Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Podstawy programowania w C#
Czas trwania
3 dni
Średnia ocena
4.8 / 5
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1499 zł netto
Kod szkolenia
C#-PDST

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Szkolenie od podstaw. Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik:

  • będzie potrafił tworzyć okienkowe aplikacje
  • będzie rozumiał pojęcia związane z programowaniem
  • potrafił wykorzystać w programowaniu język C#
  • pozna idee programowania obiektowego
  • pozna dobre praktyki programistyczne

Program

  1. Wstęp do platformy .NET
  2. Środowisko Visual Studio 2017
  3. Uruchamianie i debuggowanie kodu
  4. Podstawy języka C# w wersji 7.0
    • Proces kompilacji
    • Podstawowe typy danych
    • Łańcuchy
    • Operatory
    • Konwersje typów
    • Struktury
    • Typ wyliczeniowy
    • Metody - definiowanie, przeciążanie, argumenty metod
    • Sterowanie przepływem - instrukcje warunkowe if i switch
    • Pętle
    • Tablice
    • Zaawansowane aspekty metod
    • Obsługa wyjątków
    • Dyrektywy preprocesora
    • Publikowanie aplikacji
    • Biblioteki DLL
  5. Programowanie obiektowe w C#
    • Klasy
    • Obiekty
    • Konstruktory
    • Hermetyzacja
    • Modyfikatory readonly i const
    • Generyczność
    • Kolekcje danych
    • Dziedziczenie
    • Klasy statyczne
    • Interfejsy
    • Klasy abstrakcyjne
    • Metody wirtualne
    • Operatory IS i AS
    • Metody rozszerzające
    • Typy anonimowe i dynamiczne
    • Delegaty
    • Wyrażenia lambda
    • Leniwe inicjalizowanie zmiennych
    • Wzorzec projektowy „Singleton”
    • Atrybuty
  6. Elementy programowania współbieżnego
  7. Projektowanie aplikacji z użyciem Windows Forms (Aplikacje okienkowe)
    • Tworzenie projektu
    • Paleta komponentów Toolbox
    • Komponenty Windows Forms
    • Umieszczanie komponentów w aplikacji
    • Metody zdarzeniowe
    • Własności komponentów
    • Przechwytywanie klawiszy
    • Okna dialogowe
    • Korzystanie ze schowka
    • Ikona w obszarze powiadamiania
    • Odtwarzanie dźwięków
    • Stosowanie menu i podmenu
  8. Pobieranie, przetwarzanie i składowanie danych dla platformy .NET
    • LINQ
      • Operatory LINQ
      • Pobieranie danych
      • Filtrowanie i sortowanie danych
      • Analiza pobranych danych
      • Grupowanie
      • Łączenie zbiorów danych

Szkolenia poprzedzające

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
06-08-2018 08-08-2018 Kraków 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
06-08-2018 08-08-2018 Katowice 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
06-08-2018 08-08-2018 Wrocław 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
06-08-2018 08-08-2018 Warszawa 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-09-2018 12-09-2018 Kraków 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-09-2018 12-09-2018 Katowice 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-09-2018 12-09-2018 Wrocław 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-09-2018 12-09-2018 Warszawa 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
08-10-2018 10-10-2018 Kraków 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
08-10-2018 10-10-2018 Katowice 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
08-10-2018 10-10-2018 Wrocław 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
08-10-2018 10-10-2018 Warszawa 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 14-11-2018 Kraków 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 14-11-2018 Katowice 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 14-11-2018 Wrocław 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 14-11-2018 Warszawa 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-12-2018 12-12-2018 Kraków 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-12-2018 12-12-2018 Katowice 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-12-2018 12-12-2018 Wrocław 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-12-2018 12-12-2018 Warszawa 1499 zł netto Rezerwuj Pokaż