Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Oracle GoldenGate
Czas trwania
5 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
3679 zł netto
Kod szkolenia
ORA-OGG

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu Oracle Golden Gate

Program

 1. Wprowadzenie
  • Topologie Oracle GoldenGate
  • Przegląd typowych zastosowań Oracle GoldenGate
  • Wspierane systemy operacyjne i bazy danych
  • Omówienie produktów z rodziny Oracle GoldengGate
  • Narzędzia do zarządzania i monitorowania Oracle GoldengGate
  • Przykłady wspieranych źródeł danych i systemów docelowych, nie będących bazami danych
 2. Architektura Oracle GoldenGate
  • Grupy procesów Oracle GoldenGate
  • Wprowadzenie do mechanizmów Change Capture oraz Delivery
  • Omówienie procesu pierwszego załadunku danych
  • Porównanie operacji wsadowych i bezpośrednich
  • Omówienie mechanizmu punktów kontrolnych (checkpoint)
  • Omówienie zasady działania numerów seryjnych zatwierdzania - Commit Sequence Numbers (CSN)
  • Omówienie plików konfiguracyjnych i katalogów wykorzystywanych przez Oracle GoldenGate
 3. Instalowanie Oracle GoldenGate
  • Wymagania systemowe
  • Proces instalacji
  • Zmienne środowiskowe
  • Użycie narzędzia GGSCI
  • Uruchamianie Oracle GoldenGate z poziomu powłoki systemu operacyjnego
 4. Przegląd konfiguracji przygotowanie środowiska
  • Przegląd konfiguracji
  • Konfiguracja procesu Menedżera
  • Tworzenie definicji źródła danych
  • Przygotowanie źródłowej bazy danych
  • Przyznawanie ról i przywilejów bazodanowych niezbędnych dla działania Oracle GoldenGate
  • Wykorzystanie pakietu DBMS_GOLDENGATE_AUTH
 5. Konfigurowanie procesu wykrywającego informacje o zmianach w źródle danych (Extract)
  • Przegląd konfiguracji procesu Extract
  • Dostęp do logów składowanych w mechanizmie Oracle ASM
  • Zdalny dostęp do logów
  • Konfigurowanie procesu Ekstract
  • Dodawanie grupy procesów Extract
  • Edycja parametrów procesu Extract
  • Wykorzystanie zarchiwizowanych logów transakcyjnych przez proces Extract
  • Konfigurowanie plików przechowujących informacje o wykrytych zmianach
 6. Konfigurowanie procesu aplikującego zamiany w bazie docelowej (Replicat)
  • Przegląd konfiguracji procesu Replicat
  • Omówienie sposobu konfigurowania procesu Replicat
  • Konfiguracja przykładowego środowiska
  • Konfiguracja nowego mechanizmu – zintegrowanego procesu Replicat
 7. Konfiguracja procesów Extract i ich plików dla mechanizmu przesyłania informacji o zmianach przy pomocy Data Pump
  • Przegląd informacji o plikach przechowujących informacje o zmianach
  • Omówienie formatów plików z informacjami o zmianach
  • Wykorzystanie narzędzia Logdump do przeglądania plików z informacjami o zmianach
  • Odwracanie sekwencji w plikach z informacjami o zmianach
  • Konfigurowanie i uruchamianie mechanizmu Data Pumps
 8. Wykonywanie pierwszego załadunku danych
  • Metody oferowane przez Oracle GoldenGate
  • Metody oferowane przez inne mechanizmy – narzędzia bazy danych
  • Omówienie występujących ograniczeń dla różnych metod
  • Zalety metod oferowanych przez Oracle GoldenGate
  • Konfiguracja mechanizmu bazującego na ładowaniu danych z plików
  • Bezpośrednie przesyłanie danych z bazy źródłowej do docelowej
  • Obsługa konfliktów podczas pierwszego załadunku
 9. Edycja parametrów konfiguracyjnych
  • Edycja plików parametrowych
  • Porównanie znaczenia parametrów globalnych z parametrami procesu
  • Konfigurowanie parametrów globalnych
  • Konfigurowanie parametrów procesu Menedżera
  • Konfigurowanie parametrów procesu Extract
  • Konfigurowanie parametrów procesu Replicat
 10. Filtrowanie i selekcja danych
  • Filtrowanie i selekcja danych
  • Mapowanie kolumn pomiędzy różnymi schematami
  • Wykorzystanie wbudowanych funkcji
  • Wykorzystanie mechanizmu SQLEXEC do bezpośredniej interakcji z bazą danych
  • Konfigurowanie koordynowanego procesu Replicat
 11. Zaawansowane zagadnienia transformacji danych
  • Konfigurowanie i używanie makr
  • Konfigurowanie i używanie danych z mechanizmu User Tokens
  • Uruchamianie zewnętrznego kodu poprzez mechanizm User Exits
  • Konfigurowanie zasad replikacji dla sekwencji definiowanych w bazach danych Oracle
 12. Zaawansowane opcje konfiguracji Oracle GoldenGate
  • Konfigurowanie i używanie mechanizmu BATCHSQL
  • Kompresja danych
  • Szyfrowanie danych
  • Obsługa zdarzeń generowanych przez procesy Oracle GoldenGate
  • Konfiguracja zasad bezpieczeństwa w oparciu o mechanizm Oracle Wallet
 13. Replikacja dwukierunkowa
  • Wprowadzenie do replikacji dwukierunkowej
  • Wykrywanie zapętlenia
  • Unikanie konfliktów replikacji
  • Konfiguracja mechanizmów wykrywania i rozwiązywania konfliktów
 14. Replikowanie poleceń DDL
  • Wprowadzenie do replikacji poleceń DDL
  • Konfigurowanie mechanizmów replikacji poleceń DDL
  • Konfigurowanie mechanizmów zastępowania fragmentów łańcuchów znaków podczas replikacji poleceń DDL

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące