Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Microsoft Excel - praktyczna wizualizacja danych
Czas trwania
2 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
399 zł netto
Kod szkolenia
MSEXCEL-PWD

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte już od 360 netto/os. Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie klienta w dowolnym miejscu w Polsce i poza granicami.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Tworzenie efektywnych wizualizacji danych w arkuszu kalkulacyjnym
Wymagania:

 • Znajomość systemu Windows
 • Podstawy MS Excel
 • Program

  1. Sporządzanie wykresów danych
   • Zmiana typu wykresu
   • Tworzenie niestandardowych typów wykresów
   • Dodawanie linii trendu do wykresu
   • Dodawanie nowych wartości i zmienianie danych dla wykresu
   • Tworzenie kombinacji wykresów
  2. Korzystanie z raportów tabel przestawnych
   • Podstawowe informacje o tabelach przestawnych
   • Przegląd pól raportu tabeli przestawnej
   • Tworzenie raportu tabeli przestawnej z listy danych
   • Zmiana układu tabeli przestawnej
   • Filtrowanie pola
   • Zmiana typu obliczeń pola danych
   • Grupowanie elementów danych tabeli przestawnej
   • Wprowadzanie dodatkowego obliczenia do obszaru danych
   • Dodawanie pola obliczeniowego
   • Dodawanie elementu obliczeniowego
   • Pobieranie wartości z raportu tabeli przestawnej
  3. Tworzenie wykresów przestawnych
   • Sporządzanie wykresu przestawnego z informacji pobranych z zewnętrznej bazy
   • Zmiana układu wykresu przestawnego
   • Zmiana typu wykresu przestawnego
   • Filtrowanie pola wykresu przestawnego
   • Grupowanie elementów pola wykresu przestawnego
   • Dodawanie tabeli danych do wykresu przestawnego
  4. Porządkowanie danych w arkuszu
   • Tworzenie listy danych
   • Dodawanie serii wartości do listy
   • Tworzenie niestandardowych list sortowania
   • Konsolidowanie danych
   • Tworzenie konspektów
  5. Przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym
   • Stosowanie formatowania warunkowego
   • Podsumowywanie danych przy użyciu sum częściowych
   • Filtrowanie listy danych
   • Tworzenie niestandardowego filtru
   • Tworzenie filtru zaawansowanego
   • Tworzenie scenariuszy
   • Sprawdzanie poprawności danych
  6. Tworzenie formuł
   • Sumowanie zawartości komórek za pomocą przycisku Autosumowanie
   • Dodawanie funkcji przy użyciu okna dialogowego
   • Wstawianie funkcji
   • Edytowanie formuł
   • Szacowanie formuły
   • Używanie narzędzia Solver do otrzymywania określonych wartości argumentów
   • Tworzenie formuły warunkowej
   • Korzystanie z tabeli danych do rozwiązywania formuł
   • Śledzenie błędów wykonywania formuł
   • Wyszukiwanie wartości w określonym wierszu lub kolumnie
   • Określanie położenia wartości
   • Zwracanie wartości z komórki o określonym położeniu na liście danych
   • Pozycjonowanie wartości na liście danych
   • Tworzenie tabeli spłaty kredytu
  7. Przetwarzanie informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł danych
   • Łączenie danych pochodzących z innych programów Windows
   • Importowanie rozdzielanego pliku tekstowego
   • Dzielenie kolumny danych na wiele kolumn
   • Tworzenie kwerendy sieci Web
   • Importowanie tabeli bazy danych
   • Korzystanie z kwerend do selektywnego pobierania informacji z zewnętrznych baz danych
   • Obliczanie średniej z wartości przechowywanych w zakresie bazy danych

  Szkolenia poprzedzające

  Szkolenia kontynuujące

  Proponowane terminy

  Termin od Do Miasto Cena Opcje
  29-01-2018 30-01-2018 Kraków 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  29-01-2018 30-01-2018 Warszawa 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  29-01-2018 30-01-2018 Katowice 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  29-01-2018 30-01-2018 Wrocław 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  26-02-2018 27-02-2018 Kraków 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  26-02-2018 27-02-2018 Warszawa 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  26-02-2018 27-02-2018 Katowice 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  26-02-2018 27-02-2018 Wrocław 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  26-03-2018 27-03-2018 Kraków 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  26-03-2018 27-03-2018 Warszawa 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  26-03-2018 27-03-2018 Katowice 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  26-03-2018 27-03-2018 Wrocław 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  23-04-2018 24-04-2018 Kraków 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  23-04-2018 24-04-2018 Warszawa 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  23-04-2018 24-04-2018 Katowice 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  23-04-2018 24-04-2018 Wrocław 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  21-05-2018 22-05-2018 Kraków 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  21-05-2018 22-05-2018 Warszawa 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  21-05-2018 22-05-2018 Katowice 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  21-05-2018 22-05-2018 Wrocław 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  18-06-2018 19-06-2018 Kraków 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  18-06-2018 19-06-2018 Warszawa 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  18-06-2018 19-06-2018 Katowice 399 zł netto Rezerwuj Pokaż
  18-06-2018 19-06-2018 Wrocław 399 zł netto Rezerwuj Pokaż