Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Konfiguracja zaawansowanych usług Windows Server 2016
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
2490 zł netto
Kod szkolenia
MS-20412

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Kurs ten pozwala zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie zaawansowanej konfiguracji systemu Windows Server 2012. Jest on trzecią częścią z serii trzech kursów, które dają praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia systemu Windows Server 2012 w istniejącym środowisku.

Program

 1. Implementacja zaawansowanych usług sieciowych
  • konfiguracja zaawansowanych funkcji DHCP
  • konfiguracja zaawansowanych ustawień DNS
  • implementacja IPAM
  • zarządzanie adresami IP przy uzyciu IPAM
 2. Implementacja zaawansowanej usługi plików
  • konfiguracja iSCSI
  • konfiguracja BranchCache
  • optymalizacja wykorzystania pamięci masowych
 3. Implementacja Dynamic Access Control (DAC)
  • wprowadzenie do DAC
  • implementacja komponentów DAC
  • implementacja DAC dla kontroli dostepu
  • implementacja pomocy przy odmowie dostępu
  • implementacja i zarządzanie folderami roboczymi
 4. Implementacja rozproszonych wdrożeń Active Directory Domain Services (AD DS)
  • wprowadzenie do rozproszonych wdrożen AD DS
  • implementacja rozproszonego środowiska AD DS
  • konfiguracja relacji zaufania AD DS
 5. Implementacja lokacji i replikacji AD DS
  • wprowadzenie do replikacji AD DS
  • konfiguracja lokacji AD DS
  • konfiguracja i kontrola replikacji AD DS
 6. Implementacja Active Directory Certifikate (AD CS)
  • wprowadzenie do Public Key Infrastructure (PKI)
  • zastosowanie certyfikatów w środowisku biznesowym
  • implementacja urzędów certyfikacji
  • implementacja i zarządzanie szablonami certyfikatów
  • implementacja dystrybucji i unieważniania certyfikatu
  • zarządzanie odzyskiwaniem certyfikatów
 7. Implementacja Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
  • wprowadzenie do AD RMS
  • implementacja i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
  • konfiguracja ochrony zawartości AD RMS
  • konfigracja zewnętrznego dostępu do AD RMS
 8. Implementacja i administracja Active Directory Federation Services (AD FS)
  • wprowadzenie do AD FS
  • wdrażanie AD FS
  • implementacja AD FS dla pojedynczych organizacji
  • wdrażanie AD FS w scenariuszach dla B2B
  • poszerzenie AD FS o klientów zewnętrznych
 9. Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego Network Load Balancing (NLB)
  • wprowadzenie do NLB
  • konfiguracja klastrów NLB
  • planowanie implementacji NLB
 10. Implementacja klastrów pracy awaryjnej
  • wprowadzenie do klastrów pracy awaryjnej
  • implementacja klastrów pracy awaryjnej
  • implementacja klastrów pracy awaryjnej
  • konfiguracja aplikacji i usług wysokodostępnych w ramach klastrów pracy awaryjnej
  • zarządzanie klastrami pracy awaryjnej
  • implementacja wielolokacyjnych klastrów pracy awaryjnej
 11. Implementacja klastrów pracy awaryjnej w Hyper-V
  • wprowadzenie do integracji Hyper-V z klastrami pracy awaryjnej
  • implementacja maszyn wirtualnych Hyper-V w ramach klastrów pracy awaryjnej
  • migracja i przenoszenie maszyn wirtualnych Hyper-V
 12. Implementacja ciągłości pracy i odzyskiwania danych po awarii
  • wprowadznie do zabezpieczania danych
  • implementacja funkcji Windows Server Backup
  • implementacja odzyskiwania serwera oraz danych

Szkolenia poprzedzające

Nazwa szkolenia
Administracja Windows Server 2016

Szkolenia kontynuujące

Nazwa szkolenia
Wdrażanie zaawansowanej usługi serwera