Przygotowanie do egzaminu. Exam DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI

by:
Czas trwania 4 dni

Najbliższe terminy tego szkolenia

Cena szkolenia 2400 PLN (netto)

Standardy JSystems

 1. Wszyscy nasi trenerzy muszą być praktykami i osiągać średnią z ankiet minimum 4.75 na 5. Nie ma wśród nas trenerów-teoretyków. Każdy trener JSystems ma bogate doświadczenie komercyjne w zakresie tematów z których prowadzi szkolenia.
 2. Wszystkie szkolenia mają format warszatowy. Każde zagadnienie teoretyczne jest poparte rzędem warsztatów w ściśle określonym formacie.
 3. Terminy gwarantowane na 100%. Jeśli jakiś termin jest oznaczony jako gwarantowany, oznacza to że odbędzie się nawet jeśli część grupy wycofa się z udziału. Ryzyko ponosimy my jako organizator.
 4. Do każdego szkolenia które wymaga jakiegokolwiek oprogramowania dostarczamy skonfigurowane, gotowe hosty w chmurze. Dzięki temu uczestnik nie musi nic instalować na swoim komputerze (i bić się z blokadami korporacyjnymi). Połączenie następuje przez zdalny pulpit lub SSH - w zależności od szkolenia.
Zapisz się
Program szkolenia

Przygotowywanie danych (20-25%)

 1. Pobieranie danych z różnych źródeł danych
  • identyfikowanie źródła danych i łączenie się z nimi
  • zmienianie ustawień źródła danych
  • wybieranie udostępnionego zestawu danych lub tworzenie lokalnego zestawu danych
  • wybieranie trybu przechowywania
  • wybierz odpowiedni typ kwerendy
  • identyfikowanie problemów z wydajnością kwerend
  • korzystanie z programu Microsoft Dataverse
  • użycie parametrów
  • używanie lub tworzenie pliku PBIDS
  • używanie lub tworzenie przepływu danych
  • łączenie się z zestawem danych przy użyciu punktu końcowego XMLA
 2. Profilowanie danych
  • identyfikowanie anomalii danych
  • badanie struktur danych
  • właściwości kolumny danych
  • badanie i statystyka danych
 3. Czyszczenie, przekształcanie i ładowanie danych
  • rozwiązywanie niespójności lub wartości null oraz problemów z jakością danych
  • użycie przyjaznych dla użytkownika zamienników wartości
  • identyfikowanie i tworzenie odpowiednich kluczy do złączeń
  • ocena i przekształcenie typów danych w kolumnach
  • stosowanie przekształceń typów danych do struktur tabel
  • łączenie zapytań
  • stosowanie przyjaznych dla użytkownika konwencji nazewnictwa do kolumn i zapytań
  • wykorzystanie Zaawansowanego Edytora w modyfikacji kodu M w Power Query
  • konfigurowanie ładowania danych
  • rozwiązywanie błędów importu danych

Modelowanie danych (25-30%)

 1. Projektowanie modelu danych
  • definiowanie tabel
  • konfigurowanie właściwości tabel i kolumn
  • definiowanie szybkich miar
  • spłaszczenie hierarchii nadrzędny-podrzędny
  • definiowanie wymiarów
  • definiowanie kardynalności relacji i kierunku filtrowania krzyżowego
  • projektowanie modelu danych dla spełnienia wymagań wydajności
  • rozwiązywanie relacji wiele-do-wielu
  • tworzenie tabeli dat
  • określenie poziomu szczegółowości danych
 2. Tworzenie modelu danych
  • użycie kierunku filtrowania krzyżowego i filtrowania zabezpieczeń
  • tworzenie tabel obliczeniowych
  • tworzenie hierarchii
  • tworzenie kolumn obliczeniowych
  • implementowanie ról zabezpieczeń na poziomie wiersza
  • konfigurowanie funkcji pytań i odpowiedzi
 3. Tworzenie miar przy użyciu języka DAX
  • używanie języka DAX do tworzenia miar
  • użycie funkcji CALCULATE do manipulowania filtrami
  • implementowanie analizy czasu przy użyciu języka DAX
  • zastępowanie kolumn liczbowych miarami
  • korzystanie z podstawowych funkcji statystycznych
 4. Optymalizacja wydajności modelu
  • usuwanie niepotrzebnych wierszy i kolumn
  • identyfikowanie słabo działających miar, relacji i wizualizacji
  • poprawa poziomu kardynalności poprzez zmianę typów danych
  • poprawa poziomu kardynalności poprzez podsumowanie
  • tworzenie agregacji i zarządzanie nimi

Wizualizacja danych (20-25%)

 1. Tworzenie raportów
  • dodawanie elementów wizualizacji do raportów
  • wybór odpowiedniego typu wizualizacji
  • formatowanie i konfigurowanie wizualizacji
  • importowanie wizualizacji niestandardowej
  • konfigurowanie formatowania warunkowego
  • stosowanie fragmentowania i filtrowania
  • dodawanie wizualizacji języka R lub Python
  • konfigurowanie strony raportu
  • projektowanie i konfigurowanie pod kątem ułatwień dostępu
  • konfigurowanie automatycznego odświeżania strony
  • tworzenie raportu na strony
 2. Tworzenie pulpitów nawigacyjnych
  • ustawianie widoku mobilnego
  • zarządzanie kafelkami na pulpicie nawigacyjnym
  • konfigurowanie alertów danych
  • korzystanie z funkcji pytania i odpowiedzi
  • dodawanie motywu pulpitu nawigacyjnego
  • przypinanie strony raportu Live do pulpitu nawigacyjnego
  • konfigurowanie klasyfikacji danych
 3. Wzbogacanie raportów o funkcjonalności
  • konfigurowanie zakładek
  • tworzenie niestandardowych etykietek narzędzi
  • edytowanie i konfigurowanie interakcji między wizualizacjami
  • konfigurowanie nawigacji dla raportu
  • stosowanie sortowania
  • konfigurowanie fragmentatorów synchronizacji
  • korzystanie z okienka zaznaczenia
  • użyj filtru szczegółów i krzyżowego
  • przechodzenie do szczegółów danych przy użyciu interaktywnych wizualizacji
  • eksport danych raportu
  • raporty projektowe dla urządzeń mobilnych

Analizowanie danych (10-15%)

 1. Ulepszanie raportów w celu ujawniania szczegółowych informacji
  • stosowanie formatowania warunkowego
  • stosowanie fragmentatorów i filtrów
  • wykonywanie N najwyższej analizy
  • badanie podsumowania statystycznego
  • wizualizacja pytań i odpowiedzi
  • dodawanie wyniku szybkiego wglądu do raportu
  • tworzenie linii odniesienia przy użyciu okienka Analytics
  • funkcja osi w odtwarzaniu wizualizacji
  • personalizowanie wizualizacji
 2. Wykonywanie zaawansowanej analizy
  • identyfikacja odchyleń
  • przeprowadzanie analizy szeregów czasowych
  • zastosowanie grupowania
  • użycie kluczowych elementów mających wpływ
  • użycie drzewa dekompozycji do tworzenia miar
  • użycie aplikacji AI Insights

Wdrażanie i utrzymanie źródeł danych (10-15%)

 1. Zarządzanie zestawami danych
  • konfiguracja harmonogramu odświeżania zestawu danych
  • konfiguracja bezpieczeństwa dla grup na poziomie wiersza
  • zapewnienie dostępu do zestawów danych
  • konfigurowanie ustawień odświeżania przyrostowego
  • promowanie lub certyfikowanie zestawów danych zawartości usługi Power BI
  • identyfikowanie zależności podrzędnych zestawów danych
  • konfigurowanie formatu dużego zestawu danych
 2. Tworzenie i zarządzanie obszarem roboczym
  • tworzenie i konfiguracja obszaru roboczego (workspace)
  • planowanie i tworzenie strategii i cyklu życia raportów
  • przypisanie ról do obszarów roboczych
  • konfiguracja i aktualizacja aplikacji obszaru roboczego
  • publikacja, import lub aktualizacja zestawów w obszarze roboczym
  • dostosowanie wizualizacji do zawartości obszaru roboczego
  • używanie potoków wdrażania
  • konfiguracja subskrybcji
  • wyróżnienie lub certyfikacja zawartości Power BI

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się na żywo z udziałem trenera. Nie jest to forma kursu video!

Przeznaczenie szkolenia

Kurs wspomagający przeznaczony dla osób przystępujących do egzaminu Microsoft DA-100. Polecany także dla specjalistów zajmujących się analizą danych oraz analizą biznesową, chcących się nauczyć się skutecznego tworzenia analiz biznesowych z użyciem Power BI. Osób, tworzące raporty i wizualizujące danye, w oparciu o informacje dostępne w chmurze i lokalnych źródłach danych.

Pomiar umiejętności na egzaminie

UWAGA: Punkty, które pojawiają się poniżej każdej z mierzonych umiejętności, mają na celu zilustrowanie, w jaki sposób oceniana jest ta umiejętność. Wykaz ten nie jest ostateczny ani wyczerpujący. Uwaga: Większość pytań obejmuje funkcje, które są ogólna dostępność (GA). Egzamin może zawierać pytania dotyczące funkcji w wersji zapoznawczej, jeśli są one powszechnie używane.Prowadzący szkolenie: Sebastian StasiakDeweloper aplikacji i baz danych, z tendencją do dzielenia się wiedzą jako trener technologii informatycznych. Posiada doświadczenie w realizacji nietypowych i wymagających projektów IT. Dzięki wieloletniej pracy w charakterze wdrożeniowca, potrafi działać w trudnych warunkach, implementując niestandardowe i co ważne działające rozwiązania. Wychodząc z założenia, że najpierw ma działać, a później wyglądać, stawia w pierwszej kolejności na dane. Potrafi dogadać się z bazami danych używając języka SQL. Używa regularnie Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Azure SQL, a także mniej popularnych jak IBM DB2, Access. Nie jest mu obce zastosowanie Microsoft Dataverse. Po opanowaniu danych dokonuje ich integracji i analizy w Power BI lub Excel BI z użyciem Power Query, Języka M, DAX a jak potrzeba to i VBA. Potrafi całkiem sprawnie opublikować wyniki pracy w usłudze Power BI, Power Apps lub Sharepoint 365. Na koniec stawia na automatyzację każdego etapu prac, poprzez tworzenie procedur, skryptów i jobów SQL, a także Power Automate. Tak, tego desktopowego też.


Stanowisko robocze


Do tego szkolenia każdy uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnej wirtualnej maszyny w chmurze. Ma ona zainstalowane i skonfigurowane wszystko co potrzebne do realizacji szkolenia. Maszyna będzie dostępna przez cały okres szkolenia.
Terminy gwarantowane

Gdy na jakiś termin zgłosi się minimalna liczba osób, termin oznaczamy jako gwarantowany.

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to, że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu.

Nawet gdyby część takiej grupy zrezygnowała lub przeniosła się na inny termin, raz ustalony termin gwarantowany takim pozostaje. Ewentualne ryzyko ponosimy my jako organizator.

Przejdź do terminów tego szkolenia

Szkolenia online Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Uczestniczy łączą się na szkolenie za pomocą platfomy ZOOM. Informacje o wymaganym niezbędnym oprogramowaniu oraz informacje organizacyjne uczestnicy otrzymują na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Inne szkolenia tej kategorii Sprawdź pozostałe    szkolenia Power BI!

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  06-06-2024 Jako laik w dziedzinie obsługi Power BI bardzo polecam to szkolenie-poznałam podstawy obsługi programu i teraz wiem, jakie umiejętności mogę rozwija dalej. Zakres szkolenia nie jest przesadzony, w każdej chwili można poprosic o rozwiniecie jakiegos tematu. Trener jest świetny :) Martyna Magdziak, Ornsson Solutions Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  06-06-2024 Szkolenie z PowerBI przeprowadzone przez osobę z dużą wiedzą, która tą wiedzę umie przekazać w zrozumiały sposób. Prezentowane treści pokrywały się z opisem szkolenia. Trener posiadający dużą wiedzę w omawianym zakresie. Mateusz Piskulak, Mindbox SA
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  10-05-2024 szkolenie warte polecenia, najlepszy szkoleniowiec z jakim "trenowałam" ;) Ewelina Przytulska-Pitala, Makłowicz i Synowie Sp. z o.o.
 • 4.72/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  19-04-2024 Polecam! Jacek Gumiela, W&K Industriemontage Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-03-2024 Polecam serdecznie, bardzo dużo wiedzy praktycznej. Zofia Marecka, BRANDBQ SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  16-02-2024 Szkolenie na wysokim poziomie. Prowadzący wyjaśnia każdy szczegół, każdy krok. Aleksandra Moczulska, TCM Polska Tool Consulting & Management Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-02-2024 Szkolenie intensywne, dla początkującego ogromna ilość wiedzy do przyswojenia, ale narzędzie ma naprawdę wiele do zaoferowania, więc to jak najbardziej na plus. Trener posiada ogromną wiedzę i z anielską cierpliwością rozwiewa wszelkie pytania czy wątpliwości. Polecam!! Julita Skowron, KRUK GRUPA VAT
 • 4.82/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  25-01-2024 Bardzo ciekawe szkolenie, wszystko wytłumaczone od podstaw w zrozumiały sposób nawet dla laika. Patrycja Krogulec, KRUK GRUPA VAT
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  08-12-2023 Bardzo profesjonalne szkolenie z zakresu PowerBI. Trener posiada bardzo dużą wiedzę, którą potrafi w przystępny sposób przekazać. Szkolenie odbywa się na zasadzie dialogu, a nie monologu co jest dodatkowym atutem. Krzysztof Maciąg, Bank Pocztowy SA
 • 4.81/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  08-12-2023 Przydatne, kompleksowe szkolenie. Anna Bednarczyk, ING Hubs B.V.
 • 4.82/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  29-11-2023 Merytoryczne i ciekawe szkolenie z przemiłym i cierpliwym trenerem. Adrianna Szczepaniak, McCormick Shared Services - EMEA, LLC sp. z.o.o.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  29-11-2023 Świetne szkolenie, zaspokoiło moje potrzeby biznesowe w zakresie analizy Power Query M i DAX. Liczne przykłady ułatwiające zrozumienie zagadnienia.Polecam Prowadzącego jako kompetentnego i cierpliwie korygującego błedy. Grzegorz Przykłota, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  29-11-2023 Polecam szkolenie. Intensywne ćwiczenia, duża wiedza trenera, przyjazna atmosfera na szkoleniu. Joanna Michalik, PPG Coatings Poland Sp. z o. o.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  23-11-2023 Polecam to szkolenie i prowadzącego Justyna Stasieńko, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-11-2023 Treściwe i skompresowane szkolenie z licznymi praktycznymi przykładami zastosowania Power BI. Polecam! Jakub Orzęcki, Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA
 • 4.9/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  20-10-2023 Mimo rozległego tematu szkolenia i krótkiego czasu trener Sebastian przekazał wiedzę w bardzo przystępny i zrozumiały sposób Michał Stroisz, Nestor Springs Sp. z o.o. Sp.k.
 • 5.0/5

  Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

  20-10-2023 Polecam szkolenie tym którzy cenią swój czas. Żadna minuta nie została zmarnowana. Program szkolenia jest wypełniony po brzegi bez zapychania byle czym. Piotr Walczak, De Heus Polska
 • 4.9/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  20-09-2023 Serdeczne dzięki za wiedzę przekazywaną w przystępny sposób. Do zobaczenia na kolejnych szkoleniach! Artur Kuna, PKO Bank Polski SA
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-07-2023 Polecam. Program dobrze dobrany. Wiedza przekazana w przystępny sposób Barbara Młot, Exence SA
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  29-06-2023 Serdecznie Polecam Agnieszka Grefkowicz, Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  14-06-2023 Duża dawka wiadomości, pomimo założonego programu możliwe pewne modyfikacje tematyczne w zależności od potrzeb uczestników. Anna Kwiatkowska, Nova M.K. Słodkiewicz Sp.J.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  17-05-2023 Bardzo szczegółowe szkolenie. Prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie. Mateusz Kasza, ING Hubs B.V.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  17-05-2023 Szkolenie bardzo fajnie prowadzone, przez kompetentną osobę. Przekazywane informacje były w sposób jasny i zrozumiały, w razie wątpliwości trener chętnie pomagał i wszystko skrupulatnie wyjaśniał. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia co to jest Power BI to na tym szkoleniu pozna podstawy, które mogą być pomocne w codziennej pracy. Kinga Podsiadła, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  22-03-2023 Dobre szkolenie, polecam. Jakub Pastuszka, EOS Poland Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  22-03-2023 Fantastyczna atmosfera na szkoleniu połączona z wykwalifikowanym trenerem. Zdecydowanie warto skorzystać by poszerzyć wiedzę i zrozumienie z zagadnienia PowerBi, M oraz Dax Anna Adamowicz, McCormick Shared Services - EMEA, LLC sp. z.o.o.
 • 4.81/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-03-2023 Na szkoleniu pokazanych było dużo praktycznych przykładów. Prowadzący na bieżąco wyjaśniał wątpliwości uczestników. Cały program został zrealizowany. Piotr Burawski, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • 4.82/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-03-2023 warto wziąć udział Jacek Bindas, Bank Pekao S.A.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-03-2023 Szkolenie spełniło moje oczekiwania, treść i sposób przekazania wiedzy były na najwyższym poziomie. Przemysław Laskowski, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  17-02-2023 fantasytyczne! pełen profesjonalizm! Małgorzata Waś, SENNDER POLSKA SP. Z O.O.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  17-02-2023 Bardzo merytoryczne szkolenie, duży zakres informacji. Osoba prowadząca - ogromny zasób wiedzy i doświadczenia. Na pewno szkolenie i prowadzącego można każdemu zarekomendować! Grzegorz Kuźlak, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Trenerzy kategorii Power BI

Sebastian Stasiak
Zapisz się

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.