Znaleźliśmy 30 terminów które mogą spełniać Twoje oczekiwania

20.04 24.04
Termin gwarantowany

Administracja systemem Linux I

5 dni Łatwy 4.9 / 5 Brak miejsc Warszawa

Opis szkolenia:

Szkolenie wprowadzające od podstaw w meandry administracji serwerami z systemem operacyjnym Linux. Szkolenie rozpoczyna się szybkim wprowadzeniem w podstawowe zagadnienia związane z obsługą systemu Linux, by przejść do jego konfiguracji, zabezpieczania i instalacji dodatkowych pakietów. Szkolenie ma formę warsztatową, przez cały czas jego trwania uczestnicy realizują zadania należące do codziennej pracy administratora. Podczas zajęć realizowane jest również "troubleshooting" czyli rozwiązywanie problemów z którymi często styka się administrator.Wykonywane przykłady i ćwiczenia są realizowane z użyciem konsoli, a nie środowiska graficznego w związku z tym że systemy produkcyjne takowego często nie mają. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego administratora serwerów Linux.

Cena kursu (netto) 1999,00 PLN Brak miejscZapisz się na kurs Więcej szczegółów
20.04 24.04
Termin gwarantowany

Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

5 dni Średni 4.9 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

Opis szkolenia:

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Stosować funkcje analityczne do rankingów i porównań
 • Wyszukiwać dane wg. złożonych wzorców
 • Wykonywać zapytania z użyciem wielu połączeń do różnych baz danych jednocześnie
 • Odtwarzać stan danych po przypadkowej, niepożądanej zmianie lub usunięciu
 • Optymalizować zapytania SQL oraz programy PL/SQL
 • Przetwarzać duże zbiory danych z użyciem PL/SQL w sposób możliwie najbardziej optymalny
 • Stosować różne obiekty bazy danych do efektywnego przetwarzania informacji
 • Tworzyć oprogramowanie przetwarzające dane z użyciem języka PL/SQL
 • Zmniejszyć ilość codziennej pracy dzięki zautomatyzowaniu procesu przetwarzania danych przy użyciu PL/SQL
 • Napisać oprogramowanie reagujące na sytuacje wyjątkowe, w taki sposób by nie wpływało to na ciągłość pracy (np. podczas wykonywania bardzo długotrwałego zapytania)
 • Stworzyć oprogramowanie które będzie automatycznie modyfikowało / uzupełniało wprowadzane dane, oraz monitorowało operacje na danych.
 • Stosować dynamiczny SQL do produkowania generycznych rozwiązań
 • Korzystać z plików zewnętrznych w przetwarzaniu danych (tekstowe, html, csv)
 • Uruchomić automatyczne, cyklicznie wykonywanie programów

Cena kursu (netto) 2500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
20.04 24.04
Termin gwarantowany

Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

5 dni Średni 4.85 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

Opis szkolenia:

Szkolenie prowadzone w warsztatowej formie zajęć, prowadzone przez praktyków wykorzystujących swoją wiedzę i umiejętności w codziennej pracy. Uczestnicy szkolenia poznają składnię języka SQL jak i jego zaawansowane elementy ucząc się dobrych praktyk programistycznych.

Cena kursu (netto) 2500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
27.04 29.04
Termin gwarantowany

Programowanie w JavaScript

3 dni Łatwy Dostępne miejsca Warszawa

Opis szkolenia:

JavaScript jest dynamicznie typowanym, skryptowym językiem programowania wykorzystywanym przede wszystkim w przeglądarkach internetowych. Na tym szkoleniu poznasz podstawowe cechy, sposoby deklaracji zmiennych, typy danych oraz zagadnienia niezbędne do sprawnego wytwarzania kodu. Nauczysz się panować nad logiką tworzonej aplikacji stosując pętle, instrukcje warunkowe i operatory logiczne. Dowiesz się jak pracować z API tworząc dynamiczne treści oraz jak przechowywać je w pamięci przeglądarki. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o standard ECMAScript 2015(ES6) lub jego nowsze wersje.

Cena kursu (netto) 1500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
04.05 06.05
Termin gwarantowany

SQL dla średnio zaawansowanych

3 dni Średni 4.89 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla osób, które już miały do czynienia do pisaniem prostych zapytań do bazy danych Oracle. W ramach szkolenia omawiane są nieco bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu posługiwania się językiem SQL, między innymi takie jak pisanie zapytań w oparciu o więcej niż jedną tabelę, modyfikacja danych w oparciu o inne tabele, czy też przywracanie zmian, które już zostały zapisane.

Cena kursu (netto) 1500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
07.05 08.05
Termin gwarantowany

Architektura systemów Big Data

2 dni Średni Dostępne miejsca Warszawa

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wprowadzenie osób nie mających styczności z Big Data do tej tematyki. Szkolenie zawiera przegląd najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w Big Data z uwzględnieniem ich praktycznych zastosowań. Szkolenie opisuje również zagadnienie wdrażania rozwiązań Big Data w ramach organizacji i budowania dodatkowych wartości dzięki temu. Grupa docelowa: Architekt, Kierownik, Project Manager (PM).

Cena kursu (netto) 1399,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
11.05 15.05
Termin gwarantowany

Angular 5 i TypeScript — Tworzenie aplikacji

5 dni Trudny 4.84 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z aplikacjami SPA (Single Page Aplication) w przeglądarkach.

Szkolenie prowadzi uczestnika przez cały proces powstawania aplikacji w Angular. W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z narzędziami oraz językami wykorzystywanymi przy tworzeniu współczesnych aplikacji internetowych. W formie praktycznej kurs przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty pracy z Angular.

W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się:

 • Jak przygotować niezbędne narzędzia z w środowisku pracy
 • Korzystania z Angular-CLI
 • Programować w TypeScript
 • Definiować własne komponenty i dyrektywy Angular
 • Wykorzystywać gotowe framworki UI aby uatrakcyjnić wygląd aplikacji
 • Testować i Debugować aplikacje SPA
Cena kursu (netto) 2500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
11.05 15.05
Termin gwarantowany

Programowanie w języku C#

5 dni Łatwy 4.74 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

Opis szkolenia:

Szkolenie od podstaw. Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafił tworzyć okienkowe aplikacje wykorzystujące bazy danych
 • będzie rozumiał pojęcia związane z programowaniem
 • potrafił wykorzystać w programowaniu język C#
 • pozna idee programowania obiektowego
 • pozna dobre praktyki programistyczne

Jeśli jesteś programistą innego języka programowania i nie chcesz tracić czasu na powtarzanie podstawowych pojęć związanych z programowaniem jako takim (pętle, bloki warunkowe etc.) a bardziej interesuje Cię sposób implementacji poszczególnych technik w języku C#, sprawdź szkolenie Programowanie w języku C# dla programistów innych języków

Cena kursu (netto) 2500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
11.05 13.05
Termin gwarantowany

VBA w Excel - wstęp do programowania

3 dni Średni 4.93 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

Opis szkolenia:

Wykorzystanie VBA w MS Excel.

Wymagania:

 • Podstawy MS Excel
 • Cena kursu (netto) 749,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  18.05 22.05
  Termin gwarantowany

  Administracja systemem Linux II

  5 dni Średni 4.77 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

  Opis szkolenia:

  Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających już podstawową wiedzę z zakresu zarządzania serwerami Linux. Niniejsze szkolenie stanowi kontynuację szkolenia „Administracja Systemem Linux I”.

  Cena kursu (netto) 1999,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  18.05 22.05
  Termin gwarantowany

  Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

  5 dni Średni 4.94 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

  Opis szkolenia:

  Szkolenie prowadzone w warsztatowej formie zajęć, prowadzone przez praktyków wykorzystujących swoją wiedzę i umiejętności w codziennej pracy. Uczestnicy szkolenia poznają składnię języka PL/SQL jak i jego zaawansowane elementy ucząc się dobrych praktyk programistycznych.

  Cena kursu (netto) 2500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  18.05 22.05
  Termin gwarantowany

  Programowanie w języku Python

  5 dni Łatwy 4.84 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

  Opis szkolenia:

  Python jako najpopularniejszy, skryptowy język programowania, wkrada się coraz szerszymi strumieniami w różne dziedziny pracy w it. Niezależnie czy pracujemy jako administrator, analityk czy manager, znajomość jakiegokolwiek języka programowania jest kluczowa do tego, aby w łatwy sposób automatyzować i ułatwiać codzienną pracę.

  Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z programowaniem od języka Python, chcą ułatwić sobie lub zautomatyzować codzienna pracę, a nie mieli wcześniej kontaktu z programowaniem, albo mieli ten kontakt znikomy. Szkolenie zapoznaje uczestnika z Pythonem, zaczynając od sposobów instalacji, poprzez narzędzia do tworzenia kodu przez podstawy programowania, aż do bardziej zaawansowanych tematów.

  Podczas szkolenia, duży nacisk kładziony na korzystanie z narzędzi ułatwiających tworzenie kodu, powodujących że jego tworzenie jest proste i przyjemne. Dzięki dokładnemu przećwiczeniu tematów na praktycznych przykładach, każdy uczestnik na bieżąco będzie w stanie znaleźć ułatwienia dla codziennej pracy.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie:
  • Tworzyć skrypty automatyzujące zadania
  • Kompleksowo obsługiwać system plików
  • Obsługiwać różna zdalne źródła danych
  • Przetwarzać struktury XML, JSON
  • Wykonywać zaawansowane operacja używając wyrażeń regularnych
  • Organizować kod w reużywalne moduły i pakiety
  • Tworzyć kod według najlepszych standardów jego tworzenia

  Cena kursu (netto) 2500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  25.05 27.05
  Termin gwarantowany

  Docker i Kubernetes: od zera do orkiestracji kontenera

  3 dni Łatwy Dostępne miejsca Warszawa

  Opis szkolenia:

  Cel szkolenia: Szkolenie dla programistów i DevOps przeznaczone dla osób nieznających tematyki kontenerów i zarządzania nimi. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pracy z technologią Docker oraz zaznajomienie z wdrażaniem kontenerów systemach opartych na Kubernetesie. Typ: Warsztaty

  Cena kursu (netto) 2399,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  25.05 27.05
  Termin gwarantowany

  Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych w REACT

  3 dni Średni 5.0 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

  Opis szkolenia:

  Dla kogo to szkolenie? Szkolenie kierowane jest do osób, które:

  • chciałyby poszerzyć wiedzę w związaną z tworzeniem reaktywnych stron i aplikacji korzystając z najpopularniejszych aktualnie narzędzi na rynku
  • znają JavaScript w stopniu co najmniej podstawowym
  • znają w stopniu podstawowym HTML i CSS
  Co uczestnik powinien wiedzieć przed jego rozpoczęciem Uczestnicy powinni znać :
  • podstawy JavaScript
  • podstawy HTML i CSS

  Cena kursu (netto) 1500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  25.05 27.05
  Termin gwarantowany

  Podstawy Oracle SQL

  3 dni Łatwy 4.87 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

  Opis szkolenia:

  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • Korzystać z podstawowych narzędzi developerskich dostarczanych przez Oracle
  • Odpytywać bazę danych w celu pobrania danych
  • Tworzyć skomplikowane raporty na podstawie danych
  • Tworzyć i zarządzać obiektami niezbędnymi do przechowywania danych
  • Modyfikować, dodawać i kasować dane w sposób bezpiecznych dla spójności danych.

  Cena kursu (netto) 1500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  25.05 29.05
  Termin gwarantowany

  Administracja bazami danych Oracle

  5 dni Łatwy 4.92 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

  Opis szkolenia:

  Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie w stanie:

  • Przygotować serwer bazy danych Oracle do działania
  • Przywrócić instancję do działania po pojawieniu się standardowych problemów
  • Zarządzać użytkownikami i ich uprawnieniami
  • Wykonywać kopie zapasowe bez przerywania działania instancji, oraz je przywracać
  • Szybko przywracać przypadkowo skasowane, źle zmodyfikowane dane do pierwotnego kształtu
  • Szybko przenosić dane pomiędzy serwerami oraz systemami

  Cena kursu (netto) 2500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  25.05 29.05
  Termin gwarantowany

  Podstawy SQL i PL/SQL

  5 dni Łatwy 4.89 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

  Opis szkolenia:

  Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie w stanie:

  • Wykonywać raporty z użyciem podsumowań
  • Wykonywać raporty z użyciem złączeń tabel i podzapytań
  • Tworzyć struktury obiektów bazy danych
  • Modyfikować istniejące w bazie dane, kasować je oraz dodawać nowe
  • Tworzyć oprogramowanie przetwarzające dane z użyciem języka PL/SQL
  • Zmniejszyć ilość codziennej pracy dzięki zautomatyzowaniu procesu raportowania przy użyciu PL/SQL
  • Napisać oprogramowanie reagujące na sytuacje wyjątkowe, w taki sposób by nie wpływało to na ciągłość pracy (np. podczas wykonywania bardzo długotrwałego zapytania)

  Cena kursu (netto) 2500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  25.05 27.05
  Termin gwarantowany

  Programowanie w języku Python dla programistów

  3 dni Średni 4.76 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

  Opis szkolenia:

  Szkolenie przeznaczone dla osób mających doświadczenie w innych językach programowania i które chciałyby w szybki oraz bezbolesny sposób zacząć korzystać z Pythona. Jest to skondensowane szkolenie „Programowane w języku Python”.

  Jeśli szukasz szkolenia z omówionymi podstawami, to zapraszamy na szkolenie 5-dniowe:
  Link do szkolenia „Programowanie w języku Python”

  Cena kursu (netto) 1500,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  08.06 10.06
  Termin gwarantowany

  Docker – konteneryzacja i zarządzanie aplikacjami oraz micro-servisami

  3 dni Łatwy 4.79 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

  Opis szkolenia:

  Szkolenie skierowane jest dla programistów, administratorów oraz devOps-ów chcących poznać technologie oparte o ekosystemy kontenerów.
  Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili budować swoje własne obrazy oraz kontenery z aplikacjami, uruchamiać je, zarządzać nimi, przechowywać przenosić oraz rozbudowywać.

  Cena kursu (netto) 2399,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  08.06 11.06
  Termin gwarantowany

  Java dla zaawansowanych

  4 dni Trudny 4.83 / 5 Dostępne miejsca Warszawa

  Opis szkolenia:

  Szkolenie dla programistów języka Java posiadających już doświadczenie w praktycznym programowaniu. Poruszane zagadnienia to tematy na pozór złożone, ale przedstawione w przystępny sposób z ukazaniem praktycznych zastosowań. Nowo nabyte umiejętności pozwolą efektywniej wytwarzać oprogramowanie, tworzyć bardziej hermetyczne, generyczne i skalowalne rozwiązania. Omawiane i ćwiczone są także bardzo użyteczne zagadnienia które są nowościami w Javie 8 tj. wyrażenia lambda i strumienie. Nie zabrakło też dogłębnego omówienia wielowątkowości w Javie, która to jest często problematycznym zagadnieniem dla osób z mniejszym doświadczeniem. Szkolenie prowadzone przez bardzo doświadczonych programistów Java.

  Cena kursu (netto) 2000,00 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Wiadomość wysłana

  Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

  Klikając OK wrócisz do formularza

  Gdzie prowadzimy szkolenia?

  Warszawa (siedziba firmy) Grójecka 1/3, 02-019
  Kraków
  Wrocław
  Katowice

  Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.