Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
SQL dla analityków w bazach danych Microsoft SQL Server
Czas trwania
3 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
922 zł netto
Kod szkolenia

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla użytkowników końcowych, analityków danych oraz testerów oprogramowania, którzy potrzebują w miarę elastycznie i wydajnie analizować oraz syntezować informacje składowane w bazach danych Microsoft SQL Server. W ramach szkolenia omawiane są konstrukcje wybierające dane z wielu tabel, wykorzystywanie wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, operacje zbiorowe, podzapytania.

Program

 1. Filtrowanie danych w wynikach zapytań
 2. Warunki logiczne
 3. Funkcje wbudowane
  • Funkcje operujące na liczbach
  • Funkcje operujące na tekście
  • Funkcje operujące na datach
  • Funkcje logiczne
 4. Wyrażenie warunkowe CASE
 5. Praca z NULLami
 6. Fukcje agregujące i grupowanie
  • Funkcje agregujące
  • Grupowanie
  • Operator HAVING
  • Operatory ROLLUP I CUBE
 7. Podzapytania
  • Podzapytania proste
  • Podzapytania złożone
  • Podzapytania wielowierszowe
  • Operatory IN i NOT IN
  • Operator EXISTS i NOT EXISTS
 8. Operacje na zbiorach
  • UNION, UNION ALL
  • EXCEPT,INTERSECT
  • APPLY, CROSS APPLY, OUTER APPLY
 9. Złączenia tabel
  • Zasady łączenia tabel
  • Połączenia INNER
  • Połączenia OUTER
  • Połączenia SELF
  • Połączenia CROSS
 10. Manipulowanie danymi
  • Modyfikowanie danych
  • Kasowanie danych
  • Wstawianie wierszy do tabel
  • Ograniczenia kolumn
  • Modyfikowanie,kasowanie i wstawianie wierszy z użyciem podzapytań
  • Zarządzanie transakcjami
 11. Zarządzanie strukturami danych
  • Tworzenie tabel
  • Modyfikowanie tabel
  • Kasowanie tabel
  • Klucze główne
  • Klucze obce
  • Stosowanie widoków
  • Autonumerowanie wierszy
  • Tabele tymczasowe
 12. Typy danych
  • Binarne
  • Własne
  • Nietypowe
 13. Common Table Expressions
  • Widoki
  • CTE
 14. Funkcje rankingujące
  • Wyrażenie OVER oraz partycjonowanie wyników
  • Funkcje okna
  • Funkcje dystrybucyjne
  • Funkcje offsetu
 15. Piwotowanie
  • PIVOT
  • UNPIVOT
 16. Dane tymczasowe
  • Użytkownika
  • Globalne
  • Kursor
 17. Widoki systemowe
  • Metadane
  • Procedury składowane systemowe
 18. Import i eksport danych
  • Wprowadzenie do SQL Server Integration Services
  • Eksport danych z bazy
  • Import danych do bazy
  • Technologie ETL
  • Import i eksport danych z i do tabel
  • Masowe ładowanie danych
 19. Linked Servers

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
10-09-2018 12-09-2018 Kraków 922 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-09-2018 12-09-2018 Katowice 922 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-09-2018 12-09-2018 Wrocław 922 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-09-2018 12-09-2018 Warszawa 922 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 14-11-2018 Kraków 922 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 14-11-2018 Katowice 922 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 14-11-2018 Wrocław 922 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 14-11-2018 Warszawa 922 zł netto Rezerwuj Pokaż