Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Angular 5 i TypeScript — Tworzenie aplikacji
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1999 zł netto
Kod szkolenia
ANG-TS-APL

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z aplikacjami SPA (Single Page Aplication) w przeglądarkach.

Szkolenie prowadzi uczestnika przez cały proces powstawania aplikacji w Angular. W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z narzędziami oraz językami wykorzystywanymi przy tworzeniu współczesnych aplikacji internetowych. W formie praktycznej kurs przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty pracy z Angular.

W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się:

 • Jak przygotować niezbędne narzędzia z w środowisku pracy
 • Korzystania z Angular-CLI
 • Programować w TypeScript
 • Definiować własne komponenty i dyrektywy Angular
 • Wykorzystywać gotowe framworki UI aby uatrakcyjnić wygląd aplikacji
 • Testować i Debugować aplikacje SPA

Program

 1. Wstęp
  • Opis frameworka
  • Przygotowanie środowiska pracy
  • Npm i yarn
  • Edytory kodu i IDE
  • Angular-CLI
  • Tworzenie i uruchamianie projektu
  • Opis elementów projektu
  • Opis zależność
  • Przygotowanie projektu do wdrożenia
 2. TypeScript
  • TypeScript a JavaScript
  • Kontrola typów i definiowanie zmiennych
  • Typy wbudowane
  • Klasy, Interfejsy
  • Funkcje
  • Iteratory i generatory
  • Dekoratory
  • Moduły i przestrzenie nazw
  • Klasy
  • Przydatne narzędzia
 3. Architektura aplikacji
  • Moduły Angular
  • Komponenty
  • Import i eksport elementów modułu
  • Wstęp do usług
  • Konwencję nazewnicze
 4. Komponenty
  • Wyświetlanie danych
  • Pipes — wbudowane, przygotowanie własnych
  • Pobieranie wartości
  • Obsługa zdarzeń DOM
  • Praca z szablonem
  • Modyfikacja drzewa DOM
  • Wbudowane dyrektywy
  • Tworzenie własnych dyrektyw
  • Wymiana danych między komponentami
  • Cykl życia komponentu
  • Strategia wykrywania zmian
  • Dodawanie styli CSS
  • Izolacja styli
  • Wykorzystanie LESS/SCSS
  • Korzystanie z framworków UI
 5. Formularze
  • FormGroup, FormControl, FormArray
  • Kontrola formularza za pomocą szablonu
  • ReactiveFormsModule
  • Wykorzystanie FormBuilder
  • Walidacja
  • Walidatory wbudowane
  • Własne walidatory
  • Walidatory asynchroniczne
 6. Wstrzykiwanie zależności
  • Własne usługi
  • Praca z injektorem
  • Dostawcy zależności
  • Zależności w aplikacji
 7. Client http
  • @angular/common/http
  • Żądania GET, POST, PUT, DELETE, HEAD
  • Własne nagłówki żądań
 8. Routing
  • Routing w aplikacji SPA
  • Elementy RoutingModule
  • Strategie routingu
  • Parametry
  • Autentykacja
  • Zagnieżdżanie routingu
 9. Architektura danych w Angular
  • RxJS i Observables
  • Zarządzanie stanem
  • Architektura FLUX
  • Redux i Angular
  • Stan aplikacji, akcje i reducery
  • Store
  • Przepływ danych
  • Debugowanie Redux
 10. Testowanie
  • Testowanie e2e i testy jednostkowe
  • Jasmine i Karma
  • Tworzenie testów jednostkowych
  • Testowanie usług i http
  • Testowanie komponentów
  • Testowanie routera
  • Testowanie formularzy

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
19-11-2018 23-11-2018 Warszawa 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-12-2018 14-12-2018 Warszawa 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż