Gwarantowany termin:
2019-11-18 Pokaż
Czas trwania:
5 dni
Cena netto:
1999 PLN netto
Stopień trudności:   
Średnia liczba uczestników:   
6
Identyfikator szkolenia:   
221267447
    Drukuj kartę szkolenia

Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość realizacji tego szkolenia w formie zamkniętej w siedzibie klienta lub w jednej z naszych sal. Przy większych grupach jest to korzystniejsze ekonomiczne, można też dostosować program szkolenia.

Pokaż więcej

Vouchery

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym.Opis szkolenia


Selenium WebDriver jest najbardziej rozbudowaną biblioteką stosowaną do testów UI oraz testów funkcjonalnych aplikacji Webowych. Umożliwia wyszukiwanie elementów na stronie poprzez szerokie spektrum dostępnych lokalizatorów oraz pozwala sprawdzić czy elementy wyświetlane są w sposób prawidłowy oraz zgodny z przeznaczeniem. Ma wbudowanych wiele interfejsów do symulowania działań użytkownika jak i budowania zestawu akcji.

Cucumber jest najpopularniejszym narzędziem pozwalającym na zautomatyzowanie procesu integracji scenariuszy użytkownika z wykonywanymi testami.

TeamCity jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi Continous Integration do zdalnego budowania oraz uruchamiania testów.

Rest Assured to lekka i przyjemna biblioteka do automatyzacji testów WebAplikacji opartych o wzorzec REST, Biblioteka WebMVCTest oraz jej rozszerzenie SpringBootTest są bardzo rozbudowanymi bibliotekami pozwalające na pisanie testów dla wszystkich warstw backendowego poziomu aplikacji. Dzięki zaimplementowanym w sobie kilku mniejszych bibliotek takich jak Hamcrest, AssertJ czy mockito możemy pisać bardzo rozbudowane testy oraz uniknąć problemów konfiguracyjnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla testerów oraz programistów chcących poszerzyć swoje umiejętności w obszarze pełnej automatyzacji testów zarówno dla warstwy frontendowej jak i dla warstwy backendu począwszy od warstwy DAO poprzez Service, Controller, warstwę Widoku po warstwę Frontendową.

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili zbudować swój własny w pełni rozbudowany i ustrukturyzowany framework testowy zarówno dla warstwy frontendowej jak i backendowej jak również nauczą automatyzować proces zdalnego przechowywania i uruchamiania testów w oparciu o Continous Integration.

Rozpoczynając to szkolenie uczestnik powinien znać przynajmniej podstawy programowania w języku Java.

Program szkolenia


 1. Wprowadzenie do środowiska programistycznego IntelliJ IDE
  • instalacja
  • konfiguracja środowiska
  • ustawienie zmiennych środowiskowych
 2. Systemy kontroli wersji GIT
  • zakładanie repozytorium
  • praca z repozytorium
  • praca z repozytorium zdalnym
 3. Budowanie projektu z narzędziem Maven
  • instalacja
  • konfiguracja
  • ustawianie zmiennych środowiskowych
  • omówienie zasady działania
 4. Implementacja bibliotek
  • wyszukiwanie
  • instalowanie
  • konfiguracja
 5. Continous Integration z użyciem narzędzia TeamCity
  • instalacja
  • konfiguracja
  • praca ze zdalnym repozytorium
  • zdalne uruchamianie testów
 6. Testy jednostkowe
  • JUnit 4
  • JUnit 5
   • przed i po testach
    • setUp()
    • tearDown()
    • @Before, @BeforeClass, @BeforeEach, @BeforeAll
    • @After, @AfterClass, @AfterEach, @AfterAll
   • Assercje – rodzaje i zastosowanie
    • assertTrue
    • assertFalse
    • assertNotNull
    • assertEquals
    • assertThat
    • assertSame
 7. Parametryzacja testów
  • JUnit 5
   • @ParametrizedTest
   • @CsvSource
   • @CsvFileSource
   • @ValueSource
 8. Budowa podstawowej struktury testów
 9. Selenium IDE & Katalon Automation recorder
  • dlaczego nie używam
 10. Clean Code, testy łatwe i tanie w utrzymaniu
 11. Test Driven Development
 12. Testy UI oraz funkcjonalne aplikacji webowych z wykorzystaniem Selenium WebDriver
  • Testy UI
   • lokalizacja i selekcjonowanie elementów
   • wyświetlanie
   • sprawdzamy zlokalizowane elementy
    • isDisplayed,
    • isSelected,
    • isEnabled
  • testy funkcjonalne
   • podstawowe metody
   • budowanie akcji
   • MultiTab
   • MultiWindow
 13. Wykorzystanie narzędzia developerskiego przeglądarki – Chrome
  • lokalizowania elementów – XPath
  • lokalizowanie elementów – CSS selectory
  • wykorzystanie konsoli
 14. Wzorce projektowe stosowane w automatyzacji testów
  • Page Object Pattern
  • Page factory
 15. Behave Driven Developer z użyciem Cucumber i Gherkin
  • Scenariusze testowe
  • stepy czyli when – given – then – budujemy logikę testów
  • page – budujemy content stron I modułów
 16. Automatyzacja testów API
  • Rest Assured
   • given – when - then
   • jsonPath
   • mapowanie responsa na obiekt
   • mapowanie responsa na listę
   • json Schema
   • Header
   • Get
   • POST
   • PUT
   • DELETE
 17. JDBC – połączenie z bazą danych (Oracle)
  • Configuracja połączenia
  • Database Connector
  • executeQuery
  • executeUpdate
  • ResultSet
  • Crude methods
  • jdbi
 18. Wprowadzenie do docker selenium hub
 19. Opowiemy o Selenium Grid – jego zastosowaniu i możliwościach wykorzystania
 20. Na koniec opowiemy o kierunkach dalszego rozwoju
Terminy szkolenia "Selenium WebDriver, API, BDD, Continous Integration pełna automatyzacja testów w Javie "


2019-11-18 Warszawa [ termin gwarantowany! ]
  Dostępne miejscaOpinie uczestników o tym szkoleniu


Opinie pochodzą z ankiet wypełnianych przez uczestników na koniec każdego szkolenia. Sprawdź jak uczestnicy oceniają to szkolenie. Dowiedz się dlaczego warto szkolić się u nas od osób które już tu były i dlaczego 98% naszych klientów poleca nas swoim znajomym!