Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Programowanie baz danych Microsoft SQL Server w języku SQL i T-SQL
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1879 zł netto
Kod szkolenia
MSSQL-TSQL1

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Korzystać z podstawowych narzędzi developerskich dostarczanych przez Microsoft
 • Odpytywać bazę danych w celu pobrania danych
 • Tworzyć skomplikowane raporty na podstawie danych
 • Tworzyć i zarządzać obiektami niezbędnymi do przechowywania danych
 • Modyfikować, dodawać i kasować dane w sposób bezpieczny dla spójności danych.

Program

 1. Wprowadzenie do MS SQL Server
 2. Środowisko SQL Server Management Studio
 3. Wprowadzenie do języka SQL
 4. Instrukcja SELECT
 5. Sortowanie wyników zapytania
 6. Aliasy kolumn
 7. Modyfikator DISTINCT
 8. Filtrowanie danych w wynikach zapytań
 9. Warunki logiczne
 10. Typy danych i konwersja typów
 11. Funkcje wbudowane
  • Funkcje operujące na liczbach
  • Funkcje operujące na tekście
  • Funkcje operujące na datach
  • Funkcje logiczne
 12. Wyrażenie warunkowe CASE
 13. Praca z NULLami
 14. Fukcje agregujące i grupowanie
  • Funkcje agregujące
  • Grupowanie
  • Operator HAVING
  • Operatory ROLLUP I CUBE
 15. Podzapytania
  • Podzapytania proste
  • Podzapytania złożone
  • Podzapytania wielowierszowe
  • Operatory IN i NOT IN
  • Operator EXISTS i NOT EXISTS
 16. Operacje na zbiorach
  • UNION, UNION ALL
  • EXCEPT,INTERSECT
  • APPLY, CROSS APPLY, OUTER APPLY
 17. Złączenia tabel
  • Zasady łączenia tabel
  • Połączenia INNER
  • Połączenia OUTER
  • Połączenia SELF
  • Połączenia CROSS
 18. Manipulowanie danymi
  • Modyfikowanie danych
  • Kasowanie danych
  • Wstawianie wierszy do tabel
  • Ograniczenia kolumn
  • Modyfikowanie,kasowanie i wstawianie wierszy z użyciem podzapytań
  • Zarządzanie transakcjami
 19. Zarządzanie strukturami danych
  • Tworzenie tabel
  • Modyfikowanie tabel
  • Kasowanie tabel
  • Klucze główne
  • Klucze obce
  • Stosowanie widoków
  • Autonumerowanie wierszy
  • Tabele tymczasowe
 20. Pisanie na konsoli
 21. Stosowanie zmiennych i stałych
 22. Złożone typy danych
 23. Instrukcje warunkowe
 24. Pętle
 25. Przetwarzanie danych pochodzących z tabel
  • Stosowanie kursorów
  • Aspekty wydajnościowe stosowania kursorów
 26. Obsługa błędów
  • Konstrukcja Try Catch
  • Funkcje związane z obsługą błędów
  • Błędy a transakcyjność
  • Zgłaszanie błędów
  • Błędy w długotrwałych operacjach
 27. Procedury składowane
  • Tworzenie i aktualizacja procedur składowanych
  • Parametry wejściowe w procedurach składowanych
  • Parametry typu OUTPUT
  • Kompilacja
  • SQL w procedurach składowanych
  • Tymczasowe procedury składowane
 28. Funkcje
  • Tworzenie i aktualizacja funkcji
  • Parametry w funkcjach
  • Kompilacja
  • SQL w funkcjach
  • Stosowanie własnych funkcji w SQL
 29. Wyzwalacze
  • Wyzwalacze DML
  • Wyzwalacze DDL
  • Wyzwalacze typu Instead Of
  • Wyzwalacze na poziomie bazy danych
  • Wyzwalacze a transakcyjność
  • Zagnieżdżanie i rekurencja wyzwalaczy
  • COLUMNS_UPDATED
 30. Dynamiczny SQL
  • Zastosowanie dynamicznego SQL
  • Stosowanie dynamicznego SQL w kodzie
  • Ataki typu SQL Injection
 31. Praca z danymi XML
  • Wprowadzenie do XML
  • Schematy XML
  • Implementacja danych w XML
  • Składnia T-SQL for XML
  • XQuery
  • Przekształcanie danych XML do danych tabelarycznych
 32. Zależności między obiektami i ich kontrola
 33. Tworzenie funkcji CLR

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
27-08-2018 31-08-2018 Kraków 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
27-08-2018 31-08-2018 Katowice 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
27-08-2018 31-08-2018 Wrocław 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
27-08-2018 31-08-2018 Warszawa 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
24-09-2018 28-09-2018 Kraków 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
24-09-2018 28-09-2018 Katowice 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
24-09-2018 28-09-2018 Wrocław 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
24-09-2018 28-09-2018 Warszawa 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
22-10-2018 26-10-2018 Kraków 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
22-10-2018 26-10-2018 Katowice 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
22-10-2018 26-10-2018 Wrocław 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
22-10-2018 26-10-2018 Warszawa 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
26-11-2018 30-11-2018 Kraków 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
26-11-2018 30-11-2018 Katowice 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
26-11-2018 30-11-2018 Wrocław 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
26-11-2018 30-11-2018 Warszawa 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
17-12-2018 21-12-2018 Kraków 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
17-12-2018 21-12-2018 Katowice 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
17-12-2018 21-12-2018 Wrocław 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż
17-12-2018 21-12-2018 Warszawa 1879 zł netto Rezerwuj Pokaż