Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Raportowanie w bazach danych Microsoft SQL Server
Czas trwania
3 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1697 zł netto
Kod szkolenia
MSSQL-RAP

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Opis szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą złożonych zapytań T-SQL niezbędnych do wykonywana trudnych i złożonych raportów.

Adresaci:
Osoby tworzące raporty, wyszukujące dane w sposób zaawansowany.

Program

 1. Instrukcja SELECT
 2. Sortowanie wyników zapytania
 3. Aliasy kolumn
 4. Modyfikator DISTINCT
 5. Filtrowanie danych w wynikach zapytań
 6. Warunki logiczne
 7. Typy danych i konwersja typów
 8. Funkcje wbudowane
  • Funkcje operujące na liczbach
  • Funkcje operujące na tekście
  • Funkcje operujące na datach
  • Funkcje logiczne
 9. Wyrażenie warunkowe CASE
 10. Praca z NULLami
 11. Fukcje agregujące i grupowanie
  • Funkcje agregujące
  • Grupowanie
  • Operator HAVING
  • Operatory ROLLUP I CUBE
 12. Podzapytania
  • Podzapytania proste
  • Podzapytania złożone
  • Podzapytania wielowierszowe
  • Operatory IN i NOT IN
  • Operator EXISTS i NOT EXISTS
 13. Common Table Expressions
  • Widoki
  • CTE
 14. Operacje na zbiorach
  • UNION, UNION ALL
  • EXCEPT,INTERSECT
  • APPLY, CROSS APPLY, OUTER APPLY
 15. Złączenia tabel
  • Zasady łączenia tabel
  • Połączenia INNER
  • Połączenia OUTER
  • Połączenia SELF
  • Połączenia CROSS
 16. Manipulowanie danymi
  • Modyfikowanie danych
  • Kasowanie danych
  • Wstawianie wierszy do tabel
  • Ograniczenia kolumn
  • Modyfikowanie,kasowanie i wstawianie wierszy z użyciem podzapytań
 17. Zarządzanie transakcjami
  • Zarządzanie strukturami danych
  • Tworzenie tabel
  • Modyfikowanie tabel
  • Kasowanie tabel
  • Klucze główne
  • Klucze obce
  • Stosowanie widoków
  • Autonumerowanie wierszy
 18. Funkcje rankingujące
  • Wyrażenie OVER oraz partycjonowanie wyników
  • Funkcje okna
  • Funkcje dystrybucyjne
  • Funkcje offsetu
 19. Tabele tymczasowe
  • Pivot
  • Unpivot
 20. Dane tymczasowe
  • Użytkownika
  • Globalne
  • Kursor
 21. Widoki systemowe
  • Metadane
  • Procedury składowane systemowe
 22. Linked Servers
 23. Import i eksport danych
  • Wprowadzenie do SQL Server Integration Services
  • Eksport danych z bazy
  • Import danych do bazy
  • Technologie ETL
  • Import i eksport danych z i do tabel
  • Masowe ładowanie danych

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
10-09-2018 12-09-2018 Kraków 1697 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-09-2018 12-09-2018 Katowice 1697 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-09-2018 12-09-2018 Wrocław 1697 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-09-2018 12-09-2018 Warszawa 1697 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 14-11-2018 Kraków 1697 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 14-11-2018 Katowice 1697 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 14-11-2018 Wrocław 1697 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 14-11-2018 Warszawa 1697 zł netto Rezerwuj Pokaż