Najważniejsze informacje

BESTSELLER!
Tytuł szkolenia
Programowane w języku Python dla programistów
Czas trwania
3 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1199 zł netto
Kod szkolenia
PYTH-PROG-PROG

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla programistów, którzy chcieli by w szybki i bezbolesny sposób zacząć korzystać z pythona. Jest to skondensowane szkolenie „Programowane w języku Python” rozbudowane o dodatkowe zaawansowane tematy.

W trakcie szkolenia wiele tematów omawianych jest jako różnice w stosunku do innych języków programowania, przez co zaoszczędzony czas można przeznaczyć na przykłady i ćwiczenia praktyczne.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie:

 • Zacząć natychmiastową pracę z językiem Python
 • Tworzyć skrypty korzystające z danych lokalny i zdalnych
 • Tworzyć proste webserwisy
 • Korzystać za pomocą Pythona z baz danych

Program

 1. Wstęp
  • Historia Pythona
  • Wersje Pythona
  • Instalacja
  • Środowisko systemowe
  • Wykonywanie skryptów Pythona
  • Tryb interaktywny
  • Edytory programistyczne
  • IDE (zintegrowane środowiska programistyczne)
  • Konwencje nazewnicze
  • PEP8
 2. Składnia Pythona
  • Elementy języka
  • Typy danych
  • Struktura if i pętle
  • Bloki try, except i obsługa wyjatków
 3. Zbiory
  • Listy
  • Krotki
  • Zestawy
  • Słowniki
  • Różne rodzaje iteracji
  • Operację mutable i inmutabale
  • Iteratory i generatory
  • List comprehension
 4. Funkcje
  • Przegląd najważniejszych funkcji wbudowanych
  • Definiowanie własnych funkcji
  • Parametry
  • Przekazywanie funkcji jako parametr
  • Funkcja w funkcji
  • Funkcja lambda
  • Dokumentowanie funkcji
 5. Najważniejsze moduły wbudowane
  • Instrukcja import
  • OS
  • GLOB
  • SYS
  • RE
  • MATH
  • RANDOM
  • STATISTICS
  • URLLIB
  • DATETIME
  • TIMEIT
  • UNITTEST
 6. Własne moduły
  • Definiowanie własnych modułów
  • Wykrywanie kontekstu uruchomienia modułu
  • Organizowanie modułów w pakiety
  • Inicjowanie pakietu
 7. Operacje wy/we
  • Strumienie danych
  • Tworzenie własnych strumieni
  • Odczyt i zapis danych w plików
  • Strukturyzacja danych
  • Przetwarzanie JSON
  • Przetwarzanie XML
  • Praca z katalogami
  • Odczyt i zapis metadanych
  • Korzystanie z danych zdalnych
  • REST
 8. Wyrażenia regularne
  • Zastosowanie
  • Klasy znaków
  • Koniec i początek łańcucha
  • Elementy opcjonalne
  • Kwantyfikatory
  • Grupowanie
  • Obiekt match
 9. Klasy w pythonie
  • Programowanie zorientowane obiektowo
  • Klasa jako instancja
  • Metody specjalne
  • Dziedziczenie i Polimorfizm
  • Abstrakcja i BSA (Base Abstract Class)
 10. Aplikacje sieciowe w Python
  • CGI i WSGI
  • Najważniejsze frameworki
  • Przetwarzanie żądań HTTP
  • REST Webservices
 11. Bazy danych
  • Obsługa różnych baz
  • Praca z kursorami
  • Pobieranie danych
  • Wstawianie i modyfikacja danych
 12. Testy jednostkowe w pythonie

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące

Gwarantowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Miejsca Opcje
29-10-2018 31-10-2018 Wrocław 1199 zł netto 7 Rezerwuj Pokaż

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
27-08-2018 29-08-2018 Kraków 1199 zł netto Rezerwuj Pokaż
27-08-2018 29-08-2018 Warszawa 1199 zł netto Rezerwuj Pokaż
24-09-2018 26-09-2018 Wrocław 1199 zł netto Rezerwuj Pokaż
24-09-2018 26-09-2018 Warszawa 1199 zł netto Rezerwuj Pokaż
29-10-2018 31-10-2018 Kraków 1199 zł netto Rezerwuj Pokaż
29-10-2018 31-10-2018 Wrocław 1199 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
29-10-2018 31-10-2018 Warszawa 1199 zł netto Rezerwuj Pokaż
26-11-2018 28-11-2018 Wrocław 1199 zł netto Rezerwuj Pokaż
26-11-2018 28-11-2018 Warszawa 1199 zł netto Rezerwuj Pokaż
17-12-2018 19-12-2018 Kraków 1199 zł netto Rezerwuj Pokaż
17-12-2018 19-12-2018 Warszawa 1199 zł netto Rezerwuj Pokaż