Java – przygotowanie do egzaminu OCPJP

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących przystąpić do egzaminu OCPJP będącego kolejnym krokiem po zdaniu egzaminu OCAJP. W ofercie mamy również szkolenie przygotowujące do OCAJP. Dzięki podziałowi na dwa osobne szkolenia możemy każde z zagadnień omówić znacznie dokładniej. Zarówno pierwszego jak i ostatniego dnia szkolenia przeprowadzany jest próbny egzamin.

Terminy gwarantowane

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu.
Więcej

Szkolenia online i udział online

Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Grupy są równie nieliczne jak przy tradycyjnych stacjonarnych szkoleniach w JSystems i liczą zwykle 7-9 osób. W każdym szkoleniu stacjonarnym możesz brać udział online.
Więcej

Inne szkolenia tej kategorii

W ramach kategorii Java mamy jeszcze wiele szkoleń. Sprawdź jakie!

Vouchery

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym.

Więcej
Szkolenie stacjonarne 2500,00 PLN (netto)
Udział online 2000,00 PLN (netto)
Czas trwania 5 dni

Czy wiesz, że możemy takie szkolenie zorganizować specjalnie dla Twojej firmy?

Dowiedz się więcej

Czego się nauczysz?

 1. Klasy
  • Implementacja enkapsulacji
  • Implementacja dziedziczenia z użyciem modyfikatorów dostępności
  • Implementacja polimorfizmu
  • Przeciążanie metod hashCode, equals i toString
  • Wykorzystanie klas niemodyfikowalnych i typu Singleton
  • Wykorzystanie „static” w blokach inicjalizujących, zmiennych, metodach i klasach
 2. Zaawansowane aspekty klas
  • Tworzenie kodu wykorzystującego abstrakcyjne klasy i metody
  • Wykorzystanie w kodzie „final”
  • Tworzenie klas wewnętrznych, w tym statycznych klas wewnętrznych, klas lokalnych, zagnieżdżonych i anonimowych
  • Typy wyliczeniowe, w tym metody i konstruktory
  • Wykorzystanie interfejsów i adnotacji @Override
  • Wykorzystanie wyrażeń Lambda
 3. Typy generyczne i kolekcje
  • Tworzenie i używanie klas generycznych
  • Tworzenie i używanie ArrayList, TreeSet, TreeMap i ArrayDeque
  • Wykorzystanie interfejsów java.util.Comparator i java.lang.Comparable
  • Strumienie i filtry
  • Iteracja forEch na strumieniach i listach
  • Interfejs Stream
  • Filtrowanie kolekcji z użyciem wyrażeń Lambda
 4. Wbudowane interfejsy Lambda
  • Wykorzystanie wbudowanych w pakiet java.util.function interfejsów: Predicate, Consumer, Function, Supplier
  • Wykorzystanie prymitywnych i binarnych wersji funkcjonalności interfejsów
  • Wykorzystanie interfejsu UnaryOperator
 5. Strumienie
  • Wydobywanie danych z obiektu przy użyciu peek() i map()
  • Przeszukiwanie strumieni z użyciem metod findFirst, findAny, anyMatch, allMatch,noneMatch
  • Wykorzystanie klasy Optional
  • Wykorzystanie metod klasy Stream
  • Sortowanie kolekcji z użyciem Stream API
  • Zapisywanie wyników do kolekcji z użyciem group/partition, klasy Collectors
  • Użycie metod flatMap()
 6. Wyjątki i asercje
  • Użycie konstrukcji try-catch i throw
  • Wykorzystanie catch i finally
  • Wyrażenie try-with-resources
  • Tworzenie własnych wyjątków
 7. API daty i czasu
  • Tworzenie i zarządzanie zdarzeniami opartymi o datę i czas z użyciem LocalDate, LocalTime,LocalDateTime,
  • Instant, Period i Duration
  • Praca z datą i czasem z uwzględnieniem stref czasowych
 8. Przetwarzanie danych wejściowych i wyjściowych
  • Zapis i odczyt danych z konsoli
  • Użycie BufferedReader, BufferedWriter, File, FileReader, FileWriter, FileInputStream, FileOutputStream,
  • ObjectOutputStream, ObjectInputStream i PrintWriter
  • Wykorzystanie interfejsu Path do operowania na ścieżkach plików i katalogów
  • Użycie klasy Files do sprawdzania , odczytu,kasowania, kopiowania, przenoszenia i zarządzania metadanymi plików i katalogów
  • Używanie Streams API z NIO.2
 9. Programowanie współbieżne
  • Tworzenie wątków z użyciem Runnable, Callable oraz wykorzystanie ExecutorService do zrównoleglenia wykonywania zadań.
  • Potencjalne problemy wynikające z wielowątkowości – blokady, wyścig
  • Użycie „synchronized” i pakietu java.util.concurrent.atomic do kontroli kolejności wykonania wątków.
  • Wykorzystanie kolekcji i klas pakietu java.util.concurrent, w tym CyclicBarrier i CopyOnWriteArrayList
  • Użycie Fork i Join
  • Równoległe przetwarzanie strumieni, redukcje, dekompozycje i łączenie procesów.
 10. Tworzenie aplikacji bazodanowych z użyciem JDBC
  • Interfejsy Driver, Connection, Statement, ResultSet i ich wzajemne powiązania
  • Łączenie z bazą danych przy użyciu DriverManager
  • Tworzenie zapytań i odbieranie danych z bazy danych. Iteracja po wynikach. Właściwe zamykanie kursorów i połączeń.
 11. Lokalizacje
  • Odczyt i zmiana locale przy użyciu obiektu Locale
  • Tworzenie i odczyt pliku Properties

Najbliższe terminy tego szkolenia

Co wyróżnia szkolenia Java w JSystems?

Szkolenia na wysokim poziomie
Instruktorzy praktycy z wieloletnim doświadcze- niem
Znaczna część szkolenia to warsztaty
Komfortowe sale i przestrzeń wspólna
Małe grupy szkoleniowe
Gwarantowane terminy szkoleń
Dużo ćwiczeń
Przystępne ceny

Kto będzie Cię uczyć?

Paweł Urban

Andrzej Klusiewicz

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.