Najważniejsze informacje

BESTSELLER!
Tytuł szkolenia
Podstawy SQL i PL/SQL
Czas trwania
5 dni
Średnia ocena
4.85 / 5
Średnia ilość osób na szkoleniu
8
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1999 zł netto
Kod szkolenia
ORA-SQLPL1

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opinie uczestników:

Opis szkolenia

Uczestnik po ukończeniu tego szkolenia będzie w stanie:

 • Wykonywać raporty z użyciem podsumowań
 • Wykonywać raporty z użyciem złączeń tabel i podzapytań
 • Tworzyć struktury obiektów bazy danych
 • Modyfikować istniejące w bazie dane, kasować je oraz dodawać nowe
 • Tworzyć oprogramowanie przetwarzające dane z użyciem języka PL/SQL
 • Zmniejszyć ilość codziennej pracy dzięki zautomatyzowaniu procesu raportowania przy użyciu PL/SQL
 • Napisać oprogramowanie reagujące na sytuacje wyjątkowe, w taki sposób by nie wpływało to na ciągłość pracy (np. podczas wykonywania bardzo długotrwałego zapytania)

Program

 1. Wstęp do bazy danych Oracle
 2. SQL*Plus i SQL Developer
 3. Tworzenie prostych zapytań
  • składnia zapytań
  • wybór kolumn
  • aliasowanie kolumn
  • tabela DUAL
 4. Sortowanie danych
  • klauzula ORDER BY
  • sortowanie po jednej kolumnie/wyrażeniu
  • sortowanie po wielu kolumnach/wyrażeniach
  • sortowanie danych typu NULL
 5. Filtrowanie danych
  • klauzula WHERE
  • operatory porówaniania
  • różne typy warunków
  • operatory logiczne
 6. Funkcje wbudowane
  • funkcje operujące na ciągach znakowych
  • funkcje operujące na liczbach
  • funkcje operujące na datach
 7. Konwersja danych
  • do ciągu znakowego
  • na liczbę
  • na datę
 8. Agregacja danych
  • funkcje agregujące
  • grupowanie danych
  • filtrowanie danych po agregacji
 9. Tworzenie zapytań na podstawie wielu tabel
  • różne typy złączeń
  • złączenia wewnętrzne
  • złączenia zewnętrzne
  • złączenia w klauzuli WHERE
  • złączenie kartezjańskie
  • samozłączenia
 10. Podzapytania
  • podzapytania w klauzuli FROM
  • podzapytania w klauzuli WHERE
  • podzapytania w klauzuli SELECT
  • podzapytania skorelowane
 11. Operatory zbiorowe
  • rodzaje operatorów
  • zastosowanie kilku operatorów w jednym zapytaniu
 12. Instrukcje z grupy DML
  • modyfikowanie danych
  • wstawianie rekordów
  • usuwanie rekordów
  • manipulowanie danymi na podstawie innej tabeli
 13. Zarządzanie transakcjami
  • commit
  • rollback
  • savepoint
 14. Instrukcje z grupy DDL
  • obiekty bazy danych
  • tworzenie tabel
  • modyfikacja tabel
  • usuwanie tabel
  • zarządzanie innymi obiektami bazy danych
 15. Wprowadzenie do PL/SQL
 16. Bloki anonimowe
  • sekcja deklaracji
  • zmienne
  • typy proste
  • sekcja wykonawcza
 17. Instrukcje sterujące
  • pętle
  • klauzula GOTO
  • case
  • konstrukcja IF-THEN-ELSE
 18. Złożone typy danych
  • typ rekordowy
  • typ wierszowy
  • typ tablicowy
 19. Kursory
  • budowa kursora
  • otwarcie kursora
  • pobieranie danych z kursora
  • zamknięcie kursora
  • pętla kursorowa
  • parametryzacja kursora
  • klauzula FOR UPDATE
  • klauzula WHERE CURRENT OF
 20. Wyjątki
  • obsługa wyjątków
  • wyjątki predefiniowane
  • tworzenie własnych wyjątków
 21. Polecenia SQL w PL/SQL
  • instrukcja SELECT (klauzula INTO)
  • instrukcje DML
 22. Procedury i funkcje
  • kompilacja
  • parametryzacja
  • wywoływanie
  • usuwanie
 23. Pakiety
  • sekcja specyfikacji
  • sekcja implementacji
  • przeciążanie procedur/funkcji
 24. Wyzwalacze
  • obiektowe
  • wierszowe
  • widokowe (INSTEAD OF)

Szkolenia poprzedzające

Gwarantowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Miejsca Opcje
03-09-2018 07-09-2018 Warszawa 1999 zł netto 4 Rezerwuj Pokaż
01-10-2018 05-10-2018 Wrocław 1999 zł netto 6 Rezerwuj Pokaż
05-11-2018 09-11-2018 Warszawa 1999 zł netto 7 Rezerwuj Pokaż
10-12-2018 14-12-2018 Wrocław 1999 zł netto 6 Rezerwuj Pokaż

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
03-09-2018 07-09-2018 Kraków 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
03-09-2018 07-09-2018 Katowice 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
03-09-2018 07-09-2018 Wrocław 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
03-09-2018 07-09-2018 Warszawa 1999 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
01-10-2018 05-10-2018 Kraków 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
01-10-2018 05-10-2018 Katowice 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
01-10-2018 05-10-2018 Wrocław 1999 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
01-10-2018 05-10-2018 Warszawa 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
05-11-2018 09-11-2018 Kraków 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
05-11-2018 09-11-2018 Katowice 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
05-11-2018 09-11-2018 Wrocław 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
05-11-2018 09-11-2018 Warszawa 1999 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
03-12-2018 07-12-2018 Kraków 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
03-12-2018 07-12-2018 Katowice 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
03-12-2018 07-12-2018 Wrocław 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
03-12-2018 07-12-2018 Warszawa 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-12-2018 14-12-2018 Wrocław 1999 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż