Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Administracja bazami danych Oracle II - Szkolenie zgodne z autoryzowanym
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
2999 zł netto
Kod szkolenia
ORA-ADM2-ZGZAUT

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Kurs ten jest kontynuacją szkolenia, na którym uczestnik zaznajomił się z podstawowymi zagadnieniami w zakresie zarządzanie bazą danych. W trakcie szkolenia pogłębiona zostanie wiedza dotycząca najważniejszych aspektów pracy administratora, czyli tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Omówione zostaną zagadnienia oraz struktury, które wspierają tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych. Uczestnik szkolenia pozna również techniki wykorzystywania tworzenia i odzyskiwania danych w różnych sytuacjach. Podczas warsztatów omówione zostanie definiowanie i testowanie własnych scenariuszy tworzenia kopii zapasowych i ich odzyskiwania. Przyszli administratorzy dowiedzą się, jak skutecznie zarządzać pamięcią, by zapewnić lepszą wydajność przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi. Na szkoleniu omówione zostaną wszystkie technologie flashback, planowanie zadań wewnątrz i na zewnątrz bazy danych oraz kontrolowanie wykorzystania zasobów systemowych.

Program

 1. Podstawowe pojęcia i narzędzia bazy danych Oracle
  • Przegląd Architektury bazy danych Oracle
  • Koncepcje pamięci masowej ASM
  • Nawiązywanie połączenia z bazą danych i instancja ASM
  • Przegląd narzędzi administracyjnych
 2. Konfigurowanie kopii zapasowych
  • Cel tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (B&R), typowe problemy i terminologia
  • Korzystanie z menedżera odzyskiwania (RMAN)
  • Konfiguracja bazy danych dla operacji B&R
  • Konfiguracja trybu archiwizacji
  • Konfiguracja polityki kopii zapasowych
  • Konfiguracja i zarządzanie obszarem odzyskiwania danych (FRA)
 3. Użytkowanie katalogu odzyskiwania danych RMAN
  • Śledzenie i przechowywanie informacji o kopiach zapasowych
  • Konfigurowanie katalogu odzyskiwania
  • Zapisywanie kopii zapasowych
  • Korzystanie ze skryptów zapisanych w programie RMAN
  • Zarządzanie katalogiem odzyskiwania (tworzenie kopii zapasowych, eksportowanie, importowanie, uaktualnianie, usuwanie i wirtualny katalog prywatny)
 4. Konfiguracja ustawień kopii zapasowych
  • Konfiguracja i zarządzanie trwałymi ustawieniami RMAN
  • Konfiguracja opcji Autobackup dla pliku sterującego
  • Optymalizacja kopii zapasowej
  • Zaawansowane ustawienia konfiguracji: Kompresowanie kopii zapasowych
  • Konfiguracja kopii zapasowych i przywracania dla bardzo dużych plików
 5. Tworzenie kopii zapasowych z RMAN
  • Typy kopii zapasowych RMAN
  • Tworzenie i używanie następujących elementów:
   • Kopie zapasowe i kopie obrazów
   • Pełna kopia zapasowa bazy danych
   • Szybka kopia przyrostowa
   • Konfigacja miejsca docelowego kopii zapasowych
   • Dupleksowanie kopii zapasowych
   • Archiwalne kopie zapasowe
 6. Przywracanie i odzyskiwanie
  • Przywracanie i odzyskiwanie
  • Przyczyny utraty pliku
  • Automatyczne odzyskiwanie plików tymczasowych
  • Odzyskiwanie utraconych grup dzienników powtórzeń
  • Odzyskiwanie przestrzeni z indeksami
  • Ponowne utworzenie pliku uwierzytelniania haseł
  • Pełne i niepełne odzyskiwanie
  • Inne operacje odzyskiwania
 7. Korzystanie z RMAN do przeprowadzania odzyskiwania
  • Całkowite odzyskanie po utracie krytycznego lub niekrytycznego pliku danych
  • Odzyskiwanie kopii obrazu i przełączanie plików
  • Przywracanie i odzyskiwanie bazy danych w trybie NOARCHIVELOG
  • Niepełne odzyskanie
  • Odtwarzanie przy użyciu kopii zapasowaej pliku kontrolnego
  • Przywracanie z Autobackup: Plik parametrów serwera i plik kontrolny
  • Przywracanie i odzyskiwanie bazy danych na nowym hoście
 8. Monitorowanie i strojenie RMAN
  • Monitorowanie prac RMAN
  • Równowaga między szybkością tworzenia kopii zapasowych a szybkością odzyskiwania
  • Multipleksacja przy użyciu RMAN
  • Synchroniczne i asynchroniczne we / wy
  • Wyjaśnienie wpływu wydajności MAXPIECESIZE, FILESPERSET, MAXOPENFILES i BACKUP DURATION
 9. Diagnozowanie bazy danych
  • Data Recovery Advisor (DRA)
  • Uszkodzone bloki
  • Automatic Diagnostic Repository (ADR)
  • Health Monitor
  • Narzędzie wiersza poleceń ADR, ADRCI
 10. Korzystanie z technologii Flashback I
  • Technologia Flashback: Przegląd i konfiguracja
  • Używanie technologii Flashback do zapytania o dane
  • Flashback Table
  • Flashback Transaction Query
  • Wykonywanie Flashback Transaction Backout
 11. Korzystanie z technologii Flashback II
  • Oracel Total Recall
  • Flashback Drop i Kosz
 12. Flashback bazy danych
  • Konfiguracja Flashback bazy danych
  • Wykonywanie operacji Flashback Database
  • Monitorowanie operacji Flashback Database
 13. Zarządzanie pamięcią
  • Struktury pamięci Oracle
  • Parametry pamięci bazy danych Oracle
  • Korzystanie z automatycznego zarządzania pamięcią
  • Automatyczne zarządzanie pamięcią współdzieloną
  • Korzystanie z Memory Advisors
  • Korzystanie ze słowników bazy danych
 14. Zarządzanie wydajnością bazy danych
  • Metody tuningu
  • Wykorzystanie ustawień statystyk
  • Statystyki optymalizatora
  • Monitorowanie wydajności sesji i usługi
  • Automatic Workload Repository (AWR)
  • Korzyści z ponownego odtwarzania bazy danych
 15. Zarządzanie wydajnością poprzez strojenie SQL
  • SQL Tuning i SQL Advisors
  • Korzystanie z SQL Tuning Advisor
  • SQL Access Advisor
  • Omówienie SQL Performance Analyzer
 16. Zarządzanie zasobami
  • Menedżer zasobów bazy danych: omówienie i koncepcje
  • Dostęp i tworzenie planów zasobów
  • Tworzenie Grupy Konsumenckiej
  • Określanie dyrektyw dotyczących planu zasobów, w tym:
   • Ograniczenie wykorzystania procesora na poziomie bazy danych
   • Instance Caging
  • Aktywacja planu zasobów
  • Monitorowanie Menedżera zasobów
 17. Automatyzowanie zadań za pomocą harmonogramu
  • Uproszczenie zadań zarządzania
  • Tworzenie Joba, Programu i Schedulera
  • Korzystanie z harmonogramów opartych na czasie, podstawie zdarzeń i złożonych
  • Opis wykorzystania Windows, Window Groups, Job Classes i Consumer Groups
  • Multi-Destination Jobs
 18. Zarządzanie przestrzeniami w blokach
  • Zarządzanie wolną przestrzenią
  • Monitorowanie przestrzeni
  • Kompresja danych
 19. Zarządzanie przestrzeniami w segmentach
  • Tworzenie segmentów na żądanie
  • Dodatkowa automatyczna funkcja oszczędzania miejsca
  • Zmniejszanie segmentów
  • Segment Advisor
  • Zarządzanie ciągłym alokowaniem przestrzeni
 20. Zarządzanie przestrzenią dla bazy danych
  • Korzystanie z dysków z sektorami 4 KB
  • Przenoszenie tabel
  • Przenoszenie baz danych
 21. Duplikowanie bazy danych
  • Cel i metody klonowania bazy danych
  • Użycie RMAN do zduplikowania bazy danych
  • Klonowanie bazy danych z kopii zapasowej
  • Klonowanie bazy danych na działającej instancji
  • Klonowanie bazy danych na inny host

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące