Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Przygotowanie do Egzaminu Oracle OCA SQL i PL/SQL. Część pierwsza, zakres SQL
Czas trwania
5 dni
Średnia ocena
4.73 / 5
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
2199 zł netto
Kod szkolenia
ORA-OCA1

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opinie uczestników:

Opis szkolenia

Pierwsza część szkolenia przygotowującego od podstaw do egzaminu Oracle Certified Associate z zakresu SQL i PL/SQL. W części pierwszej poruszane są zagadnienia z zakresu SQL. Prowadzone jest przez trenerów którzy na codzień pracują z SQL i PL/SQL oraz posiadają certyfikaty OCA/OCP. Szkolenie obejmuje bardzo szczególowo wszystkie zagadnienia które pojawiają się na egzaminie. Na koniec szkolenia przeprowadzany jest próbny egzamin z pytaniami bardzo podobnymi do tych, które pojawiają się na egzaminie.

Program

 • Wstęp do baz danych Oracle
 • Użycie SQL w bazach danych Oracle 11g
 • SQL*Plus i SQL Developer
 • Instrukcja SELECT
 • Operatory i priorytety
 • Warunek WHERE
 • Funkcje znakowe
 • Funkcje numeryczne
 • Daty i funkcje do manipulowania datami
 • Funkcje agregujące
 • Grupowanie
 • Operatory zbiorowe
 • Podzapytania
 • Złączenia
 • Operator SET
 • Modyfikowanie danych
 • Tworzenie i zarządzanie obiektami bazy danych
 • Zarządzanie transakcjami
 • Inne obiekty bazy danych

 • Uprawnienia systemowe i obiektowe
 • Zarządzanie użytkownikami
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Zarządzanie rolami, nadawanie uprawnień rolom
 • Zmiana haseł
 • Odbieranie uprawnień

 • Zarządzanie kolumnami i zależnościami obiektów
 • Tworzenie i usuwanie obiektów
 • Tworzenie indeksów funkcyjnych
 • Operacje Flashback
 • Tabele zewnętrzne z użyciem ORACLE_LOADER i ORACLE_DATAPUMP
 • Słowniki systemowe i korzystanie z nich
 • Dodawanie komentarzy do tabel
 • Pobieranie danych z użyciem podzapytań skorelowanych i nieskorelowanych
 • Ładowanie danych z użyciem podzapytań
 • Wykorzystanie frazy WITH CHECK OPTION w komendach DML
 • Instrukcja Merge
 • Monitorowanie zmian danych na przestrzeni czasu

 • Czym są strefy czasowe
 • Funkcje CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP, LOCALTIMESTAMP
 • DBTIMEZONE i SESSIONTIMEZONE
 • Różnice pomiędzy typami DATE i Timestamp
 • Wykorzystanie funkcji EXTRACT, TZ_OFFSET, FROM_TZ
 • Wykorzystanie funkcji TO_TIMESTAMP, TO_YMINTERVAL,TO_DSINTERVAL

 • Tworzenie wielokolumnowych podzapytań
 • Wykorzystanie podzapytań skalarnych
 • Rozwiązywanie problemów z podzapytaniami skorelowanymi
 • Aktualizacja i kasowanie wierszy z użyciem podzapytań skorelowanych
 • Wykorzystanie operatorów EXISTS i NOT EXISTS
 • Wykorzystanie klauzuli WITH

 • Wykorzystanie funkcji wyrażeń regularnych
 • Symbole wykorzystywane w wyrażeniach regularnych
 • Przeszukiwanie danych z użyciem funkcji REGEXP_LIKE
 • Odnajdywanie wzorców z użyciem funkcji REGEXP_INSTR
 • Wycinanie tekstu według wzorca z użyciem REGEXP_SUBSTR
 • Zamienianie tekstu pasującego do wzorca z użyciem funkcji REGEXP_REPLACE
 • Funkcja REGEXP_COUNT

Szkolenia poprzedzające

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
19-11-2018 23-11-2018 Kraków 2199 zł netto Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 23-11-2018 Katowice 2199 zł netto Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 23-11-2018 Wrocław 2199 zł netto Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 23-11-2018 Warszawa 2199 zł netto Rezerwuj Pokaż