Najważniejsze informacje

BESTSELLER!
Tytuł szkolenia
Administracja Windows Server 2016
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1990 zł netto
Kod szkolenia
MS-20411

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Kurs ten pozwala zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania systemem Windows Server 2012. Jest on drugą częścią z serii trzech kursów, które dają praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia systemu Windows Server 2012 w istniejącym środowisku.

Program

 1. Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów usługi Domain Name System (DNS)
  • instalacja i konfiguracja roli serwera DNS
  • tworzenie i konfiguracja stref usługi DNS
  • konfiguracja strefy transerów usługi DNS
  • zarządzania usługą DNS
  • rozwiązywanie problemów usługi DNS
 2. Utrzymywanie Active Directory Domain Services (AD DS)
  • przegląd AD DS
  • implementacja wirtualnych kontrolerów domeny
  • implementacja kontrolera RODC
  • administracja AD DS
  • zarządzanie bazą danych AD DS
 3. Zarządzanie usługami i kontami uzytkowników
  • tworzenie, konfiguracja i automatyzacja kont uzytkowników
  • konfiguracja polityki haseł oraz ustawień blokady kont użytkowników
  • tworzenie i łączenie Managed Service Account
 4. Implementacja Group Policy Infrastructure (GPO)
  • wprowadzenie do GPO
  • implementacja i administracja GPO
  • zarządzanie zakresem i przetwarzanie GPO
  • rozwiązywanie problemów z GPO
 5. Zarządzanie środowiskiem pracy użytkowników przy użyciu GPO
  • implementacja szablonów administracyjnych
  • konfiguracja przekierowywania folderów oraz skryptów
  • konfiguracja preferencji GPO
  • zarządzanie oprogramowaniem przy użyciu GPO
 6. Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów roli serwera Network Policy Server (NPS)
  • instalacja i konfiguracja NPS
  • konfiguracja serwera i klientów usługi Radius
  • metody uwierzytelniania serwera NPS
  • monitorowanie i rowiązywanie problemów serwera NPS
 7. Implementacja Network Access Protection (NAP)
  • wprowadzenie do NAP
  • przegląd procesów wykonawczych NAP
  • konfiguracja NAP
  • konfiguracjaIPSec
  • monitorowanie i rozwiązywanie problemów NAP
 8. Implementacja dostępu zdalnego
  • wprowadzenie do usługi dostepu zdalnego
  • konfiguracja dostępu zdalnego
  • konfiguracja dostępu VPN
  • omówienie zasad sieciowych
  • rozwiązywanie problemów z usługą Routing and Remote Acccess
  • konfiguracja DirectAccess
 9. Optymalizacja usługi plików
  • wprowadzenie do File Server Resource Manager (FSRM)
  • wykorzystanie FSRM do zarządzania limitami, osłonami i raportami magazynowania
  • wdrażanie zarządzania opartego o klasyfikację i zadania zarządzania
  • wprowadzenie do DFS
  • konfiguracja przestrzeni nazw DFS
  • konfiguracja i rozwiązywanie problemów replikacji DFS
 10. Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanego audytu
  • zabezpieczenie danych za pomocą BitLocker Deployment Services
  • szyfrowanie plików za pomocą Encrypting File System (EFS)
  • konfiguracja zaawansowanego audytu
 11. Implementacja i utrzymywanie obrazów serwerów
  • wprowadzenie do Windows Deployment Services (WDS)
  • zarządzanie obrazami
  • implementacja systemów operacyjnych przy pomocy WDS
  • administracja WDS
 12. Implementacja mechanizmów zarządzania aktualizacjami
  • wprowadzenie do Windows Server Update Services (WSUS)
  • implementacja aktualizacji przy użyciu WSUS
 13. Monitorowanie Windows Server 2012
  • narzędzia monitorowania
  • zastosowanie monitora wydajności
  • monitorowanie dziennika zdarzeń

Szkolenia poprzedzające

Nazwa szkolenia
Instalacja i konfiguracja Windows Server 2016

Szkolenia kontynuujące

Nazwa szkolenia
Konfiguracja zaawansowanych usług Windows Server 2016