Python dla administratorów i devopsów

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane dla administratorów i devopsów. Zakres obejmuje podstawy języka Python oraz biblioteki i możliwości tego języka użyteczne dla tych odbiorców. Omawiane jest wykorzystanie różnych źródeł danych, korzystanie z własności systemu operacyjnego z użyciem języka Python, wizualizacja danych w tym:

 • przetwarzanie plików tekstowych (w tym csv i logów)
 • pobieranie i umieszczanie danych w bazach danych
 • korzystanie z istniejących usług sieciowych
 • tworzenie własnych usług sieciowych i mikroserwisów z użyciem Flask
 • parsowanie stron internetowych
 • wyszukiwanie danych z użyciem wyrażeń regularnych
 • wizualizacja danych z użyciem Matplotlib
 • wywoływanie komend systemu operacyjnego
 • odbieranie parametrów z linii poleceń

Terminy gwarantowane

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu.
Więcej

Szkolenia online i udział online

Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Grupy są równie nieliczne jak przy tradycyjnych stacjonarnych szkoleniach w JSystems i liczą zwykle 7-9 osób. W każdym szkoleniu stacjonarnym możesz brać udział online.
Więcej

Inne szkolenia tej kategorii

W ramach kategorii Python mamy jeszcze wiele szkoleń. Sprawdź jakie!

Vouchery

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym.

Więcej
Szkolenie stacjonarne 2500,00 PLN (netto)
Udział online 2000,00 PLN (netto)
Czas trwania 5 dni

Czy wiesz, że możemy takie szkolenie zorganizować specjalnie dla Twojej firmy?

Dowiedz się więcej

Czego się nauczysz?

 1. "Hello world" i pisanie na konsoli
 2. Zmienne i typy danych
  • Typy danych
  • Typ tekstowy
  • Typy liczbowe
 3. Instrukcje warunkowe
  • Jeden warunek
  • Else
  • Wiele warunków
  • Operatory logiczne w warunkach
 4. Pętle
  • Pętla while
  • Pętla for
  • Zagnieżdżanie pętli
  • Instrukcja BREAK
  • Instrukcja CONTINUE
 5. Łańcuchy znaków
  • Funkcje wbudowane
  • upper
  • lower
  • title
  • replace
  • len
  • count
  • strip
  • split i join - zamiana tekstu na listę i listy na tekst
  • Łańcuchy funkcji
  • Inne operacje na łańcuchach tekstowych
 6. Listy
  • Tworzenie list
  • Pobieranie wartości z list
  • Iterowanie po listach
  • Sprawdzanie czy element znajduje się na liście
  • Modyfikowanie zawartości listy
  • Funkcje wbudowane w listy
  • Sortowanie i odwracanie list
 7. Krotki
  • Deklaracja i uzupełnianie krotek danymi
  • Pobieranie wartości z krotek
 8. Słowniki
  • Tworzenie słowników
  • Pobieranie wartości ze słowników
  • Modyfikacja zawartości słowników
 9. Wyjątki i ich obsługa
 10. Funkcje
  • Deklarowanie funkcji
  • Parametry funkcji
  • Zwracanie wyników z funkcji
 11. Moduły
  • Korzystanie z istniejących modułów
  • Deklarowanie własnych modułów
 12. Korzystanie z plików tekstowych
  • Tryby otwarcia pliku
  • read
  • readlines
  • readline
  • seek
  • zapis w plikach tekstowych
 13. Moduł os i poruszanie się po systemie plików
  • Funkcja os.walk
  • Poruszanie się po systemie plików
  • Zmiana i sprawdzenie aktualnego katalogu
  • Listowanie zawartości katalogu
  • Sprawdzenie czy katalog istnieje
  • Sprawdzanie czy mamy do czynienia z plikiem czy z katalogiem
  • Sprawdzanie wielkości pliku
  • Tworzenie i kasowanie katalogu
  • Kasowanie pliku
 14. Wyrażenia regularne
  • Podstawowe wyszukiwanie
  • Typy znaków
  • Kwantyfikatory ilościowe
  • Wykorzystanie symboli i kwantyfikatorów do wyszukiwania elementów według wzorca
 15. Dane zdalne - wykorzystanie usług sieciowych
  • Pobieranie danych za pomocą GET
  • Przesyłanie danych za pomocą POST
 16. Wykorzystanie baz danych
  • Łączenie z serwerem bazy danych - Oracle i PostgreSQL
  • Pobieranie danych z użyciem SELECT
  • Wstawianie, zmiana i kasowanie danych, oraz operacje DDL
 17. Tworzenie usług sieciowych we Flask
  • Tworzenie projektu i mapowanie pierwszego adresu
  • Konfiguracja portu nasłuchu serwera i automatyczna implementacja zmian
  • Odczyt parametrów z paska
  • Pobieranie i umieszczanie danych w sesji
  • Usługi sieciowe zwracające dane
  • Usługi sieciowe przyjmujące dane
 18. Parsowanie stron internetowych z użyciem Beautiful Soup
  • Obiekt klasy BeautifulSoup
  • Wyszukiwanie elementów i funkcja find
  • Wyszukiwanie n-tego wystąpienia
  • Wyszukiwanie po id elementu
  • Wyszukiwanie po klasie css
  • Wyszukiwanie po atrybutach elementu
  • Zagnieżdżanie
  • Sięganie do sekcji strony
  • Atrybuty elementów
  • name i string
  • Operowanie na listach elementów i funkcja find_all
 19. Wizualizacja danych
  • Wykres liniowy
  • Nanoszenie dodatkowych serii
  • Dodawanie legendy do wykresu
  • Etykiety osi X i Y
  • Zmiana rodzaju i koloru linii
  • Zapisywanie wykresu do pliku
  • Wykresy słupkowe
  • Nakładanie serii słupkowych i liniowych na siebie
 20. Moduł subprocess i wywoływanie komend systemu operacyjnego
  • Funkcja call
  • Funkcja Popen
 21. Moduł click – obsługa parametrów z linii poleceń
  • Stosowanie parametrów
  • Stosowanie wielu parametrów
  • Automatyczne generowanie pomocy
  • Wprowadzanie haseł

Najbliższe terminy tego szkolenia

Co wyróżnia szkolenia Python w JSystems?

Szkolenia na wysokim poziomie
Instruktorzy praktycy z wieloletnim doświadcze- niem
Znaczna część szkolenia to warsztaty
Komfortowe sale i przestrzeń wspólna
Małe grupy szkoleniowe
Gwarantowane terminy szkoleń
Dużo ćwiczeń
Przystępne ceny

Kto będzie Cię uczyć?

Marcin Bazydło

Andrzej Klusiewicz

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.