Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Wdrażanie zaawansowanej usługi serwera
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
2490 zł netto
Kod szkolenia
MS-20414

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Kurs ten pozwala zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie planowania, projektowania oraz wdrażania fizycznej i logicznej infrastruktury systemu Windows Server 2012. Jest on drugą częścią z serii dwóch kursów, które dają praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do zaprojektowania i wdrożenia systemu Windows Server 2012 w istniejącym środowisku.

Program

 1. Planowanie i implementacja strategii wirtualizacji serwerów
  • wprowadzenie do komponentów System Center 2012
  • integracja System Center 2012 z mechanizmami wirtualizacji serwerów
  • planowanie i implementacja środowiska serwerów usług wirtualizacji
 2. Planowanie i implementacja wirtualizacji magazynów i sieci
  • planowanie wirtualizacji dla infrastruktury magazynu
  • implementacja wirtualizacji dla infrastruktury magazynu
  • planowanie i implementacja wirtualizacji dla infrastruktury sieciowej
  • planowanie i implementacja wirtualizacji sieciowej
 3. Planowanie i wdrażanie maszyn wirtualnych
  • planowanie konfiguracji maszyn wirtualnych
  • przygotowanie do wdrażania maszyn wirtualnych za pomocą Virtual Machine Manager(VMM)
  • wdrażanie maszyn wirtualnych
  • planowanie i wdrażanie Hyper-V Replica
 4. Planowanie i implementacja rozwiązań administracji środowiskiem wirtualnym
  • planowanie i implementacja automatyzacji z System Center
  • planowanie i implementacja administracji System Center
  • planowanie i implementacja wyborów Self-Service w System Center
  • planowanie i implementacja uaktualnień w infrastrukturze wirtualizacji serwera
 5. Planowanie i implementacja strategii monitorowania serwera
  • planowanie monitorowania w Windows Server 2012
  • wprowadzenie do System Center Operations Manager
  • planowanie i konfiguracja komponentów monitorowania
  • konfiguracja integracji z VMM
 6. Planowanie i implementacja wysokiej dostępności dla usług plików i aplikacji
  • planowanie i implementacja przestrzeni magazynowych
  • planowanie i implementacja DFS
  • planowanie i implementacja NLB
 7. Planowanie i implementacja infrastruktury wysokiej dostępności za pomocą klastrów pracy awaryjnej
  • planowanie infrastruktury klastrów pracy awaryjnej
  • implementacja klastrów pracy awaryjnej
  • planowanie i implementacja uaktualnień dla klastrów pracy awaryjnej
  • integracja klastrów pracy awaryjnej z wirtualizacją serwera
  • planowanie klastrów pracy awaryjnej w środowisku wielolokacyjnym
 8. Planowanie i implementacja infrastruktury aktualizacji serwera
  • planowanie i implementacja wdrażania usługi uaktualnień Windows Server
  • planowanie aktualizacji oprogramowania w System Center 2012 Configuration Manager
  • planowanie i implementacja aktualizacji w infrastrukturze wirtualizacji serwera
 9. Planowanie i implementacja strategii ciągłości biznesowej
  • wprowadzenie do planowania ciągłości biznesowej
  • planowanie i implementacja strategii kopii zapasowych
  • planowanie i implementacja odtwarzania danych
  • planowanie i implementacja tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania maszyn wirtualnych
 10. Planowanie i implementacja infrastruktury kluczy publicznych
  • planowanie i implementacja wdrażania urzędu certyfikatów
  • planowanie i implementacja szablonów certyfikatów
  • planowanie i implementacja dystrybucją i odwoływaniem certyfikatów
  • planowanie i implementacja archiwizacją kluczy i ich odzyskiwaniem
 11. Planowanie i implementacja infrastruktury tożsamości w usługach federacji
  • planowanie i implementacja infrastruktury serwera AD FS
  • planowanie i implementacja dostawców oświadczeń AD FS
  • planowanie i implementacja oświadczeń AD FS oraz reguł oświadczeń
 12. Planowanie i implementacja dostępu do danych dla użytkowników i urządzeń
  • planowanie i implementacja DAC
  • planowanie dołączania dowolnego urządzenia w miejscu pracy
  • planowanie folderów roboczych
 13. Planowanie i wdrażanie infrastruktury zarządzania prawami
  • wprowadzenie do AD RMS
  • planowanie i implementacja klastra AD RMS
  • planowanie i implementacja szablonów AD RMS oraz zasad
  • planowanie i implementacja dostępu zewnętrznego do usług AD RMS

Szkolenia poprzedzające

Nazwa szkolenia
Konfiguracja zaawansowanych usług Windows Server 2016

Szkolenia kontynuujące