Najważniejsze informacje

BESTSELLER!
Tytuł szkolenia
SQL i PL/pgSQL w PostgreSQL
Czas trwania
5 dni
Średnia ocena
4.76 / 5
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1999 zł netto
Kod szkolenia
POS-SQLPGPL1

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie w stanie:

 • Wykonywać raporty z użyciem podsumowań
 • Wykonywać raporty z użyciem złączeń tabel i podzapytań
 • Tworzyć struktury obiektów bazy danych
 • Modyfikować istniejące w bazie dane, kasować je oraz dodawać nowe
 • Tworzyć oprogramowanie przetwarzające dane z użyciem języka PL/pgSQL
 • Zmniejszyć ilość codziennej pracy dzięki zautomatyzowaniu procesu raportowania przy użyciu PL/pgSQL
 • Napisać oprogramowanie reagujące na sytuacje wyjątkowe, w taki sposób by nie wpływało to na ciągłość pracy (np. podczas wykonywania bardzo długotrwałego zapytania)
 • Stworzyć oprogramowanie które będzie automatycznie modyfikowało / uzupełniało wprowadzane dane, oraz monitorowało operacje na danych.

Program

 1. Instalacja i podstawowa konfiguracja PostgreSQL
 2. Programy klienckie
 3. Typy danych
 4. Instrukcja SELECT
  • projekcja
  • aliasy
  • sortowanie
  • klauzula DISTINCT
  • operatory
 5. Filtrowanie danych
  • klauzula WHERE
  • typy warunków
  • operatory logiczne
 6. Funkcje jednowierszowe
  • funkcje tekstowe
  • funkcje numeryczne
  • funkcje dato-czasowe
 7. Agregacja
  • funkcje agregujące
  • grupowanie
  • klauzula HAVING
 8. Złączenia
  • rodzaje złączeń
  • złączenia wewnętrzne
  • złączenia zewnętrzne
  • złączenia w klauzuli WHERE
  • złączenie kartezjańskie
  • samo złączenia
  • nierówno złączenia
 9. Podzapytania
  • podzapytanie w klauzuli WHERE
  • podzapytanie w klauzuli HAVING
  • podzapytanie w klauzli FROM
  • podzapytanie w klauzuli SELECT
  • podzapytanie skorelowane
  • EXISTS , NOT EXISTS
 10. Operatory zbiorowe
  • operator UNION
  • operator UNION ALL
  • operator EXCEPT
  • operator INTERSECT
 11. Manipulowanie danymi
  • INSERT
  • UPDATE
  • DELETE
  • Zastosowanie podzapytań przy manipulacji.
 12. Tabele i inne obiekty bazy danych
  • Tabele
  • Więzy Integralności
  • Widoki
  • Obsługa transakcji
 13. Wprowadzenie do języka PL/pgSQL
 14. Różnice między językami SQL ,a PL/pgSQL
 15. Programy klienckie
 16. Zmienne i stałe
  • tworzenie
  • przypisywanie wartości
  • zasięg
 17. Komunikaty
 18. Operatory
 19. Funkcje wbudowane
 20. Instrukcje sterujące
  • instrukcja IF
  • instrukcja CASE
 21. Pętle
  • pętla FOR
  • pętla EXIT WHEN
  • pętla WHILE
 22. Wyjątki
  • wyjątki predefiniowane
  • własne wyjątki
  • obsługa wyjątków
 23. Złożone typy danych
  • Rekord
  • Type
  • Tablica
 24. SQL w kodzie PL/pgSQL
  • polecenie INSERT
  • polecenie INSERT INTO SELECT
  • polecenie UPDATE
  • polecenie DELETE
  • polecenie SELECT
 25. Kursory
  • kursor jawny
  • kursor niejawne
  • pętla kursorowa
  • parameteryzacja kursora
  • refcursor
 26. Funkcje
  • funkcje nie zwracające wartości
  • funkcje zwracające jedna wartosc
  • funkcje zwracjace rekord
  • funkcje zwracające tablice
  • funkcje zwracające wynik zapytania

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
01-10-2018 05-10-2018 Kraków 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
01-10-2018 05-10-2018 Katowice 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
01-10-2018 05-10-2018 Wrocław 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
01-10-2018 05-10-2018 Warszawa 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
05-11-2018 09-11-2018 Kraków 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
05-11-2018 09-11-2018 Katowice 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
05-11-2018 09-11-2018 Wrocław 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
05-11-2018 09-11-2018 Warszawa 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
03-12-2018 07-12-2018 Kraków 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
03-12-2018 07-12-2018 Katowice 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
03-12-2018 07-12-2018 Wrocław 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
03-12-2018 07-12-2018 Warszawa 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż