów pl/sql to jest to szkolenie na które warto się zapisać Jeżeli miałbym się cofnąć na dzień przed zapisem z wiedzą teraźniejszą jak szkolenie zostało zorganizowane to z chęcią bym jeszcze raz do niego przystąpił. Arkadiusz Morawiec, Signity SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  15-09-2023 Bardzo dobre szkolenie w zakresie merytorycznym, dużo cennych informacji. Pełne zadowolenie. Iwona Borgosz, TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  15-09-2023 Bardzo wysoka jakość szkolenia. Polecam każdemu jeżeli jest zainteresowany. Piotr Orłowski, INNSOFT Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  25-08-2023 Szkolenie nastawione na praktyczne zastosowanie wiedzy, co dla mnie jest ogromnym plusem. Trener (Michał Bieniek) płynnie przechodził po kolejnych tematach, umożliwiając stopniowe zapoznawanie się materiałem - w razie wątpliwości tłumaczył również z wykorzystaniem przykładów. Trener otwarty również na omawianie dodatkowych zagadnień w trakcie szkolenia. Adam Bogusz, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  25-08-2023 Bardzo dobre szkolenie, sporo materiału do przyswojenia ale na bardzo wielu przykładach. Prowadzący Michał Bieniek świetnie tłumaczy każde zagadnienie i jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć. Polecam. Wojciech Dawid, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 4.9/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-08-2023 Szkolenie godne polecenia. Cierpliwy i uprzejmy trener, Ze spokojem wyjaśnia wątpliwości Wiktor Deutschman, Fundacja Eudajmonia
 • 4.9/5

  Podstawy Oracle SQL

  10-08-2023 Dużo wiedzy w szybkim tempie. Praktyczne zadania. Stanisław Zieliński, Volta Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  30-06-2023 Polecam, dużo materiału, same konkrety. Świetne przykłady i ćwiczenia. Marika Kurowska, Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  30-06-2023 Teoria wytłumaczona na przykładach w zrozumiały sposób, dużo przydatnej wiedzy. Trener komunikatywny, odpowiada na dodatkowe pytania uczestników. Anna Wajs, Polski Tytoń S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  30-06-2023 Bardzo wartościowe szkolenie, trener z dużą wiedzą, dobrze tłumaczący zagadnienia, szkolenie dla osób całkowicie nowych z SQLem a także przydatne dla osób z pewnym doświadczeniem. Ilość zadań do wykonania pozwala na lepsze przyswojenie nowych informacji. Polecam Michał Maj, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  30-06-2023 Wartościowe i merytoryczne szkolenie, przykłady poparte zastosowaniami praktycznymi, doświadczony trener. Jakub Kaak, PSE Innowacje sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  30-06-2023 Bardzo profesjonalnie przeprowadzone, merytoryczne i wnikliwe szkolenie. Intensywne 5 dni, spędzone na zdobywaniu wiedzy. Dużo praktyki i przykładów. Katarzyna Michlewska, OSOBA PRYWATNA
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  30-06-2023 Bardzo dobrze prowadzone szkolenie przez trenera Michała Bieńka. Pozwoliło mi poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat języka SQL w Oracle. Polecam. Wojciech Dawid, Wojskowa Akademia Techniczna
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  30-06-2023 Bardzo kompleksowe podejście do tematu SQL w Oracle. Prowadzący, Michał Bieniek, perfekcyjnie przygotowany, zero wodolejstwa [co bardzo cenię]; sposób prowadzenia w 100% zadawalający. Dużo zadań z każdego zagadnienia, co pomaga utrwalić poruszane tematy, których rozwiązania zawsze były dokładnie wytłumaczone. Jak dla mnie poziom przekazanej wiedzy - ogromny. Rafał Winiarczyk, Powiat Koszaliński
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  30-06-2023 Bardzo dokładnie i merytorycznie prowadzone szkolenie Piotr Szczepaniak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  30-06-2023 Szkolenie nastawione na część praktyczną z zastosowania SQL. Umożliwiło mi to zdobyć solidną wiedzę. Polecam każdemu to szkolenie. Filip Socha, Bank Pekao S.A.
 • 5.0/5

  Oracle: Tuning SQL

  28-06-2023 Bardzo dobre szkolenie. Prowadzone w sposób bardzo zrozumiały. Polecam. Adam Płachta, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  23-06-2023 Polecam szkolenie, merytorycznie super, trener z ogromną wiedzą, bardzo dobrze tłumaczy materiał. Łukasz Plutecki, Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
 • 5.0/5

  Szkolenie kompleksowe: Tuning wydajności baz danych Oracle 12c - 21c

  21-06-2023 Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Kompetentny prowadzący, szkolenie realizowane w super atmosferze. Zachęcam. Adam Rzeczycki, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  16-06-2023 Bardzo dobre szkolenie. Radosław Radzio, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  16-06-2023 Ciekawe szkolenie, dobrze poprowadzone. Pozwoliło mi usystematyzować i poszerzyć posiadaną wiedzę w stopniu większym niż oczekiwałem. :) Leszek Rusek, PKO BP S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  02-06-2023 Bardzo dobry kurs prowadzony przez świetnego prowadzącego! Wiedza przekazana rzetelnie w przyjemny dla słuchacza sposób. Bardzo dużo praktycznych przykładów. Adam Płachta, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 5.0/5

  Zaawansowana administracja bazami danych Oracle

  02-06-2023 Polecam, szybko wyczerpująco uzyskasz niezbędną wiedzę. Mariusz Sudoł, Zakłady Metalowe DEZAMET SA w Nowej Dębie
 • 4.72/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  02-06-2023 Jestem zadowolona z poziomu szkolenia. Tempo szkolenia jest odpowiednie, prowadzący nie pędzi z materiałem. Zdecydowanym plusem jest też duża ilość zadań do samodzielnego wykonania. Katarzyna Górska, Acxiom GSC Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  02-06-2023 Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, z bardzo dużą ilością zadań praktycznych. Polecam! Daniel Zgliński, Promar Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  26-05-2023 Gorąco polecam. Na szkoleniu nie jest przekazywana tylko sucha teoria, każde zagadnienie jest wytłumaczone w możliwie najprostszy sposób oraz mamy okazję utrwalać naszą wiedzę poprzez szereg zadań praktycznych. Mateusz Nędzi, eService Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  24-05-2023 Polecam. Sebastian Burbula, G-SOFT Jan Giedrojć
 • 4.9/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  24-05-2023 Swietny kurs. Bardzo dobry trener. Wiele sie nauczylem. Polecam. Piotr Synowiec, Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  24-05-2023 Bardzo podoba mi się forma szkolenia z praktycznymi ćwiczeniami - od razu można sprawdzić się w omawianych zagadnieniach i na bieżąco reagować jeśli coś sprawia kłopot. Szkolenie zostało poprowadzone bardzo dobrze, trener Michał ma dużą wiedzę i potrafi świetnie wyjaśnić problematyczne zagadnienia. Urszula Zawrotna, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • 5.0/5

  Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych

  19-05-2023 Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Dużo, skondensowanej, przekazanej w praktyce wiedzy. Polecam. Olga Siedlecka-Lamch, Politechnika Częstochowska
 • 5.0/5

  Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych

  19-05-2023 Bardzo polecam! Tomasz Kloc, GXO Contract Logistics Poland Sp. z o.o.
 • 4.81/5

  Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych

  19-05-2023 git gud Adrian Koczera, GXO Contract Logistics Poland Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych

  19-05-2023 Bardzo wartościowo merytorycznie szkolenie - serdecznie polecam Eryk Reliszka, GXO Contract Logistics Poland Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Oracle SQL dla analityków danych

  19-04-2023 Dziękuję za profesjonalne podejście do tematu szkoleń, wiedza zdobyta podczas szkolenia na pewno przyda się w przyszłości i znajdzie zastosowanie w mojej pracy. Na uwagę zasługują przejrzyście przygotowane materiały do szkolenia, dzięki którym można skupić się na samym szkoleniu, a nie notowaniu. Alicja Jurek, Silky Coders Sp. z o.o.
 • 4.73/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  31-03-2023 Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny zdecydowanie poprawiając moją wiedzę na temat SQL oraz wprowadzając oraz wyjaśniając podstawy PL/SQL. Hubert Elas, Huberto
 • 4.81/5

  Administracja bazami danych Oracle

  24-03-2023 Szkolenie super. Prowadzący poza przekazywaniem informacji zgodnych z programem szkolenia chętnie dzieli się wiedzą wynikającą z doświadczenia. Marcin Janiec, Seven Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  24-03-2023 Zajęcia w formie warsztatowej, praktyczne przykłady. Świetny wykładowca, świetne podejście. Nic dodać nic ująć, jeśli chodzi moje gusta. Szczerze polecam każdemu, otrzymałem to czego oczekiwałem, a nawet powiedziałbym, że więcej :)! Ps. Miałem sceptyczne podejście do szkoleń, to moje pierwsze i jestem mile zaskoczony, zakładam, że wrócę tu jeszcze. Damian Andrzejak, Dam-IT Damian Andrzejak
 • 4.81/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  24-03-2023 Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie z dużą ilością zadań praktycznych. Polecam! Daniel Zgliński, Promar Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  24-03-2023 Bardzo ciekawe szkolenie, wszystkie zagadnienia poruszone i odpowiednio wytłumaczone na konkretnych przykładach. Sporo zadań dla uczestników co pomaga utrwalić wiedze. Kuba Posadzy, ACXIOM Global Service Center Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  03-03-2023 Bardzo sprawnie prowadzone szkolenie, dobre praktyczne przykłady, duża wiedza Trenera. Polecam. Jarosław Dudziak, WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE S.A.
 • 4.73/5

  Podstawy Oracle SQL

  25-01-2023 Świetne szkolenie :) Doskonałe wsparcie przy wykonywaniu zadań podczas szkolenia. Polecam! Klaudia Skórowska, Silky Coders Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  25-01-2023 Dziękuję za 3 dni intensywnego szkolenia. Polecam! Katarzyna Malinowska, Rohlig Suus Logistics S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  25-01-2023 Dużo wiedzy, która była przekazana w fajny praktyczny sposób. Dominik Nytz, Asseco Poland SA
 • 4.9/5

  Podstawy Oracle SQL

  25-01-2023 Szkolenie przygotowane i prowadzone bardzo profesjonalnie. Bardzo dobry kontakt i duża wiedz trenera. Jacek Radomyski, Lumiko Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych

  16-12-2022 Szkolenie jaki trener godne polecenia. Zakres informacji szeroki, dobrze omówiony podparty przykładami. Michał Tomsza, Asseco Poland SA
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  16-12-2022 Bardzo fajne szkolenie dla każdego, kto chce poznać lub zgłębić wiedzę na temat SQL. Dla zupełnych laików i dla ludzi którzy już jakieś pojęcie mają. Bartłomiej Smolorz, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • 4.81/5

  Zaawansowana administracja bazami danych Oracle

  16-12-2022 Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Trener z ogromną wiedzą oraz doświadczeniem. Gorąco polecam Przemysław Romaszewski, Kwazar Corporation Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  16-12-2022 Jeśli ktokolwiek się zastanawia czy uczestniczyć w szkoleniu z trenerem Andrzejem Klusiewiczem - to powinien to zrobić bez namysłu. Artur Studziński, Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
 • 5.0/5

  Zaawansowana administracja bazami danych Oracle

  16-12-2022 Duża wiedza prowadzącego przekazana w jasny i treściwy sposób. Polecam Sebastian Grabowski, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  16-12-2022 Rzetelny szkoleniowiec z luźnym podejściem dla interesantów. Szkolenie zatem było przyjemnością. A wiedzy było ogrom. SŁAWOMIR NAJKOWSKI, WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ
 • 4.9/5

  Zaawansowana administracja bazami danych Oracle

  16-12-2022 Pełne wyczerpujące temat szkolenie. Polecam wszystkim. Robert Zielonka, Polski Komitet Normalizacyjny
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-12-2022 Bardzo ciekawe szkolenie, zajęcia w formie warsztatów, dużo praktycznych zadań, cierpliwy prowadzący, który w przystępny sposób wszystko po kolei tłumaczy, polecam! :) Patrcyja Machola, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-12-2022 Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Polecam. Jacek Juszczyk, Santander Bank Polska S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-12-2022 Odbyłem szkolenie z podstaw SQL i PL/SQL, które prowadzone było przez pana Michała na bardzo wysokim poziomie. Wiedza przekazywana systematycznie od łatwiejszych tematów po trudniejsze. Tempo prowadzenia szkolenia tez OK. Polecam zdecydowanie i jeśli budżet i czas pozwoli skorzystam z Zaawansowanego PL/SQL bo temat jest ciekawy jak dla mnie. Bogdan Odroń, Centrum Informatyki Resortu Finansów
 • 5.0/5

  Programowanie w języku PL/SQL

  01-12-2022 Doskonała forma szkolenia, spora dawka użytecznej wiedzy, świetny prowadzący. Polecam! Patryk Misiun, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku PL/SQL

  01-12-2022 Bardzo fajne szkolenie w formie warsztatowej. Agata Hahn, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Programowanie w języku PL/SQL

  01-12-2022 Szkolenie na najwyższym poziomie. Bardzo kompetentny trener, cierpliwy i bardzo pomocny. Fantastyczny sposób prowadzenia oparty na niezliczonej liczbie przykładów oraz zadań do wykonania. Szkolenie zdecydowanie godne polecenia. Agnieszka Stryjewska, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Szkolenie kompleksowe: Tuning wydajności baz danych Oracle 12c - 21c

  24-11-2022 Szkolenie zgodne z oczekiwaniem rezultatem :) Prowadzący z bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem. Polecam :) Bartłomiej Skiba, Farmacore Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  18-11-2022 Szkolenie z dużym naciskiem na zajęcia praktyczne w formie warsztatów za co duży plus :) Prowadzący szkolenie z dużą wiedzą merytoryczną, potrafiący przekazać wiedzę w sposób przystępny dla uczestników szkolenia. Polecam szkolenia w JSystems :) Bartłomiej Skiba, Farmacore Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  18-11-2022 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, pełne treściwej wiedzy i dobrego kontentu Karol Knapik, EKO-OKNA S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  18-11-2022 Świetna i skuteczna warsztatowa forma szkolenia pozwalająca dobrze zrozumieć i przyswoić tematy! Chętnie wrócę po więcej wiedzy :) Katarzyna Moczydłowska, GENERAL ELECTRIC COMPANY POLSKA Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  18-11-2022 Szkolenie bardzo fajnie prowadzone, dużo ćwiczeń do zrobienia. Trener z dużą wiedzą i ciekawie prowadzący. Nic dodać nic ująć Robert Lichota, P.P.H LEGS Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  18-11-2022 Serdecznie polecam wszystkim wahającym się. Szkolenie dobre merytorycznie i prowadzone w niebanalny sposób. Łukasz Król, NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Administracja bazami danych Oracle

  18-11-2022 Bardzo dobre szkolenie, doświadczony prowadzący, polecam serdecznie. Jakub Łuba, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 4.63/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  11-11-2022 Pani Monika Lewandowska prowadząca szkolenie ma bardzo dużą wiedzę w zakresie SQL i PL/SQL, przekazywała wiedzę w sposób jasny i chętnie odpowiadała na zadawane jej pytania Michał Czerwiński, HRK S.A.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  11-11-2022 Świetne szkolenie. Polecam trenerkę Monikę. Waldemar Chudzik, HRK S.A.
 • 5.0/5

  APEX - Administracja i programowanie

  11-11-2022 Super prowadzący. Kompetentny. Bardzo wiele ciekawostek. Dobry tryb prowadzenia. Polecam. Jarosław Kotwiński, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • 4.9/5

  Podstawy Oracle SQL

  04-11-2022 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, poświęcony czas dla każdego, objaśniony każdy problem. Bartosz Bzowy, Silky Coders
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  04-11-2022 Świetne podanie materiału oraz wsparcie podczas wykonywania zadań praktycznych. Polecam! Iryna Bondur, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  04-11-2022 Szkolenie prowadzone w odpowiednim tempie, bardzo profesjonalnie. Poruszane było wiele ciekawych przykładów, po każdym module zadania do wykonania samodzielnie co daje najlepszą możliwość przyswojenia wiedzy. Polecam. Aleksandra Kozłowska, Rohlig Suus Logistics S.A.
 • 5.0/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  28-10-2022 Ogólnie - pozytywnie. Adam Obrzazgiewicz, P.P.H LEGS Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  28-10-2022 Odbyłam super szkolenie, wielkość grupy zapewniła kameralną atmosferę, każde pytanie było analizowane i rozpatrywane na bieżąco. Dowiedziałam się wielu ciekawych i przydatnych informacji, z wielką przyjemnością podejmę starania na wdrożenie pewnych rozwiązań w pracy. Maja Binkul, Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  21-10-2022 Udziała w szkoleniu "Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle" jak najbardziej szkolenie i prowadzący Michał Bieniek godny polecenia. Dominik Rus, Centrum Informatyki Resortu Finansów
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  21-10-2022 Szkolenie intensywne, duży zakres materiału do przerobienia z dużym naciskiem na zajęcia praktyczne w formie warsztatów. Osoba prowadząca szkolenie z dużą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym, która potrafi przekazać wiedzę w sposób przystępny dla uczestników szkolenia. Polecam szkolenia w JSystems :) Bartłomiej Skiba, Farmacore Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  21-10-2022 Super merytoryczny i prowadzący bardzo zaangażowany i komunikatywny, bazujący nie tylko na wiedzy książkowej ale i doświadczeniu. Jarosław Kotwiński, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  21-10-2022 Bardzo dobre szkolenie. Jedyny minus to brak formy stacjonarnej. Łukasz Thomanek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  21-10-2022 Bardzo dobre szkolenie. Jedyny minus to brak formy stacjonarnej. Łukasz Thomanek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • 4.74/5

  Oracle: Tuning SQL

  07-10-2022 rewelacyjne szkolenie w niskiej cenie, polecam! Marcin Gołębiewski, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  30-09-2022 Po raz kolejny świetnie zorganizowane szkolenie oraz świetny prowadzący. Przemysław Romaszewski, Kwazar Corporation Sp. z o.o.
 • 4.81/5

  Administracja bazami danych Oracle

  30-09-2022 polecam jsystems, zrodlo zwiezlej acz konkretnej wiedzy. Radosław Lebiest, Edubroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  23-09-2022 Polecam wszystkim szkolenia w jksystems, szkolenia prowadzone były wzorowo, bardzo dziękuje za szkolenie. Jakub Szabłowski, Deutsche Bank Polska S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  23-09-2022 Kompleksowy kurs. Polecam. Adrian Kubiak, OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych

  16-09-2022 Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny, wszystkie zagadnienia jasno wyjaśnione. Polecam. Karolina Jung, UAM
 • 5.0/5

  Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych

  16-09-2022 Drugie szkolenie przez firmę JSystems i na pewno nie ostatnie. Bardzo podoba mi się sposób prowadzenia (teoria+praktyka) szkolenia oraz to, że prowadzący przekazuje wiedzę w bardzo zrozumiały sposób. Agnieszka Sajnóg, Narodowy Bank Polski
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  26-08-2022 Bardzo dobrze wydane pieniądze, szkoleniowcy kompetentni, chętni do pomocy, nie jest to zwykłe czytanie z prezentacji Leszek Pietrycki, Asseco Poland S.A.
 • 4.9/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  12-08-2022 potężna ilość wiedzy podana z przystępnej formie - polecam Ewa Kryńska, Silky Coders Sp. z o.o.
 • 4.81/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  12-08-2022 Świetnie przeprowadzone szkolenie wszystko przekazane w przystępny sposób. Przemysław Romaszewski, Kwazar Corporation Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  06-07-2022 Najlepszy wybór, serdecznie polecam. Rafał Maniera, NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  06-07-2022 Sporo praktycznej wiedzy, uważam, że zakres omówiony na szkoleniu odpowiada poziomowi średnio-zaawansowanemu- czyli tak jak oczekiwałem. Fajnie, że większość czasu była poświęcona na analitykę. Piotr Żelazny, Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  01-07-2022 Świetne szkolenie i bardzo profesjonalnie prowadzone. Bardzo polecam. Adam Płachta, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 4.81/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  01-07-2022 Bardzo dobry prowadzący, starający się zróżnicować zadania pod różny poziom grupy. Mateusz Pazurek, Axciom Global Service Center Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  24-06-2022 Pokazanie praktycznych przykładów wraz z rozwiązywaniem problemów pojawiających się w trakcie wykonywania ćwiczeń. Prowadzący bardzo dobrze tłumaczy poszczególne tematy. Szkolenie godne polecenia Rafał Winiarczyk, Powiat Koszaliński
 • 5.0/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  24-06-2022 Bardzo pomocne i rozwijające szkolenie. Dużo wiedzy praktycznej. Tomasz Miszczuk, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
 • 5.0/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  24-06-2022 Szkolenie konkretne, zgodne z oczekiwaniami, dużo wiedzy w dobrym tempie. Część teoretyczna w przystępnej formie między praktycznymi zastosowaniami. Forma warsztatowa super. Szkolenie warte uwagi. Albert Chomicz, Exorigo - Upos S.A.
 • 4.9/5

  Administracja bazami danych Oracle

  24-06-2022 Polecam. Profesjonalne szkolenie z świetnie przygotowanym i cierpliwym prowadzącym. Zbigniew Zadora, Emedium Sp.z.o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  13-05-2022 Szkolenie w przeważającej części oparte o przykłady praktyczne. Materiał jest udostępniany uczestnikom szkolenia, więc każdy we własnym zakresie może sobie w razie potrzeby wrócić do wybranych zadań. Widzę potencjalne zastosowanie poruszanych zagadnień w mojej pracy. Spośród wszystkich firm szkoleniowych, z których korzystałem uważam, że JSystems ze względu właśnie na stawianie na praktykę oraz terminy gwarantowane jest najlepsza. Wojciech Zając, ING Business Shared Services B.V.
 • 4.72/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  13-05-2022 Polecam szkolenia organizowane przez JSystems Magdalena Rykaczewska-Konecka, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  13-05-2022 Szkolenie bardzo fajne, dużo praktycznych przykładów i ćwiczeń, duża merytoryczna wiedza prowadzącego. Osobiście polecam. Marcin Wojtas, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowana administracja bazami danych Oracle

  28-04-2022 Super szkolenie, polecam. Mateusz Ślęzak, IT-Partner Mirosław Wiszniowski
 • 5.0/5

  Zaawansowana administracja bazami danych Oracle

  28-04-2022 Świetny kurs, kompleksowo i przekrojowo pokazujący najważniejsze informacje o bazie danych Oracle. Do każdego wątku przejrzyste wprowadzenie i ćwiczenia praktyczne. Wojciech Smura, ZETO SA
 • 5.0/5

  Zaawansowana administracja bazami danych Oracle

  28-04-2022 Super szkolenie z dużą ilością praktycznych przykładów. Super prowadzący z ogromnym zasobem wiedzy, którą chętnie przekazuje w zrozumiały sposób. Szkolenie warte polecenia Marcin Weron, GEOMATYKA - KRAKÓW s.c.
 • 4.81/5

  Administracja bazami danych Oracle

  01-04-2022 Bardzo dobre szkolenie dla początkujących i średnio zaawansowanych DBA. Dużo pratkyki gdzie wplatana jest teoria co w rezultacie jest dobrym podejściem do prowadzenia zajęć. Polecam! Michał Górecki, ADVA Optical Networking Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  01-04-2022 bardzo fachowo omówione i przećwiczone Krzysztof Dziubich, Ivy Technology Poland Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  01-04-2022 Polecam Kamil Pluta, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  01-04-2022 Profesjonalnie przygotowany i prowadzony kurs, każdy temat wyjaśniony w sposób prosty i zrozumiały nawet dla początkującej osoby, kurs bardzo dobrze prowadzony. Wojciech Smura, ZETO SA
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  01-04-2022 Pełen profesjonalizm! Dorota Pośnik-Podwójcik, Leroy - Merlin Polska Sp.z.o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  01-04-2022 Szkolenia prima sort. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany z ogromnym zasobem wiedzy. Na każde z zadanych pytań uzyskaliśmy odpowiedź. Krzysztof Kuder, Polsoft Engineering Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  18-02-2022 Pan Andrzej Klusiewicz to profesjonalista i pasjonat w każdym calu. Polecam jako prowadzącego szkolenie - rewelacja. Izabela Drozd, Hitachi Energy Services Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  28-01-2022 Wszystko tłumaczone w jasny i zrozumiały sposób. Zdecydowanie godne polecenia. Krzysztof Kozak, OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  21-01-2022 Niekoniecznie porywające tematy przedstawione w sposób jasny ciekawy i intrygujący zarówno dla codziennych wyjadaczy jak i okazjonalnych turystów w danym temacie. Wstawki humorystyczne oraz metody przedstawiania problemu sztos! Grzegorz Rubin, Silky Coders Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  17-12-2021 Wyjątkowo profesjonalnie przygotowane szkolenie. Każda minuta wykorzystana na naukę. Wszystko skrupulatnie na bieżąco wyjaśniane. Polecam wszystkim pragnącym nabyć praktyki w programowaniu w PLSQL. Rafał Szołomicki, RAFAŁ MARCIN SZOŁOMICKI
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  17-12-2021 Polecam to szkolenie. Jacek Pajer, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  17-12-2021 Świetne szkolenie! Forma warsztatowa - dla mnie idealna! Marcin Czubak, Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. K.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  17-12-2021 Świetne szkolenie! Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć przez prowadzącego i to w jaki sposób wiedza była przekazywana. Bardzo przypadła mi do gust ilość zadań na których mogłam przećwiczyć przekazywane treści. I, że mogłam w razie problemów skonsultować je z prowadzącym. Izabela Boruch, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  10-12-2021 Szkolenie bardzo profesjonalne i świetnie prowadzone. Andrzej Szular, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  10-12-2021 Super szkolenie, poziom wiedzy prowadzącego bardzo wysoki. Mnóstwo ćwiczeń do tego każde omawiane po wykonaniu. Polecam!!! Wojciech Smura, ZETO SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  10-12-2021 Polecam! Trener świetny, zna odpowiedzi na wszystkie pytania :) warsztaty pierwsza klasa, dużo ćwiczeń.Nie mam nic do zarzucenia. Teresa Zielonka, Generali T.U. S.A.
 • 4.74/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  10-12-2021 Prowadzący Pan Andrzej to mistrz w swoim fachu Justyna Styrc, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 4.54/5

  APEX - Administracja i programowanie

  08-12-2021 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenia. Polecam. Daniel Prusaczyk, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA SA
 • 5.0/5

  Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych

  03-12-2021 szkolenie prowadzone przez trenera bardzo profesjonalnie Kamila Woźna, Vectra S.A.
 • 5.0/5

  Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych

  03-12-2021 Świetne szkolenie, prowadzący cierpliwy, z ogromną wiedzą. Ludwika Rutkowska, Vectra S.A.
 • 5.0/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  26-11-2021 Wykładowca z szeroką wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Kamil Gala, NETIA SA
 • 4.81/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  26-11-2021 Polecam szkolenia w JSystems. Szkolenie pozwoliło mi lepiej zrozumieć środowisko Oracle, możliwości optymalizacji oraz szczegóły programowania w PL/SQL. Dzięki dobrze opisanym przykładom i materiałom pomocniczym, będę w stanie wprowadzić nową wiedzę w codziennej pracy. Trener był bardzo pomocny, miał bogate doświadczenie którym chętnie się dzielił. Tworzył przyjazną atmosferę na szkoleniu pozwalającą na swobodną wymianę obserwacji między uczestnikami. Kamil Musiałowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  19-11-2021 Super szkolenie poprowadzone w łatwy i przystępny sposób! Daniel Styrc, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  19-11-2021 Świetnie prowadzone szkolenie. Wykładowca jest praktykiem i to dobrym. Bardzo duża wiedza i doświadczenie. Samo mięso - to lubię :-) Tomasz Grabowski, DOZ IT Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  19-11-2021 Ogromna wiedza i doświadczenie prowadzącego to stanowczy plus tego szkolenia. Dużo praktycznych przykładów, przy minimalnym marketingu. Marcin Stefanko, DOZ IT Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  19-11-2021 Dobrze zorganizowane szkolenie, wiedza przekazywana w jasny sposób, polecam. Marcin Czubak, Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z o.o. Sp. K.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  19-11-2021 Bardzo fajne szkolenie, wiedza prowadzącego ogromna przekazana w przystępny sposób. POLECAM Marcin Weron, GEOMATYKA - KRAKÓW s.c.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  19-11-2021 Świetne Szkolenie z Administracji Oracle 12c i 18c. Trener bardzo charyzmatyczny i z ogromną wiedzą. Polecam każdemu. Piotr Potasiak, DOZ IT Sp. z o.o.
 • 4.57/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  19-11-2021 Bardzo intensywny i wszechstronny przekrój zagadnień z SQL, z którego skorzysta osoba początkująca jak i zaawansowana. Prowadzący bardzo doświadczony w SQL jak i w przekazywaniu wiedzy. Bartłomiej Onak, IMI International Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  19-11-2021 Merytoryczne, rzeczowe szkolenie w formie warsztatu. Krótkie omówienie tematu/wstęp, seria przykładów i zadania do samodzielnego wykonania. Każde pytanie uczestnika podczas kursu było omawiane i tłumaczone na przykładzie. Piotr Szurgot, Asseco Data Systems S.A.
 • 4.9/5

  Zaawansowany Oracle SQL

  10-11-2021 Świetne szkolenie, odpowiednie tempo zajęć, komunikatywny i kompetentny trener, dużo ćwiczeń. Polecam! Anna Pachciarek, ING Bank Śląski SA
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  05-11-2021 Polecam :) Wojciech Czarnecki, TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o.
 • 4.72/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  05-11-2021 Bardzo dobre szkolenie prowadzone przez kompetentnego trenera udzielającego odpowiedź na każde pytanie wraz z pomocą skonfigurowania softu. Kuba Skurczynski, Acxiom Global Service Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  05-11-2021 bardzo merytoryczne szkolenie. Przyjemny prowadzący, chętnie odpowiadający na pytania uczestników Kacper Gutkowski, Alphabet Polska Fleet Management
 • 5.0/5

  Zaawansowana administracja bazami danych Oracle

  21-10-2021 Najlepsze szkolenie ever. Merytoryczność 10+. Polecam gorąco! Jacek Iłendo, INTRATEL Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-10-2021 Bardzo kompetentny prowadzacy. Szkolenie warte polecenia. Kamil Perfecki, ING Business Shared Services B.V.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-10-2021 Szkolenie prowadzone przez Andrzeja to czysta przyjemność. Jestem oszołomiona jego poziomem wiedzy oraz podejściem do uczestników szkolenia. Natalia Mizerska, JSystems
 • 4.9/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-10-2021 Świetne szkolenie. Przekaz bardzo jasny. Polecam. Jacek Stańczak, PSE Innowacje Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-10-2021 Pomimo trybu mieszanego online i stacjonarnie wszystko było super. należy sie tylko pochwała. Adam Walczyk, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-10-2021 Jedno z niewielu szkoleń, po których nabyłem praktyczne umiejętności przydatne w codziennej pracy. Polecam :) Sebastian Żyłkiewicz, INTRATEL Sp. z o.o.
 • 4.81/5

  Administracja bazami danych Oracle

  01-10-2021 Mega przydatne szkolenie, genialny prowadzący - must be dla każdego kto ma styczność z administracją bazami danych oracla. Marek Grześkiewicz, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  01-10-2021 Świetne szkolenie! Gorąco polecam! Jacek Iłendo, INTRATEL Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle

  01-10-2021 Polecam szkolenie prowadzone przez Adama Plinzera. Szkolenie prowadzone z perspektywy Administratora z konkretna użyteczną na co dzień wiedzą. Artur Janiszewski, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze
 • 4.9/5

  Administracja bazami danych Oracle

  01-10-2021 Szkolenie zorganizowane w sposób profesjonalny, polecam. Ireneusz Ignatowski, Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  24-09-2021 Każdy niby wie co to jest Oracle, niby niejedno zapytanie już w życiu napisał, procedurę też już na oczy widział... a jednak szkolenie okazuje się bardzo ciekawe - doskonale systematyzuje wiedzę. Gorąco polecam! Jadwiga Nowak, eService Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  24-09-2021 bardzo praktyczne szkolenie, sporo wiedziałem przychodząc ale o wiele więcej zabieram ze sobą kończąc je. Dziękować. Mariusz Guzik, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  24-09-2021 Bardzo fajne szkolenie, dużo przykładów, w formie warsztatów Dariusz Olszewski, Innsoft Sp. z o.o.
 • 4.81/5

  Zaawansowany Oracle SQL

  15-09-2021 Super, dzięki Bardzo Sebastian Leńczuk, EOS KSI Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  13-09-2021 Szkolenie ok. Uzupełnia wiedzę, daje dobre wskazówki, przypomina dużo o czym się już zapomniało i myślę, że pomoże mi w pracy. Muszę tylko indywidualnie jeszcze przećwiczyć kilka rzeczy. Michał Kamiński, Silky Coders Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany Oracle SQL

  01-09-2021 Ogromna wiedza i profesjonalizm Bartosz Sokołowski, EOS KSI Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany Oracle SQL

  01-09-2021 Szkolenia są bardzo ciekawe, Pan Andrzej swoją ogromną wiedzą dzieli się bez problemu, ma dobrą dykcję i przyjazny głos. Na pytania odpowiada bez zastanowienia, trudniejsze kwestie umie rozrysować i pokazać krok po kroku. Jakub Rosłon, EOS KSI Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-08-2021 Profesjonalny prowadzący Artur Koper, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-08-2021 Super szkolenie, prowadzący posiada ogromną wiedzę, którą potrafi przekazać. POLECAM Marcin Weron, GEOMATYKA - KRAKÓW s.c.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-08-2021 Szkolenie zorganizowane w sposób profesjonalny. Osoba prowadząca szkolenie posiada bardzo dużą wiedzę i umiejętnie przekazuje ją w trakcie zajęć. Mariusz Albiński, Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-08-2021 Polecam! Trener w sposób przystępny przedstawił zakres szkolenia, nie pozostawiał nikogo bez pomocy, starał się na wszystkie sposoby dotrzeć indywidualnie do każdego uczestnika szkolenia bez względu na to czy był on na miejscu czy uczestniczył zdalnie. Izabela Atrachimowicz, KGHM Polska Miedź SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-08-2021 Świetne szkolenie. Mnóstwo ćwiczeń praktycznych przydatnych w codziennych zadaniach. Super wyjaśnione zagadnienia, dzięki czemu nawet nie mając doświadczenia można szybko zrozumieć istotę problemu. Jacek Iłendo, INTRATEL Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-08-2021 Duża ilość informacji w przystępnejformie. Rafał Bakuła, PKP TELKOL sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowana administracja bazami danych Oracle

  22-07-2021 Szkolenie profesjonalne, doświadczony prowadzący, chętnie dzielący się wiedzą z zakresu Oracle. Justyna Miszczuk, RESQMED SP. Z O.O.
 • 4.7/5

  Podstawy Oracle SQL

  07-07-2021 Jedno z najbardziej praktycznych szkoleń w których brałem udział - zdecydowanie polecam :) Przemysław Matejek, Nationale-Nederlanden
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  07-07-2021 Szkolenie świetne pod względem zakresu i sposobu prowadzenia, Prowadzący przekazuje nie tylko wiedzę ale i sposoby korzystania z niej. Bartosz Izabela,
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  02-07-2021 Genialne szkolenie, które pozwoliło mi poszerzyć a przede wszystkim usystematyzować wiedzę. Trener dostosowywał szkolenie pod nasze potrzeby. Dużo praktycznych ćwiczeń pozwalających na ułożenie wiedzy w głowie Marta Witkowska, AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
 • 4.8/5

  Administracja bazami danych Oracle

  02-07-2021 Szkolenie skupione w znaczacej jego części na praktyce, co podnosi wartość. Prowadzacy udzielał dużo praktycznych rad, które wykorzystuje w swojej codziennej pracy. Prowadzacy posiada bardzo szeroka więdzę i doświadczenie z bazami danych oracle, znał odpowiedź na niemal każde pytania, które rodziły się podczas omawianego materiału. Polecam! Mateusz Kopański, OPITZ CONSULTING Polska Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Administracja bazami danych Oracle

  02-07-2021 Szkolenie warte polecenia- kompetenty prowadzący i kompletne materiały szkoleniowe z opisem zastosowanych ważniejszych komend. Justyna Miszczuk, RESQMED SP. Z O.O.
 • 4.9/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  23-06-2021 temat jest olbrzymi więc dodawane skrypty i materiały szkoleniowe do dalszego pogłębienia są bardzo użyteczne ewentualne szkolenie pogłębiające po jakimś czasie używania nabytej wiedzy Marek Elznerowicz, Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 • 5.0/5

  Oracle SQL i PL/SQL dla zaawansowanych

  28-05-2021 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, ogromna wiedza prowadzącego oraz łatwość w przekazaniu materiału pozwala szybko ogarnąć temat. Ćwiczenia po każdym zagadnieniu pozwalają sprawdzić na ile się rozumie dane zagadnienie, a w razie czego prowadzący też chętnie pomaga. Można mocno poszerzyć swoją wiedzę nawet na tematy, które już się zna. 10/10 Paweł Mossakowski, Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  21-05-2021 100% polecam Bartosz Sołek, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 4.8/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  21-05-2021 Fajne szkolenie, szeroki zakres omówionych materiałów. Fajny prowadzący. Emilia Bulajska,
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  21-05-2021 Najlepsze w jakim uczestniczyłem. Artur Studziński, Urząd Miejski w Koszalinie
 • 4.7/5

  APEX - Administracja i programowanie

  19-05-2021 Polecam. Zbigniew Stachowiak, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  22-04-2021 Świetne szkolenie Paweł Płachta, RESQMED SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  09-04-2021 Rzeczowo, na temat, świetny prowadzący, polecam :) Adam Kowalski, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  02-04-2021 Szkolenie bardzo intensywne, dużo informacji i wiedzy. Super prowadzący. Polecam. Jarosław Zając, Rohlig Suus Logistics SA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  25-03-2021 Prowadzący chętnie odpowiadał na pytania :) Codzienne powroty do materiału dnia wcześniejszego bardzo przydatne!! Dla mnie OK. Szybko sprawnie i w praktyce :) Sebastian Trawczyński, RESQMED SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  25-03-2021 Jeżeli ktoś będzie się mnie pytać jaką firmę szkoleniową polecam, to moja odpowiedź będzie tylko jedna - JSystems! Dawno nie uczestniczyłem w tak genialnym szkoleniu, wykładowca to świetny, przyjazny i otwarty człowiek, materiał był idealnie przygotowany od A do Z. Aż szkoda że tak szybko się to skończyło :( - bo mógłbym się szkolić i szkolić :D Ale za to już teraz zacznę się rozglądać za kolejnym szkoleniem ^-^ Z całą pewnością będę wracać i polecać - bo naprawdę warto :) Szczerze polecam i dziękuję <3 Damian Osiak, JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  12-03-2021 Szkolenie przeprowadzone w przyjemnej - luźnej atmosferze. Prowadzący zna się na rzeczy i potrafi przekazać praktyczną wiedzę oraz odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas pytania. Szczerze polecam, będę wracać :-) Damian Osiak, JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  26-02-2021 świetny prowadzący, jasno i zrozumiale przekazywany materiał Michał Bankiewicz, null
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  10-02-2021 Swietne szkolenie z oracle, bardzo konkretny i rzetelny prowadzący. Polecam!! Marcin Wojewódzki, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  05-02-2021 Bardzo dobre szkolenie Paweł P., RESQMED SP. Z O.O.
 • 4.9/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  05-02-2021 Rewelacja! Program szkolenia idealnie trafił w moje oczekiwania oraz w posiadany poziom wiedzy z SQL. Pan Andrzej jest zawodowcem w swojej dziedzinie i doświadczonym szkoleniowcem. Sposób przekazywania wiedzy oraz techniki szkoleniowe, które wykorzystuje zdają egzamin celująco. W ramach szkolenia dostarczone zostały pomocne materiały. Dzięki szkoleniu udało mi się nie tylko doszlifować podstawowe umiejętności pisania optymalnych zapytań SQL, ale również wyniosłem z niego potężną wiedzę z zakresu tworzenia funkcji, procedur, pakietów czy triggerów. W ciągu tygodniowego szkolenia zrealizowaliśmy samodzielnie łącznie 93 warsztaty. Polecam szkolenia JSystems każdemu kto chce szybko i efektywnie pozyskać szeroką wiedzę i doświadczenie z SQL i PL/SQL. Jan Kopciński, Rohlig Suus Logistics SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  05-02-2021 Super prowadzący, dużo materiału - jeszcze więcej warsztatu! Polecam! Jakub P., OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  22-01-2021 Witam, Prowadzący Adam bardzo jasno przedstawia cały materiał w praktyce. Z łatwością odpowiada na pytania co świadczy o jego dużej znajomości tematu. Praktyka , praktyka i jeszcze raz praktyka to bardzo mi się podobało. Gratuluję super szkolenie ! Sebastian T., RESQMED SP. Z O.O.
 • 4.7/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  22-01-2021 Dziękuję za szkolenie. Polecam i skorzystam w przyszłości Jarosław Ś., RESQMED SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  15-01-2021 Wysoki poziom szkolenia. Trener posiadający ogromną wiedzę, którą w efektywny sposób potrafił przekazać kursantom. Radosław M., PSI Polska Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  15-01-2021 Doskonale przygotowany trener. Marcin W., RESQMED SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  15-01-2021 Zdecydowanie polecam. Szkolenie prowadzone aktywnie, na wielu przykładach, z wielu zagadnień i przez profesjonalistę z ogromną wiedzą i umiejętnościami. Justyna Miszczuj, RESQMED SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  15-01-2021 Z mojej perspektywy szkolenie na 5+, poruszane tematy na pewno zostaną nie raz wykorzystane w praktyce, co zdecydowanie przyspieszy i ułatwi pracę z bazą danych. Andrzej ma cenną umiejętność przekazywania wiedzy przez co szybko wchodzi do głowy. Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej to kolejny wielki atut szkolenia. Magdalena K., RESQMED SP. Z O.O.
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  04-12-2020 Program szkolenia jest ciekawy. Prowadzenie zajęć przez trenera w fajny sposób, gdzie poruszane są cały czas ciekawe zagadnienia. A przede wszystkim trener potrafi swoja wiedze przekazać uczestnikom. Sandra Perzanowska, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  27-11-2020 Bardzo dobry prowadzący. Ciekawe ćwiczenia. Dobre temp. Niezła zabaw, żeby wyrobić się w czasie. :) Piotr Strachota, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  27-11-2020 Szkolenie kompleksowe, bardzo dobrze przygotowane i prowadzone w łatwy do przyswojenia sposób. Zagadnienia omawiane są krok po kroku, na przykładach i zadaniach, które pozwalają zrozumieć dane koncepje od strony zarówno praktycznej (robimy), jak i teoretycznej (wiemy co, dlaczego i jak się dzieje). Prowadzący posiada bardzo głęboką wiedzę oraz doświadczenie, z łatwością prowadzi nas przez sprawy proste, mniej proste, oraz te algorytmiczne i optymalizacyjne. Tempo spokojne, pozwalające na rzetelną analizę, rozwiązanie techniczne i pytania. Barbara Kowalczyk, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  29-10-2020 Ciekawe praktyczne szkolenie z rzeczy które przydają się podczas codziennej administracji Oracle. Wojciech Stańczak, Urząd Miasta Jasło
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  29-10-2020 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Trener przekazywał swoją wiedzę praktyczną jak i uwagi oraz porady, które na pewno mi pomogą. Na każde szkolenie przychodził przygotowany przekazując nam często wiedzę wykraczającą poza zakres tego kurs np. 5 metod duplikacji wraz z pokazem online. Serdecznie polecam, Michał Bańka Michał Bańka, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.85/5

  APEX - Administracja i programowanie

  21-10-2020 Super szkolenie, dobrze przygotowany szkoleniowiec. Pozdrawiam. Kacper Trzeciak, BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  APEX - Administracja i programowanie

  21-10-2020 Kurs warty uwagi dla każdego kto chce zacząć przygodę z APEX Tomasz Karpiński, BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  16-10-2020 Temat zrealizowany w pełni, z ciekawymi przykładami i objaśnieniami. Dużo praktyki, wiedza trenera ogromna. Polecam:) Katarzyna Bancerz, AXA Życie TU SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  16-10-2020 Super szkolenie! Znakomity wykładowca z pasją i zaangażowaniem - Andrzej Klusiewicz. Tomasz Kostro, INNSOFT Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  16-10-2020 Super szkolenie. Prowadzący bardzo kompetentny. Na pewno jeszcze do nich wrócę, może teraz na tuning SQL. Rafał Majewski, null
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  16-10-2020 Bardzo intensywne szkolenie, duża ilość wiedzy podana w przykładowych zadaniach. Polecam. Marcin Strużek, Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  16-10-2020 Szkolenie bardzo wartościowe. Dużo wyniosłem wiedzy. Zostało po szkoleniu kilka tysięcy linijek wartościowego kodu do którego zawszę mogę wrócić i szlifować oracla :) Paweł Fabiańczyk, INNSOFT Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  07-10-2020 Świetnie przygotowany trener z ogromną wiedzą. Ciekawa tematyka. Łukasz Grodzki, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  02-10-2020 Dziękuję i polecam !!! Dariusz Pietrzak, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  02-10-2020 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie Podstaw SQL Sławomir Gnys, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  02-10-2020 Bardzo dziękuję, fajne podejście szkoleniowca do studentów :) Żaneta Adamska, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  25-09-2020 Jeżeli na szkolenie z PL/SQL to JSystems jest właściwym adresem. Krzysztof Gałązka, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.92/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  25-09-2020 Szkolenie z programowania pl/sql w pełni profesjonalne i merytorycznie na wysokim poziomie. Prowadzący bardzo skutecznie przekazał wiedzę z zakresu programowania:) Polecam Damian Turski, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  18-09-2020 Polecam osobą, które chcą sobie poukładać w głowie podstawy i rozpocząć prace z Oracle ;) Dominika Marchlewska, Delegate IT sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  18-09-2020 Bardzo dobre szkolenie, w tym rówżnież praktyczne. Polecam :) Wojciech Stańczak, Urząd Miasta Jasło
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  18-09-2020 Jak najbardziej polecam szkolenia w tej firmie. Podczas szkolenie widać było, że osoba prowadząca posiada ogromną wiedze praktyczną i potrafi ją przekazać. Michał Jaroński, RAVEN IT FILIP SMÓLCZYŃSKI
 • 4.92/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  14-08-2020 Szkolenie zostało zrealizowane bardzo profesjonalnie. Pomimo utrudnionego przez formę zdalną kontaktu z uczestnikami, prowadzący bardzo sprawnie realizował szkolenie. Michał Grabicki, Staples Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  14-08-2020 Szczerze polecam! Michał Gredczyszyn, SGB BANK S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  14-08-2020 Super szkolenie! Znakomity wykładowca - Andrzej Klusiewicz Agnieszka Wierzbicka, SGB BANK S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  14-08-2020 Zdecydowanie polecam szkolenia w firmie JSystems, materiał przedstawiony na szkoleniu znacznie wykraczał poza zakres szkolenia, co pozwoliło kompleksowo zapoznać się z daną tematyką. Aleksander Cybulski, SGB BANK S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  10-07-2020 Bardzo fajne szkolenie z Pawłem Adamskim nt. Administracji baz danych w Oraclu. Czas zleciał błyskawicznie.Polecam. Mariusz Stefański, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.85/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  03-07-2020 Szkolenie świetnie przygotowane zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym, rewelacyjny sposób przekazywania wiedzy nie pozostawia cienia wątpliwości, że zdecyduję się na kolejne szkolenia. Poziom szkolenia wysoki, i mimo, że część rzeczy nie była dla mnie nowością, wynoszę stąd dużą dawkę nowej wiedzy którą z pewnością wykorzystam w praktyce. Serdecznie polecam szkolenia w Jsystems :) Emil Kobyliński, Atende Software Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  03-07-2020 Bardzo ciekawe i intensywne szkolenie, dużo zadań przez to łatwiej można przyswoić wiedzę. Agnieszka Hossa, Staples Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  10-06-2020 Masa cennych informacji w bardzo przystępnej formie oraz cenie, polecam! Wiktor Ryciuk, Sas Institute Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  29-05-2020 Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, kontakt z trenerem bardzo dobry. Bardzo polecam. Marek Cecot, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA
 • 4.92/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  22-05-2020 Szkolenie spełniło moje oczekiwania Mateusz Bocheński, Orsted Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  22-05-2020 Szkolenie bardzo fajnie prowadzone. Dużo dodatkowych informacji. Polecam. Piotr Noga, Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Monika Noga
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  24-04-2020 Świetnie przygotowany i kompetentny prowadzący. Szczególnie zadowolony jestem z tego, że szkolenie odbyło się (w formie wideokonferencji) mimo trudności związanych z COVID-19. I to mimo, że w szkoleniu wzięły udział dwie osoby zamiast planowanych 10. Paweł Gąsieniec, Orsted Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  24-04-2020 Polecam ! Tematy poruszane na szkoleniu można od razu zastosować w swojej pracy. Adam Kamiński, Innsoft Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  13-03-2020 Praktyczne podejście do tematu, program szkolenia uzupełniony o mnóstwo przydatnych, praktycznych zagadnień i uwag. Polecam Łukasz Cieśla, Polskie Linie Lotnicze LOT SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  28-02-2020 Zdecydowanie polecam, jakość szkolenia na bardzo wysokim poziomie. Dariusz Paszkowski, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  APEX - Administracja i programowanie

  19-02-2020 szkolenie przygotowane bardzo dobrze. polecam Michał Gredczyszyn, SGB-BANK S.A.
 • 4.71/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  31-01-2020 Jestem grafikiem i programowanie nie jest moją mocną stroną, ale zajęcia były przeprowadzane w sposób klarowny i nie miałem problemów z przyswojeniem sobie wiedzy. Ogólnie, polecam. Tomasz Olesiejuk, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina
 • 4.85/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  24-01-2020 Bardzo dobrze prowadzone szkolenie, szeroki zakres wiedzy i świetny sposób jej przekazania. Michał Adamowicz, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  24-01-2020 Bardzo dobra jakość szkolenia. Godne polecenia dla osób początkujący w tej dziedzinie. Bogumiła Skowrońska, SKYLARK Bogumiła Skowrońska
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  20-12-2019 Świetnie szkolenie! Zdecydowanie polecam! Daniel Mroczka, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  20-12-2019 Pełen profesjonalizm, najwyższe standardy. Z pewnością jeszcze nie raz skorzystam z Państwa oferty. Przemysław Spychała, UPC Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  20-12-2019 Bardzo dobre szkolenie, duża wiedza trenera. Zdecydowanie mogę śmiało, każdemu polecić szkolenia w tej firmie. Sławomir Szpond, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-12-2019 Rewelacyjne szkolenie, podstawy oracle sql wyjaśnione perfect. Agnieszka Korzeniewska, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-12-2019 Polecam szczególnie wykładowcę który świetnie przekazuje wiedzę. Katarzyna Ziółkowska, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  11-12-2019 Bardzo dobrze prowadzone szkolenie ! Jacek Haik, Asseco Poland S.A.
 • 4.71/5

  APEX - Administracja i programowanie

  11-12-2019 JSYSTEMS to klasa sama w sobie. Od podejścia do klienta poczynając, a na poziomie merytorycznym trenera kończąc. Na wszystkich szkoleniach w tej firmie uzyskałem to, co chciałem uzyskać, a w przypadku szkolenia z Oracle APEX nawet więcej. Michał Łubian, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • 5.0/5

  APEX - Administracja i programowanie

  11-12-2019 Bardzo cenne szkolenie, profesjonalnie prowadzone. Wojciech Szydełko, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • 4.92/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  06-12-2019 Bardzo dużo wiedzy przekazanej w przystępny sposób! Gorąco polecam! Kamil Kolczyński, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  04-12-2019 Świetne szkolenie, bardzo dużo informacji, w dostępnej formie do zrozumienia. Wielkie brawa prowadzącemu Rafalowi Tomasz Fedorowicz, Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA
 • 4.78/5

  Podstawy Oracle SQL

  04-12-2019 Bardzo dobre szkolenie. Super prowadzący, bardzo dobry prowadzący. Monika Baturyn, Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-11-2019 bardzo dobry prowadzący! :) Magdalena Gierłachowska, mBank S.A.
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  15-11-2019 Fantastyczny, bardzo przyjazny i merytorycznie przygotowany prowadzący z doświadczeniem. Teodor Ręklewski, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  15-11-2019 Polecam tą firmę szkoleniową. Opieka trenera na bardzo wysokim poziomie. Adam Pawłowski, Urząd Miasta Krakowa
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  15-11-2019 Polecam szkolenie SQL dla średnio zaawansowanych Agnieszka Mtupa-Ndiaye, Urząd Miasta Krakowa
 • 4.78/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  15-11-2019 Wysokie kompetencje osoby prowadzącej szkolenie, forma szkolenia, tempo, rekompensują mało ergonomiczne biuro i sale szkoleń. Marcin Komorowski, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  15-11-2019 Na temat, ogromna wiedza i doświadczenie trenera. Polecam Kamil Fal, NGK Ceramics Sp. z o.o.
 • 4.75/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  08-11-2019 Rewelacyjne szkolenie z baz danych "Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle" prowadzone przez Marcina. Bardzo się cieszę, że wybrałem akurat tą firmę szkoleniową. Trener był bardzo dobrze przygotowany oraz przełożył wiedzę w możliwie najprostszy sposób. Pełen profesjonalizm. Baaaaardzo polecam! Kamil Kosacki, Politechnika Wrocławska
 • 4.92/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  08-11-2019 Szkolenie naprawdę kompletne. Spora ilość wiedzy, dobrze przedstawionej. Bartosz Trojgo, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  08-11-2019 Bardzo konkretne szkolenie. Polecam wszystkim zainteresowanym tematyką SQL. RAFAŁ SZOŁOMICKI, RAFAŁ MARCIN SZOŁOMICKI
 • 4.75/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  08-11-2019 Rewelacyjne szkolenie z baz danych "Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle" prowadzone przez Marcina. Bardzo się cieszę, że wybrałem akurat tą firmę szkoleniową. Trener był bardzo dobrze przygotowany oraz przełożył wiedzę w możliwie najprostszy sposób. Pełen profesjonalizm. Baaaaardzo polecam! Kamil Kosacki, Politechnika Wrocławska
 • 4.71/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  06-11-2019 Ciekawie przygotowane szkolenie. Na duży plus zarówno omawiane tematy (z obszernymi przykładami), jak i wiedza merytoryczna prowadzącego. Polecam! Dawid Pac, DSV International Shared Services Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  06-11-2019 Szkolenie zgodne z oczekiwaniami, jedno z lepszych na jakim byłem, a byłem jeszcze w 2 innych firmach na szkoleniu. Mariusz Bilich, DSV International Shared Services Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  01-11-2019 Profesjonalne podejście, spora wiedza, łatwy do zrozumienia przekaz. Łukasz Simiński, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  APEX - Administracja i programowanie

  30-10-2019 Bardzo dobrze prowadzone szkolenie, trener z dużą wiedzą, łatwo komunikuje się z grupą. Praktycznie całe szkolenie to praca w aplikacji, dużo ćwiczeń praktycznych. Z czystym sumieniem można polecić szkolenia w JSYSTEM. Marek Kocjan, Ganso Sp. z o.o
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  25-10-2019 BARDZO DOBRE SZKOLENIE I MIŁEJ I PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE Tomasz Wyczałek, Miasto Poznań, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  25-10-2019 Szkolenie rzeczowe. Dobrze wytłumaczone zagadnienia. Kamil Koralewski, Meble Wójcik Sp. z o.o.
 • 4.71/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  25-10-2019 Profesjonalne podejście trenera do poruszanych zagadnień na szkoleniu. Wojciech Szaruga, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  11-10-2019 Super szkolenie! Prowadzący z dużą wiedzą, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i podrzuca ciekawostki pozaprogramowe. Maciej Pokoca, EduBroker Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  11-10-2019 Czemu ciastka pojawiają się dopiero na pierwszej przerwie? Obiady w Grand Kredensie - najlepsze jakie jadłem ze wszystkich szkoleń ;o) Wojciech Michalak, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  11-10-2019 Świetne szkolenie, szczerze polecam! Iwona Cieślak, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  11-10-2019 Bardzo dobre szkolenie, sposób przekazywania wiedzy na wysokim poziomie Artur Soczek, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  11-10-2019 Osobiście polecam szkolenie "Zaawansowany SQL i Programowanie w PL/SQL". Profesjonalne szkolenie. Bardzo duży zakres wiedzy przekazany przez trenera Pawła Zarasia oraz przerobienie dużej ilości zadań. Joanna Łysenko, null
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  04-10-2019 Szkolenie przekazuje praktyczną wiedzę przydatną w codziennej pracy administratora DB Janusz Pacholski, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  04-10-2019 Szkolenie przeprowadzone na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza prowadzącego oraz umiejętność przekazania wiedzy. Ogromny nacisk na praktykę co się liczy. Serdecznie polecam, Michał Bańka Michał Bańka, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  04-10-2019 Szkolenie pozwoliło mi na nabycie wiedzy merytorycznej niezbędnej do administrowania bazami Oracle SQL. Karol Płonkowski, OSOBA PRYWATNA
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  20-09-2019 świetnie poprowadzone szkolenie Krzysztof Granowski, INNSOFT Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  20-09-2019 Szkolenie pomogło mi zmienić pracę oraz dało podstawy do nauki programowania. Karol Płonkowski,
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  13-09-2019 Wiedza przekazana w bardzo przystępny sposób, polecam! Dominika Bartosik, Dominika Bartosik
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  13-09-2019 Rafał Czarkowski w niesamowicie zwięzły i precyzyjny sposób prowadzi szkolenie. Zakres tematyczny w 100% poparty adekwatnymi przykładami. Podpowiedzi i wskazówki prowadzące do szkoleń bardziej zaawansowanych, jak również uwagi o praktycznie spotykanych rozwiązaniach - na najwyższym poziomie. Już czekam na kolejną okazję by odbyć szkolenie w tytułowym temacie: Oracle SQL i PL/SQL. Teodor Ręklewski, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • 4.74/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  13-09-2019 Polecam w czystym sumieniem! ;) Karol Malinowski, OSOBA PRYWATNA
 • 4.78/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  04-09-2019 Super inspirujące szkolenie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz skorzystam z Waszej oferty :-) Anna Mrożewska, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA SA
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  23-08-2019 Super, wszystkie zagadnienia przedstawione jasno i z konkretnymi przykładami. Dobrze jest zapoznać się z tematem przed szkoleniem. Artur Ziembiński, Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  23-08-2019 Szkolenia organizowane przez firmę JSystems to przede wszystkim umiejętne przekazywanie wiedzy przez prowadzącego kurs, który w sposób łatwy i zrozumiały dzieli się zdobytą przez siebie wiedzą. Na każde pytanie kursantów uzyskuje się wyczerpujących odpowiedzi, co także potwierdza pełen profesjonalizm. Dawid Stachura, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  23-08-2019 Polecam to szkolenie, ze względu na szeroki zakres oraz odpowiedni czas na przyswojenie wiedzy. Oczywiście jest to zasługa kompetentnego trenera :). Atmosfera na szkoleniu rewelacyjna. Marek Dec, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-08-2019 Profesjonalne podejście trenera. Polecam! Ireneusz Ignatowski, Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-08-2019 Bardzo dobre szkolenie! Łukasz Orszański, FAST M. J. ORSZAŃSCY SP. J.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-08-2019 Dzięki temu szkoleniu nabyłem wiedzę przydatną w wykonywanej pracy. Polecam każdemu zainteresowanemu tematyką SQL. Karol Płonkowski, null
 • 4.71/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  26-07-2019 Bardzo dobra realizacja, prowadzący, zakres szkolenia Rafał Siejka, P4 Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  26-07-2019 Super szkolenie, dobry poziom, ciekawe przykłady. Benjamin Klima, Exorigo - Upos Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  19-07-2019 Warto! Prowadzący Rafał C. wymiata. Polecam Jakub Bartczak, Asseco Poland S.A.
 • 4.84/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  19-07-2019 Uporządkowany materiał, świetnie przekazana wiedza, życzliwość trenera, wyczerpująco wyjaśnione tematy Agnieszka Grodzicka, Accenture Services Sp. z.o.o
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  19-07-2019 Zdecydowanie polecam. Szeroki program szkolenia, dużo zajęć praktycznych, prowadzący szkolenie Rafał jak zwykle bardzo dobrze przygotowany. Marek Kocjan, Ganso Sp. z o.o
 • 4.92/5

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  19-07-2019 Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Jarosław Plitt, Venture Industries sp. z o.o
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  05-07-2019 Świetnie prowadzone szkolenie, polecam każdemu! Artur Paluba, Instytut Lotnictwa
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  05-07-2019 Wszystko w jak największym porządku, serdecznie polecam szkolenie jak i całą firmę szkoleniową. Jestem bardzo zadowolony :) Zbigniew Drzewiecki, Instytut Lotnictwa
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  27-06-2019 Świetne szkolenie, prowadzący Paweł znakomicie potrafi przekazać wiedzę, polecam w 100%! Iwona Cieślak, ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
 • 4.87/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  14-06-2019 bardzo dobrze zorganizowane, kompetentny prowadzący przekazuje tez dużo wiedzy praktycznej wykraczającej poza przygotowany materiał - dopasowanej do uczestników kursu Maciej Raczkowski, Moventum Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  14-06-2019 Polecam JSYSTEMS - miła, swobodna atmosfera. Prowadzący szkolenie z wysoką wiedzą. Wojciech Ziemiński, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  14-06-2019 Rewelacja. Więcej niż oczekiwałem. Pełny profesjonalizm w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia w temacie szkolenia. Dariusz Czurejno, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
 • 4.74/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  14-06-2019 Bardzo dobre przygotowanie trenera, szeroki zakres przekazanych informacji poparty doświadczeniem. POLECAM Marcin Janiec, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
 • 5.0/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  05-06-2019 Bardzo dobrze przygotowany program szkolenia, trener z dużą wiedzą merytoryczną, duża ilość ćwiczeń praktycznych. Marek Kocjan, Ganso Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  31-05-2019 Podczas szkolenia teoria SQL była przeplatana ćwiczeniami ale też ciekawymi wyjątkami, przykładami z życia, które urozmaiciły czas i pozwoliły szybciej przyswoić materiał. Piotr Jasek, Avon Operations Polska Sp. z o.o.
 • 4.96/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  31-05-2019 szkolenie przeprowadzone merytorycznie na wysokim poziomie, z uwzglednieniem aktualnie zgłąszanych dodatkowych zapytan czy potrzeb klienta Krzysztof Kryczka, Avon Operations Polska Sp. z o.o.
 • 4.75/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  19-04-2019 Bardzo dobra organizacja szkolenia. Polecam! Magdalena Sucharska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  19-04-2019 Prowadzący posiada ogromną wiedzę na temat prowadzonego szkolenia. Na każde, nawet nietypowe pytanie był w stanie odpowiedzieć bez najmniejszego problemu. Na pewno skorzystam raz jeszcze ze szkolenia prowadzącego przez Pana Rafała. Gorąco polecam! Michał Lis, PGNiG Serwis Sp. z.o.o
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  19-04-2019 Szkolenie bardzo fajne , merytoryczne , edukujące oraz porządkujące zakres obecnej wiedzy Grzegorz Golatowski, PZ HTL SA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  05-04-2019 Świetne szkolenie wprowadzające jak i układające wiedzę z działu Oracle. Prowadzący cierpliwy i dobrze przekazujący wiedzę. Szczerze polecam. Kamil Kalinowski, ING Bank Śląski SA
 • 4.95/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  29-03-2019 Szkolenie uwzględnia potrzeby uczestnika. Polecam! Marcjanna Pawlak, EUROBANK SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  29-03-2019 Wszystko pozytywnie, wiedza trenera dużo większa niż zakres szkolenia więc dodatkowe pytania z poza zakresu szkolenia nie pozostawały bez odpowiedzi. Radosław Drwal, Eurobank S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-03-2019 Przyjemne szkolenie, tempo prowadzenia oraz atmosfera podczas warsztatów wskazuje na wysokie umiejętności prowadzącego. Thomas Szmytka, Lidl Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-03-2019 Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia - nie sądziłem, że szkolenie będzie aż tak praktyczne. Dostaliśmy komputery i klepaliśmy kod razem z prowadzącym. Super! Mateusz Łochowicz, Lidl Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-03-2019 Profesjonalny prowadzący. Polecam szkolenie. Śmieszne anegdoty rozluźniały atmosferę. Kacper Lejwoda, Lidl Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-02-2019 Bardzo dobre szkolenie, trener z dużą wiedzą, dobrze przygotowane materiały i środowisko pracy. Marek Kocjan, Ganso Sp. z o.o
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-02-2019 Praktyczne prowadzenie zajęć, ogrom wiedzy i pomoc prowadzącego. Urszula Kleczkowska, Miasto Stołeczne Warszawa
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  01-02-2019 Szkolenie w 100% zgodne z zakresem. Przykłady łopatologiczne zrozumiałe dla laików. Piotr Nowak, UPC Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  01-02-2019 Super szkolenie, fajna atmosfera Wojciech Budniak, PKO BP
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  01-02-2019 Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Miła atmosfera, kompetentny trener, świetna organizacja. Polecam. Mariusz Krzyżanowski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  21-12-2018 Profesjonalne szkolenie, tempo pracy dostosowane do poziomu wiedzy uczestników. Polecam. Justyna Chodyna, Integra IT Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  14-12-2018 Rzetelne szkolenie w milej atmosferze. Zakres materiału odpowiedni do poziomu szkolenia zrealizowany w profesjonalny sposób. Rafał Wójcik, Eurobank S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  14-12-2018 Świetnie prowadzone szkolenie - znakomita atmosfera, duża wiedza i umiejętność jej przekazywania - POLECAM NA 101% Karol Lenart, Deutsche Bank Polska SA
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  14-12-2018 Swietny Trener, ktory posiada duza wiedze na temat przedstawianych zagadnien. Pyszne obiady, najlepsze jakie jadlam na szkoleniach Natalia Jaroś-Walencik, NORDEA BANK ABP S. A.
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  14-12-2018 Dobry zakres szkolenia, prowadzacy z duza wiedza. Pozytywnie! Polecam! Agnieszka Dziedzic, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  14-12-2018 Szkolenie dobre, merytoryczne, wiedza ok, polecam Wojciech Barca, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  14-12-2018 BARDZO DOBRA ORGANIZACJA, WSPANIAŁY TRENER, MIŁA ATMOSFERA Iwona Pałus, Credit Agricole Bank Polska SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  14-12-2018 Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Sposób przekazywania wiedzy dostosowany do poziomu szkolenia. Atmosfera na szkoleniu przyjemna, bezstresowa. Trener bardzo kompetentny i cierpliwy:) Bardzo polecam! Justyna Skrzypek, Credit Agricole Bank Polska SA
 • 4.71/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  07-12-2018 Ciekawe szkolenie dla osób zainteresowanych wejściem w świat administracji bazy danych Oracle. Krzysztof Wachulec, Deutsche Bank Polska SA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  07-12-2018 Prowadzący super łącznie z jego przygotowaniem merytorycznym. Rafał Kubala, Deutsche Bank Polska SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  07-12-2018 Dobrze dobrany zakres materiału, adekwatny do tematyki szkolenia. Zwinny trener. Roman Ogorzałek, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  07-12-2018 szkolenie przeprowadzone w dobrym tempie, przejrzyste przykłady, szybka pomoc prowadzącego w przypadku problemów. Magdalena Skrzypek, Asseco Poland S.A.
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  07-12-2018 Świetne szkolenie - polecam. Juliusz Buczko, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  07-12-2018 Bardzo fajny prowadzacy, rzetelnie przeprowadzone szkolenie. Z duza wiedza, odpowiada na kazde pytanie, rozwija zagadnienie jezeli ktos jest ciekawy. Dawka humoru, bez spietej atmosfery. Polecam Piotr Wójcik, Deutsche Bank Polska SA
 • 4.71/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  30-11-2018 Polecam każdemu, kto chce się dowiedzieć co to optymalizacja, z czego to wynika i jak to poprawić aby było lepiej. Dzięki Norbert Przybyła, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych ESERVICE Sp. z o.o.
 • 4.82/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  30-11-2018 Polecam wszystkim - szkolenie bardzo profesjonalne i przystępne także dla ludzi uczących się SQL od podstaw. Wiedza przekazywana w sposób zrozumiały przez kompetentnego i sympatycznego trenera. W szczególności polecam ze względu na wiele praktycznych przykładów, co ułatwia zrozumienie zagadnień. Nicole Rutkowska, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  30-11-2018 Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia podstawy Oracle SQL/ PL/SQL. Prowadzący okazał się osobą kompetentną, z dużą wiedzą popartą doświadczeniem zawodowym. Polecam szkolenie wszystkim zainteresowanym. Natalia Dombrowska, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.91/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  30-11-2018 Szkolenie bylo poprowadzone bardzo profesjonalnie. Informacje zostaly przekazane w ciekawy sposób (duzo przykladow praktycznych). Wykladowca potrafil odpowiedziec na kazde z naszych pytan oraz w latwy sposob rozwiac wszelkie watpliwosci. Polecam kazdemu! Ewa Derkowska, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  APEX - Administracja i programowanie

  28-11-2018 Polecam Aldona Kozakiewicz, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
 • 4.89/5

  APEX - Administracja i programowanie

  28-11-2018 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Wiedza merytoryczna prowadzącego na wysokim poziomie. Podczas szkolenia mieliśmy możliwość przećwiczenia przypadków z naszej codziennej pracy i otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek jak podchodzić do poszczególnych zagadnień oraz w jaki sposób je najlepiej rozwiązywać. Tomasz Puzyrewski, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  23-11-2018 Wszystko wspaniale Jan Śliwiński, TUiR WARTA SA
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  23-11-2018 Dobra organizacja, ciekawy materiał, na szkoleniu nie da się nudzić, wymiana poglądów między trenerem a kursantami. Dużo ćwiczeń utrwalających przerobiony blok. Trener Sławek rewelacja. Michał Plichta, DSV International Shared Services Sp. z o.o.
 • 4.84/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  21-11-2018 Merytorycznie, ciekawie polecam. Kamil Piwowarski, Eurobank S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  16-11-2018 Rewelacyjne szkolenie! Świetny poziom prowadzącego! Polecam! Przemysław Kleczkowski, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  16-11-2018 Polecam! Grzegorz Sowa, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-11-2018 Bardzo podobała mi się forma prowadzenia szkolenia, dużo przykładów, bez problemu można było pytać w razie problemów. Świetny trener Justyna Wnęk, Asseco Poland S.A.
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-11-2018 Perfekcyjne szkolenie, profesjonalny trener, szczerze polecam!!! Joanna Wieczorek, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-11-2018 Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania - Dziękuje:) Joanna Migacz, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-11-2018 Bardzo dobrze poprowadzone szkolenie. Systematyzuje dotychczasową wiedzę i wnosi wiele nowego. Gorąco polecam Justyna Waksmańska - Meller, ING Bank Śląski SA
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  08-11-2018 Gorąco polecam. Wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz Rafał jako doskonały prowadzący. Pozdrawiam :-) Tomasz Adamiec, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  APEX - Administracja i programowanie

  30-10-2018 Szkolenie było bardzo wartościowe, szczególnie dzięki wiedzy i bardzo dużej elastyczności prowadzącego co do zakresu szkolenia. Łukasz Doboszyński, NETIA SA
 • 4.71/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  25-10-2018 Zdecydowanie polecam. Doświadczeni trenerzy, przemyślany program nauczania rozłożony adekwatnie do długości szkolenia. Michał Matuszewski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-10-2018 Merytorycznie, na temat, w odpowiednim tempie, w dobrej atmosferze. Piotr Pawlak, Eurobank S.A.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  18-10-2018 Polecam firmę JSystems, ogromna wiedza i doświadczenie w praktyce. Pytania wychodzące spoza zakresu szkolenia nie pozostają bez odpowiedzi. Przyjemna atmosfera i kontakt z każdą osobą na szkoleniu. Piotr Wyrwas, Eurobank S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  27-09-2018 Zrobiłem całą ścieżkę administracyjną Oracle w JSystems i teraz mogę powiedzieć, że było warto. Profesjonalizmy moich trenerów Pawła i Rafała potwierdził słuszność mojego wyboru. Ponieważ robiłem to z własnej inicjatywy to tym bardziej nie żałuję ani złotówki i czasu. Mocna 5 dla całego zespołu. POLECAM JSystems !!! Mariusz Paluch, MULTIRES Mariusz Paluch
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  27-09-2018 Szczerze polecam. Tomasz Karolczak, ING Lease Polska Sp. z o.o.
 • 4.75/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  18-09-2018 Polecam szkolenie przede wszystkim ze względu na zakres Natalia Płonka, Energa Obrót SA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  18-09-2018 Perfekcyjne szkolenie Rafał Szołomicki, RAFAŁ MARCIN SZOŁOMICKI
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  13-09-2018 Polecam szkolenie. Bardzo rzeczowo i na temat. Sebastian Ulatowski, Asseco Poland S.A.
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  13-09-2018 Administracja bazami danych Oracle - " Profesjonalnie, atmosfera, wiedza przekazywana w jasny sposób i koszt szkolenia." Mariusz Paluch, MULTIRES Mariusz Paluch
 • 4.92/5

  Programowanie w PL/SQL

  12-09-2018 Polecam PL/SQL u Michała Bieniek w 4 dni można przyswoić potężny materiał ze zrozumieniem. Dariusz Ozga, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  07-09-2018 Szczerze polecam. Długo szukałem firmy, która pogodzi moje oczekiwania tj. jakość merytoryczną z atrakcyjną ceną. Trener Paweł dostaje mocne 5 za prowadzenie szkolenia i wiedzę, którą w lekki a zarazem profesjonalny sposób ją przekazuje uczestnikom. Mariusz Paluch, MULTIRES Mariusz Paluch
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  06-09-2018 Świetnie zorganizowane szkolenie, wiedza, przekazywana przez SUPERTRENERA :) gorąco polecam. Katarzyna Michalik, HEDEF Katarzyna Michalik
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  30-08-2018 Super szkolenie, świetny prowadzący! Klaudiusz Marszałek, Nowy Styl Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  02-08-2018 Polecam, świetnie przygotowany trener, lokalizacja super! Rafał Grzelczak, Edubroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  02-08-2018 Very good - wysoki poziom, klima w salce, sporo ćwiczeń Tomasz Sadzewski, EduBroker Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  01-08-2018 Szkolenie bardzo ciekawe, zagadnienia nieco zmienione aby bardziej je dostosować do nas. Prowadzący uprzejmy, koleżeński, ale także kompetentny. Zawsze znał odpowiedzi na dodatkowe pytania, widać że nie tylko prowadzi szkolenia ale i pracuje w temacie. Szczerze polecam każdemu kto chce w swobodnej ale skupionej atmosferze zdobyć lub pogłębić wiedzę. Łukasz Pardo, Orbium International Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  31-07-2018 Bardzo kompleksowe szkolenie, prowadzone w odpowiednim tempie. Duzo konkretnej i praktycznej wiedzy. Zdecydowanie polecam! Katarzyna Rząca, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  26-07-2018 Dobre szkolenie, dużo przykładów, wiedza przekazywana w sposób zrozumiały Tomasz Grajewski, OSOBA PRYWATNA
 • 4.84/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  17-07-2018 Znakomity Prowadzący, świetna organizacja. Polecam! Wojciech Jabłoński, Gmina Stalowa Wola
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  17-07-2018 Ciekawa tematyka, bardzo elastyczny i dobrze prowadzący wykładowca. Polecam. Tomasz Kordoń, POLKOMTEL Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  05-07-2018 Super szkolenie, porządkujące wiedzę i wyjaśniające zasady SQL i PL/SQL. Polecam! Tomasz Grajewski,
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  03-07-2018 Szkolenie godne polecenia. Fachowa wiedza przekazywana w przystępny sposób. Polecam!!! Krystian Kościelny, Krystian Kościelny
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  28-06-2018 Bardzo fajne szkolenia, fajna atmosfera i duży profesjonalizm. Polecam. Łukasz Kwaśnik, OSOBA PRYWATNA
 • 4.74/5

  Programowanie w PL/SQL

  27-06-2018 Polecam Krzysztof Jelonkiewicz, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  21-06-2018 Bardzo szeroka wiedza i dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Dobra formuła szkolenia - omówienie tematu - > samodzielne wykorzystanie w ramach praktycznego przykładu. Adam Kowalski, INNSOFT Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  14-06-2018 Zdecydowanie polecam! Prowadzący bardzo dobrze przygotowany, praktyczne podejście do tematu. Marek Kocjan, Ganso Sp. z o.o
 • 4.71/5

  Podstawy Oracle SQL

  05-06-2018 wszystko jak należy ;) Łukasz Rudnik, Urząd Dozoru Technicznego
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  05-06-2018 Bardzo dobre tempo prowadzenia szkolenia i bardzo dużo przykładów - super Agnieszka Syberska, Polkomtel Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  SQL dla analityków

  22-05-2018 Super Jakub Pastuszka, EOS KSI Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  17-05-2018 JSystems nieczym nie zaskakuje ;). Konsekwentnie - wysoki poziom szkolen, idealny przekaz, przyjemna atmosfera. Nie jestem w stanie wskazac jakichkolwiek minusow. Katarzyna Warczak, Softronic Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  17-05-2018 Doświadczeni prowadzący i bardzo miła atmosfera szkoleń. Polecam :) Dawid Łatyszkiewicz, EUROBANK SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  17-05-2018 Szkolenie prowadzone w bardzo dobrym tempie i o szerokim zakresie materialu. Dowiedzialem sie wiele rzeczy o ktorych nie mialem pojecia wczesniej. Polecam! Marek Makuch, EUROBANK SA
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  10-05-2018 Polecam. Robert Groele, Gmina Miejska Mielec
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  26-04-2018 Świetne szkolenie, wiedza przekazywana w prosty i przyjazdy sposób. Bardzo dużo praktyki, pomocny i cierpliwy prowadzący. Michał Dobrogowski, Orange Szkolenia Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  26-04-2018 Bardzo dobre szkolenie, polecam Pawła jako prowadzącego - posiada dużą wiedzę i chętnie się nią dzieli. Zdzisław Rułka, ŚRUBENA UNIA S.A.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  26-04-2018 Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone, miła atmosfera, a trener chętnie odpowiadał na dodatkowe pytania. Bartosz Żurek, GetBack SA
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  24-04-2018 szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profersjonalny a trener z bardzo dużą wiedzą i umiejętnością jej przekazania. Tomasz Brózdowski, Venture Industries sp. z o.o
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  17-04-2018 Bardzo fajne szkolenie, świetne podejście do tematu. Polecam ! Paweł Marczydło, Asseco Poland S.A.
 • 4.71/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  17-04-2018 Bardzo dobre i przydatne szkolenie, polecam. Artur Soczek, Asseco Poland S.A.
 • 4.92/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  17-04-2018 Świetnie przygotowane i wyczerpujace szkolenie przez kompetentnego prowadzącego Zbigniew Kowalczyk, Apauly Group Sp.z o.o.
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  12-04-2018 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, bardzo duża wiedza prowadzącego. Wielkim plusem jest, ze prowadzący skupia się na potrzebach, które zgłosiły na szkoleniu osoby szkolone. Zdecydowanie polecam. Krzysztof Jelonkiewicz, Asseco Poland S.A.
 • 4.71/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  12-04-2018 Bardzo dobre szkolenie. Artur Soczek, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  12-04-2018 Świetnie prowadzone szkolenie. Piotr Szubiczuk, Instytut Lotnictwa
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g II

  28-03-2018 Zwięźe i na temat. Polecam. Tomasz Kopcych, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  23-03-2018 ok Jacek Golusiński, Asseco Poland S.A.
 • 5.0/5

  Optymalizacja SQL i zaawansowane programowanie w PL/SQL

  22-03-2018 Już po pierwszym szkoleniu z PL/SQL mogę polecić Jsystems w ciemno. Prowadzący to profesjonalista (przez duże P) w swoim fachu - nie dość, że olbrzymia wiedza teoretyczna, to jeszcze wszystko jest ugruntowane konkretnym doświadczeniem. Szkolenie ma charakter totalnie warsztatowy, zagadnienia omawiane są w łopatologiczny sposób, panuje niesamowicie luźna atmosfera, a wszystko to w bardzo konkurencyjnej cenie. Michał Cierlica, ING Bank Śląski SA
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  22-03-2018 Naprawdę świetne szkolenie, jak najbardziej polecam :) Zbigniew Drzewiecki, Instytut Lotnictwa
 • 4.71/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-03-2018 POLECAM Piotr Kluźniak, Toyota Bank Polska SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-02-2018 Duży plus dla trenera, który posiada wiedzę i potrafi ją przekazać Polecam! Paweł Sadurski, INNSOFT Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-02-2018 Świetne szkolenie dla zaawansowanych, tematyka zagadnień które miały być poruszone - wyczerpana, uzyskane odpowiedzi na wszystkie pytania. Maciej Mielniczuk, MasterCard Payment Transaction Services S.A.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  22-02-2018 Polecam osobom pracujacym Oracle , PL_SQL Prowadzacy odznaczyl sie duza wiedze , byl pomocny, odpowiadal na szczegolowe pytania. Piotr Piechut, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 4.74/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  20-02-2018 Szkolenie ciekawe uświadamiające w sposób bezpośredni jak coś działa wraz z elementami praktycznymi. Przemysław Burzyński, Comarch SA
 • 4.78/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  20-02-2018 Bardzo dobry trener i szkolenie, dowiedziałem się wiele przydatnych rzeczy na temat Tuningu SQL, które przydadzą mi się w pracy, polecam to jak i inne szkolenia z Andrzejem Klusiewiczem. Bartłomiej Sowiak, CGI Information Systems and Management Consultants (POLSKA) Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  Podstawy Oracle SQL

  06-02-2018 Super szkolenie. Serdecznie polecam! Marcin Puto, Jones Lang LaSalle Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  O hurtowniach danych ludzkim głosem – Budujemy hurtownię w środowisku Oracle

  01-02-2018 Szkolenie ciekawe, prowadzący ma dużą wiedzę, polecam. Joanna Mitłaszewska, CGI Information Systems and Management Consultants (POLSKA) Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  O hurtowniach danych ludzkim głosem – Budujemy hurtownię w środowisku Oracle

  01-02-2018 Bardzo fajne szkolenie. Same konkrety w pigułce. Polecam. Dariusz Poziarski, Accenture Services Sp. z.o.o
 • 4.71/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  25-01-2018 Duża dawka wiedzy. Szkolenie trafione w to czego szukałem. Jakub Zalewski, EDUBROKER Sp. z o.o.
 • 4.71/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  23-01-2018 Ciekawie przedstawione zagadnienie tuningu bazy danych Oracle. Paweł Bosek, Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o.
 • 4.71/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  23-01-2018 Bardzo dobre szkolenie. Duzo ciekawcyh informacji przedstawionych w przystepny sposob.Prowadzacy dal rade. Marcin Urbanek, Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  23-01-2018 szkolenie z zakresu tuningu to zawsze trudne wyzwanie więc tym bardziej gratulacje dla prowadzącego Przemysław Pozorski, Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  18-01-2018 Profesjonalnie prowadzone szkolenie, jestem bardzo zadowolony z udziału i zdobytej wiedzy, którą będę wykorzystywał w swojej pracy. Robert Kozdrój, KADE Dawid Kręcisz
 • 4.71/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  09-01-2018 Good job! Oleksandr Krupovych, Cersanit S.A.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  09-01-2018 Przydatna wiedza, fajna atmosfera. Polecam! Angelika Rudzka, SmARt Consulting Angelika Rudzka
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  21-12-2017 Polecam, szkolenie prowadzone przez osobę z dużą wiedzą techniczną, w dobrym tempie, z wiedzą jakie funkcje najczęściej stosuje się w codziennej pracy. Marcin Łochowicz, Exence SA
 • 4.78/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  21-12-2017 Szkolenie super! Prowadzacy swietnie przygotowany merytorycznie, bardzo komunikatywny i pomocny. Jakub Gil, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  21-12-2017 Szkolenie bardzo profesjonalne, prowadzący - Rafał - osoba o ogromnej wiedzy z umiejętnością jej wydajnego przekazania w sposób interesujący i zrozumiały dla uczestnika Mateusz Tabor, Exence SA
 • 5.0/5

  Przygotowanie do Egzaminu Oracle OCA SQL i PL/SQL. Część pierwsza, zakres SQL

  21-12-2017 Naprawdę mogę polecić - kompetencje trenera niepodważalne, a szkolenie odbywa się w fajnej atmosferze. Łukasz Wójcik, Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  21-12-2017 Szkolenie prowadzone w miłej atmosferze. Bardzo dobry trener, posiadający fachową wiedzę z zakresu tematyki, której dotyczyło szkolenie, w przystępny sposób przekazujący tę wiedzę kursantom, otwarty na pytania, również te z tematyki wykraczającej poza zakres tematyczny szkolenia. Kamil Stasiak, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  21-12-2017 Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i klarowny. Prowadzący ma bardzo dużą wiedzę, więc na każde dodatkowe pytanie odpowiada bezproblemowo (nie ma spychologii jak często bywa u prowadzących na szkoleniach). Oliwia Jakobsche, Lidl Polska Sp. z o.o.
 • 4.92/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  14-12-2017 Bez problemu mogę polecić to szkolenie wszystkim którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu optymalizacji SQL. Prowadzący w fajny sposób prowadzi zajęcia, ciekawie, dużo przykładów które pomagają w zapamiętaniu poruszanych tematów. Piotr Kędzior, Asseco Poland S.A.
 • 4.92/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  12-12-2017 Polecam, szkolenie było przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzący był świetnie przygotowany i potrafił odpowiedzieć na każde pytanie. Ponadto dużo dobrych praktyk i wiedzy praktycznej. Maciej Jaruga, Ortec Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

  12-12-2017 Świetny trener Kinga Szczepańska, Warsaw Mathematical Institute Sp. z o.o.
 • 4.78/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  07-12-2017 Bardzo kompetentnie i sprawnie. Polecam. Wojciech Damer, NetWorks! Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Podstawy Oracle SQL

  05-12-2017 Kurs godny polecenia. Jacek Kordula, NetWorks! Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  05-12-2017 Bardzo dobra jakość zajęć, duża ilość ćwiczeń praktycznych, indywidualne podejście, zrozumiałe tłumaczenie zagadnień. Polecam. Małgorzata Balasińska, CAOLIN Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  30-11-2017 Bardzo fajne szkolenie. Polecam. Dominik Zurek, Luxoft Poland Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  30-11-2017 Polecam Piotr Skowron, Cersanit S.A.
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  30-11-2017 Szkolenie na merytorycznie wysokim poziomie (zgodne z oczekiwaniami) ;) Aleksander Chowaniec, Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie
 • 5.0/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  30-11-2017 świetne szkolenie, polecam! Barbara Skrzypek, Luxoft Poland Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Programowanie w PL/SQL

  23-11-2017 Świetne szkolenie, profesjonalizm w każdym calu. Wojciech Rogman, Bank Zachodni WBK S.A.
 • 4.78/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  23-11-2017 Polecam szkolenie. Marcin Kędzierski, GetBack SA
 • 4.78/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  23-11-2017 Prowadzący szkolenie posiada ogromną wiedzę na temat baz danych Oracle Daniel Okoń, Nest Bank S.A.
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  16-11-2017 Bardzo pozytywnie oceniam udział w szkoleniu. Prowadzący z dużą wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym. Dużo przykładów i dobrych praktyk z codziennej administracji bazami danych. Marek Mikanowicz, Gmina Piła
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  16-11-2017 Adam Plinzner bardzo fajnie przekazuje informacje. Czytelnie i wyczerpująco. Serdecznie polecam. Mateusz Kurnyta, EKO-OKNA S.A.
 • 4.78/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  16-11-2017 Polecam - szkolenie przeprowadzone fachowo, duża ilość praktycznych informacji Bogusław Michalik, SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  16-11-2017 Dużo wiedzy ponad programowej, jestem zadowolony. Michał Tokarz,
 • 5.0/5

  Zaawansowane programowanie w PL/SQL

  14-11-2017 Z czystym sumieniem polecam szkolenie :-) Rafał Kuzar, Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA
 • 5.0/5

  Zaawansowane programowanie w PL/SQL

  14-11-2017 Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Prowadzący wykazał się zdolnościami pedagogicznymi i dużą wiedzą. Znał odpowiedź na każde pytanie. Mirosław Koprowski, Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-11-2017 Rzeczowo i fachowo... Jarosław Zbrojski, NEST BANK SA
 • 5.0/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  09-11-2017 Szkolenie bardzo profesjonalne, szeroki zasob wiedzy, mala ilosc osob w grupie, doswiadczony prowadzacy. Marzena Golczyńska-Rydz, Nexio Management Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  08-11-2017 Profesjonalne szkolenie i bardzo kompetentni wykładowcy Radosław Mokrzecki, EDUBROKER Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  07-11-2017 Szkolenie profesjonalne, właściwe przekazanie swojej wiedzy przez prowadzącego. Polecam Michał Wikiera,
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  24-10-2017 Bardzo dobrze prowadzona. Prowadzący otwarty na propozycje . Znakomicie zna zagadnienia. Jacek Skawina, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA SA
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  19-10-2017 Dziękuję za szkolenie. Wiedza przekazana dosyć szybko, ale w jasny sposób. Pomimo tempa można nadążyć. Jan Grabowski, Warsaw Mathematical Institute Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  19-10-2017 Było super. Polecam ;) Katarzyna Olejnik, GetBack SA
 • 4.92/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  12-10-2017 Polecam. Dużo materiału, szkolenie w szybkim tempie. Dwa przykłady i ćwiczenie-zadanie. Szybka weryfikacja, czy wiedza dobrze przyswojona. Pyszne obiady :-) Agnieszka M., EduBroker Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  12-10-2017 Świetne podejście trenera do tematu. Tomasz K., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
 • 5.0/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  12-10-2017 Bardzo fajne szkolenie oraz prowadzący. Szkolenie przeprowadzone rzetelnie i rzeczowo. Polecam. Łukasz K., OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  SQL dla średnio zaawansowanych

  12-10-2017 Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Czas wykorzystany do maksimum, trener bardzo dobrze przygotowany. Polecam Jarosław P., EDUBROKER Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  12-09-2017 Świetna atmosfera, bardzo dobre przygotowanie trenera. Pan Andrzej świetnie tłumaczy i ma podejście do ludzi. Dużo wiedzy w krótkim czasie i postęp. Było miło. Polecam. Piotr L., Urząd Pracy m.st. Warszawy
 • 4.92/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  10-09-2017 szkolenie przeprowadzone z dużą dbałością o szczegóły, zwięźle, duża ilość przerobionego materiału, duża wiedza trenera + wsparcie i dodatkowe materiały do nauki. polecam każdemu:) Mateusz M., MIRA Mateusz Moś
 • 4.85/5

  Podstawy SQL i PL/SQL

  07-09-2017 Bardzo dobre szkolenie z Podstaw SQL oraz PL/SQL jak i wiedza trenera na wysokim poziomie. Polecam! Patryk R., Ampol-Merol Sp. z o.o.
 • 4.95/5

  Podstawy Oracle SQL

  05-09-2017 Polecam Tomasz S., EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  05-09-2017 Bardzo fajne szkolenie, trener w bardzo dobry sposób przekazuje swoją wiedzę. Tomasz D., T-Mobile
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  05-09-2017 Miła atmosfera, dużo wiadomości, bardzo dobrze przekazana wiedza w przystępny sposób tempo dostosowane do grupy. Polecam Mikołaj B., OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Podstawy Oracle SQL

  05-09-2017 było super! Marcin Włuka, Procter & Gamble Operations Polska
 • 4.71/5

  Podstawy Oracle SQL

  05-09-2017 Świetne szkolenie z Oracle SQL. Zdecydowanie polecam Sergio de Arana Kondeja, ITI Neovision SA
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  29-08-2017 Polecam nie tylko użytkownikom zaawansowanym. Tomasz K., Asseco Poland S.A.
 • 4.85/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  10-08-2017 :-) Paweł Nowakowski, Asseco Poland S.A.
 • 4.92/5

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  10-08-2017 Szkolenie bardzo ciekawe, trener posiadający ogromną wiedzę, świetna atmosfera. Polecam! Łukasz S., Uniwersytet Zielonogórski
 • 4.92/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  25-07-2017 Świetne szkolnie pod każdym względem - program/wiedza trenera/przekaz/atmosfera. Gorąco polecam. Michał B., Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 • 4.85/5

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  20-07-2017 Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie, prowadzący w czytelny sposób przekazywał wiedzę - jestem bardzo zadowolony i wszystkim polecam Tomasz P., ILS SP. z o.o.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Skontaktuj się z nami:

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.