Podstawy analizy danych w oparciu o bazę IBM DB2

by:
Czas trwania 4 dni

Najbliższe terminy tego szkolenia

Cena szkolenia 2400 PLN (netto)

Standardy JSystems

 1. Wszyscy nasi trenerzy muszą być praktykami i osiągać średnią z ankiet minimum 4.75 na 5. Nie ma wśród nas trenerów-teoretyków. Każdy trener JSystems ma bogate doświadczenie komercyjne w zakresie tematów z których prowadzi szkolenia.
 2. Wszystkie szkolenia mają format warszatowy. Każde zagadnienie teoretyczne jest poparte rzędem warsztatów w ściśle określonym formacie.
 3. Terminy gwarantowane na 100%. Jeśli jakiś termin jest oznaczony jako gwarantowany, oznacza to że odbędzie się nawet jeśli część grupy wycofa się z udziału. Ryzyko ponosimy my jako organizator.
 4. Do każdego szkolenia które wymaga jakiegokolwiek oprogramowania dostarczamy skonfigurowane, gotowe hosty w chmurze. Dzięki temu uczestnik nie musi nic instalować na swoim komputerze (i bić się z blokadami korporacyjnymi). Połączenie następuje przez zdalny pulpit lub SSH - w zależności od szkolenia.
Zapisz się
Program szkolenia
 1. Wstęp do baz danych, przegląd oprogramowania
  • Pojęcia związane bazami danych SQL na przykładzie IBM DB2
  • Podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL
  • Łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych
  • Edytor kodu SQL - DB Beaver CE w tworzeniu kwerend
  • Obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe
 2. Kwerendy wybierające - DQL (Data Query Language)
  • Query designer w zastosowaniach i tworzenie zapytania do bazy danych
  • Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie.
  • Dane w standardzie SQL i IBM DB2
 3. Pobieranie danych - instrukcja SELECT
  • Składnia polecenia SELECT
  • Kolejność wykonywania instrukcji SELECT
 4. Operatory i kryteria w zapytaniach
  • Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE
  • Kryteria w zapytaniach i łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, NOT
  • Pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL
  • Wybór kolumn w wyniku zapytania
  • Alias kolumny AS
  • Kolumny obliczeniowe
  • Sortowanie wyników zapytania ORDER BY (ASC/DESC) sortowanie i kwestia NULL
  • Funkcje skalarne
  • Operacje na datach
  • Ograniczenie pobierania rekordów LIMIT i usuwanie duplikatów DISTINCT
  • Wyrażenie CASE
 5. Funkcje języka SQL w zapytaniach
  • Operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, REPLACE, SUBSTRING, UPPER, LOWER
  • Łączenie i ciągów tekstowych z użyciem funkcji CONCAT
  • Funkcje matematyczne ROUND i podobne
  • Czasu i daty DATE, DATEADD, DATEDIFF
  • Funkcje konwersji i rzutowanie typów danych: CAST(), CONVERT()
 6. Przetwarzanie zagregowanych danych
  • Agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY
  • Funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG
  • kryteria w wynikach zagregowanych
  • Zaawansowane grupowania ROLLUP, CUBE
  • Wstęp do funkcji okien OVER, PARTITION BY
 7. Operacje na połączonych tabelach
  • Pojęcie relacji między tabelami bazy danych i element łączący tabele
  • Złączenie wewnętrzne INNER JOIN,
  • Złączenie prawe zewnętrzne RIGHT OUTER JOIN
  • Złączeni lewe zewnętrzne LEFT OUTER JOIN
  • Złączenie pełne FULL OUTER JOIN
  • Złączenie krzyżowe (iloczyn kartezjański) CROSS JOIN
  • Złączenia równościowe i nierównościowe
 8. Łączenie wyników zapytania
  • Łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL
  • Części wspólne i INTERSECT, MINUS
 9. Kwerendy zagnieżdżone
  • Wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie
  • Kwerenda oparta o inną kwerendę i optymalizacja zapytań
 10. Zaawansowane aspekty analizy danych
  • Funkcje analityczne, finansowe i statystyczne
 11. Wielodostęp do bazy danych
  • Transakcje bazy danych
 12. Obiekty SQL - język DDL (Data Definition Language)
  • Budowa tabel CREATE TABLE
  • Tabele tymczasowe (serwera i użytkownika)
  • Budowa widoków CREATE VIEW
  • Narzędzie dBeaver jako asystent tworzenia kodu SQL
  • Tworzenie obiektów z użyciem czystego kodu SQL
 13. IBM DB2 i podstawy hurtowni danych
  • Narzędzia integracji danych
  • Przegląd baz danych SQL
  • Analiza danych z użyciem kostek analitycznych
 14. Wprowadzenie do Business Intelligence
  • Przegląd zastosowań bazy IBM DB2 we współpracy z Microsoft Power BI
 15. Aspekty praktyczne w komunikacji z bazą danych IBM DB2
  • Współpraca z innymi bazami danych
  • Współpraca z Microsoft Excel i Access
  • Pojęcie i zastosowanie ODBC

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się na żywo z udziałem trenera. Nie jest to forma kursu video!

Podstawowe szkolenie z zakresu języka SQL dla serwera bazy danych IBM DB2. Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, w tym analitycy i osoby podejmujące decyzje w oparciu o dane zawarte w bazie IBM DB2. Polecane w szczególności osobom o profilu nieinformatycznym.


Terminy gwarantowane

Gdy na jakiś termin zgłosi się minimalna liczba osób, termin oznaczamy jako gwarantowany.

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to, że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu.

Nawet gdyby część takiej grupy zrezygnowała lub przeniosła się na inny termin, raz ustalony termin gwarantowany takim pozostaje. Ewentualne ryzyko ponosimy my jako organizator.

Przejdź do terminów tego szkolenia

Szkolenia online Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Uczestniczy łączą się na szkolenie za pomocą platfomy ZOOM. Informacje o wymaganym niezbędnym oprogramowaniu oraz informacje organizacyjne uczestnicy otrzymują na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Inne szkolenia tej kategorii Sprawdź pozostałe    szkolenia IBM DB2!

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 5.0/5

  Zaawansowana analiza danych w bazie DB2

  16-12-2022 Bardzo dobre szkolenie! Tomasz Kaczor, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • 5.0/5

  Zaawansowana analiza danych w bazie DB2

  16-12-2022 Szkolenie było dostosowane do naszych potrzeb, a Trener wykazał się dużą wiedzą i zaangażowaniem. Wszystkie tematy, również te bardziej zaawansowane, były przedstawione w sposób przystępny. Wiedza wyniesiona ze szkolenia na pewno przyda nam się w pracy. Marcin Kruk, Narodowy Fundusz Zdrowia

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.