Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Jaspersoft iReports Designer
Czas trwania
3 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
2699 zł netto
Kod szkolenia
JASPER-IREP

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z raportowaniem z użyciem narzędzia Jaspersoft iReports Designer

Program

 1. Wprowadzenie do iReport
 2. Wprowadzenie do projektowania raportów za pomocą iReport Designer.
  • Funkcje iReport
  • Narzędzie iReport
  • Źródła danych
  • Szablony raportów
 3. Budowanie pierwszego raportu
  • Tworzenie połączenia/źródła danych
  • Pierwszy raport
  • Przeglądanie i eksportowanie raportu
 4. Układ i formatowanie raportu
  • Konfigurowanie formatu strony
  • Rozmiar strony
  • Konfigurowanie właściwości
  • Jakie są różne pola wyboru?
  • Jeżeli nie ma danych?
  • Konfigurowanie obszarów, formatowanie raportu i elementów
  • Pokazywanie/ukrywanie obszarów i wstawianie elementów
  • Rozmiar elementów Jaspersoft iReport Designer
  • Obsługa wartości NULL
  • Ustawienia czcionek
  • Tworzenie wzorca pola tekstowego
 5. Zmienne
  • Przegląd bazodanowej tabeli
  • Tworzenie podstawowego raportu
  • Dodawanie zmiennych
  • Dodawanie zmiennej podsumowania
  • Dodawanie głównej zmiennej podsumowania
 6. Parametry
  • Co to jest parametr?
  • Dodawanie parametrów do raportu
  • Użycie kilku parametrów w raporcie Jaspersoft iReport Designer
 7. Grupowanie danych w raportach
  • Budowanie grupy w raporcie
  • Modyfikowanie właściwości grupy
  • Zarządzanie grupami raportu
  • Zmienne dla grupy
 8. Podrzędne raporty
  • Tworzenie podrzędnego raportu
  • Tworzenie głównego raportu
  • Połączenie głównego raportu z podrzędnym raportem
  • Zwracanie wartości z podrzędnego raportu
  • Korzystanie z istniejącego raportu jako podrzędny raport
 9. Raporty krzyżowe
  • Zrozumienie raportu krzyżowego
  • Tworzenie raportu krzyżowego
  • Formatowanie elementów tabeli krzyżowej
 10. Wykresy
  • Tworzenie raportu z wykresem kołowym
  • Tworzenie raportu z wykresem kołowym 3D
  • Tworzenie raportu z wykresem słupkowym Jaspersoft iReport Designer
 11. Obrazki
  • Wyświetlanie obrazka z bazy danych
  • Skalowanie obrazka
  • Wyświetlanie obrazka z twardego dysku
  • Ustawienia obrazkowego tła
 12. Itercjonalizacja
  • Intercjonalizacja raportu
 13. Dobre praktyki
 14. Wprowadzenie do JasperServer
  • Pierwsze logowanie
  • Zapoznanie się z konsolą JasperServer
  • Zarządzenie użytkownikami. Przydzielanie ról.
  • Zarządzanie dostępem do raportów
  • Intercjonalizacja serwera
  • Konfiguracja połączenia z repozytorium
  • Tworzenie filtrów
  • Projektowanie raportów z wykorzystaniem filtrów
  • Wdrażanie raportów na serwer
  • Filtrowanie danych w raporcie w zależności od uprawnień. Jaspersoft iReport Designer
 15. Repozytorium
  • Eksport repozytorium z konsoli
  • Import repozytorium z konsoli
  • Eksport repozytorium z linii poleceń

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące