Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Instalacja i konfiguracja Windows Server 2016
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1990 zł netto
Kod szkolenia
MS-20410

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Kurs ten pozwala zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie instalacji i konfiguracji systemu Windows Server 2012. Jest on pierwszą częścią z serii trzech kursów, które dają praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia systemu Windows Server 2012 w istniejącym środowisku.

Program

 1. Wdrażanie i zarządzanie systemem Windows Server 2012
  • wprowadzenie do Windows Server 2012
  • instalacja Windows Server 2012
  • konfiguracja Windows Server 2012 po instalacji
  • wprowadzenie do zarządzania Windows Server 2012
  • wprowadzenie do Windows PowerShell
 2. Wprowadzenie do Active Directory Domain Services (AD DS)
  • wprowadzenie do AD DS
  • wprowadzenie do funkcji kontrolerów domeny
  • instalacja kontrolerów domeny
 3. Zarządzanie obiektami AD DS
  • zarządzanie kontami użytkowników
  • zarządzanie grupami
  • zarządzanie kontami użytkowników komputera
  • delegowanie uprawnień administracyjnych
 4. Automatyzacja administracji AD DS
  • korzystanie z narzędzi wiersza poleceń
  • korzystanie z programu Windows PowerShell
  • wykonywanie operacji zbiorczych z Windows PowerShell
 5. Implementacja IPv4
  • przegląd protokołu TCP/IP
  • zrozumienie adresowania IPv4
  • podsieci i nadsieci
  • konfiguracja i rozwiązywanie problemów IPv4
 6. Implementacja Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  • instalacja roli serwera DHCP
  • konfiguracjazakresów DHCP
  • zarządzanie bazą danych DHCP
  • zabezpieczanie i monitorowanie DHCP
 7. Implementacja Domain Name System (DNS)
  • rozpoznawanie nazw w środowisku klienckim i serwerowym Windows
  • instalacja serwera DNS
  • zarządzanie strefami DNS
 8. Implementacja IPv6
  • wprowadzenie do IPv6
  • adresacja IPv6
  • współistnienia z IPv4
  • metody przejścia do IPv6
 9. Implementacja magazynu lokalnego
  • przegląd pamięci masowej
  • zarządzanie dyskami i woluminami
  • implementacja przestrzeni dyskowych
 10. Wdrażanie usług plików i drukowania
  • zabezpieczanie plików i folderów
  • ochrona udostępnionych plików i folderów przy użyciu kopiowania w tle
  • konfiguracja folderów roboczych
  • konfiguracja drukowania sieciowego
 11. Implementacja zasad polityki grupy (GPO)
  • wprowadzenie do GPO
  • przetwarzanie GPO
  • implementacja magazynu centralnego dla szablonów administracyjnych.
 12. Zabezpieczanie serwerów Windows za pomocą obiektów GPO
  • wprowadzenie do zabezpieczeń Windows Server
  • konfiguracja ustawień zabezpieczeń
  • ograniczenia oprogramowania
  • konfiguracja zapory systemu Windows i zaawansowanych zabezpieczeń
 13. Implementacja wirtualizacji serwerowej przy użyciu Hyper-V
  • wprowadzenie do technologii wirtualizacji
  • implementacja Hyper-V
  • zarządzanie przestrzenią dyskową maszyn wirtualnych
  • zarządzanie sieciami wirtualnymi

Szkolenia poprzedzające

Nazwa szkolenia
Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenia kontynuujące

Nazwa szkolenia
Administracja Windows Server 2016