Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Bezpieczeństwo w bazach danych PostgreSQL
Czas trwania
1 dzień
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
799 zł netto
Kod szkolenia
POS-SEC

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa w bazach danych PostgreSQL. Szkolenie ma charakter warsztatowy, co sprzyja utrwaleniu i efektywniejszemu wykorzystaniu wiedzy. Ok 40% czasu poświęcone jest na wykład, pozostała część to praktyczne ćwiczenia pod okiem prowadzącego.

Program

 1. HBA - Host Based Access
  • Struktura i składnia pliku pg_hba.conf
  • Konfiguracja dostępu do serwera z różnych hostów i podsieci
  • Autoryzacja z użyciem szyfrowania
  • Autoryzacja bez hasła
 2. Użytkownicy i uprawnienia
  • Tworzenie użytkownika
  • Kasowanie użytkownika
  • Limit połączeń na użytkownika
  • Ważność konta
  • Uniemożliwianie logowania
  • Zmiana własności użytkownika
  • Sesje użytkowników i ich rozłączanie
 3. Schematy
  • Tworzenie schematów
  • Sprawdzanie dostępnych schematów
  • Tworzenie obiektów w schematach
  • Przenoszenie obiektów do innych schematów
  • Zmiana nazw schematów
  • Kasowanie pustych schematów
  • Kasowanie schematów wraz z zawartymi w nich obiektami
  • Przenoszenie własności obiektów ze schematu na innego użytkownika
  • Domyślne schematy wyszukiwania i zmienna search_path
 4. Uprawnienia
  • Nadawanie uprawnień do obiektów
  • Odbieranie uprawnień do obiektów
  • Sprawdzanie uprawnień do obiektów
  • Nadawanie uprawnień do schematów
  • Odbieranie uprawnień do schematów
  • Sprawdzanie uprawnień do schematów
 5. Grupy użytkowników i masowe zarządzanie uprawnieniami
  • Tworzenie grup
  • Dodawanie użytkowników do grup
  • Usuwanie z grupy użytkowników
  • Kasowanie grup
  • Przypisywanie i odbieranie uprawnień grupom
 6. Monitorowanie uruchamianych zapytań
  • Konfiguracja zapisu do logów
  • Zapis logów do pliku CSV
  • Analiza danych pochodzących z logów

Szkolenia poprzedzające

Nazwa szkolenia
Podstawy administracji bazami danych PostgreSQL