Najważniejsze informacje

BESTSELLER!
Tytuł szkolenia
Zaawansowany SQL i programowanie w PL/SQL
Czas trwania
5 dni
Średnia ocena
4.89 / 5
Średnia ilość osób na szkoleniu
9
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
2399 zł netto
Kod szkolenia
ORA-SQL2PL

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opinie uczestników:

Opis szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Stosować funkcje analityczne do rankingów i porównań
 • Wyszukiwać dane wg. złożonych wzorców
 • Wykonywać zapytania z użyciem wielu połączeń do różnych baz danych jednocześnie
 • Odtwarzać stan danych po przypadkowej, niepożądanej zmianie lub usunięciu
 • Optymalizować zapytania SQL oraz programy PL/SQL
 • Przetwarzać duże zbiory danych z użyciem PL/SQL w sposób możliwie najbardziej optymalny
 • Stosować różne obiekty bazy danych do efektywnego przetwarzania informacji
 • Tworzyć oprogramowanie przetwarzające dane z użyciem języka PL/SQL
 • Zmniejszyć ilość codziennej pracy dzięki zautomatyzowaniu procesu przetwarzania danych przy użyciu PL/SQL
 • Napisać oprogramowanie reagujące na sytuacje wyjątkowe, w taki sposób by nie wpływało to na ciągłość pracy (np. podczas wykonywania bardzo długotrwałego zapytania)
 • Stworzyć oprogramowanie które będzie automatycznie modyfikowało / uzupełniało wprowadzane dane, oraz monitorowało operacje na danych.
 • Stosować dynamiczny SQL do produkowania generycznych rozwiązań
 • Korzystać z plików zewnętrznych w przetwarzaniu danych (tekstowe, html, csv)
 • Uruchomić automatyczne, cyklicznie wykonywanie programów

Program

 1. Zapytania hierarchiczne
  • składnia
  • klauzula START WITH
  • klauzula CONNECT BY
  • filtrowanie danych w strukturze hierarchicznej
 2. Funkcje analityczne
  • składnia
  • partycje
  • okna
  • bieżący wiersz
 3. Wyrażenia regularne
  • funkcje
  • wzorce
 4. Transakcje i blokady
 5. Technologia flashback dla obiektów
  • Flashback Versions Query
  • As Of Timestamp
  • As Of SCN
 6. Instrukcja MERGE
 7. Operator DECODE
 8. Operator CASE
 9. Operatory EXISTS i NOT EXISTS
 10. Podsumowania w agregacji
  • ROLLUP
  • CUBE
  • GROUPING SETS
 11. Zarządzanie uprawnieniami do obiektów
 12. Widoki
 13. Widoki zmaterializowane
 14. Sekwencje
 15. Synonimy
  • prywatne
  • publiczne
 16. Tabele przestawne
  • PIVOT
  • UNPIVOT
 17. Tabele tymczasowe
 18. Linki bazodanowe
 19. Indeksy
 20. Analiza planów wykonania
 21. Elementy tuningu SQL
 22. Wprowadzenie do PL/SQL
 23. Bloki anonimowe
  • sekcja deklaracji
  • zmienne
  • typy proste
  • sekcja wykonawcza
 24. Instrukcje sterujące
  • pętle
  • klauzula GOTO
  • case
  • konstrukcja IF-THEN-ELSE
 25. Złożone typy danych
  • typ rekordowy
  • typ wierszowy
  • typ tablicowy
 26. Kursory
  • budowa kursora
  • otwarcie kursora
  • pobieranie danych z kursora
  • zamknięcie kursora
  • pętla kursorowa
  • parametryzacja kursora
  • klauzula FOR UPDATE
  • klauzula WHERE CURRENT OF
 27. Wyjątki
  • obsługa wyjątków
  • wyjątki predefiniowane
  • tworzenie własnych wyjątków
 28. Polecenia SQL w PL/SQL
  • instrukcja SELECT (klauzula INTO)
  • instrukcje DML
 29. Procedury i funkcje
  • kompilacja
  • parametryzacja
  • wywoływanie
  • usuwanie
 30. Pakiety
  • sekcja specyfikacji
  • sekcja implementacji
  • przeciążanie procedur/funkcji
 31. Wyzwalacze
  • obiektowe
  • wierszowe
  • widokowe (INSTEAD OF)
 32. Dynamiczny SQL
  • klauzula EXECUTE IMMEDIATE
  • pakiet DBMS_SQL
 33. Operacje masowe
  • instrukcja BULK COLLECT
  • klauzula LIMIT
  • instrukcja FORALL
 34. Korzystanie z plików zewnętrznych poprzez pakiet UTL_FILE
  • zapis danych do pliku
  • odczyt danych z pliku
 35. Włączanie cykliczności wykonywania zadań z użyciem DBMS_SCHEDULER
  • czym jest scheduler, job a program?
  • tworzenie
  • monitorowanie
  • modyfikacja
  • usuwanie
 36. SQL Loader
  • tworzenie pliku kontrolnego
  • uruchamianie
 37. Tabele zewnętrzne
  • oracle_loader
  • oracle_datapump
 38. Tabele tymczasowe
  • klauzula ON COMMIT DELETE ROWS
  • klauzula ON COMMIT PRESERVE ROWS

Szkolenia poprzedzające

Nazwa szkolenia
Podstawy Oracle SQL

Gwarantowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Miejsca Opcje
24-09-2018 28-09-2018 Warszawa 2399 zł netto 6 Rezerwuj Pokaż
15-10-2018 19-10-2018 Wrocław 2399 zł netto 6 Rezerwuj Pokaż
22-10-2018 26-10-2018 Warszawa 2399 zł netto 6 Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 23-11-2018 Wrocław 2399 zł netto 7 Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 23-11-2018 Warszawa 2399 zł netto 7 Rezerwuj Pokaż
17-12-2018 21-12-2018 Warszawa 2399 zł netto 6 Rezerwuj Pokaż

Proponowane terminy

Termin od Do Miasto Cena Opcje
24-09-2018 28-09-2018 Kraków 2399 zł netto Rezerwuj Pokaż
24-09-2018 28-09-2018 Katowice 2399 zł netto Rezerwuj Pokaż
24-09-2018 28-09-2018 Wrocław 2399 zł netto Rezerwuj Pokaż
24-09-2018 28-09-2018 Warszawa 2399 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
15-10-2018 19-10-2018 Wrocław 2399 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
22-10-2018 26-10-2018 Kraków 2399 zł netto Rezerwuj Pokaż
22-10-2018 26-10-2018 Katowice 2399 zł netto Rezerwuj Pokaż
22-10-2018 26-10-2018 Wrocław 2399 zł netto Rezerwuj Pokaż
22-10-2018 26-10-2018 Warszawa 2399 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 23-11-2018 Kraków 2399 zł netto Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 23-11-2018 Katowice 2399 zł netto Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 23-11-2018 Wrocław 2399 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
19-11-2018 23-11-2018 Warszawa 2399 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż
17-12-2018 21-12-2018 Kraków 2399 zł netto Rezerwuj Pokaż
17-12-2018 21-12-2018 Katowice 2399 zł netto Rezerwuj Pokaż
17-12-2018 21-12-2018 Wrocław 2399 zł netto Rezerwuj Pokaż
17-12-2018 21-12-2018 Warszawa 2399 zł netto Termin gwarantowany! Rezerwuj Pokaż