Opis kategorii


Automatyzacja Testów w Javie

Automatyzacja testów niesie ze sobą niewymierne korzyści. Główną jego rolą jest wsparcie dla stale wykonywanych testów regresyjnych, w szczególności testów głównych funkcjonalności oraz miejsc podatnych na generowanie błędów jak i miejsc o wysokiej podatności na ataki zewnętrzne.
Nasze szkolenie pozwoli Wam na łatwiejsze utrzymanie oraz rozwijanie testów w długiej perspektywie czasu, zmniejszenie kosztów utrzymania projektów poprzez zautomatyzowanie wielu procesów, zwiększenie poziomu pokrycia testowego, zmniejszenie ryzyka projektowego i produktowego, zwiększenie świadomości zapewnienia jakości, zwiększenie odpowiedzialności za jakość Waszego produktu. Obecnie większość firm decydujących się na automatyzację testów wybiera narzędzia oparte na współpracy z językiem Java takie jak Selenium Webdriver ze względu na szeroką gamę dostępnych bibliotek i rozwiązań umożliwiających testowanie wszelkiego rodzaju aplikacji niezależnie od technologii w której zostały stworzone. Obecnie nawet projekty tworzone w PHP testowane w technologiach opartych o język java.
W tej kategorii znajdziesz szkolenia z zakresu

  • Testów automatycznych
  • Selenium Webdriver
  • Continous integration
  • BDDTerminy gwarantowane
Sprawdź gwarantowane terminy szkoleń w JSystems. Status szkolenia "termin gwarantowany" oznacza że podany termin szkolenia zebrał grupę minimalną i jest nieodwoływalny i nieprzesuwalny. Możesz więc uwzględnić szkolenie w swoim kalendarzu i mieć pewność że na 100% się odbędzie.