Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Podstawy modelowana systemów z wykorzystaniem języka UML
Czas trwania
2 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1100 zł netto
Kod szkolenia
MOD-BPMN

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest:

 • do osób rozpoczynających przygodę z językiem UML
 • do początkujących analityków, projektantów systemów IT
 • do osób chcących usystematyzować wiedzę z UML
 • do osób pracujących w projektach, w których standardem komunikowania się jest język UML


 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • nabędzie praktycznych umiejętności zbierania i dokumentowania wymagań oraz przeprowadzania analizy potrzeb klienta z wykorzystaniem notacji UML
 • będzie potrafił modelować podstawową architekturę systemów oraz procesy biznesowe
 • Program

  1. Język UML
   • Geneza, cel i zastosowanie
   • Cechy dobrego modelu w UML
   • Typy diagramów:
    • Diagramy struktury
    • Diagramy zachowania
    • Diagramy interakcji
  2. Diagram wymagań (Requirements Diagram)
   • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
   • Metody zbierania wymagań
   • Odzwierciedlenie wymagań na diagramie
   • Omówienie relacji pomiędzy wymaganiami
  3. Diagram przypadków użycia (Use Case Diagram)
   • Podstawowe elementy diagramu
   • Efektywne tworzenie przypadków użycia
   • Tworzenie scenariuszy
   • Związki na diagramach przypadków użycia
   • Zastosowanie stereotypów
  4. Diagram aktywności (Activity Diagram)
   • Podstawowe elementy diagramu
   • Różnice pomiędzy aktywnością a czynnością
   • Relacje pomiędzy obiektami
   • Przepływy decyzyjne i współbieżne
   • Definiowanie uczestników procesu
   • Obsługa wyjątków
   • Omówienie obszarów (regionów)
  5. Diagram sekwencji (Sequence Diagram)
   • Podstawowe elementy diagramu
   • Rodzaje klasyfikatorów
   • Rodzaje komunikatów
   • Omówienie operatorów interakcji: alt, opt, par, critical, loop, beak, seq, ignore/consider
  6. Diagramy maszyny stanowej (State Machine Diagram)
   • Podstawowe elementy diagramu
   • Klasyfikacje stanów
   • Przejścia pomiędzy stanami
   • Obszary współbieżne
   • Zachowanie maszyny stanowej
   • Akcje związane ze stanem (entry, do, exit)
   • Zastosowanie deep history i shallow history na diagramie
  7. Diagram klas (Class Diagram)
   • Podstawowe elementy diagramu
   • Podstawowe sposoby przedstawiania klas
   • Związki pomiędzy klasami (zależność, agregacja, kompozycja, asocjacja, dziedziczenie)
   • Klasa asocjacyjna
   • Poziomy dostępu (publiczny, prywatny, chroniony, pakietowy)
   • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
  8. Mechanizmy programów wspomagających
   • Generowanie dokumentacji
   • Export/import modeli do XML, CSV itp.

  Szkolenia poprzedzające

  Szkolenia kontynuujące