Kategoria
Gwarancja terminu
Forma szkolenia

Znaleźliśmy 200 terminów które mogą spełniać Twoje oczekiwania

13.09 15.09

SQL Reporting Services

3 dni Trudny Dostępne miejsca Szkolenie online

Opis szkolenia:

Opis szkolenia:
Kurs przedstawia możliwości narzędzia oraz pozwala na zdobycie umiejętności tworzenia raportów za pomocą Reporting Services oraz Report Buildera.

Adresaci:
Niezbędne jest doświadczenie w poruszaniu się po środowisku Windows Server oraz w zarządzaniu usługami. Umiejętność tworzenia kont dla usług systemowych i zarządzanie uprawnieniami.
Doświadczenie z SQL Server:

 • znajomość usługi SQL Server Agent
 • język Transact-SQL (SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE)
 • znajomość tabel systemowych
 • konta użytkowników w SQL Server.

 • Cena kursu online (netto) 1200 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 1500 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  13.09 14.09

  Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

  2 dni Łatwy 4.92/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • Korzystać z podstawowych narzędzi developerskich dostarczanych przez Microsoft
  • Odpytywać bazę danych w celu pobrania danych
  • Tworzyć skomplikowane raporty na podstawie danych
  • Tworzyć i zarządzać obiektami niezbędnymi do przechowywania danych
  • Modyfikować, dodawać i kasować dane w sposób bezpieczny dla spójności danych.

  Cena kursu online (netto) 800 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 1000 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  13.09 15.09

  SQL dla średnio zaawansowanych w bazach danych Microsoft SQL Server

  3 dni Średni Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Opis szkolenia:
  W ramach szkolenia omawiane są nieco bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu posługiwania się językiem SQL, między innymi takie jak pisanie zapytań w oparciu o więcej niż jedną tabelę, modyfikacja danych w oparciu o inne tabele, operacje na zbiorach.

  Adresaci:
  Szkolenie przeznaczone dla osób, które już miały do czynienia do pisaniem prostych zapytań do bazy danych Oracle.

  Cena kursu online (netto) 1200 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 1500 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  13.09 16.09

  Podstawy zapytań SQL i programowania w języku T-SQL w bazach danych MsSQL Server

  4 dni Łatwy 4.88/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • Korzystać z podstawowych narzędzi developerskich dostarczanych przez Microsoft
  • Odpytywać bazę danych w celu pobrania danych
  • Tworzyć skomplikowane raporty na podstawie danych
  • Tworzyć i zarządzać obiektami niezbędnymi do przechowywania danych
  • Modyfikować, dodawać i kasować dane w sposób bezpieczny dla spójności danych.

  Cena kursu online (netto) 1600 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 2000 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  13.09 17.09

  Programowanie w języku C#

  5 dni Łatwy 4.75/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Szkolenie od podstaw. Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik:

  • będzie potrafił tworzyć okienkowe aplikacje wykorzystujące bazy danych
  • będzie rozumiał pojęcia związane z programowaniem
  • potrafił wykorzystać w programowaniu język C#
  • pozna idee programowania obiektowego
  • pozna dobre praktyki programistyczne

  Jeśli jesteś programistą innego języka programowania i nie chcesz tracić czasu na powtarzanie podstawowych pojęć związanych z programowaniem jako takim (pętle, bloki warunkowe etc.) a bardziej interesuje Cię sposób implementacji poszczególnych technik w języku C#, sprawdź szkolenie Programowanie w języku C# dla programistów innych języków

  Cena kursu online (netto) 2000 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 2500 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  13.09 15.09

  RESTful API przy użyciu ASP.NET WebAPI

  3 dni Trudny Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Celem szkolenia jest poznanie najlepszych praktyk w tworzeniu nowoczesnego RESTful API przy użyciu ASP.NET WebAPI. Wykorzystanie Czystej architektury z Domain-Driven Design i CQRS zapewni wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji typu enterprise.

  Do uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest podstawowe doświadczenie w tworzeniu aplikacji w ASP.NET MVC, bądź WebAPI. Uczestnik dodatkowo pozna zasady zabezpieczania API przy użyciu Identity Server, a także napisze prostą aplikację kliencką wykorzystującą dane pobrane z API.

  Cena kursu online (netto) 2100 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 2400 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  13.09 17.09

  Kompleksowe szkolenie SQL w Oracle

  5 dni Średni 4.83/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Szkolenie prowadzone w warsztatowej formie zajęć, prowadzone przez praktyków wykorzystujących swoją wiedzę i umiejętności w codziennej pracy. Uczestnicy szkolenia poznają składnię języka SQL jak i jego zaawansowane elementy ucząc się dobrych praktyk programistycznych.

  To szkolenie jest też elementem bootcampu "Programista Oracle" - dowiedz się więcej.

  Cena kursu online (netto) 2500 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 3000 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  13.09 14.09

  Tuning baz danych i SQL w PostgreSQL

  2 dni Trudny 4.72/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Szkolenie przeznaczone dla administratorów PostgreSQL, którzy chcą rozwiązać problemy wydajnościowe związane z bazami danych PostgreSQL. Uczestnik tego szkolenia powinien znać podstawy administracji bazami danych PostgreSQL. Szkolenie ma formę wykładów uzupełnionych o ćwiczenia , symulacje i warsztaty.

  Cena kursu online (netto) 1300 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 1500 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  13.09 16.09

  Zaawansowany SQL i programowanie baz danych PostgreSQL jezyku PL/pgSQL

  4 dni Średni 4.94/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Cena kursu online (netto) 1600 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 2000 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  13.09 15.09

  Zawansowane programowanie — Wzorce projektowe

  3 dni Trudny 5.0/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Szkolenie przeznaczone jest dla programistów Pythona, którzy chcieli by rozszerzyć swoje umiejętności programistyczne.

  W szkoleniu zawarte są najważniejsze i najczęściej wykorzystywane wzorce projektowe. Każdy wzorzec przedstawiany jest w sposób prosty i klarowny. Do każdego z wzorców, oprócz schematu i zasad wykorzystania, w trakcie szkolenia pokazywany jest przykład wykorzystania oraz zadawane jest ćwiczenie praktycznego jego wykorzystania.

  Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

  • Wybrać najlepszy sposób tworzenia obiektów
  • Rozpoznawać kontekst w którym można zastosować dany wzorzec
  • Rozwiązywać standardowe problemy architektoniczne w aplikacji

  Cena kursu online (netto) 1500 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 1800 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  20.09 24.09

  Kompleksowe wprowadzenie do Big Data - szkolenie w formie warsztatowej

  5 dni Średni 4.81/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Techniczne pięciodniowe wprowadzenie do zagadnień Big Data. Szkolenie ma na celu wprowadzenie osób nie mających styczności z Big Data do tej tematyki. Zawiera przegląd najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w Big Data z uwzględnieniem ich praktycznych zastosowań. Każdy wykład poparty jest ćwiczeniami praktycznymi. Szkolenie ze względu na swój praktyczny charakter odbywa się w małych grupach i jest prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem.Podczas szkolenia zostanie pokazane realne wykorzystanie prezentowanych technologii. Dla kogo?
  Dla bazodanowców, administratorów, programistów. Uczestnik powinien znać podstawy baz danych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających doświadczenie w IT. Ze względu na warsztatową część wymagana jest znajomość podstaw SQL.

  Cena kursu online (netto) 3000 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 3500 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  20.09 22.09

  Wprowadzenie do Big Data - szkolenie w formie warsztatowej

  3 dni Średni Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Trzydniowy, warsztatowy wariant szkolenia "Wprowadzenie do Big Data".

  Cena kursu online (netto) 1699 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 1999 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  20.09 22.09

  Automatyzacja infrastruktury z Terraform

  3 dni Trudny Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie tworzenia i zarządzania infrastrukturą sieciową w chmurze Azure w oparciu o kod źródłowy Terraform.

  Celem szkolenia jest opanowanie podstawowych działań z wykorzystaniem systemu Terraform, a także efektywne zarządzanie istniejącą infrastrukturą.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił posługiwać się podstawowymi pojęciami dotyczącymi infrastruktury zarządzanej w kodzie, a także samodzielnie skonfigurować i uruchomić podstawowe usługi w chmurze Azure za pomocą systemu Terraform.

  Cena kursu online (netto) 2100 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 2400 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  20.09 24.09

  Programowanie w języku JAVA

  5 dni Łatwy 4.72/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Szkolenie kierowane jest zarówno do osób nie mających dotychczas styczności z programowaniem, jak również osób programujących w innych językach.

  Praktyka!

  Szkolenie ma wymiar przede wszystkim praktyczny. Każdy temat omówiony przez instruktora jest poparty ćwiczeniem z danego zakresu. Pierwszego dnia szkolenia organizujemy "burzę mózgów" podczas której wraz z uczestnikami wymyślamy aplikację, którą następnie podczas szkolenia tworzymy z wykorzystaniem nowo nabytej wiedzy. Każdy kursant tworzy swoją wersję takiej aplikacji, może ją zabrać do domu i dalej rozwijać. Dotychczas w trakcie szkoleń uczestnicy tworzyli aplikacje takie jak:
  • Aplikacja do obsługi magazynu
  • Komunikator typu "Gadu Gadu"
  • Aplikacja do zgłoszeń serwisowych
  • Aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi
  • Wiele innych, cały czas powstają nowe :)

  W ramach szkolenia omawiane są również nowości w Javie 19.

  Szkolenia na wysokim poziomie - prowadzone przez programistów  Nasi trenerzy to programiści z wieloletnim stażem stale zajmujący się zawodowo programowaniem w Javie. Na codzień pracują w różnych firmach, mając cały czas styczność z technologią której nauczają następnie na naszych zajęciach. Dzięki temu możesz mieć pewność że są to praktycy którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.

  Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie potrafił:


  • Tworzyć aplikacje "okienkowe" i konsolowe
  • Znaleźć i poprawić błędy w aplikacjach JAVA
  • Tworzyć aplikacje wielowątkowe o równolegle działających procesach
  • Korzystać z zewnętrznych zasobów w aplikacjach JAVA
  • Stworzyć aplikację wykorzystującą bazy danych

  Cena kursu online (netto) 2000 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 2500 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  20.09 22.09

  Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych w REACT - techniki zaawansowane

  3 dni Trudny Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Dla kogo to szkolenie? Szkolenie kierowane jest do osób, które:

  • znają JavaScript w stopniu co najmniej średnio-zaawansowanym,
  • miały już styczność z Reactem
  • znają w stopniu podstawowym HTML i CSS
  • Pisały testy automatyczne do kodu
  • chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie zaawansowanych technik tworzenia interaktywnych aplikacji
  Co uczestnik powinien wiedzieć przed jego rozpoczęciem Uczestnicy powinni znać :
  • JavaScript - poziom średnio-zaawansowany
  • Testowanie - poziom podstawowy
  • podstawy HTML i CSS
  • podstawy React

  Cena kursu online (netto) 1200 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 1500 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  20.09 21.09

  Microsoft Excel - Power Query

  2 dni Średni Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Szkolenie dedykowane tematyce przetwarzania i importu danych z zastosowaniem najnowszych narzędzi przetwarzania i wizualizacji danych – Power Map i Power Query (View, Power Pivot).

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił pobierać do arkusza kalkulacyjnego różnorodne dane zewnętrzne, na podstawie których będzie dokonywał zaawansowanej wizualizacji na mapie.

  Cena kursu online (netto) 800 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 1000 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  20.09 24.09
  Termin gwarantowany

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  5 dni Średni 4.87/5 Dostępne miejsca Warszawa / udział online

  Opis szkolenia:

  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • Stosować funkcje analityczne do rankingów i porównań
  • Wyszukiwać dane wg. złożonych wzorców
  • Wykonywać zapytania z użyciem wielu połączeń do różnych baz danych jednocześnie
  • Odtwarzać stan danych po przypadkowej, niepożądanej zmianie lub usunięciu
  • Optymalizować zapytania SQL oraz programy PL/SQL
  • Przetwarzać duże zbiory danych z użyciem PL/SQL w sposób możliwie najbardziej optymalny
  • Stosować różne obiekty bazy danych do efektywnego przetwarzania informacji
  • Tworzyć oprogramowanie przetwarzające dane z użyciem języka PL/SQL
  • Zmniejszyć ilość codziennej pracy dzięki zautomatyzowaniu procesu przetwarzania danych przy użyciu PL/SQL
  • Napisać oprogramowanie reagujące na sytuacje wyjątkowe, w taki sposób by nie wpływało to na ciągłość pracy (np. podczas wykonywania bardzo długotrwałego zapytania)
  • Stworzyć oprogramowanie które będzie automatycznie modyfikowało / uzupełniało wprowadzane dane, oraz monitorowało operacje na danych.
  • Stosować dynamiczny SQL do produkowania generycznych rozwiązań
  • Korzystać z plików zewnętrznych w przetwarzaniu danych (tekstowe, html, csv)
  • Uruchomić automatyczne, cyklicznie wykonywanie programów

  Cena kursu online (netto) 2500 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 3000 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  20.09 21.09
  Termin gwarantowany

  Zaawansowany SQL

  2 dni Średni 4.83/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Szkolenie przeznaczone dla osób znających podstawowy zakres SQL. W ramach szkolenia omawiane są bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu poslugiwania się językiem SQL w bazach danych Oracle. Poruszane są tematy związane z optymalizacją, oraz hurtowniami danych. W ramach programu omawiana jest również technologia flashback, która pozwala przywrócić stan tabeli do stanu z przed określonego czasu. Dzięki temu możemy latwo wycofać niepożądane zmiany.

  Cena kursu online (netto) 1200 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 1400 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  20.09 24.09

  Administracja bazami danych Oracle 11g

  5 dni Łatwy 4.91/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie w stanie:

  • Przygotować serwer bazy danych Oracle do działania
  • Przywrócić instancję do działania po pojawieniu się standardowych problemów
  • Zarządzać użytkownikami i ich uprawnieniami
  • Wykonywać kopie zapasowe bez przerywania działania instancji, oraz je przywracać
  • Szybko przywracać przypadkowo skasowane, źle zmodyfikowane dane do pierwotnego kształtu
  • Szybko przenosić dane pomiędzy serwerami oraz systemami

  To szkolenie jest też elementem bootcampu "Administrator Oracle" - dowiedz się więcej.

  Cena kursu online (netto) 2000 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 2500 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów
  20.09 24.09
  Termin gwarantowany

  Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL

  5 dni Średni 4.87/5 Dostępne miejsca Szkolenie online

  Opis szkolenia:

  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • Stosować funkcje analityczne do rankingów i porównań
  • Wyszukiwać dane wg. złożonych wzorców
  • Wykonywać zapytania z użyciem wielu połączeń do różnych baz danych jednocześnie
  • Odtwarzać stan danych po przypadkowej, niepożądanej zmianie lub usunięciu
  • Optymalizować zapytania SQL oraz programy PL/SQL
  • Przetwarzać duże zbiory danych z użyciem PL/SQL w sposób możliwie najbardziej optymalny
  • Stosować różne obiekty bazy danych do efektywnego przetwarzania informacji
  • Tworzyć oprogramowanie przetwarzające dane z użyciem języka PL/SQL
  • Zmniejszyć ilość codziennej pracy dzięki zautomatyzowaniu procesu przetwarzania danych przy użyciu PL/SQL
  • Napisać oprogramowanie reagujące na sytuacje wyjątkowe, w taki sposób by nie wpływało to na ciągłość pracy (np. podczas wykonywania bardzo długotrwałego zapytania)
  • Stworzyć oprogramowanie które będzie automatycznie modyfikowało / uzupełniało wprowadzane dane, oraz monitorowało operacje na danych.
  • Stosować dynamiczny SQL do produkowania generycznych rozwiązań
  • Korzystać z plików zewnętrznych w przetwarzaniu danych (tekstowe, html, csv)
  • Uruchomić automatyczne, cyklicznie wykonywanie programów

  Cena kursu online (netto) 2500 PLN Cena kursu stacjonarnego (netto) 3000 PLN Zapisz się na kurs Więcej szczegółów

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Wiadomość wysłana

  Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

  Klikając OK wrócisz do formularza

  Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.