Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Administracja bazami danych Oracle - Szkolenie zgodne z autoryzowanym
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
2999 zł netto
Kod szkolenia
ORA-ADM1-ZGZAUT

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Kurs jest pierwszym krokiem, który zapewni uczestnikowi szkolenia podstawową wiedzę w dziedzinie administracji bazą danych Oracle. W trakcie trwania szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności w instalowaniu i zarządzaniu bazą danych Oracle oraz pozna koncepcyjne rozumienie architektury bazy danych Oracle, a także sposób w jakimi działają i współpracują jej komponenty. Uczestnik szkolenia nabędzie również umiejętności w tworzeniu operacyjnych baz danych i prawidłowym, efektywnym i skutecznym zarządzaniu różnymi strukturami w tym monitorowaniu wydajności, bezpieczeństwie baz danych, zarządzaniu użytkownikami oraz technikach tworzenia lub odzyskiwania kopii zapasowych.

Program

 1. Przegląd architektury bazy danych Oracle
  • Omówienie architektury bazy danych Oracle
  • Omówienie architektury ASM Oracle
  • Architektura procesów
  • Struktury pamięci
  • Logiczne i fizyczne struktury składowania
  • Składniki pamięci masowej ASM
 2. Instalowanie oprogramowania Oracle
  • Zadania administratora bazy danych Oracle
  • Narzędzia używane do administrowania bazą danych Oracle
  • Instalacja: Wymagania systemowe
  • Oracle Universal Installer (OUI)
  • Instalowanie infrastruktury Oracle Grid
  • Instalowanie oprogramowania bazy danych Oracle
  • Silent Install
 3. Tworzenie bazy danych Oracle
  • Planowanie bazy danych
  • Korzystanie z DBCA do tworzenia bazy danych
  • Zarządzanie hasłami
  • Tworzenie szablonu projektu bazy danych
  • Używanie DBCA do usuwania bazy danych
 4. Zarządzanie instancją bazy danych Oracle
  • Uruchamianie i zatrzymywanie bazy danych Oracle i jej komponentów
  • Wykorzystanie Oracle Enterprise Manager
  • Dostęp do bazy danych za pomocą programu SQLPlus
  • Modyfikacja parametrów instalacji bazy danych
  • Opis kroków uruchamiania bazy danych
  • Opis mozliwości zamykania bazy danych
  • Monitorowanie pliku alert log
  • Dostęp do dynamicznych widoków wydajności
 5. Zarządzanie instancją ASM
  • Konfigurowanie plików parametrów inicjalizacji dla instancji ASM
  • Uruchamianie i zamkykanie instancji ASM
  • Administrowanie grupami dysków ASM
 6. Konfigurowanie środowiska sieciowego Oracle
  • Użycie Enterprise Manager, aby utworzyć i skonfigurować Listener
  • Włącz Oracle Restart, aby monitorować Listener
  • Użycie funkcji tnsping do testowania łączności z serwerem Oracle Net
  • Określenie kiedy używać serwerów udostępnionych i kiedy należy używać serwerów dedykowanych
 7. Zarządzanie strukturami składowania bazy danych
  • Struktura pamięci masowej
  • Jak przechowywane są dane w tabeli?
  • Anatomia bloku baz danych
  • Zarządzanie przestrzeniami tabel
  • Przestrzenie tabel w Prekonfigurowanej bazie danych
  • Działania z przestrzeniami tabel
  • Oracle Managed Files (OMF)
 8. Administrowanie ochroną użytkownika
  • Konta użytkowników kont bazy danych
  • Wstępnie zdefiniowane konta administracyjne
  • Korzyści wynikające z ról
  • Predefiniowane role
  • Implementowanie profili
 9. Zarządzanie współbieżnością danych
  • Współbieżność danych
  • Mechanizm kolejkowania
  • Rozwiązywanie konfliktów blokad
  • Zakleszczanie (Deadlocks)
 10. Zarządzanie danymi Undo
  • Manipulowanie danymi
  • Transakcje i dane Undo
  • Dane Undo vs Redo Logi
  • Konfiguracja retencji danych Undo
 11. Wdrażanie audytu bazy danych Oracle
  • Omówienie obowiązków DBA w zakresie bezpieczeństwa
  • Uruchomienie standardowych audytów bazy danych
  • Okreśenie opcji audytu
  • Przegląd informacji z audytu
  • Zarządzanie audytem
 12. Administrowanie bazą danych
  • Zarządzanie statystykami optymalizatora
  • Zarządzanie automatycznym repozytorium obciążeniowym (AWR)
  • Użycie automatycznego monitora diagnostycznego baz danych (ADDM)
  • Prezentacja i wykorzystanie advisory framework
  • Ustawianie alert thresholds
  • Użycie alertów generowanych przez serwer
  • Użycie automatycznych zadań
 13. Zarządzanie wydajnością
  • Monitoring wydajności
  • Zarządzanie Komponentami Pamięci
  • Włączanie automatycznego zarządzania pamięcią (AMM)
  • Automatyczny doradca pamięci współużytkowanej
  • Korzystanie z Doradców Pamięci
  • Dynamiczna statystyka skuteczności
  • Rozwiązywanie problemów i strojenie widoków
  • Nieprawidłowe i nieużyteczne obiekty
 14. Koncepcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania
  • Część twojej pracy
  • Oświadczenie nie powiodło się
  • Błąd użytkownika
  • Opis odzyskiwania wystąpienia
  • Etapy przywracania
  • Korzystanie z Doradcy MTTR
  • Media Failure
  • Archiwalne pliki dziennika
 15. Wykonywanie kopii zapasowych baz danych
  • Przegląd rozwiazań tworzenia kopii zapasowych
  • Oracle Secure Backup
  • Zarządzanie kopiami zapasowymi
  • Terminologia
  • Menedżer odzyskiwania (RMAN)
  • Konfigurowanie ustawień kopii zapasowych
  • Tworzenie kopii zapasowej pliku kontrolnego do pliku trace
  • Monitorowanie obszaru Flash Recovery Area (FRA)
 16. Odzyskiwania bazy danych
  • Otwieranie bazy danych
  • Data Recovery Advisor
  • Utrata pliku kontrolnego
  • Utrata pliku dziennika redo
  • Doradca ds. Odzyskiwania danych
  • Błędy danych
  • Wyświetlanie błędów danych
  • Widoki Data Recovery Advisor
 17. Przenoszenie danych
  • Opis sposobów przenoszenia danych
  • Tworzenie i używanie obiektów katalogowych
  • Wykorzystanie programu SQL*Loader do przenoszenia danych
  • Wykorzystanie zewnętrznych tabel do przenoszenia danych
  • Ogólna architektura Oracle Data Pump
  • Wykorzystanie Data Pump do eksportowania i importowania danych
 18. Współpraca z obsługą techniczną (support)
  • Wykorzystanie Enterprise Manager Support Workbench
  • Współpraca z obsługą techniczną
  • Dzienniki service requests (SR)
  • Zarządzanie patchami

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące