Najważniejsze informacje

BESTSELLER!
Tytuł szkolenia
Usługi Active Directory serwera Windows
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
2490 zł netto
Kod szkolenia
MS-10969

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Kurs ten pozwala zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie lepszego zarządzania i ochrony dostępu do danych i informacji. Ułatwi wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą tożsamości i pomoże zapewnić bezpieczniejszy dostęp do danych.

Program

 1. Wprowadzenie do ochrony dostępu i informacji (AIP)
  • wprowadzenie do biznesowych rozwiązań AIP
  • omówienie rozwiązań AIP w Windows Server 2012
 2. Zaawansowane wdrażanie i administracja usługą Active Directory Domain Services (AD DS)
  • wdrażanie AD DS
  • wdrażanie i klonowanie wirtualnych kontrolerów domeny
  • wdrażanie kontrolerów domeny w Windows Azure
  • administracja AD DS
 3. Zabezpieczanie AD DS
  • zabezpieczanie kontrolerów domeny
  • implementacja polityki dotyczącej haseł i blokad
  • implementacja zasad uwierzytelniania
 4. Implementacja i administracja lokacjami AD DS oraz replikacją
  • wprowadzenie do replikacji AD DS
  • konfiguracja lokacji AD DS
  • konfiguracja i monitorowanie replikacji AD DS
 5. Implementacja Group Policy (GPO)
  • wprowadzenie do GPO
  • implementacja i administracja GPO
  • zarządzanie zakresem i przetwarzanie GPO
  • rozwiązywanie problemów z GPO
 6. Zarządzanie środowiskiem pracy użytkowników przy użyciu GPO
  • implementacja szablonów administracyjnych
  • konfiguracja przekierowywania folderów oraz skryptów
  • konfiguracja preferencji GPO
 7. Wdrażanie i zarządzanie Active Directory Certifikate Services (AD CS)
  • wdrażanie urzędu certyfikacji (CAs)
  • administracja CAs
  • rozwiązywanie problemów, utrzymanie i monitorowanie CAs
 8. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami
  • zastosowanie certyfikatów w środowisku biznesowym
  • wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
  • zarządzanie procesem wdrażania, odwoływania i odzyskiwania certyfikatów
  • implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi (smart cards)
 9. Implementacja i administracja Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
  • wprowadzenie do AD RMS
  • wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
  • konfiguracja ochrony zawartosci AD RMS
  • konifguracja zewnętrznego dostępu do AD RMS
 10. Implementacja i administracja Active Directory Federation Services (AD FS)
  • wprowadzenie do AD FS
  • wdrażanie AD FS
  • implementacja AD FS dla pojedynczych organizacji
  • wdrażanie AD FS w scenariuszach dla B2B
  • poszerzenie AD FS o klientów zewnętrznych
 11. Implementacja bezpiecznego dostępu do plików współdzielonych
  • wprowadzenie do kontroli dostępu dynamicznego (Dynamic Access Control - DAC)
  • implementacja komponentów DAC
  • implementacja DAC dla kontroli dostępu
  • pomoc w przypadku odmowy dostępu
  • implementacja i zarządzanie folderami roboczymi
  • zastosowanie przyłącza do zasobów firmowych (Workplace Join)
 12. Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie AD DS
  • monitorowanie AD DS
  • zarządzanie bazą danych AD DS
  • kopie zapasowe i opcje odzyskiwania w AD DS
 13. Implementacja Windows Azure Active Directory
  • wprowadzenie do Windows Azure Active Directory
  • zarządzanie Windows Azure Active Directory
 14. Implementacja i administracja Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)
  • wprowadzenie do AD LDS
  • wdrażanie AD LDS
  • konfiguracja instancji i partycji AD LDS
  • konfiguracja replikacji AD LDS
  • integracja AD LDS z AD DS

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące