Terminy gwarantowane

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to, że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu. Nawet gdyby część takiej grupy zrezygnowała lub przeniosła się na inny termin, raz ustalony termin gwarantowany takim pozostaje.

Terminy online

Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Do szkoleń online używamy platformy ZOOM.

Znajdź szkolenie:

Kategoria:
Gwarancja terminu:
Forma szkolenia:

Znaleźliśmy 232 terminów, które mogą spełniać Twoje oczekiwania

Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL
21.02 25.02
5 dni 4.82/5 Dostępne miejsca Szkolenie online Termin gwarantowany
Kompleksowe, holistyczne szkolenie z zakresu administracji i tuningu baz danych PostgreSQL. Przeznaczone dla osób, do których zadań będzie należeć administracja, zabezpieczenie i optymalizacja baz danych PostgreSQL. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z instalacją, konfiguracją, utrzymaniem, zabezpieczaniem i tuningiem baz danych PostgreSQL. 3 pierwsze dni szkolenia to zakres administracji i replikacji. Kolejne 2 dni to tuning klastrów PostgreSQL. Tuning poznajemy zarówno od strony programistycznej jak i administracyjnej w róznych kontekstach. Optymalizujemy nie tylko zapytania SELECT, ale również przyspieszamy operacje modyfikacji danych czy operacje DDL. Szkolenie obejmujące zagadnienia od podstawowych po zaawansowane. W czasie szkolenia uczestnicy wykonują wiele praktycznych warsztatów które utrwalają wiedzę i pozwalają się spotkać z niuansami które "wychodzą" dopiero w praktycznym wykorzystaniu omawianych zagadnień.
Cena kursu online 2500 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 3000 PLN netto
Administracja bazami danych PostgreSQL
21.02 23.02
3 dni Dostępne miejsca Szkolenie online Termin gwarantowany
Szkolenie przeznaczone dla osób, do których zadań będzie należeć administracja i zabezpieczenie baz danych PostgreSQL. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z instalacją, konfiguracją, utrzymaniem baz danych PostgreSQL. Szkolenie obejmuje również zagadnienia tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania baz po awarii, bezpieczeństwa. Szkolenie obejmujące zagadnienia od podstawowych po zaawansowane. W czasie szkolenia uczestnicy wykonują wiele praktycznych ćwiczeń, a także przechodzą symulacje realnych zagrożeń takich jak utrata danych.
Cena kursu online 1500 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 1800 PLN netto
Zaawansowany SQL i programowanie baz danych PostgreSQL jezyku PL/pgSQL
21.02 24.02
4 dni 4.94/5 Dostępne miejsca Szkolenie online
Szkolenie przeznaczone dla osób które już znają podstawy SQL a chciałyby poznać jego zaawansowane aspekty w implementacji PostgreSQL oraz język PL/pgSQL.

Zakres zaawansowanego SQL obejmuje najczęściej wykorzystywane elementy specyficzne dla tego języka w bazach PostgreSQL. W tym analiza danych, wyrażenia regularne czy zaawansowane aspekty agregacji.

Zakres PL/pgSQL obejmuje naukę tego języka od podstaw do aspektów takich jak tworzenie własnych funkcji rozszerzających język SQL czy wyzwalacze.
Cena kursu online 1600 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2000 PLN netto
Tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Django
21.02 23.02
3 dni Dostępne miejsca Szkolenie online
Kurs tworzenia aplikacji internetowych z użyciem najpopularniejszego frameworka webowego Python - Django. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw tego frameworka i dotyczy jego najczęściej używanych funkcjonalności.
Cena kursu online 1700 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2000 PLN netto
Deep learning w języku Python
21.02 23.02
3 dni Dostępne miejsca Szkolenie online
Wstęp do Deep Learning w interaktywnym środowisku jupyter notebook, używanym językiem w szkoleniu będzie język Python. Część pierwsza szkolenia skupia się na wprowadzeniu do świata Deep Learning od strony teoretycznej, skupieniu się na podstawowych narzędziach i technikach, by w części drugiej szkolenia używać narzędzi z pełną świadomością i wiedzą, dlaczego i jak się ich używa.
Wszelkie przykłady zostaną oparte na realnych case’ach i stanowią wstęp do części drugiej, w której ukazane techniki zostaną rozwinięte i uzupełnione zgodnie z najnowszymi trendami i stanem wiedzy. Zakładamy, że uczestnik posiada podstawową wiedzę z analizy matematycznej, algebry oraz Pythona.
Cena kursu online 2100 PLN netto
Cena kursu stacjonarnego 2400 PLN netto
Testowanie aplikacji internetowych przy użyciu serwera Selenium
21.02 22.02
2 dni Dostępne miejsca Szkolenie online
Szkolenie przeznaczone dla użytkowników Pythona chcących poznać sposób na automatyczne testowanie aplikacji internetowy.

Kurs przeprowadza użytkownika przez cały proces niezbędny do programowej pracy z przeglądarką, zaczynając od przygotowania środowiska pracy, przechodząc do tworzenie kompleksowych testów, aż po pracę z konkretnymi przeglądarkami.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie:
 • Przygotować środowisko do pracy z Selenium
 • Wykorzystywać pythona do pracy z przeglądarkami
 • Obsługiwać API dokumentu internetowego
 • Symulować akcji myszką i palcem w aplikacji
 • Cena kursu online 1200 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1400 PLN netto
  Kompleksowe wprowadzenie do Big Data - szkolenie w formie warsztatowej
  28.02 04.03
  5 dni 4.8/5 Dostępne miejsca Szkolenie online
  Techniczne pięciodniowe wprowadzenie do zagadnień Big Data. Szkolenie ma na celu wprowadzenie osób nie mających styczności z Big Data do tej tematyki. Zawiera przegląd najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w Big Data z uwzględnieniem ich praktycznych zastosowań. Każdy wykład poparty jest ćwiczeniami praktycznymi. Szkolenie ze względu na swój praktyczny charakter odbywa się w małych grupach i jest prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem.Podczas szkolenia zostanie pokazane realne wykorzystanie prezentowanych technologii. Dla kogo?
  Dla bazodanowców, administratorów, programistów. Uczestnik powinien znać podstawy baz danych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających doświadczenie w IT. Ze względu na warsztatową część wymagana jest znajomość podstaw SQL.
  Cena kursu online 3000 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 3500 PLN netto
  Implementacja nowoczesnych procesów CI/CD za pomocą Jenkinsa
  28.02 01.03
  2 dni Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie w skrócie

  Zrozumienie procesu wytwarzania oprogramowania w firmie jest kluczowe do stworzenia skryptów oraz procesów, którego wynikiem będzie niezawodny proces ciągłej integracji oprogramowania.

  Dwudniowe szkolenie pozwoli poznać uczestnikom narzędzie jakim jest Jenkins w stopniu, który umożliwi na samodzielne tworzenie pipeline’ów zapewniających ciągłą integrację oprogramowania bądź systemu. Szkolenia pozwoli także na poznanie sposobów na rozszerzenie funkcjonalności i wykorzystanie do wdrażania aplikacji na środowisko a także do automatyzacji różnego rodzaju zadań.

  Uczestnicy oprócz umiejętności tworzenia oraz konfiguracji różnego typu projektów, będą mieli możliwość poznania różnych opcji zarządzania samym serwerem Jenkinsa oraz jego agentami.

  Bardzo ważnym aspektem w nowoczesnym świecie IT jest także bezpieczeństwo, które również zostanie poruszone na szkoleniu w kontekście Jenkinsa.

  Korzyści ze szkolenia

  Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie posiadał następującą wiedzę:
  • Instalacja serwera Jenkins
  • Sposoby podłączania agentów Jenkinsa
  • Konfiguracja globalnych narzędzi (Git, Maven itp.)
  • Rozszerzanie podstawowych funkcjonalności Jenkinsa z użyciem wtyczek
  • Tworzenie projektów typu Freestyle oraz Matrix
  • Umiejętność tworzenia pipeline’ów za pomocą kodu
  • Tworzenie kompleksowego pipeline’u do ciągłej integracji oprogramowania
  • Wdrażanie aplikacji na różnego rodzaju środowiska
  • Wykorzystanie powtarzalnej części kodu w wielu pipeline’ach za pomocą współdzielonych bibliotek
  Cena kursu online 1600 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1800 PLN netto
  Programowanie w języku JAVA
  28.02 04.03
  5 dni 4.72/5 Dostępne miejsca Szkolenie online Termin gwarantowany
  Szkolenie kierowane jest zarówno do osób nie mających dotychczas styczności z programowaniem, jak również osób programujących w innych językach.

  Praktyka!

  Szkolenie ma wymiar przede wszystkim praktyczny. Każdy temat omówiony przez instruktora jest poparty ćwiczeniem z danego zakresu. Pierwszego dnia szkolenia organizujemy "burzę mózgów" podczas której wraz z uczestnikami wymyślamy aplikację, którą następnie podczas szkolenia tworzymy z wykorzystaniem nowo nabytej wiedzy. Każdy kursant tworzy swoją wersję takiej aplikacji, może ją zabrać do domu i dalej rozwijać. Dotychczas w trakcie szkoleń uczestnicy tworzyli aplikacje takie jak:
  • Aplikacja do obsługi magazynu
  • Komunikator typu "Gadu Gadu"
  • Aplikacja do zgłoszeń serwisowych
  • Aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi
  • Wiele innych, cały czas powstają nowe :)

  W ramach szkolenia omawiane są również nowości w Javie 19.

  Szkolenia na wysokim poziomie - prowadzone przez programistów  Nasi trenerzy to programiści z wieloletnim stażem stale zajmujący się zawodowo programowaniem w Javie. Na codzień pracują w różnych firmach, mając cały czas styczność z technologią której nauczają następnie na naszych zajęciach. Dzięki temu możesz mieć pewność że są to praktycy którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.

  Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie potrafił:


  • Tworzyć aplikacje "okienkowe" i konsolowe
  • Znaleźć i poprawić błędy w aplikacjach JAVA
  • Tworzyć aplikacje wielowątkowe o równolegle działających procesach
  • Korzystać z zewnętrznych zasobów w aplikacjach JAVA
  • Stworzyć aplikację wykorzystującą bazy danych

  Cena kursu online 2000 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2500 PLN netto
  Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych w REACT
  28.02 02.03
  3 dni 4.94/5 Dostępne miejsca Szkolenie online
  Dla kogo to szkolenie? Szkolenie kierowane jest do osób, które:
  • chciałyby poszerzyć wiedzę w związaną z tworzeniem reaktywnych stron i aplikacji korzystając z najpopularniejszych aktualnie narzędzi na rynku
  • znają JavaScript w stopniu co najmniej podstawowym
  • znają w stopniu podstawowym HTML i CSS
  Co uczestnik powinien wiedzieć przed jego rozpoczęciem Uczestnicy powinni znać :
  • podstawy JavaScript
  • podstawy HTML i CSS
  Cena kursu online 1500 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1800 PLN netto
  Programowanie baz SQL Server przy użyciu T-SQL
  28.02 03.03
  4 dni Dostępne miejsca Szkolenie online
  Opis szkolenia:
  Szkolenie przedstawia wiedzę oraz techniki budowania baz danych. Dodatkowo kurs wprowadza deweloperów do zagadnień związanych z wydajnością baz danych oraz pisania wydajnych zapytań T-SQL.

  Adresaci:
  Szkolenie przeznaczone dla aktualnych lub przyszłych deweloperów chcących zdobyć lub usystematyzować wiedzę w zakresie budowy baz danych oraz wykorzystanie wbudowanych mechanizmów realizujących wymagania biznesowe.
  Cena kursu online 1600 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2000 PLN netto
  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL
  28.02 02.03
  3 dni 4.75/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie tworzenia interaktywnych wizualizacji danych przy zastosowaniu narzędzi Power BI, opartych na modelu tworzonych z użyciem Power Query oraz języka SQL.

  Celem szkolenia jest tworzenie raportów z użyciem narzędzi Power BI, udostępnianie ich współpracownikom. Import i łączenie danych z plików. Import i łączenie baz SQL - Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL. Transformacja, konwersja i scalanie dostępnych informacji.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił pobierać, przekształcać i prezentować w zwięzłej formie dane z użyciem raportów Power BI.


  Cena kursu online 1200 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1500 PLN netto
  Programowanie w języku Python
  28.02 04.03
  5 dni 4.84/5 Dostępne miejsca Szkolenie online Termin gwarantowany

  W skrócie

  Warsztatowe szkolenie z zakresu języka Python od podstaw do tworzenia aplikacji WEB korzystającej z bazy danych.

  Dla kogo?

  Aby uczestniczyć w tym szkoleniu nie jest potrzebna znajomość innego języka ani doświadczenie w programowaniu. Szkolenie pozwala nabyć niezbędne umiejętności od podstaw do automatyzacji procesów, przetwarzania danych oraz tworzenia aplikacji internetowych.

  Charakter szkolenia

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie szkolenia uczestnicy realizują 50-70 warsztatów trwających po 5-15 minut. Każde omówione zagadnienie podsumowane jest kilkoma następującymi po sobie ćwiczeniami o wzrastającym poziomie trudności. W ramach szkolenia realizowany jest w pełni funkcjonalny projekt aplikacji webowej typu TODOS. Aplikacja ta będzie pozwalała zarządzać zadaniami do wykonania.

  Przebieg szkolenia

  • Zajęcia rozpoczynamy instalacją i konfiguracją interpretera języka Python oraz IDE - Pycharma - najpopularniejszego środowiska programistycznego dla tego języka programowania.
  • Gdy środowisko pracy mamy skonfigurowane rozpoczyna się praca z podstawami programowania w tym instrukcje warunkowe, pętle czy operacje na zmiennych.
  • Po poznaniu podstaw zajmiemy się różnymi strukturami danych z którymi będziemy mieli do czynienia pobierając dane z różnych źródeł i przetwarzając je. Omawiamy tu struktury takie jak listy, krotki, słowniki, zestawy czy kombinacje tych struktur.
  • W kolejnym kroku podłączamy aplikację do różnych źródeł danych. Zaczynamy od płaskich plików CSV, korzystamy z bazy danych, wykorzystujemy usługi sieciowe, przetwarzamy dane typu JSON.
  • Poznajemy też obsługę wyjątków, podział projektu na moduły i pakiety, by zachować strukturalny porządek projektu. W trakcie szkolenia kładziemy duży nacisk na dobre praktyki programistyczne.
  • Na tym etapie do rozpoczęcia prawdziwego projektu WEB brakuje nam już tylko dwóch umiejętności - podstaw obiektowości i frameworka webowego. Najpierw poznajemy podstawy obiektowości, które są niezbędne do zrozumienia działania aplikacji webowej, ale też podstawową wiedzą potrzebną do rozpoczęcia przygody z innymi zagadnieniami związanymi z językiem Python - jak np. analiza danych. Po poznaniu obiektowości kolejnym etapem jest tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Flask.
  • Realizacja projektu końcowego

  Projekt końcowy

  Szkolenie kończy projekt realizowany przez uczestników z pomocą trenera. Będzie to aplikacja internetowa służaca do zarządzania zadaniami. Projekt ten jest podsumowaniem umiejętności nabytych podczas tego szkolenia, pozwala też zmierzyć się ze specyfiką realnego projektu.

  Szkolenie w pakiecie

  To szkolenie jest też elementem pakietu szkoleń "Programista Python" - dowiedz się więcej.

  Cena kursu online 2000 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2500 PLN netto
  Programowanie w TypeScript
  07.03 09.03
  3 dni Dostępne miejsca Szkolenie online
  TypeScript czyli język programowania stworzony przez firmę Microsoft. Jest nadzbiorem języka JavaScript, czyli każdy kod napisany w JavaScript jest poprawnym kodem w TypeScript. Aplikacje napisane w TypeScript kompilują się bezpośrednio do JavaScript. Na tym języku również oparty jest framework Angular. Udostępnia elementy składni z nadchodzących edycji ECMAScript oraz dodatkowe możliwości takie jak tworzenie klas, interfejsów czy modułów.
  Cena kursu online 1500 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1800 PLN netto
  SQL dla średnio zaawansowanych w bazach danych Microsoft SQL Server
  07.03 09.03
  3 dni 5.0/5 Dostępne miejsca Szkolenie online
  Opis szkolenia:
  W ramach szkolenia omawiane są nieco bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu posługiwania się językiem SQL, między innymi takie jak pisanie zapytań w oparciu o więcej niż jedną tabelę, modyfikacja danych w oparciu o inne tabele, operacje na zbiorach.

  Adresaci:
  Szkolenie przeznaczone dla osób, które już miały do czynienia do pisaniem prostych zapytań do bazy danych Oracle.
  Cena kursu online 1200 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1500 PLN netto
  Microsoft Excel - Power Query
  07.03 08.03
  2 dni 5.0/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie dedykowane tematyce przetwarzania i importu danych z zastosowaniem najnowszych narzędzi przetwarzania i wizualizacji danych – Power Map i Power Query (View, Power Pivot).

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił pobierać do arkusza kalkulacyjnego różnorodne dane zewnętrzne, na podstawie których będzie dokonywał zaawansowanej wizualizacji na mapie.

  Cena kursu online 800 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1000 PLN netto
  Praktyczne wprowadzenie do Elastic Stack
  07.03 09.03
  3 dni Dostępne miejsca Szkolenie online

  W skrócie

  Celem szkolenia jest zapoznanie się z architekturą Elastic Stack oraz możliwościami w zakresie ładowania, przetwarzania i różnorodnej wizualizacji danych. Na początku omówimy poszczególne moduły: Elasticsearch, Kibana, Logstash, Beats. Następnie przejdziemy do praktycznych przykładów pracy z danymi. Po tym szkoleniu uczestnik dowie się, jakie są zalety korzystania z silnika Elasticsearch. Nauczy się tworzyć indeksy i efektywnie zarządzać nimi. Pozna sposoby ładowania danych pochodzących z różnych źródeł.

  Dla kogo?

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących, które chcą się nauczyć środowiska Elastic Stack i zacząć pracę w tym systemie.

  Charakter szkolenia

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Każde omówione zagadnienie podsumowane będzie kilkoma ćwiczeniami, które pozwolą wykorzystać zdobytą wiedzę.

  Przebieg szkolenia

  Zajęcia rozpoczynamy od omówienia architektury ELK Stacka i zbudowaniu środowiska testowego. Następnie zapoznamy się bliżej z możliwościami przechowywania i wyszukiwania danych w bazie Elasticsearch oraz ich prezentacji w Kibanie. Następnie przejdziemy do omówienia modułu Logstash. Skupimy się na pracy z danymi pochodzącymi z różnych źródeł. Ostatnia część będzie poświęcona modułom Beats i ich praktycznemu zastosowaniu.

  Cena kursu online 2400 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 2700 PLN netto
  Podstawy Oracle SQL
  07.03 09.03
  3 dni 4.86/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie w skrócie

  Warsztatowe szkolenie z zakresu SQL w adaptacji baz danych Oracle. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw i obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL.

  Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 50 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.

  Korzyści ze szkolenia

  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • tworzyć złożone raporty wykorzystujące wiele tabel, grupowanie danych, podzapytania, operatory zbiorowe, funkcje wbudowane w bazy danych Oracle,
  • dodawać, kasować i aktualizować dane w tabelach,
  • przywracać stan danych do punktu w czasie po przypadkowym ich usunięciu lub skasowaniu,
  • tworzyć struktury takie jak tabele, widoki, linki bazodanowe.

  Dla kogo?

  Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących jak i tych, które już znają SQL lecz chciałyby poznać jego adaptację w bazach Oracle.

  Cena kursu online 1500 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1800 PLN netto
  Podstawy SQL i PL/SQL
  07.03 11.03
  5 dni 4.84/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Szkolenie w skrócie

  Przekrojowe, warsztatowe szkolenie z zakresu SQL i PL/SQL w bazach danych Oracle. Obejmuje najczęściej wykorzystywane w praktyce elementy SQL od podstaw oraz rozwinięcie SQL o programowanie w języku PL/SQL. Programowanie w języku PL/SQL pozwoli uczestnikowi na tworzenie własnych funkcji SQL rozszerzając jego możliwości. Ponadto dzięki temu językowi uczestnik będzie potrafił tworzyć automatyczne procesy raportujące czy wyzwalacze uruchamiające się w reakcji na jakieś zdarzenie w bazie danych.

  Każde omawiane zagadnienie jest utrwalane rzędem ćwiczeń o wzrastającym poziomie trudności. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ponad 80 warsztatów. W szkoleniu duży nacisk jest kładziony na dobre zrozumienie zasad działania wykorzystywanych technik, a nie ich odtwórcze stosowanie.

  Korzyści ze szkolenia

  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • tworzyć złożone raporty wykorzystujące wiele tabel, grupowanie danych, podzapytania, operatory zbiorowe, funkcje wbudowane w bazy danych Oracle,
  • dodawać, kasować i aktualizować dane w tabelach,
  • przywracać stan danych do punktu w czasie po przypadkowym ich usunięciu lub skasowaniu,
  • tworzyć struktury takie jak tabele, widoki, linki bazodanowe,
  • rozszerzać możliwości SQL o własne funkcje tworzone w języku PL/SQL,
  • tworzyć procedury przetwarzające dane,
  • tworzyć wyzwalacze reagujące automatycznie na wybrane zdarzenie np. aktualizację danych w tabeli,
  • tworzyć systemy składające się z wielu współpracujących podprogramów.

  Dla kogo?

  Dla osób które chcą poznać SQL w implementacji baz danych Oracle oraz PL/SQL w zakresie pozwalającym tworzyć własne funkcje, procedury składowane i wyzwalacze. Do nauki PL/SQL nie jest wymagana znajomość żadnego innego języka programowania. Wszystkie niezbędne pojęcia, takie jak instrukcje warunkowe czy pętle zostaną wyjaśnione na przykładzie kodu w PL/SQL.

  Cena kursu online 2500 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 3000 PLN netto
  SQL dla średnio zaawansowanych
  07.03 09.03
  3 dni 4.9/5 Dostępne miejsca Szkolenie online
  Szkolenie przeznaczone dla osób, które już miały do czynienia do pisaniem prostych zapytań do bazy danych Oracle. W ramach szkolenia omawiane są nieco bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu posługiwania się językiem SQL, między innymi takie jak pisanie zapytań w oparciu o więcej niż jedną tabelę, modyfikacja danych w oparciu o inne tabele, czy też przywracanie zmian, które już zostały zapisane.
  Cena kursu online 1500 PLN netto
  Cena kursu stacjonarnego 1800 PLN netto

  Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

  Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

  Szkolenia otwarte 22 299 53 69
  Szkolenia zamknięte i grupy 733 908 205
  Napisz do nas

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Wiadomość wysłana

  Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

  Klikając OK wrócisz do formularza

  Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.