Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Administracja serwerem Tomcat
Czas trwania
2 dni
Średnia ocena
4.97 / 5
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1690 zł netto
Kod szkolenia
JAV-TOMADM

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu administracji serwerem Tomcat. Nie jest wymagana znajomość programowania w języku JAVA.

Program

 1. Wdrożenie
  • Pobranie pakietu
  • Zgodność serwera z wersjami JDK i API
  • Pierwsze uruchomienie. Startowanie, zatrzymywanie serwera i podgląd bieżących logów
  • Wykorzystanie skryptu catalina.sh
   • Instalacja najnowszego Oracle JDK
   • Ustawianie zmiennych środowiskowych JAVA_HOME i PATH
   • Uruchamianie serwera z przekierowaniem logów do pliku dziennika
   • Zatrzymanie serwera z użyciem skryptu catalina.sh
   • Uruchomienie serwera z przekierowaniem logów na konsolę
   • Sprawdzanie wersji serwera Tomcat oraz wersji używanego przez niego JDK
  • Opcje uruchomieniowe dla skrytu CATALINA
   • JAVA_OPTS
   • CATALINA_OPTS
   • Parametry XMS, XMX i XX:MaxPermSize
   • CATALINA_OUT
   • CATALINA_TMPDIR
   • JAVA_HOME
 2. Automatyczne uruchamianie Tomcata wraz ze startem systemu oraz dostęp do konsoli Web przez sieć
 3. Zmienne środowiskowe związane z serwerem Tomcat
 4. Zmiana portu nasłuchu
 5. Aplikacja WEB do zarządzania serwerem – Tomcat Manager
  • Dostęp do aplikacji Tomcat Manager
  • Konfiguracja uprawnień dostępu do panelu zarządzania serwerem Tomcat
  • Sprawdzanie statusu serwera
  • Panel zarządzania aplikacjami
 6. Wdrażanie aplikacji na serwer
  • Wdrażanie pliku WAR z użyciem Tomcat Managera
  • Automatyczne rozpakowywanie archiwum WAR
  • Wdrażanie bez użycia aplikacji Tomcat Manager
  • Deinstalacja aplikacji
  • Zmiana adresu aplikacji
  • Wdrażanie jako domyślna główna aplikacja
  • Zmiana adresu aplikacji wdrożonej jako archiwum WAR bez rozpakowywania
  • Zatrzymywanie i startowanie aplikacji z użyciem Tomcat Manager’a
  • Sesje aplikacji i ich rozłączanie
 7. Konsola tekstowa i wykorzystanie skryptów do zarządzania serwerem
  • Uprawnienia
  • Zatrzymywanie i uruchamianie aplikacji z poziomu konsoli / skryptu
  • Lista wdrożonych aplikacji wraz z informacją o ilości sesji i stanie uruchomienia z poziomu konsoli
  • Przeładowanie aplikacji z poziomu konsoli
  • Sprawdzanie statusu serwera w trybie tekstowym
  • Sprawdzanie w trybie tekstowym sesji wskazanej aplikacji
  • Odinstalowywanie aplikacji z poziomu konsoli
 8. Składowe serwera
  • Katalogi serwera
  • Najważniejsze pliki i ich zawartość
  • Pliki konfiguracyjne aplikacji
 9. Konfiguracja serwera Tomcat
  • SERVER.XML
   • Element Server
   • Element Service
   • Element Connector
   • Element Engine
   • Element Host
   • Element Context
 10. Debugowanie serwera i rozwiązywanie problemów
  • Rodzaje logów serwera Tomcat
   • Plik o nazwie catalina.out
   • Pliki o formacie catalina.yyyy-mm-dd.txt
   • Pliki o formacie localhost.yyyy-mm-dd.txt
   • Pliki o formacie localhost_access.log.yyyy-mm-dd.txt
   • Pliki o formacie manager.yyyy-mm-dd.txt
  • Szukanie przyczyn problemów

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące

Nazwa szkolenia
Administracja serwerem JBoss