Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Visual Studio 2017
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
2499 zł netto
Kod szkolenia
NET-10

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami pozwalającymi na zdobycie umiejętności programowania równoległym i asynchronicznym w języku C#.
Szkolenie umożliwi zapoznanie się z projektowaniem i wdrażaniem aplikacji wielowątkowych.
Kurs przeprowadzony będzie w środowisku programistycznym Visual Studio 2017.

Wymagania
Podstawowa znajomość zagadnień związanych z programowaniem obiektowym.

Program

 1. Wprowadzenie do języka C#
  • Składnia
  • Pierwsza aplikacja
  • Debugowanie
 2. Organizacja projektów
  • Przestrzenie nazw
  • Solucje i projekty
  • Komentarze
  • Regiony
 3. Podstawy języka C#
  • Operatory
  • Metody
  • Tablice
  • Pętle
  • Instrukcje warunkowe
  • Typy danych
  • Typy generyczne
 4. Podstawy obiektowości
  • Klasy
  • Pola
  • Właściwości
  • Konstruktory
  • Zdarzenia
  • Polimorfizm
  • Delegaty
 5. Mechanizm delegacji
  • Typ action
  • Predicate
  • Metody anonimowe
 6. Obsługa błędów
  • Klasa exception
  • Definiowanie własnych wyjątków
  • Try, catch, finally
 7. LINQ
  • Wyrażenia Lambda
  • Operatory LINQ
 8. Asynchroniczność i współbieżność
  • Async, await
  • Parallel
  • Tasks
  • Monitor
 9. Pliki i strumienie
  • StreamWriter
  • StreamReader
  • FileStream
 10. Visual Studio Widoki(1)
  • Solution Explorer
  • Team Explorer
  • Server Explorer
  • SQL Server Object Explorer
 11. Visual Studio Widoki(2)
  • Bookmark Windows
  • Class View
  • Object Explorer
  • Call Hierarchy
 12. Visual Studio Widoki(3)
  • Error List
  • Toolbox
  • Output
  • Properties
 13. Debug
  • Breakpoints
  • Diagnostic Tool
  • Permoance Profiler
  • Step into,Step over
 14. Tools
  • Nuget
  • Extensions and Updates
  • Connect to Database
  • Connect to Server
 15. Test
  • Run
  • Debug
  • Playlist
  • Test Settings
 16. Windows Forms
  • Pierwsza aplikacja
  • Debugowanie
  • Testowanie
 17. WPF
  • Pierwsza aplikacja
  • Debugowanie
  • Testowanie
 18. Console Application
  • Pierwsza aplikacja
  • Debugowanie
  • Testowanie
 19. UWP
  • Pierwsza aplikacja
  • Debugowanie
  • Testowanie
 20. ASP.NET
  • Pierwsza aplikacja
  • Debugowanie
  • Testowanie
 21. ASP.NET MVC
  • Pierwsza aplikacja
  • Debugowanie
  • Testowanie
 22. XAMARIN
  • Pierwsza aplikacja
  • Debugowanie
  • Testowanie
 23. .NET Core
  • Pierwsza aplikacja
  • Debugowanie
  • Testowanie
 24. Azure Mobile Service
  • Pierwsza aplikacja
  • Debugowanie
  • Testowanie
 25. Podsumowanie

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
22-10-2018 26-10-2018 Kraków 2499 zł netto Rezerwuj Pokaż
22-10-2018 26-10-2018 Katowice 2499 zł netto Rezerwuj Pokaż
22-10-2018 26-10-2018 Wrocław 2499 zł netto Rezerwuj Pokaż
22-10-2018 26-10-2018 Warszawa 2499 zł netto Rezerwuj Pokaż