Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Wprowadzenie do .NET Core, ASP .NET Core i Entity Framework Core
Czas trwania
5 dni
Średnia ocena
5.0 / 5
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
2499 zł netto
Kod szkolenia
NET-8

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opinie uczestników:

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami pozwalającymi na zdobycie umiejętności programowania w technologii .NET Core, ASP .NET Core i Entity Framework Core.
Uczestnik kursu pozna środowisko oraz możliwości i ograniczenia technologii.
Kurs przeprowadzony będzie w środowisku programistycznym Visual Studio 2017.

Wymagania
Podstawowa znajomość zagadnień związanych z programowaniem aplikacji.

Program

 1. Wstęp
  • Czym jest .NET Core?
  • Czym jest ASP.NET Core?
  • Wady i zalety technologii
 2. Podstawy
  • Komentarze, regiony
  • Operatory
  • Metody
  • Tablice
  • Pętle
  • Instrukcje warunkowe
  • Typy danych
 3. Podstawy obiektowości
  • Klasy
  • Pola
  • Właściwości
  • Konstruktory
  • Zdarzenia
  • Polimorfizm
  • Delegaty
  • Metody anonimowe
  • Typy generyczne
 4. Obsługa błędów
  • Klasa exception
  • Definiowanie własnych wyjątków
  • Try, catch, finally
 5. LINQ
  • IEnumerable
  • IQueryable
  • Yield
 6. Asynchroniczność i współbieżność
  • Async, await
  • Parallel
  • Tasks
 7. Entity Framework Core Podstawy
  • Startup.css
  • Metoda Configure
  • Metoda ConfigureServices
 8. Middleware
  • Czym jest Middleware?
  • Tworzenie własnego Middleware
  • Korzystanie z wbudowanych Middleware'ów
 9. Wbudowane Middleware
  • Logowanie
  • CORS
  • Routing
  • Sesje
  • Pliki statyczne
 10. Wstrzykiwanie zależności
  • Czym jest wstrzykiwanie zależności?
  • Wbudowane serwisy
  • Własny serwis
  • Czas życia
 11. Routing
  • Czym jest routing?
  • Zasada działania routing'u
  • Zastosowanie mechanizmów routing'u
 12. Entity Framework Core
  • Code first
  • CRUD
  • Sortowanie
  • Filtrowanie
  • Stronnicowanie
  • Grupowanie
 13. ASP.NET Core - MVC
  • Czym jest architektura MVC?
  • Kontrolery
  • Klasa ActionResult
  • Asynchroniczne operacje
 14. Widok MVC
  • Widoki
  • Układu strony
  • Silnik Razor
  • Szablony
  • Mechanizm metadanych
 15. Testowanie
  • Testy jednoskowe
  • Testy integracyjne
 16. Bezpieczeństwo
  • Autentykacja
  • Autoryzacja
 17. Hosting Kestrel/IIS
  • Wdrażanie
  • Konfiguracja
 18. Podsumowanie

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące