Najważniejsze informacje

BESTSELLER!
Tytuł szkolenia
Programowanie w języku C#
Czas trwania
5 dni
Średnia ocena
4.76 / 5
Średnia ilość osób na szkoleniu
9
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1999 zł netto
Kod szkolenia
C#

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opinie uczestników:

Opis szkolenia

Szkolenie od podstaw. Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafił tworzyć okienkowe aplikacje wykorzystujące bazy danych
 • będzie rozumiał pojęcia związane z programowaniem
 • potrafił wykorzystać w programowaniu język C#
 • pozna idee programowania obiektowego
 • pozna dobre praktyki programistyczne

Jeśli jesteś programistą innego języka programowania i nie chcesz tracić czasu na powtarzanie podstawowych pojęć związanych z programowaniem jako takim (pętle, bloki warunkowe etc.) a bardziej interesuje Cię sposób implementacji poszczególnych technik w języku C#, sprawdź szkolenie Programowanie w języku C# dla programistów innych języków

Program

 1. Wstęp do platformy .NET
 2. Środowisko Visual Studio 2017
 3. Uruchamianie i debuggowanie kodu
 4. Podstawy języka C# w wersji 7.0
  • Proces kompilacji
  • Podstawowe typy danych
  • Łańcuchy
  • Operatory
  • Konwersje typów
  • Struktury
  • Typ wyliczeniowy
  • Metody - definiowanie, przeciążanie, argumenty metod
  • Sterowanie przepływem - instrukcje warunkowe if i switch
  • Pętle
  • Tablice
  • Klauzula using
  • Tworzenie aliasów
  • Operator default
  • Zaawansowane aspekty metod
  • Obsługa wyjątków
  • Dyrektywy preprocesora
  • Publikowanie aplikacji
  • Biblioteki DLL
 5. Programowanie obiektowe w C#
  • Klasy
  • Obiekty
  • Automatyczne właściwości
  • Konstruktory
  • Hermetyzacja
  • Modyfikatory readonly i const
  • Operatory this i base
  • Generyczność
  • Kolekcje danych
  • Dziedziczenie
  • Klasy statyczne
  • Interfejsy
  • Klasy abstrakcyjne
  • Metody wirtualne
  • Operatory IS i AS
  • Metody rozszerzające
  • Typy anonimowe i dynamiczne
  • Delegaty
  • Wyrażenia lambda
  • Leniwe inicjalizowanie zmiennych
  • Wzorzec projektowy „Singleton”
  • Atrybuty
  • Testy jednostkowe
 6. Elementy programowania współbieżnego
  • Programowanie równoległe
  • Programowanie współbieżne
  • Pętle równoległe
 7. Projektowanie aplikacji z użyciem Windows Forms (Aplikacje okienkowe)
  • Tworzenie projektu
  • Paleta komponentów Toolbox
  • Komponenty Windows Forms
  • Umieszczanie komponentów w aplikacji
  • Metody zdarzeniowe
  • Własności komponentów
  • Przechwytywanie klawiszy
  • Okna dialogowe
  • Korzystanie ze schowka
  • Ikona w obszarze powiadamiania
  • Odtwarzanie dźwięków
  • Stosowanie menu i podmenu
 8. Pobieranie, przetwarzanie i składowanie danych dla platformy .NET
  • LINQ
   • Operatory LINQ
   • Pobieranie danych
   • Filtrowanie i sortowanie danych
   • Analiza pobranych danych
   • Grupowanie
   • Łączenie zbiorów danych
 9. Przechowywanie i przetwarzanie danych z użyciem Microsoft SQL Server
  • Podstawy SQL
  • Podłączanie się do bazy danych
  • Dodawanie obiektów do bazy
  • Pobieranie danych
  • Modyfikowanie danych
  • Inne polecenia SQL
  • Zarządzanie transakcją
 10. Wykorzystanie innych baz danych
 11. Dane w aplikacji XML - LINQ to XML
  • Podstawy języka XML
  • LINQ to XML
  • Tworzenie plików XML
  • Pobieranie wartości z elementów w drzewie •Przeładowywanie danych do pliku XML
  • Zapytania LINQ
 12. Entity Framework
  • Model danych EDM na podstawie istniejącej bazy danych
  • LINQ to Entities
  • Łączenie tabel
  • Tworzenie źródeł danych
  • Procedury składowane
 13. Wizualna prezentacja danych
  • Kreator źródeł danych - wprowadzenie
  • Prezentacja zawartości tabeli w siatce
  • Klasa Binding Source
  • Sortowanie danych
  • Filtrowanie danych
  • Wykorzystanie formularzy
  • Formularze master-details

Szkolenia poprzedzające

Gwarantowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Miejsca Opcje
08-10-2018 12-10-2018 Wrocław 1999 zł netto BRAK WOLNYCH MIEJSC! Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 16-11-2018 Kraków 1999 zł netto BRAK WOLNYCH MIEJSC! Rezerwuj Pokaż
26-11-2018 30-11-2018 Wrocław 1999 zł netto 5 Rezerwuj Pokaż
10-12-2018 14-12-2018 Warszawa 1999 zł netto 6 Rezerwuj Pokaż

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
08-10-2018 12-10-2018 Kraków 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
08-10-2018 12-10-2018 Katowice 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
08-10-2018 12-10-2018 Wrocław 1999 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
08-10-2018 12-10-2018 Warszawa 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 16-11-2018 Kraków 1999 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 16-11-2018 Katowice 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 16-11-2018 Wrocław 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
12-11-2018 16-11-2018 Warszawa 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
26-11-2018 30-11-2018 Wrocław 1999 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
10-12-2018 14-12-2018 Kraków 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-12-2018 14-12-2018 Katowice 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-12-2018 14-12-2018 Wrocław 1999 zł netto Rezerwuj Pokaż
10-12-2018 14-12-2018 Warszawa 1999 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż