Informujemy, że w związku z sytuacją gospodarczą i wzrostem kosztów z dniem 06 marca 2023 ceny wybranych szkoleń ulegną zmianie. Aktualny cennik szkoleń obowiązuje do 05.03.2023 włącznie.
Informujemy, że już w I kwartale 2023 ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2023. Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy w uzupełnieniu wniosku.


Przygotowanie do egazminu. Exam DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI

by:
Czas trwania 4 dni

Najbliższe terminy tego szkolenia

17.04 20.04 Termin gwarantowany Szkolenie online
Zapisz się

Szkolenie
dedykowane
dla Twojego
zespołu

Cena szkolenia 2400 PLN (netto)

Skuteczność

W naszej pracy nadrzędną wartością jest skuteczność szkoleń. Jako programiści rozumiemy, że w nauce chodzi przede wszystkim o skuteczność. Wszystkie elementy procesu szkolenia, od doboru właściwego trenera do przemyślanej warsztatowej formuły są po to, by to osiągnąć. Doskonalimy się w tym od 2008 roku. Możesz więc na nas polegać!

Program szkolenia

Przygotowywanie danych (20-25%)

 1. Pobieranie danych z różnych źródeł danych
  • identyfikowanie źródła danych i łączenie się z nimi
  • zmienianie ustawień źródła danych
  • wybieranie udostępnionego zestawu danych lub tworzenie lokalnego zestawu danych
  • wybieranie trybu przechowywania
  • wybierz odpowiedni typ kwerendy
  • identyfikowanie problemów z wydajnością kwerend
  • korzystanie z programu Microsoft Dataverse
  • użycie parametrów
  • używanie lub tworzenie pliku PBIDS
  • używanie lub tworzenie przepływu danych
  • łączenie się z zestawem danych przy użyciu punktu końcowego XMLA
 2. Profilowanie danych
  • identyfikowanie anomalii danych
  • badanie struktur danych
  • właściwości kolumny danych
  • badanie i statystyka danych
 3. Czyszczenie, przekształcanie i ładowanie danych
  • rozwiązywanie niespójności lub wartości null oraz problemów z jakością danych
  • użycie przyjaznych dla użytkownika zamienników wartości
  • identyfikowanie i tworzenie odpowiednich kluczy do złączeń
  • ocena i przekształcenie typów danych w kolumnach
  • stosowanie przekształceń typów danych do struktur tabel
  • łączenie zapytań
  • stosowanie przyjaznych dla użytkownika konwencji nazewnictwa do kolumn i zapytań
  • wykorzystanie Zaawansowanego Edytora w modyfikacji kodu M w Power Query
  • konfigurowanie ładowania danych
  • rozwiązywanie błędów importu danych

Modelowanie danych (25-30%)

 1. Projektowanie modelu danych
  • definiowanie tabel
  • konfigurowanie właściwości tabel i kolumn
  • definiowanie szybkich miar
  • spłaszczenie hierarchii nadrzędny-podrzędny
  • definiowanie wymiarów
  • definiowanie kardynalności relacji i kierunku filtrowania krzyżowego
  • projektowanie modelu danych dla spełnienia wymagań wydajności
  • rozwiązywanie relacji wiele-do-wielu
  • tworzenie tabeli dat
  • określenie poziomu szczegółowości danych
 2. Tworzenie modelu danych
  • użycie kierunku filtrowania krzyżowego i filtrowania zabezpieczeń
  • tworzenie tabel obliczeniowych
  • tworzenie hierarchii
  • tworzenie kolumn obliczeniowych
  • implementowanie ról zabezpieczeń na poziomie wiersza
  • konfigurowanie funkcji pytań i odpowiedzi
 3. Tworzenie miar przy użyciu języka DAX
  • używanie języka DAX do tworzenia miar
  • użycie funkcji CALCULATE do manipulowania filtrami
  • implementowanie analizy czasu przy użyciu języka DAX
  • zastępowanie kolumn liczbowych miarami
  • korzystanie z podstawowych funkcji statystycznych
 4. Optymalizacja wydajności modelu
  • usuwanie niepotrzebnych wierszy i kolumn
  • identyfikowanie słabo działających miar, relacji i wizualizacji
  • poprawa poziomu kardynalności poprzez zmianę typów danych
  • poprawa poziomu kardynalności poprzez podsumowanie
  • tworzenie agregacji i zarządzanie nimi

Wizualizacja danych (20-25%)

 1. Tworzenie raportów
  • dodawanie elementów wizualizacji do raportów
  • wybór odpowiedniego typu wizualizacji
  • formatowanie i konfigurowanie wizualizacji
  • importowanie wizualizacji niestandardowej
  • konfigurowanie formatowania warunkowego
  • stosowanie fragmentowania i filtrowania
  • dodawanie wizualizacji języka R lub Python
  • konfigurowanie strony raportu
  • projektowanie i konfigurowanie pod kątem ułatwień dostępu
  • konfigurowanie automatycznego odświeżania strony
  • tworzenie raportu na strony
 2. Tworzenie pulpitów nawigacyjnych
  • ustawianie widoku mobilnego
  • zarządzanie kafelkami na pulpicie nawigacyjnym
  • konfigurowanie alertów danych
  • korzystanie z funkcji pytania i odpowiedzi
  • dodawanie motywu pulpitu nawigacyjnego
  • przypinanie strony raportu Live do pulpitu nawigacyjnego
  • konfigurowanie klasyfikacji danych
 3. Wzbogacanie raportów o funkcjonalności
  • konfigurowanie zakładek
  • tworzenie niestandardowych etykietek narzędzi
  • edytowanie i konfigurowanie interakcji między wizualizacjami
  • konfigurowanie nawigacji dla raportu
  • stosowanie sortowania
  • konfigurowanie fragmentatorów synchronizacji
  • korzystanie z okienka zaznaczenia
  • użyj filtru szczegółów i krzyżowego
  • przechodzenie do szczegółów danych przy użyciu interaktywnych wizualizacji
  • eksport danych raportu
  • raporty projektowe dla urządzeń mobilnych

Analizowanie danych (10-15%)

 1. Ulepszanie raportów w celu ujawniania szczegółowych informacji
  • stosowanie formatowania warunkowego
  • stosowanie fragmentatorów i filtrów
  • wykonywanie N najwyższej analizy
  • badanie podsumowania statystycznego
  • wizualizacja pytań i odpowiedzi
  • dodawanie wyniku szybkiego wglądu do raportu
  • tworzenie linii odniesienia przy użyciu okienka Analytics
  • funkcja osi w odtwarzaniu wizualizacji
  • personalizowanie wizualizacji
 2. Wykonywanie zaawansowanej analizy
  • identyfikacja odchyleń
  • przeprowadzanie analizy szeregów czasowych
  • zastosowanie grupowania
  • użycie kluczowych elementów mających wpływ
  • użycie drzewa dekompozycji do tworzenia miar
  • użycie aplikacji AI Insights

Wdrażanie i utrzymanie źródeł danych (10-15%)

 1. Zarządzanie zestawami danych
  • konfiguracja harmonogramu odświeżania zestawu danych
  • konfiguracja bezpieczeństwa dla grup na poziomie wiersza
  • zapewnienie dostępu do zestawów danych
  • konfigurowanie ustawień odświeżania przyrostowego
  • promowanie lub certyfikowanie zestawów danych zawartości usługi Power BI
  • identyfikowanie zależności podrzędnych zestawów danych
  • konfigurowanie formatu dużego zestawu danych
 2. Tworzenie i zarządzanie obszarem roboczym
  • tworzenie i konfiguracja obszaru roboczego (workspace)
  • planowanie i tworzenie strategii i cyklu życia raportów
  • przypisanie ról do obszarów roboczych
  • konfiguracja i aktualizacja aplikacji obszaru roboczego
  • publikacja, import lub aktualizacja zestawów w obszarze roboczym
  • dostosowanie wizualizacji do zawartości obszaru roboczego
  • używanie potoków wdrażania
  • konfiguracja subskrybcji
  • wyróżnienie lub certyfikacja zawartości Power BI

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się na żywo z udziałem trenera. Nie jest to forma kursu video!

Przeznaczenie szkolenia

Kurs wspomagający przeznaczony dla osób przystępujących do egzaminu Microsoft DA-100. Polecany także dla specjalistów zajmujących się analizą danych oraz analizą biznesową, chcących się nauczyć się skutecznego tworzenia analiz biznesowych z użyciem Power BI. Osób, tworzące raporty i wizualizujące danye, w oparciu o informacje dostępne w chmurze i lokalnych źródłach danych.

Pomiar umiejętności na egzaminie

UWAGA: Punkty, które pojawiają się poniżej każdej z mierzonych umiejętności, mają na celu zilustrowanie, w jaki sposób oceniana jest ta umiejętność. Wykaz ten nie jest ostateczny ani wyczerpujący. Uwaga: Większość pytań obejmuje funkcje, które są ogólna dostępność (GA). Egzamin może zawierać pytania dotyczące funkcji w wersji zapoznawczej, jeśli są one powszechnie używane.Prowadzący szkolenie: Sebastian Stasiak

Deweloper aplikacji i baz danych, z tendencją do dzielenia się wiedzą jako trener technologii informatycznych. Posiada doświadczenie w realizacji nietypowych i wymagających projektów IT. Dzięki wieloletniej pracy w charakterze wdrożeniowca, potrafi działać w trudnych warunkach, implementując niestandardowe i co ważne działające rozwiązania. Wychodząc z założenia, że najpierw ma działać, a później wyglądać, stawia w pierwszej kolejności na dane. Potrafi dogadać się z bazami danych używając języka SQL. Używa regularnie Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Azure SQL, a także mniej popularnych jak IBM DB2, Access. Nie jest mu obce zastosowanie Microsoft Dataverse. Po opanowaniu danych dokonuje ich integracji i analizy w Power BI lub Excel BI z użyciem Power Query, Języka M, DAX a jak potrzeba to i VBA. Potrafi całkiem sprawnie opublikować wyniki pracy w usłudze Power BI, Power Apps lub Sharepoint 365. Na koniec stawia na automatyzację każdego etapu prac, poprzez tworzenie procedur, skryptów i jobów SQL, a także Power Automate. Tak, tego desktopowego też.

Terminy gwarantowane Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu. Więcej
Szkolenia online i udział online Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Uczestniczy łączą się na szkolenie za pomocą platfomy ZOOM. Informacje o wymaganym niezbędnym oprogramowaniu oraz informacje organizacyjne uczestnicy otrzymują na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W każdym szkoleniu stacjonarnym możesz brać udział online. Więcej
Inne szkolenia tej kategorii Sprawdź pozostałe    szkolenia Power BI!

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  21-01-2023 Polecam, szkolenie praktyczne, wszystkie zadania wykonujemy razem z prowadzącym. Adam Serewiś, PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 • 4.9/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  24-11-2022 Bardzo polecam szkolenie. Było dużo praktyki, kompetentny szkoleniowiec i owocnie spędzony czas. Marcin Ruta, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  24-11-2022 Szkolenie przeprowadzone zostało na bardzo dobrym poziomie. Wszelkie aspekty potrzebne do startu i rozwoju pracy z DAX-em zostały uzyskane. Pytania wykraczające poza zakres zakresu szkolenia zostały przedyskutowane oraz przeanalizowane. Mateusz Kaczmarek, PEPCO Poland sp.z o.o.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  24-11-2022 Merytoryczne i profesjonalne szkolenie. Jan Chrościński, VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  16-11-2022 Świetnie szkolenie. Michał Łotecki, ING Hubs B.V.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  16-11-2022 Świetny prowadzący, który potrafił przekazać wiedzę w prosty i zrozumiały sposób. Dużo elementów wykorzystujących SQL w PowerBI, co uważam za spory plus. Serdecznie polecam te szkolenie! Łukasz Rzońca, ING Hubs B.V.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  16-11-2022 Dawno nie byłem na tak trafionym szkoleniu ! Mariusz Lis, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  19-10-2022 Ciekawe i bardzo dobrze poprowadzone szkolenie. Pan Sebastian posiada duze doswiadczenie i swietnie przekazuje swoja wiedze. Huong Głowicka, Huong Glowicka
 • 4.65/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  19-10-2022 Dużo wartościowej wiedzy przydatnej dla początkującego, indywidualne podejście do uczestnika, miła atmosfera. Elwira Skolarus, Elis Textile Service Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-09-2022 Bardzo dobre, merytoryczne szkolenie - POLECAM! Piotr Borkowski, Analizy Piotr Borkowski
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-09-2022 Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Bardzo dobrze przygotowane. Katarzyna Jankowska, Solumus Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-09-2022 Super szkolenie. Poziom merytoryczny i jakościowy na wysokim poziomie, jednocześnie bardzo przystępny sposób przekazu informacji. Stanisław Budziński, GPI Poznań Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-09-2022 Fajne szkolenie dla początkujących i średniozaawansowanych developerów Piotr Preferansow, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  13-07-2022 Serdecznie polecam szkolenie z Panem Sebastianem, wszystko wytłumaczone w jasny sposób, łatwy do przeklinania samemu po szkoleniu. Jakub Jasiński, TMF Sp. z.o.o
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  29-06-2022 Szkolenie spełniło wszystkie moje wymagania - bardzo profesjonalne podejście. Radosław Dąbrowski, MPPB J.W. "Ślepsk"
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  02-03-2022 Bardzo dobre szkolenie, na tyle na ile to możliwe żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi :) Piotr Przybylski, OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  02-03-2022 Szkolenie spełniło moje oczekiwania, przeprowadzone w miłej i przyjaznej atmosferze, Trener dba o to, by każdy uczestnik był na bieżąco z ćwiczeniami. Agnieszka Kaszowska, Sonova Audiological Care Polska Sp. z o.o.
 • 4.81/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  19-01-2022 Solidnie przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Bardzo dobrze przygotowany, pomocny nauczyciel. Natalia Purymska, Robert Bosh Sp. z o. o.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  04-12-2021 Szkolenie Power BI - trener bardzo profesjonalny, świetne podejście. Praca na danych udostępnionych przez trenera jak i zarówno możliwość pracy na własnych danych. Magdalena Widera, AGRICO POLSKA SP. Z O.O
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  01-12-2021 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Polecam. Marcin Ślusarczyk, NGK Ceramics Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  01-12-2021 Szkolenie profesjonalne, b. duża wiedza trenera, umiejętność przekazania wiedzy Robert Kryska, REDSOFT ROBERT KRYSKA
 • 4.88/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  24-11-2021 Dobra organizacja szkolenia oraz odpowiedni poziom merytoryczny Dariusz Długołęcki, Biofarm Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  06-10-2021 Ciekawe szkolenie, obszerny materiał, angażujący i pełen wiedzy prowadzący. Renata Kawałowska,
 • 4.72/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  03-09-2021 Rzeczowe szkolenie przeprowadzane przez wykwalifikowanego trenera. Śmiało polecam osobom rozpoczynającym przygodę z PowerBi. Szkolenie bardzo przydatne dla analityków, specjalistów od przygotowywania i obrabiania danych. Rafał Cuske, COM40 Sp. z o.o. Sp. K.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  03-09-2021 W przejrzysty i prosty sposób zostałem wtajemniczony w świat nowych rozwiązań biznesowych, które ułatwią mi wiele aspektów codziennej pracy. Aleksander Łącia, COM40 Sp. z o.o. Sp. K.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-07-2021 Bardzo dobrze przygotowane szkolenie oraz świetny prowadzący- kompetentny, ogarniający różne nieprzewidziane sytuacje. Do tego bardzo sympatyczny :) Justyna Jagiełło,
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  05-03-2021 Szkolenie bardzo fajne, pełny przegląd tematyki od podstaw do zaawansowanych rzeczy, prowadzący bardzo fajnie omawia tematy i nie zostawia pytań bez odpowiedzi Maria Ocet, CENTRUM E-ZDROWIA

Trenerzy kategorii Power BI

Sebastian Stasiak

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.