Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
SQL dla analityków migrujących z systemów Oracle
Czas trwania
3 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1499 zł netto
Kod szkolenia
SQL-ORC/MSS

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrzebują przenieść swoje dotychczasowe doświadczenie, związane z pisaniem zapytań do baz Oracle, na bazy MsSQL. Podczas szkolenia omawiane są podobieństwa oraz różnice jakie występują w obydwu systemach.

Program

 1. Wprowadzenie do MS SQL Server
 2. Środowisko SQL Server Management Studio
 3. Zróżnicowanie struktur bazodanowych w Oracle i MS SQL Server
 4. Wprowadzenie do języka SQL
 5. Instrukcja SELECT
 6. Sortowanie wyników zapytania
 7. Aliasy kolumn
 8. Modyfikator DISTINCT
 9. Filtrowanie danych w wynikach zapytań
 10. Warunki logiczne
 11. Typy danych i konwersja typów
 12. Funkcje wbudowane
  • Funkcje operujące na liczbach
  • Funkcje operujące na tekście
  • Funkcje operujące na datach
  • Funkcje logiczne
 13. Wyrażenie warunkowe CASE
 14. Praca z NULLami
 15. Fukcje agregujące i grupowanie
  • Funkcje agregujące
  • Grupowanie
  • Operator HAVING
  • Operatory ROLLUP I CUBE
 16. Podzapytania
  • Podzapytania proste
  • Podzapytania złożone
  • Podzapytania wielowierszowe
  • Operatory IN i NOT IN
  • Operator EXISTS i NOT EXISTS
 17. Operacje na zbiorach
  • UNION, UNION ALL
  • EXCEPT,INTERSECT
  • APPLY, CROSS APPLY, OUTER APPLY
 18. Złączenia tabel
  • Zasady łączenia tabel
  • Połączenia INNER
  • Połączenia OUTER
  • Połączenia SELF
  • Połączenia CROSS
 19. Tabele przestawne
  • Pivot
  • Unpivot
 20. Funkcje analityczne
  • składnia
  • partycje
  • okna
 21. Manipulowanie danymi
  • Modyfikowanie danych
  • Kasowanie danych
  • Wstawianie wierszy do tabel
  • Ograniczenia kolumn
  • Modyfikowanie,kasowanie i wstawianie wierszy z użyciem podzapytań
  • Zarządzanie transakcjami
 22. ­Zarządzanie strukturami danych
  • Tworzenie tabel
  • Modyfikowanie tabel
  • Kasowanie tabel
  • Klucze główne
  • Klucze obce
  • Stosowanie widoków
  • Autonumerowanie wierszy
  • Tabele tymczasowe

Szkolenia poprzedzające

Szkolenia kontynuujące