Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1990 zł netto
Kod szkolenia
MS-20413

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Kurs ten pozwala zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie planowania, projektowania oraz wdrażania fizycznej i logicznej infrastruktury systemu Windows Server 2012. Jest on pierwszą częścią z serii dwóch kursów, które dają praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do zaprojektowania i wdrożenia systemu Windows Server 2012 w istniejącym środowisku.

Program

 1. Planowanie aktualizacji i migracji serwera
  • rozważania dotyczące uaktualnień i migracji
  • tworzenie planu aktualizacji i migracji
  • planowanie wirtualizacji
 2. Planowanie i implementacja infrastruktury wdrażania serwera
  • wybór odpowiedniej strategii wdrażania serwera
  • implementacja automatycznej stretegii wdrażania
 3. Planowanie i wdrażanie serwerów przy użyciu Virtual Machine
  • przegląd System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
  • implementacja bibliotek i profili Virtual Machine Manager
  • planowanie i wdrażanie Virtual Machine Services Manager
 4. Projektowanie i utrzymanie konfiguracji adresów IP oraz rozwiązań zarządzania adresacją
  • projektowanie serwerów DHCP
  • planowanie zakresów DHCP
  • planowanie strategii zaopatrzenia IPAM (IP Address Management)
  • zarządzanie serwerami i przestrzenią adresową za pomocą IPAM
 5. Projektowanie i wdrażanie mechanizmów rozpoznawania nazw
  • planowanie strategii implementacji serwera DNS
  • projektowanie przestrzeni nazw DNS
  • projektowanie stref DNS
  • projektowanie i konfiguracja replikacji i delegacji stref DNS
  • optymalizacja serwerów DNS
  • projektowanie wysokiego poziomu dostępności i bezpieczeństwa usługi DNS
 6. Projektowanie i implementacja lasu Active Directory Domain Services oraz infrastruktury domeny
  • projektowanie usług lasu Active Directory Domain Services
  • projektowanie i wdrażanie relacji zaufania lasów Active Directory
  • projektowanie integracji Active Directory z Windows Azure Active Directory
  • projektowanie i wdrażanie domen Active Directory
  • projektowanie przestrzeni nazw DNS w środowisku Active Directory
  • projektowanie relacji zaufania domen Active Directory
 7. Projektowanie i implementacja infrastruktury jednostek organizacyjnych oraz model uprawnień AD DS
  • planowanie delegacji zadań administracyjnych usług Active Directory
  • projektowanie struktury jednostek organizacyjnych
  • projektowanie i implementacja strategii grup w domenach Active Directory
 8. Projektowanie i implementacja strategii użycia Zasad Grup (GPO)
  • zebranie niezbędnych informacji do projektowania GPO
  • projektowanie i implementacja GPO
  • planowanie zarządzania GPO
 9. Projektowanie i implementacja fizycznej topologii usług katalogowych Active Directory (AD)
  • projektowanie i implementacja lokalizacji AD
  • projektowanie replikacji AD
  • planowanie rozmieszczenia kontrolerów domen AD
  • rozważania dotyczące wirtualizacji dla kontrolerów domeny
  • projektowanie wysokiego poziomu dostępności kontrolerów domeny
 10. Planowanie i implementacja przechowywania i usług plików
  • planowanie i implementacja iSCSI SAN
  • planowanie i implementacja miejsc do magazynowania
  • planowanie i implementacja miejsc do magazynowania
  • optymalizacja usług plików dla oddziałów
 11. Projektowanie i implementacja ochrony sieci
  • wprowadznie do projektowania ochrony sieci
  • projektowanie i implementacja strategii użycia zapory sieciowej
  • projektowanie i implementacja infrastruktury potrzebnej do działania usług Network Access Protection
 12. Projektowanie i implementacja usług zdalnego dostępu do sieci
  • planowanie i implementacja usług zdalnego dostępu
  • planowanie i implementacja VPN
  • projektowanie uwierzytelnienia RADIUS z użyciem serwerów NPS
  • projektowanie sieci granicznej

Szkolenia poprzedzające

Nazwa szkolenia
Podstawy infrastruktury serwera Windows

Szkolenia kontynuujące

Nazwa szkolenia
Instalacja i konfiguracja Windows Server 2016