Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Język UML z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect
Czas trwania
4 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
2200 zł netto
Kod szkolenia
UML-ENT_ARCH

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o narzędzie Sparx Enterprise Architect w wersji 13.
Szkolenie skierowane jest do osób pełniących rolę analityka, projektanta systemów IT oraz do osób chcących zastosować narzędzie Sparx do modelowania procesów w notacji UML.
Podczas szkolenia uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę, która pozwoli im poprawnie odzwierciedlać rzeczywistość biznesowo-systemową na diagramach UML w środowisku platformy Enterprise Architect.

Program

 1. Konfiguracja projektu EAP
  • Zapis i odczyt projektu EAP w Enterprise Architect
  • Omówienie podstawowych elementów menu Enterprise Architect, tj. Project Browser, Toolbox, Element Browser, Project Transfer, export / import XMI, UML Types i inne
 2. Tworzenie root, pakietów, dodawanie diagramów z różnych poziomów Enterprise Architect
 3. Dodawanie / edytowanie elementów na diagramie
 4. Usuwanie elementów na diagramie i wiążące się z tym konsekwencje
  • Omówienie funkcjonalności Audit View
 5. Import stereotypów
 6. Autonumerowanie obiektów
 7. Diagram wymagań (Requirements Diagram)
  • Omówienie rodzajów wymagań
  • Omówienie pozostałych elementów diagramu: feature, risk, object, artifact
  • Określanie statusu wymagań przy użyciu kolorów
  • Omówienie relacji pomiędzy wymaganiami: agregacja, kompozycja, asocjacja, zależność, śledzenie
  • Tworzenie i zarządzanie macierzą wymagań
  • Eksportowanie wymagań do pliku csv, doc
 8. Diagram przypadków użycia (Use Case Diagram)
  • Praca z diagramem przypadków użycia
  • Omówienie elementów diagramu: aktor, przypadek użycia, granice obszaru, zależności
  • Relacje pomiędzy aktorami, przypadkami użycia
  • Omówienie różnicy pomiędzy relacją <> a <>
  • Tworzenie scenariuszy
  • Zastosowanie stereotypów
  • Łączenie diagramu przypadku użycia z diagramem wymagań
 9. Diagram aktywności (Activity Diagram)
  • Praca z diagramem i zastosowanie stereotypów na obiektach
  • Omówienie różnic pomiędzy obiektem aktywności (Activity) a czynnością (Action)
  • Tworzenie złożonego flow procesu poprzez zastosowanie Call Behavior
  • Omówienie przepływów sterowania pomiędzy obiektami (Object), czynnościami (Action) i innymi elementami na diagramie
  • Przepływy decyzyjne i współbieżne
  • Definiowanie uczestników procesu przy użyciu Swimlanes, Partition
  • Obsługa wyjątków
  • Omówienie obszarów (regionów)
  • Łączenie diagramu aktywności z diagramem przypadków użycia i / lub diagramem wymagań
 10. Diagram sekwencji (Sequence Diagram)
  • Praca z diagramem sekwencji
  • Omówienie elementów diagramu (klasyfikator, komunikat, linia życia, ośrodek sterowania)
  • Rodzaje klasyfikatorów
  • Rodzaje komunikatów: wywołanie synchronicznie, asynchronicznie, powrót z wywołania, tworzenie uczestnika <>, usuwanie uczestnika <>
  • Operatory interakcji: alt, opt, par, critical, loop, beak, seq, ignore/consider
 11. Diagram maszyny stanowej (State Machine Diagram)
  • Praca z diagramem maszyny stanowej
  • Różnica pomiędzy diagramem maszyny stanowej a diagramem aktywności
  • Omówienie elementów diagramu maszyny stanowej
  • Klasyfikacja stanów
  • Akcje związane ze stanem (entry, do, exit)
  • Zastosowanie deep history i shallow history na diagramie
  • Obszary współbieżne
  • Zachowanie maszyny stanowej
 12. Przegląd pozostałych diagramów UML
 13. Załączanie zewnętrznych plików xls, doc na obszar diagramu
 14. Publikacja diagramu w postaci html, doc, pdf
 15. Sposoby dostosowywania wzorców formularzy (template) do swoich potrzeb
 16. Praca grupowa w Enterprise Architect
  • Wersjonowanie pakietów, diagramów, obiektów przy pomocy dostępnych funkcji w wersji 13 Enterprise Architect

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
27-08-2018 30-08-2018 Kraków 2200 zł netto Rezerwuj Pokaż
27-08-2018 30-08-2018 Katowice 2200 zł netto Rezerwuj Pokaż
27-08-2018 30-08-2018 Wrocław 2200 zł netto Rezerwuj Pokaż
27-08-2018 30-08-2018 Warszawa 2200 zł netto Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 22-11-2018 Kraków 2200 zł netto Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 22-11-2018 Katowice 2200 zł netto Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 22-11-2018 Wrocław 2200 zł netto Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 22-11-2018 Warszawa 2200 zł netto Rezerwuj Pokaż