Programowanie w JavaScript, jQuery i AngularJS

Najbliższe terminy szkoleń

Opis szkolenia

Podczas tego kursu poznasz następujące technologie:JavaScript - jest skryptowym językiem programowania przeznaczonym do wykorzystania na stronach internetowych.Co to oznacza? Dzięki niemu możesz w łatwy sposób poprawić interaktywność na swoich stronach. Możesz w odpowiedni sposób oddziaływać na poczynania użytkownika.A dzięki temu, że wszystkie czynności wykonywane są po stronie klienta - wszystko to wykonuje się w błyskawicznym tempie.Skrypty napisane za pomocą JavaScript mogą być umieszczane bezpośrednio na stronach HTML.


jQuery to framework JavaScript. Jest to zbiór funkcji, za pomocą których możemy osiągnąć zakładane efekty bez konieczności powtarzania zbędnego kodu. Jest to biblioteka napisana w języku JavaScript. Dzięki niemu możemy łatwo upiększać nasze strony poprzez przeróżne efekty, począwszy od dynamicznego dodawania klas i identyfikatorów dla tagów HTML, aż po ruchome animacje.


AngularJS to framework JavaScript stworzony przez inżynierów z Google. Służy on do szybkiego i łatwego budowania aplikacji internetowych, tak zwanych – single app. Model oparty o MVW (Model – View – Whatever) pozwala pogodzić idee JavaScript i modelu MVC.
Po tym szkoleniu będziesz potrafił stworzyć:

Elementy interaktywne do stron internetowych takie jak walidatory w formularzach, slidery, animacje, filtry, wyszukiwarki, sortowanie w tabelach etc. Nauczysz się też dynamiczne aktualizować elementy i ich zawartość.Jeśli nie programowaleś nigdy w żadnym języku programowania, polecamy rozpoczęcie nauki od szkolenia Szybkie wprowadzenie do JavaScript. Znaczna część osób na szkoleniu "Programowanie w JavaScript, jQuery i AngularJS"to osoby majace już pewne doświadczenie w innych językach. Tempo szkolenia jest dostosowywane do większości grupy. Jeśli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, możesz od nas bezplatnie otrzymać materialy i ćwiczenia przed wlasciwym szkoleniem. Pozwoli Ci to uzyskać wstępny poziom wiedzy i w efekcie osiagnać większe korzyści ze szkolenia.

Vouchery

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym.

Czas trwania 5 dni
Śr. licz. uczestników:
Poziom trudności Łatwy
Cena kursu 1999,00 PLN (netto)

Czy wiesz, że możemy takie szkolenie zorganizować specjalnie dla Twojej firmy?

Dowiedz się więcej

Czego się nauczysz?

 1. Wstęp do JavaScript
  1. Zastosowania
   1. JS w przelądarce
   2. JS w Node.js
   3. JS w animacjach 3D
   4. Itp.
  2. Wstęp
   1. Klauzula ‘use strict’
 2. Proste typy zmiennych
  1. Liczbowe
  2. Tekstowe
  3. Logiczne
  4. Daty
  5. Proste konwersje typów
  6. Problematyczne konwersje
 3. Operatory i instrukcje warunkowe
  1. Operatory
   1. Arytmetyczne
    1. Przypisania „=”
    2. Porównania „==” i „===”
    3. Nierówności „!=” i „!==”
    4. Większości i mniejszości „<” i „>”
    5. Większe/mniejsze równe „>=”, „<=”
   2. Logiczne
    1. Operator „&&”
    2. Operator „||”
    3. Operator „!”
   3. Operatory bitowe
   4. Porównywanie różnych typów zmiennych
  2. Instrukcja IF i jej pochodne
  3. Instrukcja Switch
  4. Trójargumentowiec
 4. Pętle
  1. Pętla For
  2. Pętla While
  3. Pętla Do/While
  4. Pętla For/in
  5. Słowa kluczowe „break” i „continue”
 5. Tablice
  1. Tworzenie tablic
  2. Tablice asocjacyjne
  3. Podobieństwo do obiektów
  4. Jak poprawnie tworzyć tablice
 6. Tworzenie funkcji
  1. Tworzenie funkcji
  2. Funkcje anonimowe
 7. Zdarzenia
  1. OnChange
  2. OnClick
  3. onMouseOver
  4. onMouseOut
  5. onKeyDown
  6. onKeyUp
  7. onLoad
  8. OnMouseEnter
  9. OnMouseLeave
  10. OnMouseMove
  11. Inne
 8. Praca z drzewem DOM
  1. getElementById
  2. getElementsByTagName
  3. getElementsByClassName
  4. Zamiana elementów
   1. .innerHTML
   2. .attribute
   3. setAttribute
   4. style
  5. Dodawanie i usuwanie elementów
   1. createElement
   2. removeChild
   3. appendChild
   4. replaceChild
  6. Podpinanie zdarzeń
 9. Obsługa formularzy
  1. Dostęp do formularzy
 10. Walidacja i wyrażenie regularne
  1. Walidacja danych
  2. Proste wyrażenia regularne
  3. Wyrażenia regularne na przykładach
 11. Praca z przeglądarką
  1. Właściwość „screen”
  2. Właściwość „window”
  3. Właściwość „location”
  4. Właściwość „history”
  5. Właściwość „nawigator”
  6. Zdarzenia czasowe (setTimeOut, setInterval)
  7. Cookies
  8. LocalStorage, WebWorkers, WebSockets
  9. Inne właściwości
 12. AJAX
  1. Żądanie GET
  2. Żądanie POST
 13. Obiekty w JavaScript
  1. Tworzenie obiektów
  2. Przetwarzanie obiektów
  3. Dziedziczenie
 14. Try…Catch, czyli obsługa błędów
 15. JavaScript Closures
 16. Prototypy i rozszerzanie wbudowanych obiektów
 17. Omówienie narzędzi developerskich (WebKit)
  1. Zakładka „Elements”
  2. Zakładka „Sources”
  3. Zakładka „Network”
  4. Zakładka „Timeline”
  5. Zakładka „Profiles”
  6. Zakładka „Resources”
  7. Zakładka „Audits”
  8. Zakładka „Console”
  9.  
 18. Wprowadzenie do jQuery
  1. Biblioteka JQuery – postać źródłowa, skompresowana, CDN
  2. Składnia komendy JQuery – method-chaining
  3. Podstawowe selektory, służące do odwoływania się do elementów DOM
 19. Zdarzenia w JQuery
  1. Podstawowe przypinanie zdarzeń
  2. Zdarzenia pól formularzy
  3. Nowe zdarzenia wprowadzone przez JQuery
 20. Manipulacja stylami i animacje
  1. Najczęstsze modyfikacje – hide, show, toggle
  2. Zmiana pojedynczej właściwości
  3. Zmiany wielu właściwości
  4. Animacje – zmiana właściwości CSS w określonym czasie
  5. Najprostsze animacje: slide i fade
 21. Poruszanie się i modyfikacja drzewa HTML
  1. Wpisywanie zawartości w element – treść HTML i zwykły tekst
  2. Wyszukiwanie elementów wśród przodków, dzieci i rodzeństwa tagu HTML
  3. Dodawanie elementów HTML w konkretne miejsca dokumentu
  4. Usuwanie elementów HTML z dokumentu
  5. Metody pomocnicze w JQuery
  6. Modyfikacje atrybutów
  7. Modyfikacje klas elementu
  8. Otaczanie wybranych elementów dodatkową treścią
  9.  
 22. AJAX w JQuery
  1. Wprowadzenie – czym jest AJAX i do czego może służyć
  2. Najprostsze użycie metody load()
  3. Filtrowanie wyników metodą load()
  4. Metody $.post() i $.get(). Obsługa parametrów żądania
  5. Callback po wykonaniu AJAX – ograniczenia
  6. Wykorzystanie formatu JSON
  7. Metoda $.ajax() dokładniejsze ustawienia parametrów żądania
  8. Serializacja formularzy i AJAX synchroniczny.
 23. Wprowadzenie do AngularJS
 24. Wzorzec budowy MVC / MVVC / MVVW
 25. Modele
 26. Objaśnienie działania modeli w AngularJS
 27. Wiązanie modeli dwu i jednostronne
 28. $scope i $rootScope - zastosowanie
 29. Widoki
 30. Omówienie zasady działania widoków (ng-include)
 31. Podstawowe dyrektywy: ng-repeat, ng-class, ng-if, ng-show
 32. Tworzenie własnych dyrektyw
 33. Filtrowanie, tworzenie własnych filtrów
 34. Walidacja formularzy
 35. Wbudowana walidacja
 36. Własna walidacja
 37. Style błędów
 38. Obsługa zdarzeń
 39. Serwisy
 40. Omówienie zasady działania serwisów
 41. Wstrzykiwanie serwisów do kontrolerów
 42. Omówienie $http, $routeParams
 43. Interfejs REST jako Angular Web Service
 44. Routing
 45. Ładowanie konkretnych widoków na podstawie url
 46. Wiele widoków dla jednego i wielu kontrolerów
 47. Ładowanie zewnętrznych bibliotek do AngularJS
 48. Animacje w Angular-JS: angular-animate
 49. Łączenie AngularJS z jQuery:
 50. Kiedy i do czego stosować jQuery w aplikcjach korzystających z AngularJS
 51. Prezentacja danych
 52. Wykresy: Angular d3, canvas, Chart.js

Co wyróżnia szkolenia Usuniete w JSystems?

Szkolenia na wysokim poziomie
Instruktorzy praktycy z wieloletnim doświadcze- niem
Znaczna część szkolenia to warsztaty
Podczas szkolenia realizujemy projekt aplikacji do samodzielnego rozszerzania po szkoleniu
Małe grupy szkoleniowe
Gwarantowane terminy szkoleń
Dużo ćwiczeń
Przystępne ceny

Kto będzie Cię uczyć?

Wojciech Pietrzyk

Paweł Adamski

Sławomir Broda

Piotr Mućko

Sławek Kutka

Radosław Różyński

Krzysztof Malinowski

Marcin Makowski

Paweł Urban

Grzegorz Goryszewski

Paweł Biesiada

Maciej Krajewski

Tomek Wojnarowski

Krzysztof Własiuk

Marcin Karpezo

Rafał Czarkowski

Andrzej Klusiewicz

Agata Malec-Sromek

Sprawdź, co mówią o nas Ci, którzy nam zaufali

 • Prowadzący bardzo elastycznie dostosowuje tempo szkolenia do umiejętności grupy. W naszej grupie wszyscy reprezentowali dość wysoki poziom wiedzy, więc mogliśmy dowiedzieć się więcej niż to było zaplanowane w programie szkolenia. Prowadzący bardzo dzielnie radził sobie z odpowiedziami na nieszablonowe pytania. Jeśli czegoś nie wiedział od razu, to starał się znaleźć odpowiedź i odpowiedzieć w późniejszym terminie. Bardzo cenne też były informacje, które prowadzący wyniósł ze swojego doświadczenia projektowego.

  4.92 / 5 Michał Sierakowski, Sas Institute Sp. z o.o. 01-12-2017 Programowanie w JavaScript, jQuery i AngularJS
 • Bardzo dobry kurs. Profesjonalny, cierpliwy prowadzący dostosowuje tempo do poziomu uczestników.

  4.42 / 5 Wojciech F., Controlling IT sp. z o.o. 03-10-2017 Programowanie w JavaScript, jQuery i AngularJS
 • gratuluje kompetentnego człowieka jakim jest Rafał Augustyniak - z pewnością zakres szkolenia miał znakomicie opanowany i umiejętnie umiał go prezentować oraz rozwiązywać problemy uczestników

  5.0 / 5 Grzegorz Janowski, Controlling IT sp. z o.o. 29-09-2017 Programowanie w JavaScript, jQuery i AngularJS
 • Szkolenie przeprowadzone bardzo solidnie. Trener z ogromną wiedzą na tematy, które przedstawiał. Można zawsze liczyć na pomoc trenera. Nauczyłem się nowych dla mnie technologi w bardzo krótkim czasie.

  5.0 / 5 Damian K., Controlling IT sp. z o.o. 29-09-2017 Programowanie w JavaScript, jQuery i AngularJS
 • Wyśmienite szkolenie, duża ilość wiedzy w pigułce, przykłady proste ale przekrojowe przez większość dostępnych opcji. Prowadzący nie trzyma się stricte programu (wszystkie zawarte punkty oczywiście wykonane) - istnieje możliwość dorobienia "czegoś więcej" jeśli grupa jest zainteresowana. Generalnie duży wpływ na program szkolenia, świetnie dobrana tematyka pozwalająca cieszyć się nową wiedzą zarówno osobom z doświadczeniem jak i całkowitym nowicjuszom.

  4.78 / 5 Paweł K., Instytut Lotnictwa 06-09-2017 Programowanie w JavaScript, jQuery i AngularJS
 • Świetne szkolenie! Polecam :)

  4.85 / 5 Piotr J., Instytut Lotnictwa 01-09-2017 Programowanie w JavaScript, jQuery i AngularJS

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Gdzie prowadzimy szkolenia?

Warszawa (siedziba firmy) Grójecka 1/3, 02-019
Kraków
Wrocław
Katowice