Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Automatyzacja administracji z Windows Powershell
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1990 zł netto
Kod szkolenia
MS-10961

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Kurs ten zapewni uczestnikom podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania i automatyzacji administracji serwerów opartych na systemie Windows za pomocą programu Windows PowerShell 3.0.

Program

 1. Rozpoczęcie pracy z Windows Powershell
  • wprowadzenie i podstawy
  • wyszukiwanie i nauka komend
  • uruchamianie komend
 2. Praca z Pipeline (przetwarzanie potokowe)
  • zasada działania Pipeline
  • selekcja, sortowanie oraz mierzenie obiektów
  • eksport, import i konwertowanie obiektów
  • filtrowanie obiektów z Pipeline
  • wyliczanie obiektów przy wykorzystaniu Pipeline
 3. Zrozumienie funkcjonowania Pipeline
  • przekazywanie danych przez wartość
  • przekazywanie danych przez nazwę obiektu
 4. Zastosowanie PSProviders i PSDrives
  • zastosowanie PSProviders
  • zastosowanie PSDrives
 5. Formatowanie wyjścia
  • zastosowanie podstawowego formatowania
  • przekierowanie sformatowanych wyników
 6. Przeszukiwanie informacji zarządczych przy pomocy WMI i CIM
  • zasada działania WMI/CIM
  • wysyłanie kwerend dzięki WMI/CIM
  • dokonywanie zmian przy użyciu WMI/CIM
 7. Przygotowanie do wykonywania skryptów
  • zastosowanie zmiennych
  • bezpieczeństwo skryptów
 8. Przejście z poleceń do modułów poprzez skrypty
  • przejście z poleceń do skryptów
  • przejście ze skryptów do funkcji i do modułów
  • implementacja podstawowej obsługi błędów wykonawczych
  • zastosowanie podstawowych konstrukcji skryptu
 9. Administracja komputerami zdalnymi
  • zastosowanie podstawowych funkcji zdalnych
  • zastosowanie zaawansowanych technik zdalnych
  • zastosowanie sesji zdalnych
  • delegowanie administracji
 10. Wykorzystanie Powershell - połączenie wszystkich poznanych elementów
  • planowanie skryptów i ich wykorzystanie
  • zarządzanie serwerem Core za pomocą PowerShell
  • dodawanie i zarządzanie rolami i cechami
  • konfiguracja ustawień sieciowych
  • dodawanie do domeny
  • konfiguracja DHCP
 11. Zastosowanie zadań w tle oraz zadań zaplanowanych
  • zastosowanie zadań w tle
  • zastosowanie zadań zaplanowanych
 12. Zastosowanie zaawansowanych technik i profili Windows PowerShell
  • zastosowanie zaawansowanych technik PowerShell
  • tworzenie profili skryptowych
  • praca z alternatywnymi poświadczeniami

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące

Nazwa szkolenia
Zaawansowana automatyzacja administracji z Windows PowerShell